Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de nvmnt: Colegiul Tehnic C-tin Brancusi Petrila Pro ilul: !

ervicii "omeniul de #regtire de $az%"omeniul de #regtire general%Cali icarea #ro esional: Comer%Tehnician n activiti economice Modulul: M VII SPPInstrumente de plata &r de ore%an:'( din care: T: )T: *P: '( Clasa: a +*-a ,, ruta directa Pro esor: Tigaranu &icoleta Plan de nvmnt a#ro$at #rin -rdinul ./,/C/*/: nr/ 0120 % 34/(0/2((', Ane5a 0 Programa a#ro$ata #rin -rdinul ./,/C/T/!/: nr 0372%0(/(3/2((8 Ane5a nr/ 2 PLANIFICARE CALENDARISTIC AN C LAR: !"#!$!"#% Nr& 'rt& (0) (n)tatea de 'ompeten*+ (1) Competen*e spe'),)'e (2) Competen*a #: Caracterizeaz instrumentele de #lata Con*)nutur) (3) *denti icarea modalitilor de #lat: - n numerar9 - #rin virament9 - cu mi:loace electronice Prezentarea instrumentelor de #lat: - dis#ozitie de #lat%ncasare9 - ordin de #lat9 - cec9 - cam$ie9 - $ilet la ordin9 - cri de #lat Prezentarea circuitului instrumentelor de #lat <n uncie de clientul #ltitor =i clientul $ene iciar>9 Com#letarea instrumentelor de #lat - electronic sau manual, res#ectnd regulile de com#letare/ IP (6) 21

Avizat, "irector

Avizat, 6e catedr

IP (9) !2 (10) 21/(' 2;/(' 28/(' 27/(' (3/3( (2/3( (0/3( (1/3( (1/(0 (;/(0 (8/(0 33/(0 32/(0 30/(0 31/(0

UC !-& Instrumente de plat+

21

!0

UC !-& Instrumente de plat+

Competen*a !: Utilizeaz instrumente de #lat/

34 21

!22 !20

*ntocmit, Pro / Tigaranu &icoleta