Sunteți pe pagina 1din 14

Notiuni tehnice

1
Continut
Capitolul I Notiuni tehnice.................................................................................................................... 3
Produsul ............................................................................................................................................ 3
Produs adiacent ................................................................................................................................. 3
Capitolul II Piata de energie ................................................................................................................. 5
Care sunt participanti la piata de energie electrica?.......................................................................... 5
Cine este ANRE? .............................................................................................................................. 6
Ce deosebiri sunt intre Piata Concurentiala si Piata Reglementata? .............................................. 6
Care sunt furnizorii pe piata reglementata?.................................................................................... 7
Cine este ENEL? ............................................................................................................................... 7
Cine sunt clientii eligibili? ................................................................................................................ 8
Clienti tinta pentru activitatea de contractare a partenerilor: ............................................................ 8
Cap III Activitatea de contactare-contractare clienti ............................................................................ 9
Avantajele schimbarii furnizorului prin alegerea Enel ..................................................................... 9
Prin schimbarea furnizorului nu se modifica: ................................................................................... 9
Care sunt etapele pentru trecerea la un alt furnizor de energie? ....................................................... 9
Distribuitorii locali vor mai interveni la avarii sau deranjamente daca schimb furnizorul de energie
electrica? ................................................................................................................................................. 9
Schimbarea furnizorului presupune intreruperea alimentarii cu energie electrica?........................ 10
Schimbarea furnizorului presupune perceperea vreunor taxe? ....................................................... 10
Caracteristicile ofertei ENEL:......................................................................................................... 10
Ce este Avizul tehnic de racordare?................................................................................................ 11
Cum se vor emite facturile de energie electrica? .............................Error! Bookmark not defined.
De unde va sti furnizorul Enel care este consumul de energie electrica? ....................................... 11
Pentru ce zone de distributie poate deveni Enel furnizor de energie electrica?.............................. 11
Care sunt informatiile care pot fi gasite in contractele de furnizare si ajuta in procesul de ofertare?
............................................................................................................................................................... 11
Care sunt informatiile care se regasesc pe o factura de energie electrica si pot fi folosite in procesul
de ofertare- deosebit de important in zone non Enel?........................................................................... 11
Care sunt elementele de pret care se vor regasi pe factura Enel de energie electrica pt clientii de pe
Piata Consurentiala?.............................................................................................................................. 12
Ce reprezinta certificatele verzi? .................................................................................................... 12
Care sunt sursele regenerabile de energie? ..................................................................................... 12
Ce reprezinta dezechilibrele? .......................................................................................................... 13
Ce reprezinta contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta? .................................................. 13
Ce reprezinta Componenta Piata Concurentiala? ........................................................................... 13
Ce sunt tarifele reglementate?......................................................................................................... 13
Ce sunt serviciile de transport si de sistem si cine le presteaza? .................................................... 13
Ce este serviciul de decontare pe piata angro de energie electrica si cine il presteaza? ................. 14
Ce este serviciul de distributie si cine il presteaza? ........................................................................ 14
De ce sunt diferite valorile tarifelor reglementate pentru cele opt zone de distributie? ................. 14

2
Capitolul I Notiuni tehnice

Produsul: energia electrica activa

Energia electrica si puterea electrica sunt doua marimi care nu pot fi separate. Puterea pe o perioada
de timp va avea ca rezultat energia.
Unitatea de masura pentru putere este W (watt). Deoarece un W este o cantiatea foarte mica de putere
se utilizeaza un multiplu kW (kilowatt).
1 kW = 1000 W.
Unitatea de masura pentru energia electrica este kilowatt-ora (kWh). Un kilowatt-ora reprezinta
energia generata de o putere de 1 kW intr-o ora. Matematic, legatura dintre cele doua marimi este:
Energia (kWh) = Putere (kW) * timp (ore)
Pentru energia electrica se utilizeaza si:
1 MWh = 1000 kW
1 GWh = 1000 MWh
1 TWh = 1000 GWh.
Masurarea energie electrice se face cu ajutorul grupului de masura. Grupul de masurare reprezinta
ansamblul format din transformatoarele de masurare si contorul de energie electrica aferent acestora,
precum si toate elementele intermediare care constituie circuitele de masurare a energiei electrice,
inclusiv elementele de securizare.

Produs adiacent: energie electrica reactiva inductiva si capacitiva

Energia reactiva inductiva este o form de energie suplimentar care servete pentru producerea i
ntreinerea cmpurilor magnetice i care este consumat, pe lng energia electric activ, de
receptoarele electrice prevzute cu bobinaje cum sunt motoarele electrice sau transformatoarele. In aceste
conditii apare o defazare intre tensiune si current.

Energia reactiva capacitiva este aceea energie reactiva debitata in retea. Ea este produsa, in general,
de condensatoare.

Factor de putere mediu este cosinusul unghiului de defazare. Este o marime masurabila dar in
cadrul procesului de facturare se calculaza ca raportul dintre energia electric activ i energia electric
aparent tranzitate prin punctul de decontare ntr-un anumit interval de timp (intervalul de facturare)
Deoarece circulatia energiei reactive in retele are efecte negative (cresc pierderile de energie activa in
retea) in Romania se aplica sanctiuni financiare.
Energia electric reactiv poate fi produs local (n echipamente de compensare/baterii de
condensare), pentru a nlocui consumul de energie reactiv din sistemul energetic. Corect dimensionate,
echipamentele de compensare aduc beneficii importante consumatorului de energie, att n ce privete
reducerea facturii ct i n ceea ce privete calitatea energiei electrice.

3
Conventional, in Romania limitele factorului de putere mediu sunt 0,92 pentru factorul de putere
inductive, respectiv 1 pentru factorul de putere capacitiv.
In aceste conditii modul de facturare este:
Energia reactiva inductiva: clientul plateste doar cantitatea de energie reactiva inductiva care
depaseste valoarea corespunzatoare limitei factorului de putere mediu (cos = 0.92).
daca cos 0,92 valoarea energiei reactive inductive facturate este 0
daca 0,65< cos <0,92 valoarea energiei reactive inductive facturate este egala cu energia reactiva
inductiva masurata * pret ER
daca cos < 0,65 valoarea energiei reactive inductive facturate este 3* pret ER masurata.
Energia reactiva capacitiva: clientul plateste intreaga cantitate de energie reactiva capacitiva
inregistrata.
Daca 0,65 cos cap<1 valoarea energiei reactive capacitive facturate este egala cu energia
reactiva inductiva masurata * pret ER
Daca cos cap < 0,65 valoarea energiei reactive capacitive facturate este 3*pret ER.

Energia electric reactiv se pltete la tarif reglementat, tariful este acelai pentru un nivel de
tensiune, att pentru energia electric reactiv inductiv ct i pentru cea capacitiv.
Muntenia Transilvania Transilvania
Tarif energie reactiva Muntenia Banat Dobrogea E.ON CEZ
Nord Nord Sud
Tarif energie reactiva
0,0586 0,0586 0,0578 0,0589 0,0574 0,0589 0,0589 0,0587
(lei/ kVARh)

Tensiunea
Nivelul de tensiune la care se face decontarea, pentru fiecare loc de consum in parte, este, de regula,
egal cu nivelul de tensiune din punctul de delimitare. El se stabileste prin Avizul tehnic de racordare.
Nivelele de tensiune sunt:
- Joasa tensiune (0,1 - 1 kV inclusiv) in Romania este folosita tensiunea de 0.4/0.23 kV
- Medie tensiune (1 - 110 kV exclusiv) de obicei 6 kV, 10 kV, 20 kV
- Inalta tensiune (110 kV)
- Foarte inalta tensiune 220 kV, 400 kV, 750 kV.

Punct de delimitare - punct al unei reele electrice care delimiteaz patrimonial instalaiile electrice
ale consumatorilor de cele ale operatorilor de reea.
4
Capitolul II Piata de energie

Care sunt participanti la piata de energie electrica?


Participantii la piata de energie electrica sunt:
- producatorii,
- operatorul de transport si de sistem,
- operatorul pietei de energie electrica,
- operatorii de distributie,
- furnizorii,
- clientii.
Producatorii de energie: Producatori de energie electrica din Romnia sunt Termoelectrica, cele 3
complexuri energetice din Oltenia (CE Turceni, CE Rovinari i CE Craiova), Hidroelectrica i
Nuclearelectrica etc. In ultima perioada se dezvolta foarte mult productia de energie din surse
regenerabile: eolian, solar, biomasa, etc.
Operatorul de transport si de sistem: CN TRANSELECTRICA SA este operatorul de transport si
de sistem din Romania, cu un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Transportul energiei se
face pe reteaua de transport a energiei electrice (cu tensiunea de linie mai mare de 110 kV). Aceasta este
proprietate publica a statului.
Operatorul pietei de energie electrica: Operatorul pietei de energie electrica este societatea
comerciala OPCOM S.A., indeplineste rolul de administrator al pietei de energie electrica, furnizand un
cadru organizat, viabil si eficient pentru desfasurarea tranzactiilor comerciale in cadrul pietei angro de
energie electrica.
Operatorii de distribuie energie electrica: sunt societati, titulare ale unei licente de distributie,
care preiau energia de la societatea de transport, Transelectrica, sau de la producatorii aflati in reteaua de
distributie si o distribuie pana la clientii final.
In Romania sunt 8 operatori majori de distributie a energiei electrice, in functie de zonele tarii
(Banat, Dobrogea, Muntenia Sud, Muntenia Nord, Moldova, Oltenia, Transilvania Sud, Transilvania
Nord).
Operatorii de distributie aferenti celor 8 zone de distributie sunt urmatorii:
1. ENEL Distributie Muntenia S.A. (B, IF, GR)
2. ENEL Distributie Banat S.A.( TM, CS, AR, HD)
3. ENEL Distribute Dobrogea S.A. (CT, TL, CL, IL)
4. FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord S.A.(PH, GL, BR, VN, DB, BZ)
5. FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud S.A. (BV, SB, MS, HR, AB, CV)
6. FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord S.A. (CJ, MM, SM, BH, BN, SJ)
7. CEZ Distributie S.A. (DJ, GJ, TR, AG, MH, OT)
8. E.ON Distributie S.A. (IS, SV, BT, BC, NT, VS)
Exista si distribuitori locali, cu licente de distributie, societati care au in proprietate retele de
distributie.
Furnizorii: Sunt persoane juridice, detinatoare de licenta de furnizare, care comercializeaza energia
electrica clientilor fara a avea si activitati de transport si distributie a energiei electrice. Acestia
achizitioneaza energia electrica (licitatii, negocieri, import-export, etc.) si o vand clienilor de pe piata

5
concurentiala si/sau reglementata. In Romnia sunt aproximativ 53 de furnizori activi de energie
electrica.

Circuitul energiei electrice

Cum ajunge energia de la productor la consumator?

Furnizare
Cont
Producie Reea transport Reea distribuie Online

Key Account
F actura si Manager
notificari
Pe E mail

F actura
E lectronica

Call Center Punctele E nel

Cum se formeaza preul energiei pe Piaa Liber?

Tarife reglementate
pentru serviciile:
Costul de
Transport Preul
producere Administrare Sistem
Serviciul de Distributie energiei
Contributia pentru Cogenerare
Costul difera in funcie de
Certificatele Verzi electrice
sursa primara si de tehnologia
folosita. (ap, crbune, gaz,
nucleara, eoliana, etc.) Ace ste costuri i ta rife sunt re glementate de
ca tre Autoritatea Na tionala de Regleme ntare
n Domeniul Ene rgiei. Accize i TVA
Sta bilite de Codul Fisca l 5

Cine este ANRE?


Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE - este o institutie publica
autonoma de interes national, cu personalitate juridica.
ANRE are misiunea de a crea si aplica sistemul de reglementari necesar functionarii sectorului
energiei si pietelor de energie electrica, energie termica si gaze naturale in conditii de eficienta,
concurenta, transparenta si protectie a consumatorilor.

Ce deosebiri sunt intre Piata Concurentiala si Piata Reglementata?


Piata reglementata pentru agentii economici:
este piata de energie ce functioneaza pe baza de contracte cadru stabilite de ANRE
contractele se incheie pe perioada nedeterminata (contracte cadru)
la incheierea contractului clientul poate opta pentru Serviciu Universal (SU) daca indeplineste
conditiile sau pentru Furnizor de Ultima Instanta (FUI)
preturile de contract sunt propuse de furnizori si avizate de ANRE, sunt publice. Aceste preturi nu
sunt detaliate pe componente (pret energie, tarife servicii, etc.)
Pentru SU se publica Avizul ANRE pt CPC=componenta piata concurentiala iar furnizorii
publica preturile FUI ca find cu 5-10 % mai mari decit preturile CPC (procentele sunt stabilite prin lege)
Pret Total CPC/SU Muntenia Transilvania Transilvania
Muntenia Banat Dobrogea E.ON CEZ
(valabile 07-12/2016) Nord Nord Sud

IT [lei/MWh] 233,20 260,30 255,30 269,80 266,70 256,10 253,10 286,60


MT [lei/MWh] 263,70 298,30 293,80 311,30 309,80 292,70 297,40 329,00
JT [lei/MWh] 377,50 411,80 420,60 439,40 428,40 411,50 400,90 437,40
Componenta ENERGIE CPC/SU Muntenia Transilvania Transilvania
Muntenia Banat Dobrogea E.ON CEZ
(valabile 07-12/2016) Nord Nord Sud

IT [lei/MWh] 191,29 209,35 206,10 218,41 215,15 207,79 200,42 232,82


MT [lei/MWh] 191,32 209,37 206,12 218,47 215,15 207,72 200,45 232,86
JT [lei/MWh] 191,34 209,34 206,13 218,46 215,17 207,74 200,41 232,82

6
PRET TOTAL FUI Muntenia Transilvania Transilvania
Muntenia Banat Dobrogea E.ON CEZ
(valabile 07-12/2016) Nord Nord Sud

10,0% IT [lei/MWh] 256,52 286,33 280,83 296,78 293,37 281,71 278,41 315,26
7,5% MT [lei/MWh] 283,48 320,67 315,84 334,65 333,04 314,65 319,71 353,68
5,0% JT [lei/MWh] 396,38 432,39 441,63 461,37 449,82 432,08 420,95 459,27
Componenta ENERGIE FUI Muntenia Transilvani Transilvan
Muntenia Banat Dobrogea E.ON CEZ
(valabile 07-12/2016) Nord a Nord ia Sud

IT [lei/MWh] 214,61 235,38 231,63 245,39 241,82 233,40 225,73 261,48


MT [lei/MWh] 211,10 231,74 228,16 241,82 238,39 229,67 222,76 257,54
JT [lei/MWh] 210,22 229,93 227,16 240,43 236,59 228,32 220,46 254,69

Piata concurentiala (Piata Libera):


- este piata ce functioneaza pe baza de contracte negociate intre furnizor si client
- contractele nu sunt reglementate
- partile negociaza conditiile comerciale (pretul energiei electrice active, termene de plata, conditii de
reziliere, perioada de valabilitate, etc.)
- tarifele aferente serviciilor prestate de operatorul de transport si sistem si operatorul de distributie
sunt reglementate de ANRE, sunt publice.

Care sunt furnizorii pe piata reglementata?


Furnizorii pe piata reglementata (SU si FUI) sunt desemnati de ANRE pentru a presta serviciul
universal de furnizare in conditii specifice reglementate. Furnizorii de ultima instanta sunt:
1. ENEL Energie S.A. pentru judetele Arad, Caras Severin, Hunedoara, Timis, Calarasi,
Constanta, Ialomita si Tulcea
2. ENEL Energie Muntenia S.A.- pentru judetele Ilfov , Giurgiu si municipiul Bucuresti
3. E.ON Energie Romania S.A. pentru judetele Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui
4. CEZ Vanzare S.A. pentru judetele Dolj, Mehedinti, Gorj, Olt, Valcea, Arges, Teleorman
5. ELECTRICA Furnizare - S.A. pentru judetele Cluj, Bihor, Salaj, Bistrita-Nasaud, Satu-Mare,
Maramures, Brasov, Sibiu, Alba, Mures, Harghita, Covasna, Prahova, Dambovita, Buzau,Braila, Galati si
Vrancea

Cine este ENEL?


Enel este cea mai mare companie italiana n domeniul energiei electrice i cea de-a doua companie
europeana de utilitai n funcie de capacitatea instalata. Este un jucator integrat care produce, distribuie
i vinde electricitate i gaz. Enel este prezenta n 23 de ari.
Compania Enel este prezenta n sectorul energiei electrice din Romnia din anul 2005, prin preluarea
participaiilor majoritare la trei companii de distribuie i furnizare a electricitaii din regiunile Banat,
Dobrogea i Muntenia.
Enel este cel mai important investitor privat din sectorul energiei electrice din Romnia. Are circa 2,5
milioane de clieni, 93.000 km de reea.
Principale activitati: furnizare prin Enel Energie si Enel Energie Muntenia si distributie prin Enel
Distributie Banat, Enel Distributie Dobrogea si Enel Distributie Muntenia.

7
Cine sunt clientii eligibili?
Clientul eligibil este clientul care poate sa aleaga furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia
necesara, avand acces la retelele de transport si/sau distributie.
Incepand cu 1 iulie 2007, odata cu deschiderea integrala a pietei de energie electrica, orice
consumator are posibilitatea sa isi aleaga furnizorul de energie electrica dintre titularii cu licenta de
furnizare postati pe site-ul www.anre.ro.
Clientii care nu au uzat de dreptul de eligibilitate sunt considerati clienti captivi, cumpara energia
de la furnizorii de ultima instanta din zona de consum.

Clienti tinta pentru activitatea de contractare a partenerilor:


- clientii care nu sunt in relatie contractuala, pe Piata Concurentiala, cu Enel
Acestia pot fi, in functie de clauzele contractuale ale parteneriatului, din zone de distributie non Enel
sau Enel.

8
Capitolul III Activitatea de contactare-contractare
clienti

Avantajele schimbarii furnizorului prin alegerea Enel


- oferte de energie avantajoase;
- imbunatatirea calitatii serviciului comercial;
- beneficii suplimentare prin servicii conexe;
- servicii de call center specializat;
- gestionarea relatiei cu operatorul de distributie
- facturi detaliate cu precizarea clara a pretului energiei electrice
- echilibrul unui portofoliu remarcabil de clienti
- eficienta unei companii solide din punct de vedere financiar.

Prin schimbarea furnizorului nu se modifica:


- operatorul de distributie din zona n care se gasete clientul;
- continuitatea n alimentare i calitatea tehnica a energiei electrice
- modul de calcul si facturare a energiei reactive
- obligativitatea platii taxelor Radio- TV
- modul de calcul al accizei, TVA, contributia pentru cogenerare, certificate verzi.
Acestea sunt dependente de reteaua electrica la care este racordat clientul si de legislatia in vigoare.
Obs: pentru locurile de consum de pe piata reglementata unde nu se masura/factura energia electrica
reactiva inductiva/capacitiva e posibil ca dupa trecerea pe piata libera, prin adaptarea grupului de masura
sa se initieze masurarea/facturarea energiei reactive inductive/capacitive.

Care sunt etapele pentru trecerea la un alt furnizor de energie?

Conform Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica (Ordinul 105/2014) si a


Legii energiei nr. 123/2012, etapele pentru trecerea la un alt furnizor sunt urmatoarele:
Contactarea unui nou furnizor si initierea procesului de negociere a clauzelor contractuale in
vederea incheierii contractului de furnizare a energiei electrice;
Consumatorul anunta in scris furnizorul actual solicitand rezilierea contractului cu un preaviz de cel
putin 21 de zile, cu respectarea conditiilor contractuale (conform Legii Energiei);
In paralel, noul furnizor desfasoara si procesul de contractare a serviciului de transport si
distributie. Solicitarea contractului de distributie se face in maxim 5 zile de la data solicitarii rezilierii
contractului de furnizare existent.

Distribuitorii locali vor mai interveni la avarii sau deranjamente daca schimb furnizorul
de energie electrica?

De la 1 iulie 2007, companiile locale de furnizare si distributie a energiei electrice au trebuit sa-si
organizeze activitatile de furnizare si de distributie in entitati separate (asa numita separare legala).

9
Aceasta masura a dus la cresterea gradului de independenta a acestor noi companii fata de compania
mama cu scopul asigurarii accesului nedscriminatoriu al furnizorilor la reteaua de distributie.
Distribuitorii vor avea responsabilitati de operator de distributie prin contractul de distributie incheiat cu
noul furnizor, asigurand respectarea reglementarilor in vigoare, a parametrilor de baza ai energiei
electrice, masurarea energiei electrice, remedierea defectiunilor, verificarea sesizarilor.

Schimbarea furnizorului de energie electrica nu modifica obligatiile si indatoririle operatorilor de


distributie.

Schimbarea furnizorului presupune intreruperea alimentarii cu energie electrica?

In nici un caz. Schimbarea furnizorului inseamna o schimbare comerciala a partilor contractante prin
modificarea partii care furnizeaza energia electrica, serviciul de distributie fiind asigurat in continuare tot
de vechiul operator de distributie cu care noul furnizor incheie in paralel un contract de distributie.
Toata aceasta procedura de schimbare a furnizorului se desfasoara fara a se intrerupe consumatorului
livrarea de energie electrica.
Contractul cu vechiul furnizor inceteaza in momentul preluarii consumatorului de catre noul furnizor.
Fizic, energia electrica exista in acel punct de consum, pastrandu-se continuitatea in alimentare si are
aceiasi parametri de calitate.

Schimbarea furnizorului presupune perceperea vreunor taxe?

Potrivit art. 6 din Ordinul ANRE nr. 105/2014: Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit,
fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau tarife legate de parcurgerea procedurilor specifice.

Caracteristicile ofertei ENEL:


- Durata contract: contractul se incheie pe o perioada egala cu termenul de valabilitate al Avizului
Tehnic de Racordare.
- Durata conditii economice: conditiile economice sunt valabile pe o perioada de 12/24 luni
(conform Anexei A la contractul de furnizare)
- Termen de plata: 30 de zile de la data emiterii facturii, fara factura de avans
- Modalitati de plata: numerar, direct debit, Internet, virament bancar, ATM
- Garantii retinute: nu se percep garantii la incheierea contractului de furnizare
- Modificarea conditiilor economice: furnizorul transmite noile conditiile economice cu cel putin
60 de zile nainte de expirarea valabilitatii conditiilor economice stipulate n Anexa A. In situatia n care,
n termen de 15 zile de la transmiterea noilor conditii economice, clientul nu i exprima, printr-o
notificare, refuzul acestora, acestea sunt considerate acceptate de catre client si se vor aplica in termenul
lor de valabilitate.
- Gestionarea relatiei cu distribuitorul zonal
- Facturarea:
- periodicitate: lunar
- modalitate transmitere facturi: posta sau mail (dupa activarea contului MyEnel)

10
- Denuntarea contractului: Denuntarea unilaterala a contractului din initiativa oricareia din parti
se face numai cu o notificare prealabila, cu respectarea termenului de preaviz mentionat n Anexa A.
- Servicii on-line, cont My Enel,
- Servicii Call Center specializate
- Posibilitatea incasarii taxelor Radio-TV

Ce este Avizul tehnic de racordare?

Avizul tehnic de racordare (ATR) reprezinta documentul scris in care se stabilesc conditiile tehnice in
care se face racordarea la retelele electrice de distributie a energiei electrice. ATR se emite la solicitarea
clientilor actuali sau viitori ai operatorilor de distributie. Avizul tehnic de racordare este valabil numai
pentru un anumit amplasament si se emite de catre operatorul de distributie.

De unde va sti furnizorul Enel care este consumul de energie electrica?

Chiar daca clientul isi schimba furnizorul de energie electrica, distribuitorii locali isi pastreaza
atributiile si responsabilitatile de operator de distributie. Aceste atributii si responsabilitati sunt prevazute
prin contractul de distributie incheiat cu noul furnizor. Operatorul de distributie asigura respectarea
reglementarilor in vigoare, a parametrilor de baza ai energiei electrice, masurarea energiei electrice,
remedierea defectiunilor, verificarea sesizarilor. Astfel, furnizorul Enel va primi lunar datele de facturare
de la distribuitorul local.

Pentru ce zone de distributie poate deveni Enel furnizor de energie electrica?

Conform Licentelor de furnizare a energiei electrice Enel poate furniza energie electrica
consumatorilor eligibili, la locurile de consum ale acestora, amplasate oriunde pe teritoriul tarii.

Care sunt informatiile care pot fi gasite in contractele de furnizare si ajuta in procesul de
ofertare?

Furnizarea energiei electrice pentru consumatori se face obligatoriu pe baza contractelor de furnizare.
Aceste contracte contin clauze minime obligatorii referitoare la:
- durata contractului
- conditii de prelungire si conditii de reziliere
- tariful aplicat
- perioada de facturare si conditiile de plata.

Care sunt informatiile care se regasesc pe o factura de energie electrica si pot fi folosite
in procesul de ofertare- deosebit de important in zone non Enel?

Din orice factura de furnizare se pot obtine urmatoarele informatii:

- Client si datele acestuia (CUI, sediu social, stare insolventa(eventual), etc)


11
- Furnizorul si tipul contractului de furnizare (piata concurentiala sau reglementata)
- adresele locului de consum, caracteristicile grupului de masura (marimi masurate, eventual
constanta grupului), ATR, nivelul de tensiune
- energie anuala consumata si pretul actual
- situatia facturilor in sold la data facturarii (doar la unii furnizori)
- denumire loc consum- poate indica profilul de consum

Care sunt elementele de pret care se vor regasi pe factura Enel de energie electrica pt
clientii de pe Piata Consurentiala?

Pretul de furnizare a energiei electrice se compune din:


I. Pretul pentru energia electrica activa furnizata. Pretul energiei electrice active ofertat va ramane
neschimbat pe o perioada de 12/24 luni de la data intrarii in vigoare a contractului.

II. Tarifele reglementate de ANRE, in functie de nivelul de tensiune in punctul de delimitare: tarife
reglementate transport, tarife reglementate distributie, servicii de sistem.

III. Alte componente: accize, TVA, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta si valoarea
certificatelor verzi.

Tarifele reglementate, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta, certificatele verzi precum si
alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competenta, sunt supuse reglementarii ANRE, acestea putand
fi modificate pe parcursul derularii contractului ca urmare a modificrii legislatiei aplicabile.

Modul de calcul si pretul pentru energia electrica reactiva (inductiva, respectiv capacitiva) este cel
reglementat de ANRE, in vigoare la data facturarii.

Ce reprezinta certificatele verzi?

Certificatele Verzi reprezinta o forma de sustinere a energiei electrice produsa din surse regenerabile.
Certificatul Verde este un document care atesta ca o cantitate de energie electrica (1 MWh) este produsa
din surse regenerabile de energie. ANRE stabileste o cota fixa de energie electrica produsa din surse
regenerabile de energie, pe care furnizorii sunt obligati sa o cumpere. Furnizorii de energie electrica sunt
obligati sa achizitioneze anual un numar de Cerificare Verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei
obligatorii si cantitatea de energie electrica furnizata anual consumatorilor finali. Sumele platite de
furnizori sunt introduse pe facturile clientilor.

Care sunt sursele regenerabile de energie?

Sursele regenerabile de energie sunt sursele de energie nefosile: eoliana, solara, aerotermala,
geotermala, hidrotermala, hidraulica (in centrale cu putere de cel mult 10MW), biomasa, gaz de
fermentare a deseurilor si a namolurilor din instalatii de epurare a apelor uzate si biogaz.

12
Ce reprezinta dezechilibrele?

Specific Pietei Libere de energie electrica este faptul ca decontarea energiei electrice se face orar,
pentru fiecare IBD (interval baza de decontare, 1 IBD= 1 ora). Dezechilibru reprezinta diferenta intre
pozitia neta masurata si pozitia neta prognozata pentru fiecare IBD. Prin ofertele pe care le propune, Enel
suporta in totalitate conturile cu dezechilibrele.

Ce reprezinta contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta?

Conceptul de cogenerare reprezinta producerea concomitenta, cu aceeasi instalatie si cu acelasi


combustibil a energiei termice si electrice. Cea mai importanta caracteristica a tehnologiei de cogenerare
de inalta eficienta este constituita de eficienta energetica si de economia de combustibil, in comparatie cu
producerea separata a formelor de energie. Aceasta contributie reprezinta un sprijin care se acorda
pentru promovarea sistemelor de producere a energiei termice si electrice in cogenerare de inalta
eficienta, permitandu-se astfel reducerea consumurilor de materii prime si energie in procesul de
productie, concomitent cu reducerea emisiilor poluante.

Ce reprezinta Componenta Piata Concurentiala?

Componenta Piata Concurentiala (CPC) este un tarif nou de energie electrica activa, aplicat de
furnizorii de ultima instanta in factura clientilor finali care nu au uzat de eligibilitate, corelat cu
calendarul de eliminare a tarifelor reglementate (conform Metodologiei ANRE), cu scopul liberalizarii
complete a pietei de energie electrica. Astfel, pentru clientii noncasnici eliminarea tarifelor reglementate
a inceput la data de 1 septembrie 2012 si s-a finalizat la data de 31.12.2013, iar pentru clientii casnici
eliminarea tarifelor reglementate a inceput la data de 1 iulie 2013 si se va finaliza la data de 31.12.2017.

Ce sunt tarifele reglementate?

Tarifele reglementate sunt tarifele aferente serviciilor de transport, de sistem, respectiv cele specifice
de distributie. Aceste tarife sunt stabilite de ANRE si se supun reglementrii ANRE.

Ce sunt serviciile de transport si de sistem si cine le presteaza?

Serviciul de transport si serviciul de sistem sunt servicii asigurate de operatorul de transport si de


sistem si constau in asigurarea transmiterii, in conditii de eficienta si siguranta, a energiei electrice intre
doua sau mai multe puncte ale retelei de transport, cu respectarea standardelor de performanta in vigoare.
Transportul energiei se realizeaza de operatorul de transport si de sistem, care trebuie sa fie o persoana
juridica titulara de licenta. CN TRANSELECTRICA SA este operatorul de transport si de sistem din
Romania, cu un rol cheie pe piata de energie electrica din Romania. Reteaua de transport a energiei
electrice (cu tensiunea de linie mai mare de 110 kV) este proprietate publica a statului.
Operatorul de transport si de sistem presteaza serviciul public pentru toti utilizatorii retelelor electrice de
transport in conditii nediscriminatorii, ale cerintelor legi energiei electrice si reglementarilor in vigoare.
El asigura si conducerea operativa a sistemului in scopul realizarii functionarii stabilitatii frecventei si
tensiunii, continuitatii in alimentarea consumatorilor.
13
Ce este serviciul de decontare pe piata angro de energie electrica si cine il presteaza?

Serviciul de decontare pe piata angro de energie electrica este asigurat de operatorul pietei de energie
electrica, persoana juridica titulara de licenta, care are ca atributie de baza organizarea si administrarea
pietei de energie. El preia si prelucreaza ofertele de vanzare-cumparare de energie electrica si stabileste
zilnic cantitatile de energie tranzactionate pe fiecare interval de programare, stabileste drepturile de
incasare si obligatiile de plata ale participantilor la piata, stabileste intervalele orare necesare tarifarii,
coordoneaza activitatea de prognoza etc. Operatorul pietei trebuie sa aiba o pozitie echidistanta fata de
participantii la traficul de energie si nu ii este permisa divulgarea informatiilor obtinute, legate de
tranzactiile in curs. Operatorul pietei de energie electrica este societatea comerciala OPCOM S.A. In
acest moment c/v acestui serviciu este inclusa in pretul energiei ofertate- nu se trece distinct in oferte sau
pe factura.

Ce este serviciul de distributie si cine il presteaza?

Distributia energiei electrice se realizeaza de operatorii locali de distributie, persoane juridice, titulare
de licenta. Operatorul de distributie presteaza serviciul public pentru toti utilizatorii retelelor de
distributie (retele cu tensiunea de linie pana la 110 kV, inclusiv), in conditii nediscriminatorii, cu
respectarea legilor in vigoare. El are atributiile de a exploata, retehnologiza si reabilita retelele de
distributie, de a realiza lucrari de dezvoltare a acestor retele de distributie, de a asigura conducerea lor
operativa.

De ce sunt diferite valorile tarifelor reglementate pentru cele opt zone de distributie?

Tariful de distributie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculeaza prin insumarea
tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice in functie de nivelul de tensiune in
punctul de delimitare cu consumatorul, stabilit conform contractului de distributie a energiei electrice.
La calculul serviciului de transport se tine seama de tarifele zonale pentru introducerea de energie
electrica in retea (Tg) si de tarifele zonale pentru extragerea de energie electrica din retea (Tl).
Toate aceste tarife sunt stabilite de ANRE, sunt publicate pe site-ul www.anre.ro.

14