Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECIA GENERAL PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN

Calendar estimativ privind procesul de evaluare si selectie pentru cererile de finantare depuse
in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020

nr Denumire apel Alocare Data Data Numar Calendar evaluare


apel deschide nchidere proiecte
sistem sistem depuse
informatic informatic
1. POCU/18/4/4.1 Dezvoltare Locala Integrata 215.283.006 16.05.2016 15.09.2016 163 Finalizare contestatii Evaluare
(DLI 360 grade) n comunita tile EURO tehnica si financiara 15 iunie
marginalizate n care exista populatie 2017
apartina nd minorita tii rome - Regiuni mai
putin dezvoltate
2 POCU/20/4/4.2 Dezvoltarea Locala 131.270.125 16.05.2016 15.09.2016 150 Finalizare contestatii Evaluare
Integrata (DLI 360) n comunita tile EURO tehnica si financiara 15 iunie
marginalizate 2017
4 POCU/73/6/6.6 PROGRAMUL Profesori 25.000.000 13.09.2016 14.12.2016 44 Finalizare proces de evaluare* 30
Motivati In coli Defavorizate euro iunie 2017
5 POCU/74/6/6.2,6.3,6.4,6.6 PROGRAMUL 173.200.000 13.09.2016 15.12.2016 320 Finalizare proces de evaluare* - 30
COALA PENTRU TOT I euro iunie 2017
6 POCU/75/4/16/Consolidarea capacita tii 20.000.000 21.09.2016 14.11.2016 57 Finalizare proces de evaluare 23
ntreprinderilor de economie sociala de a euro iunie 2017
functiona ntr-o maniera auto-sustenabila -
OLIDAR prijin pentru consolidarea
economiei sociale
7 POCU/82/3/7/Cres terea ocupa rii prin 105.000.000 16.09.2016 16.11.2016 347 Finalizare proces de evaluare* 15
sustinerea ntreprinderilor cu profil non- euro iulie 2017
agricol din zona urbana - Roma nia tart Up
Plus
8 POCU/137/5/1 Reducerea numa rului de 4. 000 000 07.04.2017 22.05.2017 33 Finalizare proces de evaluare 30
DIRECIA GENERAL PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN

Calendar estimativ privind procesul de evaluare si selectie pentru cererile de finantare depuse
in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020

comunita ti marginalizate (roma s i non- euro iunie 2017


roma) aflate n risc de sa ra cie s i excluziune
sociala din oras e cu peste 20.000 locuitori,
cu accent pe cele cu populatie apartina nd
minorita tii roma, prin implementarea de
ma suri/ operatiuni integrate n contextul
mecanismului de DLRC
9 POCU/134/5/1/ Reducerea numa rului de 100.000 07.04.2017 22.05.2017 2 Finalizare proces de evaluare 30
comunita ti marginalizate (roma s i non- Euro iunie 2017
roma) aflate n risc de sa ra cie s i excluziune
sociala din oras e cu peste 20.000 locuitori,
cu accent pe cele cu populatie apartina nd
minorita tii roma, prin implementarea de
ma suri/ operatiuni integrate n contextul
mecanismului de DLRC
10 POCU/89/3/7/Cres terea ocupa rii prin 30.000.000 12.10.2016 29.11.2016 59 Finalizare proces de evaluare 30
sustinerea ntreprinderilor cu profil non- euro iunie 2017
agricol din zona urbana - Diaspora tart Up
11 POCU/90/6.13/6.14 tagii de practica elevi 47.883.851 14.10.2016 01.02.2016 204 Finalizare proces de evaluare* 30
s i studenti n sectorul agroalimentar, euro iunie 2017
industrie s i servicii
12 POCU/91/4/4.8 Imbuna ta tirea nivelului de 64,747,059 17.10.2016 31.03.2017 80 Finalizare proces de evaluare* 30
competente al profesionis tilor din sectorul euro iunie 2017
medical
DIRECIA GENERAL PROGRAME EUROPENE CAPITAL UMAN

Calendar estimativ privind procesul de evaluare si selectie pentru cererile de finantare depuse
in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020

*Calendarul NU include si finalizarea procesului de soluionare contestatii.