Sunteți pe pagina 1din 2

Catre,

CASA DE PENSII SECTORIALA

A MIISTERULUI AFACERILOR INTERNE

Bucuesti, strada George Georgescu, nr. 3, sector 4

Subsemnatul Motoc Ion, domiciliat in Bucuresti, strada Petre Ispirescu, nr.10 ,


bloc P14, scara 2, etaj 4, apartament 41, sector 5, CNP , pensionat ladata de , prin
Decizia n,181698/27.06.2016, va rog sa dispuneti actualizarea cuantumului pensiei
militare de stat, potrivit dispozitiilot art.60 din Lega nr. 223/2015, in conformitate cu
nivelul salariului de baza al functiei unui ofiter de politie judiciara aflat in plata la
Directia Nationala Anticoruptiei si a perioadei pe care am ales-o pentru calcularea
pensiei.

In revenire la cererea subsemnatului depusa la Casa de Pensii Sectoriala a M.A.I


la data de 06.03.2017 inregistrata sub nr.663835 al carui raspuns il atasez in copie
la prezenta, va transmit alaturat in original, adeverinta solicitata cu nr.817/VI-
9/2017 eliberata de catre Directia Nationala Anticoruptie din care rezlta faptul ca,
salariul de functie al unui ofiter de politie judiciara aflat in plata in cadrul instiutiei s-
a majorat ca urmare a majorari valoriide referinta sectoriala la venitul de 11.609 lei,
fata de 7.810 lei cat a fost la data de 07.03.2016, cand a fost stabilita pensia.

Potrivit art. 60 alin. (1) dinLegea nr. 223/2017 Cuantumul pensiilor militare
de stat se actualizeaza ori de cate ori se majoreaza solda de grad/salariul
gradului professional si/sau solda de functie/salariul de functie al militarilor,
politistilor si functionarilor publici cu statut special, in procentele stabilite la art. 29,
30si 108 si in functie de vechimea valorificata prin ulrima decizie de pensie () .

Conform art. 28 alin. (5) dinLegea nr. 223/2015 Pentru personalul care a fost
detasat in afara insitutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate
nationala, la determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare
de stat conform alin. (1), se utilizeaza salariile lunare corespunzatoare
functiei exercitat, la care se adauga drepturile de solda/salariu platite de
insitutiile din care acestia au fost detasati.

Cu deosebita consideratie,
DOMNULUI DIRECTOR AL CASEI DE PENSII SECTORIALE

A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE