Sunteți pe pagina 1din 13

ROMNIA

JUDEUL BACU
MUNICIPIUL ONETI
CONSILIUL LOCAL

HOTRRE
privind aprobarea rectificrii bugetului de venituri i cheltuieli al Municipiului Oneti
i a obiectivelor de investiii la Spitalul Municipal Oneti Sfntul Ierarh dr. Luca
pentru anul 2016

Consiliul Local Oneti, ntrunit n edin extraordinar n data de 01 decembrie 2016;


Avnd n vedere Expunerea de motive nr.80645/30.11.2016 a Primarului Municipiului Oneti
ing. Nicolae Gnatiuc, Raportul de specialitate nr.80647/30.11.2016 ntocmit de Serviciul buget-
contabilitate,
n baza prevederilor Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, art.49 alin.1) i
alin. 4) din Legea nr.273/2006 privind finanele publice locale, Ordinul nr.1079/2013 privind
aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sntii
ctre autoritile administraiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiiilor
pentru spitalele din subordinea acestora, Ordinul Ministerului Sntii nr.1299/2016, adresa
nr.20165/18.11.2016 a Ministerului Sntii, adresa nr.80623/29.11.2016 a Spitalului
MunicipalSfntul Ierah Dr. Luca Onesti, Contractul nr.20198/18.11.2016 ncheiat ntre Direcia
de Sntate Public a Judeului Bacu i Municipiul Oneti, adresa nr.2937/29.11.2016 a
Administraiei Judeene a Finanelor Publice Bacu;
n temeiul dispoziiilor art.36, alin.4, lit.(a) i art.45, alin.2, lit.a) i ale art.115 alin.1, lit.b)
din Legea nr.215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare,
HOTRTE:
Art.1 Se aprob rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al Spitalului Municipal
Sfntul Ierarh dr. Luca Oneti pe anul 2016, conform Anexei nr.1 care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art.2 Se aprob rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al Municipiului Oneti pe
anul 2016, conform Anexei nr.2 care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.3 Se aprob reactualizarea listei obiectivelor de investiii al Spitalului Municipal
Sfntul Ierarh dr. Luca Oneti pe anul 2016 cu finanare integral sau parial de la bugetul local
i din venituri proprii, conform Anexei nr.3 care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.4 Hotrrea Consiliului Local Oneti nr.35 din 15 februarie 2016 privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Municipiului Onesti pe anul 2016, a bugetului
multianual, a bugetului la activitatile autofinantate, a listelor de investitii pe anul 2016 si a listelor de
investitii multianuale se va modifica n mod corespunztor prevederilor cuprinse la art.1, 2 i 3.
Art.5 Prezenta hotrre va fi comunicat, prin grija secretarului municipiului:
- Instituiei Prefectului - Judeul Bacu;
- Primarului Municipiului Oneti;
- Spitalului Municipal Sf. Ierarh dr. Luca Oneti.
Preedinte de edin,
Cristea Alexandru
Contrasemneaz,
Secretarul Municipiului,
cons. jur. Daniel Spnu
Nr.167
din 01 decembrie 2016
SD/BR
ROMANIA Anexa nr.2
JUDEUL BACAU la Hotrrea nr.167
MUNICIPIUL ONESTI din 1 decembrie 2016
CONSILIUL LOCAL

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016


MII LEI
PLAN INFLUENTE PLAN
SPECIFICATIE INITIAL De redus.. De supl. DEFINITV
Tr.IV Tr.IV
1 2 3
TOTAL VENITURI 97,537.70 38.00 4,099.00 101,598.70

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 84,298.70 38.00 4,055.00 88,315.70

Venituri din care: 84,298.70 38.00 4,055.00 88,315.70


I. Venituri proprii 41,074.00 41,074.00

Impozit pe venit 19,286.00 19,286.00


Impozit si taxe pe proprietate 15,311 15,311
Impozite si taxe pe bunuri si servicii 39,747.00 38 4,055 43,764.00
din care:
-Sume defalcate din TVA pentru finantarea 35,941 38 4,055 39,958
cheltuielilor descentralizate
-Sume defalcate din TVA pentru producerea
energiei termice livrata populatiei
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bug.locale 529.00 529.00
Sume defalc.TVA invat.particular sau confesional 121.00 121.00
-Taxe pe utilizarea bunurilor 3,156.00 3,156.00
Alte impozite si taxe fiscale 552 552
Venituri nefiscale d .c: 9,037 9,037
Varsaminte din sectiunea de funct.ptr.sect. dezvoltare -7,641 -7,641
Subventii de la alte administratii publice d.c. : 360 360
Ajutoare incalzire cu lemne 360 360
Subventii copii cerinte speciale 65.70 65.70

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 13,239 0 44 13,283

Total venituri din care: 13,239 0 44 13,283

I Varsaminte sectiunea functionare 7,641 7,641


II Subventii proiecte finantate din PNDL 5,076 5,076
III.Sume primite de la UE 522 522
IV.Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii
catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 44.00 44
TOTAL CHELTUIELI 102,297.70 38 4,099 106,358.70

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 84,298.70 38 4,055 88,315.70

Cheltuieli de personal din care: 42,979 0 4,055 47,034


51.02 - Administratia locala 5,900 5,900
54.02-Alte serv.publice 787 787
61.02-Ordine publica 108 108
65.02-Invatamant 29,684 2,671 32,355
66.02-Sanatate 915 915
67.02-Cultura 1,200 1,200
68.02-Asist.sociala 3,221 1,384 4,605
70.02-Dezv.publica 1,164 1,164
74.02-Prot.mediu
84.02-Transporturi

Cheltuieli materiale din care: 35,084 0 0 35,084


51.02 - Administratia locala 2,993 2,993
54.02-Alte servicii 150 150
61.02-Ordine publica 150 150
65.02-Invatamant 6,370 6,370
66.02-Sanatate 100 100
67.02-Cultura 2,390 2,390
68.02-Asist.sociala 650 650
70.02-Dezv.publica 21,701 21,701
84.02-Transporturi 580 580

Subventii 100 100


81.02-Combustibil,energie
84.02-Transporturi 100 100

Transferuri 444 0 0 444


56.02-Transf.caract.general 438 438
66.02-Sanatate 6 6
55.02-Dobanzi 1,300 1,300
65.02-Invatamant 1,300 1,300
Rambursari de credite 2,540 0 2,540
51.02-Administratie locala 21 21
65.02-Invatamant 108 108
70.02-Dezv.publica 2,010 2,010
84.02-Transporturi 401 401

Alte cheltuieli 119 0 119


51.02-Administratie locala 119 119

Alte transferuri 121 121


55.01,63 121 121

Asistenta sociala 1,841.70 38.00 1,803.70


68.02-Asist.sociala 1,730 1,730
65.02 Invatamant 111.70 38.00 73.70

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 17,999 0 44 18,043

Cheltuieli de capital din care: 17,999 0 0 17,999


51.02 - administratia locala 300 300
54.02-Alte serv.publice
61.02-Protectie civila 9 9
65.02-Invatamant 262 262
66.02-Sanatate 7,709 7,709
67.02-Cultura 1,100 1,100
68.02-Asist.sociala 460 460
70.02-Dezv.publica 3,286 3,286
74.02-Prot.mediu
84.02-Transporturi 4,873 4,873

Transferuri de capital 44 44
66,02- Sanatate 44 44
0 0

Preedinte de edin, Contrasemneaz,


Cristea Alexandru Secretarul muncipiului,
cons.jur. Daniel Spnu