Sunteți pe pagina 1din 3

Profesor coordonator : Conf.univ.dr.

Cretu Carmen Mihaela

Tem de licen: Aspecte privind contabilitatea mrfurilor n cadrul unei societi comerciale (pe
exemplul SC....)

Capitolul 1 CARACTERIZAREA GENERAL A STOCURILOR DE MRFURI

1.1 Generaliti

1.1.1 Comerul en gros (cu ridicata)

1.1.2 Comerul en detail (cu amnuntul)

1.2 Evaluarea stocurilor de mrfuri

1.3 Organizarea sistemului informaional-contabil al mrfurilor

1.3.1 Documente primare utilizate

1.3.2 Evidena operativ a mrfurilor

1.3.3 Metoda fielor de cont analitic cantitativ-valorice

1.3.4 Metoda operativ-contabil (pe solduri)

Capitolul 2 ORGANIZAREA CONTABILITII SINTETICE A STOCURILOR DE MRFURI

2.1 Metoda inventarului permanent

2.2 Metoda inventarului intermitent

2.3 Conturi utilizate pentru nregistrarea operaiunilor comerciale privind mrfurile

2.4 Cazuri speciale n comerul cu mrfuri

2.5 Contabilitatea operaiunilor de import-export de mrfuri

Capitolul 3 STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA MRFURILOR LA SC.....

3.1 Prezentarea general a societii


3.1.1.Date de identificare

3.1.2.Structura societii
3.1.3.Obiectul de activitate
3.1.4.Organizarea contabilitii n cadrul societ ii
3.2 Documente primare utilizate n contabilizarea mrfurilor

3.3 Monografie contabil privind mrfurile n cadrul SC ....SRL ....

CONCLUZII I PROPUNERI

BIBLIOGAFIE
BIBLIOGRAFIE

1. Brabete V., Mihai M., Dragan C., Contabilitatea activit ilor de comer , turism i alimenta ie

public, Editura Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca, 2013

2. Creu Carmen i colectiv, Bazele contabilitii. Teorie, aplica ii practice i teste gril, Editura

Zigotto, Galai, 2015

3. Greceanu-Coco V, Contabilitatea aplicat ntreprinderilor i microntreprinderilor, Editura

Universitar, Bucureti, 2014

4. Mati D., Pop A., Contabilitate financiar, ediia a II-a, Editura Casa Cr ii de tiin , Cluj

Napoca, 2010

5. Mihai Ristea, Contabilitatea financiar, Editura Universitar, Bucureti, 2010

6. Munteanu V i colectiv, Bazele contabilitii, Editura Universitar, Bucure ti, 2014

7. Paliu-Popa Lucia, Contabilitate financiar aplicat: ghid contabil, Editura Universitaria, Craiova,

2010

8. Pntea Iacob, Bodea Ghe., Contabilitate financiar, Editura Intelcredo, Deva, 2014

9. Pripoaie Rodica, Gestiunea financiar a firmei, Editura Funda iei Academice Danubius, Gala i,

2007

10. Srbu Carmen, Analiza economico-financiar, Editura Didactic i Pedagogic, Buc., 2008

11. Staicu C. i colectiv, Contabilitate financiar. Abordare n context european i interna ional,

Editura Universitaria, Craiova, 2010

12. *** Legea 571/2003 Codul fiscal, actualizat la 1 ianuarie 2016 cu modificrile i completrile

ulterioare

13. . *** Legea contabilitii nr. 82/1991, modificat i republicat

14. *** OMFP nr.1802/2014 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru ntocmirea situa iilor

financiare anuale
CONTABILITATEA MRFURILOR N SISTEM EN-DETAIL N CADRUL
SOCIETII
S.C. IANCU"S.R.L.
Contabilitatea este un instrument de cunoastere, gestiune, si control al patrimoniului si al
rezultatelor obtinute care asigura inregistrarea cleiologica si sistematica, prelucrarea si pastrarea
informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si al rezultatelor obtinute, atat pentru necesitatile
firmei, cat si in relatiile acesteia cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele
fiscale si alte persoane fizice si juridice.
Contabilitatea asigura controlul operatiilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de
prelucrare a datelor, precum si exactitatea datelor furnizate.
Cu ajutorul contabilitatii se pot furniza informatii necesare stabilirii patrimoniului
national, precum si intocmirii balantelor financiare pe ansamblul economiei nationale.
Tema aleasa pentru lucrare este Contabilitatea mrfurilor n sistem en- detail n cadrul
socienii S.C. IANCU"S.R.L.

Lucrarea este structurata in patru capitole:

Capitolul I trateaza partea teoretica privind definitii si clasificari contabile si fiscale privind
contabilitatea mfurilor. In acest capitol am prezentat definirea mrfurilor, reguli fiscale aplicate
in cazul vnzri cu amnntul.
Capitolul II trateaza descrierea intreprinderii, scurt istoric si obiectul de activitate al acesteia,
caracterizarea finanaciar - contabila a intreprinderi si felul cum sunt gestionate si organizate
marfurile in sistem en-detail. la aceasta intreprindere. Categoria cea mai important de stocuri
ntr-o entitate cu obiect de activitate comerul o reprezint mrfurile.
Capitolul III trateaza studiul de caz in cadrul societatii S.C. IANCU"S.R.L., si contabilizarea
operatiilor privind imobilizarile corporale, precum si exemple parctice.
Capitotul IV in finalul lucrarii am prezentat parerile personale si concluziile cu privire la
tema aleasa.
Marfa este un produs al muncii destinat schimbului prin intermediul vnzrii cumprrii.
Mrfurile reprezint o categorie important de stocuri, care, n circuitul lor de la productori
pna la consumatori, genereaz un volum foarte mare de operaii economico-financiare ce se
efectueaz prin intermediul unui numr deosebit de mare ageni economici, cu diferite profiluri
de activitate comercial. Astfel, se poate considera c exist 3 categorii importante de unitti
patrimoniale cu profil comercial i anume : en gros sau cu ridicata, en detail sau cu amnuntul i
mixte.