Sunteți pe pagina 1din 2

Comisia Europeană a lansat “Ghidul finantărilor europene pentru sectorul turismului“, cu ajutorul căruia

cei interesati in dezvoltarea turismului, promovarea unor obiective turistice sau in dezvoltarea unor
afaceri in sectorul turismului pot afla detalii despre programele de finantare ce vor putea fi accesate in
perioada 2014 – 2020.

UE oferă finanțari directe prin subvenții (granturi) pentru investitii sau pentru desfăsurarea unor
activităti, precum si finanțări indirecte, prin intermediul unor intermediari financiari.

Granturile sunt anunțate prin apeluri specifice pentru propuneri de proiecte. Acestea au ca scop
atingerea obiectivelor de politică economică si socială ale UE. Granturile se acordă doar pentru proiecte
ce urmează a se realiza, ele neputand fii acordate pentru acțiuni deja încheiate. Important de stiut este
si faptul că aceste granturi nu se acordă pentru ca cineva să obtină profit in urma implementarii unui
proiect, ci doar pentru ca organizatia respectivă să poată desfăsura o activitate utilă, pe care nu ar fi
putut-o desfăsura făra acest sprijin financiar.

Finanțările indirecte (deseori intalnite sub forma unor programe care asigură „accesul la finanțare”) sunt
de obicei împrumuturi și garanții pentru obtinerea de împrumuturi, ce se obtin cu sprijinul unor
intermediari financiari. Ei ajută în special IMM-urile pentru a obtine banii necesari demarării si
dezvoltării unor activităti turistice.

Ghidul oferă informatii atat despre finantările disponibile prin Fondul European de Dezvoltare Regională,
Fondul de Coeziune, Fondul Social European, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Fondul
pentru Afaceri Maritime si Pescuit cat si despre finantările ce vor fi acordate prin programele sectoriale
precum: Life (mediu), Horizon 2020 (cercetare si inovare), COSME (IMM-uri si antreprenoriat), Europa
Creativă (cultura si media), Erasmus+ (educatie, tineret, formare profesionala) si EASI (programul pentru
ocupare si inovare in domeniul social).

Pentru fiecare tip de fond existent ghidul oferă informatii referitoare la tipurile de acțiuni legate de
turism eligibile pentru finanțare si despre organizatiile eligibile pentru a solicita fonduri.

De exemplu, in cazul Fondului European de Dezvoltare Regională, ni se recomandă ca fiind eligibile


următoarele tipuri de proiecte:

• proiecte de cercetare legată de turism, dezvoltare și inovare tehnologică, inclusiv servicii de inovare și
clustere (incubatoare de servicii turistice, proiecte demonstrative, etc.);

• dezvoltarea de produse TIC legate de turism (aplicații, baze de date, etc.);

• dezvoltarea serviciilor de turism inovatoare, în special în regiunile mai puțin dezvoltate și a suburbiilor
cu structuri industriale subdezvoltate și cu puternică dependentă de turism (noi modele de afaceri,
exploatarea de idei noi, etc.);

• dezvoltarea de produse și servicii pe piețe de nișă (turismul de sănătate, turismul pentru persoanele în
vârstă, turismul cultural și ecoturism, turismul gastronomic, turismul sportiv, etc.);
• sustinerea clusterelor între diferite industrii conexe turismului, si a activitătilor care conduc la
diversificarea produselor turistice regionale și la extinderea sezonului turistic;

• măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile de catre
IMM-urilor din sectorul turismului;

• protectia, reabilitarea si promovarea obiectivelor turistice naturale și culturale, precum și a serviciilor


conexe;

• dezvoltarea infrastructurii pentru turismul cultural și durabil la scară mică;

• măsuri în favoarea antreprenoriatului, auto-ocuparii forței de muncă și crearii de întreprinderi, precum


și internaționalizarea IMM-urilor și a grupurilor de turism;

• formare profesională si îmbunătățirea competențelor lucrătorilor din turism