Sunteți pe pagina 1din 7

DIRECIA GENERAL NVMNT

PREUNIVERSITAR
DIRECIA FORMARE CONTINU

Tipizat validat n edina CSA/16.01.2017


MATRICE DE VERIFICARE
A PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINU
(se completeaz numai pentru programele din categoriile 1, 2, 3 conf. Anexei nr. 1 la OMECTS nr. 5564/07.10.2011, cu modificarile
si completarile ulterioare)
______________

FORMA DE PREZENTARE A DOCUMENTAIEI PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINU

Da Nu Incomplet Recomandri
1. Adres de naintare
2. Nr. nregistrare a programului la furnizor
3. Nr. nregistrare a programului la MEN - DFC
4. Fia furnizorului i fia programului
4.1. Format letric
4.1.1. Nr. total pagini n format letric
4.1.2. Numerotare pagini n format letric
4.1.3. tampilare pagini n format letric
4.1.4. Asumare prin semntur (pe fiecare pagin, pentru formatul letric)
4.2. Format electronic editabil (EXCEL) pe suport electronic
5. Prezentare documentaie aferent programului
5.1. Format letric, legat pentru documentaia corespunztoare:
- datelor generale de identificare a furnizorului (I)
- datelor generale de identificare a programului (II)
- criteriilor administrative ale programului (III)
- criteriilor curriculare ale programului (IV)
5.1.1. Nr. dosare/volume n format letric
5.1.2. Nr. total pagini n format letric
5.1.3. Numerotare pagini n format letric
5.1.4. tampilare pagini n format letric
5.1.5. Asumare prin semntur (pe fiecare pagin, pentru formatul letric)
5.2. Format scanat (documentaia integral a programului)
5.2.1. Nr. CD-uri/DVD-uri
5.2.2. Nr. total pagini n format scanat
5.2.3. Numerotare pagini n format scanat
5.2.4. tampilare pagini n format scanat
5.2.5. Asumare prin semntur (pe fiecare pagin, pentru formatul scanat)

I. DATE GENERALE DE IDENTIFICARE A FURNIZORULUI DE FORMARE CONTINU


(documentaia aferent se transmite de ctre furnizor n format letric i electronic/scanat)

a) Denumirea furnizorului

b) Categoria furnizorului1 (conf. art. 3


din OMECTS nr. 5564/07.10.2011 cu
modificrile i completrile ulterioare)
c) Date de contact furnizor Adresa (complet)
Tel. fix
Fax
E-mail
d) Denumirea/denumirile
instituiei/instituiilor partenere n
cadrul programului
1
Se precizeaz litera corespunztoare categoriei n care se ncadreaz furnizorul (conf. art. 3 din OMECTS nr. 5564/07.10.2011 cu
modificrile i completrile ulterioare)

1
II. DATE GENERALE DE IDENTIFICARE A PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINU
(documentaia aferent se transmite de ctre furnizor n format letric i electronic/scanat)

a) Denumirea programului
b) Categorie program (se bifeaz n csua corespunztoare)
c) Tip de competene (se bifeaz n csua corespunztoare)
Categoria Tipuri de competene Propunerea Verificare
programului furnizorului ncadrare
1. Programe de a) Actualizarea i dezvoltarea competenelor n domeniul de
dezvoltare specializare corespunztor funciei didactice ocupate, precum i n
profesional, conf. art. domeniul psihopedagogic i metodic
244 alin (5), literele a), b) Dezvoltarea competenelor pentru evoluia n cariera didactic
b) i c) din Legea nr. c) Dobndirea sau dezvoltarea competenelor de conducere, de
1/2011 ndrumare i de control.
2. Programe de a) Dobndirea unor competene complementare prin care se extinde
dezvoltare profesional categoria de activiti ce pot fi prestate n activitatea curent, cum ar fi:
n concordan cu predarea asistat de calculator, predarea n limbi strine, consilierea
politicile i strategiile educaional i orientarea n carier, educaia adulilor i altele
Ministerul Educaiei, b) Dezvoltarea i extinderea competenelor transversale privind
Cercetrii, Tineretului interaciunea i comunicarea cu mediul social i cu mediul pedagogic,
i Sportului, conf. art. asumarea de responsabiliti privind organizarea, conducerea i
244 alin. (5) literele e) mbuntirea performanei strategice a grupurilor profesionale,
i f) din Legea nr. autocontrolul i analiza reflexiv a propriei activiti i altele
1/2011
3. Programe modulare Alte tipuri de competene dect cele prevzute la categoriile 1 i 2 de
realizate prin stagii programe
nondisciplinare
4. Programe speciale Competene recunoscute i validate de Comisia specializat de
acreditare

d) Tipul finanrii
d.1. FSE
d.2. Buget
d.3. Altele
d.4. Neprecizat
e) Responsabilul programului Nume i prenume:
Adresa complet de coresponden:
Tel. fix:
Tel. mobil:
Fax:
E-mail:
f) Persoana de contact Nume i prenume:
Adresa complet de coresponden:
Tel. fix:
Tel. mobil:
Fax:
E-mail:
g) Reprezentant legal al furnizorului Nume i prenume:
Funcie:
Adresa complet de coresponden:
Tel. fix:
Tel. mobil:
Fax:
E-mail:
h) Grup int/public int2 Personal didactic de Personal Personal de conducere, de
predare didactic auxiliar ndrumare i de control

i) Estimarea nr. de formabili pe an de


implementare a programului
j) Forma de organizare3 Fa- E-learning Blended learning
n-fa Fa-n-fa E-learning

k) Durata programului (nr. ore)4 Nr. ore Nr. ore Nr. ore blended learning din care:
fa-n- e-learning Nr. ore fa- Nr. ore Nr. total ore
fa n-fa e-learning blended learning

2
l) Locaii de implementare a
programului (nr. locaii, enumerare)
2
Se bifeaz n csua corespunztoare publicului/grupului int corespunztor categoriei propus de ctre furnizor, sau, dup caz, se
precizeaz dup alte criterii (pe discipline/nivel de nvmnt, trepte de evoluie n carier etc.)
3
Se bifeaz n csua corespunztoare formei de organizare propus de ctre furnizor
4
Se precizeaz nr. de ore alocat fiecrei forme de organizare propus de ctre furnizor

m) Domeniul tematic al programului Propunerea furnizorului Verificare ncadrare


(se bifeaz n csua (se bifeaz n csua
corespunztoare) corespunztoare)
1. Proiectare curricular
2. Strategii didactice de predare nvare evaluare
3. Abilitare curricular
4. Managementul clasei de elevi
5. Consiliere i orientare colar i n domeniul carierei
6. Competene TIC/digitale
7. Educaia copiilor cu CES
8. Educaia copiilor i tinerilor cu aptitudini nalte
9. Egalitate de anse i gen
10. Educaie nonformal, extracolar i informal
11. Noile educaii
11.1. Dezvoltare durabil i provocrile globalizrii
11.2 Educaie antreprenorial
11.3 Educaie pentru mediu
11.4 Educaie pentru sntate
11.5 Educaie intercultural
11.6 Educaie pentru cetenie democratic
11.7 Educaie pentru drepturile copilului
11.8 Educaie pentru drepturile omului
11.9 Altele
12. Management i consiliere pentru cariera didactic
13. Management i leadership n educaie
14. Marketing educaional
15. Managementul calitii educaiei
16. Politici educaionale

III. CRITERII ADMINISTRATIVE


(documentaia aferent se transmite de ctre furnizor n format letric i electronic/scanat)

Descriptorul Da Nu Incomplet Recomandri


a) Act de nfiinare sau echivalent care s justifice ncadrarea
instituiei n una dintre categoriile de furnizori (conf. art. 3 din
OMECTS nr. 5564/07.10.2011 cu modificrile i completrile
ulterioare)
b) Documente contractuale privitoare la dovada deinerii sau a
dreptului de folosin a spaiului/spaiilor, a resurselor didactico-
materiale i a aprobrilor necesare n vederea desfurrii activitilor
de formare continu, pe durata formrii respective (separat pentru
fiecare locaie de formare)
b.1. Proprietate
b.2. Concesionat
b.3. nchiriat
b.4. Parteneriat
b.5. Alt form
c) Document justificativ de achitare a taxei de acreditare5
5
Numai pentru furnizorii care nu fac parte din sistemul na ional de nv mnt de stat (conf. art. 3 i art. 4 lit. e) din OMECTS nr.
5564/07.10.2011 cu modificrile i completrile ulterioare)

IV. CRITERII CURRICULARE


(documentaia aferent se transmite de ctre furnizor n format letric i electronic/scanat)

3
Descriptorul Da Nu Incomplet Recomandri

4
1. Nota de argumentare
1.1. Necesitatea/utilitatea programului de formare
1.2. Identificarea nevoilor de formare (Analiza de nevoi)
1.2.1. Descrierea cercetrii realizate n vederea identificrii nevoilor de formare
1.2.2. Descrierea instrumentelor utilizate pentru realizarea cercetrii
1.2.3. Centralizarea rezultatelor i formularea concluziilor
2. Studiul de impact (pentru programele propuse unei noi perioade de acreditare)
3. Scopul (n concordan cu rezultatele analiza de nevoi)
4. Obiective generale ale programului (n concordan cu analiza de nevoi)
5. Obiectivele specifice ale programului (derivate din obiectivele generale)
6. Competene generale6 (formulate n acord cu scopul i obiectivele generale ale
programului)
7. Competenele specifice (derivate din competenele generale)
8. Corelarea duratei cu obiectivele, competenele, coninuturile
(module/discipline/teme) programului
9. Planul-cadru de nvmnt
9.1. Denumiri module/discipline/teme
9.2. Alocare buget de timp modulelor/disciplinelor/temelor
9.3. Evideniere alocare buget de timp pe tipuri de activiti (activiti teoretice,
activiti practice, evaluare)
9.4. Evideniere alocare buget de timp pe forme de organizare a programului (fa-
n-fa/e-learning/blended learning)
10. Respectarea distribuiei bugetului de timp: 10% evaluare (evaluare pe
parcurs i evaluare final), 30% activiti teoretice i 60% aplicaii practice
11. Programele analitice ale modulelor/disciplinelor/temelor (prezentate separat
pentru fiecare modul/disciplin/tem)
11.1. Competene specifice
11.2. Coninuturi tematice (teme/subteme) asociate modulului/disciplinei
11.3. Alocarea bugetului de timp pe coninuturi tematice (temelor/subteme), pe
tipuri de activiti (activiti teoretice, activiti practice i evaluare) i pe forme de
organizare a programului (fa-n-fa/e-learning/blended learning)
11.4. Strategii de formare utilizate
11.4.1. Metode i tehnici de formare utilizate
11.4.2. Forme i modaliti de organizare i desfurare a activitilor de formare
11.5. Strategia evalurii pe parcurs
11.6. Schia/rezumatul modulului/disciplinei/temei
11.7. Bibliografia
12. Descrierea strategiei de organizare a evalurii finale
12.1. Descrierea formei de organizare i desfurare a evalurii finale (prin
susinerea public a unui proiect/tem/lucrare din portofoliul realizat individual, de
ctre fiecare cursant, pe parcursul derulrii activitilor de formare)
12.2. Descrierea modului de nregistrare a rezultatelor evalurii (evaluarea
portofoliului i a susinerii proiectului/temei/lucrrii se face prin calificative:
Excelent, Foarte Bine, Bine, Suficient, Insuficient)
12.3. Descrierea structurii-cadru a portofoliului de evaluare final
12.4. Alt form de evaluare (n completarea precizrilor de la punctele 12.1, 12.2),
n funcie de caracteristicile specifice ale fiecrui program
13. Suport de curs prezentat selectiv, pentru minimum 2 module/discipline/teme
14. Orarul/calendarul programului
6
Competenele generale vor fi precizate i n Fia competenelor i a disciplinelor Anexa la Atestatul de formare continu a personalului
didactic

V. CRITERII PRIVIND RESURSELE UMANE


(documentaia aferent se transmite de ctre furnizor n format scanat, pe suport electronic)

Descriptorul Da Nu Incomplet Recomandri


1. Structura echipei manageriale
1.1. Nominalizarea membrilor echipei manageriale

5
1.2. Precizare funciilor membrilor echipei manageriale
1.3. Descrierea responsabilitilor/atribuiilor membrilor echipei
manageriale
2. Structura echipei logistic-administrative (descris separat pentru
fiecare locaie de implementare a programului de formare)
2.1. Nominalizare membri echip logistic-administrativ
2.2. Precizarea funciilor membrilor echipei logistic-administrative
2.3. Descrierea responsabilitilor/atribuiilor membrilor echipei logistic-
administrative
3. Structura echipei de formatori (descris separat pentru fiecare
locaie de implementare a programului de formare)
3.1. Nominalizare formatori
3.2. Distribuire formatori pe module/discipline/teme (n acord cu
domeniul de competen al fiecrui formator)
3.3. Precizarea competenelor formatorilor
3.4. Evidenierea nivelului de nvmnt din care provin formatorii
3.4.1. Formatori - personal didactic din nvmntul superior/universitar
(precizarea nr. de formatori)
3.4.2. Formatori - personal didactic din nvmntul preuniversitar
(precizarea nr. de formatori)
4. Formatori persoane cu autoritate tiinific i cu expertiz n
domeniu
5. CV-urile membrilor echipei manageriale i ale formatorilor cu
detalierea experienei n domeniul vizat de program
5.1. CV format european
5.2. CV actualizat
5.3. CV datat
5.4. CV semnat de ctre titular
6. Anexe la CV (care demonstreaz competenele persoanei respective n
acord cu activitatea desfurat n cadrul programului, pentru
responsabilul de program i pentru echipa de formatori)
6.1. Certificate/diplome de licen/doctorat/master, cu relevan pentru
activitatea desfurat n cadrul programului7
6.2. Documente justificative de schimbare a numelui (dac este cazul)
6.3. Certificate/atestate care s demonstreze competene n domeniul
formrii adulilor (recunoscute de ministerul educaiei)
6.4. Declaraiile formatorilor cu privire la disponibilitatea susinerii
activitilor de formare n cadrul programului i informaii privind
implicarea/neimplicarea lor n alte programe de formare continu
acreditate
7
certificate pentru realitate i legalitate, conform cu originalul, prin aplicarea tampilei unitii la care formatorul/responsabilul de program
este titular/angajat sau prin aplicarea tampilei furnizorului

VI. CRITERII PRIVIND RESURSELE DIDACTICO-MATERIALE 8


(documentaia aferent se transmite de ctre furnizor n format scanat, pe suport electronic)
8
Descrise separat, pentru fiecare locaie de implementare a programului

Descriptorul Da Nu Incomplet Recomandri


1. Spaii optime de desfurare a activitilor de formare
corespunztoare numrului de participani
2. Organizarea activitilor de formare cu max. 25 cursani/grup 9
3. Dotri necesare i adecvate activitilor de formare
4. Tipul de iluminare (natural/artificial)
5. Sistem de nclzire
6. Mobilier
7. Echipamente adecvate destinate activitilor de formare10
7.1. Computere
7.2. Aparate video/TV/DVD
7.3. Telefon/fax
7.4. Copiatoare
7.5. Altele
8. Acces la un centru de documentare i informare care s cuprind
literatur i publicaii de specialitate, materiale audio
9. Acces la Internet
10. Faciliti de multiplicare i/sau comunicare/diseminare
11. Altele (n acord cu necesitile specifice ale programului)
9
Conform prevederilor legale n vigoare

6
10
Cu precizarea numrului de computere, numrului aparatelor video/TV/DVD, telefon/fax, al numrului i al tipului copiatoarelor etc.

Dat de completare Matrice de verificare a programului de formare continu: ...................


Modalitate de transmitere ctre furnizor a recomandrilor: prin fax
Inspector DFC-MEN: .....................
Semntur inspector DFC-MEN: