Sunteți pe pagina 1din 3

Alte variante de probleme cu sezonalitatea:

Varianta 1. (prima parte din problema mare) Numarul pachetelor turistice, vandute trimestrial
de o agentie turistica, a cunoscut in perioada 2010-2012 urmatoarea evolutie:
Tabelul 1
Ani Nr. pachete turistice (mii pachete) vandute in trimestrul
I II III IV
2010 32 48 64 58
2011 40 52 74 66
2012 44 60 82 74
Presupunem ca s-au determinat mediile mobile, obtinandu-se valorile:
Medii mobile
51,5 53 54,75 57 58,5 60 62 64

Sa se determine componenta sezoniera, pe baza modelului aditiv si sa se interpreteze valorile


obtinute.

a.
PASUL 1. Se aseaza termenii initiali ai seriei (notati cu yt) si mediile mobile (MMC=medii
mobile centrate) pe verticala, in urmatorul tabel: (col. 1 si 2):
Tabelul 2
yt yt - DSCj (seria
Perioada MMC yt-MMC DSCj=ytS desezonalizata)
0 1 2 3 4 5
32
Tr.I 2010 - - -16 32- (-16)=48

Tr.II 2010 48 - - -4 48 - (-4)=52


64
Tr.III 2010 51,5 12,5 14 64 – 14 = 50
58
Tr.IV 2010 53 5 6 58 – 6 = 52

Tr.I 2011 40 54,75 -14,75 -16 40 – (-16) = 56


Tr.II 2011 52 57 -5 -4 52 – (-4) = 56
Tr.III 2011 74 58,5 15,5 14 74 – 14 = 60
Tr.IV 2011 66 60 6 6 66 – 6 =60
Tr.I 2012 44 62 -18 -16 44 – (-16) = 60
Tr.II 2012 60 64 -4 -4 60 – (-4) = 64
Tr.III 2012 82 - - 14 82 – 14 = 68
Tr.IV 2012 74 - - 6 74 – 6 = 68
TOTAL

PASUL 2. In coloana (3) din tabelul de mai sus se determina diferentele dintre termenii
initiali (yt) si mediile mobile (MMC).

PASUL 3. Se iau diferentele din coloana (3) a tabelului de sus si se reaseaza intr-un tabel
matriceal, de forma tabelului 1. Vezi tabelul 3.

Tabelul 3.
Ani yt-MMC in trimestrul Suma
I II III IV
2010 - - 12,5 5
2011 -14,75 -5 15,5 6
2012 -18 -4 - -
Devieri sezoniere -16,375 -4,5 14 5,5 -1,375
brute (DSBj)
Devieri sezoniere -16 -4 14 6 0
corectate
(DSCj)=componenta
sezoniera (ytS)

PASUL 4. Se calculeaza medii ale diferentelor de pe fiecare coloana, obtinandu-se devieri sau
abateri sezoniere brute (DSBj, cu j=1,2,3,4)

DSBI 
  14,75  (18)  16,375
(in trim. I)
2
DSBII 
  5  (4)  4,5
(in trim. II)
2
12,5  15,5
DSBIII   14 (in trim. III)
2
56
DSBIV   5,5 (in trim. IV)
2
PASUL 5. Se calculeaza media celor patru devieri sezoniere brute:

 DSB
j 1
j
 1,375
DSB    0,34
4 4
PASUL 6. Se scade din fiecare deviere sezoniera bruta (DSBj) media DSB , obtinandu-se
devieri sau abateri sezoniere corectate (DSCj), a caror suma trebuie sa fie egala cu zero:

DSC I  16,375  ( 0,34)  16,035  16


DSC II  4,5  (0,34)  4,16  4
DSC III  14  (0,34)  14,34  14
DSC IV  5,5  (0,34)  5,84  6
Cele patru valori s-au trecut pe ultima linia a tabelului 3, si suma lor e 0.
Interpretarea valorilor DSCj:
DSC I  16 in trim. I factorul sezonier a determinat o scadere medie a numarului de pachete
turistice vandute cu 16 pachete fata de linia de trend.
DSC II  4 in trim. II factorul sezonier a determinat o scadere medie a numarului de pachete
turistice vandute cu 4 pachete fata de linia de trend.
DSC III  14 in trim. III factorul sezonier a determinat o crestere medie a numarului de
pachete turistice vandute cu 14 pachete fata de linia de trend.
DSC IV  6 in trim. IV factorul sezonier a determinat o crestere medie a numarului de pachete
turistice vandute cu 6 pachete fata de linia de trend.

Varianta 2. S-a inregistrat numarul pachetelor turistice, vandute trimestrial de o agentie


turistica, in perioada 2010-2012. Trendul seriei desezonalizate, determinat cu ajutorul metodei
trendului liniar, este redat cu ajutorul ecuaţiei: yˆ t  46,06  1,81  t , t  1,12 . Componenta de
trend, determinată cu ajutorul modelului aditiv, are următoarele valori:
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
Devieri sezoniere corectate (mii pachete) - 16 -4 14 6
Previzionati vânzările trimestriale pentru anul următor (2014).

Se prelungesc valorile lui t in continuare, pentru urmatoarele 4 perioade (4 trimestre 2013):


13, 14, 15, 16, apoi pentru inca 4 perioade (4 trimestre 2014): 17, 18, 19, 20 (coloana 1,
tabelul urmator) si se determina valorile previzionate ale seriei desezonalizate pentru
urmatoarele 4 trimestre (coloana 2):
Tabelul 4
Perioada de
previziune t_prev. y(n+p)t yts (DSC) Previziuni finale
0 1 2 3 4
Tr.I 2014 17 46,06+1,81*17=76,85 -16 76,85 +(-16)≈60,85
Tr.II 2014 18 46,06+1,81*18=78,66 -4 78,66 +(-4)≈74,66
Tr.III 2014 19 46,06+1,81*19=80,47 14 80,47+14≈94,47
Tr.IV 2014 20 46,06+1,81*20=82,28 6 82,28+6≈88,28

Valorile din coloana 2 se aduna cu cele din coloana 3, obtinandu-se previziunile finale din
coloana 4, tabelul de mai sus.

Varianta 3. S-a inregistrat numarul pachetelor turistice, vandute trimestrial de o agentie


turistica, in perioada 2010-2012. Trendul seriei desezonalizate, determinat cu ajutorul metodei
modificarii medii absolute, este redat cu ajutorul ecuaţiei: yˆ t  48  1,8   t  1 , t  1,12 .
Componenta de trend, determinată cu ajutorul modelului aditiv, are următoarele valori:
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
Devieri sezoniere corectate (mii pachete) - 16 -4 14 6
Previzionati vânzările trimestriale pentru anul următor (2013).

Rezolvare: Previzionarea pe baza metodei modificarii medii absolute:

Se determina valorile previzionate ale seriei desezonalizate pentru urmatoarele 4 trimestre (coloana 2):
Tabelul 5
Perioada de t
previziune y(n+p)t yts (DSC) Previziuni finale
0 1
2 3 4
Tr.I 2013 13 48+1,8*13=69,6 -16 69,6+(-16)=53,6
Tr.II 2013 14 48+1,8*14=71,4 -4 71,4+(-4)=67,4
Tr.III 2013 15 48+1,8*15=73,2 14 73,2+14=87,2
Tr.IV 2013 16 48+1,8*16=75 6 75+6=81