Sunteți pe pagina 1din 4

DC100

BA16 4 cm
BAD 20 6cm
Macadam 10 cm
Piatra sparta acostamente
Santuri de pamant
Rigole carosabile proprietati

DC274
BA16 4 cm
BAD 20 6cm
Macadam 10 cm
Piatra sparta acostamente
Santuri de pamant
Rigole carosabile proprietati
Podete tubulare

DC274
BA16 4 cm
BAD 20 6cm
Macadam 10 cm
Piatra sparta acostamente
Santuri de pamant
Rigole carosabile proprietati
Montare borduri
4 cm BA8
Balast stabilizat in statie
Fundatie balast

DC297
BA16 4 cm
BAD 20 6cm
Macadam 10 cm
Piatra sparta acostamente Semnalizarea lucrarilor pe
Santuri de pamant Trasare
Rigole carosabile proprietati Sapaturi mecanizate
Montare borduri Sapaturi manuale
4 cm BA8 Executia fundatiilor direct
Balast stabilizat in statie Fundatii din balast si bala
Fundatie balast Fundatii de piatra sparta s
Podete prefabricate dalate Fundatii de macadam
Lucrari de drumuri - strat
DC298 Executia rigolelor, santuri
BA16 4 cm Cofrarea elementelor din
BAD 20 6cm Fasonare si montare arma
Macadam 10 cm Verificarea si montarea el
Piatra sparta acostamente Procurarea si montarea pa
Santuri de pamant Preparare si livrare beton
Rigole carosabile proprietati Transportul si punerea in o
Montare borduri Incadrarea cu borduri si p
4 cm BA8 Executie poduri dalate
Balast stabilizat in statie Executie poduri tubulare
Fundatie balast Executia podetelor din ele
Podete tubulare Executia lucrarilor de hidr
Zid de sprijin Dispozitive de scurgere si
Gabioane Lucrrari de sustinere si co
Lucrari de sustinere execu
DC313 Producere mixturi asfaltic
BA16 4 cm Imbracaminti bituminoase
BAD 20 6cm Metodologia de realizare a
Macadam 10 cm Indicatoare de circulatie
Piatra sparta acostamente
Santuri de pamant
Rigole carosabile proprietati
Fundatie balast
Podete tubulare

DC314
BA16 4 cm
BAD 20 6cm
Macadam 10 cm
Piatra sparta acostamente
Santuri de pamant
Rigole carosabile proprietati
Fundatie balast
Podete tubulare
emnalizarea lucrarilor pe drumuri, santiere si in incinta unitatilor

apaturi mecanizate
apaturi manuale
xecutia fundatiilor directe si fara sprijin
undatii din balast si balast optimal
undatii de piatra sparta si piatra sparta amestec optimal
undatii de macadam
ucrari de drumuri - strat de balast stabilizat in statie
xecutia rigolelor, santurilor si casiurilor
ofrarea elementelor din beton
asonare si montare armaturi
erificarea si montarea elementelor prefabricate din beton
rocurarea si montarea parapetelor metalice
reparare si livrare beton
ransportul si punerea in opera a betonului
ncadrarea cu borduri si pavaje
xecutie poduri dalate
xecutie poduri tubulare
xecutia podetelor din elemente prefabricate
xecutia lucrarilor de hidroizolatii la poduri si podete
ispozitive de scurgere si evacuare a apelor de suprafata
ucrrari de sustinere si consolidare din beton simplu
ucrari de sustinere executate din gabioane
roducere mixturi asfaltice
mbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald (covoare asfaltice)
Metodologia de realizare a fazei de executie a lucrarilor de marcaje rutiere
ndicatoare de circulatie