Sunteți pe pagina 1din 14

Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

Unitatea colar................
Clasa a X-a
PLANIFICARE ANUAL
Anul colar ..........

Curriculum aplicat: T.C. 3 ore+C.E. 1 or profesor................................


36 de sptmni/ an colar; Total: 144 de ore

Semestrul Unitatea de nvare Nr. ore Sptmna Observaii

18x4 ore=72ore/
I Lectura prozei narative (I) 38 1-10 semestru

Lectura prozei narative (II) 30 10-18


Evaluare scris semestrial 4
18x4 ore=72ore/
al II-lea Lectura poeziei 34 1-9 semestru

Textul dramatic i arta spectacolului 21 10-14

Critica literar 5 16-17


Evaluare scris semestrial 4
S tii mai multe, s fii mai bun! 4 Sptmna 7-11
aprilie 2014 (S27)

Recapitulare final 4 18

1
Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Clasa a X-a
Anul colar....................
Curriculum aplicat: T.C. 3 ore + C.D. 1 or (filier teoretic)

Nr. crt. Unitatea de Competene specifice Coninuturi asociate Nr. ore Sptmna Observaii
nvare
1. Lectura 1.1. Identificarea 38 1-10
prozei particularitilor i a Recapitulare:
narative (I) funciilor stilistice ale limbii Genul epic i genul dramatic 1
n receptarea diferitelor Genul liric 1
tipuri de texte Test predictiv 1
Interpretarea cantitativ i calitativ a 1
1.2. Receptarea adecvat a testului; msuri de remediere
sensului/sensurilor unui
mesaj transmis prin diferite Basmul cult
tipuri de texte orale sau
scrise Ion Creang un text
1
Familiarizarea cu textul
1.3. Folosirea adecvat a 1
strategiilor i a regulilor de Basmul- caracteristici 1
exprimare oral n monolog Construcia discursului narativ 1
i n dialog Lumea personajelor din basm
Elemente de originalitate in basmul lui 1
1.4. Redactarea unor Ion Creang 1
compoziii despre textele Basmul popular/basmul cult 1
studiate i alctuirea unor Basmul-privire general
texte funcionale sau a unor Limb i comunicare
proiecte Argumentarea interpretrilor 1
1
Monologul argumentativ
1.5. Utilizarea, n 1
exprimarea proprie, a Limbaj i argumentare 1

2
Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

normelor ortografice, Proiectul 1


ortoepice, de punctuaie, Limbaj popular, limbaj cult
morfosintactice i folosirea Nuvela
adecvat a unitilor lexico-
semantice, compatibile cu Mircea Eliade un text 1
situaia de comunicare Familiarizarea cu textul 1
1
Nuvela caracteristici
2.1. Analiza principalelor 1
componente de structur, de Construcia discursului narativ 1
compoziie i de limbaj Lumea personajelor din nuvel 1
specifice textului narativ Simboluri i interpretri
Analiza textelor narative 1
2.2. Identificarea i analiza Limb i comunicare
principalelor componente de Dezbaterea 1
structur i de limbaj Cuvinte i sensuri denotaia i
specifice textului dramatic conotaia 1
Cuvinte i sensuri eufemismul;
2.3. Identificarea i analiza
neologismele
elementelor de compoziie
Povestirea
i de limbaj n textul poetic
1
Vasile Voiculescu un text
3.1. Identificarea 1
Familiarizarea cu textul
structurilor argumentative n 1
vederea sesizrii logicii i a Povestirea n ram caracteristici 1
coerenei mesajului Construcia discursului narativ
Instanele comunicrii narative
3.2. Compararea unor Limb i comunicare 1
argumente diferite pentru Gramatic i stilistic timpul
formularea judecilor verbului 1
proprii Gramatic i stilistic persoana 1
gramatical 1
Proiectul prezentare i evaluare 1

3
Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

3.3. Elaborarea unei Nuvela i povestirea privire general 1


argumentri orale sau scrise Nuvela i povestirea evoluie 1
pe baza textelor studiate istoric 1
Dezbaterea construcia cazurilor 1
Dezbaterea desfurare
Evaluare unitatea I
Interpretarea cantitativ i calitativ a
rezultatelor; msuri de remediere
2. Lectura 1.1. Identificarea 34 10-18 Sem I - 72 ore
Dintre acestea, 4
prozei particularitilor i a Romanul personajul ore, la alegere, se
narative (II) funciilor stilistice ale limbii Liviu Rebreanu un text vor aloca evalurii
semestriale, fr a
n receptarea diferitelor Familiarizarea cu textul 1 fi afectat
tipuri de texte 1 parcurgerea
Trsturile romanului realist coninuturilor.
Construcia discursului narativ 1 Tezele pe
1.2. Receptarea adecvat a semestrul I se
Modaliti de caracterizare a susin, de
sensului/sensurilor unui 1 regul ,pn pe 20
personajelor; tipuri de personaje dec. 2013.
mesaj transmis prin diferite
tipuri de texte orale sau Particulariti compoziionale i 1
scrise stilistice 1
Roman realist-obiectiv
1.3. Folosirea adecvat a Limb i comunicare 1
strategiilor i a regulilor de Interviul
exprimare oral n monolog Lexic i morfosintax. Frazeologie 1
i n dialog Variante lexicale literare

1.4. Redactarea unor Romanul perspectiv narativ


compoziii despre textele Camil Petrescu un text
studiate i alctuirea unor Familiarizarea cu textul 1
texte funcionale sau a unor Construcia discursului narativ 1
proiecte Instanele comunicrii narative 1
Modaliti de caracterizare a
1.5. Utilizarea, n 1
4
Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

exprimarea proprie, a personajelor; tipuri de personaje 1


normelor ortografice, Particulariti compoziionale i
ortoepice, de punctuaie, stilistice 1
morfosintactice i folosirea Roman subiectiv, modern
adecvat a unitilor lexico- 1
semantice, compatibile cu Recapitulare pentru lucrarea scris 1
situaia de comunicare Lucrare scris pe semestrul I 1
Interpretarea cantitativ i calitativ a
2.1. Analiza principalelor rezultatelor; msuri de remediere
componente de structur, de Limb i comunicare 1
compoziie i de limbaj 1
Cronica literar
specifice textului narativ
Scrisoarea i interviul pentru angajare 1
2.4. Folosirea unor Structura frazei i a textului.
modaliti diverse de Coordonare i subordonare
nelegere i de interpretare
a textului studiat Romanul mit i simbol 1
Mihail Sadoveanu un text 1
3.1. Identificarea Familiarizarea cu textul
structurilor argumentative n Instanele comunicrii narative 1
vederea sesizrii logicii i a Modaliti de caracterizare a
coerenei mesajului personajelor; tipuri de personaje 1
Mit i simbol n interpretarea
3.2. Compararea unor romanului 1
argumente diferite pentru Particulariti compoziionale i
formularea judecilor 1
stilistice
proprii
Roman mitic
1
Limb i comunicare
3.3. Elaborarea unei Analiz i comentariu 1
argumentri orale sau scrise Stil direct, stil indirect, stil indirect 1
pe baza textelor studiate liber 1

5
Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

Romanul privire general


Etape n dezvoltarea romanului
1
1
Evaluare unitatea 2
Interpretarea cantitativ i calitativ a
rezultatelor; msuri de remediere
SEMESTRUL AL II-LEA
3. Lectura 1.1. Identificarea 38 1-10
poeziei particularitilor i a Mti, simboluri, voci lirice
funciilor stilistice ale limbii Mihai Eminescu - Luceafrul
n receptarea diferitelor Universul creaiei eminesciene 1
tipuri de texte Geneza poemului 1
Genuri literare, teme i motive poetice 1
1.2. Receptarea adecvat a 1
Instanele comunicrii; tipuri de lirism
sensului/sensurilor unui
mesaj transmis prin diferite Relaii de opoziie i se simetrie; 1
tipuri de texte orale sau elemente de recuren; tropi 1
scrise Elemente de prozodie 1
Elemente de prozodie
1.3. Folosirea adecvat a Atmosfer, sugestie i obsesie
strategiilor i a regulilor de George Bacovia un text poetic
exprimare oral n monolog Universul creaiei bacoviene
i n dialog Elemente de compoziie 1
Expresivitate i limbaj 1
1.4. Redactarea unor Figuri de stil 1
compoziii despre textele 1
Expresivitatea metaforei
studiate i alctuirea unor
Lucian Blaga un text poetic
texte funcionale sau a unor
Universul creaiei blagiene
proiecte
Elemente de compoziie 1
1.5. Utilizarea, n Expresivitate i limbaj 1

6
Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

exprimarea proprie, a Figuri de stil. Tropii 1


normelor ortografice, Figuri de stil. Tropii 1
ortoepice, de punctuaie, 1
morfosintactice i folosirea Portativul sentimentelor
adecvat a unitilor lexico- Tudor Arghezi un text poetic
semantice, compatibile cu Universul creaiei argheziene
situaia de comunicare 1
Elemente de compoziie
1
2.3. Identificarea i analiza Expresivitate i limbaj 1
elementelor de compoziie Analiza textelor poetice 1
i de limbaj n textul poetic Analiza textelor poetice 1
Expresivitatea limbajului 1
2.4. Folosirea unor Expresivitatea limbajului 1
modaliti diverse de
nelegere i de interpretare Baladesc i ncifrare
a textului studiat Ion Barbu un text poetic
Universul creaiei barbiene
3.2. Compararea unor Genuri literare, teme i motive poetice 1
argumente diferite pentru 1
Instanele comunicrii; tipuri de lirism
formularea judecilor 1
proprii Elemente de compoziie 1
Relaii de opoziie i de simetrie;
3.3. Elaborarea unei elemente de recuren; tropi 1
argumentri orale sau scrise Limb i comunicare
pe baza textelor studiate Paralela i sinteza
Paralela i sinteza
Scriere i pronunare 1
1
Poezia cotidianului 1
Mircea Crtrescu un text poetic
Teme i motive literare; viziunea
despre lume; elemente de compoziie

7
Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

Relaii de opoziie i de simetrie;


elemente de recuren; tropi 1
Limb i comunicare
Texte funcionale 1
Corect i hipercorect
Poezia privire general 1
Evaluare unitatea 3 1
1
Interpretarea cantitativ i calitativ a
1
rezultatelor; msuri de remediere
1

4. Textul 1.1. identificarea 25 10-16 NOT!


dramatic i particularitilor i a Comedia Sptmna
arta funciilor stilistice ale limbii 7-11 aprilie
spectacolului n receptarea diferitelor I.L.Caragiale un text dramatic 2014:S
tipuri de texte Familiarizarea cu textul 1 tii mai
Construcia subiectului n textul multe, s fii
1.2. Receptarea adecvat a dramatic 1 mai bun!
sensului/sensurilor unui Compoziia textului dramatic 1
mesaj transmis prin diferite 1
Comicul
tipuri de texte orale sau
scrise Modaliti de caracterizare a 1
personajelor 1
1.3. Folosirea adecvat a Recapitulare pentru lucrarea scris 1
strategiilor i a regulilor de Lucrare scris semestrul al II-lea
exprimare oral n monolog Interpretarea cantitativ i calitativ a 1
i n dialog rezultatelor; msuri de remediere 1
Cronica de spectacol 1
1.4. Redactarea unor Realizarea unei cronici dramatice 1
compoziii despre textele Analiza textelor dramatice

8
Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

studiate i alctuirea unor Limb i comunicare 1


texte funcionale sau a unor Informaia mass-media 1
proiecte Registru stilistic, stluri funcionale.
Limbaj familiar. Argou. Jargon 1
1.5. Utilizarea, n Stiluri funcionale 1
exprimarea proprie, a
Stiluri funcionale
normelor ortografice,
ortoepice, de punctuaie,
Drama
morfosintactice i folosirea
Camil Petrescu un text dramatic
adecvat a unitilor lexico- 1
semantice, compatibile cu Familiarizarea cu textul 1
situaia de comunicare Drama definiie, caracteristici;
manifestare n literatura universal i
2.2. Identificarea i analiza n literatura romn 1
principalelor componente de Modaliti de construire a personajelor 1
structur i de limbaj Elemente de limbaj; indicaii scenice
specifice textului dramatic Limb i comunicare
Calitile stilului. Abateri de la 1
2.3. Identificarea i analiza calitile generale ale stilului 1
elementelor de compoziie Exerciii de stil 1
i de limbaj n textul poetic Dramaturgia privire general 1
Evoluia comediei de la paoptiti la
2.4. Folosirea unor 1
epoca contemporan
modaliti diverse de 1
Evaluare unitatea 4
nelegere i de interpretare
Interpretarea cantitativ i calitativ a
a textelor literare studiate
rezultatelor; msuri de remediere
3.1. Identificarea
structurilor argumentative n
vederea sesizrii logicii i a
coerenei mesajului

9
Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

3.2. Compararea unor


argumente diferite pentru
formularea judecilor
proprii

3.3. Elaborarea unei


argumentri orale sau scrise
pe baza textelor studiate

5. Critica 1.2. Receptarea adecvat a 5 16-17


literar sensului/sensurilor unui Receptri diferite ale aceleiai opere 1
mesaj transmis prin diferite literare de-a lungul timpului
tipuri de texte orale sau Dosar critic 1
scrise Dosar critic prezentare 1
1
Critica literar romneasc privire
1.4. Redactarea unor
general
compoziii despre textele
studiate i alctuirea unor Critica literar postbelic; mbinarea 1
texte funcionale sau a unor criticii i a istoriei literare, sinteze
proiecte active; teoria literar, critica criticii

1.5. Utilizarea, n
exprimarea proprie, a
normelor ortografice,
ortoepice, de punctuaie,
morfosintactice i folosirea
adecvat a unitilor lexico-
semantice, compatibile cu
situaia de comunicare

3.1. Identificarea
structurilor argumentative n

10
Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

vederea sesizrii logicii i a


coerenei mesajului

3.2. Compararea unor


argumente diferite pentru
formularea judecilor
proprii
6. Recapitulare 1.3. Folosirea adecvat a 4 17-18 Sem al II-lea - 72
ore
final strategiilor i a regulilor de Utilizarea corect i adecvat a limbii Dintre acestea, 4
exprimare oral n monolog 1 ore, la alegere, se
romne n receptarea mesajelor, n vor aloca evalurii
i n dialog diferite situaii de comunicare semestriale, fr a
1.2. Receptarea adecvat a 1 fi afectat
Textul narativ parcurgerea
sensului/sensurilor unui Textul poetic 1 coninuturilor.
mesaj transmis prin diferite 1 Tezele pe
Textul dramatic semestrul al II-lea
tipuri de texte orale sau se susin, de
scrise regul, pn pe
23 mai 2014.
1.5. Utilizarea, n
exprimarea proprie, a
normelor ortografice,
ortoepice, de punctuaie,
morfosintactice i folosirea
adecvat a unitilor lexico-
semantice, compatibile cu
situaia de comunicare
2.1. Analiza principalelor
componente de structur, de
compoziie i de limbaj
specifice textului narativ
2.2. Identificarea i analiza
principalelor componente de
structur i de limbaj
specifice textului dramatic

11
Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

2.3. Identificarea i analiza


elementelor de compoziie
i de limbaj n textul poetic
2.4. Folosirea unor
modaliti diverse de
nelegere i de interpretare
a textelor literare studiate

3.2. Compararea unor


argumente diferite pentru
formularea judecilor
proprii
3.3. Elaborarea unei
argumentri orale sau scrise
pe baza textelor studiate

12
Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

PROIECTAREA UNEI UNITI DE NVARE

Unitatea 6: RECAPITULARE FINAL profesor: .........................


Clasa: a X-a / anul colar.........

Coninuturi Competene specifice Activiti de invare Resurse Evaluare


(detalieri)
Utilizarea corect i 1.3. Folosirea adecvat a Exerciii de identificare a stilurilor Activitate
adecvat a limbii strategiilor i a regulilor de funcionale frontal :
romne n receptarea exprimare oral n monolog i n Exerciii de difereniere a elementelor prezentare
mesajelor n diferite dialog verbale, nonverbale i paraverbale power point.
situaii de comunicare 1.2. Receptarea adecvat a Exerciii de difereniere a sensului Fie de lucru
sensului/sensurilor unui mesaj denotativ de cel conotativ i de Observarea
transmis prin diferite tipuri de texte cunoatere a sensului neologismelor n sistematic a
orale sau scrise context elevilor
1.5. Utilizarea, n exprimarea Exerciii de comentare a rolului expresiv Activitate pe
proprie, a normelor ortografice, al semnelor de punctuaie grupe
ortoepice, de punctuaie,
morfosintactice i folosirea
adecvat a unitilor lexico-
semantice, compatibile cu situaia
de comunicare
Textul narativ 2.1. Analiza principalelor Exerciii de recunoatere a speciilor Activitate
componente de structur, de epice : basm cult, povestire, nuvel, frontal,
compoziie i de limbaj specifice roman: asemnri i deosebiri alternat cu
textului narativ activitatea
2.1. Analiza principalelor Identificarea unei nsuiri a personajului individual Observarea
componente de structur, de i a modalitilor de caracterizare Fie de lucru sistematic a
compoziie i de limbaj specifice Tabel sintetic elevilor

13
Limba i literatura romn-filiera teoretic- clasa- a X-a

textului narativ
3.3. Elaborarea unei argumentri Exerciii de argumentare a perspectivei
orale sau scrise pe baza teteor narative, a prezenei stilului direct, a
studiate stilului indirect, a stilului indirect liber
Textul poetic 2.3. Identificarea i analiza Exerciii de recunoatere a unor texte din Activitate
elementelor de compoziie i de etape diferite: romantism, simbolism, frontal,
limbaj n textul poetic modernism alternat cu Observarea
2.3. Identificarea i analiza Exerciii de identificare a elementelor de activitatea sistematic a
elementelor de compoziie i de compoziie i de limbaj individual elevilor
limbaj n textul poetic Fie de lucru
3.2. Compararea unor argumente Exerciii de comparare a acestor texte Tabel sintetic
diferite pentru formularea pentru formularea judecilor proprii Activitate pe
judecilor proprii grupe
Textul dramatic 2.2. Identificarea i analiza Exerciii de identificare a surselor i a Activitate
principalelor componente de tipului de comic frontal
structur i de limbaj specifice (asemnri)
textului dramatic Activitate pe Observarea
2.4. Folosirea unor modaliti Exerciii de stabilire a temei i viziunii grupe sistematic a
diverse de nelegere i de despre lume n textele dramatice studiate (deosebiri) elevilor
interpretare a textelor literare Fie de lucru
studiate Activitate
independent

14