Sunteți pe pagina 1din 66

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRCUIILOR l TURISMULUI

ORDINUL Nr. 933


din 02.07.2002

pentru aprobarea reglementrii tehnice Normativ privind


stabilirea performanelor termo-higro-energetice ale anvelopei
cldirilor de locuit existente n vederea reabilitrii lor termice",
indicativ NP 060-02
n conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/
1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 i ale art. 4 alin. (3) din
Hotrrea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului,
Avnd n vedere avizul Comitetului Tehnic de Coordonare
General nr. 1/16.01.2002,
Ministrul transporturilor, construciilor i turismului emite urmtorul

ORDIN :
Art. 1. - Se aprob reglementarea tehnic Normativ
privind stabilirea performanelor termo-higro-energetice ale
anvelopei cldirilor de locuit existente n vederea reabilitrii lor
termice", indicativ NP 060-02, elaborat de Institutul de Proiectare,
Cercetare i Tehnic de Calcul n Construcii Bucureti (IPCT S.A.) i
prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se public n Buletinul Construciilor i
n brour tiprit de Institutul de Proiectare, Cercetare i Tehnic de
Calcul n Construcii Bucureti (IPCT SA), prin grija Direciei Generale
Tehnice.
Art. 3. - Prezentul ordin intr n vigoare la data publicrii iui n
Buletinul Construciilor.
Art. 4. - Prezentul ordin conine o fil, iar anexa conine
125 pagini.
Art. 5. - Direcia General Tehnic va aduce la ndeplinire
prevederile prezentului ordin.
MINISTRU,
MIRON TUDOR MITREA
151
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCIILOR l
TURISMULUI

CUPRINS

1. GENERALITI......................................................................155
NORMATIV PRIVIND STABILIREA PERFORMANELOR
TERMO-HOGRO-ENERGETICE ALE ANVELOPEI 2. DETERMINAREA REZISTENELOR TERMICE
UNIDIRECIONALE ............................................................160
CLDIRILOR DE LOCUIT EXISTENTE N VEDEREA
REABILITRII LOR TERMICE
3. DETERMINAREA REZISTENELOR TERMICE
INDICATIV NP 060-02 CORECTATE ..........................................................................175

Elaborat de: 4. DETERMINAREA REZISTENEI TERMICE MEDII


Institutul de Proiectare, Cercetare i Tehnic de Calcul n Construcii A ANVELOPEI I A COEFICIENTULUI GLOBAL
- IPCT S.A.- Bucureti
DE IZOLARE TERMIC .....................................................194
Director general: d r. ing. Dan CPN

Director general adjunct: ing. erban STNESCU 5. EVALUAREA COMPORTRII ELEMENTELOR DE


CONSTRUCIE PERIMETRALE LA FENOMENUL
Director tehnic: ing. Cristian BLAN
DE CONDENS SUPERFICIAL.............................................199
Director cercetare: ing. Victoria PLEU
ef de proiect: ing. Mihaela GEORGESCU
6. EVALUAREA COMPORTRII ELEMENTELOR DE
Elaboratori: ing. Moses DRIMER
CONSTRUCIE PERIMETRALE LA DIFUZIA
ing. Mihaela GEORGESCU VAPORILOR DE AP............................................................207
Avizat de:
DIRECIA GENERAL TEHNIC - MTCT 7. EVALUAREA STABILITII TERMICE A
Director general: ing. Ion STNESCU ELEMENTELOR DE CONSTRUCIE PERIMETRALE
I A NCPERILOR...............................................................209
ef serviciu: ing. Octavian MNOIU
Responsabil de tem: ing. Ligia FORSEA
152 153
ANEXE
NORMATIV PRIVIND STABILIREA
Anexa Al, - Soluii practice la cldirile existente................215 PERFORMANELOR TERMO-HIGRO-
Anexa A2. - Coeficieni de reducere r, i r2...........................................235 ENERGETICE ALE ANVELOPEI Indicativ NP 060-02
CLDIRILOR DE LOCUIT EXISTENTE N
Anexa A3, -Coeficieni liniari de transfer termic ..............253 VEDEREA REABILITRII LOR TERMICE
_______________________________________________
Anexa A4. - Aportul de cldur n subsolul nenclzit,
provenit de la conductele de instalaii termice
care trec prin subsol ..........................................270 1. GENERALITI
Anexa A5. - Aportul de cldur n podul nenclzit
provenit din radiaia solar prin suprafaa opac 1.1. Obiect i domeniu de aplicare
a nvelitorii........................................................272
Prezentul normativ cuprinde prevederi referitoare la
particularitile calculului higro-termic al elementelor de construcie
perimetrale ale cldirilor de locuit existente, ce urmeaz s fie supuse
reabilitrii i modernizrii termice.
Sunt specificate toate etapele care trebuie parcurse, precum i
verificrile specifice necesare n procesul de stabilire a unei diagnoze
termo-energetice a anvelopei unei cldiri de locuit.
Prevederile Normativului se aplic la toate tipurile de cldiri
de locuit:
- cldiri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau
niruite, tip duplex .a.);
- cldiri de locuit cu mai multe apartamente;
- cmine i internate;
- uniti de cazare din hoteluri i moteluri, . a.

n mod orientativ prevederile din prezentul Normativ pot fi


utilizate i la alte categorii de cldiri.

Elaborat de: Aprobat de: MINISTRUL


INSTITUTUL DE PROIECTARE, TRANSPORTURILOR,
CERCETARE I TEHNIC DE CALCUL CONSTRUCIILOR I
N CONSTRUCII - I.P.C.T. S.A. TURISMULUI, cu ordinul
Bucureti nr. 933 din 02.07.2002

154 155
Prevederile cuprinse n prezentul Normativ se adreseaz 1.3. Coninut
specialitilor implicai n analizarea nivelului izolrii termice a
cldirilor existente i vor fi utilizate n activitatea de proiectare, n n normativ se examineaz msura n care la cldirile de locuit
cea de verificare a proiectelor de reabilitare i modernizare a existente se realizeaz exigenele i performanele din [1], [2] i [3],
cldirilor existente (cerina E - Izolaie termic, hidrofug i astfel:
economia de energie) de ctre verificatori tehnici atestai de MLPTL - verificarea rezistenelor termice unidirecionale (R), n
i, n special, n activitatea de expertizare termic i energetic a cmp curent - din considerente igienico-sanitare;
cldirilor de locuit existente [12] i de elaborare i acordare a - determinarea rezistenelor termice corectate (R'), aferente
certificatului energetic [13]. fiecrei ncperi n parte i compararea lor cu rezistenele
termice necesare din considerente igienico-sanitare (R'nec).
- compararea rezistenelor termice corectate, medii pe
1.2. Scop
ansamblul cldirii (R'm) ale tuturor elementelor de construcie
Scopul Normativului este de a completa reglementrile n perimetrale, cu rezistenele termice minime (R'min), normate
vigoare privind calculul higro-termic al anvelopei cldirilor de locuit, pentru cldirile de locuit noi, din considerente termo-
care se refer cu precdere la cldirile noi, cu prevederi specifice energetice;
pentru cldirile existente. - compararea rezistenelor termice corectate, medii (R'm)
Sunt specificate verificrile higro-termice care trebuie cu valorile apreciate ca valori limit, minime i maxime, prin
efectuate n cazul cldirilor existente i sunt analizai parametrii acordarea unor note;
termo-higro-energetici care trebuie determinai pentru stabilirea - determinarea rezistenei termice corectate, medii, a
performanelor de protecie termic a anvelopei unei cldiri existente. anvelopei cldirii (R'M);
Pe baza acestora este posibil stabilirea strategiilor i scenariilor de - determinarea coeficientului global de izolare termic a
reabilitare i modernizare termo-energetic, n cadrul auditului cldirii (G) i compararea lui cu valorile normate pentru
energetic [14]. cldirile noi din considerente termo-energetice (GN);
Se va avea n vedere c fiecare cldire de locuit existent este un - compararea coeficientului global de izolare termic (G),
unicat din punct de vedere higro-termic i c ea trebuie tratat ca atare. cu valorile apreciate ca valori limit, minime i maxime, prin
Normativul ofer un instrument care faciliteaz evaluarea acordarea unor note;
nivelului izolaiei termice al cldirilor existente, n vederea mbunt- - evaluarea comportrii elementelor de construcie
irii acestuia, pentru: perimetrale la fenomenul de condens superficial;
- realizarea unui confort higro-termic corespunztor - evaluarea comportrii elementelor de construcie
pentru utilizatori; perime-trale la difuzia vaporilor de ap;
- reducerea consumului de energic termic; - evaluarea stabilitii termice a elementelor de
- mbuntirea proteciei mediului nconjurtor prin construcie perimetrale i a ncperilor.
reducerea emisiilor poluante din atmosfer, n spiritul
prevederilor cuprinse n Legea nr. 325/2002 pentru aprobarea Normativul nu conine referiri la exigenele prevzute n [17]
OG 29/2000 privind reabilitarea termic a fondului construit -indicii globali de confort termic PMV i PPD i indicatorii
existent i stimularea economisirii energiei termice" [2]. disconfortului local - determinarea crora, la cldirile de locuit
156 157
[12] NP 048 - Normativ pentru expertizarea termic i energetic a
existente, este facultativ. Verificarea acestor exigene se va face n cldirilor existente i a instalaiilor de nclzire i preparare
conformitate cu prevederile din [17] i din [5] pct. 10.5. i 14.4., dar a apei calde de consum aferente acestora
oportunitatea efecturii acestor verificri se va stabili de la caz la caz.
[13] NP 049 - Normativ pentru elaborarea i acordarea certificatului
energetic al cldirilor existente
1.4. Acte normative conexe [14] NP 047 - Normativ pentru realizarea auditului energetic al
cldirilor existente i al instalaiilor de nclzire i preparare a
[1] Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii apei calde de consum aferente acestora
[2] Legea nr. 325/2002 pentru aprobarea OG 29/2000 privind [15] GP015 - Ghid pentru expertizarea i adoptarea soluiilor de
reabilitarea termic a fondului construit existent i stimularea mbuntire a proteciei termice si acustice la cldiri existente
economisirii energiei termice unifamiliale sau cu numr redus de apartamente
[3] C107/0 - Normativ pentru proiectarea i executarea lucrrilor de [16] *** Normativ pentru proiectarea mansardelor la cldirile de
izolaie termic la cldiri locuit
[4] C107/1 - Normativ privind calculul coeficienilor globali de [17] SR ISO 7730 - Ambiane termice moderate. Determinarea indi-
izolare termic la cldirile de locuit cilor PMV i PPD i specificarea condiiilor de confort termic.
[5] C107/3 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor
de construcie ale cldirilor Not:
1) Reglementrile tehnice notate cu semnul *** sunt n curs de
[6] C107/4 - Ghid pentru calculul performanelor termotehnice ale
aprobare sau de editare la data redactrii prezentului Normativ
cldirilor de locuit 2) La aplicarea reglementrilor tehnice de mai sus, se va lua n
[7] C107/5 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor considerare ultima ediie valabil.
de construcie n contact cu solul
[8] C 101/7 - Normativ pentru proiectarea la stabilitate termic a
elemerielor de nchidere ale cldirilor (nlocuiete NP 200-89)
[9] C107/6 -Normativ general privind calculul transferului de mas
(umiditae) prin elementele de construcie (nlocuiete STAS
6472/4)
[10] GP 058 - Ghid privind optimizarea nivelului de protecie
termic la cldirile de locuit
[11] SC 007 Soluri cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetic
a anvelopei cldirilor de locuit existente
159
158
2.4. Pentru a ine seama de efectul negativ al umezirii, mb-
2. DETERMINAREA REZISTENELOR TERMICE
trnirii i deteriorrii n timp a materialelor care intr n alctuirea
UNIDIRECIONALE elementelor de construcie i, n special, a materialelor termoizolante,
asupra conductivitii termice, valorile normate ale acestora vor fi
2.1. Rezistenele termice specifice unidirecionale ale elemen- corectate prin multiplicarea cu coeficienii de majorare a", care se
telor de construcie perimetrale, se determin, de regul, n dau - orientativ - n Tabelul l:
conformitate cu actele normative n vigoare, astfel:
- pentru toate elementele de construcie, cu excepia plcilor pe
sol i a suprafeelor vitrate, rezistena termic R - pe baza Coeficientul de majorare aferent unui material de construcii se
prevederilor din [5] pct. 7.5. i a relaiei (5); obine prin multiplicarea coeficientului care depinde de vechimea
- pentru plcile pe sol, rezistena termic Rl - pe baza materialului cu cel mai mare din coeficienii care depind de starea
prevederilor din [7] pct. 7.1. i a relaiei (2). materialului (condens, igrasie, infiltraii).

2.2. Caracteristicile termotehnice ale materialelor se consider 2.5. La determinarea rezistenelor termice unidirecionale ale
n calcul pe baza prevederilor din: plcilor pe sol, n cazul cnd pmntul i umplutura de peste CTS
- Normativul [5] cap. 4 i Anexa A - pentru toate materialele, sunt nisipuri i pietriuri cu umiditate ridicat, conductivitatea
de construcie; termic de calcul a pmntului pe adncimea de 3,0 m sub CTS se va
- Normativul [7] cap. 4 i Anexa A - pentru pmnturi. considera P = 2,5 W/(mK) n loc de 2,0 W/(mK).

2.6. Pentru calcule simplificate, cu utilizarea unor valori precalcu-


2.3. Conductivitatea termic de calcul a materialului termo-
late i ntabelate, relaia de calcul a rezistenelor termice unidirecionale
izolant se stabilete n funcie de:
pentru toate elementele de construcie cu excepia plcii pe sol i a
- felul, sortul i caracteristicile termotehnice ale materia-
tmplriei exterioare, se poate scrie sub forma:
lului termoizolant prevzut n proiectul iniial;
- deteriorarea caracteristicilor termoizolante ale materialului,
produs n timp, ca urmare a diferiilor factori, dar n principal
ca urmare a umezirii materialului prin infiltraii i/sau condens
interior.
Conductivitatea termic se stabilete concret prin:
- examinarea proiectului iniial;
- identificarea materialului prin sondaje i/sau decopertri
locale;
- determinri de laborator ale unor probe extrase in situ";
- examinarea strii n care se afl materialul (n stare
uscat, afectat de condens, igrasie sau infiltraii de ap etc.)

160
2.7. n Tabelul 2 se dau cteva valori aproximative R , calculate
pentru principalele elemente de construcie perimetrale ale cldirilor de
locuit, (planee de teras i de pod, planee peste subsolul nenclzit i
perei exteriori), n alctuirile uzuale din perioada 1950...1990.
Rezistenele termice unidirecionale R au fost calculate pe
baza conductiviti lor termice nemajorate (normat).
Calculul detailat al rezistenelor termice R este prezentat n
Anexa A1 pct. 3 Tabelele A1.2. ... A1.5.

Rezistene termice unidirecionale ale tuturor straturilor


cu excepia stratului termoizolant (R )

Tabelul 2.
2.9. Grosimea stratului termoizolant este cea efectiv, existent
la data expertizrii, cu luarea n consideraie att a tasrii iniiale, ct
i a celei produse n timp.
Grosimea d se poate stabili fie pe baza datelor existente n
proiect, confirmate prin 1-2 sondaje, fie exclusiv pe baza ctorva
sondaje sau/i decopertri locale.
La terasele fr beton de pant, cu stratul termoizolant
de grosime variabil, se consider grosimea medie, ponderat cu
suprafeele.

2.10. n Tabelele 3. ... 5. se dau o serie de valori R i R1, pentru


principalele alctuiri, materiale termoizolante i grosimi uzuale n
Romnia, n perioada 1950...1990, astfel;
- Tabelul 3 - Planee (de teras, de pod i peste subsolul
nenclzit);
- Tabelul 4 - Perei exteriori;
- Tabelul 5 - Plci pe sol.
2.8. Pentru calcule simplificate, cu utilizarea unor valori Valorile conductivitilor termice folosite la determinarea
precalculate i ntabelate, relaia de calcul a rezistenelor termice rezistenelor termice din Tabelele 3...5 sunt egale cu valorile normate,
unidirecionale pentru plcile pe sol poate fi scris sub forma: conform Anexei A din [5], nemultiplicate cu coeficienii de majorare
164 a" din Tabelul 1.
165
2.11. Pentru elementele de construcie vitrate (tmplrie
exterioar i perei exteriori vitrai), rezistenele termice unidirecio-
nale (R), egale cu rezistenele termice corectate (R'), se consider
-de regul - cu valorile din [5] cap. 9 i Tabelul V.
n Tabelul 6 se dau cteva valori ale rezistenelor termice
specifice pentru elementele de construcie vitrate folosite uzual la
cldiri de locuit n perioada 1950-1990.
Dac starea tmplriei de lemn nu este corespunztoare (tocul
i/sau cercevelele sunt umezite, putrezite, fisurate, degradate)
rezistenele termice se vor reduce cu pn la 15 %, n funcie de
amploarea i natura defectelor.

166
Alctuiri i rezistene termice unidirecionale (R 1)
folosite uzual n perioada 1950-1990 - plac pe sol

Tabelul 5.
Rezistene termice specifice pentru elemente de construcie
3. DETERMINAREA REZISTENELOR TERMICE
vitrate folosite uzual n perioada 1950-1990
CORECTATE
Tabelul 6.
3.1. Relaii generale de calcul

3.1.1. Rezistenele termice specifice corectate (R') ale


elementelor de construcie perimetrele se determin, de regul, n
conformitate cu actele normative n vigoare, astfel:
- pentru toate elementele de construcie, cu excepia plcii
pe sol i a suprafeelor vitrate - pe baza prevederilor din [5]
pct. 7.6. i 7.7.
- pentru plcile pe sol pe baza prevederilor din [7]
pct. 7,1.

3.1.2. La fazele preliminare i intermediare de proiectare se


admite utilizarea metodei simplificate i aproximative de calcul din
Anexa H din [5] care const n determinarea mediei aritmetice a
rezistenelor termice unidirecionale, calculate pe zone dispuse
paralel cu fluxul termic i pe straturi dispuse perpendicular pe fluxul
termic.

3.1.3. Rezistenele termice specifice corectate (R') ale elemen-


telor de construcie neomogene i cu puni termice, cu excepia
plcilor pe sol, se determin pe baza relaiilor de calcul (7) i (10) din
[5], care pot fi scrise sub forma general:
3.2. Determinarea simplificat a rezistentelor
termice specifice corectate, cu ajutorul
coeficienilor de reducere

3.2.1. Rezistenele termice specifice corectate ale tuturor


elementelor de construcie, cu excepia suprafeelor vitrate, se pot
determina n mod simplificat, cu suficient exactitate, dar mai
operativ, cu relaia:
- la planeele de teras i de pod: chepenguri, ventilaii,
couri de fum, strpungeri de instalaii, recipieni de scurgere
.a.;
- la planeul peste subsolul nenclzit i la placa pe sol, n
situaia n care stratul termoizolant este amplasat sub pardo-
seal: suprafeele din dreptul pereilor structurali i
nestructurali (care ntrerup continuitatea stratului
termoizolant), precum i toate zonele la care nu s-a prevzut
strat termoizolant (de ex. zona casei scrii, a holului de intrare
n cldire .a.);
- la planeul peste subsolul nenclzit i la placa pe sol, n
situaia n care stratul termoizolant este amplasat sub plac:
suprafeele din dreptul pereilor structurali i a grinzilor din
beton armat (care ntrerup continuitatea stratului termoizolant),
precum i toate zonele la care nu s-a prevzut strat
termoizolant .a.;
- la pereii exteriori: zonele de puni termice strpunse, de
lime relativ mare, pentru care nu se introduc n calcule
coeficieni liniari de transfer termic: stlpi, bulbi, tlpi i grinzi
din beton armat monolit etc.;

3.2.9. Zonele mai puin izolate termic care se iau n


considerare, de regul, la determinarea parametrilor p i U din
relaiile (10), (12) i (15) sunt, n principal, zonele de puni termice
nestrpunse ale pereilor exteriori, pentru care nu se introduc n
calcule coeficieni i: stlpi, bulbi, tlpi i grinzi din beton armat
monolit, toate protejate la exterior cu un strat termoizolant subire .a.

181
Coeficieni de transfer termic (U,) caracteristici
zonelor neizolate termic sau mai puin termoizolate
Tabelul 7.
3.2.10. Punile termice liniare care trebuie n mod obligatoriu aria opac a pereilor exteriori este egal cu aria total a
s fie luate n considerare la determinarea parametrilor l i din pereilor exteriori din care se scade aria suprafeelor vitrate;
relaiile (9), (11) i (13), sunt, n principal, urmtoarele: aria total a pereilor exteriori se msoar considernd:
- intersecia dintre pereii exteriori i planeul de teras - pe orizontal - lungimea desfurat a feei interi-
(n zona aticului sau a corniei); oare a pereilor exteriori;
- pe vertical - nlimea msurat ntre faa superi
- intersecia dintre pereii exteriori i planeul de pod (n
oar a pardoselii finite de la parter i faa inferioar a
zona streinii);
planeului de peste ultimul nivel nclzit;
- intersecia dintre pereii exteriori i planeul peste
aria tmplriei exterioare i a altor suprafee vitrate se
subsolul nenclzit (n zona soclului);
determin pe baza dimensiunilor lor nominale.
- intersecia dintre pereii exteriori i placa pe sol (n zona
soclului); Lungimile punilor termice liniare (l) se msoar n funcie de
lungimile lor reale, existente n cadrul ariilor S.
- colurile verticale (ieinde i intrnde) formate la inter-
secia dintre doi perei exteriori ortogonali;
- punile termice verticale de la intersecia pereilor 3.2.12. Elementele de construcie orizontale (planeele de
exteriori cu pereii interiori structurali (de ex. stlpiori din teras i de pod, plaueul peste subsolul nenclzit i placa pe sol)
beton armat monolit protejai sau neprotejai, pereii din beton prezint urmtoarele particulariti:
armat adiaceni logiilor .a.); - exist, de regul, un unic tip de zon diferit (n ceea ce
- intersecia pereilor exteriori cu planeele intermediare privete alctuirea i gradul de izolare termic) de zona de
(n zona centurilor i a consolelor din beton armat monolit cmp, i anume zona neizolat termic;
.a.); - cea mai semnificativ punte termic liniar este, de
departe, intersecia suprafeelor orizontale cu pereii exteriori
- plcile continue din beton armat care traverseaz pereii ai cldirii.
exteriori la balcoane i logii;
n aceste condiii, coeficienii de transfer termic i U nu
- conturul tmplriei exterioare (la buiandrugi, solbancuri mai trebuie s fie ponderai, iar n locul lungimii totale l se consider
i glafuri verticale). perimetrul P, msurat pe conturul feei interioare a pereilor exteriori
de la ultimul nivel (la planeele de teras i de pod), respectiv de la
parter (la planeul peste subsolul nenclzit i la placa pe sol).
3.2.11. Ariile elementelor de construcie perimetrale (S) se Aria elementului de construcie orizontal (S) este aria
msoar n conformitate cu [5] cap.6 i [4] pct. 3.3., astfel: suprafeei mrginit pe contur de perimetrul (P) definit mai sus.
ariile elementelor de construcie orizontale (planeele de
teras i de pod, planeul peste subsolul nenclzit i placa 3.2.13. n Tabelele A 2.1. ... A 2.4. din Anexa A2 se dau valorile
pe sol) sunt delimitate prin conturul interior al pereilor coeficienilor de reducere r1 determinate cu relaiile (9) i (11), n
exteriori;
funcie de parametrii R (R1), l/S i , iar n Tabelele A 2.5. ... A 2.8. -
184 185
valorile coeficienilor de reducere r2, determinate cu relaiile (10) i
(12), n funcie de parametrii R (Rl),p i U .
n Tabelele A 2.1., A 2.2. i A 2.3., n locul lungimii l se
consider, n general, perimetrul P.
n Tabelele A 2.5., A 2.6. i A 2.7., pe lng coeficienii r2
afereni diferitelor valori U s-au calculat i coeficienii r 2 cores-
3.2.15. Dac la o cldire exist dou sau mai multe alctuiri
punztori coeficienilor de transfer termic U i, ale zonelor neizolate
diferite la acelai element de construcie (de ex. o zon cu perei
termic, care, conform datelor din Tabelul 7, sunt: exteriori nestructurali i alt zon cu perei structurali din beton armat
U = 2,25 W/(m2K) - pentru planeele de teras; monolit cu strat termoizolant la exterior), calculele se vor face, de
U = 3,25 W/(m2K) - pentru planeele de pod; regul, separat pentru fiecare alctuire n parte, determinnd valorile
U = 2,75 W/(m2K) - pentru planeele peste subsolul nenclzit; R, r1, r2 i R' distincte.
U = 0,35 W/(m2K) - pentru placa pe sol. n aceast situaie, rezistena termic specific medie a elemen-
tului de construcie se determin n final cu relaia (10) din [5].

3.2.14. La determinarea rezistenelor termice corectate R' cu


3.2.16. Pentru calcule aproximative la fazele preliminare de
ajutorul coeficienilor de reducere r 1 i r2, se vor avea n vedere
proiectare, n locul produsului r1 r2 din relaia (8), se poate aprecia
urmtoarele:
un coeficient global de reducere r, n conformitate cu [4] pct. 3.5.3.
pentru alte valori R (R 1 ), p, l/ S, i U dect cele din
Valorile coeficienilor globali de reducere a rezistenelor
tabelele A 2.1. ... A2.8., valorile coeficienilor r1 i r2 se pot termice unidirecionale r sunt cu att mai mici, cu ct urmtorii
determina prin interpolare; parametri sunt mai mari:
la pereii exteriori, n situaia n care, pentru unele puni - rezistena termic unidirecional din cmp curent (R);
termice - cu excepia punilor termice geometrice (de la - lungimea punilor termice raportat la aria elementului
coluri i de pe conturul tmplriei exterioare) - nu exist de construcie considerat (l/ S, p/ S);
valori precalculate pentru coeficienii , punile termice - aria zonelor neizolate sau mai puin termoizolate,
respective vor putea fi considerate zone neizolate sau mai raportat la aria elementului de construcie considerat (p);
puin termoizolate"; n aceste cazuri valorile U aferente - valorile coeficienilor liniari de transfer termic ();
acestor zone vor fi majorate cu 10 ... 30 %, n funcie de coeficienii sunt cu att mai mari cu ct punile termice au o
limea zonei, majorarea fiind cu att mai mare cu ct lime mai mare i sunt mai puin protejate (de ex. puni
limea punii termice este mai mic; termice strpunse);
avnd n vedere c, de regul, colurile intrnde ale pereilor - valorile coeficienilor de transfer termic afereni zonelor
exteriori au valori negative, influena acestor puni neizolate sau mai puin termoizolate (U); coeficienii U sunt cu
termice poate fi, acoperitor, neglijat n calcule; att mai mari cu ct zonele respective se caracterizeaz prin
n situaia n care, n tabelele din Anexa A2 nu se gsesc rezistene termice mai mici (de ex. zonele neizolate termic).
valorile necesare pentru parametrii p, l/ S, U i ,
187
186
Pentru valorile , pentru uzul acestui capitol, s-au adoptat
valorile din tabelul I din [6], preluate n Tabelul 8 din prezentul
3.3. Determinarea performanelor elementelor de Normativ.
construcie, n ceea ce privete rezistenele Pe baza datelor din Tabelul 8; s-au calculat, cu relaia (17),
termice valorile R'nec din Tabelul 9, pentru cele 4 zone climatice din Romnia.
Pentru tmplria exterioar s-a considerat valoarea R'nec din Tabelul
3.3.1. n conformitate cu actele normative n vigoare, actual-
VII din [5], corespunztoare grupei de cldiri I.
mente n Romnia sunt normate urmtoarele rezistene termice
specifice:
Rezistenele termice minime (R'min), care au fost stabilite pe
considerente termo-energetice, n scopul reducerii consumului de
energie n exploatare la cldirile noi. Valorile R'min s-au preluat n
Tabelul 9 din prezentul Normativ, din [4] Anexa 3.

3.3.3 n Tabelul 9 se dau de asemenea valorile apreciate ca


valori limita (minime i maxime) pentru rezistenele termice specifice
corectate, medii pe ansamblul cldirii, aferente fiecrui element de
construcie.
La stabilirea valorilor limit maxime s-au avut n vedere:
- posibilitile tehnice actuale i pentru viitorul apropiat;
- utilizarea materialelor termoizolante n condiii de eficien
economic (pe baza unor calcule de optimizare);
- practica actual i tendinele din alte ri.
189
ale acestora, n comparaie cu valorile maxime apreciate actualmente
ca posibile din punct de vedere tehnic i economic.

Date pentru determinarea rezistenelor termice normate R'nec


Valorile normate i valorile limit apreciate,
ale rezistenelor termice

Tabelul 9.
4. DETERMINAREA REZISTENEI TERMICE MEDII A
ANVELOPEI I A COEFICIENTULUI GLOBAL DE
IZOLARE TERMIC

4.1. n conformitate cu prevederile de la pct. 3.10. din [4],


rezistena termic corectat, medie, a anvelopei cldirii se calculeaz

cu relaia:

4.2. La determinarea temperaturilor n spaiile nenclzite 194


adiacente unor elemente de construcie perimetrele (Tu), necesare
pentru calcularea factorilor de corecie a temperaturilor exterioare
(J), pe lng prevederile din [5] cap. 8. i din [7] pct. 7.5.3., se vor
avea n vedere urmtoarele:

La subsolurile nenclzite, la determinarea temperaturii Tu cu


relaia (11) din [7], se poate ine seama de aportul de cldur provenit
de la conductele de instalaii termice care trec prin subsoluri.
La podurile nenclzite, la determinarea temperaturii Tu cu
relaia (14) din [5], rata schimburilor convenionale de aer se va
considera conform tabelului IV din [5], n funcie de gradul de
etaneitate al nvelitorii i streinii, att conform proiectului iniial
(cu sau fr astereal, streain nfundat sau cu cpriori apareni .a.)
ct i innd seama de starea real existent la data efecturii
expertizei (igle lips, streain deteriorat .a.). n funcie de gradul
de etaneitate, se va considera n = 5... l O h-1.
195
4.3. n conformitate cu prevederile de la pct. 1.3. al. 2 din [4],
coeficientul global de izolare termic aferent cldirilor de locuit
existente, se determin ca la cldirile noi, pe baza prevederilor din
[4].

4.7. Aprecierea performanei globale a cldirilor de locuit


existente din punct de vedere termotehnic i al pierderilor totale de
cldur, se face prin:
- evidenierea rezistenei termice medii, corectate, a
anvelopei cldirii (R'M),
- compararea valorii coeficientului global de izolare
termic (G) cu valoarea normat, pentru cldirile noi, a acestui
coeficient (GN), care se determin n conformitate cu cap. 4. i
cu Anexa 2 din [4].

4.5. Viteza de ventilare natural a cldirii, respectiv rata Procentul de realizare a coeficientului global de izolare termic
schimburilor convenionale de aer n se va considera n conformitate normat, se determin cu relaia:
cu Anexa l din [4], cu precizarea c, dac tmplria este n stare
deteriorat, valorile din Anexa l se vor majora cu pn la 25 %, n
funcie de ponderea suprafeelor n stare necorespunztoare i de
gradul de deteriorare. La compararea valorilor G i GN conform relaiei (29),
coeficientul global de izolare termic G va fi stabilit fr
considerarea aporturilor suplimentare de cldur menionate la pct.
4.6. Pentru evidenierea contribuiei fiecrui element de 4.2. i detaliate n Anexele A4 i A5.
construcie la coeficientul global de izolare termic a cldirii, se
recomand s se calculeze cota parte aferent fiecrui element de
construcie, precum i cota parte aferent schimburilor de aer,
folosind relaiile:
4.8. Compararea coeficienilor globali de izolare termic cu
valorile apreciate ca valori limit, se poate face prin acordarea de
note (de la 0 la 10), care se determin pe baza graficului din fig. 2.,

pe o scar exponenial, n funcie de raportul A / V.

19
7
Graficul a fost ntocmit pe baza urmtoarelor valori limit:
pentru cldiri avnd raportul A / V= 0,2 m2/m3:
- min. G = 0,3 W/(m3K) nota 10
- max. G=1,0 W/(m3K) nota 10
pentru cldiri avnd raportul A/ V- 1,2 m2/m3:
- min. G = 0,6 W/(m3K) nota 10
- max. G = 3,0 W/(m3K) nota 10
Sub aceast form (n funcie de raportul A / V), notele diverse-
lor tipuri de cldiri sunt comparabile, cldirile de locuit individuale,
cu un numr redus de niveluri, cu un raport A / V mare, nefiind
defavorizate n comparaie cu cldirile compacte i cu multe niveluri.

5. EVALUAREA COMPORTRII ELEMENTELOR


DE CONSTRUCIE PERIMETRALE LA
FENOMENUL DE CONDENS SUPERFICIAL
5.1. Comportarea elementelor de construcie perimetrale la
fenomenul de condens superficial este n funcie de temperaturile
superficiale (Tsi) i de temperatura punctului de rou (r).
Verificarea existenei riscului de condens superficial se face pe
baza prevederilor din [5] cap. 10. i 14., din [6] cap. 8. i fia b"
precum i din [7] cap. 9. i 10. Vor fi verificate n mod obligatoriu,
cldirile, elementele de construcie, zonele i nodurile la care, prin
constatri directe sau din declaraiile locatarilor, rezult c fenomenul
de condens superficial s-a produs sau se produce nc.
temperatura n spaiul adiacent mai puin nclzit,
determinat pe baza unui calcul de bilan termic;
coeficienii de transfer termic superficial i, i e, n
conformitate cu Tabelul II din [5], cu precizarea de la pct.
7.3.2.
din [5].

5.3. n zona punilor termice, temperaturile Tsi se determin


printr-un calcul numeric automat al cmpului de temperaturi.
Calculul automat al cmpului bidimensional (2D) de temperaturi se
face pe baza prevederilor din [5] Anexa J si [7] Anexa C.
Ca rezultat al calculului se pot reprezenta grafic temperaturile
superficiale Tsi pe faa interioar a elementului de construcie i se
evideniaz valoarea minim Tsi min.
n fig. 3 se prezint un exemplu de reprezentare grafic a
temperaturilor superficiale Tsi i de determinare a limii zonei de
condens.

5.4. Pentru o serie de detalii i situaii curente, valorile Tsimin se


pot lua din [5] i [7], astfel:
-Tabelele l, 3, 5... 14, 21, 22, 24, ...29,36, ...,38,42,...,
45, 51, 60 i 61 din [5] ;
-Tabelele 1,3,5,7 i 9 din [7].

5.5. Parametrii de calcul folosii uzual pentru determinarea


temperaturilor Tsi, att cu relaia (30) ct i pentru calculul numeric
automat, sunt urmtorii:
temperatura exterioar de calcul, n conformitate cu Tabelul
8, n funcie de zonele climatice;
temperatura interioar de calcul: Ti = +20 C;

200
5.6. La determinarea, cu relaia (30), a temperaturilor Tsi, - colurile orizontale, formate la intersecia peretelui
precum i la calculul numeric automat al cmpurilor de temperaturi, exterior cu planeul de terasa sau de pod (la racordarea cu
se vor considera grosimile i conductivitile reale ale materialelor, cornia, aticul sau streain);
conform prevederilor de la pct. 2.3. ... 2.5. i 2.9. din prezentul - colurile orizontale, formate la intersecia peretelui
Normativ. exterior cu planeul peste subsolul nenclzit sau cu placa pe
Conductivitatea termic se va determina cu relaia (1), pe baza sol (la racordarea cu soclul cldirii);
coeficienilor de majorare a" din Tabelul 1. - intersecia pereilor exteriori cu plcile continue de la
balcoane i logii;
- conturul ferestrelor i uilor de balcon, n special la
5.7. n condiiile unui regim de exploatare necorespunztor n partea superioar (la racordarea cu buiandrugii i cu grinzile
ceea ce privete ventilarea ncperilor din cldirile de locuit existente structurii de rezisten).
i asigurarea unei circulaii normale a aerului interior, se recomand
ca, att la calculul cu relaia (30) ct i la calculul numeric automat,
s se adopte i alte valori, mai dezavantajoase, pentru coeficienii i.
La limit se recomand a se face verificarea prevzut n [6]
pct. 8.6., considernd:

5.8. Pentru a verifica riscul real de apariie a condensului


superficial, pe lng calculele efectuate cu temperaturile normate Te si
Ti menionate la pct. 5.5. de mai sus, se pot face verificri
suplimentare, n condiiile unor temperaturi Te si Ti mai sczute,
corespunztoare unor perioade cu zile mai reci sau/i a unei funcionri
necorespunztoare a instalaiei de nclzire.

5.9. Cele mai sensibile zone, n care riscul de apariie a


fenomenului de condens superficial este maxim, i pentru care este
obligatoriu s se efectueze un calcul numeric automat al cmpurilor
de temperaturi, sunt urmtoarele:
- colurile verticale ieinde ale pereilor exteriori, formate
la intersecia a doi perei ortogonali: colurile cldirii, ale
rezalidurilor, decrourilor i logiilor;

202
- temperatura interioar Tl minim pn la care nu apare
condensul superficial, n condiiile temperaturii exterioare
normate T e , corespunztoare zonei climatice n care este
amplasat cldirea de locuit care se expertizeaz i a umiditii
relative a aerului interior i = 60 %.

5.12. n Tabelul 10 se prezint valorile rezistenelor termice


specifice unidirecionale (R), la care, teoretic, apare condensul
superficial pe suprafaa interioar a elementelor de construcie
perimetrale adiacente mediului exterior, n cmp curent, n funcie de
umiditatea relativ a aerului interior i n condiiile unei temperaturi
interioare Ti = + 20 C i a unui coeficient de transfer termic superficial
i = 8 W/(m2K).

Rezistenele termice unidirecionale la care apare condens


superficial n cmp curent

Tabelul 10.
6. EVALUAREA COMPORTRII ELEMENTELOR
DE CONSTRUCIE PERIMETRALE LA
DIFUZIA VAPORILOR DE AP

6.1. Comportarea elementelor de construcie perimetrale la


difuzia vaporilor de ap se analizeaz i se evalueaz pe baza
prevederilor din Normativul [9]. Vor fi verificate, n mod obligatoriu,
elementele de construcie care au o alctuire nefavorabil n ceea ce
privete dispunerea straturilor, precum i cele la care, prin constatri
directe sau din declaraiile locatarilor, s-au evideniat fenomene de
condens superficial sau/i interior.

6.2. Conform prevederilor din [9], comportarea unui element


de construcie perimetral la difuzia vaporilor de ap este
corespunztoare dac:
- cantitatea de ap provenit din condensarea vaporilor n
masa elementului de construcie n perioada rece a anului (mw),
este mai mic dect cantitatea de ap care se poate evapora n
perioada cald a anului (mv):

5.13. Pe baza calculului automat al cmpului de temperaturi se


pot determina limile zonelor de condens (n care Tsi r) aferente
tuturor nodurilor caracteristice (sau numai a celor importante) ale
anvelopei. Prin multiplicarea acestor limi (fig. 3) cu lungimile
totale ale nodurilor respective, se obin ariile cu risc potenial de
condens superficial care, nsumate pe ansamblul cldirii, dau un
indicator edificator asupra performanei sau non-performanei cldirii
expertizate din acest punct de vedere.
Prin raportarea ariei totale expuse condensului, la aria total a
anvelopei se poate cuantifica i exprima, n procente, comportarea
cldirii de locuit care se analizeaz, la fenomenul de condens
superficial.

206
6.3. n calcule se considerurmtorii parametrii normai,
afereni mediului exterior:
temperatura exterioar medie anual:
- zona I climatic Tem = + 10,5 C;
- zona II climatic Tem = + 9,5 C;
- zona III climatic Tem = + 7,5 C;
- zona IV climatic Tem = + 6,5 C;
6.8. Pentru pereii exteriori ai cldirilor de locuit existente,
umiditatea relativ a aerului exterior: realizai dintr-un singur strat omogen sau cvasiomogen (vezi [5] pct.
- media anual e = 80 %; 7.2.), cu tencuieli obinuite, nu este necesar, de regul, verificarea
- n perioada rece a anului e = 85 %; prin calcul a comportrii la transferul de umiditate; fac excepie
- n perioada de evaporare e = 70 %. pereii exteriori omogeni prevzui la exterior cu tencuieli speciale
sau cu placaje, la care verificarea prin calcul poate evidenia o
eventual comportare nefavorabil la difuzia vaporilor de ap.
6.4. Pentru mediul interior, se consider urmtorii parametri
normai n [5]:
temperatura interioar de calcul Ti = + 20 C; 6.9. Calculele vor ine seama de situaia i starea real,
umiditatea relativ a aerului interior i = 60 %. existent, a elementelor de construcie perimetrale, determinnd prin
sondaje efectuate in situ": existena, poziia, alctuirea i starea unor
n funcie de condiiile existente n cldirea de locuit, eventuale bariere contra vaporilor, alctuirea, grosimea i starea
constatate de specialistul care ntocmete expertiza (ventilare i/sau (inclusiv umiditatea) materialelor termoizolante .a.
nclzire necorespunztoare, condiii speciale de exploatare .a.), se
vor efectua i verificri prin calcul n condiii de temperatur i
umiditate relativ interioar diferite de valorile normate de mai sus.
7. EVALUAREA STABILITII TERMICE A
6.5. Determinarea rezistenei la permeabilitate la vapori (R V) a ELEMENTELOR DE CONSTRUCIE
elementelor de construcie perimetrale se va face pe baza prevederilor PERIMETRALE I A NCPERILOR
din [9] i a factorilor rezistenei la permeabilitate la vapori D l/KD
din [9] Anexa A. 7.1. Verificarea stabilitii termice a zonelor opace a elementelor
de construcie perimetrale, sub aspectul ineriei lor termice, precum i a
6.6. Calculele se fac n ipoteza unui regim termic staionar, stabilitii termice a ncperilor din cldirile existente, se face n
considernd c elementul de construcie este alctuit din straturi conformitate cu Normativul [8]. Vor fi verificate n mod obligatoriu,
omogene perpendiculare pe fluxul termic. Temperaturile pe suprafe- elementele de construcie cu o inerie termic i cu o greutate, reduse,
ele i n interiorul elementului de construcie perimetral se determin precum i cele la care, prin constatri directe sau din declaraiile
cu relaiile (21) i (22) din [5], respectiv cu relaiile (1) i (7) din [9]. locatarilor, s-a evideniat o comportare nefavorabil n ceea ce privete
stabilitatea termic.

208
209
7.2. Stabilitatea termic se apreciaz att prin stabilitatea 7.7. Calculele de verificare a stabilitii termice a elementelor
termic a ncperilor, ct i prin stabilitatea termic a elementelor de construcie perimetrale i a ncperilor se efectueaz pe baza
de nchidere. Stabilitatea termic a ncperilor este influenat de prevederilor din Normativul [8] cap. 5.2 si anexa A, de regul, cu
stabilitatea termic a elementelor de nchidere, care la rndul ei, este utilizarea unor programe de calcul omologate.
influenat direct de proprietile termo-fizice ale materialelor i
de ordinea de dispunere a straturilor n grosimea elementelor de
construcie. 7.8. O atenie special trebuie s se acorde verificrii
exigenelor de stabilitate termic la elementele de nchidere cu
greutate redus, ca de exemplu elementele de construcie perimetrale
7.3. Stabilitatea termic se evalueaz pe baza calculelor ale mansardelor [16].
efectuate pentru ncperile cele mai defavorabile, pe timp de var i
de iarn, considerate de specialistul care ntocmete expertiza, ca Exigenele de stabilitate termic la cldirile de locuit
fiind reprezentative pentru ncperile de locuit din cldire.
Tabelul 11.

7.4. n conformitate cu prevederile din [8], Tabelul 2, cldirile


de locuit se ncadreaz - din punctul de vedere al stabilitii termice -
n grupa de cldiri b".
Pentru aceast grup de cldiri, exigenele de stabilitate
termic se dau n Tabelul 11 .

7.5. n situaia n care toate condiiile din Tabelul 12 sunt


simultan satisfcute, nu mai este necesar verificarea la stabilitate
termic, exigena de stabilitate termic considerndu-se implicit
ndeplinit, cu excepia cazului cnd specialistul care efectueaz
expertiza consider necesar aceast verificare.

7.6. Verificarea prin calcul a stabilitii termice a ncperilor


este obligatorie :
- dac nu se realizeaz simultan nivelurile de performan
m si v din Tabelul 12;
- dac nu se realizeaz simultan toate nivelurile de
performan ale elementelor de nchidere din Tabelul 11.

210
Condiiile n care nu este necesar verificarea
la stabilitate termic

Tabelul 12.
ANEXA Al.

Soluii practice Ia cldirile existente

1. Nivelul de protecie termic a anvelopei cldirilor de


locuit existente, prevzut de standardele de calcul higro-
termic

Nivelul proteciei termice al cldirilor care alctuiesc fondul


existent de locuine, corespunde, independent de sistemul structural
utilizat, specificaiilor i exigentelor impuse de standardele privind
calculul higro-termic. Corespunztor fiecrei generaii de astfel de
standarde, precum i nivelului tehnologic specific respectivei perioade,
exist grupe de cldiri avnd acelai nivel de protecie termic,
indiferent de materialele utilizate pentru alctuirea anvelopei cldirilor.
Nivelul proteciei termice a cldirilor a progresat pe msur ce au
evoluat prescripiile tehnice specifice.
Nivelul de termoizolare, este reflectat n valorile rezistenelor
termice specifice ale elementelor de construcie (perei exteriori,
terase, planee peste subsol), n cmp curent, medii ponderate sau
corectate cu influena punilor termice, specificate n reglementrile
romneti n domeniul termotehnic (Tabelul A 1.1.).
Acestea au fost:
STAS 6472-61 (primul standard de calcul higro-termic).
STAS 6472-68, STAS 6472/3-73, 6472/3-75 Fizica construc-
iilor. Termotehnica. Calculul rezistenei la transfer termic i
la stabilitate termic" (care nu au diferit prea mult ntre ele).
Normativul P 68-74, care acredita metodologia de calcul
tehnico-economic al proteciei termice minimale a elementelor
de anvelop ale cldirilor de locuit dotate cu nclzire central.
Normativul prevedea i metode de calculare a cantitii specifice
de cldur necesar anual pentru nclzirea cldirii qan (kcal/m2
suprafa de anvelop), precum i a cantitii de combustibil

215
necesar anual, determinat n funcie de qan de randamentul
global al instalaiei de nclzire i de tipul combustibilului.
STAS 6472/3-84, n care s-a introdus calculul mediilor
ponderate ale rezistenelor termice specifice, care se impun a
fi mai mari dect rezistenele termice minime necesare pentru
asigurarea condiiilor minime igienico-sanitare:
Ronec Ros (medie ponderata)
STAS 6472/3-89 care a marcat un progres att n ceea ce
privete valorile rezistenelor termice minime cerute, ct i
prin impunerea unui mod de calcul mai atent i mai riguros al
rezistenelor termice.
Decretul nr. 256/84 i Normativul NP15-84, conform
crora elementele de construcie perimetrale trebuiau s
realizeze valori ale rezistenelor termice specifice medii, mai
mari dect cele minime, specificate n Tabelul A l. l.

n NP15-84 se prevedea ca rezistena la transfer termic, medie


ponderat pe cldire, s fie de minimum 1,16 m2 K/W.
Aceste rezistene au fost n mare msur respectate de proiectele
tip aplicate dup anul 1985, conferindu-le acestora caliti superioare
fa de cldirile executate pn atunci (reducerea consumurilor energe-
tice cu cca. 20%).
Ca materiale termoizolante eficiente se recomandau: vata
mineral din zgur topit sau bazalt topit i betonul celular
autoclavizat, produse n ar. Era interzis utilizarea polistirenului
celular care era considerat energofag. La terase era recomandat
utilizarea termo-izolaiei din zgur expandat, zgur i cenu de
termocentral sau din beton celular autoclavizat.

216
2. Soluii de alctuire a anvelopei cldirilor existente

2.1. Principalele soluii de izolare termic practicate la cldirile


de locuit din Romnia executate pn n anul 1985 au fost
urmtoarele:

2.1.1. Planee de teras


Acest sistem de acoperire a fost predominant la blocurile de
locuine.
S-au utilizat, de regul, terase cu o structur compact, fr
straturi de aer ventilat, stratul termoizolant fiind dispus fie direct
peste planeul de peste ultimul nivel locuit, fie pe un strat de beton de
pant.
n perioada 1955-1985 s-au practicat urmtoarele soluii de
terase:
- Soluia practicat n anii 1955-1965 cu praf hidrofob"
- material care avea pretenia de a realiza att izolaia termic,
ct i pe cea hidrofug. Materialul nu a fost corespunztor.
Situaia se putea remedia prin aplicarea unei hidroizolaii
bituminoase, dar n timp s-au pierdut prin umezire i slabele
proprieti termoizolante ale prafului hidrofob, astfel nct
terasele respec-tive sunt foarte slab termoizolate.
- Soluia cu beton de pant peste care este dispus un strat
termoizolant de grosime redus din : polistiren, plci B.C.A
sau plci semirigide din vat mineral cu densitatea 350 kg/m3
(produse nainte de introducerea tehnologiei moderne
Hartmann pe baza creia se fabric plcile din vat mineral
G100).
- Soluia cu umplutur termoizolant n vrac, n grosime
variabil, destul de mult practicat, folosind materiale ca:
zgura granulat sau expandat, granulit, scorie bazaltic .a.
- Soluia fr beton de pant, cu plci BCA-GBN-T sau
GBN 35 dispuse n trepte.

219
- Soluia cu umplutur din zgur i cenu de termocentral ntr-un numr relativ mare de cazuri, conductele magistrale de
- material necorespunztor din punct de vedere al termoficare trec prin subsolurile tehnice.
caracteristicilor termotehnice i al comportrii la umiditate. La La cldirile de locuit colective nu s-a practicat, n general,
aceast soluie, peste umplutura termoizolatoare sunt dispuse soluia fr subsol, cu placa pe sol.
plci din B.C.A, cu distane ntre ele pentru a crea canale de n perioada de pn n anii 1980 i chiar dup aceti ani, n
aerare necesare evacurii vaporilor de ap din stratul de cenu general, nu s-a acordat suficient atenie msurilor de termoizolare a
sau zgur. planeelor de peste subsolurile nenclzite.
Pentru un planeu neizolat, rezistena termic specific este de
Cu soluiile enumerate mai sus, s-au obinut valori n cmp numai 0,30-0,40 m2K/W.
curent: R= 1,00 ... 1,30 m2K/W, dar valori medii R' mult mai reduse La cldirile la care a fost prevzut o termoizolare a planeului
deoarece, pe de o parte s-au utilizat materiale termoizolante necores- peste subsol, aceasta a fost de regul, dispus deasupra planeului,
punztoare (ca grosime, calitate, densitate i umiditate) i pe de alt sub pardoseal. Pentru pardoseal, soluiile frecvente au fost: covor
parte, pe contur, la racordarea cu pereii exteriori, n zona aticului sau PVC pe ap, mozaic turnat sau, n mai mic msur, parchet pe plci
corniei, exist pierderi de cldur liniare semnificative. Aceast din beton de rumegu sau lipit pe apa din mortar.
zon prezint i un risc foarte ridicat de condens, temperatura minim Pentru stratul termoizolant s-au folosit:
pe suprafaa interioar fiind foarte sczut (de 5-6C). - plci din vat mineral FI 120 (fonoizolatoare, rigide)
de 2 cm grosime;
2.1.2. Planee de pod - plci din vat mineral G100 de 3 cm grosime iniial i
2-2,5 cm grosime final, dup tasare;
Aceast soluie s-a utilizat numai n mic msur, dei ea
- plci PFL poros, bitumate i antiseptizate, n grosime de
prezint numeroase avantaje, inclusiv din punct de vedere termotehnic. 3-4 crn ;
Dei standardele anilor 1960-1985 impuneau o rezisten - plci din polistiren celular de 24 mm grosime, prevzut
termic n cmp de peste 0,90 m 2K/W, n realitate aceasta nu a fost, prin eludarea indicaiilor i a legislaiei n vigoare care
n cele mai multe cazuri, realizat. interzicea utilizarea acestora n construcii.
Peste planeul ultimului nivel, erau prevzute, cel mai
frecvent, umpluturi din zgur de cazan, alicrie sau moloz - materiale La un numr redus de cldiri termoizolaia s-a prevzut la
cu caliti slabe i prevzute n general cu grosimi insuficiente . partea inferioar a planeului de peste subsol, folosindu-se:
Peste zgur n unele cazuri era prevzut un strat din mortar de - plci BCA GBN-T n grosime de 7,5.. .12,5 cm, montate
protecie avnd 2-3 cm grosime. n cofraj, n cazul planeului din beton armat monolit;
- plci din tala de tip STABILIT, avnd 6...8 cm grosime
sau uneori plci de vat mineral G100 n grosime de 3 cm,
2.1.3. Planee peste subsolul nenclzit
protejate cu tencuial pe plas de rabi fixat cu boluri
Soluia practicat cel mai mult a fost cea cu subsol tehnic mpucate, n cazul planeelor prefabricate.
general, avnd la nceput nlimea de 1,50 m, apoi de 1,80 m, iar n
Prin aplicarea soluiilor de mai sus, ca urmare a grosimilor
ultimii ani, de 2,20 m i chiar mai mult n cazul amenajrii subsolului reduse ale materialelor termoizolante, dar i a absenei unor msuri
(boxe, adposturi de protecie civil, mai rar spltorii i usctorii). de termoizolare a soclurilor i a punilor termice de pe conturul

220 221
cldirilor, rezistenele termice medii ale planeelor de peste subsol, expandat sau din beton celular autoclavizat; legturile ntre
realizate nainte de 1985, nu depesc 0,6...0,8 m2K/W. straturile de beton realizau cu nervuri din beton armat.
Perei din panouri mari prefabricate realizai n urm-
2.1.4. Perei exteriori toarele soluii:
Pereii exteriori structurali i nestructurali, utilizai n perioada - panouri monostrat realizate din betoane uoare (de
anilor 1955-1985, au fost realizai ntr-o gam foarte larg de soluii, regul cu granulit), utilizate att la perei structurali ct i la
dar n general din materiale i grosimi necorespunztoare i cu un perei nestructurali;
procent ridicat de puni termice i deci cu valori sczute ale rezisten- - panouri din fii BCA armate, asamblate cu tirani
elor termice i anume: 0,70...0,90 m 2K/W - n cmp i 0,55... verticali sau orizontali, utilizate ca panouri neportante la
0,75 m2K/W - rezistene termice corectate. Constana, Oradea, Cluj etc.;
Alctuirea pereilor exteriori utilizai n perioada 1955 - 1985 a - panouri bistrat", executate n perioada 1980-1984, la
fost urmtoarea: perei structurali;
- panouri tristrat", care au fost cel mai mult folosite,
Perei din zidrii, cuprinznd: att ca panouri portante, ct i ca panouri neportante;
- zidrii din crmizi pline sau din crmizi cu goluri alctuirea acestora a fost foarte variat, ele diferind att n
verticale GVP de dimensiuni 240 x 115 x 63 mm sau din cr ceea ce privete materialul izolant utilizat (vat mineral,
mizi cu goluri verticale GVP de dimensiuni 290 x 140 x 88 mm, plci B.C.A. .a.), ct i n privina grosimii straturilor de
folosite att ca perei portani ct i ca perei de umplutur; beton i a modului de dispunere a nervurilor de legtur.
- zidrii din blocuri BCA - GBN 50, sau GBN 35, n ceea ce privete nervurile, panourile executate ntre anii
folosite ca perei nestructurali la structuri n cadre sau la 1960-1975 erau prevzute cu nervuri verticale i orizontale pe toat
structuri cu perei structurali din beton armat monolit. nlimea i lungimea, att pe contur, ct i adiacent golurilor de
fereastr, totaliznd un procent de puni termice de 15-20 % i chiar
Perei din beton armat monolit, cuprinznd : mai mult.
- perei monostrat - din beton uor cu agregate din La panourile executate ntre anii 1975 i 1985 prin turnarea cu
argil expandat sau din granulit, executai la un numr faa exterioar n sus, s-au putut elimina nervurile de pe conturul
limitat de cldiri, att n cofraje metalice plane, ct i n panourilor, reducndu-se procentul de nervuri la sub 15 % din
cofraje glisante; suprafaa opac.
- perei bistrat - alctuii din perei structurali din beton
armat, cptuii la exterior cu fii armate din BCA-GBN 35;
aceast soluie s-a aplicat n special ia structurile cu perei 2.1.5. Tmplrie exterioar
structurali din beton armat monolit, la care pereii exteriori i
n special cei de capt sunt termoizolai cu fii din BCA Tmplria utilizat la cldirile de locuit a fost, aproape n
montate n cofraje nainte de turnarea betonului; exclusivitate, tmplria de lemn.
- perei din trei straturi - executai exclusiv n cofraje Pn n anii 1970-1975 s-a utilizat mai ales tmplria de lemn
glisante, soluie practicat n anii 1960-1970, utiliznd ca dubl cu deschidere interioar. Apoi, ca urmare a aciunilor de redu-
material termoizolant plci din beton uor din argil
222 223
cere a materialului lemnos, s-a utilizat exclusiv tmplria cu
2.2.4. Perei exteriori
cercevele cuplate.
- perei exteriori structurali din zidrie din blocuri BCA
S-au folosit geamuri simple de 3 mm grosime. Nu s-au GBN 35 sau GBN 50, de 30 cm grosime, la cldiri cu P i
prevzut garnituri de etanare. P +1 E ;
n ceea ce privete tipurile de ferestre standardizate la noi ntre - perei exteriori structurali din zidrie de crmid GVP,
anii 1950-1985, se poate spune c rezistenele termice specifice de de 25 cm grosime, cptuii la exterior cu zidrie din blocuri
0,39 m2K/W realizate la tmplria cuplat i de 0,43 m2K/W la de BCA GBN 35, de minimum 20 cm grosime ;
tmplria dubl, sunt relativ sczute, ceea ce, alturi de calitatea de - perei exteriori nestructurali din zidrie din blocuri BCA
multe ori necorespunztoare, a condus la pierderi mari de cldur GBN 35, de 35 cm grosime, la cldiri cu sistem constructiv de
prin transmisie i prin infiltraie. rezisten din perei structurali din beton armat monolit sau din
Tmplria metalic tip SECO, utilizat la cteva blocuri din cadre de beton armat monolit;
Bucureti a avut o comportare nesatisfactoare n exploatare.
- perei exteriori structurali din beton armat de 15-18 cm
grosime, cptuii la exterior cu fii armate din BCA GBN 35
2.2. Soluiile constructive, recomandate n NP15-84 i practicate de 20-25 cm grosime ;
la cldirile de locuit executate ncepnd cu anul 1985, care permiteau - panouri prefabricate de faad, portante sau neportante,
realizarea rezistenelor termice specifice artate n Tabelul A1.l, n 3 straturi, cu termoizolaie din vat mineral de 8 cm
erau: grosime, avnd un procent de nervuri de cel mult 5%
(nerealizat ns n practic).
2.2.1. Planee de teras - terase cu termoizolaie din zgur
expandat sau granulat, cu grosimea variind ntre 22 si 40 cm
2.2.5. Tmplarie exterioar - tmplrie de lemn cu cercevele
(grosimea medie fiind de cea. 34 cm), din cenu sau zgur de
cuplate, prevzute cu geamuri simple, cu tocul de 8 cm grosime; era
termocentral, sau din plci BCA - GBNT sau GBN 35 dispuse
interzis utilizarea tmplriilor de lemn duble, datorit restriciilor
n trepte de 25, 30, 35 i 40 cm grosime; la cldirile cu faade
privind consumul de lemn, dei acestea fuseser practicate n
prefabricate era recomandat folosirea aticelor prefabricate uoare
perioada anterioar, avnd o comportare mai bun din punct de
finisate din fabric, aticele din zidrie fiind admise numai la cldirile
vedere termo-tehnic.
cu perei exteriori din zidrie.

2.2.2. Planee de pod - planee de pod, n cazul acoperiurilor


cu arpante, prevzute cu termoizolaie din cenu i zgur n vrac, n 3. Caracteristicile termotehnice ale elementelor de construcie
grosime de 30-35 cm, protejate cu o ap din mortar de ciment. perimetrale utilizate n perioada 1950...1990.

Alctuirea principalelor elemente de construcie perimetrale


2.2.3. Planee peste subsolul nenclzit - planee peste subsol utilizate la cldirile de locuit executate n Romnia n perioada 1950-
termoizolate cu plci din vat mineral de 3-4 cm grosime, 1990, precum i caracteristicile lor termotehnice, sunt prezentate
poziionate sub pardoseala de la parter, sau cu plci BCA GBNT de sintetic n Tabelele A1.2. ... A1.5.
10-15 cm grosime, montate n cofraj la partea inferioar a planeelor
din beton armat monolit.
225
224
ANEXA A2.
Coeficieni de reducere r1i r2

Tabelul A2-1
ANEXA A3.
Coeficieni liniari de transfer termic -

Tabelul A3-1
Planee de teras cu stratul termoizolant pe
beton de pant
Tabelul A3-2
Planee de teras cu stratul termoizolant
de grosime variabil
Tabelul A3-3
Planee de pod
Tabelul A3-4

Planee peste subsolul nenclzit


Tabelul A3-5

Plci pe sol
Tabelul A3-6

Perei exteriori - Coluri verticale ieinde -


Tabelul A3-7

Perei exteriori - Coluri verticale ieinde -


Tabelul A3-8
Conturul tmplriei exterioare
- n zidrie -
Tabelul A3-9

Conturul tmplriei exterioare -


n panouri mari prefabricate -
ANEXA A4.
Aportul de cldur n subsolul nenclzit,
provenit de la conductele de instalaii termice
care trec prin subsol
(dup [12] elaborat de INCERC - Bucureti)
ANEXA A5. Pentru suprafee nclinate, valoarea cs se stabilete prin
interpolare liniar, n funcie de nclinare.
Aportul de cldur n podul nenclzit,
provenit din radiaia solar prin 4) Intensitile radiaiei solare totale I T, pentru 30 orae din
suprafaa opac a nvelitorii ar, se pot lua din Tabelul 4.2. din [10].
(dup [12] elaborat de INCERC - Bucureti) Pentru cldiri amplasate n alte localiti dect cele din Tabelul
4.2. din [10], valorile intensitilor radiaiei solare totale se determin
prin medierea valorilor corespunztoare pentru 3 orae din imediata
apropiere a localitii n care este amplasat cldirea considerat.

5) Intensitile radiaiei solare difuze Idif, pentru aceleai


30 localiti, pentru suprafeele orizontale i verticale, se dau n
Tabelul A5.1. Pentru alte localiti, valorile Idif se determin prin
medierea valorilor corespunztoare celor mai apropiate 3 localiti
din Tabelul A5.1.

6) La determinarea valorilor IT i Idif, suprafeele avnd o


nclinare fa de orizontal egal sau mai mare de 30 vor fi
considerate suprafee verticale, iar cele cu o nclinare mai mic de
30 - suprafee orizontale.

7) Coeficientul de absorbie a radiaiei solare a suprafeei


exterioare a nvelitorii (abs), pentru cteva materiale uzuale, se dau
n Tabelul A 5.2.

8) Pentru alte materiale, n funcie de culoare, valoarea


coeficientului de absorbie poate fi aproximat pe baza Tabelului
A5.3.

273
Coeficientul de absorbie a radiaiei solare (abs), n
funcie de culoarea nvelitorii [-]