Sunteți pe pagina 1din 1
ANUL III Semestrul II, Anul univ. 2016 - 2017 GEOLOGIE INGINERIE GEOLOGICĂ GEOFIZICĂ 301 INGINERIA
ANUL
III
Semestrul II, Anul univ. 2016 - 2017
GEOLOGIE
INGINERIE GEOLOGICĂ
GEOFIZICĂ
301
INGINERIA GEOLOGICĂ A RESURSELOR
INGINERIA GEOL. A MEDIULUI
305
302
303
304
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
Geochimie aplicata II
Infografica
An. dat. str. si microstr.
Hidrogeologie
8-10
Lab.
P.3
Lab.
I.3
Lab.
L.G.M.
Lab.
I.3
Res. min. ale Rom.
Geol.si geot. Rom. II
Infografica
Geochimie aplicata II
An. dat. str. si microstr.
GEOTEHNICA SI FUNDATII
II
Prospect. seismice II
10-12
Lab.
PD
Lab.
1B
Lab.
I.3
Lab.
P.3
Lab.
L.G.M.
C
L.Mec.
Lab.
II.10
RESURSE MINERALE ALE ROMANIEI
ANALIZA
DATELOR
STRUCTURALE
SI
MICROSTRUCTURALE
II
PROSPECT. SEISMICE II
12-14
C
PD
C
I.1
H I D R O G E O L O G I E
C
I.3
C
II.10
Geol.si geot. Rom. II
Res. min. ale Rom.
Hidrogeologie
Prospect. seismice II
Radiometrie
14-16
Lab.
1B
Lab.
PD
Lab.
I.3
Lab.
II.10
Lab.
II.4
R A D I O M E T R I E
16-18
C
II.4
Radiometrie
18-20
Lab.
II.4
Geochimie ambientala
Infografica
8-10
Lab.
P.3
Lab.
I.3
M I C R O P A L E O N T O L O G I E
A P L I C A T A
Infografica
Geochimie ambientala
Seismologie
10-12
C
2A
Lab.
I.3
Lab.
P.3
Lab.
II.4
G E O F I Z I C A
D E
S O N D A
GE OC HIM IE
AM BIENT AL A
S E I S M O L O G I E
12-14
C
II.5
C
I.1
C
II.4
An. dat. str. si microstr.
Micropaleont. aplicata
Geofizica de sonda
Infografica
Seismologie
14-16
Lab.
L.Str.
Lab.
L.Micro.
Lab.
II.5
Lab.
I.3
Lab.
II.4
Micropaleont. aplicata
An. dat. str. si microstr.
Infografica
Geofizica de sonda
16-18
Lab.
L.Micro.
Lab.
L.Str.
Lab.
I.3
Lab.
II.5
18-20
8-10
T E R M O D I N A M I C A
I
N
F
O
G
R
A
F
I
C
A
I
I
10-12
C
P.1
C
I. 1
GEOLOGIE ISTORICA
G E O C H I M I E
A P L I C A T A
II
MANAGEMENTUL
DEPOZ. DESEURI
MAGNETOMETRIE
12-14
C
2C
C
II.3
C
I.4
C
II 5
Termodinamica
Geologie istorica
Micropaleont. aplicata
Magnetometrie
14-16
Lab.
P.1
Lab.
2C
Lab.
L.Micro.
Lab.
II.5
Geologie istorica
Termodinamica
Micropaleont. aplicata
Magnetometrie
16-18
Lab.
2C
Lab.
P.1
Lab.
L.Micro.
Lab.
II.5
18-20
P R O C E S E
M A G M A T I C E
S I
M E T A M O R F I C E
8-10
C
PA
HIDROGEOLOGIE
GENERALA
- C
Procese magm. si met.
Geochimie aplicata II
A M B I E N T A L A
INVESTIG. GEOF. A SONDELOR PT.
10-12
L.Hidro
Lab.
P.1
Lab.
P.3
G E O F I Z I C A
C
II.7
C
RESURSE MIN.
II.5
Hidrog. gen. - Lab.
L.H.
L.H
Procese magm. si met.
Geochimie aplicata II
Geotehnica si fundatii II
Manag. depoz. deseuri
Inv.gf. sonde pt.res.min
Infografica II
12-14
Hidrog. gen.– Lab
Lab.
P.1
Lab.
P.3
Lab.
L.Mec.
Lab.
I.3
Lab.
II.5
Lab.
L. Topo
GEOLOGIA SI GEOTECT. ROMANIEI
Procese magm. si met.
Manag. depoz. deseuri
Geotehnica si fundatii II
Infografica II
Inv.gf. sonde pt.res.min
14-16
C
2D
Lab.
P.1
Lab.
I.3
Lab.
L.Mec.
Lab.
L. Topo
Lab.
II.5
16-18
18-20
Geofizica ambientala
8-10
Lab.
II.8
GEOFIZICA
L
I
M
B
A
E
N
G
L
E
Z
A
10-12
C
II.5
Sem.
II.3
METALOGENIE APLIC. SI PROGNOZA
Geofizica de sonda
Procese magm. si met.
Geofizica ambientala
12-14
C
PD
Lab.
II.5
Lab.
P.1
Lab.
II.8
Geofizica
Metal. aplic. si progn.
Geofizica de sonda
14-16
Lab.
II.8
Lab.
PD
Lab.
II.5
Metal. aplic. si progn.
Geofizica
16-18
Lab.
PD
Lab.
II8
18-20
VINERI
JOI
MIERCURI
MARTI
LUNI