Sunteți pe pagina 1din 2

- modelul nr. 1 FI de POST aferent contractului de munc nr. ......... din data de .....................

Denumire post: Director Comercial (cod ref. DC) Locul desf !ur rii muncii: la sediul central al companiei Departament: Comercial Su"ordonare: Directorului general Super#i$are: Supervizeaz activitatea angajailor departamentului Comercial logistic, asisteni comerciali! (4 product-manageri, 1 director

%ela&ii func&ionale: cu angajaii departamentelor "inanciar-Conta#il, $ar%eting, &uridic Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corect a procedurilor operaionale de ac'iziii (i aprovizionare.

'cti#it &i principale: )rmrirea zilnic a activitii personalului aflat *n su#ordine pentru asigurarea aplicrii corecte a procedurilor operaionale de ac'iziii (i aprovizionare+livrare, -rganizarea departamentului Comercial pe criterii de .cost efficienc/0, *n vederea optimizrii activitii de aprovizionare+livrare a mrfii ctre reeaua de magazine, Sta#ilirea strategiei specifice fiecrui magazin pentru implemetarea+urmrirea stocului optim (i a tuturor procedurilor comerciale prevzute. Sarcini !i (ndatoriri specifice: 1sigurarea #uclei de feed-#ac% *n urmrirea aplicrii procedurilor comerciale (i a stocurilor optime, Sta#ilirea unor relaii #une cu furnizorii, pentru rezolvarea *n timp util (i *n #une condiii a tuturor pro#lemelor ocazionale, 2rospectarea pieei de profil (i a condiiilor de ac'iziii+livrare *n vederea optimizrii continue a stocurilor, av3nd ca scop final o#inerea unei rotaii #une ale acestora (i realizarea de profituri (protecia marginii!. %esponsa"ilit &i ale postului: 4spunde pentru calitatea negocierii contractelor+actelor adiionale cu furnizorii, 5(i asum responsa#ilitatea pentru propunerile de noi furnizori, dup ce a verificat poziia *n pia (i standardele serviciilor oferite de ctre ace(tia, 4spunde pentru calitatea activitii personalului aflat *n su#ordine (i pentru flu6ul operaional la nivelul departamentului pe care-l conduce. 'utoritatea postului: Coordoneaz *ntreaga activitate comercial a reelei de magazine pe centre de profit, 7ransmite ctre Directorul de v3nzri 8 mar%eting raportrile (sptm3nale, lunare! privind v3nzrile, planul de aciune pentru cre(terea v3nzrilor, furnizorii noi etc. (7oate tipurile de raportri vor fi descrise *n ane6e separate.!, Concepe *mpreun cu Ddirectorul general strategiile comerciale prioritare *n vederea atingerii target-urilor sta#ilite. Specifica&iile postului: Studii o"li)atorii: universitare economice, *un cunoa!tere a mediului concurenial de afaceri, +,perien& *n domeniul comercial de minim 4 ani, Foarte "une cuno!tin&e de lim" en)le$ , Spirit de o"ser#a&ie- dinamism- ).ndire comercial - eficien& , 96celente a#iliti de utilizare a computerului ( /ord- +,cel!, +,perien&a *ntr-o funcie de conducere !i de coordonare constituie un avantaj,

Deplas ri

%eale !i e,celente a"ilit &i de comunicare !i ne)ociere .

"recvena: frecvent Condiii asigurate: diurn, cazare, transport

%ela&iile cu alte departamente: descrise *n 4egulamentul de organizare (i funcionare (i 4egulamentul de ordine interioar

Condi&ii de munc : munca este comple6, preponderent de #irou, program normal de lucru, uneori prelungit.

Salari$are: Salariul #rut lunar este de ..................... lei noi, la care se adaug sporurile negociate. Facilit &i: ma(in de serviciu, telefon mo#il, laptop. Sanc&iunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevzute *n fi(a de post sunt descrise pe larg *n 4egulamentul intern (4-;!. S.C. <<<<<<<<< Director =eneral <<<<<<<<<<<. Data:................................... 1m luat la cuno(tin, <<<<<<<<<<<<

S-ar putea să vă placă și