Sunteți pe pagina 1din 17

L 347/470 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.

2013

REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI


din 17 decembrie 2013
privind Fondul social european i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, parcursul vieii i s dezvolte politici de incluziune activ,
cuprinztoare i sustenabil n conformitate cu sarcinile
care revin FSE prin articolul 162 din Tratatul privind
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, funcionarea Uniunii Europene (TFUE), contribuind
n special articolul 164, astfel la coeziunea economic, social i teritorial, n
conformitate cu articolul 174 din TFUE. n conformitate
cu articolul 9 din TFUE, FSE ar trebui s in seama de
cerinele privind promovarea unui nivel ridicat al ocuprii
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene, forei de munc, garantarea unei protecii sociale cores
punztoare, combaterea excluziunii sociale, precum i de
cerinele privind un nivel ridicat de educaie, de formare
dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele profesional i de protecie a sntii umane.
naionale,

(3) Consiliul European din 17 iunie 2010 a lansat apelul ca


avnd n vedere avizele Comitetului Economic i Social Euro toate politicile comune, inclusiv politica de coeziune, s
pean (1), sprijine Strategia Uniunii pentru o cretere inteligent,
durabil i favorabil incluziunii ("strategia Europa
2020"). Pentru a se asigura alinierea deplin a FSE la
avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (2), obiectivele acestei strategii, n special n ceea ce privete
ocuparea forei de munc, educaia, formarea i
combaterea excluziunii sociale, a srciei i a discrimi
nrii, FSE ar trebui s sprijine statele membre innd
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar,
seama de orientrile integrate relevante i, de recoman
drile relevante specifice fiecrei ri adoptate n confor
mitate cu articolul 121 alineatul (2) i cu articolul 148
ntruct: alineatul (4) din TFUE, precum i, dac este cazul la nivel
naional, de programele naionale de reform susinute de
strategii naionale n materie de ocupare a forei de
(1) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului munc, rapoarte sociale naionale, strategii naionale de
European i al Consiliului (3) instituie cadrul n care se integrare a romilor i strategii naionale n materie de
nscrie aciunea Fondului social european (FSE), a handicap. De asemenea, FSE ar trebui s contribuie la
Fondului european de dezvoltare regional (FEDR), a aspectele relevante ale implementrii iniiativelor emble
Fondului de coeziune, a Fondului european agricol matice, n special Agenda pentru noi competene i
pentru dezvoltare rural i a Fondului european pentru locuri de munc Tineretul n micare i Platforma
pescuit i afaceri maritime i stabilete, n special, obiec european de combatere a srciei i a excluziunii
tivele tematice, principiile i normele referitoare la sociale. Ar trebui, de asemenea, s sprijine activitile
programare, monitorizare i evaluare, gestionare i relevante desfurate n cadrul iniiativelor O agend
control. Prin urmare, este necesar s se precizeze digital i Uniunea inovrii.
misiunea i domeniul de aplicare ale FSE, precum i
prioritile de investiii conexe care abordeaz obiectivele
tematice, i s se prevad dispoziii specifice privind (4) Uniunea se confrunt cu provocri structurale generate
tipurile de activiti care pot fi finanate din FSE. de globalizarea economic, schimbrile tehnologice,
mbtrnirea crescnd a forei de munc, precum i de
carenele tot mai accentuate n materie de competene i
(2) FSE ar trebui s mbunteasc ansele de angajare, s de for de munc n anumite sectoare i regiuni. Provo
consolideze incluziunea social, s combat srcia, s crile au fost agravate de recenta criz economic i
promoveze educaia, competenele i nvarea pe tot financiar, care a determinat creterea nivelului omajului,
afectnd n special tinerii i alte persoane dezavantajate,
(1) JO C 143, 22.5.2012, p. 82 i JO C 271, 19.9.2013, p. 101 cum ar fi migranii i minoritile
(2) JO C 225, 27.7.2012, p. 127.
(3) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului de 17 decembrie 2013 stabilire a unor dispoziii comune
privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social (5) FSE ar trebui s aib ca obiectiv promovarea ocuprii
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru forei de munc, mbuntirea accesului la piaa
dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri forelor de munc, acordnd o atenie deosebit
maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind
persoanelor cu cele mai puine anse de acces la piaa
Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european i
Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri forelor de munc i sprijinirea mobilitii voluntare a
maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al lucrtorilor. FSE ar trebui s sprijine, de asemenea, mb
Consiliului (A se vedea pagina 320 din prezentul Jurnal Oficial) trnirea activ i n condiii bune de sntate, inclusiv
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/471

prin forme inovatoare de organizare a muncii, contribui la toate obiectivele tematice stabilite prin
promovarea sntii i a siguranei la locul de munc prezentul regulament. Strategiile de dezvoltare local
i crescnd ansele de ocupare a unui loc de munc. plasat sub responsabilitatea comunitii sprijinite de
Pentru promovarea unei mai bune funcionri a pieelor FSE ar trebui s fie favorabile incluziunii persoanelor
forelor de munc, prin sporirea mobilitii geografice dezavantajate prezente pe teritoriul respectiv, att n
transnaionale a lucrtorilor, FSE ar trebui, n special, s ceea ce privete guvernana grupului de aciune local,
sprijine activitile EURES (activiti ale serviciilor ct i coninutul strategiei.
europene pentru ocuparea forei de munc) n ceea ce
privete recrutarea i serviciile conexe de informare,
consiliere i orientare la nivel naional i transfrontalier.
Operaiunile finanate din FSE ar trebui s respecte
articolul 5 alineatul (2) din Carta drepturilor funda (10) n acelai timp, este esenial s se sprijine dezvoltarea i
mentale a Uniunii Europene, care prevede c nimeni nu competitivitatea microntreprinderilor i a ntreprinderilor
poate fi constrns s efectueze o munc forat sau obli mici i mijlocii din Uniune i s se asigure c, prin
gatorie. dobndirea de competene adecvate i prin fructificarea
oportunitilor de nvare pe tot parcursul vieii, oamenii
se pot adapta noilor provocri, cum ar fi trecerea la o
economie bazat pe cunoatere, agenda digital i
(6) FSE ar trebui, de asemenea, s promoveze incluziunea tranziia ctre o economie cu emisii sczute de dioxid
social i s previn i s combat srcia n vederea de carbon i mai eficient din punct de vedere energetic.
ieirii din cercul vicios al dezavantajrii care continu Prin urmrirea principalelor sale obiectivelor tematice,
de la o generaie la alta, ceea ce implic mobilizarea FSE ar trebui s contribuie la abordarea acestor provocri.
unei serii de politici care s vizeze persoanele cele mai n acest context, FSE ar trebui s susin tranziia forei
dezavantajate, indiferent de vrst, inclusiv copiii, de munc de la educaie la piaa forelor de munc, spre
lucrtorii sraci i femeile mai n vrst. Ar trebui competene i locuri de munc mai ecologice i ar trebui
acordat atenie participrii persoanelor care solicit azil s abordeze lipsa personalului calificat, inclusiv cea din
i a refugiailor. FSE poate fi utilizat pentru a mbunti sectoarele eficienei energetice, energiei regenerabile i
accesul la servicii de interes general abordabile, viabile i transporturilor durabile. FSE ar trebui, de asemenea, s
de nalt calitate, n special n domeniul asistenei contribuie la dezvoltarea competenelor culturale i
medicale, al serviciilor de ocupare a forei de munc i creative. Sectorul sociocultural, cel creativ i cel cultural
de formare, al serviciilor destinate persoanelor fr sunt importante deoarece ele abordeaz n mod indirect
adpost, al ngrijirii n afara colii, al ngrijirii copiilor i obiectivele FSE; potenialul lor ar trebui, prin urmare, mai
al serviciilor de ngrijire pe termen lung. Serviciile spri bine integrat n proiectele i programarea FSE.
jinite pot fi publice, private sau comunitare i pot fi
prestate de diferite tipuri de furnizori, i anume de admi
nistraii publice, ntreprinderi private, ntreprinderi
sociale, organizaii neguvernamentale.
(11) Avnd n vedere necesitatea continu de a depune
eforturi pentru a soluiona problema omajului n
rndul tinerilor n Uniune, n ansamblul su, ar trebui
(7) FSE ar trebui s se angajeze s combat abandonul colar, creat o iniiativ Locuri de munc pentru tineri (YEI)
s promoveze accesul egal la educaie de calitate, s pentru regiunile cele mai afectate. YEI ar trebui s sprijine
investeasc n educaie i formare, s mbunteasc n astfel de regiuni tinerii care nu au un loc de munc, nu
relevana pieei forei de munc a sistemelor de urmeaz un program de educaie sau formare (NEET),
educaie i formare profesional i s consolideze care sunt omeri sau inactivi, consolidnd i accelernd
nvarea pe tot parcursul vieii, inclusiv parcursurile de astfel activitile sprijinite prin fondurile FSE. Ar trebui
nvare formale, nonformale i informale. atribuite n mod specific fonduri suplimentare YEI,
corelate cu finanare din fonduri FSE n cele mai
afectate regiuni. ntruct vizeaz mai degrab persoane
fizice dect structuri, YEI ar trebui s urmreasc
(8) Pe lng aceste prioriti, eficiena administraiei publice completarea altor operaiuni de finanare din FSE i
la nivel naional i regional, precum i capacitatea admi aciuni naionale care vizeaz NEET, inclusiv prin imple
nistraiei publice de a aciona n mod participativ, ar mentarea Garaniei pentru tineret, n conformitate cu
trebui mbuntite n regiunile i statele membre mai recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind
puin dezvoltate, n vederea stimulrii creterii crearea unei Garanii pentru tineret (1), care prevede
economice i a anselor de angajare. Capacitatea insti c tinerii ar trebui s beneficieze de o ofert de calitate
tuional a prilor interesate, inclusiv a organizaiilor de angajare, de formare continu, de ucenicie sau de
neguvernamentale, care i desfoar activitatea n stagiu n termen de patru luni de la intrarea n omaj
domeniul ocuprii forei de munc, al educaiei, al sau de la terminarea educaiei formale. YEI poate de
formrii i al politicilor sociale, inclusiv n domeniul asemenea s sprijine aciunile de combatere a aban
combaterii discriminrii, ar trebui s fie consolidat. donului colar timpuriu. Accesul persoanei tinere i al
familiei acesteia sau al persoanelor aflate n ntreinerea
sa la asigurrile sociale nu ar trebui condiionat de parti
ciparea persoanei tinere la YEI.
(9) Sprijinul n cadrul prioritii de investiii dezvoltarea
local plasat sub responsabilitatea comunitii poate (1) JO C 120, 26.4.2013, p. 1.
L 347/472 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

(12) YEI ar trebui integrat pe deplin n programarea FSE, (17) Implementarea eficient i efectiv a aciunilor sprijinite
ns, acolo unde este cazul, ar trebui avute n vedere din FSE depinde de buna guvernan i de parteneriatul
dispoziii specifice legate de YEI, n vederea atingerii dintre toi actorii teritoriali i socioeconomici relevani,
obiectivelor sale. Este necesar simplificarea i facilitarea avndu-i n vedere pe actorii care acioneaz la nivel
implementrii YEI, n special n ceea ce privete regional i local, n special asociaiile-umbrel care
dispoziiile referitoare la gestiunea financiar i modali reprezint autoritile locale i regionale, organizaiile
tile privind concentrarea tematic. Pentru a garanta c societii civile, partenerii economici i, n special,
rezultatele YEI sunt demonstrate i comunicate n mod partenerii sociali i organizaiile neguvernamentale.
clar, ar trebui avute n vedere o monitorizare i evaluare Statele membre ar trebui, prin urmare, s garanteze parti
specifice, precum i dispoziii n materie de informare i ciparea partenerilor sociali i a organizaiilor neguverna
promovare. Organizaiile de tineret ar trebui implicate n mentale la guvernana strategic a FSE, de la definirea
discuiile comitetului de monitorizare referitoare la prioritilor pentru programele operaionale, la imple
pregtirea i implementarea YEI, inclusiv la evaluarea sa. mentarea i evaluarea rezultatelor FSE.

(13) FSE ar trebui s contribuie la realizarea strategiei Europa (18) Statele membre i Comisia ar trebui s se asigure c
2020, asigurnd o mai mare concentrare a sprijinului implementarea prioritilor finanate din FSE contribuie
pentru prioritile Uniunii. Se stabilete o cot minim la promovarea egalitii ntre femei i brbai, n confor
din fondurile politicii de coeziune pentru FSE n confor mitate cu articolul 8 din TFUE. Evalurile au artat
mitate cu articolul 92 alineatul (4) din Regulamentul (UE) importana lurii n considerare a aspectului privind
nr. 1303/2013. FSE ar trebui, n special, s i intensifice obiectivele referitoare la egalitatea de gen n toate dimen
sprijinul n favoarea combaterii excluziunii sociale i a siunile sale i n toate etapele de pregtire, monitorizare,
srciei, prin asigurarea unei alocri minime de 20 % implementare i evaluare a programelor operaionale, la
din resursele totale FSE ale fiecrui stat membru. timp i n mod consecvent, asigurndu-se, n acelai timp,
Alegerea i numrul prioritilor de investiii susinute c se iau msuri specifice de promovare a egalitii ntre
din FSE ar trebui, de asemenea, limitate, n conformitate femei i brbai, a independenei economice a femeilor, a
cu nivelul de dezvoltare al regiunilor care beneficiaz de educaiei, a mbuntirii competenelor i a reintegrrii
sprijin. femeilor care sunt victime ale violenei pe piaa forelor
de munc i n societate.

(14) Pentru a se asigura o monitorizare mai strict i o mai


bun evaluare a rezultatelor obinute la nivelul Uniunii (19) n conformitate cu articolul 10 din TFUE, implementarea
prin intermediul aciunilor sprijinite din FSE, n cadrul prioritilor finanate din FSE ar trebui s contribuie la
prezentului regulament ar trebui s se stabileasc un set combaterea discriminrii pe motive de gen, ras sau
comun de indicatori de realizare i de rezultat. Astfel de origine etnic, religie sau convingeri, handicap, vrst
indicatori ar trebui s corespund prioritii de investiie sau orientare sexual, acordndu-se o atenie deosebit
i tipului de aciune sprijinite n temeiul prezentului regu persoanelor care se confrunt cu discriminri multiple.
lament, precum i al dispoziiilor relevante din Regula Discriminarea pe motive de gen ar trebui neleas n
mentul (UE) nr. 1303/2013. Indicatorii n cauz ar trebui sens larg, pentru a acoperi i alte aspecte legate de gen,
s fie completai, n cazul n care este necesar, cu indi n concordan cu jurisprudena Curii de Justiie a
catori de rezultat i/sau de realizare specifici programului. Uniunii Europene. Implementarea prioritilor finanate
din FSE ar trebui s contribuie de asemenea la
promovarea egalitii de anse. FSE ar trebui s sprijine
ndeplinirea obligaiei Uniunii n temeiul Conveniei ONU
(15) Statele membre sunt ncurajate s raporteze cu privire la privind drepturile persoanelor cu handicap n ceea ce
efectul investiiilor FSE asupra egalitii de anse, a privete, inter alia, educaia, ocuparea unui loc de
accesului n condiii de egalitate i a integrrii grupurilor munc i accesibilitatea. FSE ar trebui, de asemenea, s
marginalizate n toate programele operaionale. promoveze tranziia de la asistena instituionalizat la
cea acordat la nivelul comunitii. FSE nu ar trebui s
sprijine aciuni care contribuie la segregare sau la
excluziune social.
(16) innd seama de cerinele n materie de protecie a
datelor legate de colectarea i stocarea datelor sensibile
referitoare la participani, statele membre i Comisia ar
trebui s evalueze n mod regulat eficacitatea, eficiena i (20) Sprijinirea inovrii sociale face ca politicile s rspund
impactul sprijinului acordat de FSE pentru promovarea mai bine schimbrii sociale. FSE ar trebui s ncurajeze i
incluziunii sociale i combaterea srciei, n special n s sprijine ntreprinderile sociale inovatoare i antre
ceea ce privete persoanele defavorizate, cum ar fi prenorii sociali inovatori, precum i proiectele inovatoare
romii. Statele membre sunt ncurajate s raporteze cu asumate de organizaiile neguvernamentale i ali actori
privire la iniiativele finanate din FSE n rapoartele lor din cadrul economiei sociale. n special, testarea i
naionale sociale anexate la programele naionale de evaluarea soluiilor inovatoare nainte de aplicarea
reform, n special n ceea ce privete comunitile margi acestora pe scar larg sunt eseniale pentru mbun
nalizate, cum ar fi romii i migranii. tirea eficienei politicilor i, prin urmare, justific
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/473

sprijinul specific acordat din FSE. Printre soluiile (28) Statele membre i regiunile ar trebui ncurajate s
inovatoare s-ar putea numra, cu condiia s se dove genereze un efect de multiplicare al FSE prin intermediul
deasc eficace, elaborarea unui sistem de apreciere unor instrumente financiare pentru a sprijini, de
social, cum ar fi, de exemplu, etichetarea social. exemplu, studenii, crearea de locuri de munc, mobi
litatea lucrtorilor, incluziunea social i antreprenoriatul
social.
(21) Cooperarea transnaional are valoare adugat
important i ar trebui, prin urmare, s fie sprijinit de
toate statele membre, cu excepia cazurilor justificate n (29) FSE ar trebui s completeze alte programe ale Uniunii i
mod corespunztor, innd seama de principiul ar trebui dezvoltate sinergii strnse ntre FSE i alte
proporionalitii. Este de asemenea necesar ca rolul instrumente financiare ale Uniunii.
Comisiei n facilitarea schimburilor de experien i n
coordonarea implementrii iniiativelor relevante s fie
consolidat. (30) Investiia n capitalul uman este principalul instrument pe
care se poate baza Uniunea pentru a-i asigura competi
tivitatea la nivel internaional i relansarea durabil a
economiei sale. Niciun tip de investiie nu poate
(22) n vederea ncurajrii unei abordri integrate i globale n
produce reforme structurale dac nu este nsoit de o
materie de ocupare a forei de munc i incluziune
strategie coerent, orientat ctre cretere, pentru
social, FSE ar trebui s sprijine parteneriatele intersec
dezvoltarea capitalului uman. Prin urmare, este necesar
toriale i bazate pe teritorii.
s se garanteze c, n perioada de programare
2014-2020, resursele destinate mbuntirii compe
tenelor i creterii nivelului de ocupare a forei de
(23) Mobilizarea prilor interesate regionale i locale ar trebui munc permit luarea unor msuri la o scar corespunz
s contribuie la implementarea strategiei Europa 2020 i toare.
la realizarea obiectivelor sale principale. Pactele teritoriale,
iniiativele locale pentru ocuparea forei de munc i
incluziune social, strategiile de dezvoltare local (31) Competena de a adopta acte n conformitate cu
durabil i favorabil incluziunii gestionate de comuniti articolul 290 din TFUE ar trebui s fie delegat
n zonele urbane i rurale i strategiile de dezvoltare Comisiei pentru a defini baremurile standard pentru
urban durabil pot fi utilizate i susinute pentru a costurile unitare i sumele forfetare, precum i valorile
implica mai activ autoritile regionale i locale, oraele, maxime ale acestora, conform diferitelor tipuri de
partenerii sociali i organizaiile neguvernamentale prin operaiuni. Este deosebit de important ca, n timpul
pregtirea i implementarea programelor operaionale. lucrrilor pregtitoare, Comisia s organizeze consultri
adecvate, inclusiv la nivel de experi. Atunci cnd
pregtete i elaboreaz acte delegate, Comisia ar trebui
s asigure transmiterea simultan, n timp util i adecvat
(24) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevede c normele
a documentelor relevante ctre Parlamentul European i
privind eligibilitatea cheltuielilor se stabilesc la nivel
ctre Consiliu.
naional, cu anumite excepii n cazul crora este
necesar s se prevad dispoziii specifice n ceea ce
privete FSE.
(32) Comisia ar trebui asistat la administrarea FSE de
comitetul prevzut la articolul 163 din TFUE.
(25) Pentru a simplifica utilizarea FSE i a reduce riscul de
erori i avnd n vedere caracterul specific al operaiunilor
sprijinite din FSE, este oportun s se prevad dispoziii (33) ntruct prezentul regulament nlocuiete Regulamentul
care s completeze Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 n (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European i al
ceea ce privete eligibilitatea cheltuielilor. Consiliului (1), regulamentul n cauz ar trebui abrogat.
Cu toate acestea, prezentul regulament nu ar trebui s
afecteze continuarea sau modificarea asistenei aprobate
de Comisie n temeiul Regulamentului (CE)
(26) Utilizarea de bareme standard pentru finanarea prin nr. 1081/2006 sau al altor dispoziii legale aplicabile
costuri unitare, sume forfetare i rate forfetare ar trebui respectivei asistene la 31 decembrie 2013. Respectivul
s duc la simplificarea demersurilor pentru beneficiari i regulament sau acele alte dispoziii legale aplicabile ar
la reducerea sarcinii administrative pentru toi partenerii trebui n consecin s se aplice n continuare i dup
proiectelor din cadrul FSE. 31 decembrie 2013 asistenei sau proiectelor n cauz
pn la finalizarea lor. Cererile de asisten prezentate
sau aprobate n temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1081/2006 ar trebui s rmn valabile,
(27) Este important s se asigure buna gestiune financiar a
fiecrui program operaional i implementarea sa ntr-o
(1) Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European i al
manier ct mai eficient i accesibil. Statele membre ar Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul social european i de
trebui s evite adugarea unor norme care ar ngreuna abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 (JO L 210,
utilizarea fondurilor de ctre beneficiari. 31.7.2006, p. 12).
L 347/474 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 3


Domeniul de aplicare a sprijinului
(1) n cadrul obiectivelor tematice enunate la articolul 9
CAPITOLUL I primul paragraf punctele 8, 9, 10 i 11 din Regulamentul
DISPOZIII GENERALE (UE) nr. 1303/2013 care corespund literelor (a), (b), (c) i (d)
din prezentul alineat, i n conformitate cu misiunile sale, FSE
Articolul 1 sprijin urmtoarele prioriti de investiii:

Obiect
(a) pentru obiectivul tematic Promovarea unor locuri de
Prezentul regulament stabilete misiunile Fondului social munc durabile i de calitate i sprijinirea mobilitii lucr
european (FSE), inclusiv a iniiativei Locuri de munc pentru torilor:
tineri (YEI), domeniul de aplicare a sprijinului acordat prin
intermediul FSE, dispoziiile specifice i tipurile de cheltuieli
eligibile pentru asisten. (i) accesul la locuri de munc pentru persoanele aflate n
cutarea unui loc de munc i pentru persoanele
inactive, inclusiv pentru omerii de lung durat i
Articolul 2 pentru persoanele cu anse mici de angajare, inclusiv
prin iniiative locale de angajare i sprijin pentru mobi
Misiuni litatea forei de munc;
(1) FSE promoveaz niveluri ridicate de ocupare a forei de
munc i de calitate a locurilor de munc, mbuntete accesul
(ii) integrarea durabil pe piaa forelor de munc a tine
la piaa forelor de munc, sprijin mobilitatea geografic i
rilor, n special a celor care nu au un loc de munc,
profesional a lucrtorilor i faciliteaz adaptarea acestora la
care nu urmeaz studii sau cursuri de formare, inclusiv
schimbrile n domeniul industriei i la schimbrile din
a tinerilor care se confrunt cu riscul excluziunii sociale
sistemele de producie necesare pentru evoluiile durabile, ncu
i a tinerilor din comunitile marginalizate, inclusiv
rajeaz un nivel ridicat de educaie i formare pentru toi i prin implementarea garaniei pentru tineri;
sprijin tranziia de la educaie la ncadrarea n munc pentru
tineri, combate srcia, mbuntete incluziunea social i
promoveaz egalitatea de gen, nediscriminarea i egalitatea de
(iii) activiti independente, antreprenoriat i nfiinare de
anse, contribuind astfel la realizarea prioritilor Uniunii n ceea
ntreprinderi, inclusiv a unor microntreprinderi i a
ce privete consolidarea coeziunii economice, sociale i terito
unor ntreprinderi mici i mijlocii inovatoare;
riale.

(iv) egalitate ntre femei i brbai n toate domeniile,


(2) FSE i ndeplinete misiunile prevzute la alineatul (1) inclusiv n ceea ce privete accesul la piaa forei de
prin sprijinirea statelor membre n ndeplinirea prioritilor i munc, evoluia n carier, reconcilierea vieii profe
a obiectivelor principale ale Strategiei Uniunii pentru o cretere sionale cu cea privat i promovarea unei remuneraii
inteligent, durabil i favorabil incluziunii ("strategia Europa egale pentru munc egal;
2020") i permind acestora s abordeze provocrile specifice
cu care se confrunt n vederea atingerii obiectivelor strategiei
Europa 2020. FSE sprijin elaborarea i implementarea poli (v) adaptarea la schimbare a lucrtorilor, a ntreprinderilor
ticilor i a aciunilor legate de misiunile sale, innd seama de i a antreprenorilor;
orientrile integrate aferente strategiei Europa 2020 relevante i
de recomandrile relevante specifice fiecrei ari adoptate n
conformitate cu articolul 121 alineatul (2) i cu articolul 148 (vi) mbtrnire activ i n condiii bune de sntate;
alineatul (4) din TFUE i, dup caz, la nivel naional, de
programele naionale de reform, precum i de alte strategii i
rapoarte naionale relevante. (vii) modernizarea instituiilor pieei forelor de munc,
precum serviciile publice i private de ocupare a
forei de munc i mbuntind satisfacerea nevoilor
pieei forelor de munc, prin msuri de stimulare a
(3) Beneficiarii FSE sunt persoane, inclusiv persoane dezavan mobilitii transnaionale a lucrtorilor i prin
tajate, cum ar fi omerii pe termen lung, persoanele cu programe de mobilitate i printr-o mai bun
handicap, migranii, minoritile etnice, comunitile margina cooperare ntre instituii i prile interesate relevante;
lizate i persoanele de toate vrstele, care se confrunt cu
srcia i excluziunea social. De asemenea, FSE acord sprijin
lucrtorilor, ntreprinderilor, inclusiv actorilor din economia (b) pentru obiectivul tematic Promovarea incluziunii sociale,
social, i ntreprinztorilor, precum i sistemelor i structurilor, combaterea srciei i a oricrei forme de discriminare:
pentru a facilita adaptarea acestora la noile provocri, inclusiv
reducerea discrepanelor n materie de competene, i pentru a
promova buna guvernan, progresul social i implementarea (i) incluziune activ, inclusiv n vederea promovrii
reformelor, n special n domeniile ocuprii forei de munc, egalitii de anse, a participrii active i a mbuntirii
educaiei, formrii i politicilor sociale. capacitii de inserie profesional;
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/475

(ii) integrarea socio-economic a comunitilor margina (i) efectuarea de investiii n capacitatea instituional i n
lizate, cum ar fi romii; eficiena administraiilor i a serviciilor publice la nivel
naional, regional i local n perspectiva realizrii de
reforme, a unei mai bune legiferri i a bunei guver
(iii) combaterea tuturor formelor de discriminare i nane;
promovarea egalitii de anse;

(iv) creterea accesului la servicii accesibile, durabile i de Aceast prioritate de investiii este aplicabil doar n
nalt calitate, inclusiv asisten medical i servicii statele membre eligibile pentru sprijinul din Fondul de
sociale de interes general; coeziune sau n statele membre care au una sau mai
multe regiuni de nivelul NUTS 2 menionate la
articolul 90 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013;
(v) promovarea antreprenoriatului social i a integrrii
profesionale n ntreprinderile sociale i promovarea
economiei sociale i solidare pentru a facilita accesul
la locuri de munc; (ii) consolidarea capacitilor pentru toate prile interesate
care i desfoar activitatea n domeniul educaiei, al
nvrii pe tot parcursul vieii, al formrii i al ocuprii
(vi) strategii de dezvoltare local elaborate la nivelul comu forei de munc i al politicilor sociale, inclusiv prin
nitii; pacte sectoriale i teritoriale n vederea mobilizrii n
favoarea realizrii de reforme la nivel naional, regional
i local.
(c) pentru obiectivul tematic Efectuarea de investiii n
domeniul educaiei, al formrii i al formrii profesionale
n vederea dobndirii de competene i a nvrii pe tot
parcursul vieii: (2) Prin prioritile de investiii prevzute la alineatul (1), FSE
contribuie, de asemenea, la celelalte obiective tematice
enumerate la articolul 9 primul paragraf din Regulamentul
(i) reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu i (UE) nr. 1303/2013, n principal prin:
promovarea accesului egal la nvmntul precolar,
primar i secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de
nvare formale, nonformale i informale pentru rein
tegrarea n educaie i formare; (a) sprijinirea trecerii la o economie cu emisii sczute de dioxid
de carbon, rezistent la schimbrile climatice, eficient din
punctul de vedere al utilizrii resurselor i durabil din
(ii) mbuntirea calitii i a eficienei nvmntului punct de vedere ecologic, prin mbuntirea sistemelor de
teriar i a celui echivalent i a accesului la acestea, n educaie i de formare necesare pentru adaptarea compe
vederea creterii participrii i a nivelului de educaie, n tenelor i a calificrilor, perfecionarea forei de munc i
special pentru grupurile defavorizate; crearea de noi locuri de munc n sectoarele legate de mediu
i de energie;

(iii) creterea accesului egal la nvarea pe tot parcursul


vieii pentru toate grupele de vrst n cadre formale, (b) mbuntirea accesibilitii tehnologiilor informaiei i
nonformale i informale, actualizarea cunotinelor, a comunicaiilor, a utilizrii i a calitii acestora, prin
competenelor i a aptitudinilor forei de munc i dezvoltarea competenelor digitale i e-learning, precum i
promovarea unor parcursuri de nvare flexibile, prin investiii n e-incluziune, e-competene, precum i n
inclusiv prin orientarea profesional i validarea compe
competene antreprenoriale conexe;
tenelor dobndite;

(iv) sporirea relevanei pe piaa forelor de munc a (c) consolidarea cercetrii, a dezvoltrii tehnologice i a inovrii
educaiei i a sistemelor de formare, facilitarea tranziiei prin dezvoltarea studiilor postuniversitare i a aptitudinilor
de la educaie la piaa forelor de munc i consolidarea antreprenoriale, formarea cercetrilor, activiti de cola
formrii i a sistemelor de formare profesional, precum borare n reea i parteneriate ntre instituii de nvmnt
i a calitii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a superior, centre de cercetare i tehnologice i ntreprinderi;
competenelor, adaptarea programelor de nvmnt i
instituirea i dezvoltarea unor sisteme de nvare la
locul de munc, inclusiv a unor sisteme de nvare
dual i programe de ucenicie; (d) creterea competitivitii i a sustenabilitii pe termen lung
a ntreprinderilor mici i mijlocii, prin promovarea adapta
bilitii ntreprinderilor, a administratorilor i a lucrtorilor,
(d) pentru obiectivul tematic Creterea capacitii instituionale sporirea investiiilor n capitalul uman i sprijinirea orga
a autoritilor i prilor interesate publice i a eficienei nismelor care ofer educaie sau formare profesionale
administraiei publice: orientate ctre practic.
L 347/476 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

Articolul 4 n ceea ce privete indicatorii de realizare comuni i specifici de


program, valorile de referin se stabilesc la zero. n cazul n
Coeren i concentrare tematic care este relevant pentru natura operaiunilor susinute, pentru
(1) Statele membre se asigur c strategia i aciunile aceti indicatori se stabilesc valori-int cuantificate cumulativ
prevzute n programele lor operaionale rspund i sunt n pentru anul 2023. Indicatorii de realizare sunt exprimai n
concordan cu provocrile identificate n cadrul programelor cifre absolute.
lor naionale de reform, precum i, dup caz, n cadrul altor
strategii naionale care vizeaz combaterea omajului, a srciei
i a excluziunii sociale i, de asemenea, n cadrul recomandrilor n cazul indicatorilor de rezultat comuni i specifici programului
relevante ale Consiliului adoptate n conformitate cu pentru care s-a stabilit o valoare-int cuantificat cumulativ
articolul 148 alineatul (4) din TFUE, pentru a contribui la pentru 2023, valorile de referin se stabilesc folosind cele
realizarea obiectivelor principale ale strategiei Europa 2020 mai recente date disponibile sau alte surse de informaii rele
privind ocuparea forei de munc, educaia i reducerea srciei. vante. Indicatorii de rezultat specifici programului i obiectivele
aferente pot fi exprimate n termeni cantitativi sau calitativi.

(2) n fiecare stat membru, cel puin 20 % din totalul (2) Pe lng dispoziiile de la alineatul (1), sunt utilizai indi
resurselor FSE sunt alocate obiectivului tematic promovarea catorii de rezultat stabilii n anexa II la prezentul regulament
incluziunii sociale, combaterea srciei i a oricrei forme de pentru toate operaiunile sprijinite n cadrul prioritii de
discriminare prevzut la articolul 9 primul paragraf punctul 9 investiii menionate la articolul 3 alineatul (1) litera (a)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. punctul (ii) pentru implementarea YEI. Toi indicatorii
prevzui n anexa II la prezentul regulament sunt corelai cu
o valoare-int cuantificat cumulativ pentru 2023 i cu o
(3) Statele membre urmresc realizarea concentrrii tematice, valoare de referin.
conform urmtoarelor modaliti:

(3) Odat cu rapoartele anuale de implementare, fiecare auto


(a) n ceea ce privete regiunile mai dezvoltate, statele membre ritate de management transmite electronic date structurate
concentreaz cel puin 80 % din suma alocat din FSE pentru fiecare ax prioritar, defalcate n funcie de prioritatea
fiecrui program operaional n vederea ndeplinirii a cel de investiii. Datele sunt prezentate pentru categoriile de inter
mult cinci prioriti de investiii stabilite la articolul 3 venii menionate la articolul 96 alineatul (2) litera (b) punctul
alineatul (1); (vi) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i pentru indicatorii
de realizare i de rezultat. Prin derogare de la articolul 50
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, datele
(b) n ceea ce privete regiunile de tranziie, statele membre transmise pentru indicatorii de realizare i de rezultat se refer
concentreaz cel puin 70 % din suma alocat din FSE la valori pentru operaiuni implementate parial sau n totalitate.
fiecrui program operaional n vederea ndeplinirii a cel
mult cinci prioriti de investiii stabilite la articolul 3
alineatul (1); CAPITOLUL II

DISPOZIII SPECIFICE PRIVIND PROGRAMAREA I


IMPLEMENTAREA
(c) n ceea ce privete regiunile mai puin dezvoltate, statele
membre concentreaz cel puin 60 % din suma alocat Articolul 6
din FSE fiecrui program operaional n vederea ndeplinirii
a cel mult cinci prioriti de investiii stabilite la articolul 3 Implicarea partenerilor
alineatul (1).
(1) Participarea partenerilor menionai la articolul 5 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 la implementarea
programelor operaionale poate lua forma unor granturi
(4) Axele prioritare menionate la articolul 11 alineatul (1) se
globale, astfel cum sunt definite la articolul 123 alineatul (7)
exclud din calculul procentelor prevzute la alineatele (2) i (3)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. ntr-un astfel de caz,
din prezentul articol.
programul operaional identific partea programului operaional
vizat de grantul global, inclusiv alocarea financiar indicativ
pentru fiecare ax prioritar a componentei respective.
Articolul 5
Indicatori
(2) n scopul de a ncuraja participarea adecvat a parte
(1) Indicatorii comuni de realizare i de rezultat i, dac este nerilor sociali la aciunile sprijinite din FSE, autoritile care
cazul, indicatorii specifici de program sunt utilizai n confor gestioneaz un program operaional ntr-o regiune, astfel cum
mitate cu articolul 27 alineatul (4) i cu articolul 96 alineatul (2) este definit la articolul 90 alineatul (2) literele (a) sau (b) din
litera (b) punctele (ii) i (iv) din Regulamentul (UE) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, sau ntr-un stat membru
nr. 1303/2013. Toi indicatorii comuni de realizare i de eligibil pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune se
rezultat trebuie raportai pentru toate prioritile de investiii. asigur c, n funcie de nevoi, o sum corespunztoare din
Indicatorii de rezultat prevzui n anexa II la prezentul regu resursele FSE este alocat aciunilor de consolidare a capaci
lament sunt raportai n conformitate cu alineatul (2) din tilor, sub form de cursuri de formare, msuri de colaborare
prezentul articol. Atunci cnd este aplicabil, datele sunt n reea i consolidare a dialogului social, precum i activitilor
defalcate n funcie de gen. ntreprinse n comun de partenerii sociali.
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/477

(3) n scopul de a ncuraja participarea adecvat i accesul la nivel local i regional, pentru a rspunde nevoilor sociale, n
organizaiilor neguvernamentale la aciunile sprijinite din FSE, n colaborare cu partenerii relevani i, n special, cu partenerii
special n domeniile incluziunii sociale, egalitii ntre brbai i sociali.
femei i egalitii de anse, autoritile care gestioneaz un
program operaional ntr-o regiune, astfel cum este definit la
articolul 90 alineatul (2) literele (a) sau (b) din Regulamentul (2) n cadrul programelor lor operaionale sau ntr-o etap
(UE) nr. 1303/2013, sau ntr-un stat membru eligibil pentru ulterioar n cursul implementrii, statele membre identific
sprijinul acordat din Fondul de coeziune se asigur c o sum domenii pentru inovare social, care corespund nevoilor lor
corespunztoare din resursele FSE este alocat consolidrii capa specifice.
citilor organizaiilor neguvernamentale.

(3) Comisia faciliteaz consolidarea capacitilor n materie


Articolul 7 de inovare social, n special prin sprijinirea nvrii reciproce,
crearea de reele de colaborare, precum i diseminarea i
Promovarea egalitii de anse ntre brbai i femei promovarea bunelor practici i metodologii.
Statele membre i Comisia asigur promovarea egalitii ntre
brbai i femei prin acordarea unei importane de prim ordin
acestui aspect, astfel cum se prevede la articolul 7 din Regula Articolul 10
mentul (UE) nr. 1303/2013, pe tot parcursul pregtirii, imple
mentrii, monitorizrii i evalurii programelor operaionale. Cooperare transnaional
Prin intermediul FSE, statele membre i Comisia sprijin, de (1) Statele membre sprijin cooperarea transnaional n
asemenea, aciuni punctuale specifice n cadrul oricreia dintre scopul promovrii nvrii reciproce, sporind astfel eficacitatea
prioritile de investiii menionate la articolul 3, n special la politicilor susinute din FSE. Cooperarea transnaional implic
articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (iv) din prezentul parteneri din cel puin dou state membre.
regulament, n scopul creterii participrii durabile a femeilor
la ocuparea forei de munc i al creterii numrului de femei
angajate, combtnd astfel feminizarea srciei, reducnd (2) Prin derogare de la alineatul (1), statele membre care
segregarea pe motive de gen, combtnd stereotipurile de gen dispun de un program operaional unic sprijinit de FSE sau
pe piaa forelor de munc i n educaie i formare i de un program operaional bazat pe fonduri multiple, pot
promovnd reconcilierea vieii profesionale cu viaa privat alege n mod excepional s nu sprijine aciunile transnaionale
pentru toi, precum i repartizarea egal a responsabilitilor de cooperare, n cazuri justificate corespunztor i innd seama
de ngrijire ntre brbai i femei. de principiul proporionalitii.

Articolul 8 (3) Statele membre, n colaborare cu partenerii relevani, pot


Promovarea egalitii de anse i nediscriminarea selecta teme de cooperare transnaional pe baza unei liste de
teme comune propuse de ctre Comisie i aprobate de ctre
Statele membre i Comisia promoveaz egalitatea de anse comitetul menionat la articolul 25 sau pot selecta orice alte
pentru toi, fr discriminare n funcie de gen, ras sau teme care corespund nevoilor lor specifice.
origine etnic, religie sau convingeri, handicap, vrst sau
orientare sexual, prin acordarea unei importane de prim
ordin principiului nediscriminrii la toate nivelurile, astfel cum (4) Comisia faciliteaz cooperarea transnaional privind
se prevede la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. temele comune ale listei menionate la alineatul (3) i, dup
Prin intermediul FSE, statele membre i Comisia susin i aciuni caz, alte teme alese de statele membre prin intermediul
specifice n cadrul oricrora dintre prioritile de investiii, astfel nvrii reciproce i al unor aciuni coordonate sau comune.
cum sunt menionate la articolul 3 i, n special, la articolul 3 n special, Comisia utilizeaz o platform la nivelul UE pentru a
alineatul (1) litera (b) punctul (iii) din prezentul regulament. facilita crearea unor parteneriate transnaionale, schimbul de
Astfel de aciuni vizeaz combaterea tuturor formelor de discri experien, consolidarea capacitilor i colaborarea n reea,
minare, precum i mbuntirea accesului persoanelor cu precum i valorificarea i difuzarea rezultatelor relevante. n
handicap, n vederea mbuntirii integrrii pe piaa forelor plus, Comisia dezvolt un cadru de implementare coordonat,
de munc, n educaie i formare, consolidnd astfel incluziunea inclusiv criterii comune de eligibilitate, tipuri de aciuni i
social, reducnd inegalitile n ceea ce privete nivelul de calendarul acestora, precum i abordri metodologice comune
educaie i starea de sntate i facilitnd tranziia de la pentru monitorizare i evaluare, n vederea facilitrii cooperrii
asistena instituionalizat la cea acordat la nivelul comunitii, transnaionale.
n special n cazul celor care se confrunt cu discriminarea
multipl.
Articolul 11

Articolul 9 Dispoziii specifice fondurilor privind programele


operaionale
Inovare social
(1) Prin derogare de la articolul 96 alineatul (1) din Regula
(1) FSE promoveaz inovarea social n toate sectoarele care mentul (UE) nr. 1303/2013, programele operaionale pot stabili
intr n domeniul su de aplicare, astfel cum sunt definite la axe prioritare pentru implementarea inovrii sociale i a
articolul 3 din prezentul regulament, n special n scopul testrii, cooperrii transnaionale, astfel cum se prevede la articolele 9
evalurii i aplicrii la scar larg a soluiilor inovatoare, inclusiv i 10 ale prezentului regulament.
L 347/478 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

(2) Prin derogare de la articolul 120 alineatul (3) din Regu (2) FSE poate acorda sprijin cheltuielilor angajate pentru
lamentul (UE) nr. 1303/2013, rata maxim de cofinanare operaiuni care au loc n afara zonei vizate de program, dar
prevzut pentru o ax prioritar se majoreaz cu zece puncte pe teritoriul Uniunii, sub rezerva ndeplinirii urmtoarelor
procentuale, dar nedepind 100 %, n cazul n care o ax prio dou condiii:
ritar vizeaz n ntregime inovarea social sau cooperarea trans
naional, ori o combinaie a celor dou.
(a) operaiunea este n beneficiul zonei vizate de program;

(3) Pe lng prevederea de la articolul 96 alineatul (3) din (b) obligaiile autoritilor referitoare la programul operaional
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, programele operaionale n ceea ce privete gestionarea, controlul i auditul
stabilesc, de asemenea, contribuia aciunilor planificate care operaiunii sunt ndeplinite de ctre autoritile responsabile
beneficiaz de sprijin din FSE la: de programul operaional n cadrul cruia operaiunea
respectiv este susinut sau acestea ncheie acorduri cu
autoritile din statul membru n care operaiunea este
(a) obiectivele tematice enumerate la articolul 9 primul paragraf implementat, sub rezerva ndeplinirii n statul membru
punctele 1 - 7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 n respectiv a obligaiilor prevzute la alineatul (2) litera (a)
funcie de axa prioritar, dup caz; i a obligaiilor n ceea ce privete gestionarea, controlul i
auditul operaiunii.
(b) inovarea social i cooperarea transnaional, astfel cum se
prevede la articolele 9 i 10 ale prezentului regulament, n (3) n limita a 3 % din bugetul unui program operaional
cazul n care acestea nu sunt reglementate de o ax prio sprijinit din FSE sau a cotei care revine FSE n cadrul unui
ritar dedicat. program operaional sprijinit din mai multe fonduri, cheltuielile
efectuate n afara Uniunii sunt eligibile pentru o contribuie din
partea FSE cu condiia ca acestea s vizeze obiectivele tematice
Articolul 12 prevzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a) sau la articolul 3
alineatul (1) litera (c), i dac comitetul de monitorizare relevant
Dispoziii specifice privind tratarea caracteristicilor i-a dat acordul pentru operaiunea sau pentru tipurile de
teritoriale speciale operaiuni n cauz.
(1) FSE poate sprijini strategii de dezvoltare local elaborate
la nivelul comunitii n zonele urbane i rurale, astfel cum se (4) n plus fa de cheltuielile prevzute la articolul 69
prevede la articolele 32, 33 i 34 din Regulamentul (UE) alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,
nr. 1303/2013, pacte teritoriale i iniiative locale pentru achiziionarea de infrastructuri, terenuri i bunuri imobiliare
ocuparea forei de munc, inclusiv ocuparea forei de munc nu este de asemenea eligibil pentru o contribuie din partea
n rndul tinerilor, educaie i incluziune social, precum i FSE.
investiii teritoriale integrate (ITI), astfel cum se prevede la
articolul 36 din Regulament (UE) nr. 1303/2013.
(5) Contribuiile n natur sub form de indemnizaii sau
salarii pltite de un ter n beneficiul participanilor la o
(2) Ca o completare a interveniilor FEDER, astfel cum se operaiune pot fi eligibile pentru o contribuie din partea FSE,
prevede la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 cu condiia ca contribuiile n natur s fie angajate n confor
al Parlamentului European i al Consiliului (1), FSE poate mitate cu normele naionale, inclusiv normele contabile, i ca
sprijini dezvoltarea urban durabil prin strategii care stabilesc valoarea acestora s nu depeasc costul suportat de ctre
aciuni integrate pentru abordarea provocrilor economice, partea ter.
ecologice i sociale care afecteaz zonele urbane identificate
de statele membre pe baza principiilor prevzute n acordurile
lor respective de parteneriat. Articolul 14
Opiuni de costuri simplificate
CAPITOLUL III (1) n plus fa de opiunile menionate la articolul 67 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Comisia poate rambursa
DISPOZIII SPECIFICE PRIVIND GESTIUNEA FINANCIAR cheltuielile efectuate de ctre statele membre pe baza bare
murilor standard pentru costuri unitare i sume forfetare
Articolul 13 definite de ctre Comisie. Sumele calculate pe aceast baz
sunt considerate drept sprijin public pltit beneficiarilor i
Eligibilitatea cheltuielilor drept cheltuieli eligibile, n sensul aplicrii Regulamentului
(1) FSE acord sprijin cheltuielilor eligibile care, n confor (UE) nr. 1303/2013.
mitate cu articolul 120 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013., pot include orice resurse financiare la care n sensul primului paragraf, Comisia are competena de a
contribuie n mod colectiv angajatorii i lucrtorii. adopta acte delegate n conformitate cu articolul 24 privind
tipul de operaiuni vizate, definiiile baremurilor standard
(1) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al pentru costuri unitare i sume forfetare, precum i valorile
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de
maxime ale acestora, care pot fi ajustate conform metodelor
dezvoltare rural i dispoziiile specifice aplicabile obiectivului
referitor la investiiile pentru cretere economic i ocuparea forei aplicabile convenite de comun acord, lund n considerare n
de munc i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (A se mod corespunztor experiena dobndit n cursul perioadei de
vedea pagina 289 din prezentul Jurnal Oficial). programare anterioare.
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/479

Obiectivul exclusiv al auditelor financiare este de a verifica n temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii) din
ndeplinirea condiiilor n vederea rambursrii de ctre prezentul regulament. Aceasta vizeaz toi tinerii cu vrsta sub
Comisie, pe baza baremurilor standard pentru costuri unitare 25 de ani care nu au un loc de munc, nu urmeaz un program
i sume forfetare. de educaie sau formare, care au reedina n regiunile eligibile,
care sunt inactivi sau omeri (inclusiv omeri de lung durat) i
indiferent dac sunt nregistrai sau nu ca persoane n cutarea
n cazul utilizrii finanrii pe baza baremurilor standard pentru unui loc de munc. n mod voluntar, statele membre pot decide
costuri unitare i sume forfetare n conformitate cu primul s extind grupul-int pentru a include tinerii cu vrsta sub 30
paragraf, statul membru poate s aplice propriile sale practici de ani.
contabile pentru susinerea operaiunilor. n sensul prezentului
regulament i al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, astfel de
practici contabile i sumele rezultate nu fac obiectul unui audit n scopul YEI pentru perioada 2014-2015, regiuni eligibile
efectuat de ctre autoritatea de audit sau de ctre Comisie. nseamn regiunile de nivelul NUTS 2 care au nregistrat rate
ale omajului n rndul tinerilor cu vrsta ntre 15 i 24 de ani
de peste 25 % n 2012 i, pentru statele membre n care rata
(2) n conformitate cu articolul 67 alineatul (1) litera (d) i omajului n rndul tinerilor a crescut cu peste 30 % n 2012,
alineatul (5) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, o regiunile de nivelul NUTS 2 care au rate ale omajului n rndul
rat forfetar de pn la 40 % din costurile directe de personal tinerilor de peste 20 % n 2012.
eligibile poate fi folosit pentru a acoperi restul costurilor
eligibile ale unei operaiuni, fr ca statului membru s i se
impun s execute vreun calcul n vederea determinrii ratei Resursele alocate YEI pot fi revizuite i mrite pentru perioada
aplicabile. 2016-2020 n cadrul procedurii bugetare, n conformitate cu
articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1311/2013. Pentru
stabilirea regiunilor eligibile pentru YEI n perioada
(3) n plus fa de metodele prevzute la articolul 67 2016-2020, trimiterea la datele din 2012 din al doilea
alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, n cazul paragraf se interpreteaz ca o trimitere la ultimele date anuale
n care finanarea public pentru granturi i asisten rambur disponibile. Defalcarea pe state membre a resurselor supli
sabil nu depete 100 000 EUR, sumele menionate la mentare urmeaz aceleai etape ca alocarea iniial, n confor
articolul 67 alineatul (1) literele (b), (c) i (d) din Regulamentul mitate cu anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
(UE) nr. 1303/2013 pot fi stabilite de la caz la caz prin trimitere
la un proiect de buget convenit ex ante de ctre autoritatea de n acord cu Comisia, statele membre pot decide s aloce o sum
management. limitat de maximum 10 % din fondurile acordate n cadrul YEI
tinerilor care au reedina n subregiuni n care se nregistreaz
(4) Fr a aduce atingere articolului 67 alineatul (4) din niveluri ridicate ale omajului n rndul tinerilor i care sunt n
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, granturile i asistena afara regiunilor de nivelul NUTS 2 eligibile.
rambursabil pentru care finanarea public nu depete
50 000 EUR se acord sub form de baremuri standard Articolul 17
pentru costuri unitare sau de sume forfetare n conformitate
cu alineatul (1) din prezentul articol sau cu articolul 67 din Concentrare tematic
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ori de rate forfetare n Alocarea specific pentru YEI nu se ia n considerare n calculul
conformitate cu articolul 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/ concentrrii tematice menionate la articolul 4.
2013,cu excepia operaiunilor care beneficiaz de sprijin n
cadrul unei scheme de ajutor de stat. n cazul n care se
folosete finanarea prin rat forfetar, categoriile de costuri Articolul 18
utilizate la calculul ratei pot fi rambursate n conformitate cu
Programare
articolul 67 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013. YEI este integrat n programarea FSE n temeiul articolului 96
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Statele membre stabilesc,
dup caz, acorduri de programare corespunztoare pentru YEI
Articolul 15 n acordul lor respectiv de parteneriat i n programul lor
Instrumente financiare operaional.

n temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,


FSE poate sprijini aciuni i politici care fac parte din domeniul Acordurile de programare pot mbrca una sau mai multe din
su de aplicare prin intermediul unor instrumente financiare, urmtoarele forme:
inclusiv microcredite i fonduri de garantare.
(a) un program operaional specific;
CAPITOLUL IV
(b) o ax prioritar specific n cadrul unui program
INIIATIVA LOCURI DE MUNC PENTRU TINERI operaional;

Articolul 16
(c) o parte a uneia sau mai multor axe prioritare.
Iniiativa Locuri de munc pentru tineri
YEI sprijin lupta mpotriva omajului n rndul tinerilor n Articolele 9 i 10 din prezentul regulament se aplic, de
regiunile eligibile ale Uniunii, prin acordarea de sprijin aciunilor asemenea, YEI.
L 347/480 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

Articolul 19 Articolul 20
Monitorizare i evaluare Msuri de informare i de comunicare
(1) n plus fa de funciile comitetului de monitorizare (1) Beneficiarii se asigur c cei care particip la o operaiune
prevzute la articolul 110 din Regulamentul (UE) sunt informai n mod specific cu privire la sprijinul acordat YEI
nr. 1303/2013, cel puin o dat pe an, comitetul de monito prin intermediul finanrii din partea FSE i al alocrii specifice
rizare examineaz implementarea YEI n contextul programului pentru YEI.
operaional i progresele nregistrate n ndeplinirea obiectivelor
acesteia.
(2) Orice fel de documente referitoare la implementarea unei
operaiuni i publicate pentru public sau participani, inclusiv
(2) Raportul anual de implementare i raportul final, certificatele de prezen sau alte certificate, includ o declaraie cu
menionate la articolul 50 alineatele (1) i (2) din Regulamentul privire la faptul c operaiunea a fost sprijinit n cadrul YEI.
(UE) nr. 1303/2013, includ informaii suplimentare privind
implementarea YEI. Comisia transmite Parlamentului European
un rezumat al acestor rapoarte, astfel cum este prevzut la Articolul 21
articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Asisten tehnic
Alocarea specific pentru YEI poate fi luat n considerare de
Comisia particip la dezbaterea anual din Parlamentul ctre statele membre n calculul limitei sumei totale a fondurilor
European cu privire la rapoartele respective. alocate pentru asisten tehnic n fiecare stat membru.

(3) ncepnd din aprilie 2015 i pe parcursul anilor urmtori, Articolul 22


n acelai timp cu rapoartele anuale de implementare
menionate la articolul 50 alineatele (1) i (2) din Regulamentul Sprijin financiar
(UE) nr. 1303/2013, autoritile de management transmit n (1) Decizia Comisiei de adoptare a unui program operaional
format electronic Comisiei date structurate pentru fiecare ax stabilete pentru fiecare ax prioritar cuantumul maxim al spri
prioritar sau orice parte a acesteia care sprijin YEI. Datele jinului din alocarea specific pentru YEI i sprijinul cores
transmise privind indicatorii se refer la valorile indicatorilor punztor din FSE, ca o sum global i de asemenea n
prevzui n anexele I i II la prezentul regulament i, dup funcie de categoria de regiune. Pentru fiecare ax prioritar,
caz, la indicatorii specifici ai programului. Acestea se refer la sprijinul corespunztor din FSE este cel puin egal cu alocarea
operaiuni implementate parial sau n totalitate. specific pentru YEI.

(4) Rapoartele anuale de implementare menionate la (2) Pe baza sumelor menionate la alineatul (1), decizia
articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 Comisiei menionat la alineatul (1) stabilete, de asemenea,
sau, dup caz, raportul de progres menionat la articolul 111 raportul dintre categoriile de regiuni eligibile pentru sprijinul
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i raportul FSE pentru fiecare ax prioritar.
anual de implementare prezentat la 31 mai 2016, prezint
principalele concluzii ale evalurilor menionate la alineatul (6)
din prezentul articol. De asemenea, rapoartele prezint i (3) n cazul n care YEI este implementat prin intermediul
evalueaz calitatea ofertelor de munc primite de participanii unei axe prioritare specifice care vizeaz regiunile eligibile din
la YEI, inclusiv tinerii dezavantajai, cei care provin din comu mai multe categorii, cea mai mare rat de cofinanare se aplic
niti marginalizate i cei care prsesc sistemul educaional fr n ceea ce privete sumele alocate din FSE.
a fi obinut o calificare. Rapoartele prezint i evalueaz, de
asemenea, progresele lor n ceea ce privete educaia continu,
gsirea unor locuri de munc durabile i decente sau orientarea Alocarea specific pentru YEI nu face obiectul cerinei naionale
ctre ucenicie sau stagii de calitate. privind cofinanarea.

(5) Rapoartele de progres menionate la articolul 52 din Rata de cofinanare total a axei prioritare stabilit prin decizia
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 includ informaii supli Comisiei menionat la alineatul (1) se calculeaz innd seama
mentare i o evaluare cu privire la implementarea YEI. de rata de cofinanare din sumele alocate din FSE mpreun cu
Comisia transmite Parlamentului European un rezumat al alocarea specific pentru YEI.
acestor rapoarte, astfel cum este prevzut la articolul 53
alineatul (2) din regulamentul respectiv i particip la dezbaterea Articolul 23
din Parlamentul European cu privire la rapoartele respective.
Gestiunea financiar

(6) Cel puin de dou ori n cursul perioadei de programare, n plus fa de articolul 130 din Regulamentul (UE)
se evalueaz eficacitatea, eficiena i impactul sprijinului comun nr. 1303/2013, atunci cnd Comisia ramburseaz plile inter
oferit din FSE i al alocrii specifice pentru YEI, inclusiv pentru mediare i achit soldul final pentru YEI n funcie de axele
implementarea Garaniei pentru tineret. prioritare, rambursarea din bugetul Uniunii se repartizeaz n
mod egal ntre FSE i alocarea specific pentru YEI. Dup
rambursarea tuturor resurselor din alocarea specific pentru
Prima evaluare se finalizeaz pn la 31 decembrie 2015, iar a YEI, Comisia aloc rambursrile restante din bugetul Uniunii
doua evaluare pn la 31 decembrie 2018. ctre FSE.
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/481

Comisia repartizeaz rambursarea din cadrul FSE ntre cate (4) Comitetul FSE include cte un reprezentant al fiecrei
goriile de regiuni, n conformitate cu raportul prevzut la organizaii care reprezint organizaiile lucrtorilor i organi
articolul 22 alineatul (2). zaiile angajatorilor la nivelul Uniunii.

CAPITOLUL V (5) Comitetul FSE poate invita la edinele sale reprezentani


fr drept de vot ai Bncii Europene de Investiii i ai Fondului
DELEGAREA DE COMPETENE I DISPOZIII FINALE
European de Investiii, precum i reprezentani fr drept de vot
ai organizaiilor relevante ale societii civile, n cazul n care
Articolul 24 ordinea de zi a reuniunii respective impune participarea
Exercitarea delegrii acestora.

(1) Competena de a adopta acte delegate este conferit


Comisiei sub rezerva ndeplinirii condiiilor prevzute la (6) Comitetul FSE:
prezentul articol.

(2) Competena de a adopta acte delegate menionat la (a) este consultat cu privire la proiecte de decizie ale Comisiei
articolul 14 alineatul (1) se confer Comisiei de la 21 decembrie privind programele operaionale i programarea, n cazul n
2013 pn la 31 decembrie 2020. care se prevede sprijinul FSE;

(3) Delegarea de competene menionat la articolul 14 (b) este consultat cu privire la intenia de utilizare a asistenei
alineatul (1) poate fi revocat oricnd de Parlamentul tehnice n cazul unui sprijin din partea FSE, precum i la alte
European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capt chestiuni relevante pentru FSE cu impact asupra imple
delegrii de competene specificat n decizia respectiv. mentrii strategiilor la nivelul Uniunii;
Decizia produce efecte din ziua care urmeaz datei publicrii
acesteia n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dat
ulterioar menionat n decizie. Decizia nu aduce atingere vali (c) aprob lista de teme comune referitoare la cooperarea trans
ditii actelor delegate care sunt deja n vigoare. naional, dup cum se prevede la articolul 10 alineatul (3).

(4) De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific (7) Comitetul FSE poate emite avize referitor la:
simultan Parlamentului European i Consiliului.

(a) chestiuni legate de contribuia FSE la implementarea stra


(5) Un act delegat adoptat n temeiul articolului 14 alineatul tegiei Europa 2020;
(1) intr n vigoare numai n cazul n care nici Parlamentul
European i nici Consiliul nu au formulat obieciuni n
termen de dou luni de la notificarea actului respectiv ctre
Parlamentul European i Consiliu sau n cazul n care, naintea (b) chestiuni legate de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.,
expirrii termenului respectiv, Parlamentul European i Consiliul relevante pentru FSE;
au informat Comisia c nu vor formula obiecii. Respectivul
termen se prelungete cu dou luni la iniiativa Parlamentului
European sau a Consiliului. (c) ntrebri legate de FSE, transmise de Comisie, altele dect
cele menionate la alineatul (6).

Articolul 25
(8) Avizele comitetului FSE se adopt cu majoritatea absolut
Comitetul n temeiul articolului 163 din TFUE a voturilor valabil exprimate i se comunic Parlamentului
(1) Comisia este asistat de un comitet (comitetul FSE) European spre informare. Comisia informeaz comitetul FSE
instituit n temeiul articolului 163 din TFUE. despre modul n care a inut seama de avizele sale.

(2) Membrul Comisiei nsrcinat s prezideze comitetul FSE Articolul 26


poate s delege aceast funcie unui nalt funcionar al Comisiei.
Secretariatul comitetului FSE este asigurat de Comisie. Dispoziii tranzitorii
(1) Prezentul regulament nu afecteaz continuarea sau modi
ficarea, inclusiv anularea total sau parial, a asistenei aprobate
(3) Fiecare stat membru numete cte un reprezentant al de Comisie n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 sau
guvernului, un reprezentant al organizaiilor lucrtorilor, un al altei legislaii aplicabile acestei asistene la 31 decembrie
reprezentant al organizaiilor angajatorilor i un supleant 2013. Respectivul regulament sau acea alt legislaie aplicabil
pentru fiecare membru pe un termen de maximum apte ani. se aplic n consecin n continuare i dup 31 decembrie
n absena unui membru, supleantul su primete automat 2013 asistenei respective i operaiunilor n cauz pn la
dreptul de a participa la deliberri. ncheierea lor.
L 347/482 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

(2) Cererile de asisten prezentate sau aprobate nainte de Articolul 28


1 ianuarie 2014 n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1081/2006
rmn valabile. Revizuire
Parlamentul European i Consiliul revizuiesc prezentul regu
Articolul 27 lament pn la 31 decembrie 2020, n conformitate cu
articolul 164 din TFUE.
Abrogare
Fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 26 din prezentul
regulament, Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 se abrog cu
efect de la 1 ianuarie 2014. Articolul 29
Intrare n vigoare
Trimiterile la regulamentul abrogat se interpreteaz ca trimiteri
la prezentul regulament i se citesc n conformitate cu tabelul de Prezentul regulament intr n vigoare n ziua urmtoare datei
coresponden din anexa III. publicrii sale n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


Preedintele Preedintele
M. SCHULZ R. ADIUS
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/483

ANEXA I

Indicatorii comuni de realizare i de rezultat privind investiiile realizate din FSE

(1) Indicatori comuni de realizare privind participanii


Participani (1) sunt persoanele care beneficiaz n mod direct de o intervenie din FSE, care pot fi identificate i
crora li se pot solicita caracteristicile, i pentru care sunt angajate cheltuieli specifice. Alte persoane nu vor fi
clasificate ca participani. Toate datele sunt defalcate n funcie gen.

Indicatorii comuni de realizare pentru participani sunt:

omeri, inclusiv omeri pe termen lung*;

omeri pe termen lung*;

persoane inactive*;

persoane inactive, care nu urmeaz studii sau cursuri de formare*;

angajai, inclusiv persoane care desfoar o activitate independent*;

persoane cu vrsta sub 25 de ani*;

persoane cu vrsta peste 54 de ani*;

participani cu vrsta peste 54 de ani care sunt omeri, inclusiv omeri de lung durat, sau inactivi, care nu
urmeaz studii sau cursuri de formare*;

persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)*;

persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)*;

persoane cu studii superioare (ISCED 5 8)*;

participani care triesc n gospodrii fr persoane ocupate;

participani care triesc n gospodrii fr persoane ocupate cu copii aflai n ntreinere;

participani care triesc n gospodrii alctuite dintr-un printe unic cu copii aflai n ntreinere;

migrani, participani de origine strin, minoriti (inclusiv comuniti marginalizate, cum ar fi romii)**;

participani cu handicap**;

alte persoane defavorizate**.

Numrul total de participani va fi calculat automat, pe baza indicatorilor de realizare.

Aceste date privind participanii care iau parte la o operaiune sprijinit din FSE sunt furnizate n rapoartele anuale de
implementare, astfel cum se prevede la articolul 50 alineatele (1) i (2) i la articolul 111 alineatul (1) din Regula
mentul (UE) nr. 1303/2013.

persoane fr adpost sau care sunt afectate de excluziunea locativ*;

persoane din zonele rurale* (2).

(1) Autoritile de management instituie un sistem care nregistreaz i stocheaz datele individuale ale participanilor sub form electronic
astfel cum este prevzut la articolul 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Dispoziiile privind prelucrarea
datelor puse n aplicare de statele membre trebuie s fie conforme cu dispoziiile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i
libera circulaie a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31), n special articolele 7 i 8.
Datele raportate privind indicatorii marcai cu simbolul * sunt date cu caracter personal, conform articolului 7 din Directiva 95/46/CE.
Prelucrarea lor este necesar n vederea ndeplinirii unei obligaii legale care i revine operatorului [articolul 7 litera (c) din Directiva
95/46/CE]. Pentru definiia operatorului, a se vedea articolul 2 din Directiva 95/46/CE.
Datele raportate privind indicatorii marcai cu simbolul ** sunt o categorie special de date, conform articolului 8 din Directiva
95/46/CE. Sub rezerva unor garanii corespunztoare, statele membre pot prevedea, pentru un motiv de interes public important,
derogri suplimentare fa de cele prevzute la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE fie n legislaia intern, fie prin decizia
autoritii de supraveghere [articolul 8 alineatul (4) din Directiva 95/46/CE].
( ) Datele se colecteaz la nivelul unitilor administrative mai mici (uniti administrative locale 2) n conformitate cu Regulamentul (CE)
2

nr. 1059/200 al Parlamentului European i al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unitilor
teritoriale de statistic (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).
L 347/484 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

Datele privind participanii care se ncadreaz la cei doi indicatori menionai mai sus vor fi furnizate n rapoartele
anuale de implementare, astfel cum se prevede la articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
Datele sunt colectate pe baza unui eantion reprezentativ de participani n cadrul fiecrei prioriti de investiii.
Valabilitatea intern a eantionului este asigurat astfel nct datele s poat fi generalizate la nivel de prioritate de
investiii.

(2) Indicatorii comuni de realizare pentru entiti sunt:

numrul de proiecte implementate integral sau parial de parteneri sociali sau de organizaii neguvernamentale;

numrul de proiecte dedicate participrii durabile i progresului femeilor pe piaa forelor de munc;

numrul de proiecte care se adreseaz administraiilor publice sau serviciilor publice la nivel naional, regional sau
local;

numrul de microntreprinderi i de ntreprinderi mici i mijlocii care beneficiaz de sprijin (inclusiv ntreprinderi
cooperatiste i ntreprinderi din economia social).

Aceste date sunt furnizate n rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la articolul 50 alineatele (1) i
(2) i la articolul 111 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(3) Indicatorii comuni de rezultat imediat pentru participani sunt:

persoane inactive angajate n cutarea unui loc de munc la ncetarea calitii de participant*;

persoane care urmeaz studii/cursuri de formare la ncetarea calitii de participant*;

persoane care dobndesc o calificare la ncetarea calitii de participant*;

persoane care au un loc de munc, inclusiv cele care desfoar o activitate independent, la ncetarea calitii de
participant*;

persoane defavorizate angajate n cutarea unui loc de munc, n educaie/formare, n dobndirea unei calificri,
care au un loc de munc, inclusiv cele care desfoar o activitate independent, la ncetarea calitii de partici
pant**.

Aceste date sunt furnizate n rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la articolul 50 alineatele (1) i
(2) i la articolul 111 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Toate datele sunt defalcate n funcie de gen.

(4) Indicatorii comuni de rezultat pe termen mai lung pentru participani sunt:

persoane care au un loc de munc, inclusiv cele care desfoar o activitate independent, n termen de ase luni
de la ncetarea calitii de participant*;

persoane a cror situaie pe piaa forelor de munc s-a mbuntit n termen de ase luni de la ncetarea calitii
de participant*;

participani cu vrsta de peste 54 de ani care au un loc de munc, inclusiv cele care desfoar o activitate
independent, n termen de ase luni de la ncetarea calitii de participant**;

persoane dezavantajate care au un loc de munc, inclusiv cele care desfoar o activitate independent, n termen
de ase luni de la ncetarea calitii de participant**.

Aceste date sunt furnizate n rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la articolul 50 alineatul (5) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Datele sunt colectate pe baza unui eantion reprezentativ de participani n cadrul
fiecrei prioriti de investiii. Valabilitatea intern a eantionului este asigurat astfel nct datele s poat fi gene
ralizate la nivel de prioritate de investiii. Toate datele sunt defalcate n funcie de gen.
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/485

ANEXA II

Indicatori de rezultat pentru YEI

Aceste date sunt furnizate n rapoartele anuale de implementare, astfel cum se prevede la articolul 50 alineatele (1) i (2)
din Regulamentul (UE) nr. [1303/2013] [RDC] i n raportul care trebuie prezentat n aprilie 2015, astfel cum se
menioneaz la articolul 19 alineatul (3) din prezentul regulament. Toate datele sunt defalcate n funcie de gen.

(1) Indicatori comuni de rezultat imediat pentru participani


Participani (1) se refer la persoanele care beneficiaz n mod direct de o intervenie YEI, care pot fi identificate,
crora li se pot solicita caracteristicile i pentru care sunt angajate cheltuieli specifice.

Indicatorii de rezultat imediat sunt:

participanii omeri care particip la intervenia sprijinit de YEI pn la finalizarea sa*;

participanii omeri care primesc o ofert de munc, de participare la un program de educaie continu, ucenicie
sau de stagiu la ncetarea calitii de participant *;

participanii omeri care urmeaz un program de educaie/formare, care sunt n curs de a obine o calificare sau
care au un loc de munc, inclusiv ca independeni, la ncetarea calitii de participant *;

participanii omeri de lung durat care particip la intervenia sprijinit de YEI pn la finalizarea sa*;

participanii omeri de lung durat care primesc o ofert de munc, de participare la un program de educaie
continu, ucenicie sau de stagiu la ncetarea calitii de participant*;

care obin o calificare, sau care au un loc de munc, inclusiv cele care desfoar o activitate independent, la
ncetarea calitii de participant*;

participanii inactivi care nu urmeaz studii sau cursuri de formare, care particip la intervenia sprijinit de YEI la
ncetarea calitii de participant*;

participanii inactivi care nu urmeaz studii sau cursuri de formare i care primesc o ofert de munc, de
participare la un program de educaie continu, ucenicie sau de stagiu la ncetarea calitii de participant*;

i care nu urmeaz un program de educaie sau de formare, care urmeaz un program de educaie/formare, sunt n
curs de a obine o calificare sau care au un loc de munc, inclusiv cele care desfoar o activitate independent, la
ncetarea calitii de participant*.

(2) Indicatori comuni de rezultat pe termen lung pentru participani


Indicatorii de rezultat pe termen lung sunt:

persoanele care primesc oferte de participare la programe de educaie continu, de formare n vederea obinerii
unei diplome, de ucenicie sau de stagiu n termen de ase luni de la ncetarea calitii de participant*.

persoanele care obin un loc de munc n termen de ase luni de la ncetarea calitii de participant*;

persoanele care ncep o activitate independent n termen de ase luni de la ncetarea calitii de participant*.

Datele privind indicatorii de rezultat pe termen mai lung sunt colectate pe baza unui eantion reprezentativ de
participani n cadrul fiecrei prioriti de investiii. Valabilitatea intern a eantionului este asigurat astfel nct datele
s poat fi generalizate la nivel de prioritate de investiii.

(1) Autoritile de management instituie un sistem care nregistreaz i stocheaz datele individuale ale participanilor sub form electronic
astfel cum este prevzut la articolul 125 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 1303/2013. Dispoziiile privind prelucrarea datelor
puse n aplicare de statele membre trebuie s fie conforme cu dispoziiile Directivei 95/46/CE, n special articolele 7 i 8.
Datele raportate privind indicatorii marcai cu simbolul * sunt date cu caracter personal, conform articolului 7 din Directiva 95/46/CE.
Prelucrarea lor este necesar n vederea ndeplinirii unei obligaii legale care i revine operatorului [articolul 7 litera (c) din Directiva
95/46/CE]. Pentru definiia operatorului, a se vedea articolul 2 din Directiva 95/46/CE.
Datele raportate privind indicatorii marcai cu simbolul ** sunt o categorie special de date, conform articolului 8 din Directiva
95/46/CE. Sub rezerva unor garanii corespunztoare, statele membre pot prevedea, pentru un motiv de interes public important,
derogri suplimentare fa de cele prevzute la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 95/46/CE fie n legislaia intern, fie prin decizia
autoritii de supraveghere (articolul 8 alineatul (4) din Directiva 95/46/CE).
L 347/486 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

ANEXA III

Tabel de coresponden

Regulamentul (CE) nr 1081/2006 al Parlamentului European i al


Prezentul regulament
Consiliului

Articolul 1 Articolul 1

Articolul 2 Articolul 2

Articolul 3 Articolul 3

Articolul 4 Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5 Articolul 6

Articolul 6 Articolul 7

Articolul 8

Articolul 7 Articolul 9

Articolul 8 Articolul 10

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 11 Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolele 16 - 23

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 12 Articolul 26

Articolul 13 Articolul 27

Articolul 14 Articolul 28

Articolul 15 Articolul 29