Sunteți pe pagina 1din 72

ORDIN nr.

460 din 14 noiembrie 2013 pentru aprobarea


Regulamentului de organizare i funcionare privind
procedurile de atribuire a contractelor de achiziie public, a
Regulamentului de organizare i funcionare privind
monitorizarea i execuia contractelor de asisten tehnic,
servicii de consultan i contracte de lucrri n baza Condiiilor
generale de contract de construcie de lucrri de inginerie i
cldiri proiectate de ctre beneficiar (FIDIC Rou - ed. 1999) i
a Regulamentului de organizare i funcionare privind
monitorizarea i execuia contractelor de asisten tehnic,
servicii de consultan i contracte de lucrri n baza Condiiilor
generale de contract de construcie-proiectare i echipamente
(FIDIC Galben - ed. 1999)
Forma sintetic la data 20-Jul-2015. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.
n temeiul art. 3 alin. (1) pct. I lit. a), h), r) i s) i al art. 5 alin. (4) din Hotrrea
Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea i funcionarea Departamentului pentru
proiecte de infrastructur i investiii strine,
ministrul delegat pentru proiecte de infrastructur de interes naional i
investiii strine emite urmtorul ordin:
Art. 1
Se aprob urmtoarele acte, prevzute n anexele nr. 1-3, care fac parte integrant
din prezentul ordin, ce se constituie drept anexe la regulamentul de organizare i
funcionare al Companiei Naionale de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia
- S.A.:
a)Regulamentul de organizare i funcionare privind procedurile de
atribuire a contractelor de achiziie public, prevzut n anexa nr. 1;
b)Regulamentul de organizare i funcionare privind monitorizarea i
execuia contractelor de asisten tehnic, servicii de consultan i
contracte de lucrri n baza Condiiilor generale de contract de construcie
de lucrri de inginerie i cldiri proiectate de ctre beneficiar (FIDIC rou -
ed. 1999), prevzut n anexa nr. 2;
c)Regulamentul de organizare i funcionare privind monitorizarea i
execuia contractelor de asisten tehnic, servicii de consultan i
contracte de lucrri n baza Condiiilor generale de contract de construcie-
proiectare i echipamente (FIDIC galben - ed. 1999), prevzut n anexa nr. 3.
Art. 2
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
-****-
Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructur de interes naional i investiii strine,
Dan-Coman ova
ANEXA nr. 1:
REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE PRIVIND PROCEDURILE
DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC
ANEXA nr. 2:
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNCIONARE PRIVIND
MONITORIZAREA I EXECUIA CONTRACTELOR DE ASISTEN TEHNIC,
SERVICII DE CONSULTAN I CONTRACTE DE LUCRRI N BAZA
CONDIIILOR GENERALE DE CONTRACT DE CONSTRUCIE DE LUCRRI DE
INGINERIE I CLDIRI PROIECTATE DE CTRE BENEFICIAR (FIDIC ROU -
ED. 1999)
ANEXA nr. 3:
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNCIONARE PRIVIND
MONITORIZAREA I EXECUIA CONTRACTELOR DE ASISTEN TEHNIC,
SERVICII DE CONSULTAN I CONTRACTE DE LUCRRI N BAZA
CONDIIILOR GENERALE DE CONTRACT DE CONSTRUCIE-PROIECTARE I
ECHIPAMENTE (FIDIC GALBEN - ED. 1999)
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 715 bis din data de 20 noiembrie 2013

Forma sintetic la data 20-Jul-2015. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i
tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.
REGULAMENT din 14 noiembrie 2013 de organizare i
funcionare privind procedurile de atribuire a contractelor de
achiziie public
CAPITOLUL 1: A. SCOP
Regulamentul i propune s prezinte etapele i documentele necesare pentru
derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public n conformitate
cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 i H.G. nr. 925/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i etapele, activitile i documentele necesare
pentru organizarea i coordonarea procesului ntocmirii i semnrii contractelor din
cadrul C.N.A.D.N.R. - S.A. precum i a actelor adiionale aferente, de ctre
Serviciile de Contractare/Compartimentele de achiziii, n conformitate cu aceleai
reglementri anterior menionate.
Regulamentul stabilete i metodologia de lucru i comunicare ntre serviciile
funcionale ale Direciilor de Achiziii/Compartimentelor interne specializate de
Achiziii - serviciile de licitaii - serviciile de contractare - compartimentele de
pregtire contracte indiferent de sursa de finanare Buget de Stat, Coeziune/IFI,
FEDR/IFI precum i comunicarea cu direcii/departamente/servicii/birouri implicate
n elaborarea unei Documentaii de Atribuire i/sau direct sau indirect n achiziia
public propriu-zis.
De asemenea, prezentul regulament stabilete i metodologia de comunicare ntre
serviciile funcionale ale Direciilor de Achiziii/Compartimentelor interne
specializate de achiziii i organismele de control ex-ante i ex-post al derulrii
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public cu surs de finanare
extern.
Scopul acestui regulament l reprezint transpunerea prevederilor legislative n
vigoare n linii directoare pentru Direciile/Serviciile/Compartimentele de achiziii din
cadrul C.N.A.D.N.R. - S.A. ct i pentru membrii Comisiilor de Evaluare, pentru
derularea eficient i corect a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie
public, fiind completat de alte Proceduri interne specifice.
CAPITOLUL 2: B. DOMENIUL DE APLICARE
Prezentul regulament se aplic asupra tuturor procedurilor de atribuire pentru
proiectele ce urmeaz a fi lansate de ctre C.N.A.D.N.R. - S.A., prin Direciile de
Achiziii/Compartimentele interne specializate de achiziii, finanate din Bugetul de
Stat, fonduri externe (Comunitare/EX- ISPA/POS-T, IFI) sau alte surse de finanare
atunci cnd se solicit prin Decizia Directorului General al C.N.A.D.N.R. - S.A.
Prezentul regulament se aplic pentru procedurile de atribuire a contractelor cu
finanare de la Bugetul de Stat/fonduri externe:
- ce urmeaz a fi lansate;
- ce urmeaz fi semnate;
- aflate n curs de implementare (respectiv pentru actele adiionale).
CAPITOLUL 3: C. DOCUMENTE DE REFERIN/LEGISLAIE
APLICABIL
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prevzute de O.U.G. nr.
34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
- H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;
- Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice nr. 107/2009;
- Ordinul nr. 51 din 13 martie 2009 (Ordin 51/2009) privind accelerarea
procedurilor de licitaie restrns i negociere cu publicare prealabil a unui Anun
de Participare;
- Ordinul nr. 1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru
implementarea proiectelor de concesiune de lucrri publice i servicii n Romnia;
- Ordinul nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii;
- Ordinul nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea n aplicare a
certificatului de participare la licitaii cu oferta independent;
- Interpretarea Ordinului nr. 314 din 12 octombrie 2010 privind punerea n
aplicare a certificatului de participare la licitaii cu oferta independent;
- Ordinul nr. 312 din 29 iunie 2011 pentru abrogarea Ordinului preedintelui
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice nr.
301/2011 privind aprobarea Metodologiei de analiz a procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii finanate din instrumente structurale;
- Hotrrea Guvernului nr. 801 din 4 august 2011 pentru modificarea i
completarea H.G. nr. 525/2007 privind organizarea i funcionarea A.N.R.M.A.P.;
- Ordinul nr. 509 din 14.09.2011, al preedintelui Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice privind formularea criteriilor de
calificare i selecie;
- Ordinul nr. 302 din 01.06.2011, al preedintelui Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, privind aprobarea formularelor
standard ale Procesului-verbal al edinei de deschidere a ofertelor i Raportului
procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii;
- Ordinul nr. 313 din 29.06.2011, al preedintelui Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice cu privire la interpretarea
anumitor dispoziii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii;
- Ordinul nr. 138 din 9 aprilie 2012 al preedintelui Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice privind aprobarea modelelor de
documentaii standardizate pentru atribuirea contractelor de lucrri pentru
proiectele de investiii din domeniul de transport rutier care utilizeaz condiiile
contractuale ale Federaiei Internaionale a Inginerilor Consultani n Domeniul
Construciilor (FIDIC) CARTE ROIE i CARTE GALBEN;
- Ordinul nr. 171 din 15 mai 2012 al preedintelui Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice cu privire la clarificrile ce
vizeaz coninutul documentaiei de atribuire;
- Ordinul nr. 170 din 15 mai 2012 al preedintelui Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice privind interpretarea art. 69
indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public,
a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii;
- Ordinul nr. 136 din 6 aprilie 2012 al preedintelui Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, privind notificarea cu privire la
ncheierea contractului de achiziie public/acordului-cadru;
- O.U.G. nr. 30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contratelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii cu
modificrile i completrile ulterioare, inclusiv O.U.G. nr. 52/2011;
- Normele de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006 privind funcia de verificare a
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii cu modificrile i completrile ulterioare;
- O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor
aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice
naionale aferente acestora;
- H.G. nr. 875/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor
publice naionale aferente acestora;
- Instruciuni ale Ministerului Transporturilor i Infrastructurii - Autoritatea de
Management POS Transport referitoare la achiziia public;
- Ordinul nr. 565/27.04.2009 pentru modificarea Procedurii de organizare,
desfurare, evaluare, atribuire i monitorizare privind achiziiile publice de
produse, servicii i lucrri n cadrul Ministerului Transporturilor i a unitilor aflate
n subordinea, sub autoritatea sau n coordonarea sa, aprobat prin Ordin al
ministrului transporturilor nr. 563/2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul nr. 563/02.07.2007 i Ordinul 1505/09.12.2008 emise de Ministerul
Transporturilor, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanele publice cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Hotrrea nr. 264 din 13 martie 2003 privind stabilirea aciunilor i categoriilor
de cheltuieli, criteriilor, procedurilor i limitelor pentru efectuarea de plti n avans
din fonduri publice republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
- H.G. nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizrii unor condiii contractuale ale
Federaiei Internaionale a Inginerilor Consultani n Domeniul Construciilor (FIDIC)
pentru obiective de investiii din domeniul infrastructurii de transport de interes
naional, finanate din fonduri publice: Anexa 1 Condiii de Contract pentru
Echipamente i Construcii inclusiv Proiectare pentru echipamente electrice i
mecanice, i pentru cldiri i lucrri inginereti proiectate de ctre Antreprenor i
Anexa 2 Condiii de Contract pentru Construcii pentru cldiri i lucrri inginereti
proiectate de ctre Beneficiar
- Ordinul Ministrului Transporturilor i Infrastructurii nr. 146/2011 privind
aprobarea condiiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente i
construcii, inclusiv proiectare, i ale contractelor pentru construcii cldiri i lucrri
inginereti proiectate de ctre beneficiar ale Federaiei Internaionale a Inginerilor
Consultani n Domeniul Construciilor (FIDIC), pentru obiective de investiii din
domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naional, finanate din
fonduri publice: Anexa 1 - condiiile speciale ale contractului pentru echipamente i
construcii, inclusiv proiectare, cu modificrile i completrile ulterioare, i Anexa 2
- condiiile speciale ale contractului pentru construcii, cldiri i lucrri inginereti
proiectate de ctre, beneficiar, cu modificrile i completrile ulterioare;
- O.U.G. nr. 135 din 28/11/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a
fondurilor necesare pentru continuarea i finalizarea msurilor ex-ISPA, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Norme din 16 martie 2011 de aplicare a art. 1 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor
necesare pentru continuarea i finalizarea msurilor ex-ISPA, pentru sectorul
MEDIU; Norme din 16 martie 2011 de aplicare a art. 1 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 135/2007, privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor
necesare pentru continuarea i finalizarea msurilor ex-ISPA, pentru sectorul
TRANSPORTURI;
- Instruciuni pentru stabilirea procedurii privind alocarea de la bugetul de stat a
fondurilor necesare pentru continuarea i finalizarea msurilor ex-ISPA elaborate de
ctre Ministerul Finanelor Publice;
- Acordul inter-instituional pentru implementarea msurilor ex-ISPA n domeniul
transporturilor;
- Contractele de finanare pentru proiectele POS-T;
- Hotrrea nr. 1037 din 12 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare i funcionare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor;
- O.U.G. nr. 74 din 29 iunie 2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice cu modificrile ulterioare;
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Legea nr. 215/2001, Legea administraiei publice locale, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale cu modificrile i completrile
ulterioare;
- H.G. nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace
electronice din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare;
- H.G. nr. 766/1997 privind obligativitatea utilizrii de materiale agrementate la
execuia lucrrilor;
- H.G. nr. 28/2008 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea coninutului-cadru al
documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a
structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii;
- H.G. nr. 1072/2003 privind avizarea de ctre I.S.C. a documentaiilor tehnico-
economice pentru obiectivele de investiii finanate din fonduri publice;
- Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n
exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri,
prevenirea i sancionarea corupiei cu modificrile i completrile ulterioare;
- H.G. nr. 925/1995 de aprobare a regulamentului de verificare i expertizare
tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor;
- Legea nr. 265/2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecia
mediului;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri
pentru realizarea locuinelor, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor nr. 863/2008
pentru aprobarea "Instruciunilor de aplicare a unor prevederi din Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri
de intervenii", cu modificrile ulterioare;
- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepie a lucrrilor de
construcii i instalaii aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Standarde naionale i reglementri tehnice n domeniu;
- Acordurile de finanare ncheiate cu Instituiile Financiare Internaionale: EBRD
333.91, EIB 22.417, EIB 23.370, EIB VI, EIB 21.489, EIB 20.781, JBIC ROMP2;
- Notificri i instruciuni publicate de ctre ANRMAP pe site-ul acesteia cu privire la
modalitatea de interpretare i aplicare a prevederilor legale n materia achiziiilor
publice.
CAPITOLUL 4: D. PREGTIREA I DERULAREA PROCEDURII DE
ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC
SUBCAPITOLUL 1: 1. PREAMBUL: TERMENE INTERNE PREVZUTE N
REGULAMENT
SECIUNEA 1: 1.1. Etape premergtoare iniierii unei proceduri de
atribuire a unui contract de achiziie public
n vederea iniierii procedurii de atribuire a unui contract de achiziie public,
Direciile de Achiziii/Compartimentele interne specializate de achiziii vor primi o
solicitare din partea unei Direcii (Direcia Iniiatoare)/compartiment funcional din
cadrul C.N.A.D.N.R. - S.A., nsoit de urmtoarele documente transmise n
original:
Nr. crt. EMITENT CTRE DOCUMENT APROBARE
1.1.1 Direcia Direcia de Nota de fundamentare Director Direcia Iniiatoare,
iniiatoare/compartiment Achiziii/Compartimentul privind oportunitatea i Directorul General/Director
funcional intern specializat de necesitatea demarrii General Adjunct (n funcie de
achiziii procedurii de atribuire a competenele delegate n acest
contractului de achiziie sens) i Directorul General
public Adjunct Economic
1.1.2 Direcia Direcia de Nota privind justificarea Director Direcia Iniiatoare,
iniiatoare/compartiment Achiziii/Compartimentul valorii estimate Directorul General/Director
funcional intern specializat de General Adjunct (n funcie de
achiziii competenele delegate n acest
sens) i Directorul General
Adjunct Economic
1.1.3 Direcia Direcia de Caiet de Director Direcia Iniiatoare i
iniiatoare/compartiment Achiziii/Compartimentul sarcini/documentaie Directorul General/Director
funcional intern specializat de descriptiv/documentai General Adjunct (n funcie de
achiziii a tehnic competenele delegate n acest
sens)

SUBSECIUNEA 1: 1.1.1. Nota privind necesitatea i oportunitatea lansrii


procedurii de atribuire a contractului de achiziie public
Indiferent de tipul contractului, aceast not va fi ntocmit de ctre Direcia
Iniiatoare/compartiment funcional, care solicit demararea procedurii de atribuire
i va cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele elemente:
a.Necesitatea i oportunitatea investiiei n contextul actual de dezvoltare, cu
motivarea susinerii acesteia prin memorandum aprobat de Guvern, includerea n
Masterplanul de Transport ca investiie prioritar sau n coridoare paneuropene
prioritare etc.;
b.Data estimat pentru iniierea procedurii de atribuire i durata contractului;
c.Sursa de finanare a contractului cu respectarea prevederilor legale n vigoare
privind investiiile din fonduri publice i ncadrarea n Buget, precum i concordana
cu prevederile Cererilor de Finanare transmise spre aprobare instituiilor abilitate i
cu Contractul de Finanare sau acordul de finanare (n cazul contractelor cu
finanare extern);
d.Persoana responsabil pentru atribuirea contractului;
e.Elementele i documentele justificative necesare ncadrrii achiziiei n cazurile
permise de lege, respectiv elementele de fundamentare necesare ntocmirii de ctre
Direcia de Achiziii/compartimentul intern specializat de achiziii a notei justificative
privind alegerea procedurii.
SUBSECIUNEA 2: 1.1.2. Nota privind determinarea valorii estimate a
contractului de achiziie public
Indiferent de tipul contractului (lucrri i/sau servicii i/sau produse), aceast not
va fi ntocmit de ctre Direcia Iniiatoare/compartiment funcional care solicit
demararea procedurii de atribuire fiind elaborat n conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare (art. 25 - art. 32 -
Reguli de estimare a valorii contractului de achiziie public). Valoarea estimat va
conine i seciunea de "Cheltuieli Diverse i Neprevzute" iar n nota de estimare a
valorii se va meniona, dac este cazul, n mod distinct i achiziionarea ulterioar
de produse/servicii/lucrri similare conform prevederile art. 122 litera j din O.U.G.
nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, pentru a fi specificate n
coninutul Anunului/Invitaiei de Participare.
Valoarea estimat a contractului de achiziie public, fr TVA, n lei i/sau euro, va
fi determinat n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
n conformitate cu art. 26 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile i completrile
ulterioare, valoarea estimat a contractului de achiziie public trebuie s fie
determinat nainte de iniierea procedurii de atribuire a contractului respectiv, fiind
valabil la momentul transmiterii anunului de participare/invitaiei de participare.
SUBSECIUNEA 3: 1.1.3. Caietul de Sarcini/Cerinele
Beneficiarului/Documentaia Descriptiv/Documentaia Tehnic
Direciile de Proiecte/Implementare/compartimente funcionale - Direciile
Iniiatoare, au obligaia transmiterii Caietului de Sarcini/Cerinelor
Beneficiarului/Documentaiei Descriptive i a Documentaiei Tehnice, acolo unde
este cazul. Documentaia Tehnic va cuprinde, dar nu se limiteaz doar la acestea,
specificaiile tehnice necesare elaborrii ofertelor de ctre posibilii participani (liste
de cantiti, avize i acorduri, descrieri de preuri, plane i piese desenate,
proiecte tehnice sau studii de fezabilitate, i alte asemenea).
Documentele transmise de ctre Direciile de Proiecte/Implementare - Direciile
Iniiatoare care, dup semnare vor implementa contractul, vor fi nsoite de liste de
verificare ce conin observaii/comentarii/recomandri (dac este cazul) i prin care
se confirm faptul c Documentaia tehnic/Caietul de Sarcini a fost verificat att
de ctre persoanele responsabile de implementarea contractului ct i de cele care
desfoar activiti conexe asimilate acestor proiecte/contracte (modaliti de
plat, avize i acorduri, exproprieri terenuri, mediu, relocri utiliti etc.).
Direciile de Proiecte/de Implementare vor elabora Caietul de Sarcini/Cerinele
Beneficiarului/Documentaia Descriptiv astfel nct s se asigure tratamentul egal,
nediscriminatoriu i competitiv pentru posibilii ofertani i n strict concordan cu
prevederile O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare (art. 35 -
38).
SECIUNEA 2: 1.2. Etapa de verificare/solicitare de corecii cu
privire la documentele primite de ctre Direcia de Achiziii
n aceast etap Direciile de Achiziii/compartimentele interne specializate de
achiziii vor verifica:
- Existena tuturor documentelor de la punctul 1.1;
- Respectarea n coninutul documentelor a condiiilor obligatorii cerute att de lege
ct i de regulamente/proceduri interne;
- Furnizarea tuturor informaiilor necesare n vederea lansrii procedurilor de
atribuire.
Termen de realizare a verificrilor: 5 zile de la data primirii documentelor n forma
complet, termen care se poate prelungi n condiiile n care sunt necesare
clarificri/solicitri de corecii formulate ctre Direcia Iniiatoare/compartimente
funcionale.
SECIUNEA 3: 1.3. Etapa de completare de ctre Direciile de
Achiziii/compartimentele interne specializate de achiziii a
documentaiei, n vederea demarrii procedurii de atribuire a
contractului de achiziie public
n completarea documentelor de la punctul 1.1, n vederea iniierii procedurii de
atribuire a unui contract de achiziie public, Direciile de Achiziii/compartimentele
interne specializate de achiziii publice vor elabora/verifica urmtoarele documente:
Nr. crt. EMITENT CTRE DOCUMENT APROBARE Termen
1.3.1. Direcia de Departamentul de Planul Achiziiilor Director
Achiziii/Compartimentul Achiziii Buget de Publice (PAP) a General/Director
intern specializat de Stat obiectivul de investiii General Adjunct (n
achiziii propus a fi funcie de competenele
achiziionat - delegate n acest sens),
verificarea alocrilor Director General Adjunct
necesare n PAP Economic i Director
Achiziii Buget de Stat
1.3.2 Direcia de Document suport n Nota justificativ Director Direcia 20 de zile de la
Achiziii/Compartimentul vederea iniierii privind alegerea Achiziii, Director ncheierea
intern specializat de procedurii de procedurii de General/Director termenului de la
achiziii atribuire atribuire, n cazul n General Adjunct (n
care procedura aleas funcie de competenele
nu a fost licitaie delegate n acest sens)
deschis sau licitaie i Director Direcia
restrns Juridic
1.3.3 Direcia de Document suport n Nota justificativ Director Direcia Achiziii punctul 1.2 de
Achiziii/Compartimentul vederea iniierii privind i Directorul mai sus
intern specializat de procedurii de cerinele/criteriile General/Director
achiziii atribuire minime de General Adjunct (n
calificare/selecie funcie de competenele
delegate n acest sens)
1.3.4 Direcia de Document suport n Nota justificativ Director Direcia Achiziii
Achiziii/Compartimentul vederea iniierii privind criteriul de i Directorul
intern specializat de procedurii de atribuire i stabilirea General/Director
achiziii atribuire factorilor de evaluare General Adjunct (n
i ponderii acestora n funcie de competenele
condiiile n care este delegate n acest sens)
utilizat criteriul "oferta
cea mai avantajoas
din punct de vedere
economic"
1.3.5 Direcia de Document suport n Nota justificativ Director Direcia
Achiziii/Compartimentul vederea iniierii privind accelerarea Achiziii, Directorul
intern specializat de procedurii de procedurii de atribuire General/Director
achiziii atribuire (dac este cazul) General Adjunct (n
funcie de competenele
delegate n acest sens)
i Director Direcia
Juridic
1.3.6 Direcia de Documentaia de Detaliat n tabelul de la
Achiziii/Compartimentul atribuire punctul 1.3.6
intern specializat de
achiziii
1.3.7 Direcia de Document suport n Declaraia de Directorul General
Achiziii/Compartimentul vederea iniierii conformitate
intern specializat de procedurii de
achiziii atribuire
1.3.8 Direcia de Document suport n Declaraie conform Directorul General
Achiziii/Compartimentul vederea iniierii art. 33 indice 1 alin.
intern specializat de procedurii de (4) din O.U.G. nr.
achiziii atribuire 34/2006 - cuprinde
date de identificare
ale persoanelor cu
funcii de decizie n
cadrul Autoritii
Contractante

SUBSECIUNEA 1: 1.3.1. Planul Achiziiilor Publice (PAP)


Programul/Planul anual al achiziiilor publice pentru lucrrile/serviciile/bunurile
achiziionate cu finanare de la Bugetul de Stat sau din FC, FEDR, msuri ex-ISPA,
Acorduri de Finanare/mprumut BEI, BERD, BIRD, JBIC, venituri proprii sau orice
alte surse se va elabora n conformitate cu alocrile bugetare existente ale
C.N.A.D.N.R. - S.A. dar i n conformitate cu prevederile Cererilor de Finanare
transmise spre aprobare instituiilor abilitate sau a Contractului de Finanare sau a
acordurilor de finanare, innd cont ca valoarea estimat a procedurii de atribuire
s se ncadreze n valoarea estimat menionat n cererea/contractul de finanare
(n cazul contractelor cu finanare extern).
Programul/Planul Anual al Achiziiilor Publice este aprobat de ctre Directorul
General al C.N.A.D.N.R. - S.A., cu avizul Direciei Financiare/Economice.
Direcia/Departamentul Achiziii Publice Buget de Stat, va solicita tuturor
Compartimentelor funcionale informaiile necesare a fi cuprinse n acest Plan de
achiziii la sfritul fiecrui an calendaristic. n cazul n care, pe parcursul anului n
curs apar noi necesiti, modificri sau completri ulterioare, acestea vor fi
efectuate de ctre Direcia/Departamentul Achiziii Publice Buget de Stat n Planul
de Achiziii n urma solicitrii scrise a respectivelor Compartimente i/sau a
Direciilor de Achiziii.
Orientativ, principalele categorii de informaii care trebuie verificate dac sunt
incluse n Programul Anual al Achiziiilor Publice, pentru anul n curs sunt:
- denumirea/obiectul procedurii/contractului
- codul/codurile CPV
- valoarea estimat a contractului n LEI fr TVA,
- valoarea estimat a contractului n EURO fr TVA,
- valoarea estimat a fi decontat pentru anul n curs inclusiv TVA, att n EURO ct
i n LEI
- sursa de finanare,
- persoana responsabil de atribuirea contractului,
- tipul procedurii aplicate.
Dup primirea tuturor informaiilor de la compartimentele interne, Serviciile Licitaii
i/sau Serviciile Contractare/alte servicii cu atribuii n acest sens, centralizeaz i
elaboreaz/completeaz/modific Planul de Achiziii cu avizul Direciei/Serviciilor
Financiare/Economice i promoveaz documentul ctre Direcia/Departamentul
Achiziii Publice Buget de Stat pentru obinerea semnturilor necesare n
conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Dac este cazul, Planul Anual al Achiziiilor Publice se va publica i va fi trimis, dup
aprobarea sa de ctre conducerea C.N.A.D.N.R. - S.A., i ctre AM ex-ISPA (pentru
proiectele finanate prin ex-ISPA) i, dup caz, ctre AM POS T (pentru proiectele
finanate prin POST) n vederea aprobrii ex-ante, n conformitate cu instruciunile
n vigoare.
SUBSECIUNEA 2: 1.3.2. Nota justificativ privind alegerea procedurii de
atribuire, n cazul n care procedura aplicat a fost alta dect licitaia
deschis sau restrns
n conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din cadrul H.G. nr. 925/2006,
Autoritatea Contractant are obligaia de a elabora o not justificativ n toate
situaiile n care procedura de atribuire propus pentru a fi aplicat este alta dect
una dintre cele prevzute la art. 20 alin. (1) din Ordonana de urgen sau, n cazul
atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din Ordonana de urgen.
Totodat, n conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din cadrul H.G. nr.
925/2006, Nota justificativ se aprob de conductorul autoritii contractante,
conform atribuiilor legale ce i revin, cu avizul Direciei Juridice, i constituie parte
din Dosarul Achiziiei Publice.
Direciile de Achiziii/compartimentele interne specializate de achiziii, indiferent de
tipul contractului (lucrri i/sau servicii i/sau produse), vor elabora Nota
justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care procedura
aplicat a fost alta dect licitaia deschis sau restrns care va fi aprobat de ctre
Directorul General al C.N.A.D.N.R - S.A. sau de ctre Directorul General Adjunct, n
situaia n care acesta are delegate competene n acest sens, de ctre conductorii
ierarhici superiori ai Direciilor de Achiziii i de ctre Directorul Direciei Juridice a
C.N.A.D.N.R. - S.A.
Not justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care procedura
aplicat a fost alta dect licitaia deschis sau restrns se va elabora n original n
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 i H.G. nr. 925/2006 cu
modificrile i completrile ulterioare i va preciza n mod obligatoriu motivele
alegerii procedurii de atribuire, temeiul i ncadrarea legal.
SUBSECIUNEA 3: 1.3.3. Nota justificativ privind cerinele/criteriile
minime de calificare/selecie
Direciile de Achiziii/compartimentele interne specializate de achiziii, indiferent de
tipul contractului (lucrri i/sau servicii i/sau produse), vor elabora Nota
justificativ privind cerinele/criteriile minime de calificare/selecie care va fi
aprobat de ctre Directorul General al C.N.A.D.N.R. - S.A. sau de ctre Directorul
General Adjunct, n situaia n care acesta are delegate competene n acest sens, i
de ctre conductorii ierarhici superiori din cadrul Direciilor de
Achiziii/compartimentelor interne specializate de achiziii.
Nota justificativ privind cerinele/criteriile minime de calificare/selecie va
cuprinde, n detaliu:
- Denumirea/identificare criteriului menionat n Fia de Date a Achiziiei,
- Modalitatea de ndeplinire a criteriului menionat n Fia de Date a Achiziiei,
- Justificarea introducerii fiecrui criteriu/cerine minime de calificare/selecie,
- Justificarea corespunztoare a nivelului minim stabilit pentru fiecare criteriu minim
de calificare,
- Scopul urmrit de C.N.A.D.N.R. - S.A. prin utilizarea acestor criterii/cerine,
- Demonstrarea ncadrrii criteriilor/cerinelor minime de calificare n prevederile
legale n vigoare n materia achiziiilor publice,
- Baza legal ce a fost folosit la introducerea acestora n condiiile n care exist
normative tehnice/ordine, hotrri de guvern, legislaie n construcie sau alte
asemenea (legislaie suplimentar O.U.G. nr. 34/2006 i H.G. nr. 925/2006).
Nota justificativ privind cerinele/criteriile minime de calificare/selecie se va
elabora n original i n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 i H.G. nr.
925/2006 cu modificrile i completrile ulterioare.
SUBSECIUNEA 4: 1.3.4. Nota justificativ privind criteriul de atribuire i
stabilirea factorilor de evaluare i ponderii acestora n condiiile n care
este utilizat criteriul "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere
economic"
(1)Direciile de Achiziii/compartimentele interne specializate de achiziii, indiferent
de tipul contractului (lucrri i/sau servicii i/sau produse), vor elabora Nota
justificativ privind criteriul de atribuire i stabilirea factorilor de evaluare i
ponderii acestora n condiiile n care este utilizat criteriul "oferta cea mai
avantajoas din punct de vedere economic" care va fi aprobat de ctre Directorul
General al C.N.A.D.N.R. - S.A. sau de ctre Directorul General Adjunct, n situaia n
care acesta are delegate competene n acest sens, i de ctre conductorii ierarhici
superiori din cadrul Direciilor de Achiziii/compartimentelor interne specializate de
achiziii.
(2)Nota justificativ privind criteriul de atribuire i stabilire a factorilor de
evaluare i ponderii acestora n condiiile n care este utilizat criteriul "oferta cea
mai avantajoas din punct de vedere economic" va cuprinde, n detaliu:
a)Denumirea/identificarea criteriului de atribuire menionat n Fia de Date a
Achiziiei,
b)Modalitatea de aplicare a criteriului de atribuire menionat n Fia de Date a
Achiziiei,
c)Justificarea alegerii criteriului de atribuire preul cel mai sczut sau, dup caz,
Justificarea corespunztoare a alegerii criteriului de atribuire "oferta cea mai
avantajoas din punct de vedere economic",
d)Scopul urmrit de C.N.A.D.N.R. - S.A. prin utilizarea criteriului de atribuire preul
cel mai sczut sau, dup caz, Scopul urmrit de C.N.A.D.N.R. - S.A. prin utilizarea
criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic",
e)Denumirea/identificarea factorilor de evaluare menionai n Fia de Date a
Achiziiei,
f)Justificarea corespunztoare a alegerii fiecrui factor de evaluare menionat n
Fia de Date a Achiziiei,
g)Ponderea fiecrui factor de evaluare (propunere tehnic; propunere financiar),
h)Justificarea corespunztoare a ponderii i a nivelului fiecrui factor de evaluare,
i)Scopul urmrit de C.N.A.D.N.R. - S.A. prin utilizarea acestor factori de evaluare,
j)Definirea algoritmului de calcul sau metodologia concret de punctare a
avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice i financiare,
k)Justificarea alegerii algoritmului de calcul sau justificarea avantajelor obinute,
l)Modalitatea de cuantificare,
m)Explicitarea algoritmului de calcul - modalitatea de acordare a punctajelor pentru
factorii de evaluare cu respectarea principiului proporionalitii,
n)Demonstrarea ncadrrii factorilor de evaluare n prevederile legale n vigoare n
materia achiziiilor publice.
(3)Nota justificativ privind criteriul de atribuire i stabilirea factorilor de evaluare
i ponderii acestora n condiiile n care este utilizat criteriul "preul cel mai sczut"
sau "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic" se va elabora n
original n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 i H.G. nr. 925/2006
cu modificrile i completrile ulterioare.
(4)Nota justificativ privind criteriul de atribuire i stabilirea factorilor de evaluare
i ponderii acestora n condiiile n care este utilizat criteriul "preul cel mai sczut"
sau "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic" va face parte
integrant a Dosarului Achiziiei Publice.
SUBSECIUNEA 5: 1.3.5. Nota justificativ privind accelerarea procedurii
de atribuire (dac este cazul)
n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 n situaia n care se aplic
procedura accelerat, Autoritatea Contractant are obligaia de elabora nota
justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire, care se aprob de
conductorul autoritii contractante conform atribuiilor legale ce i revin, cu avizul
compartimentului juridic i constituie parte din Dosarul Achiziiei Publice.
Direciile de Achiziii/compartimentele interne specializate de achiziii, indiferent de
tipul contractului (lucrri i/sau servicii i/sau produse), vor elabora Nota
justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire, care va fi aprobat de ctre
Directorul General al C.N.A.D.N.R. - S.A. sau de ctre Directorul General Adjunct, n
situaia n care acesta are delegate competene n acest sens, de ctre conductorii
ierarhici superiori ai Direciilor de Achiziii/compartimentelor interne specializate i
de ctre Directorul Compartimentului/Departamentului Juridic al C.N.A.D.N.R. - S.A.
Nota justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire se va elabora n original
n conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 i H.G. nr. 925/2006 cu
modificrile i completrile ulterioare i va preciza n mod obligatoriu motivele de
urgen care impun accelerarea procedurii de atribuire precum i justificarea
imposibilitii Autoritii Contractante de a respecta termenele prevzute la art. 83
alin. (1); art. 89 alin. (1); art. 113 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile
i completrile ulterioare.
SUBSECIUNEA 6: 1.3.6. Documentaia de Atribuire
(1)Documentaia de atribuire, elaborat n conformitate att cu prevederile legale
n vigoare (Seciunea 3, art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 i H.G. nr.
925/2006 cu modificrile i completrile ulterioare), ct i cu ordinele,
instruciunile i notificrile emise de ctre Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, conine minim urmtoarele
documente/capitole/seciuni:
1.Fia de Date a Achiziiei,
2.Formularele.
3.Caietul de Sarcini/Cerinele Beneficiarului/Documentaia Descriptiv,
4.Contractul,
5.Documentaia Tehnic (dac este cazul).
Nr.
EMITENT DOCUMENT APROBARE
crt.
Director Direcia
Achiziii/compartiment intern
Direciile de
Fia de date a achiziiei i specializat i Directorul
1 i 2 Achiziii/compartimentele interne
formularele aferente General/Director General Adjunct (n
specializate de achiziii
funcie de competenele delegate n
acest sens)
Caiet de Sarcini/Cerinele Director Direcie Iniiatoare i
Direcie Iniiatoare/compartiment Beneficiarului/Documentaia Directorul General/Director General
3
funcional Descriptiv/Documentaia Tehnic Adjunct (n funcie de competenele
(dac este cazul) delegate n acest sens)
Director Direcia
Achiziii/compartiment intern
Direciile de specializat, Directorul
Informaii referitoare la clauzele
4 Achiziii/compartimentele interne General/Director General Adjunct (n
contractuale obligatorii/contractul
specializate de achiziii funcie de competenele delegate n
acest sens) i Director Direcia
Juridic

(2)_
1.Fia de Date a Achiziiei este ntocmit de Direciile Achiziii i cuprinde n mod
obligatoriu:
- criterii/cerine minime de calificare care nu vor excede prevederilor legale n
vigoare i care nu vor conduce la restricionarea participrii ofertanilor la procedura
de atribuire. n stabilirea criteriilor minime de calificare se va lua n calcul att
experiena anterioar a C.N.A.D.N.R. - S.A. ct i, pe ct posibil, evitarea depunerii
de contestaii care s conduc la o eventual anulare de procedur de atribuire.
- informaii privind conflictul de interese pentru a se evita concurena neloial
i/sau apariia unor nereguli i/sau apariia unor posibili indicatori de fraud.
- informaii cu privire la documentele necesare pentru ndeplinirea
criteriilor/cerinelor minime de calificare prin care s nu fie alterate principiile de
achiziie public prevzute la art. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile i
completrile ulterioare.
(3)n conformitate cu art. 6 din H.G. nr. 925/2006 cu modificrile i completrile
ulterioare, Autoritatea Contractant are dreptul de a iniia aplicarea unei procedurii
de atribuire a contractului de achiziie public numai dup ce a fost elaborat
documentaia de atribuire sau, dup caz documentaia de concurs.
SUBSECIUNEA 7: 1.3.7. Declaraie de conformitate
Documentaia de atribuire va fi nsoit de o declaraie pe propria rspundere a
reprezentantului legal al Autoritii Contractante care atest faptul c documentaia
de atribuire este n conformitate cu legislaia n vigoare cu privire la materia
achiziiilor publice.
SUBSECIUNEA 8: 1.3.8. Declaraie conform art. 331 din O.U.G. nr.
34/2006
Documentaia de Atribuire se transmite spre publicare mpreun cu o declaraie pe
propria rspundere a reprezentantului legal al Autoritii Contractante, elaborat n
conformitate cu prevederile art. 33 (indice 1), alin. (4) din O.U.G nr. 34/2006 cu
modificrile i completrile ulterioare. Declaraia pe propria rspundere va conine
datele de identificare ale persoanelor ce dein funcii de deciziei n cadrul Autoritii
Contractante i va fi semnat de ctre Directorul General al C.N.A.D.N.R. - S.A.
SUBCAPITOLUL 2: 2. ETAPELE DERULRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE
A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC
Cronologic, etapele principale n ceea ce privete derularea procedurilor de atribuire
a contractelor de achiziie public sunt urmtoarele:
Nr.
EMITENT CTRE DOCUMENT APROBARE Termen
crt.
Direcia Publicarea Anunului de Ct mai curnd posibil
SEAP/eventual
2.1 Achiziii/compartiment Intenie (dac este dup data nceperii
JOUE
intern specializat cazul) anului bugetar
Publicarea
Maxim 21 zile de la data
Documentaiei de
Direcia primirii documentaiei n
Atribuire i publicarea
2.2 Achiziii/compartiment SEAP/JOUE ANRMAP SEAP (conform
Anunului de
intern specializat explicaiilor de la
Participare/Invitaiei de
punctul 2.2 de mai jos)
participare
Minim 52 zile de la data
publicrii anunului de
participare n
SEAP/JOUE pn la data
depunerii ofertelor, cu
posibilitatea prelungirii
acestuia n funcie de
Ageni economici Depunerea/Deschidere clarificrile primite, de
2.3 C.N.A.D.N.R. S.A. -
interesai (ofertani) a ofertelor complexitatea
procedurii i de
eventualele
contestaii/msuri de
remediere sau
modificri ale
Documentaiei de
Atribuire
2.4 Direcia Direcia Iniiatoare, Rspunsuri la Director Direcia Maxim 3 zile de la
Achiziii/compartiment Direcia Juridic, eventualele clarificri Iniiatoare/Director solicitarea de clarificare
transmise de ctre
operatorii economici
interesai s participe General/Director
Direcia Tehnic la procedura de General Adjunct (n
sau alte atribuire (Perioada de funcie de transmis de operatorul
intern specializat
compartimente ale la publicarea n SEAP a competenele economic
C.N.A.D.N.R. - S.A. Anunului/Invitaiei de delegate n acest
Participare pn la sens)
termenul limit de
depunere al ofertelor)
Maxim 25 de zile de la
deschiderea/depunerea
ofertelor, cu
posibilitatea prelungirii
acestuia o singur dat
cu maxim 25 de zile, n
funcie de
Comisia de complexitatea
Evaluarea Ofertelor, Evaluare, procedurii, numrul
Ofertani dac este
2.5 Comisia de Evaluare solicitri de clarificri Preedintele ridicat de ofertani,
cazul
ctre ofertani Comisiei de cererile ofertanilor de
Evaluare prelungire a termenului
de rspuns la solicitrile
de clarificri ale Comisie
de Evaluare precum i
de eventualele
contestaii/decizii
C.N.S.C./Instana de re-
evaluare.
Maxim 10 zile de la
Director
evaluarea ofertelor, cu
General/Director
Director posibilitatea prelungirii
General Adjunct (n
General/U.C.V.A.P. Aprobarea Raportului acestuia n funcie de
2.6 Comisia de Evaluare funcie de
n vederea de Atribuire/Evaluare eventual respingere a
competenele
aprobrii/observaii acestuia de ctre
delegate n acest
U.C.V.A.P./Conductorul
sens)/U.C.V.A.P.
Autoritii contractante
Directorul
Comunicarea
General/Director
rezultatului ctre
General Adjunct (n Maxim 3 zile de la
Ofertanii ofertanii participani la
2.7 Comisia de Evaluare funcie de aprobarea raportului de
participani procedura de atribuire
competenele Atribuire/Evaluare
a contractului de
delegate n acest
achiziie public
sens)
Minim 10 zile de la
comunicarea
2.8 Ofertanii C.N.S.C./Instane Perioada de contestaii rezultatelor ctre
ofertanii participani la
procedura de atribuire
2.9 Direcia Direciile din cadrul Semnarea contractului Director General, 11 zile de la data
Achiziii/compartiment C.N.A.D.N.R. - S.A. Director General transmiterii comunicrii
intern specializat Adjunct, Director rezultatelor ctre
General Adjunct ofertanii participani,
Economic, Director cu posibilitatea
Juridic, ef Serviciu prelungirii acestuia n
Juridic Contracte, funcie de depunerea de
ef Serviciu CFP, contestaii i de
Director Direcie soluionarea acestora la
Iniiatoare, ef C.N.S.C./Instanele
Proiect Direcie superioare, sau n
Iniiatoare, ef funcie de prezentarea
serviciu contracte, cu ntrziere a
etc. documentelor n
vederea semnrii
contractului de ctre
ofertantul ctigtor
i/sau de neprezentarea
acestuia la semnare
contractului
Direcia 48 de zile dup
2.1 Elaborarea i Publicarea
Achiziii/compartiment SEAP/JOUE - finalizarea procedurii de
0 Anunului de Atribuire
intern specializat atribuire
ntocmirea Dosarului
Direcia
2.1 de Achiziie Public i
Achiziii/compartiment
1 transmiterea ctre MTI
intern specializat
- AM POST

SECIUNEA 1: 2.1. ELABORAREA ANUNULUI DE INTENIE (DAC


ESTE CAZUL) N CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDINULUI NR.
509/2011 AL A.N.R.M.A.P.
1.Publicarea Anunului de intenie n SEAP (dac este cazul) i dovada publicrii;
2.Anunul de intenie va fi elaborat numai n baza unei solicitri scrise a
Compartimentelor funcionale care doresc lansarea unei proceduri de atribuire a
unui contract de achiziie public.
3.Solicitarea va conine cel puin urmtoarele elemente:
- Tipul de contract (lucrri/servicii/produse),
- Denumirea contractului,
- Obiectul i descrierea contractului,
- Valoarea estimat, fr TVA (dac se cunoate) sau Interval de valori,
- Sursa de finanare (dac se cunoate),
- Durata contractului,
- Data estimativ de publicare a anunului de participare.
4.Direciile de Achiziii/compartimentele interne specializate elaboreaz Anunul de
Intenie, n conformitate cu prevederile Ordinului nr. 509/2011 al A.N.R.M.A.P. i
cu prevederile legale n vigoare O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile i completrile
ulterioare, care va conine cel puin urmtoarele informaii (n condiiile n care
aplicaia SEAP permite introducerea lor):
- Tipul de contract (lucrri/servicii/produse),
- Tipul de procedura de atribuire,
- Datele de contact ale Autoritii Contractante,
- Dac se dorete publicarea n JOUE,
- Denumirea contractului,
- Obiectul i descrierea contractului,
- Valoarea estimat, fr TVA (dac se cunoate) sau Interval de valori,
- Sursa de finanare (dac se cunoate),
- Durata contractului,
- Data estimativ de publicare a anunului de participare,
- Criteriile minime de calificare sau selecie,
- Criteriul de atribuire,
- Factorii de evaluare n condiiile n care se utilizeaz criteriul de atribuire "oferta
cea mai avantajoas din punct de vedere economic" n msura n care acetia se
cunosc la momentul elaborrii anunului de intenie i pe care l transmite spre
aprobare Directorului General al C.N.A.D.N.R. - S.A.
5.Pentru a beneficia de reducerea termenului limit pentru depunerea ofertelor se
vor meniona n coninutul Anunului de Intenie elementele care vor trebui s se
regseasc i n Anunul de Participare i anume: criteriile minime de calificare sau
de selecie i criteriul de atribuire. Direciile de Achiziii/compartimentele interne
specializate vor transmite spre publicare Anunul de Intenie n SEAP, iar
documentul va fi parte integrant a Dosarului Achiziiei Publice.
SECIUNEA 2: 2.2. PUBLICAREA DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE I
PUBLICAREA ANUNULUI DE PARTICIPARE/INVITAIEI DE
PARTICIPARE
(1)_
Documentaia de Atribuire i notele justificative ntocmite de serviciile de
specialitate din cadrul Direciilor de Achiziii/compartimentelor interne specializate
de achiziii sunt supuse aprobrii conductorilor ierarhici superiori i Directorului
General, n vederea transmiterii la A.N.R.M.A.P. pentru evaluarea conformitii cu
legislaia aplicabil n domeniul achiziiilor publice.
Documentaia de Atribuire i celelalte documente - anexa sunt ncrcate n SEAP i
sunt transmise pentru validare de ctre A.N.R.M.A.P. n cazul respingerii
Documentaiei de Atribuire de ctre A.N.R.M.A.P., sunt implementate
recomandrile/msurile dispuse de ctre A.N.R.M.A.P., dup o analiz prealabil.
Documentaia de Atribuire modificat conform recomandrilor A.N.R.M.A.P. este
retransmis ctre validare dup obinerea tuturor aprobrilor de la conductorii
ierarhici superiori i de la Directorul General al C.N.A.D.N.R. - S.A.
Documentaia de Atribuire, n special Fia de date a achiziiei, n cazul contractelor
cu finanare extern va fi transmis Autoritii de Management pentru Programul
Operaional Sectorial Transport pentru verificarea ex-ante i eventuala aprobare a
criteriilor de calificare i/sau selecie, precum i a factorilor de evaluare, dac este
cazul.
Transmitere spre aprobare la A.N.R.M.A.P. a Documentaiei de Atribuire - maxim 2
zile.
Aprobarea i publicarea Documentaiei de Atribuire n SEAP - maxim 14 zile, cu
posibilitatea prelungirii acestui interval n funcie de respingerea sau nu a
documentaiei de ctre A.N.R.M.A.P.
Elaborarea i publicarea Anunului de Participare/Invitaiei de participare - maxim 5
zile, cu posibilitatea prelungirii acestui interval n funcie de respingerea sau nu a
Anunului de Participare de ctre A.N.R.M.A.P.
(2)Publicarea Anunului de Participare/Invitaiei de participare
Anunul de participare/invitaia de participare este elaborat/ ulterior obinerii
aprobrii A.N.R.M.A.P. cu privire la Documentaia de Atribuire, utiliznd ablonul
pus la dispoziie de Sistemul Electronic al Achiziiilor Publice.
Anunul de participare/invitaia de participare se transmite spre validare
A.N.R.M.A.P., opernd, dac este cazul, modificrile/recomandrile comunicate de
A.N.R.M.A.P.
Anunul de participare/Invitaia de participare va fi verificat/, aprobat/ i ulterior
publicat/ n SEAP i JOUE (dac este cazul) pentru proiectele a cror achiziie este
reglementat de O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Direciile de Achiziii/compartimentele interne specializate de achiziii vor efectua
demersurile necesare pentru publicarea anunurilor/invitaiilor de participare n
publicaiile specifice instituiilor financiare internaionale i n publicaii naionale de
larg circulaie pentru procedurile derulate n conformitate cu ghidurile bncilor
finanatoare.
Direciile de Achiziii/compartimentele interne specializate de achiziii vor face
demersurile necesare pentru publicarea anunurilor/invitaiilor de participare i a
Documentaiilor de Atribuire pe pagina de web a C.N.A.D.N.R.
(http://www.cnadnr.ro/>).
Informarea Unitii de Coordonare i Verificare a Achiziiilor Publice (UCVAP) cu
privire la demararea procedurilor de atribuire a contractului de achiziie public n
vederea desemnrii de observatori.
SECIUNEA 3: 2.3. DEPUNEREA/DESCHIDEREA OFERTELOR
n conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare
Autoritatea Contractant deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n anunul
de participare sau n erat.
SECIUNEA 4: 2.4. RSPUNSURI LA EVENTUALELE CLARIFICRI
TRANSMISE DE CTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAI S
PARTICIPE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE
ACHIZIIE PUBLIC (PERIOADA DE LA PUBLICAREA N SEAP A
ANUNULUI/INVITAIEI DE PARTICIPARE PN LA TERMENUL
LIMIT DE DEPUNERE AL OFERTELOR)
n perioada cuprins ntre publicarea Anunului de Participare/Invitaiei de
Participare n SEAP i data depunerii/deschiderii ofertelor, serviciile de specialitate
din cadrul Direciilor de Achiziii/compartimentelor interne specializate de achiziii
care deruleaz procedurile de atribuire au urmtoarele atribuii:
- ntocmirea completrilor/lmuririlor la documentaia de atribuire i emiterea
Scrisorilor de clarificare ce vor fi publicate, innd cont de respectarea termenului
specificat n legislaia achiziiilor publice (O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile i
completrile ulterioare sau ghidurile de achiziii ale instituiilor finanatoare
internaionale) i anume, de regul 3 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de
solicitri din partea operatorilor economici. Se va urmri optimizarea timpului de
rspuns la clarificri n special n situaia n care solicitrile de clarificare ale
operatorilor economici vizeaz documentaia tehnic i presupun rspunsuri
complexe i elaborate, asociate cu completri ale Caietului de Sarcini sau ale
Documentaiei tehnice.
- Elaborarea i transmiterea spre publicare a eratelor la Anunurile de
participare/Invitaiile de Participare, atunci cnd este necesar.
- Stabilirea componenei Comisiei de Evaluare n baza deciziei aprobat de
Directorul General al C.N.A.D.N.R. sau de Directorii Generali Adjunci, n situaia n
care acetia au delegate competene n acest sens i care va include reprezentai ai
C.N.A.D.N.R. i dac este cazul experi cooptai independeni. La numirea
membrilor Comisiei de Evaluare, Autoritatea Contractant va acorda o atenie
deosebit unor aspecte precum: i) cunoaterea legislaiei; ii) lipsa conflictului de
interese al membrilor Comisiei att iniial, n raport cu Autoritatea Contractant, ct
i pe durata derulrii procedurii, n raport cu ofertanii ale cror oferte au fost
deschise i reinute pentru evaluare; iii) disponibilitatea fiecrui membru al Comisiei
de Evaluare de a ncepe, continu fr ntreruperi nejustificate i finaliza procesul
de evaluare; iv) pregtirea i experiena; v) confidenialitatea informaiilor
referitoare la procedura de atribuire, inclusiv a celor obinute de ctre membrii
Comisiei pe durata derulrii procedurii; vi) n derularea procesului de
verificare/evaluare Comisia de Evaluare va asigura respectarea principiilor de baz
ale achiziiilor publice: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaterea reciproc,
proporionalitate, eficienta utilizrii fondurilor, asumarea rspunderii.
- Primirea ofertelor depuse pentru procedurile de licitaii i nregistrarea acestora.
- Organizarea edinei pregtitoarea cu membrii Comisiei de Evaluare pentru
punerea la dispoziie a tuturor documentelor i informaiilor necesare evalurii.
SECIUNEA 5: 2.5. EVALUAREA OFERTELOR
SUBSECIUNEA 1: 2.5.1. edina de deschidere a ofertelor
Ofertele sunt deschise la data, ora i locul indicate n Anunul de
Participare/Invitaia de Participare, cu respectarea urmtorilor pai:
- verificarea condiiilor care determin admiterea sau respingerea ofertelor:
depunerea ofertelor n termenul specificat n Documentaia de Atribuire, i
existena Garaniei de Participare n cuantumul, forma i avnd perioada de
valabilitate solicitate n Documentaia de Atribuire,
- nregistrarea informaiilor de baz ale ofertanilor i ofertelor ntr-un proces-verbal
al edinei de deschidere elaborat n conformitate cu prevederile Ordinului nr. 302 al
A.N.R.M.A.P.
- Procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor va fi semnat de toi membrii
comisiei de evaluare, de observatorii desemnai de U.C.V.A.P., dac este cazul,
precum i de reprezentaii ofertanilor mputernicii s participe la edina de
deschidere a ofertelor, urmnd a fi transmis i tuturor acelor ofertani care nu au
fost prezeni la edin.
- Procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor n cazul procedurilor de
atribuire a unui contract de achiziie public care are finanare extern, este
transmis ctre Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial
Transport, conform Instruciunii nr. 2/21.02.2013.
- Procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor este publicat n SEAP n
conformitate cu prevederile legale n vigoare [art. 69 (indice 2) alin. 2 din O.U.G.
nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare].
SUBSECIUNEA 2: 2.5.2. Procesul de evaluare a ofertelor depuse
Direciile de Achiziii/compartimentele interne specializate de achiziii, organizeaz
din punct de vedere administrativ procesul de evaluare a ofertelor n conformitate
cu procedurile impuse de instituiile finanatoare internaionale sau n conformitate
cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 i H.G. nr. 925/2006 cu modificrile i
completrile ulterioare. Direciile de Achiziii/compartimentele interne specializate
de achiziii vor face demersurile necesare pentru a pune la dispoziia Comisiei de
Evaluare documentele i logistic de care are nevoie pe parcursul evalurii ofertelor
(documentaie de atribuire, grile de evaluare, Decizie Comisie de Evaluare, spaiu,
echipament de calcul, facilitate de comunicare: telefon, fax).
SUBSECIUNEA 3: 2.5.3. Modul de lucru al Comisiei de Evaluare
Modalitatea practic de lucru a Comisiei de Evaluare este stabilit de ctre comisia
nsi i anume de ctre preedinte i membrii comisiei (H.G. nr. 925/2006, art.
76 alin. (1)).
La edinele Comisiei de Evaluare particip numai membrii i preedintele Comisiei
de Evaluare, iar dac este cazul experii cooptai i observatorii desemnai de ctre
U.C.V.A.P.
Dei n acelai spaiu, membrii Comisiei de Evaluare vor lucra independent. nainte
de edina de deschidere a ofertelor i la ncheierea fiecrei etape a procesului de
evaluare, precum i oricnd este considerat necesar de ctre preedintele Comisiei
sau la solicitarea majoritii membrilor, Comisia se va ntruni n plen (n
integralitate) pentru analizarea unor aspecte critice sau pentru luarea unor decizii.
n urma fiecrei ntruniri n plen, prin grija preedintelui se va ncheia un Proces-
Verbal n care vor fi consemnate minim urmtoarele informaii:
- subiectele discutate,
- clarificarea solicitat/primit - dac este cazul,
- decizia luat - dac este cazul.
Comisia de Evaluare va analiza n plen discrepanele/neconcordanele constatate n
documentele prezentate n oferte i va decide clarificrile care trebuie solicitate.
Similar, Comisia de Evaluare va analiza n comun rspunsurile primite de la ofertani
i va decide asupra consecinelor pe care aceste rspunsuri le au asupra ofertelor
respective.
Membrii Comisiei de Evaluare vor depune toate eforturile s ajung la consens n
luarea deciziilor, n special al celor referitoare la respingerea unor oferte i la
stabilirea ofertei ctigtoare. n cazul n care, n pofida eforturilor, unii membri ai
Comisiei i pstreaz opinia divergent, acesta/acetia va/vor ntocmi o not n
care explic punctul de vedere propriu, cu argumente detaliate. Aceste note vor fi
incluse n raportul procedurii.
n cazul n care majoritatea membrilor Comisiei de Evaluare consider necesar,
Comisia poate solicita:
- suport tehnic - din partea Autoritii Contractante - pentru clarificarea unor
aspecte tehnice, juridice sau economice, sau dac este cazul,
- punct de vedere/ndrumri - din partea A.N.R.M.A.P. - asupra unor aspecte
specifice legate de prevederile legislaiei pentru achiziii publice.
Orice decizie a Comisiei de Evaluare trebuie s ntruneasc votul a cel puin 2/3 din
membrii si. n cazul n care se ajunge n situaia de a nu se ntruni majoritatea de
2/3 datorit unor eventuale divergene de preri ntre membrii comisiei de
evaluare, conductorul autoritii contractante sau, dup caz preedintele comisiei
de evaluare va solicita reanalizarea punctelor de divergen. n cazul n care
comisia va ajunge la un nou acord, decizia final se adopta cu votul majoritii
membrilor si.
Durata procesului de verificare/evaluare se va stabili n aa fel nct s permit
Autoritii Contractante s stabileasc oferta ctigtoare n cel mult 25 zile de la
deschiderea ofertelor, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade, o singur dat,
cu cel mult 25 de zile, n condiiile prevzute de lege.
Autoritatea Contractant va aloca Comisiei de Evaluare un spaiu adecvat, securizat
i privat, astfel nct membrii Comisiei s nu fie deranjai de factori externi.
Solicitrile de clarificri vor fi emise n numele Comisiei i vor fi semnate de ctre
Preedintele Comisiei de Evaluare, iar n condiiile n care acest lucru nu este
posibil, solicitrile de clarificri vor fi semnate de ctre toi membrii evaluatori (s
fie minim 2/3 din membrii evaluatori).
De asemenea, n cadrul acelor proceduri de atribuire pentru care Ministerul de
Finane Publice, prin intermediul Unitii de Coordonare i Verificare a Achiziiilor
Publice, a desemnat observatori care s monitorizeze i s verifice procesul de
atribuire a contractului ce face obiectul achiziiei, Comisia de Evaluare are
responsabilitatea punerii la dispoziia verificatorilor documentele solicitate de
acetia i emise n perioada evalurii, precum i de a le comunica observatorilor
calendarul edinelor de evaluare i eventualele modificri ale datelor/orelor de
ntrunire.
n plus, nainte de transmiterea spre aprobare a Raportului Procedurii de Atribuire,
dac legea prevede acest lucru, Comisia de Evaluare are obligaia transmiterii
acestuia pentru observaii ctre U.C.V.A.P. i de a implementa, dac este cazul,
observaiile specificate de ctre acetia, n msura n care acest lucru este necesar.
SUBSECIUNEA 4: 2.5.4. Evaluarea ofertelor
(1)Procesul de evaluare al ofertelor ncepe dup finalizarea edinei de deschidere
a ofertelor i se termin odat cu aprobarea raportului de atribuire/evaluare de
ctre conductorul autoritii contractante (Directorul General sau persoanele
mputernicite de acesta).
1.Evaluarea ofertelor const n parcurgerea urmtoarelor ETAPE:
a)verificarea ndeplinirii cerinelor pentru ntocmirea i prezentarea
documentelor/formularelor i evaluarea documentelor de calificare - verificarea
ndeplinirii criteriilor/cerinelor minime de calificare,
b)Evaluarea Propunerilor Tehnice - verificarea ofertelor din punct de vedere tehnic,
dac acestea ndeplinesc n mod corespunztor cerinele caietului de sarcini i a
documentaiei tehnice,
c)Evaluarea Propunerilor Financiare - verificarea ofertelor din punct de vedere
financiar (pre aparent neobinuit de sczut, erori aritmetice, vicii de form);
(2)_
1.n urma parcurgerii fiecrei etape, Comisia de Evaluare va ntocmi lista ofertelor
excluse/acceptabile/conforme/admisibile pentru a trece la urmtoarea etap a
procesului de evaluare.
2.n fiecare etap, procedura de verificare/evaluare se va aplica ofertelor care nu
au fost excluse i care sunt considerate acceptabile/conforme/admisibile n etapa
anterioar.
3.Dup parcurgerea tuturor etapelor, n condiiile n care au mai rmas ofertani n
competiie, Comisia de Evaluare va aplica criteriul de atribuire.
4.Determinarea de ctre Comisia de Evaluare a
conformitii/acceptabilitii/admisibilitii ofertelor se va baza pe coninutul
acestora, aa cum este specificat n seciunea "Documente care trebuie incluse n
Ofert" a Fiei de Date a Achiziiei.
5.O ofert conform/admisibil/acceptabil ndeplinete toate cerinele/criteriile
specificate n Documentaia de Atribuire fr nici o neconformitate sau omisiune.
6.Neconformitate sau omisiune reprezint o abatere de la prevederile
Documentaiei de Atribuire care, dac ar fi acceptat:
a)ar afecta scopul, calitatea, sau funcionarea obiectului Contractului, sau
b)ar limita, drepturile Autoritii Contractante sau obligaiile contractantului n
Contractul propus.
7.Dac o ofert nu este conform/acceptabil/admisibil cu
cerinele/criteriile/specificaiile Documentaiei de Atribuire, va fi respins n
conformitate cu prevederile legale n materia achiziiilor publice (O.U.G. nr.
34/2006 i H.G. nr. 925/2006 cu modificrile i completrile ulterioare).
8.La sfritul fiecrei etape de evaluare, membrii comisiei de evaluare vor elabora
i semna un proces verbal de edin, indiferent dac au ntocmit sau nu procese
verbale anterioare (solicitri de clarificri/rspunsuri) n care se va meniona decizia
luat cu privire la ofertele depuse.
SUBSECIUNEA 5: 2.5.5. Solicitrile de clarificare
(1)_
Comisia de Evaluare are obligaia de a stabili care sunt clarificrile i completrile
formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecrei oferte.
n solicitarea de clarificri adresat ofertanilor, Comisia de Evaluare va asigura:
(i)tratamentul egal al tuturor ofertanilor (rmai n competiie dup fiecare etap)
i
(ii)timpul suficient pentru rspuns din partea ofertantului/ofertanilor n cauz.
Termenul acordat ofertanilor pentru a rspunde la clarificri nu va fi mai mic de 3
zile lucrtoare, iar pentru acelai tip de clarificri va acorda acelai termen tuturor
ofertanilor.
Tuturor ofertanilor li se acord acelai termen de depunere a rspunsurilor la
clarificri. Rspunsurile la clarificri trebuie s fie trimise numai n original, la sediul
Autoritii Contractante - Registratura pentru a evita eventualele probleme
(disfuncionaliti ale aparatelor de fax, ale conexiunii internet etc.).
(2)n situaia n care se solicit din partea ofertanilor un timp mai mare pentru
transmiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificri, comisia de evaluare trebuie s
acorde aceste extensii de timp numai n condiiile urmtoare:
1.dac extensia a fost solicitat doar de ctre un ofertant, trebuie ca termenul s
fie extins la toi (i la cei care nu au solicitat) tocmai pentru a se asigura
nenclcarea principiului tratamentului egal;
2.se va face numai n baza unei solicitri scrise din partea ofertantului;
3.trebuie analizate motivele pentru care acesta solicit extensie de timp (dac n
prezentarea rspunsului acesta trebuie s i obin documente justificative de la
tere instituii sau alte asemenea). Extensia este acordat numai n cazuri bine
justificate;
4.trebuie s fie elaborat un proces verbal prin care s se decid dac se acord sau
nu extensia de timp semnat de Comisia de Evaluare;
5.Rspunsul Comisiei de Evaluare prin care aprob extensia de termen trebuie s
fie fcute cunoscute tuturor ofertanilor care au beneficiat de solicitri de clarificare.
(3)_
n condiiile n care motivele transmise de ctre cel care a solicitat extinderea
termenului de rspuns la clarificri nu sunt bine justificate, Comisia de Evaluare nu
are obligaia de a extinde termenul i nici nu trebuie s fac vreun demers n acest
sens de a le aduce la cunotin ofertanilor aceast decizie, termenul curgnd
normal iar ofertanii vor trebui s transmit rspunsurile n conformitate cu
termenul iniial din clarificare.
Solicitrile de clarificare ctre ofertani vor fi formulate n termeni clari, precii iar
Comisia de Evaluare va prezenta n mod explicit i suficient de detaliat solicitarea.
n formularea solicitrilor, Comisia de Evaluare se va asigura c acestea s
reprezinte n mod efectiv solicitri de clarificare i nu ntrebri "capcan", nici
ntrebri "nchise", care s ghideze ofertantul ctre un rspuns anume.
Comisia de Evaluare va solicita clarificri numai atunci cnd este strict necesar.
Comisia de Evaluare nu va solicita clarificri inutile ofertanilor.
Comisia de Evaluare nu va respinge/exclude niciun ofertant fr ca acesta s
beneficieze de solicitare/solicitri de clarificare/clarificri.
Comisia va evita ca prin clarificrile solicitate s determine apariia unui avantaj
evident pentru un ofertant.
Toate solicitrile de clarificare elaborate vor fi menionate n cadrul unui proces
verbal ntocmit de membrii comisiei de evaluare, i n care se analizeaz n mod
detaliat motivele pentru care au fost solicitate clarificri, precum i termenul de
rspuns oferit.
De asemenea, rspunsurile transmise de ofertani vor fi menionate ntr-un proces
verbal distinct ntocmit la data primirii rspunsurilor la solicitrile de clarificare, n
care se consemneaz data i ora rspunsurilor, numerele de depunere, dac au fost
depuse n termen i faptul c urmeaz a se analiza aceste rspunsuri.
n situaia n care ofertantul nu rspunde n termen la solicitarea de clarificare a
comisiei de evaluare sau n situaia n care explicaiile prezentate de ofertant nu
sunt concludente, oferta va fi respins ca neconform, n temeiul art. 79 din H.G.
925/2006.
n cazul n care, prin rspunsurile pe care le prezint, ofertantul modific
propunerea tehnic sau financiar, oferta sa va fi considerat neconform. Se
accept modificri ale propunerii tehnice i/sau financiare numai n cazul viciilor de
form, corectrii unor abateri tehnice minore sau erorilor aritmetice sau corectrii
unor abateri tehnice minore.
(4)Definire Erori aritmetice:
a)dac exist o discrepan ntre preul unitar i preul total, trebuie luat n
considerare preul unitar, iar preul total va fi corectat corespunztor;
b)dac exist o discrepan ntre litere i cifre, trebuie luat n considerare valoarea
exprimat n litere, iar valoarea exprimat n cifre va fi corectat corespunztor.
(5)Definire Vicii de Form:
Viciile de form reprezint acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a
cror corectare/completare este susinut n mod neechivoc de sensul i de
coninutul altor informaii existente iniial n alte documente prezentate de ofertant
sau a cror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind
susceptibile de a produce un avantaj incorect n raport cu ceilali participani la
procedura de atribuire.
SUBSECIUNEA 6: 2.5.6. Verificarea ofertelor
1.Verificarea ofertelor se va face n conformitate cu prevederile legale n vigoare n
materia achiziiilor publice i anume:
(i)O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare;
(ii)H.G. nr. 925/2006 cu modificrile i completrile ulterioare;
(iii)Ordinul 509/2011 al A.N.R.M.A.P.;
(iv)Orice alte notificri, instruciuni, puncte de vedere/ndrumri publicate de ctre
A.N.R.M.A.P.;
(v)Documentaia de Atribuire;
(vi)Respectarea principiilor de achiziie public (nediscriminarea, tratamentul egal,
recunoaterea reciproc, proporionalitate, eficien utilizrii fondurilor, asumarea
rspunderii);
(vii)Respectarea principiilor prevzute la art. 3 alin. (3) din O.U.G. nr. 66/2011 i
anume buna gestiune financiar (economicitate, eficacitate i eficien) i libera
concuren;
2.Membrii Comisiei de Evaluare vor analiza n mod individual coninutul ofertelor iar
fiecare membru i va completa i semna propria gril de evaluare individual
(Anexa nr. 2 - 5) n care s se regseasc modul concret de ndeplinire a
cerinelor/criteriilor minime de calificare pentru fiecare ofertant.
3.n edin comun, comisia de evaluare va analiza discrepanele constatate n
oferte de fiecare membru evaluator i va decide clarificrile care trebuie solicitate.
4.Similar, Comisia de Evaluare va analiza n comun rspunsurile primite de la
ofertani i va decide consecina rspunsurilor asupra ofertelor respective.
SUBSECIUNEA 7: 2.5.7. Verificarea ndeplinirii cerinelor pentru
ntocmirea i prezentarea documentelor
1.n aceast etap membrii Comisiei de Evaluare vor verifica corectitudinea
prezentrii ofertelor i anume:
(i)existena tuturor documentelor solicitate,
(ii)respectarea formatului solicitat pentru fiecare document,
(iii)existena formularelor sau a declaraiei pe propria rspundere,
(iv)furnizarea informaiilor solicitate,
(v)existena traducerilor corespunztoare, acolo unde este cazul.
2.n aceast etap nu se vor analiza documentele din punct de vedere al
coninutului acestora.
3.Cu excepia cazului n care ofertantul a depus o declaraie pe proprie rspundere
c ndeplinete cerinele minime de calificare, n cazul n care un document solicitat
nu poate fi identificat n ofert (de exemplu nu este n limba romn), ofertantului i
se va solicita s indice numrul paginii/paginilor relevante unde acesta se
regsete.
4.Comisia de Evaluare, n condiiile n care se constat lipsa unui document din
ofert, va solicita clarificri ofertantului astfel nct prin transmiterea acestui
document s nu se ncalce principiile de achiziie public i s nu se creeze un
avantaj ofertantului/ofertanilor n cauz.
5.Fiecare membru i va completa i semna propria gril de evaluare individual.
SUBSECIUNEA 8: 2.5.8. Verificarea ndeplinirii criteriilor/cerinelor
minime de calificare/selecie
n aceast etap membrii Comisiei de Evaluare vor verifica ndeplinirea
criteriilor/cerinelor minime de calificare specificate n Fia de Date a Achiziiei.
Procesul de evaluare se bazeaz pe criteriile de calificare aa cum acestea au fost
publicate. Nu sunt admise "interpretri" ale criteriilor existente sau introducerea de
criterii suplimentare de ctre Comisia de Evaluare.
Stabilirea acceptabilitii ofertelor din punct de vedere al criteriilor/cerinelor de
calificare se va face n condiiile legii, aa cum se stipuleaz n art. 36, alin. (1) din
H.G. 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Ofertele care nu ndeplinesc unul sau mai multe dintre criteriile/cerinele minime de
calificare prevzute n Fia de date a achiziiei vor fi considerate inacceptabile i
prin urmare vor fi respinse n conformitate cu prevederile art. 81 din H.G. nr.
925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
Vor fi respinse ca inacceptabile ofertele depuse de ofertani care au optat pentru
prezentarea unei declaraii pe proprie rspundere pentru demonstrarea ndeplinirii
cerinelor de calificare din Fia de date a achiziiei i care, la solicitarea comisiei de
evaluare, nu au prezentat/completat certificatele/documentele edificatoare care
probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor de calificare n termenul stabilit de
membrii comisiei de evaluare.
SUBSECIUNEA 81: A) Situaia personal a ofertantului
Documentele prezentate trebuie s fie semnate de persoanele mputernicite i dup
caz legalizate notarial. n funcie de valoarea contractului, pot fi cerute documente
suport.
Se vor verifica i situaiile privind conflictul de interese.
Fiecare membru i va completa i semna propria gril de evaluare individual.
SUBSECIUNEA 82: B) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale
Se vor verifica Certificatul de nregistrare, Certificatul Constatator, Statutul, sau
documente similare care pot demonstra nregistrarea i domeniul de activitate.
Domeniul de activitate trebuie s fie relevant pentru obiectul contractului.
Fiecare membru i va completa i semna propria gril de evaluare individual.
SUBSECIUNEA 83: C) Capacitatea economic i financiar
Membrii Comisiei de Evaluare vor verifica i dac ofertantul a respectat cerinele
privind modalitatea de ndeplinire a criteriilor (documentele suport care atest
ndeplinirea criteriului minim).
De asemenea se accept demonstrarea criteriilor i prin teri susintori, conform
Ordinului 509/2011 al A.N.R.M.A.P.
Fiecare membru i va completa i semna propria gril de evaluare individual.
SUBSECIUNEA 84: D) Capacitatea tehnic i profesional - experiena
similar
Membrii Comisiei de Evaluare vor verifica i dac ofertantul a respectat cerinele
privind modalitatea de ndeplinire a criteriilor (documentele suport care atest
ndeplinirea criteriului minim).
Se vor verifica proiectele de referin pe care Ofertanii le-au indicat n ofertele
depuse pentru demonstrarea capacitii tehnice i profesionale. Comisia de Evaluare
va analiza sarcinile efectiv ndeplinite de ofertant n proiectele respective, mai ales
n cazul proiectelor executate n asociere.
Dac informaiile furnizate nu sunt suficient de clare sau din documentele depuse
reiese cu certitudine ndeplinirea criteriului, ofertantului i se va solicita s furnizeze
clarificrile necesare/documentele suport.
S permit luarea n considerare a contractelor aflate n derulare dar pentru care
serviciile/lucrrile/produsele au fost prestate/executate/furnizate.
n cazul asocierilor, capacitatea tehnic se demonstreaz prin luarea n considerare
a resurselor tuturor partenerilor.
De asemenea se accept demonstrarea criteriilor i prin teri susintori conform
Ordinului 509/2011 al A.N.R.M.A.P.
Fiecare membru i va completa i semna propria gril de evaluare individual.
SUBSECIUNEA 85: E) Capacitatea tehnic i profesional - experi cheie
Membrii Comisiei de Evaluare vor verifica i dac ofertantul a respectat cerinele
privind modalitatea de ndeplinire a criteriilor (documentele suport care atest
ndeplinirea criteriului minim).
Se vor verifica informaiile privind calificarea i experiena experilor cheie propui
n cadrul ofertelor.
n condiiile n care se solicit numr de ani, experiena profesionala se determin
prin nsumarea perioadelor de participare n proiectele de referin indicate n C.V.
Pentru aceasta este important ca Curriculum Vitae s fie prezentat n format "lun-
an".
Este de asemenea important s se analizeze cu acuratee cerina aa cum a fost
formulat n Documentaia de Atribuire, uneori ea reprezentnd o nsumare a mai
multor cerine care trebuie ndeplinite simultan.
Certificatele/referinele furnizate pentru susinerea experienei profesionale trebuie
verificate n raport cu perioadele de participare n proiectele specificate n CV.
n formularea cerinei privind experiena profesional, Autoritatea Contractant
trebuie s ia n considerare relevana sporit a experienei practice acumulate n
faa tipului studiilor.
n cazul asocierilor, capacitatea profesional se demonstreaz prin luarea n
considerare a resurselor tuturor partenerilor.
De asemenea se accept demonstrarea criteriilor i prin teri susintori conform
Ordinului 509/2011 al A.N.R.M.A.P.
Fiecare membru i va completa i semna propria gril de evaluare individual.
SUBSECIUNEA 86: F) Analiza documentelor pentru terul susintor
(1)n cazul n care ofertantul apeleaz la susinerea acordat de ctre o alt
persoan n demonstrarea situaiei economice i financiare sau pentru
demonstrarea capacitii tehnice i profesionale, membrii Comisiei de Evaluare vor
verifica minim urmtoarele elemente:
a)terul susintor s nu se afle n situaia care determin excluderea din procedura
de atribuire;
b)a prezentat declaraia 180;
c)a prezentat declaraia 181 pentru punctele a, c1 i d;
d)angajamentul ferm este n forma autentic;
e)documentele care atest demonstrarea ndeplinirii cerinelor/criteriilor pentru
care se acord susinerea.
f)a prezentat declaraia privind nencadrarea n prevederile art. 69 (indice 1) din
O.U.G. nr. 34/2006;
(2)_
Fiecare membru i va completa i semna propria gril de evaluare individual.
n urma finalizrii etape de calificare, Comisia de Evaluare va ntocmi lista ofertelor
excluse/acceptabile/conforme pentru a trece la urmtoarea etap a procesului de
evaluare.
SUBSECIUNEA 9: 2.5.9. Evaluarea Propunerilor Tehnice
(1)Procedura de verificare/evaluare se va aplica ofertelor care nu au fost excluse i
care sunt considerate acceptabile/conforme/admisibile n etapa anterioar.
(2)Etapa de evaluare a propunerilor tehnice se refer la verificarea ofertelor din
punct de vedere tehnic i dac acestea ndeplinesc n mod corespunztor cerinele
caietului de sarcini i a documentaiei tehnice. Ofertele care nu ndeplinesc aceste
cerine vor fi considerate neconforme i prin urmare vor fi respinse potrivit
prevederilor art. 81 din H.G. nr. 925/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(3)Evaluarea tehnic privete evaluarea informaiilor incluse n ofert, referitoare la
modul n care ofertantul nelege proiectul, sarcinile pe care le are de ndeplinit i
riscurile care pot afecta buna derulare a contractului, respectiv modul n care
propune s abordeze aceste aspecte i activitile pe care le propune pentru
finalizarea cu succes a contractului n durata i la parametrii specificai n
Documentaia de Atribuire.
(4)Evaluarea tehnic se va face numai pentru ofertele acceptabile i care
ndeplinesc criteriile de calificare.
(5)n aceast etap, Comisia de Evaluare va analiza minim urmtoarele aspecte:
- fiecare Propunere Tehnic va fi evaluat de ctre Comisia de Evaluare pentru a
determina dac rspunde cerinelor specificate n Documentaia de Atribuire. Oferta
rspunde cerinelor dac este n conformitate cu termenii, condiiile i specificaiile
Documentaiei de Atribuire.
- n evaluarea Propunerilor Tehnice, Comisia de Evaluare va lua n considerare i
cerinele tehnice ale echipamentelor propuse.
- Modalitatea de implementare/realizare a contractului n perioada propus prin
Documentaia de Atribuire.
- ncadrarea ofertelor n cerinele Caietului de Sarcini.
(6)n cazul n care, prin rspunsurile la clarificri, ofertantul modific Propunerea
tehnic, oferta sa va fi respins ca neconform, cu urmtoarele excepii:
a)Modificrile se ncadreaz n categoria viciilor de form sau erorilor aritmetice sau
b)Reprezint corectri ale unor abateri tehnice minore, iar o eventual modificare a
preului, indus de aceste corectri, nu ar conduce la modificarea clasamentului;
(7)Oferta va fi respins ca inacceptabil n situaia n care oferta constituie o
alternativ la prevederile caietului de sarcini, care nu poate fi luat n considerare
deoarece:
a)Nu este precizat posibilitatea de a prezenta oferta alternativ n anunul de
participare;
b)Respectiva ofert alternativ nu respect cerinele minime prevzute de caietul
de sarcini.
(8)Fiecare membru i va completa i semna propria grila de evaluare individual.
(9)n urma finalizrii acestei etape, Comisia de Evaluare va ntocmi lista ofertelor
conforme/admisibile pentru a trece la urmtoarea etap a procesului de evaluare.
SUBSECIUNEA 10: 2.5.10. Evaluarea Propunerilor Financiare
SUBSECIUNEA 101:
(1)Etapa de evaluare a propunerilor financiare se refer la verificarea ofertelor din
punct de vedere financiar (pre aparent neobinuit de sczut, erori aritmetice, vicii
de form).
(2)Procedura de verificare/evaluare se va aplica ofertelor care nu au fost excluse i
care sunt considerate acceptabile/conforme/admisibile n etapa anterioar.
(3)Comisia de Evaluare va verifica ncadrarea n valoarea estimat a contractului,
acordndu-se o atenie deosebit preurilor aparent neobinuit de sczute, aa cum
sunt acestea interpretate n legislaia privind achiziiile publice, respectiv Comisia de
Evaluare va solicita clarificarea preului neobinuit de sczut atunci cnd se afl
ntr-una dintre urmtoarele situaii:
a)preul ofertat, fr TVA, reprezint mai puin de 70% din valoarea estimat a
contractului respectiv;
b)n cazul n care n procedura de atribuire sunt cel puin 5 oferte care nu sunt
considerate inacceptabile i/sau neconforme, atunci cnd preul ofertat reprezint
mai puin de 85% din media aritmetic a ofertelor calculat fr a se avea n
vedere propunerea financiar cea mai mic i propunerea financiar cea mai mare;
(4)Pentru solicitarea de clarificri privind preul aparent neobinuit de sczut,
membrii Comisiei de Evaluare vor respecta normele interne care li s-au pus la
dispoziie n cadrul edinei pregtitoare.
(5)Dac urmare a verificrilor i clarificrilor efectuate de comisia de evaluare se
constat c preurile aparent neobinuit de sczute nu sunt rezultatul liberei
concurene, neputndu-se asigura ndeplinirea contractului la parametrii cantitativi
i calitativi solicitai prin caietul de sarcini, ofertele cu pre neobinuit de sczut vor
fi respinse ca neconforme.
(6)n situaia n care preul ofertat, fr TVA, este mai mare dect valoarea
estimat a contractului i nu exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri
suplimentare pentru ndeplinirea contractului, oferta va fi respins ca
inacceptabil/neconform.
(7)De asemenea, o ofert va fi respins ca inacceptabil de ctre membrii
comisiei de evaluare n situaia n care preul ofertat fr TVA depete valoarea
estimat a contractului, i dei exist fonduri suplimentare care pot fi disponibilizate
pentru ndeplinirea contractului, se constat existena a cel puin uneia dintre
urmtoarele situaii:
a)preul este cu mai mult de 10% mai mare dect valoarea estimat a contractului;
b)ncheierea contractului la preul respectiv ar conduce la eludarea aplicrii
prevederilor O.U.G. 34/2006, referitoare la obligaia autoritii contractante n
raport cu anumite praguri valorice.
(8)Comisia de Evaluare are obligaia de a identifica erorile aritmetice i/sau viciile
de form ale propunerilor financiare i de a solicita ofertanilor acceptul n privina
corectrii celor constatate.
(9)n condiiile n care ofertanii nu vor accepta aceste corecturi, oferta va fi
considerat neconform i va fi respins.
(10)Erorile aritmetice i viciile de form sunt definite/enunate n articolul 80 din
H.G. nr. 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.
SUBSECIUNEA 102: A) Contract pentru execuia Lucrrilor
(1)Partea substanial a evalurii financiare const n verificarea listelor de
cantiti/graficului de preuri, conform procedurii descrise n Documentaia de
Atribuire.
(2)Pentru facilitarea i scurtarea duratei de verificare, este de preferat ca listele de
cantiti s fie furnizate n cadrul ofertei i n format electronic, prin completarea
electronic a formatului pus la dispoziie de ctre Autoritatea Contractant.
(3)Odat cu verificarea aritmetic a listelor de cantiti/graficului de preuri,
membrii Comisiei de Evaluare vor acorda atenie identificrii indiciilor de
distorsionare a preului ofertelor i a rezultatelor procedurii n ansamblu, prin
analiz comparativ a ofertelor cu informaii din pia i din experiena anterioar,
urmrind printre altele, fr a se limita la acestea:
1.preuri neobinuit i nejustificat de mici,
2."corelri" ntre oferte,
3.diferene foarte mari ntre preurile acelorai articole,
4.diferene foarte mari n analizele de pre, etc.
(4)Comisia are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de form numai cu
acceptul ofertantului. n cazul n care ofertantul nu accept corecia propus, oferta
sa va fi considerat neconform. n corectarea erorilor aritmetice identificate n
listele de cantiti, se va ine seama c (i) preul unitar prevaleaz n faa valorii
articolului, i (ii) valoarea scris n litere prevaleaz n faa valorii scrise n cifre.
SUBSECIUNEA 103: B) Contract pentru furnizare de Servicii sau de
Bunuri
(1)Se va verifica gradul n care propunerea financiar a fiecrei oferte corespunde
cu propunerea tehnic a acelei oferte.
(2)Se va verifica corectitudinea preului ofertei n raport cu elementele componente
ale acesteia.
(3)Att pentru contractele de Lucrri ct i pentru cele de Servicii i Bunuri,
ofertele ale cror propuneri financiare depesc limita fondurilor pentru execuia
contractului specificate n Documentaia de Atribuire, vor fi considerate
neadmisibile, chiar dac au fost considerate acceptabile i conforme, din punct de
vedere al criteriilor de calificare i al cerinelor tehnice.
(4)Fiecare membru i va completa i semna propria gril de evaluare individual.
(5)n urma finalizrii acestei etape, Comisia de Evaluare va ntocmi lista ofertelor
conforme/admisibile pentru a trece la urmtoarea etap a procesului de evaluare.
SUBSECIUNEA 11: 2.5.11. Aplicarea criteriului de atribuire
Dup ce s-a finalizat evaluarea tehnic i financiar, Comisia de Evaluare va aplica
criteriul de atribuire asupra ofertelor rmase n competiie, oferte care sunt
considerate admisibile.
n cazul aplicrii criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoas din punct de
vedere economic" - Contract pentru execuia Lucrrilor i/sau furnizare i/sau
Servicii
Scorul financiar al fiecrei oferte evaluate, se calculeaz n raport de valoarea
ofertei fr TVA.
n stabilirea scorului financiar al ofertelor se va proceda dup cum urmeaz:
Ofertei cu cel mai mic pre i se vor atribui 100 de puncte. Pentru celelalte oferte,
Scorul financiar al ofertei "X" = (Valoarea ofertei "X"/Valoarea ofertei cu cel mai mic
pre) x 100;
Acestui scor i se va aplica ponderea menionat n Documentaia de Atribuire la
Factorul de Evaluare PRE;
n stabilirea scorului tehnic al ofertelor se va proceda dup cum urmeaz;
Ofertei tehnice celei mai bune i se va acorda punctaj maxim. Pentru restul ofertelor
se va acorda punctaj n funcie de algoritmul/metodologia descris n Documentaia
de Atribuire. Acestui scor i se va aplica ponderea menionat n Documentaia de
Atribuire la Factorul de Evaluare TEHNIC;
Scorul total al fiecrei oferte se obine prin nsumarea scorurilor - tehnic i financiar
- ponderate.
Comisia de Evaluare va ntocmi clasamentul punctajelor/scorurilor totale obinute
de ofertani n ordine descresctoare.
Va fi declarat ctigtoare oferta care obine scorul total cel mai mare.
Fiecare membru i va completa i semna propria gril de evaluare individual att
pentru calculul scorului financiar ct i pentru calculul punctajului privind
propunerea tehnic. n acest din urm caz, membrii comisiei de evaluare au
obligaia de a meniona modalitatea de acordare a punctajului pentru fiecare
ofertant n parte, detaliind motivele care au condus la acordarea unui anumit
punctaj.
n cazul aplicrii criteriului de atribuire "preul cel mai sczut" - Contract pentru
execuia Lucrrilor i/sau furnizare i/sau Servicii
Dac atribuirea se face pe baza criteriului preul cel mai sczut, desemnarea ofertei
ctigtoare se realizeaz numai prin compararea preurilor fiecrei oferte
admisibile n parte i prin ntocmirea, n ordine cresctoare a preurilor respective, a
clasamentului pe baza cruia se stabilete oferta ctigtoare, fr s fie
cuantificate alte elemente de natur tehnic sau alte avantaje care rezult din
modul de ndeplinire a contractului de ctre operatorii economici participani la
procedura de atribuire.
Compararea preurilor prevzute n propunerile financiare ale ofertanilor se
realizeaz la valoarea fr TVA.
Va fi declarat ctigtoare oferta care are preul cel mai sczut.
n conformitate cu Manualul operaional pentru atribuirea contractelor de achiziie al
A.N.R.M.A.P., n cazul n care dou sau mai multe oferte ocup primul loc cu acelai
pre, modalitatea de departajare este urmtoarea: Ofertanilor care au prezentat
acelai pre li se va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare n plic nchis.
Contractul va fi atribuit ofertantului a crui nou Propunere Financiar are preul cel
mai sczut. Oferta cu preul cel mai sczut va fi desemnat ctigtoare, cu
condiia ca aceasta s ndeplineasc specificaiile tehnice solicitate n Documentaia
de Atribuire.
SUBSECIUNEA 12: 2.5.12. Desemnarea ctigtorului
Pentru desemnarea ctigtorului, n conformitate cu modalitatea prezentat mai
sus, membrii comisiei de evaluare au obligaia de a redacta i semna procesul
verbal final n care acetia hotrsc cui i se atribuie contractul.
SECIUNEA 6: 2.6. RAPORTUL DE EVALUARE/RAPORTUL
PROCEDURII DE ATRIBUIRE
(1)Dup finalizarea evalurii i desemnarea ofertantului ctigtor, sub
coordonarea preedintelui, membrii Comisiei de Evaluare vor ntocmi Raportul
Procedurii de Atribuire pe baza modelului anexat la Ordinul ANRMAP 302/2011.
(2)Raportul va descrie n mod sintetic
- informaiile de identificare a procedurii,
- informaiile relevante ale obiectului procedurii,
- desfurarea procesului de evaluare, cu trimiteri la documentele care au stat la
baza procedurii i la cele emise i/sau primite n cursul desfurrii procedurii,
- rezultatele fiecrei etape a procedurii, cu prezentarea detaliat a argumentelor
care au stat la baza deciziilor luate cu privire la respingerea, descalificarea i
stabilirea ofertei ctigtoare;
(3)Raportul va avea anexat urmtoarele documente:
1.Declaraiile de confidenialitate ale membrilor evaluatori, preedintelui,
personalului suport, experilor cooptai (dac este cazul);
2.Declaraiile privind conflictul de interese conform Instruciunii nr. 6 a AM POST;
3.Scrisorile de naintare a ofertelor;
4.mputernicirile de participare la edina de deschidere a ofertelor i actele de
identitate;
5.Tabelul cu datele de contact ale ofertanilor/subcontractanilor/terilor susintori;
6.Decizia de numire a comisiei de evaluare;
7.Decizia de numire a experilor cooptai (dac este cazul);
8.Tabelul cu nregistrarea ofertelor - numele ofertanilor, numrul de nregistrare,
data i ora depunerii ofertei;
9.Procesul verbal al edinei de deschidere a ofertelor plus anexele acestuia;
10.Garaniile de participare n copie plus procesul verbal de predare primire la
casierie a garaniilor n original;
11.Evaluarea administrativ i a criteriilor minime de calificare;
11.1.Procese verbale edin de evaluare;
11.2.Solicitrile de clarificare;
11.3.Rspunsurile ofertanilor la solicitrile de clarificare;
11.4.Eventualele extensii de timp acordate (proces verbal, solicitare, rspuns);
11.5.Procesul verbal final pentru etapa administrativ i de calificare i n care s
se regseasc decizia final care s cuprind obligatoriu:
11.5.1. Grilele pentru partea administrativ/calificare per ofertant i per membru
evaluator (grile individuale);
11.5.2. Grilele pentru capacitatea economico-financiar per ofertant i per membru
evaluator (grile individuale);
11.5.3. Grilele pentru criteriul capacitatea tehnic per ofertant i per membru
evaluator (grile individuale);
11.5.4. Grilele pentru criteriul capacitatea profesional per ofertant i per membru
evaluator i per fiecare expert cheie evaluat (grile individuale).
12.Evaluarea propunerii tehnice
12.1._
12.2.Procese-verbale edine de evaluare;
12.3.Solicitrile de clarificare;
12.4.Rspunsurile ofertanilor la solicitrile de clarificare;
12.5.Eventualele extensii de timp acordate (proces-verbal, solicitare, rspuns);
12.6.Procesul-verbal final al evalurii propunerilor tehnice i n care s se
regseasc decizia final i care cuprinde n mod obligatoriu anexat grilele de
evaluare pentru Propunerile Tehnice, semnate de fiecare membru evaluator n parte
i ntocmite pentru fiecare ofertant n parte;
13.Evaluarea propunerii financiare
13.1.Procese-verbale edine de evaluare;
13.2.Solicitrile de clarificare;
13.2.1. pentru eventualele corecii (erori/vicii de form);
13.2.2. pentru pre aparent neobinuit de sczut;
13.3.Rspunsurile ofertanilor la solicitrile de clarificare;
13.4.Eventualele extensii de timp acordate (proces-verbal, solicitare, rspuns);
13.5.Procesul-verbal final al evalurii propunerilor financiare i n care s se
regseasc decizia final i care cuprinde n mod obligatoriu anexat grilele de
evaluare pentru Propunerile Financiare semnate de fiecare membru evaluator n
parte i ntocmite pentru fiecare ofertant n parte.
14.Procesul-verbal final prin care se aplic criteriul de atribuire i care cuprinde
anexat, numai n condiiile n care se utilizeaz "oferta cea mai avantajoas din
punct de vedere economic" grilele care atest modalitatea de acordare a punctajului
semnate de fiecare membru evaluator n parte i ntocmite pentru fiecare ofertant
n parte.
15.Procesul-verbal final prin care se desemneaz ofertantul ctigtor.
16.Raportul de specialitate al experilor cooptai dac acetia au fost desemnai n
cadrul procedurii.
17.Raport de prelungire a duratei procesului de evaluare al ofertelor (peste cele 25
de zile).
18.Solicitrile comisiei de evaluare pentru prelungirea valabilitii ofertelor n cazul
n care se depete termenul de 90 de zile.
19.Rspunsurile ofertanilor cu privire la prelungirea valabilitii ofertelor.
20.Solicitrile comisiei de evaluare la diferite instituii sau la diferite
departamente/servicii din cadrul Autoritii Contractante.
21.Rspunsurile instituiilor i departamentelor/serviciilor.
22.Corespondena cu U.C.V.A.P. - Ministerul Finanelor Publice.
23.Corespondena cu A.N.R.M.A.P. (dac este cazul).
24.Alt corespondena (de exemplu, exist ofertani care i schimb datele de
contact sau numrul de fax i trimit adresa de notificare n acest sens).
(4)Raportul de evaluare/raportul procedurii de atribuire, n forma n care a fost
prezentat mai sus este predat spre aprobare de ctre Preedintele Comisiei de
Evaluare conductorului Autoritii Contractante, dar nu nainte de a fi transmis
pentru observaii ctre U.C.V.A.P., n cazul n care procedura beneficiaz de
verificare din partea MFP/U.C.V.A.P.
(5)Finalizarea activitii comisie de evaluare
Activitatea Comisiei de Evaluare nceteaz n momentul aprobrii raportului de
evaluare/atribuire de ctre conductorul Autoritii Contractante (Directorul General
al C.N.A.D.N.R. - S.A.) i transmiterii acestuia mpreun cu documentele/anexele
mai sus menionate la punctele 1-24 ctre Direciile de Achiziii/compartimentele
interne specializate de achiziii din cadrul C.N.A.D.N.R. - S.A.
De asemenea, n situaia n care prin Decizii ale Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor sau prin hotrri/sentine ale instanei de judecat competent, ca
urmare a contestaiilor formulate de ofertani cu privire la rezultatul procedurii de
atribuire, se dispune reevaluarea uneia, mai multor sau a tuturor ofertelor, ori
modificarea n parte/totalitate a unuia sau a mai multor documente emise pe
parcursul procesului de evaluare, membrii evaluatori si vor relua activitatea n
cadrul comisiei pentru punerea n aplicare a dispoziiilor C.N.S.C./instanei de
judecat.
n plus, n situaia contestrii rezultatului procedurii de atribuire n condiiile
prevzute de O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, la
Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau, mai departe la instana de
judecat competent, comisia de evaluare va acorda asistena serviciilor interne de
achiziii publice n formularea de puncte de vedere pentru soluionarea litigiilor.
(6)Alte informaii
n situaii excepionale/cazuri temeinic motivate n care evaluarea ofertelor nu se
pot realiza/finaliza n termenul de 25 de zile prevzut de art. 200, alin (1), Comisia
de Evaluare va elabora o Nota de prelungire a perioadei de evaluare, conform art.
200, alin (3).
n situaia n care este prelungit perioada de evaluare a ofertelor, Comisia de
evaluare trebuie s aib n vedere i prelungirea valabilitii ofertelor i, dup caz, a
garaniilor de participare, n conformitate cu art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006.
n cazuri justificate, conform prevederilor art. 209 din O.U.G. nr. 34/2006, i
anume:
- toate ofertele sunt considerate neconforme/inacceptabile;
- nu s-au depus deloc oferte pentru procedura de atribuire;
- au fost depuse oferte care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de
abordare a soluiilor tehnice/financiare;
- au fost constatate, pe parcursul evalurii, abateri grave de la prevederile
legislative, care afecteaz procedura de atribuire,
Comisia de Evaluare propune anularea procedurii de atribuire i elaboreaz un
raport de anulare a procedurii pe care l supune aprobrii Directorului
General/Conductorului Autoritii Contractante.
(7)Aprobarea Raportului de Atribuire/Evaluare
Primirea, n baza unui proces-verbal de predare - primire, de la Comisia de Evaluare
a Rapoartelor de recalificare i/sau Evaluare i/sau Atribuire (n integralitate)
mpreun cu toate documentele relevante (candidaturi/oferte depuse n format
hrtie i electronic, copii ale garaniilor de participare predate n casierie etc.)
pentru toate categoriile de licitaii, are loc ulterior aprobrii rapoartelor de ctre
Directorul General al C.N.A.D.N.R. S.A., incluznd viza U.C.V.A.P. n cazul n care
pentru procedura de atribuire au fost desemnai observatori U.C.V.A.P.;
SECIUNEA 7: 2.7. COMUNICAREA REZULTATULUI CTRE
OFERTANII PARTICIPANI LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A
CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC
Dup aprobarea Rapoartelor Procedurii de Atribuire de ctre conductorii ierarhici
superiori, i transmiterea acestora ctre Direciile de Achiziii/compartimentele
interne specializate de achiziii, acestea sunt responsabile de a transmite
comunicrile privind rezultatul procedurii de atribuire ctre ofertani/aplicani, dup
obinerea aprobrii acestora de ctre Directorul General al C.N.A.D.N.R. sau
Directorul General Adjunct, n situaia n care acesta are delegate competene n
acest sens.
SECIUNEA 8: 2.8. PERIOADA DE CONTESTAII (DOCUMENTAIA
DE ATRIBUIRE/CLARIFICRI/PROCESUL DE EVALUARE)
n cazul formulrii de contestaii, Direciile de Achiziii/compartimentele interne
specializate de achiziii vor asigura informarea, att a ofertanilor, n vederea
respectrii principiului transparenei i a legislaiei n vigoare, ct i a instituiilor
abilitate cu verificarea achiziiilor publice.
Elaborarea rspunsurilor la eventualele contestaii formulate n cadrul procedurii de
atribuire, dac este cazul, cu sprijinul membrilor comisiei de evaluare, a
departamentelor tehnice i de implementare i a Departamentului Juridic din cadrul
C.N.A.D.N.R.
n cazul formulrii de contestaii, asigur transmiterea punctelor de vedere ale
C.N.A.D.N.R. cu privire la contestaie ctre ofertantul/candidatul care a formulat
contestaia i/sau ctre instituiile abilitate n acest sens (C.N.S.C. sau instana de
judecat).
Publicarea Deciziei C.N.S.C. sau a instanei de judecat n SEAP i transmiterea
acesteia ctre A.N.R.M.A.P.
SECIUNEA 9: 2.9. ELABORAREA I SEMNAREA CONTRACTULUI
SUBSECIUNEA 1: 2.9.1. ntocmirea condiiilor contractuale din
documentaia de atribuire
La solicitarea serviciului/departamentului care iniiaz procedura de licitaie i n
baza documentelor relevante, Compartimentele Pregtire Contracte din cadrul
Direciilor de Achiziii vor elabora Condiiile contractuale care urmeaz a fi incluse n
Documentaia de Atribuire (Acordul Contractual/Condiiile Particulare/Condiiile
Generale de Contract), n colaborare cu unitatea de implementare a contractului
care iniiaz procedura de licitaie.
Condiiile contractuale vor fi transmise spre avizare ctre:
- Direcia Juridic;
- Unitatea de Implementare/Departament Concesiuni;
- Serviciul Control Financiar Preventiv i Avizare Contracte.
Dup obinerea vizei de la Direcia Juridic, Unitatea de Implementare, Serviciul
Control Financiar Preventiv i Avizare Contracte, Compartimentele Pregtire
Contracte vor asigura transmiterea condiiilor contractuale cu Nota de Transmitere
i/sau prin email, Serviciilor de Licitaii din cadrul Direciilor de Achiziii, care vor
derula procedura de atribuire, n vederea includerii acestora n Documentaia de
Atribuire.
SUBSECIUNEA 2: 2.9.2. Pregtirea semnrii contractului
a)Dup aprobarea Raportului de Evaluare de ctre persoanele autorizate din
cadrul C.N.A.D.N.R. (Directorul General, respectiv persoana mputernicit de ctre
acesta), Serviciile de Licitaii care au derulat procedura de atribuire vor transmite
ctre Serviciile de contractare din cadrul Direciilor de Achiziii, dup expirarea
perioadei de contestaie (sau dup finalizarea contestaiei), cu adresa de
naintare/proces verbal, urmtoarele documente:
- Raportul de Evaluare aprobat de ctre persoanele autorizate din cadrul
C.N.A.D.N.R. - original;
- Oferta declarat ctigtoare - n original;
- Scrisorile de comunicare a rezultatului procedurii - copie;
- Decizia Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor/Decizia Curii de
Apel/Certificatul de gref cu soluia pronunat (dup caz);
- Documente justificative privind valabilitatea ofertei.
b)Contractul de achiziie public se va semna dup o perioada de ateptare, aa
cum este prevzut la art. 205 din O.U.G. 34/2006.
c)n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare (respectiv art. 93 alin. (2) din
H.G. nr. 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare), Serviciile de
contractare din cadrul Direciilor de Achiziii vor finaliza procesul de semnare a
contractului de achiziie public. n cazul n care, din motive neimputabile Autoritii
Contractante (contestaii, fonduri bugetare indisponibile, transmiterea cu ntrziere
de ctre ofertantul ctigtor a documentelor solicitate n vederea ncheierii
contractului etc.), termenul prevzut la art. 93 alin. (2) din H.G. nr. 925/2006 nu
poate fi respectat, Serviciile de contractare din cadrul Direciilor de Achiziii vor
elabora i transmite spre aprobare Directorului General, un raport pentru
justificarea depirii termenului legal.
d)n cazul depunerii de contestaii de ctre ofertani, semnarea contractului va fi
amnat pn la soluionarea contestaiilor, conform prevederilor legale.
Dup primirea Raportului de Evaluare i pn la semnarea contractului, Serviciile de
contractare din cadrul Direciilor de Achiziii vor colabora, cu Serviciul Garanii i
Instrumente Bancare, n vederea extinderii valabilitii ofertelor, extinderii
Garaniilor de participare la licitaie etc.
e)Dac sunt ndeplinite condiiile pentru semnarea contractului, Serviciile de
contractare din cadrul Direciilor de Achiziii vor iniia o scrisoare ctre ofertantul
desemnat ctigtor, prin care se solicit documentele/informaiile necesare
elaborrii contractului.
f)Serviciile de contractare din cadrul Direciilor de Achiziii nu vor modifica clauzele
contractuale ntre data aprobrii Raportului de atribuire a procedurii i data
semnrii contractului de achiziie public.
SUBSECIUNEA 3: 2.9.3. Structura contractelor
Structura contractelor de execuie lucrri/servicii este prezentat detaliat n
Manualul privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie
public, n conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006 i H.G. nr. 95/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare.
SUBSECIUNEA 4: 2.9.4. Pregtirea documentelor din structura
contractului
Modalitatea de pregtire a documentelor din structura contractului de ctre salariaii
Serviciilor de contractare din cadrul Direciilor de Achiziii este prezentat detaliat n
Manualul privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie
public, n conformitate cu O.U.G. nr. 34/2006 i H.G. nr. 95/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare.
SUBSECIUNEA 5: 2.9.5. Avizarea i semnarea contractului
SUBSECIUNEA 51: 2.9.5.1. La nivelul serviciilor/structurilor C.N.A.D.N.R.
Ulterior pregtirii documentelor din structura contractului, responsabilul de contract
din cadrul Serviciilor de contractare din cadrul Direciilor de Achiziii va transmite
cele 3 exemplare originale ale Acordului Contractul ctre:
- eful Serviciului de contractare din cadrul Direciei de Achiziii;
- Directorul Adjunct al Direciei Achiziii;
- Directorul Direciei Achiziii;
- Directorul General Adjunct.
Toate cele 3 exemplare n original, semnate conform alineatului anterior, sunt
naintate cu Not de Transmitere ctre Direcia Juridic (sau ctre oricare alt
persoan desemnat prin Decizie a Directorului General al C.N.A.D.N.R.), n scopul
acordrii vizei de legalitate. Viza se aplic pe "pagina cu semnturi" a fiecruia
dintre cele 3 exemplare ale Acordului contractual.
n cazul n care Direcia Juridic nu acord viz de legalitate, se va solicita decizia
Directorului General al C.N.A.D.N.R. cu privire la continuarea procesului de semnare
a contractului.
Urmare obinerii vizei de legalitate, contractul se nainteaz, cu Not de
Transmitere, ctre Directorul Unitii de Implementare Proiecte aferente, ctre
Controlorul Financiar Preventiv Propriu i Avizare Contracte, n vederea verificrii i
acordrii vizei pe "pagina cu semnturi" a contractului, precum i ctre Directorul
General Adjunct Economic.
Dup obinerea semnturilor i vizelor anterioare, contractul este naintat
Directorului General al C.N.A.D.N.R. n vederea semnrii.
Dup semnarea de ctre Directorul General al C.N.A.D.N.R., salariatul din cadrul
Serviciilor de contractare din cadrul Direciilor de Achiziii va nregistra contractul n
Registrul de eviden a contractelor.
SUBSECIUNEA 52: 2.9.5.2. Semnarea contractului de ctre ofertantul
declarat ctigtor
Dup obinerea tuturor vizelor necesare i semnarea de ctre Directorul General al
C.N.A.D.N.R., ofertantul declarat ctigtor va fi invitat pentru semnarea
contractului.
Dup semnarea de ctre ofertantul declarat ctigtor, exemplarul nr. 3 va fi
nmnat Contractantului, iar exemplarele nr. 1 i 2 sunt pstrate de C.N.A.D.N.R.,
astfel:
- Exemplarul 1 de ctre Serviciile de contractare din cadrul Direciilor de Achiziii,
prin grija salariatului din cadrul serviciului n vederea arhivrii;
- Exemplarul 2 de ctre Direcia care a iniiat procedura de atribuire a contractului
de achiziie public n vederea implementrii.
SUBSECIUNEA 6: 2.9.6. Activiti post-contractuale
SUBSECIUNEA 61: 2.9.6.1. Transmitere exemplare contract
Dup semnare, responsabilul de contract va transmite, prin adresa/PV de predare
primire, un exemplar al contractului ctre:
- Direcia Proiecte (Managerul de Proiect) - exemplarul original nr. 2;
- serviciul responsabil cu gestionarea fondurilor (ex: Serviciul Gestionare Fonduri
Nerambursabile/Rambursabile/Autostrzi) - acordul contractual (copie);
- Serviciul de licitaii care a derulat procedura de atribuire - 1 copie tampilat
"conform cu originalul" (exemplarul va fi transmis la Ministerul Transporturilor
pentru controlul ex-post n cazul contractelor cu finanare extern);
- Unitatea de Coordonare i Verificare a Achiziiilor Publice (U.C.V.A.P.) din cadrul
Ministerului Finanelor Publice - copie tampilat "conform cu originalul", n 3 zile
lucrtoare de la semnare (conform Ordonanei de Urgen a Guvernului nr.
30/12.04.2006) - dup caz.
SUBSECIUNEA 62: 2.9.6.2. Transmitere informare
Serviciile de contractare din cadrul Direciilor de Achiziii vor transmite informaiile
relevante privind semnarea contractului, prin e-mail sau scrisoare, ctre:
- serviciul de pres din cadrul C.N.A.D.N.R.;
- Serviciul garanii i instrumente bancare din cadrul C.N.A.D.N.R.;
- Serviciul responsabil cu gestionarea fondurilor;
- Serviciile de implementare a contractelor, n conformitate cu O.U.G. nr. 66/2011;
- A.N.R.M.A.P. - n termen de 48 de ore de la semnarea contractului, prin mijloace
electronice, Serviciile de contractare din cadrul Direciilor de Achiziii vor transmite
o notificare referitoare la semnarea contractului de achiziie public (conform art.
93 alin. (6) din H.G. nr. 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare);
- A.N.R.M.A.P., n cazul achiziiilor directe a cror valoare depete echivalentul n
lei al sumei de 5.000 Euro fr TVA (conform art. 191 din O.U.G. nr. 34/2006),
Serviciile de contractare din cadrul Direciilor de Achiziii vor transmite o notificare
n SEAP, n cel mult 10 zile de la semnarea contractului;
- Serviciile de contractare din cadrul Direciilor de Achiziii elaboreaz documentele
necesare pentru informarea A.N.A.F. n ceea ce privete semnarea contractelor de
ctre persoanele juridice strine n conformitate cu prevederile Ordinului
A.N.A.F./M.F.P. nr. 1400/2011 i transmiterea acestora ctre Direciile
Economice/Financiare din cadrul C.N.A.D.N.R. S.A. n vederea depunerii acestora la
ANAF.
SECIUNEA 10: 2.10. ANUNUL DE ATRIBUIRE
Serviciile de contractare din cadrul Direciilor de Achiziii elaboreaz Anunul de
Atribuire a contractului i l supune spre aprobare Directorului General al
C.N.A.D.N.R., n termen de 48 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de
atribuire. Dup aprobarea Anunului de Atribuire de ctre Directorul General,
Serviciile de contractare din cadrul Direciilor de Achiziii vor transmite Anunul de
Atribuire n SEAP spre publicare (conform art. 56 alin. (1) din O.U.G. 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare).
SUBSECIUNEA 1: 2.10.1. Semnarea Listei de verificare a contractului
n maxim 3 zile lucrtoare de la transmiterea Anunului de Atribuire ctre Serviciul
de Licitaii, responsabilul de contract va nainta efului Serviciului de contractare din
cadrul Direciilor de Achiziii Lista de verificare contract, completat, datat i
semnat corespunztor, n vederea iniializrii acesteia prin semnare pe fiecare
pagin.
SUBSECIUNEA 2: 2.10.2. Finalizarea contractului
La iniiativa responsabilului de contract, Serviciile de contractare din cadrul
Direciilor de Achiziii vor informa, n timp util, Direcia Proiecte din cadrul
C.N.A.D.N.R. cu privire la expirarea contractului n cauz.
SECIUNEA 11: 2.11. NTOCMIREA DOSARULUI DE ACHIZIIE
PUBLIC
- Se va asigura ndosarierea, n ordine cronologic, a documentelor aferente
activitii Direciei Achiziii, separat pentru fiecare procedura de atribuire, precum i
pentru orice alt tip de coresponden primit/transmis de serviciile funcionale ale
Direciei de Achiziii;
- Arhivarea tuturor documentelor aferente procedurilor de atribuire derulate n
cadrul Direciilor de Achiziii, precum i a celorlalte dosare de coresponden
primit/transmis de serviciile funcionale ale Direciilor de Achiziii, n conformitate
cu normele de arhivare aplicabile la nivelul Companiei, prin asigurarea unui termen
suficient de pstrare i a unor locaii adecvate, care s permit accesul facil i rapid
i consultarea nengrdit a documentelor la solicitarea organismelor de control.
Procedura de arhivare a documentelor se regsete n anexa la prezentul manual de
proceduri.
Transmiterea ctre MT-AM POST (n cazul contractelor cu finanare extern) a
documentelor menionate n instruciunile emise i anume Dosarul achiziiei publice,
elaborat n conformitate cu art. 213 din O.U.G. nr. 34/2006 inclusiv Raportul
procedurii de atribuire i contractul semnat.
SECIUNEA 12: 2.12. ELABORAREA I PUBLICAREA ANUNULUI DE
ATRIBUIRE
Elaborarea anunului de atribuire n conformitate cu prevederile legale n vigoare n
materia achiziiilor publice i publicarea acestuia n SEAP.
CAPITOLUL 5: E. MODIFICAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE PRIN
ACTE ADIIONALE AFERENTE CONTRACTELOR DE ACHIZIIE
PUBLIC
SUBCAPITOLUL 1: 3. ADIIONAREA/MODIFICAREA CONTRACTULUI
Elaborarea i semnarea actelor adiionale fr suplimentarea valorii aferente
contractelor de achiziie public - maxim 20 zile, cu posibilitatea prelungirii acestuia
n funcie de justificrile/aprobrile/clarificrile primite/cerute de la teri i de
complexitatea aspectelor incluse n actul adiional.
SECIUNEA 1: 3.1. Actele adiionale pentru care nu este necesar
utilizarea unei proceduri de atribuire - negociere fr publicarea
prealabil a unui anun de participare
SUBSECIUNEA 1: 3.1.1. Iniierea procedurii de semnare a actului
adiional:
n vederea amendrii unui contract, Departamentele/Unitile/Direciile de
Implementare din cadrul C.N.A.D.N.R. vor iniia procedura de semnare a actului
adiional, prin ntocmirea i transmiterea ctre Direciile de Achiziii - Serviciile
Contractare a urmtoarelor documente:
1.Nota de fundamentare/explicativ aprobat de Directorul General al C.N.A.D.N.R.
n care este prezentat situaia existent pe contract i motivele care conduc la o
amendare contractual;
2.Corespondena relevant (documente suport);
3.Minute de ntlnire/negociere etc. (dac este cazul).
SUBSECIUNEA 2: 3.1.2. Demararea procedurii de semnare a actului
adiional
Direciile de Achiziii prin Serviciile Contractare vor analiza documentele i
informaiile primite de la Departamentele/Unitile/Direciile de Implementare din
cadrul C.N.A.D.N.R. care au iniiat procedura.
n situaia n care aceste documente sunt complete, conforme i conin toate
informaiile solicitate, Serviciile Contractare vor ntocmi Actul Adiional i l vor
trimite spre semnare/avizare n baza unor Note de Transmitere directorilor:
- Direciei/direciilor responsabil/responsabile pentru derularea contractelor;
- Direciei Juridice;
- Serviciului Control Financiar Preventiv i Avizare Contracte;
- Direciei Financiare/Economice;
- precum i altor direcii/servicii/compartimente care au atribuii n acest sens (dac
este cazul).
Dup avizarea/semnarea actului adiional de ctre toate direciile mai sus
menionate, actul adiional va fi naintat Directorului General al C.N.A.D.N.R. S.A. n
vederea semnrii de ctre acesta.
n urma semnrii Actului Adiional de ctre toi reprezentanii C.N.A.D.N.R.,
Serviciile Contractare vor ntocmi i transmite prin fax ctre
Antreprenor/Consultant/Prestator/Furnizor invitaia de semnare a actului adiional.
SUBSECIUNEA 3: 3.1.3. Finalizarea procedurii de semnare a actului
adiional:
Dup semnarea Actului Adiional de ctre ambele pri, Serviciile Contractare vor
nmna:
- un exemplar original Antreprenorului/Consultantului/Prestatorului/Furnizorului, cu
semntura de primire;
- un exemplar original Direciei responsabile de derularea/implementarea
contractului, printr-o Not de Transmitere;
- o copie a Actului Adiional ctre Serviciul Garanii i Instrumente Bancare, printr-o
Not de Transmitere;
- n conformitate cu prevederile legale n vigoare i altor instituii care solicit
verificarea/analizarea actului adiional (dac este cazul).
Procedura de semnare a actului adiional se va finaliza prin ntocmirea i semnarea
de ctre responsabilul de contract din cadrul Serviciilor Contractare a Listei de
verificare a actului adiional, care va fi avizat la final de ctre eful de Serviciu.
SECIUNEA 2: 3.2. Actele adiionale pentru care este necesar
utilizarea unei proceduri de atribuire - negociere fr publicarea
prealabil a unui anun de participare
SUBSECIUNEA 1: 3.2.1. Iniierea procedurii de semnare a actului
adiional:
n vederea amendrii unui contract pentru care este necesar utilizarea unei
proceduri de atribuire de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
participare, Departamentele/Unitile/Direciile de Implementare din cadrul
C.N.A.D.N.R. vor iniia procedura de semnare a unui act adiional, prin ntocmirea i
transmiterea ctre Direciile Achiziii - Serviciile Licitaii a urmtoarelor documente:
1.Nota de fundamentare privind necesitatea i oportunitatea unor lucrri
suplimentare, aprobat de Directorul General al C.N.A.D.N.R. i de Directorul
General Adjunct Economic n care este prezentat situaia existent pe contract i
motivele care conduc la lucrri suplimentare;
2.Nota justificativ privind valoarea estimat;
3.Corespondena relevant (documente suport);
4.Analiza caracterului de imprevizibilitate.
SUBSECIUNEA 2: 3.2.2. Demararea procedurii de semnare a actului
adiional:
(1)Serviciile responsabile pentru derularea procedurilor de atribuire din cadrul
Direciilor de Achiziii vor derula procedura de negociere fr publicarea prealabil a
unui anun de participare, iar n urma finalizrii acesteia vor transmite ctre
Serviciile Contractare urmtoarele documente necesare pentru semnarea actului
adiional:
a)Raportul de evaluare;
b)Oferta ofertantului ctigtor;
c)Dosarul achiziie publice n conformitate cu prevederile legale n vigoare n
materia achiziiilor publice al procedurii de negociere fr publicarea prealabil a
unui anun de participare din care s rezulte elementele necesare semnrii actului
adiional.
(2)n urma primirii documentelor menionate mai sus, Serviciile Contractare vor
ntocmi Actul Adiional i l vor trimite spre semnare/avizare n baza unor Note de
Transmitere directorilor:
- Direciei/direciilor responsabil/responsabile pentru derularea contractelor;
- Direciei Juridice;
- Director General Adjunct Proiecte;
- Serviciului Control Financiar Preventiv i Avizare Contracte;
- Direciei Financiare/Economice;
- precum i altor direcii/servicii/compartimente care au atribuii n acest sens (dac
este cazul).
(3)Dup avizarea/semnarea actului adiional de ctre toate direciile mai sus
menionate, actul adiional va fi naintat Directorului General al C.N.A.D.N.R. S.A. n
vederea semnrii de ctre acesta.
(4)n urma semnrii Actului Adiional de ctre toi reprezentanii C.N.A.D.N.R.,
Serviciile Contractare vor ntocmi i transmite prin fax ctre
Antreprenor/Consultant/Prestator/Furnizor invitaia de semnare a actului adiional.
SUBSECIUNEA 3: 3.2.3. Finalizarea procedurii de semnare a actului
adiional
(1)Dup semnarea Actului Adiional de ctre ambele pri, Serviciile Contractare
vor nmna:
- un exemplar original Antreprenorului/Consultantului/Prestatorului/Furnizorului, cu
semntur de primire;
- un exemplar original Direciei responsabile de derularea/implementarea
contractului, printr-o Not de Transmitere;
- o copie a Actului Adiional ctre Serviciul Garanii i Instrumente Bancare, printr-o
Not de Transmitere;
- o copie a Actului adiional ctre Serviciul de Licitaii, care a derulat procedura de
negociere fr publicare, prin Proces Verbal;
- n conformitate cu prevederile legale n vigoare i altor instituii care solicit
verificarea/analizarea actului adiional (dac este cazul).
(2)Procedura de semnare a actului adiional se va finaliza prin ntocmirea i
semnarea de ctre responsabilul de contract din cadrul Serviciilor Contractare a
Listei de verificare a actului adiional, care va fi avizat la final de ctre eful de
Serviciu.
(3)n elaborarea i semnarea actelor adiionale, Direciile de Achiziii vor respecta
termenele impuse att prin legislaia n materia achiziiilor publice i anume O.U.G.
nr. 34/2006 i respectiv H.G. nr. 925/2006, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i termenele impuse de ctre instituiile abilitate n
reglementarea, monitorizarea, verificarea i controlul achiziiilor publice, respectiv:
- A.N.R.M.A.P. - n maxim 48 de ore de la semnarea actului adiional (n cazul
procedurii de atribuire de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
participare);
- U.C.V.A.P. - n maxim 3 zile calendaristice de la semnarea actului adiional (doar n
cazul n care procedura de atribuire de negociere fr publicarea prealabila a unui
anun de participare a fost verificat de observatori desemnai U.C.V.A.P.);
- Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a Romniei - n conformitate cu
termenele solicitate;
- A.N.A.F. - n maxim 30 de zile de la semnarea actului adiional - Declaraia de
nregistrare a contractelor/documentelor care justific prestrile efective de servicii
pe teritoriul Romniei, iniiale/adiionale (conexe), ncheiate cu persoane juridice
strine sau persoane fizice nerezidente;
- SEAP - 48 de zile de la semnarea actului adiional - Anunul de Atribuire (n cazul
procedurii de atribuire de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
participare);
- AMPOST - n conformitate cu termenele solicitate, n cazul contractelor cu
finanare extern.
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 715 bis din data de 20 noiembrie 2013
REGULAMENT din 14 noiembrie 2013 de organizare i
funcionare privind monitorizarea i execuia contractelor de
asisten tehnic, servicii de consultan i contracte de lucrri
n baza condiiilor generale de contract de construcie de
lucrri de inginerie i cldiri proiectate de ctre beneficiar
(FIDIC Rou - ed. 1999)
CAPITOLUL 1: 1. PREAMBUL: TERMENE INTERNE PREVZUTE N
REGULAMENT
SUBCAPITOLUL 1: 1.1. CONTRACTE EXECUIE LUCRRI
SECIUNEA 1: 1.1.1. Activiti n perioada de pre-construcie
a)Data de ncepere a Lucrrilor
Termenul conform Condiii Generale/Speciale FIDIC Cartea Roie 1999 - 42 de zile
(notificarea se transmite "cu cel puin 42 zile nainte" de Data de ncepere)
b)Posesia antierului
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - conform Anexei la
Ofert din cadrul fiecrui Contract (n general 28 zile de la Data de ncepere, sau n
situaia predrii etapizate a amplasamentului nu se vor depi 365 zile); Termenul
propus - depinde de data la care va fi emis Decizia de expropriere
c)Polie de Asigurare (medicala, securitatea muncii, i responsabilitate, etc.)
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - conform Anexei la
Ofert
Aceasta activitate este n sarcina Antreprenorului, acesta avnd obligaia
contractuala de a transmite spre verificare Inginerului (Consultantului).
d)Programul de execuie
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - 28 de zile de la Data
de ncepere
Aceasta activitate este n sarcina Antreprenorului, acesta avnd obligaia
contractuala de a transmite spre verificare i aprobare Inginerului (Consultantului)
n termenul prevzut n cadrul Contractului.
e)Graficul de Pli (Fluxul de Numerar)
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - 28 de zile de la Data
de ncepere.
Antreprenorul i Inginerul au obligaia ca pn la data de 5 a fiecrei luni s
transmit fluxul de numerar actualizat ctre Beneficiar (CNADNR SA).
SECIUNEA 2: 1.1.2. Activiti n perioada de construcie
a)ntlnirile de Progres
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - nu exist termen
contractual
Termenul conform Cerinelor Beneficiarului - n fiecare luna pe perioada de Execuie
a Contractului
b)Monitorizarea i evaluarea progresului lucrrilor
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - nu exist termen
contractual
n conformitate cu prevederile contractuale, monitorizarea progresului lucrrilor se
efectueaz prin Puncte de Referin (milestones) pentru care au fost stabilite
termene de ndeplinire. Responsabilul de contract urmrete ndeplinirea acestora n
termenele contractuale.
c)Rapoarte Rapoartele Inginerului n legtur cu Contractul de Execuie Lucrri
Termenul de verificare al CNADNR conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie
1999 - nu exist termen contractual
Termenul de verificare al CNADNR conform prevederilor Contractului ncheiat cu
Inginerul - 45 de zile de la data transmiterii de ctre Inginer a Raportului
Termenul propus de verificare de ctre CNADNR - 15 zile
d)Modificri i Variaii - Elaborarea i Verificarea Modificrilor (Ordinelor de
Variaie)
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - nu exist termen
contractual
Termenul propus - 15 zile de la transmiterea de ctre Inginer a Raportului privind
modificarea propus.
e)Personalul Antreprenorului i Subantreprenori
1.nlocuire personal cheie
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - nu exist termen
contractual
n cazul n care Inginerul solicita un punct de vedere al Beneficiarului, acesta va
transmite un rspuns n maxim 15 zile.
2.Subantreprenori
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - nu exist termen
contractual
Beneficiarul va transmite acceptul/refuzul n maxim 15 zile de la transmiterea de
ctre Inginer a documentaiei.
f)Inspecii i verificri pe teren
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - nu exist termen
contractual Beneficiarul va efectua inspecii i verificri pe teren ori de cte ori este
necesar.
g)Recepia la terminarea lucrrilor
Recepia la terminarea lucrrilor se efectueaz n conformitate cu prevederile legale
i contractuale.
h)Recepia Final
Recepia final este convocat de investitor n conformitate cu prevederile HG
273/1994 - Regulament de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente
acestora, n cel mult 15 zile dup expirarea perioadei de garanie.
Perioada de garanie este cea prevzut n Contract.
SECIUNEA 3: 1.1.3. Aspecte financiare i pli - Garanii
a)Garania de Bun Execuie
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - 28 de zile de la data
primirii Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul trebuie s transmit Garania de Bun
Execuie Beneficiarului.
b)Garania pentru acordarea Avansului
Dac n cadrul contractului este prevzut posibilitatea acordrii unui avans,
Antreprenorul va transmite CNADNR Garania pentru acordarea Avansului, pentru
toat suma solicitat ca avans;
c)Garania pentru Sume reinute
n cazul n care Antreprenorul solicita constituirea unei Garanii pentru cuantumul
sumelor Reinute din cadrul Certificatelor Interimare de Plat n conformitate cu
Anexa la Ofert, va nainta ctre Beneficiar (CNADNR SA) Garania n vederea
verificrii i aprobrii acesteia.
SECIUNEA 4: 1.1.4. Pli ctre antreprenor
Beneficiarul trebuie s plteasc Antreprenorului:
a)Suma certificat de Inginer pentru plata n Avans,
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - 28 de zile Termenul
propus - 15 zile de la transmiterea de ctre Inginer a Certificatului
b)Suma certificat de Inginer n fiecare Certificat Interimar de Plat Termenul
conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - 28 de zile Termenul propus -
15 zile de la transmiterea de ctre Inginer a Certificatului
c)Suma certificat de Inginer n Certificatul Final de Plat Termenul conform
Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - 28 de zile Termenul propus - 15 zile de
la transmiterea de ctre Inginer a Certificatului
SECIUNEA 5: 1.1.5. Modificarea i prelungirea contractului
Dac pe parcursul implementrii contractului apar circumstane de natur s
afecteze implementarea contractului i care conduc la necesitatea adoptrii unor
modificri fat de prevederile Contractului iniial, UIP va ntocmi Nota
Justificativ/Explicativa/Fundamentare n maxim 15 zile de la apariia circumstanei
i o va transmite mpreun cu informaiile i documentele necesare ctre Direcia
Achiziii cu Finanare Extern care prin intermediul Serviciului Contractare Fonduri
Externe asigura elaborarea i ncheierea actului Adiional.
SECIUNEA 6: 1.1.6. Rezilierea contractului
Rezilierea poate fi solicitata de ctre Beneficiar, Antreprenor, sau poate fi de comun
acord cu respectarea prevederilor contractuale.
SUBCAPITOLUL 2: 1.2. CONTRACTE DE ASISTEN TEHNIC
a)ntlnirea de nceput - 3 zile de la semnarea contractului n vederea asigurrii
nelegerii prevederilor contractuale, pentru asigurarea unor Condiii optime de
implementare;
b)Asigurarea Condiiilor de intrare n vigoare a contractului - 15 zile (conform
contract: prezentarea Scrisorii Bancare pentru Bun Execuie i Asigurri);
c)Notificarea Datei de ncepere a activitilor - conform contract i dup intrarea n
vigoare a acestuia;
d)Mobilizare/organizare/program/aprobare personal - conform prevederilor
contractuale: 20 zile;
e)Verificri documentaii tehnice - termen propus CNADNR: 21 zile, funcie de
complexitatea proiectului, primirea recomandrilor de la direciile de specialitate din
cadrul CNADNR pe specificul activitilor verificate de ctre acestea, etc.; acest
termen poate fi depit n cazul proiectelor majore, a cror documentaie este
verificat i de ctre experii JASPERS;
f)Avizare CTE-CNADNR, CTE-DPIIS, CI -
g)Verificri/aprobri rapoarte - 15 zile;
h)Verificri certificate de plat - 15 zile;
i)Verificare documente n vederea acordrii vizei de legalitate, realitate i
conformitate - 4 zile (Decizia CNADNR nr. 687/04.06.2013);
j)Verificare facturi - 1 zi;
k)ntocmirea solicitrii de plat i avizarea acesteia - 2 zile;
l)Verificarea documentelor n vederea acordrii vizei de control financiar preventiv -
5 zile;
m)Urmrirea circuitului de plat, conform regulamentului Direciei financiare din
cadrul CNADNR
SUBCAPITOLUL 3: 1.3. CONTRACTE DE SUPERVIZARE EXECUIE LUCRRI
(1)_
a)ntlnirea de nceput - termen propus CNADNR: 3 zile de la semnarea
contractului n vederea asigurrii nelegerii prevederilor contractuale, pentru
asigurarea unor Condiii optime de implementare;
b)Asigurarea Condiiilor de intrare n vigoare a contractului - 15 zile (conform
contract: prezentarea Scrisorii Bancare pentru Bun Execuie i Asigurri);
c)Notificarea Datei de ncepere a activitilor - conform contract i dup intrarea n
vigoare a acestuia;
d)Mobilizare/organizare/program/aprobare personal - conform prevederilor
contractuale: 20 zile;
e)Urmrirea activitilor prestate, conform prevederilor Caietului de Sarcini i n
termenele precizate n contract - pe toata perioada de derulare a contractului;
f)Verificri/aprobri rapoarte - 15 zile;
g)Verificri certificate de plat - 15 zile;
h)Verificare documente n vederea acordrii vizei de legalitate, realitate i
conformitate - 4 zile (Decizia CNADNR nr. 687/04.06.2013);
i)Verificare facturi - 1 zi;
j)ntocmirea solicitrii de plat i avizarea acesteia - 2 zile;
k)Verificarea documentelor n vederea acordrii vizei de control financiar preventiv
- 5 zile;
l)Urmrirea circuitului de plat, conform regulamentului Direciei financiare din
cadrul CNADNR.
(2)_
1.NOTA 1: Termenele menionate mai sus se aplica n cazul n care documentele
sunt complete i corecte. n caz contrar, termenul va fi recalculat de la data
transmiterii documentelor n forma completa i corecta.
2.NOTA 2: n cazul n care mai multe activiti se vor suprapune pe aceeai
perioada de timp acestea vor fi decalate n funcie de prioritizarea i necesitatea
acestora de la momentul respectiv.
CAPITOLUL 2: 2. ACTIVITI INTERNE DE IMPLEMENTARE A
CONTRACTELOR
SUBCAPITOLUL 1: 2.1. CONTRACTE DE ASISTEN TEHNIC
1.nregistrarea Contractului semnat i naintat de ctre Serviciul Contractare, n
cadrul UIP;
2.Se trece la verificarea Condiiilor ce trebuiesc ndeplinite, pentru intrarea n
vigoare a contractului, respectiv prezentarea Garaniei de Bun Execuie i
Asigurrile prevzute n cadrul contractului, i se asigur c aceste Condiii sunt
ndeplinite n termenele precizate n contract;
3.Constituirea Scrisorii de Garanie de Bun Execuie - verificarea i aprobarea
acesteia se realizeaz de ctre Serviciul Garanii Bancare, care informeaz UIP,
despre situaia aprobrii;
4.Constituirea Scrisorii de Garanie pentru plata Avansului (dup caz) - verificarea
i aprobarea acesteia se realizeaz de ctre Serviciul Garanii Bancare, care
informeaz UIP, despre situaia aprobrii;
5.Constituirea Polielor de asigurri (20 zile) - verificarea i aprobarea acestora se
realizeaz de ctre Serviciul Garanii Bancare, care informeaz UIP, despre situaia
constatat - corespondena cu prevederile contractuale i legale;
6.n situaia ndeplinirii Condiiilor de intrare n vigoare a contractului se notifica
Data de ncepere a serviciilor;
7.Se urmrete naintarea Programului propus pentru mobilizarea personalului,
mobilizarea personalului n termenul prevzut n contract, se analizeaz propunerile
de mobilizare a personalului care trebuie s corespund Condiiilor din
Documentaia de Atribuire, respectiv Caietul de Sarcini/Contract. n situaia n care
apare imposibilitatea mobilizrii unor experi propui n cadrul ofertei, funcie de
situaiile prevzute n cadrul contractului, vor fi aplicate penalitile aferente;
8.Se urmrete naintarea Raportului de nceput la termenul precizat n contract (n
cadrul acestui raport va fi cuprins Sistemul de Management al Calitii); acesta se
verifica n conformitate cu cerinele Caietului de Sarcini, i cu obiectivele
contractului, se solicita modificri/completri funcie de caz, i se aprob (n cazul
n care este specificat n contract);
9.Se urmrete naintarea Rapoartelor de Progres lunare (n cazul n care este
specificat n contract), n termenele precizate n contract;
10.Se urmrete naintarea Raportului Preliminar i a documentaiei tehnice
preliminare, conform H.G. 28/2008 n termenul stabilit prin contract:
- n cadrul UIP, se verifica componenta i coninutul documentaiei i a Raportului
Preliminar, n raport cu cerinele caietului de sarcini, Condiiilor de contract;
- Se nainteaz spre analiz serviciilor suport, n funcie de specificul activitii lor
(Direcia Tehnic, Direcia Achiziii Terenuri, Serviciul Contracte de Finanare,
Serviciul Avize i Acorduri, Serviciul Protecia Mediului, etc.);
- Se urmrete ca serviciile suport s transmit observaii/modificri/recomandri
pentru capitolele specifice activitii acestora, n termenul solicitat de ctre UIP;
- UIP centralizeaz i transmite ntregul ansamblu de observaii ctre Prestator,
astfel nct documentaia s fie revizuit i s poat fi respectate termenele
prevzute n contract
- n urma revizuirii documentaiei de ctre Prestator i predate Beneficiarului,
volumele care nglobeaz observaiile serviciilor suport vor fi transmise fiecrui
compartiment n parte pentru a verifica corectitudinea rspunsului la observaiile
fcute;
- Dup verificarea n cadrul UIP, a faptului c s-a inut cont de observaiile i
recomandrile formulate pentru documentaia preliminar, Studiul de Fezabilitate
cu ntreaga documentaie tehnic revizuit i nota tehnic de prezentare, vor fi
naintate ctre C.T.E. - CNADNR pentru avizarea documentaiei, respectiv varianta
de traseu optim din punct de vedere tehnico-economic;
- Odat aprobat varianta de traseu optim, se aprob i Raportul Preliminar, i se
urmrete obinerea tuturor avizelor necesare (inclusiv obinerea Acordului de
Mediu, n baza Studiul de Evaluare Adecvat);
- Dup avizarea CTE - CNADNR, documentaia se transmite spre analiz JASPERS,
n vederea Verificrii ndeplinirii Condiiilor de eligibilitate/rentabilitate ale
proiectului propus, i de asemenea, este transmis spre avizare Consiliului Tehnico-
Economic al Ordonatorului Principal de Credite, i la Consiliul Interministerial;
- Se ntocmete nota de fundamentare pentru promovare H.G. indicatori tehnico-
economici i se nainteaz pe circuitul de avizare;
11.Se urmrete naintarea Raportului privind Proiectul tehnic pentru
relocarea/protejarea de utiliti la nivel de detalii de Execuie nsoite de aprobrile
proprietarilor de utiliti, n termenul stabilit prin contract:
12.Se urmrete i se verific ndeplinirea cerinelor din avizele emise de
proprietarii de utiliti, zonele de influen cu risc asupra proiectului;
13.Se transmit observaii la Proiectant, i se urmrete revizuirea documentaiei
conform observaiilor;
14.Se urmrete naintarea Raportului Preliminar privind Proiectul Tehnic la nivel
de DDE, n termenul stabilit prin contract:
- n cadrul UIP, se verific componena i coninutul documentaiei i a Raportului
Preliminar, n raport cu cerinele caietului de sarcini, Condiiilor de contract;
- Se verific respectarea n elaborarea/verificarea PT-ului a cerinelor i
specificaiilor tehnice cuprinse n Acordul de Mediu;
- Se verifica respectarea n elaborarea PT-ului a cerinelor i specificaiilor tehnice
cuprinse n avizele/acordurile emise;
- Se urmrete verificarea PT-ului de ctre verificatori atestai;
- Se urmrete elaborarea/verificarea DTAC n conformitate cu legea 50/1991;
- Documentele tehnico-economice, sunt transmise spre verificare serviciilor suport,
care completeaz lista de verificare conform specificului activitii verificate, i
precizeaz eventuale observaii/recomandri.
- Observaiile/recomandrile sunt transmise Proiectantului n vederea revizuirii
documentaiei i a Raportului Preliminar;
- Se urmrete n cazul n care exist observaii, Prestatorul va trebui s rspund
n termenul prevzut n contract;
15.Se urmrete naintarea Raportului Final n termenul stabilit prin contract,
nsoit de Documentaia Tehnic revizuit conform observaiilor/recomandrilor;
16.Se verifica dac Raportul i Documentaia Tehnic sunt revizuite conform
observaiilor;
17.n cazul n care nu exist observaii Raportul Final este aprobat.
SUBCAPITOLUL 2: 2.2. Contracte de Servicii
1.nregistrarea Contractului semnat i naintat de ctre Serviciul Contractare, n
cadrul UIP;
2.Se trece la verificarea Condiiilor ce trebuiesc ndeplinite, pentru intrarea n
vigoare a contractului, respectiv prezentarea Garaniei de Bun Execuie i
Asigurrile prevzute n cadrul contractului, i se asigur c aceste Condiii sunt
ndeplinite n termenele precizate n contract;
3.Constituirea Scrisorii de Garanie de Bun Execuie - verificarea i aprobarea
acesteia se realizeaz de ctre Serviciul Garanii Bancare, care informeaz UIP,
despre situaia aprobrii;
4.Constituirea Scrisorii de Garanie pentru plata Avansului (dup caz) - verificarea
i aprobarea acesteia se realizeaz de ctre Serviciul Garanii Bancare, care
informeaz UIP, despre situaia aprobrii;
5.Constituirea Polielor de asigurri (20 zile) - verificarea i aprobarea acestora se
realizeaz de ctre Serviciul Garanii Bancare, care informeaz UIP, despre situaia
constatat - corespondena cu prevederile contractuale i legale;
6.n situaia ndeplinirii Condiiilor de intrare n vigoare a contractului se notific
Data de ncepere a serviciilor;
7.UIP organizeaz ntlnirea de nceput, la care particip echipa de proiect i
reprezentanii Consultantului; la aceasta ntlnire se trec n revista obligaiile i
termenele contractuale, se discut riscurile identificate asupra proiectului, se
stabilesc msuri astfel nct s fie evitate eventuale blocaje;
8.n baza notificrii emise de ctre Beneficiar, se urmrete mobilizarea
personalului i a echipamentelor necesare implementrii contractului, aprobarea i
mobilizarea personalului non-cheie, n termenul specificat n contract;
9.Se urmrete naintarea Raportului Iniial n termenul specificat n contract, care
se verifica n conformitate cu cerinele precizate n contract, se transmit
Consultantului observaiile i se urmrete naintarea Raportului n forma final,
astfel nct acesta s fie aprobat n termenul precizat n contract;
10.Se urmrete ndeplinirea activitilor conform prevederilor contractuale:
- Activiti de pre-construcie;
- Activiti de construcie;
- Activiti de post-construcie.
11.Se urmrete naintarea Rapoartelor lunare de Progres n termenele precizate n
contract, se verifica coninutul i completarea informaiilor prezentate conform
cerinelor, se transmit observaii, se urmrete naintarea formei revizuite i se
aprob conform procedur, n termenul precizat n contract;
12.Ori de cte ori se constat necesitatea unui Raport Special pentru diverse
situaii constatate n derularea contractului de lucrri, acesta se solicit
Consultantului, ntr-un termen definit, i se urmrete naintarea acestuia conform
solicitrilor;
13.Se urmrete raportarea evenimentelor din antier ctre Beneficiar;
14.Se urmrete asigurarea serviciilor de supervizare conform cerinelor Caietului
de Sarcini, n vederea realizrii lucrrilor conform Proiectului Tehnic;
15.Se urmrete nregistrarea unui eveniment pentru care sunt stabilite Condiii de
aplicare a penalitilor (nlocuire personal, nerespectarea termenelor pentru
transmiterea rapoartelor, etc.), urmndu-se procedura de aplicare a penalitilor,
conform prevederilor contractuale i a legislaiei n vigoare;
16.Se urmrete naintarea Rapoartelor Financiare (trimestriale), care se verifica i
se aprob conform procedur, n termenul stabilit n contract;
17.Se urmrete naintarea Raportului la Terminarea Lucrrilor, fiind necesar a fi
prezentat n forma complet cu istoricul Execuiei lucrrilor, la momentul Recepiei
la Terminarea Lucrrilor;
18.Se urmrete naintarea Rapoartelor pe perioada de notificarea a defeciunilor;
n situaia n care sunt constatate defecte, Inginerul va notifica Antreprenorul
pentru a lua msurile necesare de remediere;
19.Se urmrete naintarea Raportului la sfritul perioadei de notificare, i se
verifica din punct de vedere al prezentrii comportamentului lucrrilor executate n
timpul perioadei de garanie, interveniile realizate de ctre Antreprenor,
recomandri pentru ntreinere, etc.;
20.Se urmrete propunerea de organizare sesiuni de instruire pentru personalul
Beneficiarului, n conformitate cu cerinele Caietului de Sarcini;
SUBCAPITOLUL 3: 2.3. Contracte de Lucrri
1.Garania de bun Execuie - Antreprenorul transmite Garania de Bun Execuie
Beneficiarului - n termenul specificat n Contract - de la Data semnrii Acordului
Contractual.
Garania de Bun Execuie va fi emis de o entitate i dintr-o ar (sau alt
jurisdicie) aprobate de ctre Beneficiar, i avnd coninutul formularului anexat
Condiiilor Speciale sau un alt format acceptat de Beneficiar.
Antreprenorul se va asigura c Garania de Bun Execuie este valabil i n vigoare
pn la execuia i terminarea Lucrrilor de ctre Antreprenor i remedierea
oricror defeciuni.
n cazul n care Antreprenorul nu prezint, n termenul specificat n contract o
Garanie de Bun Execuie valabil, Beneficiarul este ndreptit s rezilieze
contractul.
2.UIP organizeaz ntlnirea de nceput, la care participa echipa de proiect a
Beneficiarului, echipa de supervizare a Consultantului, reprezentanii locali ai
Beneficiarului (DRDP); la aceasta ntlnire se trec n revista obligaiile i termenele
contractuale, se discuta riscurile identificate asupra proiectului, se stabilesc msuri
astfel nct s fie evitate eventuale blocaje;
3.n termenul specificat n contract, Inginerul va informa Antreprenorul, cu privire
la data de ncepere a lucrrilor;
4.Beneficiarul va preda Antreprenorului Posesia antierului (predare borne,
coordonate, drum - (n termenul specificat n Anexa la Ofert)) de la Data de
ncepere a Lucrrilor;
5.Dup emiterea ordinului de ncepere, Inginerul va organiza edinele lunare de
management la care va participa i Beneficiarul;
6.n termenul specificat n contract Antreprenorul va instala panourile pentru
promovarea lucrrilor;
7.Antreprenorul va prezenta Inginerului programul de Execuie n termenul
menionat n contract de la data ordinului de ncepere;
8.Dup aprobarea programului de Execuie, Inginerul mpreun cu Antreprenorul
vor defini complet indicatorii punctelor de referina, menionate n contract i vor
stabili datele de ndeplinire ale acestora;
9.n cazul n care Antreprenorul nu ndeplinete, unul sau mai muli indicatori ai
unui punct de referina, la termenul stabilit anterior, Beneficiarul este ndreptit s
dispun sistarea plilor pn la ndeplinirea tuturor indicatorilor afereni punctului
de referina sau notificarea aplicrii penalitilor, dup cum este prevzut n cadrul
contractului.
10.Se vor urmri situaiile aferente nlocuirii personalului cheie al Antreprenorului,
neprezentarea programului de lucrri n termenul stabilit de Inginer, sau
nerespectarea Planului de Management al Traficului, n vederea notificrii,
determinrii i aplicrii penalitilor precizate n contract - Anexa la Oferta, pentru
fiecare eveniment de acest tip sesizat;
11.Antreprenorul va ntocmi i nainta, ctre Inginer raportul de progres lunar.
12.Antreprenorul va elabora i transmite Inginerului, lunar, Situaia Interimar de
Lucrri, nsoit de documente justificative (procese verbale de recepie calitativ i
cantitativ, msurtori, etc.)
13.Inginerul va verifica dac articolele furnizate sau lucrarea realizat de
Antreprenor este conform contractului i Proiectului Tehnic de Execuie aprobat i va
determina suma datorat Contractorului. Verificrile efectuate vizeaz: corelarea
dintre cantitile cuprinse n situaiile de lucrri, proiectele tehnice de Execuie
aprobate, preurile cuprinse n situaiile de lucrri prezentate spre decontare n
concordan cu listele de cantiti; documentele de calitate prezentate de ctre
Antreprenor, materialele n antier i documentele suport aferente, etc.;
De asemenea, se calculeaz i certifica ajustarea preurilor, se verifica Rambursarea
Plii n Avans, se verifica i certifica Reinerile i efectueaz eventualele corecturi
sau modificri care n mod normal ar fi trebuit s fie aplicate unui Certificat de Plat
anterior;
n cazul n care valoarea Certificatului Interimare de Plat este mai mic dect
valoarea menionat n cadrul Anexei la Ofert, atunci Inginerul nu va emite
certificatul Beneficiarului;
14.Beneficiarul, va analiza Certificatul Interimar de Plat i documentele
justificative aferente acestuia;
n anumite, situaii, atunci cnd Beneficiarul considera necesar, se vor efectua
inspecii i vizite pe teren, pentru verificarea lucrrilor certificate.
n cazul n care pe circuitul de verificare se constata neconformiti, certificatul se
respinge, procedura fiind reluata ulterior revizuirii i remedierii neconformitilor;
15.Dac Certificatul Interimar de Plat este ntocmit conform prevederilor
contractuale, este iniializat pentru verificare (Responsabilul de Contract), este vizat
cu "Viza de legalitate, regularitate i conformitate" (ef Proiect) i aprobat
(Director);
16.Se notifica Antreprenorul/Inginerul cu privire la acceptarea totala sau parial
sau returnarea Certificatului Interimar de Plat conform Condiii Generale de
Contract i Condiii Speciale de Contract;
17.Dup aprobarea Certificatului Interimar de Plat, Beneficiarul informeaz n scris
Prile, solicitnd Antreprenorului emiterea facturii corespunztoare Certificatului
Interimar de Plat.
18.Cnd lucrrile sunt substanial finalizate i ndeplinite Condiiile pentru Recepia
la Terminarea lucrrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la acest
lucru;
19.Beneficiarul are obligaia, conform legii, ca n termen de 15 zile de la data
notificrii s ntocmeasc o comisie de recepie la terminarea lucrrilor;
20.n urma unei inspecii n antier, comisia numita va propune
admiterea/respingerea recepiei la terminarea lucrrilor.
21.n cazul n care comisia va propune respingerea recepiei la terminarea
lucrrilor, i se va acorda Antreprenorului o perioada rezonabila de timp n vederea
finalizrii lucrrilor.
22.Dac se propune admiterea recepiei la terminarea lucrrilor, va fi ntocmit
Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i naintat spre aprobare
reprezentantului legal al Beneficiarului;
23.n situaia n care se propune respingerea Recepiei la Terminarea Lucrrilor i
perioada de Execuie contractuala este depit, Beneficiarul va emite o notificare
de Revendicare cu privire la penalitile de ntrziere aferente prelungirii perioadei
de Execuie.
Inginerul, dup admiterea Recepiei la Terminarea Lucrrilor, va emite o
determinare cu valoarea penalitilor de ntrziere la care este ndreptit
Beneficiarul, n conformitate cu prevederile contractule
24.n situaia aprobrii Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor,
Inginerul va emite Certificatul de Recepie la Terminarea Lucrrilor, avnd ataate i
eventualele anexe care cuprind lucrrile ramase de finalizat, respectiv lucrrile ce
vor fi inute sub observaie pe perioada de Garanie.
25.n baza Certificatului de Recepie la Terminarea Lucrrilor, la solicitarea
Antreprenorului, se va putea elibera jumtate din suma reinuta din Reinerile
Monetare (conform procentului specificat n cadrul Anexei la Ofert), sau se va
diminua la jumtate valoarea aferenta scrisorii de Garanie bancara, dup caz;
26.Antreprenorul va elabora i transmite Inginerului, Situaia de Plat la
Terminarea Lucrrilor, nsoit de documente justificative (procese verbale de
Recepie calitativa i cantitativa, msurtori, etc.)
27.Inginerul va verifica Situaia de Plat la Terminarea Lucrrilor. Verificrile
efectuate vizeaz: corelarea dintre cantitile cuprinse n situaiile de lucrri,
proiectele tehnice i detaliile de Execuie aprobate, preurile cuprinse n situaiile de
lucrri prezentate spre decontare n concordan cu listele de cantiti;
documentele de calitate prezentate de ctre Antreprenor, materialele n antier i
documentele suport aferente, etc.;
De asemenea, se calculeaz i certifica ajustarea preurilor, se verifica Rambursarea
Plii n Avans, se verifica i certifica Reinerile i efectueaz eventualele corecturi
sau modificri care n mod normal ar fi trebuit s fie aplicate unui Certificat de Plat
anterior;
28.Beneficiarul, va analiza Certificatul de Plat la Terminarea Lucrrilor i
documentele justificative aferente acestuia, identic cu paii prezentai la pct. 12-16;
29.n termen de 15 zile nainte de expirarea perioadei de Garanie, Beneficiarul are
obligaia, conform legii, s ntocmeasc o comisie de Recepie final;
30.n urma unei inspecii n antier, comisia numita va propune
admiterea/respingerea Recepiei finale a lucrrilor.
31.n cazul n care comisia va propune respingerea Recepiei finale, i se va acorda
Antreprenorului o perioada rezonabila de timp n vederea finalizrii/remedierii
lucrrilor.
32.Dac se propune admiterea recepiei finale a lucrrilor, Beneficiarul va aproba
Procesul Verbal de Recepie Final;
33.Dup aprobarea Procesului Verbal de Recepie Final, Inginerul va emite
Certificatul de Performan acesta fiind documentul care atest finalizarea i
acceptarea lucrrilor n conformitate cu prevederile contractuale;
34.Antreprenorul va elabora i transmite Inginerului, Situaia Final de Plat,
nsoit de documente justificative (procese verbale de Recepie calitativa i
cantitativa, msurtori, etc.)
35.Inginerul va verifica Situaia Final de Plat i o va nainta spre analiza la
Beneficiar, urmndu-se paii precizai la pct. 12-16;
36.n termenul precizat n contract, i dup emiterea Certificatului de Performan,
Beneficiarul va elibera Garania de Bun Execuie a Antreprenorului.
SUBCAPITOLUL 4: 2.4. Plata i Rambursarea
(1)Certificatul pentru avans/intermediar/final de lucrri/eliberarea reinerilor,
certificatul de supervizare este aprobat de ctre serviciile de implementare
1.Factura emis de ctre Consultant/Antreprenor este verificat din punct de
vedere financiar precum i a existenei Garaniilor de avans, reineri i/sau bun
Execuie, atunci cnd este cazul
1.1.Dac factura este incorecta, se returneaz pentru modificare la
Consultant/Constructor
1.2.Dac factura este corect ntocmit, se nainteaz la serviciul de implementare
pentru viza de realitate i bun de plat
2.Factura este verificat de ctre Unitatea de Implementare pentru concordan
cu certificatul de plat:
2.1.Dac exist neconcordane aceasta se returneaz pentru modificare la
Consultant/Constructor
2.2.Dac factura este corect ntocmit, aceasta este vizat, i se acorda bun de
plat i este naintat cu documentele suport la serviciul gestionare fonduri
3.Serviciul Gestionare fonduri ntocmete solicitarea de plat i dup semnarea
acesteia de ctre toate persoanele factura este naintat pentru viza CFP
4.Dup acordarea vizei CFP factura este naintat pentru a fi luata n evidentele
contabile i apoi transmisa la Direcia Financiar pentru solicitarea deschiderilor de
credite bugetare
5.Dup ce a fost efectuata plata ctre Consultant/Antreprenor, n baza extraselor de
cont i a documentelor justificative, Serviciul Gestionare Fonduri ntocmete, lunar,
cererea de rambursare aferenta proiectului
6.Cererea de rambursare este apoi supusa vizei CFP
7.mpreun cu documentele justificative (raportul de progres, extrasele de cont
etc.) cererea de rambursare este transmisa ctre Ministerul Transporturilor
SUBCAPITOLUL 5: 2.5. Asigurarea Fondurilor pentru contractele aflate n
implementare
1.n vederea ntocmirii proiectului de buget pentru anul n+1, n cursul anului n, la
solicitarea MFP este ntocmit necesarul de fonduri n baza:
- Stadiului actual al proiectului;
- Termenul de finalizare al proiectului;
- Plilor efectuate pn la aceea data;
- Cash-flow-ului actualizat primit de la Consultant;
- Alte documente/situaii relevante.
2.n cursul anului bugetar n+1, conform legii bugetului de stat, serviciul gestionare
fonduri va monitoriza existena creditelor bugetare pentru acoperirea plilor
contractuale
3.n cazul n care creditul bugetar devine insuficient pentru efectuarea plilor,
serviciul gestionare fonduri va lua toate msurile pentru gsirea resurselor
necesare, astfel:
a)Prin realocri ntre proiecte pe parcursul ntregului an bugetar
b)Prin realocri ntre proiecte sau suplimentri de la MFP cu ocazia rectificrilor
bugetare.
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 715 bis din data de 20 noiembrie 2013
REGULAMENT din 14 noiembrie 2013 de organizare i
funcionare privind monitorizarea i execuia contractelor de
asisten tehnic, servicii de consultan i contracte de lucrri
n baza condiiilor generale de contract de construcie-
proiectare i echipamente (FIDIC Galben - ed. 1999)
CAPITOLUL 1: PREAMBUL: TERMENE INTERNE PREVZUTE N
REGULAMENT
SUBCAPITOLUL 1: 1.1. CONTRACTE EXECUIE LUCRRI
SECIUNEA 1: 1.1.1. Activiti n perioada de pre-construcie
a)Data de ncepere a Lucrrilor
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - 42 de zile (cu
meniunea c acesta poate fi mai scurt n funcie de decizia Beneficiarului (CNADNR
SA) n Condiiile n care Antreprenorul a prezentat toate documentele necesare;
b)Posesia antierului
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - conform Anexei la
Ofert din cadrul fiecrui Contract; Termenul propus - depinde de data la care va fi
emis Decizia de expropriere
c)Polie de Asigurare (medical, securitatea muncii, i responsabilitate, etc.)
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - conform Anexei la
Ofert
Aceasta activitate este n sarcina Antreprenorului, acesta avnd obligaia
contractuala de a transmite spre verificare Inginerului (Consultantului).
d)Programul de execuie
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - 28 de zile de la
Data de ncepere
Aceasta activitate este n sarcina Antreprenorului, acesta avnd obligaia
contractuala de a transmite spre verificare i aprobare Inginerului (Consultantului)
n termenul prevzut n cadrul Contractului.
e)Graficul de Pli (Fluxul de Numerar)
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - 42 de zile de la
Data de ncepere, n cazul n care n Contract nu este inclus un Grafic de Pli.
Antreprenorul i Inginerul au obligaia ca pn la data de 5 a fiecrei luni s
transmit fluxul de numerar actualizat ctre Beneficiar (CNADNR SA).
f)Proiectarea realizata de Antreprenor - Realizarea proiectrii de ctre Antreprenor
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - conform Anexei la
Ofert;
Termenul propus - poate varia ntre 120 i 180 de zile n funcie de prevederile
fiecrui Contract. Antreprenorul va finaliza activitatea privind proiectarea n
perioada specificat.
SECIUNEA 2: 1.1.2. Activiti n perioada de construcie
a)ntlnirile de Progres
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - nu exist termen
contractual
Termenul conform Cerinelor CNADNR SA - n fiecare luna pe perioada de execuie a
Contractului
b)Monitorizarea i evaluarea progresului lucrrilor
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - nu exist termen
contractual
n conformitate cu prevederile contractuale, monitorizarea progresului lucrrilor se
efectueaz prin Puncte de Referin (milestones) pentru care au fost stabilite
termene de ndeplinire. Responsabilul de contract urmrete ndeplinirea acestora n
termenele contractuale.
c)Rapoarte - Rapoartele Inginerului n legtur cu Contractul de Proiectare i
Execuie Lucrri
Termenul de verificare al CNADNR conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben
1999 - nu exist termen contractual
Termenul de verificare al CNADNR conform prevederilor Contractului ncheiat cu
Inginerul - 45 de zile de la data transmiterii de ctre Inginer a Raportului
Termenul propus de verificare de ctre CNADNR - 15 zile
d)Modificri i Variaii - Elaborarea i Verificarea Modificrilor (Ordinelor de
Variaie)
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Roie 1999 - nu exist termen
contractual
Termenul propus - 15 zile de la transmiterea de ctre Inginer a Raportului privind
modificarea propus.
e)Personalul Antreprenorului i Subantreprenori
1.nlocuire personal cheie
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - nu exist termen
contractual
n cazul n care Inginerul solicita un punct de vedere al Beneficiarului, acesta va
transmite un rspuns n maxim 15 zile.
2.Subantreprenori
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - nu exist termen
contractual
Beneficiarul va transmite acceptul/refuzul n maxim 15 zile de la transmiterea de
ctre Inginer a documentaiei.
f)Inspecii i verificri pe teren
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - nu exist termen
contractual Beneficiarul va efectua inspecii i verificri pe teren ori de cte ori este
necesar.
g)Recepia la terminarea lucrrilor
Recepia la terminarea lucrrilor se efectueaz n conformitate cu prevederile legale
i contractuale.
h)Recepia Final
Recepia final este convocat de investitor n conformitate cu prevederile HG
273/1994 - Regulament de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente
acestora, n cel mult 15 zile dup expirarea perioadei de garanie.
Perioada de garanie este cea prevzuta n Contract.
SECIUNEA 3: 1.1.3. Aspecte financiare i pli
(1)Garanii
a)Garania de Bun Execuie
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - 28 de zile de la
data primirii Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul trebuie s transmit Garania de
Bun Execuie Beneficiarului.
b)Garania pentru acordarea Avansului
Dac n cadrul contractului este prevzut posibilitatea acordrii unui avans,
Antreprenorul va transmite CNADNR Garania pentru acordarea Avansului, pentru
toat suma solicitat ca avans;
c)Garania pentru Sume reinute
n cazul n care Antreprenorul solicita constituirea unei Garanii pentru cuantumul
sumelor Reinute din cadrul Certificatelor Interimare de Plat n conformitate cu
Anexa la Oferta, va nainta ctre Beneficiar (CNADNR SA) Garania n vederea
verificrii i aprobrii acesteia.
SECIUNEA 4: 1.1.4. Pli ctre Antreprenor
Beneficiarul trebuie s plteasc Antreprenorului:
a)Suma certificat de Inginer pentru plata n Avans,
Termenul conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - 28 de zile
Termenul propus - 15 zile de la transmiterea de ctre Inginer a Certificatului
b)Suma certificat de Inginer n fiecare Certificat Interimar de Plat Termenul
conform Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - 28 de zile Termenul propus
- 15 zile de la transmiterea de ctre Inginer a Certificatului
c)Suma certificat de Inginer n Certificatul Final de Plat Termenul conform
Condiii Generale FIDIC Cartea Galben 1999 - 28 de zile Termenul propus - 15 zile
de la transmiterea de ctre Inginer a Certificatului
SECIUNEA 5: 1.1.5. Modificarea i prelungirea contractului
Dac pe parcursul implementrii contractului apar circumstane de natur s
afecteze implementarea contractului i care conduc la necesitatea adoptrii unor
modificri fat de prevederile Contractului iniial, UIP va ntocmi Nota
Justificativ/Explicativ/Fundamentare n maxim 15 zile de la apariia circumstanei
i o va transmite mpreun cu informaiile i documentele necesare ctre Direcia
Achiziii cu Finanare Extern care prin intermediul Serviciului Contractare Fonduri
Externe asigur elaborarea i ncheierea actului Adiional.
SECIUNEA 6: 1.1.6. Rezilierea contractului
Rezilierea poate fi solicitat de ctre Beneficiar, Antreprenor, sau poate fi de comun
acord cu respectarea prevederilor contractuale.
SUBCAPITOLUL 2: 1.2. CONTRACTE DE ASISTEN TEHNIC
a)ntlnirea de nceput - 3 zile de la semnarea contractului n vederea asigurrii
nelegerii prevederilor contractuale, pentru asigurarea unor Condiii optime de
implementare;
b)Asigurarea Condiiilor de intrare n vigoare a contractului - 15 zile (conform
contract: prezentarea Scrisorii Bancare pentru Bun Execuie i Asigurri);
c)Notificarea Datei de ncepere a Activitilor - conform contract i dup intrarea n
vigoare a acestuia;
d)Mobilizare/organizare/program/aprobare personal - conform prevederilor
contractuale: 20 zile;
e)Verificri documentaii tehnice - termen propus CNADNR: 21 zile, funcie de
complexitatea proiectului, primirea recomandrilor de la direciile de specialitate din
cadrul CNADNR pe specificul Activitilor verificate de ctre acestea, etc.; acest
termen poate fi depit n cazul proiectelor majore, a cror documentaie este
verificat i de ctre experii JASPERS;
f)Avizare CTE-CNADNR, CTE-DPIIS, CI -
g)Verificri/aprobri rapoarte - 15 zile;
h)Verificri certificate de plat - 15 zile;
i)Verificare documente n vederea acordrii vizei de legalitate, realitate i
conformitate - 4 zile (Decizia CNADNR nr. 687/04.06.2013);
j)Verificare facturi - 1 zi;
k)ntocmirea solicitrii de plat i avizarea acesteia - 2 zile;
l)Verificarea documentelor n vederea acordrii vizei de control financiar preventiv -
5 zile;
m)Urmrirea circuitului de plat, conform regulamentului Direciei financiare din
cadrul CNADNR
SUBCAPITOLUL 3: 1.3. CONTRACTE DE SUPERVIZARE EXECUIE LUCRRI
(1)_
a)ntlnirea de nceput - termen propus CNADNR: 3 zile de la semnarea
contractului n vederea asigurrii nelegerii prevederilor contractuale, pentru
asigurarea unor Condiii optime de implementare;
b)Asigurarea Condiiilor de intrare n vigoare a contractului - 15 zile (conform
contract: prezentarea Scrisorii Bancare pentru Bun Execuie i Asigurri);
c)Notificarea Datei de ncepere a Activitilor - conform contract i dup intrarea n
vigoare a acestuia;
d)Mobilizare/organizare/program/aprobare personal - conform prevederilor
contractuale: 20 zile;
e)Urmrirea Activitilor prestate, conform prevederilor Caietului de Sarcini i n
termenele precizate n contract - pe toata perioada de derulare a contractului;
f)Verificri/aprobri rapoarte - 15 zile;
g)Verificri certificate de plat - 15 zile;
h)Verificare documente n vederea acordrii vizei de legalitate, realitate i
conformitate - 4 zile (Decizia CNADNR nr. 687/04.06.2013);
i)Verificare facturi - 1 zi;
j)ntocmirea solicitrii de plat i avizarea acesteia - 2 zile;
k)Verificarea documentelor n vederea acordrii vizei de control financiar preventiv
- 5 zile;
l)Urmrirea circuitului de plat, conform regulamentului Direciei financiare din
cadrul CNADNR
(2)_
1.NOTA 1: Termenele menionate mai sus se aplica n cazul n care documentele
sunt complete i corecte. n caz contrar, termenul va fi recalculat de la data
transmiterii documentelor n forma completa i corecta.
2.NOTA 2: n cazul n care mai multe Activiti se vor suprapune pe aceeai
perioada de timp acestea vor fi decalate n funcie de prioritizarea i necesitatea
acestora de la momentul respectiv.
CAPITOLUL 2: ACTIVITI INTERNE DE IMPLEMENTARE A
CONTRACTELOR
SUBCAPITOLUL 1: 2.1. CONTRACTE DE ASISTEN TEHNIC
1.nregistrarea Contractului semnat i naintat de ctre Serviciul Contractare, n
cadrul UIP;
2.Se trece la verificarea Condiiilor ce trebuiesc ndeplinite, pentru intrarea n
vigoare a contractului, respectiv prezentarea Garaniei de Bun Execuie i
Asigurrile prevzute n cadrul contractului, i se asigur c aceste Condiii sunt
ndeplinite n termenele precizate n contract;
3.Constituirea Scrisorii de Garanie de Bun Execuie - verificarea i aprobarea
acesteia se realizeaz de ctre Serviciul Garanii Bancare, care informeaz UIP,
despre situaia aprobrii;
4.Constituirea Scrisorii de Garanie pentru plata Avansului (dup caz) - verificarea
i aprobarea acesteia se realizeaz de ctre Serviciul Garanii Bancare, care
informeaz UIP, despre situaia aprobrii;
5.Constituirea Polielor de asigurri (20 zile) - verificarea i aprobarea acestora se
realizeaz de ctre Serviciul Garanii Bancare, care informeaz UIP, despre situaia
constatat - corespondena cu prevederile contractuale i legale;
6.n situaia ndeplinirii Condiiilor de intrare n vigoare a contractului se notific
Data de ncepere a serviciilor;
7.Se urmrete naintarea Programului propus pentru mobilizarea personalului,
mobilizarea personalului n termenul prevzut n contract, se analizeaz propunerile
de mobilizare a personalului care trebuie s corespund Condiiilor din
Documentaia de Atribuire, respectiv Caietul de Sarcini/Contract. n situaia n care
apare imposibilitatea mobilizrii unor experi propui n cadrul ofertei, funcie de
situaiile prevzute n cadrul contractului, vor fi aplicate penalitile aferente;
8.Se urmrete naintarea Raportului de nceput la termenul precizat n contract (n
cadrul acestui raport va fi cuprins Sistemul de Management al Calitii); acesta se
verifica n conformitate cu cerinele Caietului de Sarcini, i cu obiectivele
contractului, se solicita modificri/completri funcie de caz, i se aprob (n cazul
n care este specificat n contract);
9.Se urmrete naintarea Rapoartelor de Progres lunare (n cazul n care este
specificat n contract), n termenele precizate n contract;
10.Se urmrete naintarea Raportului Preliminar i a documentaiei tehnice
preliminare, conform H.G. 28/2008 n termenul stabilit prin contract:
- n cadrul UIP, se verifica componenta i coninutul documentaiei i a Raportului
Preliminar, n raport cu cerinele caietului de sarcini, Condiiilor de contract;
- Se nainteaz spre analiza serviciilor suport, n funcie de specificul Activitii lor
(Direcia Tehnic, Direcia Achiziii Terenuri, Serviciul Contracte de Finanare,
Serviciul Avize i Acorduri, Serviciul Protecia Mediului, etc.);
- Se urmrete ca serviciile suport s transmit observaii/modificri/recomandri
pentru capitolele specifice Activitii acestora, n termenul solicitat de ctre UIP;
- UIP centralizeaz i transmite ntregul ansamblu de observaii ctre Prestator,
astfel nct documentaia s fie revizuita i s poat fi respectate termenele
prevzute n contract
- n urma revizuirii documentaiei de ctre Prestator i predate Beneficiarului,
volumele care nglobeaz observaiile serviciilor suport vor fi transmise fiecrui
compartiment n parte pentru a verifica corectitudinea rspunsului la observaiile
fcute;
- Dup verificarea n cadrul UIP, a faptului c s-a inut cont de observaiile i
recomandrile formulate pentru documentaia preliminara, Studiul de Fezabilitate
cu ntreaga documentaie tehnic revizuit i nota tehnic de prezentare, vor fi
naintate ctre C.T.E. - CNADNR pentru avizarea documentaiei, respectiv varianta
de traseu optim din punct de vedere tehnico-economic;
- Odat aprobat varianta de traseu optim, se aprob i Raportul Preliminar, i se
urmrete obinerea tuturor avizelor necesare (inclusiv obinerea Acordului de
Mediu, n baza Studiu de Evaluare Adecvat);
- Dup avizarea CTE - CNADNR, documentaia se transmite spre analiza JASPERS,
n vederea Verificrii ndeplinirii Condiiilor de eligibilitate/rentabilitate ale
proiectului propus, i de asemenea, este transmisa spre avizare Consiliului Tehnico-
Economic al Ordonatorului Principal de Credite, i la Consiliul Interministerial;
- Se ntocmete nota de fundamentare pentru promovare H.G. indicatori tehnico-
economici i se nainteaz pe circuitul de avizare;
11.Se urmrete naintarea Raportului privind Proiectul tehnic pentru
relocarea/protejarea de utiliti la nivel de detalii de execuie nsoite de aprobrile
proprietarilor de utiliti, n termenul stabilit prin contract:
12.Se urmrete i se verifica ndeplinirea cerinelor din avizele emise de
proprietarii de utiliti, zonele de influenta cu risc asupra proiectului;
13.Se transmit observaii la Proiectant, i se urmrete revizuirea documentaiei
conform observaiilor;
14.Se urmrete naintarea Raportului Preliminar privind Proiectul Tehnic la nivel
de DDE, n termenul stabilit prin contract:
- n cadrul UIP, se verifica componenta i coninutul documentaiei i a Raportului
Preliminar, n raport cu cerinele caietului de sarcini, Condiiilor de contract;
- Se verifica respectarea n elaborarea/verificarea PT-ului a cerinelor i
specificaiilor tehnice cuprinse n Acordul de Mediu;
- Se verifica respectarea n elaborarea PT-ului a cerinelor i specificaiilor tehnice
cuprinse n avizele/acordurile emise;
- Se urmrete verificarea PT-ului de ctre verificatori atestai;
- Se urmrete elaborarea/verificarea DTAC n conformitate cu legea 50/1991;
- Documentele tehnico-economice, sunt transmise spre verificare serviciilor suport,
care completeaz lista de verificare conform specificului Activitii verificate, i
precizeaz eventuale observaii/recomandri.
- Observaiile/recomandrile sunt transmise Proiectantului n vederea revizuirii
documentaiei i a Raportului Preliminar;
- Se urmrete n cazul n care exist observaii, Prestatorul va trebui s rspund
n termenul prevzut n contract;
15.Se urmrete naintarea Raportului Final n termenul stabilit prin contract,
nsoit de Documentaia Tehnic revizuit conform observaiilor/recomandrilor;
16.Se verific dac Raportul i Documentaia Tehnic sunt revizuite conform
observaiilor;
17.n cazul n care nu exist observaii Raportul Final este aprobat.
SUBCAPITOLUL 2: 2.2. Contracte de Servicii
1.nregistrarea Contractului semnat i naintat de ctre Serviciul Contractare, n
cadrul UIP;
2.Se trece la verificarea Condiiilor ce trebuiesc ndeplinite, pentru intrarea n
vigoare a contractului, respectiv prezentarea Garaniei de Bun Execuie i
Asigurrile prevzute n cadrul contractului, i se asigur c aceste Condiii sunt
ndeplinite n termenele precizate n contract;
3.Constituirea Scrisorii de Garanie de Bun Execuie - verificarea i aprobarea
acesteia se realizeaz de ctre Serviciul Garanii Bancare, care informeaz UIP,
despre situaia aprobrii;
4.Constituirea Scrisorii de Garanie pentru plata Avansului (dup caz) - verificarea
i aprobarea acesteia se realizeaz de ctre Serviciul Garanii Bancare, care
informeaz UIP, despre situaia aprobrii;
5.Constituirea Polielor de asigurri (20 zile) - verificarea i aprobarea acestora se
realizeaz de ctre Serviciul Garanii Bancare, care informeaz UIP, despre situaia
constatat - corespondena cu prevederile contractuale i legale;
6.n situaia ndeplinirii Condiiilor de intrare n vigoare a contractului se notifica
Data de ncepere a serviciilor;
7.UIP organizeaz ntlnirea de nceput, la care participa echipa de proiect i
reprezentanii Consultantului; la aceasta ntlnire se trec n revista obligaiile i
termenele contractuale, se discuta riscurile identificate asupra proiectului, se
stabilesc msuri astfel nct s fie evitate eventuale blocaje;
8.n baza notificrii emise de ctre Beneficiar, se urmrete mobilizarea
personalului i a echipamentelor necesare implementrii contractului, aprobarea i
mobilizarea personalului non-cheie, n termenul specificat n contract;
9.Se urmrete naintarea Raportului Iniial n termenul specificat n contract, care
se verifica n conformitate cu cerinele precizate n contract, se transmit
Consultantului observaiile i se urmrete naintarea Raportului n forma final,
astfel nct aceasta s fie aprobat n termenul precizat n contract;
10.Se urmrete ndeplinirea Activitilor conform prevederilor contractuale:
- Activiti de pre-construcie;
- Activiti de construcie;
- Activiti de post-construcie.
11.Se urmrete naintarea Rapoartelor lunare de Progres n termenele precizate n
contract, se verifica coninutul i completarea informaiilor prezentate conform
cerinelor, se transmit observaii, se urmrete naintarea formei revizuite i se
aprob conform procedur, n termenul precizat n contract;
12.Ori de cte ori se constat necesitatea unui Raport Special pentru diverse
situaii constatate n derularea contractului de lucrri, acesta se solicit
Consultantului, ntr-un termen definit, i se urmrete naintarea acestuia conform
solicitrilor;
13.Se urmrete raportarea evenimentelor din antier ctre Beneficiar;
14.Se urmrete asigurarea serviciilor de supervizare conform cerinelor Caietului
de Sarcini, n vederea realizrii lucrrilor conform Proiectului Tehnic;
15.Se urmrete nregistrarea unui eveniment pentru care sunt stabilite Condiii de
aplicare a penalitilor (nlocuire personal, nerespectarea termenelor pentru
transmiterea rapoartelor, etc.), urmndu-se procedura de aplicare a penalitilor,
conform prevederilor contractuale i a legislaiei n vigoare;
16.Se urmrete naintarea Rapoartelor Financiare (trimestriale), care se verific i
se aprob conform procedur, n termenul stabilit n contract;
17.Se urmrete naintarea Raportului la Terminarea Lucrrilor, fiind necesar a fi
prezentat n forma complet cu istoricul execuiei lucrrilor, la momentul Recepiei
la Terminarea Lucrrilor;
18.Se urmrete naintarea Rapoartelor pe perioada de notificarea a defeciunilor;
n situaia n care sunt constatate defecte, Inginerul va notifica Antreprenorul
pentru a lua msurile necesare de remediere;
19.Se urmrete naintarea Raportului la sfritul perioadei de notificare, i se
verifica din punct de vedere al prezentrii comportamentului lucrrilor executate n
timpul perioadei de garanie, interveniile realizate de ctre Antreprenor,
recomandri pentru ntreinere, etc.;
20.Se urmrete propunerea de organizare sesiuni de instruire pentru personalul
Beneficiarului, n conformitate cu cerinele Caietului de Sarcini;
SUBCAPITOLUL 3: 2.3. CONTRACTE DE LUCRRI
SECIUNEA 1: 2.3.1. Semnarea Contractului
Dup semnarea contractului de proiectare i execuie lucrri, o copie a contractului
este transmisa de ctre Direcia Achiziii cu Finanare Extern (DAFE) ctre Direcia
Proiecte Autostrzi Fonduri Externe (DPAFE).
n conformitate cu prevederile contractuale, Unitatea de Implementare (UIP) din
cadrul DPAF n cadrul creia se deruleaz respectivul contract va desemna un
Responsabil de Contract care va asigura cunoaterea prevederilor contractuale i
implementarea corespunztoare a acestuia;
Corespondenta i documentele interne vor fi elaborate de UIP, semnate, avizate i
aprobate conform prevederilor contractuale i circuitului CNADNR.
SECIUNEA 2: 2.3.2. Activiti n perioada de pre-construcie
Dup primirea contractului de execuie lucrri semnat, UIP comunic n scris
Antreprenorului detaliile cu privire la numele reprezentanilor CNADNR desemnai
pentru administrarea contractului, datele de contact, adresa i alte coordonate n
scopul realizrii comunicrii i transmiterii corespondentei legate de contract i va
solicita aceleai informaii din partea Antreprenorului.
De asemenea, UIP comunic n scris Antreprenorului detaliile cu privire la numele,
adresa i datele de contact ale Inginerului, n situaia n care acestea nu sunt
specificate n Anexa la Ofert.
Inginerul va notifica de asemenea n scris CNADNR i Antreprenorul asupra numelui
i datelor de contact ale persoanei desemnat ca Reprezentant al Inginerului n
scopul contractului i de asemenea, asupra responsabilitilor i atribuiilor delegate
de acesta asistenilor si (n conformitate cu prevederile Condiiilor contractuale).
SUBSECIUNEA 1: 2.3.2.1. ntlniri de nceput
Dup primirea contractului de execuie lucrri semnat, UIP, n colaborare cu
Inginerul organizeaz la sediul CNADNR o ntlnire de nceput. La ntlnirea de
nceput vor fi invitai s participe reprezentani ai tuturor prtilor implicate n
realizarea proiectului (CNADNR, Inginer, Proiectant, Antreprenor, reprezentani
DPIIS, MT, MFP, etc.).
SUBSECIUNEA 2: 2.3.2.2. Data de ncepere a Lucrrilor
Data de ncepere a Lucrrilor va fi stabilit de ctre UIP prin consultare cu Inginerul
n termenul specificat n contract i va fi notificat de ctre Inginer, Antreprenorului,
potrivit prevederilor contractului (ex. dup constituirea Garaniei de bun execuie,
prezentarea Polielor de asigurare, etc.),
Durata de Execuie i Perioada de Notificare a Defeciunilor precum i dup caz alte
termene prevzute n contract vor fi calculate fat de Data de ncepere a Lucrrilor.
Dup stabilirea datei de ncepere a Activitilor, precum i a termenelor
contractuale, UIP, va informa Direciile tehnice din cadrul CNADNR, precum i DRDP
aferent zonei de execuie a lucrrilor, cu privire la nceperea Activitilor i va
furniza acestora documentaii referitoare la contract (ex: o copie a contractului i o
copie a proiectului de execuie etc.).
SUBSECIUNEA 3: 2.3.2.3. Posesia antierului
Posesia antierului va fi dat Antreprenorului de ctre CNADNR;
Direcia Achiziii Terenuri va comunica UIP finalizarea procesului de obinere a
terenurilor afectate de construcia obiectivului, sau va comunica informaii privind
suprafeele obinute precum i cele care din diverse motive nu pot fi predate
Antreprenorului.
Pe baza informaiilor furnizate, UIP va convoca prin notificare scris, o ntlnire n
antier mpreun cu reprezentani ai CNADNR SA, DRDP, Inginerului Consultant,
Antreprenorului i ai Proiectantului, pentru predarea ctre Antreprenor a antierului
n limitele definite prin proiect (borne, semnalizri, etc.).
Predarea posesiei antierului se consemneaz ntr-un Proces Verbal de Predare a
Amplasamentului, n care se vor specifica detalii de identificare a suprafeei
predate, precum i data predrii acesteia;
Atunci cnd datorita unor modificri ale proiectului sau alte situaii care conduc la
necesitatea achiziionrii de suprafee de teren, UIP va notifica n scris Direcia
Achiziii Terenuri furniznd detaliile necesare puse la dispoziie de Antreprenor
pentru iniierea procesului de achiziionare (pentru contracte n care Antreprenorul
este responsabil de achiziia de teren).
Direcia Achiziii Terenuri va realiza Activitile specifice de obinere a terenurilor,
conform legislaiei n vigoare; Dup obinerea terenului necesar de ctre Direcia
Achiziii Terenuri, UIP va organiza predarea suprafeelor respective, ctre
Antreprenor conform procedurii descrise mai
SUBSECIUNEA 4: 2.3.2.4. Polie de Asigurare (medicala, securitatea
muncii, i responsabilitate, etc.)
Prin intermediul contractului de servicii, CNADNR a delegat Inginerului
autoritatea/responsabilitatea de a verifica i aproba Poliele de asigurare ale
Antreprenorului;
Antreprenorul va transmite ctre Inginer spre aprobare, poliele de asigurare,
potrivit prevederilor contractului;
Inginerul verific conformitatea polielor de asigurare cu prevederile contractului i
comunic Antreprenorului aprobarea pentru acestea sau eventuale comentarii n
cazul n care acestea nu sunt corespunztoare.
Atunci cnd poliele de asigurare sunt conforme Inginerul transmite o copie a
acestora ctre Beneficiar.
Inginerul monitorizeaz permanent situaia polielor de asigurare i solicit
Antreprenorului prelungirea sau actualizarea condiiilor din acestea atunci cnd
devine necesar.
SUBSECIUNEA 5: 2.3.2.5. Programul de execuie
Programul de execuie va fi furnizat de ctre Antreprenor la faza de licitaie i va fi
parte integrant a Contractului de execuie Lucrri;
n perioada specificat conform prevederilor contractuale, Antreprenorul va
transmite ctre Inginer prima versiune actualizata a Programului de execuie.
Programul de execuie iniial i cel actualizat transmis de ctre Antreprenor vor fi
prezentate detaliat la nivel de activiti i sub-activiti i vor indica resursele
alocate i nivelul ratelor de productivitate estimate n mod rezonabil de ctre
Antreprenor, artnd i Condiiile precedente pentru realizarea fiecrei obligaii a
Antreprenorului, inclusiv perioadele de timp anticipate pentru obinerea de
instruciuni, aprobri, permise i alte asemenea.
Inginerul va verifica programul de lucrri. Dac n termenul menionat n cadrul
contractului Inginerul nu transmite nici o ntiinare ctre Antreprenor, n care s
menioneze c programul nu corespunde prevederilor Contractului, programul de
execuie se consider aprobat;
Atunci cnd Inginerul are observaii/comentarii la programul de execuie, acestea
vor fi comunicate Antreprenorului prin ntiinarea transmis i Antreprenorul va
trebui s revizuiasc/retransmit programul;
Dup aprobarea programului de lucrri, Inginerul l va transmite CNADNR pentru
informare;
SUBSECIUNEA 6: 2.3.2.6. Graficul de Pli (Flux de Numerar)
Graficul de Pli (Flux de Numerar) va fi prezentat n faza de Licitare i va face parte
integrant din contract. Acesta va fi corelat cu Programul de execuie propus n
ofert;
Dup semnarea contractului, Antreprenorul va transmite Inginerului, spre
informare, un grafic de pli (Flux de Numerar) actualizat corespunztor
Programului de execuie actualizat, funcie de Condiiile de contract;
Ulterior semnrii contractului Antreprenorul va furniza periodic, de regul lunar,
versiuni actualizate ale Graficului de Pli (Fluxului de Numerar) n funcie de
progresul Lucrrilor, funcie de Condiiile de contract;
Inginerul verifica graficul de plti (fluxului de numerar) mpreun cu programul de
lucrri;
Dup primirea unei versiuni actualizate a Graficului de Pli (fluxului de numerar)
UIP transmite o copie a acestuia ctre Serviciile de Gestionare Fonduri din cadrul
direciei care implementeaz Contractul n vederea asigurrii bugetului necesar;
Serviciile de Gestionare Fonduri din cadrul direciei care implementeaz Contractul
va face demersurile necesare pentru asigurarea sumelor respective, (solicitri
fonduri, realocri ntre proiecte etc.).
SUBSECIUNEA 7: 2.3.2.7. Proiectarea realizata de Antreprenor
Pe baza Proiectului Ilustrativ i a altor informaii coninute n Contract,
Antreprenorul va elabora proiectul, n conformitate cu Cerinele Beneficiarului i a
legislaiei n vigoare.
nainte de demararea Activitii de proiectare detaliata a oricrui element al
Lucrrii, Antreprenorul trebuie s stabileasc un set de criterii de proiectare care se
fie adoptat i convenit cu Inginerul. n acest sens, Antreprenorul va prezenta
Inginerului o Declaraie de proiectare spre analiza n perioada de timp stipulata n
Contract i va obine avizul Inginerului pentru prezentarea acestuia n cadrul CTE al
CNADNR.
UIP primete Declaraia de proiectare acceptata de Inginer i o nainteaz CTE al
CNADNR.
Antreprenorul va ntocmi DTAC-ul conform legislaiei n vigoare i o va transmite
ctre CNADNR nsoit de avizul Inginerului, iar Responsabilul de contract din cadrul
UIP mpreuna cu Serviciul de specialitate cu obinerea avizelor din cadrul CNADNR
vor ntreprinde demersurile necesare pentru emiterea autorizaiei de construire.
n conformitate cu prevederile contractului de proiectare i execuie lucrri,
Inginerul i CNADNR au la dispoziie o perioada de timp pentru verificarea
documentaiei/revizuirea acesteia atunci cnd este cazul.
Inginerul va analiza documentele de proiectare i va exprima consimmntul prin
aplicarea meniunii "bun de execuie" pe baza crora Antreprenorul va ncepe
execuia lucrrilor.
n conformitate cu prevederile contractuale, Antreprenorul va pregti i transmite
ctre CNADNR, proiectul tehnic i detaliile de execuie n termenul prevzut n
contract prin aplicarea meniunii "bun de execuie".
SECIUNEA 3: 2.3.3. Activiti n perioada de construcie
SUBSECIUNEA 1: 2.3.3.1. ntlnirile de Progres
ntlnirile de Progres sunt organizate n scopul analizrii progresului nregistrat n
execuia lucrrilor i a respectrii termenelor stabilite, astfel nct obiectivele
contractului s fie ndeplinite.
La ntlnirile de Progres particip reprezentanii ai CNADNR, Inginerului i
Antreprenorului, precum i ali factori implicai n implementarea proiectului.
n urma ntlnirilor de Progres Inginerul va elabora n timpul specificat de contract,
minuta ntlnirii i o va transmite tuturor participanilor pentru
comentarii/observaii;
SUBSECIUNEA 2: 2.3.3.2. Monitorizarea i evaluarea progresului
lucrrilor
n conformitate cu prevederile contractuale, monitorizarea progresului lucrrilor se
efectueaz prin Puncte de Referin (milestones) pentru care au fost stabilite
termene de ndeplinire. Responsabilul de contract urmrete ndeplinirea acestora n
termenele contractuale.
SUBSECIUNEA 3: 2.3.3.3. Rapoarte - Rapoartele Inginerului n legtur
cu Contractul de Proiectare i Execuie Lucrri
Consultantul supervizor care ndeplinete i rolul de Inginer, ntocmete o serie de
rapoarte n legtur cu contractul de proiectare i execuie lucrri, potrivit sarcinilor
atribuite prin contractul de servicii de supervizare, dup cum este evideniat n
seciunea corespunztoare.
Inginerul este responsabil pentru corectitudinea informaiilor cuprinse n cadrul
rapoartelor.
Pe lng verificrile cu caracter formal efectuate de ctre UIP n vederea aprobrii
rapoartelor conform procedurii definite n seciunea corespunztoare serviciilor de
supervizare., informaiile i recomandrile cuprinse n cadrul rapoartelor sunt
analizate de ctre UIP n scopul monitorizrii activitii Antreprenorului i a
Inginerului n raport cu obligaiile contractuale ale contractorilor, i a adoptrii
msurilor ce se impun atunci cnd performana acestora este necorespunztoare
sau atunci cnd sunt necesare aciuni din partea CNADNR.
SUBSECIUNEA 4: 2.3.3.4. Aspecte privind Proiectarea Standarde i
reglementri tehnice
Proiectul, Documentele Antreprenorului, execuia i Lucrrile finalizate vor ndeplini
standardele tehnice, legislaia n domeniul cldirilor, construciilor i mediului, legea
aplicabil produsului ce rezult din execuia Lucrrilor, i alte standarde specificate
n Specificaii, aplicabile Lucrrilor, i n conformitate cu legislaia n vigoare.
Dac, dup Data de Baz, au intrat n vigoare standarde modificate sau noi,
Antreprenorul va ntiina Inginerul i (dac este cazul) va nainta propuneri pentru
conformitate. n cazul n care:
a)Inginerul stabilete c este necesar conformitatea, i
b)Propunerile pentru conformitate constituie o modificare,
atunci Inginerul va iniia o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i
Actualizri].
SUBSECIUNEA 5: 2.3.3.5. Aspecte privind sigurana circulaiei
Proiectantul prin UIP va transmite Documentaia tehnic referitoare la modificrile
de soluie ce vizeaz aspecte privind sigurana circulaiei, ctre compartimentelor
de specialitate pentru analiza specific (Direcia ntreinere i Sigurana Circulaiei)
i respectiv obinerea avizului CTE Restrns;
Procedura de avizare respecta regulamentul CTE Restrns;
SUBSECIUNEA 6: 2.3.3.6. Modificri i Variaii - Elaborarea i Verificarea
Modificrilor (Ordinelor de Variaie)
Inginerul va ntocmi un raport pentru justificarea necesitii instruciei unei
modificri, precum i pentru analizarea tuturor implicaiilor tehnice i financiare a
modificrii propuse i formularea de recomandri pentru Beneficiar n legtur cu
modificarea.
Modificarea (Ordinul de Variaie) va fi prezentat Beneficiarului n varianta
preliminar i va fi fundamentat n funcie de natura modificrii cu documente
justificative, calcule, plane modificatoare, etc.
UIP prin Responsabilul de contract analizeaz Documentaia naintat de ctre
Inginer, n vederea aprobrii;
n urma Verificrii Modificrii (Ordinului de Variaie) de ctre UIP i a
recomandrilor Inginerului, UIP va propune conducerii CNADNR aprobarea
modificrii propuse prin semnarea Ordinului de Variaie; n acest sens se va elabora
o Nota ce va fi aprobata de ctre Directorul General al CNADNR i avizata de ctre
Directorul General Adjunct Economic.
Modificrile (Ordinele de variaie) pot fi elaborate i aprobate pn la emiterea
Certificatului Final de Plat.
SUBSECIUNEA 7: 2.3.3.7. Personalul Antreprenorului i Subantreprenori
(1)Personalul Antreprenorului - nlocuire personal cheie
Conform prevederilor contractului, Antreprenorul poate transmite Inginerului o
solicitare de nlocuire a personalului cheie al Antreprenorului din motive ntemeiate
sau atunci cnd este necesara nlocuirea din alte motive care nu in de voina
Antreprenorului (ex. boala, deces, etc.).
Inginerul poate solicita Beneficiarului un punct de vedere pe personalul cheie
nlocuit de ctre Antreprenor.
Dac n urma verificrii se constat c cererea nu este suficient de justificat, sau
expertul cheie propus nu corespunde cerinelor se poate solicita Inginerului,
instructarea Antreprenorului de transmitere de informaii i documente
suplimentare, sau poate solicita propunerea unui alt expert cheie corespunztor;
UIP va transmite punctul de vedere ctre Inginer/Consultant.
(2)Subcontractori
Antreprenorul nu poate subcontracta n totalitate Lucrrile, iar limitele de
subcontractare (dac exist) sunt prevzute n cadrul Contractului.
Antreprenorul va fi responsabil pentru aciunile sau erorile Subantreprenorilor, ca i
cum acestea ar fi aciunile sau erorile Antreprenorului.
Inginerul, potrivit prevederilor contractuale, nu poate confirma consimmntul sau
privind aprobarea Subantreprenorilor fr acordul CNADNR.
Antreprenorul transmite Inginerului propunerea sa pentru subcontractare, nsoit
de o list a activitilor pe care intenioneaz s le subcontracteze.
Inginerul va analiza propunerea Antreprenorului i documentele furnizate i va
nainta CNADNR punctul sau de vedere cu privire la propunerea Antreprenorului
formulnd recomandri pentru aprobarea/respingerea propunerii Antreprenorului.
UIP va analiza documentele furnizate de ctre Inginer i va transmite punctul sau
de vedere ctre Inginer cu privire la propunerea de aprobare/respingere.
SUBSECIUNEA 8: 2.3.3.8. Inspecii i Verificri pe teren
Beneficiarul efectueaz prin reprezentanii si inspecii regulate n antier pentru
verificarea activitii Antreprenorului i a Inginerului i analizarea progresului
nregistrat n execuia lucrrilor n raport cu termenele stabilite, precum i pentru
verificarea nivelului calitativ al lucrrilor executate
Inspeciile sunt efectuate de regul de ctre UIP prin eful de Proiect, Responsabilul
de Contract sau adjunctul acestuia, i dup caz de ctre reprezentani ai
departamentelor de specialitate din cadrul CNADNR (Direcia Calitate i Tehnic) dar
i de ctre conducerea CNADNR (Director General Adjunct Proiecte, Director
General).
Beneficiarul asigur de asemenea inspectarea antierului prin reprezentanii si
locali desemnai la nivelul Direciilor Regionale de Drumuri i Poduri.
Caracterul inspeciilor precum i frecventa acestora sunt stabilite n funcie de
logistica i resursele de personal disponibile.
Inspecii similare pot fi efectuate i de ctre instituiile coordonatoare DPIIS, MT i
MFP implicate n implementarea proiectelor finanate din fonduri nerambursabile.
SECIUNEA 4: 2.3.4. Activiti n perioada de Garanie
SUBSECIUNEA 1: 2.3.4.1. Recepia la terminarea lucrrilor
n conformitate cu prevederile HG 273/94 - Regulament de recepie a lucrrilor de
construcii i instalaii aferente acestora, executantul (Antreprenorul) trebuie s
comunice investitorului (CNADNR) data terminrii tuturor lucrrilor prevzute n
contract, printr-un document scris confirmat de ctre Investitor. O copie a
comunicrii va fi transmisa de executant i reprezentatului investitorului pe antier
(Inginerului).
n cazul n care se constat c lucrrile n cauz nu pot fi recepionate, Inginerul va
respinge solicitarea, prezentnd motivaia i specificnd lucrrile pe care s le
realizeze Antreprenorul pentru a face posibil admiterea recepiei. Antreprenorul va
finaliza lucrrile, nainte de a transmite o nou ntiinare potrivit prevederilor
contractuale
n cazul n care se constat c lucrrile n cauza pot fi recepionate, Inginerul va
solicita CNADNR nominalizarea unei comisii de recepie a Lucrrilor care, la
terminarea Lucrrilor, va ntocmi i semna Procesul Verbal de Recepie la
Terminarea Lucrrilor n conformitate cu Legile n vigoare.
SUBSECIUNEA 2: 2.3.4.2. Urmrirea lucrrilor pe perioada de Garanie
Pentru ca Lucrrile i Documentele Antreprenorului i fiecare Sector de lucrri s
corespund prevederilor Contractului nainte de expirarea Perioadei de Notificare a
Defeciunilor sau ct mai curnd posibil, Antreprenorul:
- va finaliza orice lucrare rmas neterminat la data emiterii Certificatului de
Recepie la Terminarea Lucrrilor, ntr-o perioad rezonabil menionat de ctre
Inginer i Beneficiar, i
- va executa toate lucrrile necesare pentru remedierea defectelor, fie ele aparente
sau ascunse, sau degradrilor, conform solicitrilor CNADNR (sau n numele
acestuia), pn la sau nainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a
Defeciunilor pentru Lucrri sau Sectoare de Lucrri (dup caz).
Dac se produc defeciuni sau degradri, Antreprenorul va fi instructat n consecin
de ctre Inginer.
n Perioada de Notificare a Defeciunilor, Inginerul va emite trimestrial Rapoarte
Interimare n Perioada de Notificare a Defeciunilor cu privire la comportarea
lucrrilor, soluionarea neconformitilor constatate, finalizarea lucrrilor rmase de
finalizat i remedierea defectelor.
n cazul n care sunt raportate Defeciuni sau comportarea necorespunztoare a
lucrrilor rapoartele vor fi transmise de ctre UP, spre analiz i direciilor de profil
din cadrul CNADNR (departamentele tehnic, calitate, protecia mediului, sigurana
circulaiei, ntreinere) n vederea emiterii unui punct de vedere cu privire la
adoptarea msurilor ce se impun, dac este cazul.
SUBSECIUNEA 3: 2.3.4.3. Recepia Final
Recepia final este convocat de investitor n conformitate cu prevederile HG
273/94 - Regulament de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente
acestora, n cel mult 15 zile dup expirarea perioadei de Garanie.
Perioada de Garanie este cea prevzuta n Contract.
SECIUNEA 5: 2.3.5. Aspecte financiare i Pli
SUBSECIUNEA 1: 2.3.5.1. Garanii
(1)Garania de Bun Execuie
Antreprenorul va obine Garania de Bun Execuie aferenta contractului de
supervizare, n termenul, cuantumul i formatul prevzut n contract;
Garania se va preda n original Serviciului Garanii i Instrumente Bancare din
cadrul CNADNR care gestioneaz Garaniile i/sau Instrumentele Bancare;
Serviciul Garanii i Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va transmite UIP, copii
ale Garaniei de bun execuie i amendamentelor existente pe care UIP le va
pstra n evidentele proprii;
Serviciul Garanii i Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va realiza demersurile
necesare pentru verificarea i aprobarea Garaniei i va notifica n scris UIP privind
aprobarea acesteia (copie adresa de aprobare);
Serviciul Garanii i Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va urmri
valabilitatea, validitatea i conformitatea Garaniei.
Serviciul Garanii i Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va face demersuri n
vederea modificrii/prelungirii/executrii/returnrii acesteia conform prevederilor
contractului i va informa permanent UIP privind valabilitate, validitatea i
conformitatea Garaniei.
UIP va furniza Serviciul Garanii i Instrumente Bancare din cadrul CNADNR, la
cerere, informaiile necesare pentru
aprobarea/modificarea/prelungirea/executarea/returnarea Garaniei.
Beneficiarul poate utiliza Garania de Bun Execuie sau sumele rezultate din
executarea acesteia pentru a recupera orice daun sau pierdere provocat de
performana necorespunztoare a Inginerului.
(2)Garania pentru acordarea Avansului
Dac n cadrul contractului este prevzut posibilitatea acordrii unui avans,
Antreprenorul va transmite CNADNR Garania pentru acordarea Avansului, pentru
toat suma solicitat ca avans;
Garania se va preda n original serviciului Garanii i Instrumente Bancare din
cadrul CNADNR care gestioneaz Garaniile i/sau Instrumentele Bancare;
Serviciul Garanii i Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va transmite UIP, copii
ale Garaniei de avans i amendamentelor existente pe care UIP le va pstra n
evidentele proprii;
Serviciul Garanii i Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va realiza demersurile
necesare pentru verificarea i aprobarea Garaniei i va notifica n scris UIP privind
aprobarea acesteia (copie adresa de aprobare);
Serviciul Garanii i Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va urmri
valabilitatea, validitatea i conformitatea Garaniei.
Serviciul Garanii i Instrumente Bancare din cadrul CNADNR va face demersuri n
vederea modificrii/prelungirii/executrii/returnrii acesteia conform prevederilor
contractului i va informa permanent UIP privind valabilitate, validitatea i
conformitatea Garaniei.
UIP va furniza la cererea Garanii i Instrumente Bancare din cadrul CNADNR
informaiile necesare pentru
aprobarea/modificarea/prelungirea/executarea/returnarea Garaniei.
UIP are obligaia de a se informa permanent privind valabilitatea, validitatea i
conformitatea Garaniei;
Atunci cnd este necesar executarea Garaniei pentru acordarea Avansului,
Serviciul Garanii i Instrumente Bancare din cadrul CNADNR asigur ntocmirea i
transmiterea ctre emitent a solicitrii de executare i va ntreprinde toate
demersurile pentru recuperarea avansului. Serviciul Garanii i Instrumente Bancare
informeaz n scris UIP atunci cnd avansul a fost recuperat n urma executrii
Garaniei.
UIP va furniza Serviciului Garanii i Instrumente Bancare din cadrul CNADNR
informaii privind recuperarea avansului acordat, prin plile intermediare efectuate
ctre Antreprenor.
n urma recuperrii integrale a avansului acordat, prin plile intermediare
efectuate ctre Inginer, UIP informeaz n scris Serviciul Garanii i Instrumente
Bancare din cadrul CNADNR, n vederea eliberrii Garaniei pentru acordarea
Avansului.
(3)Garania pentru Sume reinute
Antreprenorul va obine Garania pentru sume reinute, n termenul, cuantumul i
formatul prevzut n contract;
Garania se va preda n original serviciului de specialitate din cadrul CNADNR care
gestioneaz Garaniile i/sau Instrumentele Bancare;
Serviciul de specialitate va transmite UIP, copii ale Garaniei pentru sume reinute i
amendamentelor existente pe care UIP le va pstra n evidentele proprii.
serviciul de specialitate va realiza demersurile necesare pentru verificarea i
aprobarea Garaniei i va notifica n scris UIP privind aprobarea acesteia (copie
adresa de aprobare);
Serviciul de specialitate va urmri valabilitatea, validitatea i conformitatea
Garaniei.
Serviciul de specialitate va face demersuri n vederea
modificrii/prelungirii/executrii/returnrii acesteia conform prevederilor
contractului i va informa permanent UIP privind valabilitate, validitatea i
conformitatea Garaniei.
UIP va furniza serviciului de specialitate informaiile necesare pentru
aprobarea/modificarea/prelungirea/executarea/returnarea Garaniei.
SUBSECIUNEA 2: 2.3.5.2. Pli ctre Antreprenor
(1)Antreprenorul trebuie s prezinte Garania de Bun Execuie n termenul i
pentru valoarea specificat n contract, Garania pentru plata Avansului, Garania
Bancara pentru Plata reinerilor (unde este cazul). Nici o suma nu va fi certificat la
plat sau pltit, nainte ca Garania de Bun Execuie s fie verificat i aprobat
de ctre Beneficiar prin Serviciul GIB;
(2)Beneficiarul trebuie s plteasc Antreprenorului:
- Suma certificat de Inginer pentru plata n Avans, n termenul prevzut n
contract, cu condiia furnizrii de ctre Antreprenor i aprobrii de ctre Beneficiar a
Garaniei de Bun Execuie i a Garaniei Bancare pentru plata Avansului.
- Suma certificat de Inginer n fiecare Certificat Interimar de Plat, n termenul
prevzut n contract.
- Suma certificat de Inginer n Certificatul Final de Plat, n termenul prevzut n
contract.
(3)Plile vor fi fcute n moneda specificat n contract i n conturile bancare
comunicate de ctre Antreprenor.
(4)_
A)Plata Avansului
Antreprenorul trebuie s prezinte Garania de Bun Execuie n termenul i pentru
valoarea specificat n contract. Nici o suma nu va fi certificat la plat sau pltit,
nainte ca aceast Garanie s fie aprobat de ctre CNADNR.
Antreprenorul trebuie s prezinte Garania pentru Plata Avansului n termenul i
pentru valoarea specificat n contract. Nici o suma nu va fi certificat la plat sau
pltit, nainte ca aceast Garanie s fie aprobat de ctre CNADNR.
Dac n cadrul contractului este prevzut posibilitatea acordrii avansului i
Garania pentru acordarea Avansului este aprobat de ctre CNADNR, Inginerul va
emite Certificatul pentru plata Avansului;
Responsabilul de Contract va verifica certificatul n vederea respectrii prevederilor
contractuale
Dac certificatul este conform prevederilor contractuale, Responsabilul de Contract
nscrie pe acesta meniunea Verificat, Numele, Prenumele, semneaz c a efectuat
verificrile necesare, i l nainteaz mpreun cu lista de verificare completat cu
propunerea de aprobare, ctre superiorul ierarhic pentru acordarea vizei de
realitate, regularitate i legalitate.
Superiorul ierarhic, efectueaz verificrile necesare,acord viza de realitate,
regularitate i legalitate, completeaz i nainteaz Certificatul ctre Directorul
Direciei pentru aprobare sau dup caz l respinge n cazul constatrii unor
neconformiti.
Dup aprobare, UIP informeaz Inginerul solicitnd emiterea facturilor
corespunztoare certificatului de avans (n moneda contractului).
Dup emiterea facturilor, acestea sunt preluate de ctre Serviciile de gestionare din
punct de vedere financiar a proiectelor i verificate din punct de vedere contabil i
formal i ulterior le transmite ctre UIP.
Responsabilul de Contract verific factura dac este ntocmita conform certificatului
pentru plata Avansului i n acest caz, i nscrie pe aceasta "Bun de Plat" pentru
suma aprobata, semneaz c a efectuat verificrile necesare i o nainteaz ctre
superiorul direct pentru acordarea vizei de realitate, regularitate i legalitate.
Atunci cnd unul din documentele amintite mai sus este respins n urma verificrilor
efectuate, UIP informeaz n scris Inginerul asupra motivelor respingerii i solicit
refacerea documentului conform observaiilor/comentariilor;
UIP transmite factura i certificatul aprobate ctre Serviciile de gestionare din punct
de vedere financiar a proiectelor n vederea ntocmirii Solicitrii de Plat.
Serviciile de gestionare din punct de vedere financiar a proiectelor nainteaz
solicitarea de plat UIP n vederea avizrii; Responsabilul de Contract i superiorul
direct verific din punct de vedere formal Solicitarea de Plat, o avizeaz i o
retransmite SGF pentru naintarea pe circuitul de plat;
Originalul facturilor va fi pstrat de ctre Direcia Financiar iar UIP/Responsabilul
de Contract pstreaz o copie a facturilor i a Listelor de Verificare.
Recuperarea Avansului se face conform prevederilor contractuale sau a altor
prevederi aplicabile, iar Inginerul va evidenia distinct n cadrul fiecrui certificat
interimar precum i n cadrul facturilor valoarea recuperat din avansul acordat.
B)Plata Certificatelor Interimare de Plat
Antreprenorul trebuie s prezinte Garania de Bun Execuie n termenul i pentru
valoarea specificat n contract. Nici o suma nu va fi certificat la plat sau pltit,
nainte ca aceast Garanie s fie verificat i aprobat de ctre CNADNR;
Antreprenorul trebuie s prezinte Garania pentru plata avansului n termenul i
pentru valoarea specificat n contract. Nici o suma nu va fi certificat la plat sau
pltit, nainte ca aceast Garanie s fie verificat i aprobat de ctre CNADNR;
Antreprenorul va transmite Situaiile Interimare de Lucrri, n numrul
corespunztor de exemplare, ctre Inginer la sfritul fiecrei perioad de plat
stabilit n contract, ntr-un format aprobat de ctre Inginer. Situaia de Lucrri va
cuprinde, n detaliu, sumele la care Antreprenorul se consider ndreptit s le
primeasc, mpreun cu documentele justificative (procese verbale de recepie
calitativ i cantitativ, msurtori, etc.), inclusiv raportul privind evoluia Lucrrilor
pentru perioada de referin.
n termen de 28 de zile de la transmiterea de ctre Antreprenor a Situaiei de
Lucrri i a documentelor justificative, Inginerul va emite Certificatul Interimar de
Plat n care va include suma de plat stabilit n mod echitabil de ctre Inginer i
documentele justificative aferente.
Aprobarea Certificatului presupune realizarea de Verificri de ordin tehnic, efectuate
de ctre UIP.
Dup primirea Certificatului Interimar de Plat, Responsabilul de Contract
efectueaz verificrile necesare.
Dac certificatul este ntocmit conform prevederilor contractuale, Responsabilul de
Contract nscrie pe acesta meniunea Verificat, Numele, Prenumele, semneaz c a
efectuat verificrile necesare, i l nainteaz cu propunerea de aprobare, ctre
superiorul ierarhic.
Superiorul ierarhic, efectueaz verificrile necesare, avizeaz certificatul (nscriind
meniunea Avizat Nume Prenume, sau acord viza de realitate, regularitate i
legalitate dup caz), i l nainteaz ctre Directorul Direciei pentru aprobare sau
dup caz l respinge n cazul constatrii unor neconformiti.
Dup aprobarea Certificatului Interimar de Plat de ctre Directorul de Proiect, UIP
informeaz n scris Inginerul solicitnd acestuia notificarea Antreprenorului pentru
emiterea facturii corespunztoare Certificatului Interimar de Plat.
Serviciile responsabile cu gestionarea din punct de vedere financiar a proiectelor
ntocmete Solicitarea de plat i o nainteaz mpreun cu factura aferent i Lista
de Verificare ctre UIP n vederea avizrii. Responsabilul de Contract verific factura
conform i dac este conforma
nscrie pe aceasta "Bun de Plat" pentru suma corespunztoare, semneaz c a
efectuat verificrile necesare i le nainteaz cu propunerea de aprobare, ctre
superiorul direct pentru acordarea vizei de realitate, regularitate i legalitate;
Superiorul ierarhic, efectueaz verificrile necesare, acord viza de realitate,
regularitate i legalitate, i o nainteaz ctre Directorul Direciei pentru aprobare
sau dup caz le respinge n cazul constatrii unor neconformiti;
De asemenea, Responsabilul de Contract i superiorul direct verific din punct de
vedere formal Solicitarea de Plat, o avizeaz i o returneaz Serviciului responsabil
cu gestionarea din punct de vedere financiar a proiectelor pentru naintarea pe
circuitul de aprobare;
Originalul facturii va fi pstrat de ctre Direcia Contabilitate iar UIP pstreaz o
copie a facturii i a listei de verificare proprie.
C)Plata Certificatelor Finale de Plat
Antreprenorul trebuie s prezinte Garania de Bun Execuie n termenul i pentru
valoarea specificat n contract. Nici o suma nu va fi certificat la plat sau pltit,
nainte ca aceast Garanie s fie verificat i aprobat de ctre CNADNR;
Procedura descris anterior pentru verificarea de ctre UIP/Responsabilul de
Contract a Certificatelor Interimare de Plat i a facturilor aferente se aplic i n
cazul Certificatelor Finale de Plat, cu excepia posibilitii de aprobare a
Certificatului de Plat cu observaii i remedierea erorilor constatate n urmtorul
Certificat.
Antreprenorul va transmite ctre Inginer n termenul specificat n contract i n
numrul corespunztor de exemplare Situaia Final de Lucrri, nsoit de
documentele justificative, ntr-un format aprobat de ctre Inginer. Situaia Final de
Lucrri va cuprinde, n detaliu:
Valoarea tuturor lucrrilor executate conform prevederilor contractului, si
Orice alte sume la care Antreprenorul se consider ndreptit conform prevederilor
Contractului, sau n alt fel.
n cazul n care pentru emiterea Certificatului Final de Plat Inginerul nu este de
acord sau nu poate verifica o parte a Situaiei Finale de Lucrri a Antreprenorului,
Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plat pentru prtile din situaia final
asupra crora s-a czut de acord.
n termen de 28 de zile de la transmiterea de ctre Antreprenor a Situaiei Finale de
Lucrri i a scrisorii de descrcare, Inginerul va emite CNADNR Certificatul final de
Plat.
D)Plata Sumelor Reinute
"Sume Reinute" nseamn valoarea cumulat a sumelor reinute de ctre Beneficiar
din valoarea lucrrilor certificat n Certificatele Interimare de Plat, n limita
menionat n Anexa la Ofert;
Imediat dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor,
Inginerul va certifica plata ctre Antreprenor pentru jumtate din Sumele Reinute,
sau dup caz pentru un procent din acestea potrivit prevederilor contractului.
Imediat dup expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defeciunilor
Inginerul va certifica plata ctre Antreprenor pentru restul rmas de pltit din
Sumele Reinute, potrivit prevederilor contractului.
Atunci cnd n urma verificrilor efectuate asupra documentelor pentru plata
Sumelor Reinute sunt
De asemenea, n cazul n care Condiiile contractuale prevd acest lucru, sumele
reinute pot fi eliberate ctre Antreprenor pe toata perioada de valabilitate a
contractului (urmnd aceeai procedura descrisa mai sus) n schimbul unei Garanii
bancare.
SECIUNEA 6: 2.3.6. Modificarea i prelungirea contractului
Dac pe parcursul implementrii contractului apar circumstane de natur s
afecteze implementarea contractului i care conduc la necesitatea adoptrii unor
modificri fat de prevederile Contractului iniial.
UIP va ntocmi Nota Justificativ/Explicativa/Fundamentare i o va transmite
mpreun cu informaiile i documentele necesare ctre Direcia Achiziii cu
Finanare Extern care prin intermediul Serviciului Contractare Fonduri Externe
asigura elaborarea i ncheierea actului Adiional
Dup semnarea Actului Adiional, Direcia Achiziii cu Finanare Extern prin SCFE
va transmite UIP un exemplar al Actului Adiional.
Perioada de valabilitate a Contractului, aa cum este prevzut n Contract,
respectiv n Actele Adiionale aferente Contractului, va fi urmrit de ctre UIP i
Direcia Achiziii cu Finanare Extern; n cazul n care este necesar extinderea
Perioadei de Valabilitate a Contractului, UIP va furniza Nota
Justificativ/Explicativa/Fundamentare precum i documentele i informaiile
necesare ntocmirii Actului Adiional.
Dup semnarea Actului Adiional, Direcia Achiziii cu Finanare Extern prin SCFE
va transmite UIP un exemplar al Actului Adiional.
SECIUNEA 7: 2.3.7. Rezilierea contractului
Rezilierea poate fi solicitata de ctre Beneficiar, Antreprenor, sau poate fi de comun
acord cu respectarea prevederilor contractuale.
SECIUNEA 8: 2.3.8. Revendicri Iniiate
Antreprenorul/Beneficiarul nainteaz notificarea de revendicare n conformitate cu
Sub-Clauza 20.1, ctre Inginer i n copie ctre CNADNR/Antreprenor.
Inginerul analizeaz n conformitate cu prevederile contractuale i nainteaz
punctul sau de vedere ctre Antreprenor/Beneficiar i n copie ctre
CNADNR/Antreprenor.
Dac Revendicarea Antreprenorului este respins de ctre Inginer, ca fiind
nefondat - n aceast situaie, Beneficiarul nu are nevoie de implicare;
Dac Revendicarea Antreprenorului este acceptat de ctre Inginer i se solicit
documente suport - n aceast situaie, documentele naintate de ctre Antreprenor
ctre Inginer i n copie ctre Beneficiar.
n urma analizrii documentelor, Inginerul (Consultantul) emite, n conformitate cu
prevederile contractuale, Determinarea Inginerului.
Procedurile CAD i eventualele proceduri ulterioare de natur litigioas, vor fi
gestionate de ctre Compartimentele Juridice de Specialitate, direct, sau prin
consultan specializat angajat n acest sens.
UIP va notifica Compartimentele Juridice de Specialitate privind iniierea
procedurilor respective de ctre consultani, i va pune la dispoziie documentele i
informaiile necesare susinerii cauzei CNADNR oferind expertiza tehnic pe
perioada derulrii procedurilor.
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 715 bis din data de 20 noiembrie 2013