Sunteți pe pagina 1din 3

Nr6.

Stakeholderii
****Stakeholderii sunt FUNCTIA DE
grupuri sau indivizi care, PLANIFICARE
n mod direct sau indirect, Functia de
sunt afectai de realizarea planificare presupune
obiectivelor unei proiectarea si estimarea
organizaii sau care pot viitoarei evolutii a
afecta realizarea acestor firmei, incluznd toate
obiective . activitatile care conduc
****Stakeholderii sunt la definirea obiectivelor
clasificai n funcie de si la determinarea
relaia pe care o au cu cursurilor de actiune
organizaia i de influena adecvate care sa faca
pe care o exercit n posibila atingerea
cadrul acesteia. Principala obiectivelor stabilite.
modalitate de clasificare Functia de planificare
se realizeaz grupndu-i raspunde la ntrebarile
n funcie de modul de CE, CUM, si CND se
interaciune cu va realiza si CINE este
organizaia de afaceri, responsabil.
delimitndu-se Avantajele planificarii:
urmtoarele categorii forteaza managerii
. Stakeholderii sa gndeasca n
primari. perspectiva si sa
. Stakeholderii fixeze obiective
secundari clare;
-Prile interesate pot creaza unitatea de
afecta sau pot fi afectate viziune si focalizeaza
de ctre organizaiei eforturile tuturor
aciuni , obiective i angajatilor catre
politici . Cteva exemple actiuni convergente;
de pri interesate cheie
sunt creditori , directori , BENCHMARKING
angajai , guvern (i de -metoda de control care
agenii ), proprietari ( pp stabilirea pt activitatea
acionari ), furnizori , urmarita sau la nivelul
sindicate , precum i intregii firme a unor
comunitatea din care de indicatori cheie ai
afaceri atrage sale resurse procesului/lor( key
. process indicators KPI)
-Analiza stak este deosbit -pt acesti indicatori se
de imp pt succesul unui stabilesc nivele de
proiect.Aceasta identif referinta, acstea pot fi
interesele, asteptarile si valori care provin din
influenta stake si le pune exercitarea atributului de
in corespondenta cu previziune( obiective
scopul proiectului. propuse), valori
inregistrate de organizatie
in perioade similar din
trecut sau valori ale usor ssau mai greu de
indicatorilor inregistrati evitat, riscuri pure, etc
de concurenta.
-analiz val curente ale DIFERENTE
KPI in raport cu nivelurle DINTRE LIDER SI
de referinta ale acestor MANAGER SI
indicatori se identifica ANTREPRENOR
puncte tri , puncte slabe, -un lider se bazeaza pe
cauzele acestora si zonele atitudinea pozitiva,
unde trebuie actionat pt capaciatea de anticipare,
atingerea nivelului de increderea in capacitatea
performanta propus de a-i ispira si influenta
pe ceilalti, managerul
Analiza swot poate fi eficient si
-varianta extinsa a organizat fara sa fie un
analizei SWOT este cea lider
in care active org se -managerii administreaza
defalca pe tipurile de resursele si conduc
active in parte si se procesele, iar liderii sunt
efectueaza un swot pt cei care cu adevarat
fiecare grupa de active , conduc oamenii
metoda purtand -liderii au o viziune si isi
denumirea de indeplinesc atributiile
BALANCED intr-un mod diferit fata de
SCORECARD manageri
-Lid se concentreaza pe
managementul situatii dorite in viitor si
risculului promoveaza schimbarea
-definite in acceptiunea -managerii utilizeaza
teoriei clasice a deciziei, valori, politici,
ca evenimente cu aparitii programari si alte
posibile in procesele mecanisme care sa ii
social-umane, dar incerte dermine pe angajati sa-si
ale caror efecte sunt realizeze sarcinile
daunatoare, paguboase si ---antreprenorul este
au un carct ireversibil. remarcat pt amabilitatea
-riscurile pot fi def ca: de a reactiona rapid si
sansa sau probab de a eficient la noi oportunitati
pierde sau dispersia de afaceri
preconizata a rezultatelor ---antrep este cel care
ce se vor obtine. creeaza, mangerul cel
I-in fct de mediul in care care administreaza
pot sa apara, riscurile pot ORGANIZAREA
fi: mai mult sau mai putin PROCESUALA
grave; cunoscute, mai -consta in stabilirea si
proiectarea proceselor
necesare realizarii
obiectivelor organizatiei
-reprez exprimarea
cantitativa sau calitativa a
unui scop urmarit la nivelul
organizatiei
-procesul= set de actiuni
directionate catre un anumit
obiectiv
Concepte;
*Activitatea= ansamblul
atributiilor Omogene ,
desfasurate in vederea
atingerii obiectivelor ce
prez un grad relativ mai
ridicat de generalitate
*Sarcina= ansamblul
proceselor de munca
desfasurate pt atingerea
unui obiectiv punctual.In
general o sarcina priveste
un singur loc de munca(
efectuarea unui anumit
transport)
*Atributia= procesul de
munca executat intr-un
anumit mod systematic, la
niv unor loc de munca
asemant , orientat catre
realiz unor obiective
specific(transp prod la
clienti)
*Operatia=elem de baza
al organizarii procesuale,
un proces de munca
omogen, lipsit de
complexitate, prin care se
efectueaza o parte a unei
sarcini ( emiterea unor
chitante)