Sunteți pe pagina 1din 12

Bazele statisticii FB IFR anul I, sambata 12 iunie 2021, ora 10 gr.1 si ora 12 gr.

Studentii se vor prezenta pe platforma Zoom la ora 10 grupa 1 si la ora 12 grupa 2.

Se va face prezenta. Biletul de examen contine aplicatii si va afisat prin „share screen”.
Studentul va transcrie textul aplicatiilor pe lucrare si continua cu rezolvarea acestora.
Lucrarea terminata este fotografiata/scanata si se trimite, in format pdf (un document, denumit
Ionescu)/jpeg, (documentele vor fi denumite astfel: Popescu 1, Popescu 2, Popescu 3) la
adresa marinella.turdean@ucdc.ro
Subiectul mesajului de e-mail va fi FB ex NUME PRENUME
Pentru calcule se utilizeaza un calculator de birou. Pentru a rezolva biletul de examen,
studentul poate utiliza orice materiale considera necesare, respectiv: manual, sinteze, repertoar
de relatii de calcul etc. Pe parcursul testului, camera video si microfonul raman deschise.
La sfarsitul materialului aveti un model de foaie de examen. Paginile vor fi numerotate. Pe
fiecare pagina, va rog frumos, sa va scrieti numele si prenumele.

RECAPITULARE

Problema 1
Pentru un agent economic se cunosc datele din tabelul de mai jos (col.0-col.3):

Secţia Productia Productia Indicele Productia Indicele Indicele


realizata in planificata de realizata in sarcinii indeplinirii
perioada de pentru dinamica perioada de plan planului
baza perioada = curenta =
(mii lei) curenta (mii lei) =
(mii lei) = ×

0 1 2 3 4=3*1 5=2/1 6=4/2


A 40 50 1,14 45,6 1,25 0,91
B 50 60 1,15 57,5 1,2 0,96
C 70 100 1,26 88,2 1,42 0,88
TOTAL 160 210 1,195 191,3 1,312 0,91
Se cere:
1. Producţia realizata in perioada curentă, pe fiecare secţie şi pe total.
2. Indicele sarcinii de plan si indicele indeplinirii planului pe fiecare sectie şi pe total;
3. Indicele de dinamica pe total;

∑ ,
=∑ = = 1,195 119,5%

= ∑
= = 1,312 131,2%
∑ ,
=∑ = = 0,91 91%
Verificare: = × = 1,312 × 0,91 = 1,195

1
Problema 2
Se cunosc datele privind salariul mediu si fondul de salarizare aferente celor patru sectii ale unei
societati comerciale. Sa se calculeze salariul mediu la nivelul societatii. Cati angajati activeaza in
fiecare sectie?
Sectia Salariul mediu Fondul de salarii Numarul de angajati din fiecare sectie
(lei/salariat) (mii lei) (persoane)
=

0 1 2 3
A 2500 25000 10
B 2800 19600 7
C 3200 38400 12
D 3600 54000 15
Total ? 137000 44

= → = = ∑
= = = 3114 /
= ×

∑ × 2500 × 10 + 2800 × 7 + 3200 × 12 + 3600 × 15 137000


= = = = 114 /
∑ 44 44

Problema 3

Pentru un agent economic se cunosc datele din tabelul de mai jos (col.0-col.3):
Secţia Productia Indicele Indicele Indicele de Productia Productia
realizata in indeplinirii sarcinii de dinamica realizata in planificata pentru
perioada de planului plan = × perioada perioada curenta
baza (mii = = curenta (mii lei)
lei) (mii lei) = ×
= ×
0 1 2 3 4=3*2 5=4*1 6=3*1
A 50 1,32 1,29 1,7 85 64,5
B 60 1,42 1,39 2 120 83,4
C 90 1,52 1,49 2,3 207 134,1
TOTAL 200 1,46 1,41 2,06 412 282
Se cere:
a) Indicele de dinamica pe fiecare sectie si pe total;

=∑ = = 2,06 206% sau = ×
b) Producţia realizată în perioada curentă, pe fiecare secţie şi pe total;
c) Productia planificata pentru perioada curenta pe fiecare sectie si pe total;
d) Indicele sarcinii de plan si indicele indeplinirii planului pe total.
∑ ∑
= ∑
= = 1,41 141% =∑ = = 1,46 146%

2
Problema 4
Pentru un agent economic se cunosc datele din tabelul de mai jos (col.0-col.3):
Secţia Productia Indicele Indicele de Indicele Productia Productia
realizata in indeplinirii dinamica sarcinii de realizata in planificata
perioada de planului = plan perioada pentru
baza = = curenta perioada
(mii lei) (mii lei) curenta
sau
= × (mii lei)
= =
0 1 2 3 4 5 6
A 50 1,41 1,25 0,88 62,5 44,3
B 60 1,61 1,15 0,71 69 42,8
C 80 1,81 1,35 0,75 108 60
TOTAL 190 1,63 1,26 0,77 239,5 147,1
Se cere:
∑ ,
a) Indicele sarcinii de plan pe fiecare sectie si pe total; = ∑
= = 0,77 77%
b) Producţia realizată în perioada curentă, pe fiecare secţie şi pe total;
c) Productia planificata pentru perioada curenta pe fiecare sectie si pe total;
d) Indicele indeplinirii planului si indicele de dinamica pe total.
∑ , ∑ ,
=∑ = = 1,63 163% =∑ = = 1,26 126%
,
Problema 5
Pentru o societate comerciala se cunosc datele (col.0-col.3):
Sectia Salariul Numar salariati Dinamica Dinamica Numarul de Fondul de salarii
mediu in in perioada numarului de numarului salariati in in perioada de
perioada de curenta salariati (%) de perioada de baza baza
baza (persoane) salariati (persoane) (mii lei)
= 100 = ×
(lei/angajat)
= =
0 1 2 3 4 5 6
A 6750 42 105 1,05 40 270000
B 5400 18 90 0,9 20 108000
TOTAL 6300 60 100 1 60 378000
a) Sa se calculeze dinamica numarului de salariati pe total;

=∑ = = 1 100%
b) Sa se calculeze salariul mediu in perioada de baza la nivelul societatii comerciale.

∑ 378000
= = = 6300 /
∑ 60
Problema 6
Pentru o societate comerciala se cunosc datele:
Sectia Salariul Numar Dinamica Fondul de Fondul de
mediu in salariati in fondului de salarii in salarii in
perioada perioada salarii (%) = perioada perioada de
curenta curenta curenta (mii baza (mii
= 100 lei) lei)
(lei/angajat) (persoane)
=
=
×
A 6750 42 105 1,05 283500 270000
B 5400 18 90 0,9 97200 108000
Total 6345 60 100,7 1,007 380700 378000
a) Sa se calculeze dinamica fondului de salarii pe total;
3
∑ 380700
= = = 1,007 100,7%
∑ 378000
b) Sa se calculeze salariul mediu, pe total societate, in perioada curenta.
∑ 380700
= = = 6345 /
∑ 60

Problema 7
Daca in perioada curenta fata de perioada de baza, indicele indeplinirii planului este 107,4% ,
iar indicele de dinamica este 109,3%, sa se determine indicele sarcinii de plan
,
× = × 1,074 = 1,093 = = 1,017 sau 101,7%
,

Problema 8
Daca in perioada curenta fata de perioada de baza, indicele indeplinirii planului este 104,4% ,
iar indicele de dinamica este 108,3%, sa se determine indicele sarcinii de plan.
,
× = = = = 1,037 103,7%
,

Problema 9
Se cunosc următoarele date privind cifra de afaceri pentru trei secţii ale unei societăţi
comerciale:
Secţia Structura cifrei de afaceri în Indicele de dinamică a cifrei
perioada de bază (%) de afaceri (%)
=
% =

A 30 130
B 50 150
C 20 120
Să se calculeze indicele de dinamică a cifrei de afaceri pe total societate.
CA0
 CA1 
CA

 CA1  CA0

 i1CA/ 0  CA0  iCA CA
I1/0  zecimal 1 / 0  g z 0  1,3  0 ,3  1,5  0 ,5  1,2  0 ,2  1,38 ( 138%)
 CA0  CA0  CA0

Problema 10
In scopul analizei activitatii de creditare a unei banci, se efectueaza un sondaj simplu
nerepetat, de volum 10% din colectivitatea generala, obtinand urmatoarele date (tabelul de
mai jos, col.0-col.1):

Intervale de variaţie Număr de xi=CI ×


ale creditului clienţi (fi) %= 100

(mii euro)
0 1 2 3 4

25-35 ?=11 12 30 330


35-45 16 18 40 640
45-55 48 53 50 2400
55-65 15 17 60 900
Total 90 100 * 4270

Se cere:
4
1. Sa se stabileasca frecventa absoluta a primei grupe; (90-15-48-16=11)
2. Să se reprezinte grafic distribuţia si structura clienţilor în funcţie de variaţia creditului;
3. Sa se stabileasca volumul colectivitatii generale;
4. Sa calculeze nivelul mediu al creditului.

Distributia clientilor
60
48
50

40

30

20 16 15
11
10

0
25-35 35-45 45-55 55-65

Structura clientilor
25-35 35-45 45-55 55-65

17% 12%

18%

53%

3. Volumul colectivităţii generale. n=90=10%N=0,1N; N=?


= , = , = 900 persoane
4. Nivelul mediu al creditului;
∑ × × × × ×
̅= ∑
= = = 47,5 /

Problema 11
Fondul de salarii al celor 20 de angajati ai sectiei A este 54000 lei, iar salariul mediu al celor
25 de angajati ai sectiei B este 3100 lei. Sa se calculeze salariul mediu al angajatilor sectiei A
si salariul mediu pe total societate comerciala.

= = = 2700 /

= × = 3100 × 25 = 77500
5
∑ 54000 + 77500 131500
= = = = 2922 /
∑ 20 + 25 45
∑ ∑ × 2700 × 20 + 3100 × 25 131500
= = = = = 2922 /
∑ ∑ 45 45
Problema 12
Fondul de salarii al celor 20 de angajati ai sectiei A este 64000 lei, iar fondul de salarii al celor
25 de angajati ai sectiei B este 96000 lei. Sa se calculeze salariul mediu la nivelul fiecarei sectii
si salariul mediu pe total societate comerciala.

= = = 3200 /

= = = 3840 /

∑ 64000 + 96000 160000


= = = = 3555 /
∑ 20 + 25 45

Problema 13
Fondul de salarii al celor 45 de salariati ai sectiei A este 144.000 lei, iar fondul de salarii al celor 35 de
salariati ai sectiei B este cu 25% mai mare decat fondul de salarii al angajatilor sectiei A. Sa se
calculeze salariul mediu al angajatilor din fiecare sectie si pe total societate comerciala.

= = = 3200 /

= × 1,25 = 144.000 × 1,25 = 180.000

= = = 5142,8 / ≅ 5143 /

∑ 144000 + 180000 3240000


= = = = 4050 /
∑ 45 + 35 80

Problema 14
Fondul total de salarii al angajatilor unei firme cu doua sectii, A si B este 320.000 lei, din care
60% reprezinta fondul de salarii al sectiei B. Stiind ca numarul angajatilor sectiei A este 36
persoane, ceea ce reprezinta 60% din numarul total al angajatilor sa se calculeze salariul
mediu al angajatilor fiecarei sectii si salariul mediu pe total societate comerciala.
= 320.000 ; = × 0,6 = 320.000 × 0,6 = 192.000
= − = 320.000 − 192.000 = 128.000
= 36 = 0,6 × ; = , = , = 60
= − = 60 − 36 = 24
.
= = = 3555,5 /

192.000
= = = 8000 /
24

∑ 320.000
= = = 5333,3 /
∑ 60
6
Problema 15
Daca intr-un esantion selectat întâmplător şi nerepetat, de volum n=130, ceea ce reprezintă
10% din colectivitatea generala, media caracteristicii este 11,8 iar coeficientul de variatie este
12,3%, sa se calculeze dispersia. Daca rezultatele se garantează cu o probabilitate de 0, 9973,
pentru care z=3, sa se estimeze limitele intre care se va situa media caracteristicii în
colectivitatea generală si limitele intre care se va situa nivelul centralizat al caracteristicii în
colectivitatea generală.
n=130 =10%N=0,1N N=? = = = 1300
, ,

̅ = 11,8 = 100 = 12,3% = = 0,123 = = 0,123


̅ ̅ ,

Abaterea medie patratica, = 11,8 × 0,123 = 1,45


Dispersia: = ( ) = (1,45) = 2,1
,
Eroarea limita maxim admisibila ∆ = 1− = 3 1− = 0,36 ≅ 0,4
Limitele intre care se va situa media caracteristicii în colectivitatea general sunt:
x s   x  x0  x s   x 11,8-0,4< <11,8+0,4 11,4< <12,2
Limitele intre care se va situa nivelul centralizat al caracteristicii în colectivitatea generală
sunt:
1300
N ( x s   x )  xi  N( x s   x )  1300  11,4   xi  1300  12,2
i 1

14820   xi  15860

Problema 16
Daca, dintr-o colectivitate N, formata din 1300 unitati statistice se selecteaza, întâmplător şi
nerepetat un esantion de 10% pentru care media caracteristicii este 11,8 iar dispersia este 2,1
sa se calculeze volumul esantionului, abaterea medie patratica si coeficientul de variatie. Daca
rezultatele se garantează cu o probabilitate de 0, 9973, pentru care z=3, sa se estimeze limitele
intre care se va situa media caracteristicii în colectivitatea generală si limitele intre care se va
situa nivelul centralizat al caracteristicii în colectivitatea generală.
N=1300 n=10%N=0,1N n=? = 0,1 × 1300 = 130

̅ = 11,8; Dispersia: = 2,1; Abaterea medie patratica, = = √2,1 = 1,45


,
= 100 = 100 = 12,3%
̅ ,

,
Eroarea limita maxim admisibila ∆ = 1− = 3 1− = 0,36 ≅ 0,4

Limitele intre care se va situa media caracteristicii în colectivitatea general sunt:


x s   x  x0  x s   x 11,8-0,4 < < 11,8+0,4 11,4 < <12,2
Limitele intre care se va situa nivelul centralizat al caracteristicii în colectivitatea generală
sunt:

7
1300
N ( x s   x )  xi  N( x s   x )  1300  11,4   xi  1300  12,2
i 1

14820   xi  15860

Problema 17
Daca, dintr-o colectivitate N, formata din 1800 unitati statistice se selecteaza, întâmplător şi nerepetat
un esantion de 20% pentru care media caracteristicii este 20 iar dispersia este 4 sa se calculeze
volumul esantionului, abaterea medie patratica si coeficientul de variatie. Daca rezultatele se
garantează cu o probabilitate de 95%, pentru care z=1,96, sa se estimeze limitele intre care se va situa
media caracteristicii în colectivitatea generală precum si limitele intre care se va situa nivelul
centralizat al caracteristicii in colectivitatea generala. Daca eroarea limita maxim admisibila se mareste
cu 10%, sa se calculeze volumul noului esantion.
N=1800 n=20%N=0,2N n=? = 0,2 × 1800 = 360
̅ = 20; Dispersia: = 4; Abaterea medie patratica, = = √4 = 2
= 100 = 100 = 10%
̅

Eroarea limita maxim admisibila ∆ = 1− = 1,96 1− = 0,184


Limitele intre care se va situa media caracteristicii în colectivitatea general sunt:
x s   x  x0  x s   x 20- 0,184 < < 20+0,184 19,816 < <20,184
Limitele intre care se va situa nivelul centralizat al caracteristicii în colectivitatea generală
sunt:
1800
N( x s   x )   xi  N( x s   x )  1800  19,816   xi  1800  20,184
i 1

35668,8   xi  36331,2

∆ = ∆ × 1,1 = 0,184 × 1,1 = 0,2

, × ,
= = , ×
= = 316,8 ≅ 317
∆ ( , ) ,

8
MARIMI RELATIVE

f n * f n *
Marimi relative de f *  i 100  f  100 f i*  i  fi  1
i%  f i% z  fi i 1 z
i i1
structura
Marimi relative de KA/B = X A KB/A = X B
XB XA
coordonare
yt yt
Marimi relative de dinamica

Indicele de I ty/ 1  100 I ty/ t 1  100


y1 yt 1
dinamica
yt  y1 yt  yt 1
Ritmul de Rty/ 1  100  I ty/ 1%  100% Rty/ t 1  100  I ty/ t 1 %  100%
y1 yt 1
dinamica
T
y yT
Relatii intre I t / t 1   I ty/ 1 ---
t 2 y1
indici
n
=
Marimi relative de y
i 1
i

intensitate X = n

z
i 1
i

n
x pl
Indicele i s
pl / 0  100 x pl
x0 I s
 i 1
100
sarcinii de pl/0 n

plan
x
i 1
0
Marimi relative ale planului

n
x1
Indicele i
i1/pl 
x pl
100
i
x
i 1
1

indeplinirii I 1/pl  n
100

planului
x
i 1
pl

n
d x1
Indicele de i1/0 
x0
100
d
x
i 1
1

dinamica I 1/0  n
100
x
i 1
0

i1d/ 0  i pls / 0  i1i / pl s


I pl/0 i
 I 1/pl d
 I 1/0
Relatia
dintre indici

9
TIPURI DE MEDII
Tip Medii simple Medii ponderate
medie
n m
aritmetică

 xi x i fi m
 xi f i* %
m
 xi f i* % m
Media

i 1
x = x = i 1
m
= i 1
 i1
 x i f iz*
n m 100
f
i 1
i  f i* %
i1

i 1

n m m
xh 
 fi f *
armonică

n
1 i %
Media

 i 1 i 1 100 1
xh  =  = m
i 1 xi m m
1 m
1 * 1
1 f i* % f i %  f ic*
 x i
f x i 1

i 1 x i i 1 x i
i 1 i i

n m m m

 xi2  xi2 f i  xi2 f i* % x 2


f i* %
pătratică

i m
Media

i 1 2
xp  xp  i 1
m
= i 1
m
= i 1
= x i f iz*
n * 100
fi 1
i f
i 1
i % i 1

m
geometrică

n m
 fi fi
xg =  xi xg  x
Media

n i 1
i
i 1 i 1

Media caracteristicii alternative:


Între cele trei tipuri de medii există relaţia: M
p
xh < xg < x < xp N

INDICATORII SIMPLI AI VARIABILITĂŢII


Indicatori Mărimi absolute
Amplitudine absolută A = xmax - xmin
Abatere individuală de la medie di = xi - x
Abatere maximă negativă dmax neg = xmin - x
Abatere maximă pozitivă dmax poz = xmax - x

10
INDICATORII SINTETICI AI VARIABILITĂŢII
Indicatori Abaterea Abaterea medie Dispersia
medie liniară (dx) pătratică (x) (2x)
n n
de frecvenţe absolute variante
n
Serie de distribuţie Serie de
 x  x  x 
2 2
 xi  x i i x
dx i 1
x = i 1 2x = i 1

n n n

m m m

 x  2
 x  2
 xi  x f i i x fi i  x fi
i 1 i 1 i 1
dx m x = m 2x= m
f
i 1
i  fi f i
i 1 i 1
sub forma rocentuala
de frecvenţe relative
Serie de distribuţie

m m m

 x   x 
2 2
 xi  x f i*% i  x f i*% i x f i*%
2 i 1
dx i1 x = i 1 x=
100 100 100
Serie de distribuţie

formă zecimala
de frecvenţe
relative sub

m m m

 x   x 
2 2
d x   xi  x f i*c x = i x f ic* 2x = i x f ic*
i 1 i 1 i 1

x dx
Coeficientul de variaţie v = 100 sau v’ = 100 (v’ < v)
x x
Seria de date este omogenă şi media aritmetică este reprezentativă atunci când v <35%.

INDICATORII DE SELECŢIE –SONDAJUL SIMPLU


Indicatori
Eroarea limită maxim Volumul
Tip de
admisibila, ( Δx ) eşantionului, (n)
sondaj
2 2
σ 02 z σ0
SONDAJUL SIMPLU REPETAT x  z n
n  Δ x 2
z 2σ02
02
 n n
SONDAJUL SIMPLU NEREPETAT x  z 1   z 2 σ02
n  N  Δx  
2

N
2 2
Dacă nu se cunoaşte dispersia colectivităţii totale σ 0 aceasta se va înlocui cu σ s dispersia
colectivităţii de selecţie.

11
Model foaie de examen, coala A4, pe care va rog frumos sa o pregatiti si pe care veti
scrie cu pixul, textul problemelor si apoi rezolvarea.

NUME SI PRENUME:
…………………….………………………..
FB, Anul I, 12 iunie 2021

Examen la disciplina

BAZELE STATISTICII

Pag.1

12

S-ar putea să vă placă și