Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: ………….

Profesor:……………………..

Data:……….

Saptămâna: S5

Durata Lecţiei: 50 de minute

Aria Curriculară: Consilere şi Orientare

Disciplina: Consiliere şi Dezvoltare Personală

Unitatea de învăţare: Unitatea1. Cine sunt eu?

Subiectul Lecţiei: Care sunt valorile şi credinţele mele?

Tipul lecţiei: Transmiterea de cunoştinţe

Scopul lecţiei: Cunoaşterea valorilor şi credinţelor personale şi a importanţei acestora în dezvoltare personală

Competenţe Generale:

Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos şi echilibrat

Competenţe specifice:

1.1 Identificarea resurselor personale şi a oportunităţilor de dezvoltare specifice vârstei

2.2 Acordarea feedbackului pozitiv în relaţionarea cu ceilalţi

Obiective Operaţionale:

O1: Să înţeleagă sensul noţinunilor: valori, credinţe, atitudini

O2: Să numească valori şi credinţe personale

O3: Să analizeze relaţia dintre valori, credinţe, atitudini şi comportamente

O4: Să recunoască asemănări şi deosebiri între sine şi colegi

O5: Să identifice valori şi credinţe comune cu ale altor membri ai familiei

Strategii didactice:

a)Metode şi procedee: expunerea, conversaţia, joc de rol, discuţia de grup, reflecţia

b)Mijloace didactice: fişe de lucru, imagini, videoproiector

c)Forme de organizare: frontală, individuală, în grup


Etapele Lecţiei Obiective Activitatea Activitatea Resurse de timp
operaţionale profesorului Elevului
1. Captarea O1: Să înţeleagă Profesorul le arată Elevii îşi exprimă 5 minute
atenţiei sensul noţinunilor: elevilor câteva părerile şi
valori, credinţe, fotografii din adresează
atitudini reviste, cu întrebări.
O2: Să numească persoane
valori şi credinţe cunoscute şi îi
personale invită pe elevi să
O3: Să analizeze spună ce lucruri
relaţia dintre cred ei că sunt
valori, credinţe, importante pentru
atitudini şi persoanele
comportamente respective.
O4: Să recunoască Profesorul le spune
asemănări şi elevilor că nu
deosebiri între sine există răspuns
şi colegi greşit şi invită
O5: Să identifice fiecare elev să
valori şi credinţe ofere părerea sa.
comune cu ale
altor membri ai
familiei

2. Reactualizarea O1: Să înţeleagă Profesorul verifică Elevii care doresc, 5 minute


noţiunilor sensul noţinunilor: dacă elevii au citesc pagina de
valori, credinţe, redactat pagina de jurnal pe care au
atitudini jurnal, solicitată redactat-o.
O2: Să numească ora trecută, îi
valori şi credinţe invită, pe cei care
personale doresc, să citească
O3: Să analizeze şi le oferă
relaţia dintre feedback.
valori, credinţe,
atitudini şi
comportamente
O4: Să recunoască
asemănări şi
deosebiri între sine
şi colegi
O5: Să identifice
valori şi credinţe
comune cu ale
altor membri ai
familiei

3.Enunţarea O1: Să înţeleagă Profesorul le Elevii ascultă şi 3 minute


obiectivelor sensul noţinunilor: comunică elevilor adresează
valori, credinţe, că în această oră întrebări.
atitudini de studiu
O2: Să numească -vor învăţa despre
valori şi credinţe valori personale,
personale credinţe, atitudini,
O3: Să analizeze comportamente
relaţia dintre -vor reflecta
valori, credinţe, asupra diferenţelor
atitudini şi şi asemănărilor
comportamente dintre ei şi colegi
O4: Să recunoască - vor analiza
asemănări şi relaţia dintre
deosebiri între sine valorile şi
şi colegi credinţele
O5: Să identifice personale şi cele
valori şi credinţe ale altor membri ai
comune cu ale familiei.
altor membri ai
familiei

4. Prezentarea O1: Să înţeleagă Profesorul Elevii ascultă, 5 minute


optimă a sensul noţinunilor: -le explică elevilor adresează întrebări
conţinutului valori, credinţe, ce sunt valorile şi şi îşi iau notiţe.
atitudini credinţele
O2: Să numească personale,
valori şi credinţe atitudinile şi
personale comportamentele.
O3: Să analizeze -le vorbeşte despre
relaţia dintre relaţia dintre
valori, credinţe, acestea şi
atitudini şi importanţa lor în
comportamente dezvoltarea optimă
O4: Să recunoască a fiecăruia
asemănări şi -le prezintă mai
deosebiri între sine multe tipuri de
şi colegi relaţii între valorile
O5: Să identifice şi credinţele
valori şi credinţe personale şi cele
comune cu ale ale familiei.
altor membri ai
familiei

5. Dirijarea O1: Să înţeleagă Profesorul le Elevii răspund 15 minute


învăţării sensul noţinunilor: propune elevilor: solicitărilor
valori, credinţe, - să urmărească, în profesorului,
atitudini manualul digital, adresează întrebări
O2: Să numească Prezentarea şi se implică în
valori şi credinţe PowerPoint activităţile propuse
personale “Valorile şi de acesta.
O3: Să analizeze credinţele
relaţia dintre personale” şi să
valori, credinţe, identifice sensul
atitudini şi noţiunilor: valori,
comportamente credinţe, atitudini
O4: Să recunoască -să citească o listă
asemănări şi de proverbe şi să
deosebiri între sine îşi exprime părerea
şi colegi despre credinţele
O5: Să identifice care stau la baza
valori şi credinţe acestora
comune cu ale -să completeze un
altor membri ai tabel în care să
familiei reiasă relaţia dintre
valori, credinţe,
atitudini şi
comportamente.

6. Conexiunea O1: Să înţeleagă Profesorul îi invită Elevii povestesc 5 minute


inversă sensul noţinunilor: pe elevi să diferite situaţii din
(Asigurarea valori, credinţe, povestească viaţa lor în care au
feedbackului) atitudini diferite situaţii din observat influenţa
O2: Să numească viaţa lor, în care au valorilor şi
valori şi credinţe observat cum credinţele
personale valorile şi personale asupra
O3: Să analizeze credinţele comportamentelor.
relaţia dintre personale le-au
valori, credinţe, influenţat
atitudini şi comportamentul.
comportamente
O4: Să recunoască
asemănări şi
deosebiri între sine
şi colegi
O5: Să identifice
valori şi credinţe
comune cu ale
altor membri ai
familiei

7. Evaluare O1: Să înţeleagă Profesorul îi invită Elevii răspund 5 minute


sensul noţinunilor: pe elevi să solicitărilor
valori, credinţe, deseneze o floare, profesorului şi îşi
atitudini să o coloreze şi să spun părerea
O2: Să numească noteze pe ea o despre relaţia
valori şi credinţe valoare foarte dintre valorile
personale importantă. Apoi personale, valorile
O3: Să analizeze le cere să lipească clasei şi
relaţia dintre toate florile pe o comportamentul
valori, credinţe, coală mai mare şi pe care îl au la
atitudini şi să o intituleze şcoală.
comportamente “Valorile clasei
O4: Să recunoască noastre”.
asemănări şi
deosebiri între sine
şi colegi
O5: Să identifice
valori şi credinţe
comune cu ale
altor membri ai
familiei

8. Fixarea O1: Să înţeleagă Profesorul le cere Elevii completează 5 minute


sensul noţinunilor: elevilor să fişa, iar cei care
valori, credinţe, completeze o fişă doresc,
atitudini cu lucruri pe care împărtăşesc
O2: Să numească le consideră grupului ce au
valori şi credinţe importante pentru notat şi ce
personale ei, să diferenţe şi
O3: Să analizeze împărtăşească asemănări observă
relaţia dintre colegilor şi să între ei şi colegi.
valori, credinţe, vorbească despre
atitudini şi asemănările şi
comportamente deosebirile pe care
O4: Să recunoască le observă între ei
asemănări şi şi colegi.
deosebiri între sine
şi colegi
O5: Să identifice
valori şi credinţe
comune cu ale
altor membri ai
familiei

9. Asigurarea O1: Să înţeleagă Profesorul le cere Elevii îşi notează 2 minute


retenţiei şi a sensul noţinunilor: elevilor să sugestiile de lucru
transferului valori, credinţe, realizeze pentru pentru lecţia
atitudini următoarea lecţie, următoare.
O2: Să numească un album foto cu
valori şi credinţe fotografii ale
personale membrilor familiei
O3: Să analizeze şi să scrie în
relaţia dintre dreptul fiecăruia
valori, credinţe, valorile şi
atitudini şi credinţele care
comportamente cred ei că îi
O4: Să recunoască reprezintă, iar apoi
asemănări şi să realizeze o
deosebiri între sine corespondenţă
şi colegi între valorile
O5: Să identifice personale şi
valori şi credinţe valorile familiei.
comune cu ale
altor membri ai
familiei