Sunteți pe pagina 1din 11

A

Active diverse 120,000


Datorii 20,000
Activ net contabil 100,000
Nr.actiuni 20,000
VMCa=100000/20000 5 lei/act
nr act ce tb emise 110000/5=22000

BILANT A
A
IMOB CORP 1,100,000
STOCURI 200,000
CREANTE 425,000
CASA SI CONTURI LA BANCI 50,000

TOTAL ACTIV NET 1,775,000

Societatea X (absorbanta)

Imobilizri corporale (ct.212 - 2812) 1,100,000


ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 1,100,000
Stocuri (ct.371) 200,000
Creane (ct.4111 - 491) (660.000 - 235.000) 425,000
Casa i conturi la bnci (ct.5121) 50,000
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 675,000
Datorii sub 1 an (ct.404) 1,975,000
Active circulante nete/Datorii curente nete -1,300,000
Total active minus datorii -200,000
Capital subscris vrsat (ct.1012) (400.000 aciuni) 400,000
Rezerve din reevaluare (ct.105) 15,000
Alte rezerve (ct.1068) 585,000
Rezultatul reportat (ct.1171) Sold D 1,200,000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL -200,000

Societatea Y (absorbita)

Imobilizri necorporale (ct.207) 20,000


Imobilizri corporale (ct.212 - 2812) 230,000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 250,000
Stocuri (ct.371) 165,000
Creane (ct.4111 - 491) (660.000 - 235.000) 320,000
Casa i conturi la bnci (ct.5121) 10,000
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 495,000
Datorii sub 1 an (ct.404) 245,000
Active circulante nete/Datorii curente nete 250,000
Total active minus datorii 500,000
Capital subscris vrsat (ct.1012) (400.000 aciuni) 250,000
Alte rezerve (ct.1068) 230,000
Rezultatul reportat (ct.1171) Sold C 20,000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 500,000

CALCULE:
1) ANC soc X = 1,775,000
ANC soc Y = 745,000
2) SOC X VC= 4
SOC Y VC= 3
186,250
187,500
B
Cap soc 60,000
Rezerve 20,000
Rezerve din reevaluare 30,000
Activ net contabil 110,000

BILANT B
P A
CSV 400,000 IMOB NECORP 20,000
ALTE REZERVE 585,000 IMOB CORP 230,000
REZ DIN REEAVAL 15,000 STOCURI 165,000
REZ REP (D) 1,200,000 CREANTE 320,000
CAP PROPRIU -200,000 CASA SI CONTURI LA BANCI 10,000
DAT <1 AN 1,975,000
TOTAL PASIV 1,775,000 TOTAL ACTIV NET 745,000

1,775,000
745,000
558750

186250
P
CSV 250,000
ALTE REZERVE 230,000
REZ REP (C) 20,000
CAP PROPRIU 500,000
DAT <1 AN 245,000

TOTAL PASIV 745,000


Bilantul societatii C
Indicator Sume
Imobilizri corporale (ct.213 - 2813) (609.000 - 189.000) 420,000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 420,000
Stocuri (ct.371) 442,400
Creane (ct.4111) 272,500
Casa i conturi la bnci (ct.5121) 102,000
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 816,900
Datorii sub un an (ct.401+419) (646.800 + 85.100) 731,900
Active circulante nete/Datorii curente nete 85,000
Total active minus datorii 505,000
Capital subscris vrsat (ct.1012) (15.000 aciuni) 15,000
Rezerve din reevaluare (ct.105) 469,000
Alte rezerve (ct.1068) 3,000
Rezultatul curent (ct.121) Sold C 18,000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 505,000

Bilantul societatii D
Indicator Sume
Imobilizri corporale (ct.213 - 2813) (340.000 - 100.000) 240,000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 240,000
Stocuri (ct.301) 141,250
Creane (ct.4111 - 491) (98.750 - 5.000) 93,750
Casa i conturi la bnci (ct.5121) 45,000
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 280,000
Datorii sub un an (ct.404) 325,800
Active circulante nete/Datorii curente nete -45,800
Total active minus datorii 194,200
Capital subscris vrsat (ct.1012) (3.500 aciuni) 3,500
Rezerve din reevaluare (ct.105) 40,000
Alte rezerve (ct.1068) 153,200
Rezultat curent (ct.121) Sold D 2,500
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 194,200

CALCULE
a) Determinarea cotei-pri din activul net al soc C preluat de soc D:
505.000 x 70% = 353.500 lei
b) Determinarea valorilor contabile la societile C i D:
VC soc C = 353.500 / 7.000 = 50,5 lei
VC soc D = 194.200 / 3.500 = 55,4857 lei
c) Determinarea ratei de schimb:
RS = VC soc C / VC soc D = 50,5 / 55,4857 = 0,9101
d) Determinarea nr de aciuni pe care trebuie s le emit societatea D:
Nr. ac. = 353.500/ 55,4857 6371 aciuni
(sau 7.000 aciuni ale soc C x RS = 7.000 x 0,9101 6371 aciuni)
e) Determinarea creterii capitalului social al societii D:
6371 aciuni x 1 leu/aciune = 6.371 lei
f) Determinarea primei de fuziune:
Prima de fuziune = 353.500 6.371 = 347.129 lei
Indicator Sume
Imobilizri corporale (ct.213 - 2813) (609.000 - 189.000) 420.000
Stocuri (ct.371) 442.400
Creane (ct.4111) 272.500
Casa i conturi la bnci (ct.5121) 102.000
Datorii sub un an (ct.401+419) (646.800 + 85.100) 731.900
Capital subscris vrsat (ct.1012) (15.000 aciuni) 15.000
Rezerve din reevaluare (ct.105) 469.000
Alte rezerve (ct.1068) 3.000
Rezultatul curent (ct.121) Sold C 18.000
Total capitaluri proprii 505.000

Indicator Sume
Imobilizri corporale (ct.213 - 2813) (340.000 - 100.000) 240.000
Stocuri (ct.301) 141.250
Creane (ct.4111 - 491) (98.750 - 5.000) 93.750
Casa i conturi la bnci (ct.5121) 45.000
Datorii sub un an (ct.404) 325.800
Capital subscris vrsat (ct.1012) (3.500 aciuni) 3.500
Rezerve din reevaluare (ct.105) 40.000
Alte rezerve (ct.1068) 153.200
Rezultat curent (ct.121) Sold D 2.500
Total capitaluri proprii 194.200
Bilant societatea A (absorbanta)

Imobilizri corporale (ct.212 - 2812) 20,000


ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 20,000
Stocuri (ct.371) 80,000
Creane (ct.4111 - 491) 0
Casa i conturi la bnci (ct.5121) 20,000
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 100,000
Datorii sub 1 an (ct.404) 20,000
Active circulante nete/Datorii curente nete 80,000
Total active minus datorii 100,000
Capital subscris vrsat (ct.1012) (20.000 aciuni) 80,000

Rezerve din reevaluare (ct.105)


Alte rezerve (ct.1068) 20,000
Rezultatul reportat (ct.1171) Sold D
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 100,000

1) creste capitalul cu 22.000 actiuni valoare actiune 4 lei valoare 88.000 lei
42000 4 168000
2) prima de fuziune 22.000 lei
Bilant societatea B (absorbita)

Imobilizri necorporale (ct.207)


Imobilizri corporale (ct.212 - 2812) 0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 0
Stocuri (ct.371) 90,000
Creane (ct.4111 - 491) (660.000 - 235.000)
Casa i conturi la bnci (ct.5121) 40,000
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 130,000
Datorii sub 1 an (ct.404) 20,000
Active circulante nete/Datorii curente nete 110,000
Total active minus datorii 110,000

Capital subscris vrsat (ct.1012) (60.000 aciuni) 60,000


Alte rezerve (ct.1068) 20,000
Rezerve din reevaluare (ct.105) 30,000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 110,000
Bilant intocmit in urma fuziunii celor doua societati

Imobilizri corporale (ct.212 - 2812) 20,000


ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 20,000
Stocuri (ct.371) 170,000
Creane (ct.4111 - 491) (660.000 - 235.000)
Casa i conturi la bnci (ct.5121) 60,000
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 230,000
Datorii sub 1 an (ct.404) 40,000
Active circulante nete/Datorii curente nete 190,000
Total active minus datorii 210,000
Capital subscris vrsat (ct.1012) 42.000 actiuni *
4 lei/actiune 168,000
Prime de capital (ct.1042) 22,000
Alte rezerve (ct.1068) 20,000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 210,000