Sunteți pe pagina 1din 7

Problema 1.

În figura următoare este prezentată schema unui filtru de ordinul I.

Z (ω) 1 Z 1 (ω) V A - X(ω) Y (ω) + Z 1
Z
(ω)
1
Z 1 (ω)
V
A
-
X(ω)
Y (ω)
+
Z
1 (ω)
V
B
Z
(ω)
2
Fig.1.1. Schema filtrului studiat.

a) Considerând amplificatorul operaţional ideal, demonstraţi că:

V

A

=

Y

() ()

ω

X

ω

2Z

1

()

ω

Z

1

()ω

+

X

()ω

şi că V

B

=

X

()

ω

Z

1

()

ω

+

Z

2

()

ω

Z

2

(ω)

b) Demonstraţi că expresia răspunsului în frecvenţă al sistemului este:

H

()

ω

=

Y

()

ω

X

()

ω

=

Z

2

()

ω

Z

1

()

ω

Z

2

()ω

+

Z

1

()ω

.

c) În figura 2.1. este prezentată schema unui filtru de tipul celui din figura 1.1. Stabiliţi expresia răspunsului în frevenţă al sistemului din figura 2.1.

ă spunsului în freven ţă al sistemului din figura 2.1. Fig. 2.1. Un filtru de tipul

Fig. 2.1. Un filtru de tipul celui din figura 1.1.

Reprezentaţi grafic caracteristicile Bode ale acestui filtru ştiind că RC Ce fel de filtru este cel din figura 2.1. ?

7 - i

=

10

3

sec.

Rezolvare.

a) Cele două relaţii sunt evidente. b) Deoarece între intrările unui amplificator operaţional ideal nu poate curge curent, impedanţa de intrare a acestuia fiind infinită se poate scrie:

Y

() ()

ω

X

ω

Z

2

2

()

ω

Y

()

ω

= 

Z

2

 

2

Z

1

+

Z

2

2

Z

2

Z

1

Z

2

+ Z

1

 

1

j

RC

ω

 

 

H

()

ω

=

 

1

+ ω

j

RC

 

20 log

H () ω
H
()
ω

=

0

ω

X

=

1

V

A

=

Y

V

B

()

ω

=

Z

2

+

Z

1

2

X

=

()

ω

 

2

Z

2

+ Z

1

2

X

()

ω

1

+

Z

H

()

ω

2 Z

adică tocmai relaţia care trebuia demonstrată.

b) Pentru sistemul din figura a doua se poate scrie:

1 Z = R, Z = 1 2 j ω C Se obţine: 1 )
1
Z
=
R,
Z
=
1
2
j
ω C
Se obţine:
1 )
+ 2
(
ω
RC
H
()
ω
=
= 1 ∈
ω
R
1 )
+ 2
(
ω
RC

R

arg{H(ω)}= arg{1 jωRC}arg{1 + jωRC}= 2arctgωRC

Caracteristicile Bode ale celui de al doilea sistem sunt prezentate în figura următoare. 20 log
Caracteristicile
Bode
ale
celui
de
al
doilea
sistem
sunt
prezentate
în
figura
următoare.
20 log
H(ω)
logω
− arctgωRC
arg{H(ω)}
4
10
2 10
3 10
ω
logω
π
2
−π
Fig.3.1. Caracteristicile Bode ale filtrului din figura 2.1.

Se constată că este vorba despre un filtru trece-tot.

7 - ii

Problema 2.

Se numeşte bandă echivalentă de zgomot a filtrului cu răspunsul în frecvenţă H(ω),

valoarea

B

z

= ∫ H () ω −∞
= ∫
H
()
ω
−∞

2

d

ω

. Răspunsul în frecvenţă al unui filtru Buterworth de

ordinul N, cu pulsaţia de tăiere de 1 rad/s, are proprietatea

2 1 H () ω = . 2N 1 + ω
2
1
H
() ω
=
.
2N
1 +
ω

a) Determinaţi banda echivalentă de zgomot a unui filtru Butterworth de ordinul I, cu pulsaţia de tăiere de 1 rad/s.

b) Notând cu

20 log

H (ω) I
H
(ω)
I

caracteristica asimptotică de modul a unui filtru

Butterworth de ordinul N, cu pulsaţia de tăiere de 1 rad/s, demonstraţi că:

20 log

Deduceţi de aici expresia lui

c) Demonstraţi că:

 0, ω < 1 2 H () ω I =   − 40
0,
ω < 1
2
H
() ω
I
= 
− 40 N log
ω ,
ω > 1
2
H
()
ω
.
I
2
2
H
()
ω
I

d) Demonstraţi că banda echivalentă de zgomot a unui filtru Butterworth de ordinul N satisface condiţia:

Rezolvare.

a)

N = 1,

4N ≤ B z 2N − 1 ∞ 2 1 d ω H () ω
4N
B z
2N
− 1
2
1
d
ω
H
()
ω
=
;
B
=
= arctg
ω
1
z
2
1
2
1 +
ω
1 +
ω
−∞

−∞

=

π

b) Caracteristicile de modul (asimptotică şi reală) ale unui filtru Butterworth de ordinul N, cu pulsaţia de tăiere de 1rad/s, sunt prezentate în figura următoare.

20 log H(ω) logω -3 dB − 20 N logω
20 log
H(ω)
logω
-3 dB
− 20 N logω

Fig.1.2. Caracteristicile de modul ale unui filtru Butterworth de ordinul N cu pulsaţia de tăiere de 1 rad/s.

7 - iii

Caracteristica Bode de modul are următoarea expresie:

20 log

Se constată că:

de unde:

De aceea:

ω ≤ 1 () ω = 10 log 1   − 20 N log
ω
≤ 1
() ω
= 10 log
1
  − 20 N log
 0,
H
=
ω 2N
ω ,
ω
>> 1
1 +

20 log

0, ω ≤ 1 H () ω I  =  − 20 N log
0,
ω ≤ 1
H
() ω
I
= 
− 20 N log
ω ,
ω > 1

20 log

0, ω ≤ 1 2 H () ω I  =  − 40 N
0,
ω ≤ 1
2
H
() ω
I
= 
− 40 N log
ω ,
ω > 1
 1, ω ≤ 1 2  H () ω =   1 I
1,
ω ≤ 1
2
H
() ω
=
1
I
,
ω > 1
2N
ω

c)

2 1 2  Pentru 0 ≤ ω < 1 H () ω = ≤
2
1
2 
Pentru
0
ω
<
1
H
() ω
=
≤ =
1
H
()
ω
I
2N
1 +
ω
2
H
()
ω
2 ≤
H
()
ω
I
2
1
1
2
Pentru
ω
>
1
H
() ω
= <
=
H
()
ω
I
2N
2N
1 +
ω
ω
d)
2
1
d
ω
d
ω
B
=
()
H
ω
d
ω
=
2
d
I
ω
+
=
z N
2N
2N
1 +
ω
ω
−∞
−∞
0
1
 1 +
1
∞ 
1
4N
2N
+
1
2
ω
=
2
1
+
=
2N
1 2N
 1
1
2N
1

7 - iv

Problema 3.

( )

Funcţia de transfer a unui filtru trece jos de ordinul II este H s

=

2

ω

n

s

2

+

2

ξω ω

2

n

s

+

n

În această problemă sunt evidenţiate condiţiile în care un astfel de sistem aproximează un filtru trece bandă. Pulsaţia centrală a unui filtru trece bandă,

ω

c

,

este aceea la care modulul răspunsului în frecvenţă al acelui sistem este maxim iar pulsaţiile la jumătatea puterii sunt cele la care pătratul modulului răspunsului în

frecvenţă îşi înjumătăţeşte valoarea. Pentru 0 < ξ << 1 şi

costelaţia de poli şi zerouri a lui H(s) şi schiţaţi modulul răspunsului în frecvenţă

ω

n

>> 0

, desenaţi

corespunzător. Demonstraţi că

ω

c

ω

n

şi că banda filtrului (definită ca diferenţa

.

pulsaţilor la jumătatea puterii) este aproximativ 2ξω . n Rezolvare. Polii sistemului considerat sunt
pulsaţilor la jumătatea puterii) este aproximativ
2ξω
.
n
Rezolvare.
Polii sistemului considerat sunt rădăcinile ecuaţiei:
2
2
s 2
+ 2ξω s + ω = 0 ⇒ s
= −ξω
± jω 1 − ξ ≅ −ξω ± jω
n
n
1,2
n
n
n
n

Constelaţia de poli şi zerouri a sistemului considerat este prezentată în figura următoare.

Im{s} ω n − ξω Re{s} n 0 −ω n
Im{s}
ω
n
− ξω
Re{s}
n
0
−ω
n

Fig. 1.3. Constelaţia de poli şi zerouri a funcţiei de transfer a sistemului considerat.

Răspunsul în frecvenţă al sistemului considerat se obţine particularizând funcţia sa de transfer:

H

(

ω

)

=

2 ω H s () n = s = j 2 2 ω ω −
2
ω
H s
()
n
=
s
= j
2
2
ω ω
− ω
+ 2 j
ξωω
n
n

Modulul răspunsului în frecvenţă are expresia:

H () ω
H
()
ω

=

2

n

ω

( 2 2 2 ) 2 2 2 ω − ω + 4 ξ ωω
(
2
2
2
)
2
2
2
ω
− ω
+ 4
ξ ωω
n
n

7 - v

Graficul său este prezentat în figura următoare.

Graficul s ă u este prezentat în figura urm ă toare. Fig. 2.3. Modulul r ă

Fig. 2.3. Modulul răspunsului în frecvenţă al sistemului considerat.

Pătratul modulului răspunsului în frecvenţă are expresia:

H () ω
H
()
ω

2

=

4

n

ω

(

2

n

ω

ω

2

)

2

+ 4

ξ ωω

2

2

2

n

Se determină maximul acestei funcţii. În acest scop se notează cu N (ω) numitorul acestei funcţii:

N

(

()

2

ω =ω ω

n

2

)

2

+ 4ξ

2

2

2

n

ωω

Maximul pătratului modulului răspunsului în frecvenţă se obţine când N (ω) ia valoarea minimă. Pentru a determina frecvenţa la care apare acest minim se rezolvă ecuaţia:

dN () ω 2( 2 2 )( 2 2 = ⇔ ω −ω − ω
dN
() ω
2(
2
2
)(
2
2
= ⇔ ω −ω − ω + ξ ωω =
0
2
)
8
0
n
n
d
ω
2
cu
rădăcinile
0 sau
± ω
1 − 2ξ
.
Conform
figurii
2.3.
rădăcina
care
n
convine este:
ξ << 1
2
ω ω
=
1
ω
c
n
n
Se determină capetele benzii la –3dB a filtrului trece bandă,
se rezolvă ecuaţia:
şi
. În acest scop
ω 1
ω 2

7 - vi

2 1 2 1 H ( ) = H ( ω ) = ω 1,2
2
1
2 1
H (
)
=
H
(
ω
)
=
ω 1,2
c
2
(
2
)
2
8 ξ
1 −
ξ
Se obţine următoarea ecuaţie de gradul IV:
4
ω
1
n
=
(
2
2
2
)
2
2
)
(
2
2
2
8
ξ
1 −
ξ
ω
ω
+ 4
ξ ωω
n
n
cu rădăcinile:
2
2
ω
=±ω
1 − 2ξ ± 2ξ 1 −ξ
1,2,3,4
n

În consecinţă banda filtrului este de:

2 4 ξ 1 − ξ B = ω ω − = 1 2 2
2
4 ξ
1 −
ξ
B =
ω ω
=
1
2
2
2
2
2
1
2
ξ
+
2
ξ
1
ξ
+
1
2
ξ
2
ξ
1
ξ
ξ << 1
4 ξ
ω
= 2
ξω
n
n
2

7 - vii