Sunteți pe pagina 1din 3

1. Definii auditul n general i inchiderii; - raportul de audit; - 9.

Evaluarea controlului intern: semnificatie,identificarea conturilor


identificai elementele fundamentale documentarea lucrarilor de audit. coninut, etape. semnificative,identificarea zonelor de
ale acestuia. 6. Acceptarea mandatului i Continut : Auditorul efectueaza un risc; - orientarea programului de lucru;
Prin audit se nelege examinarea contractarea lucrrilor de audit. studiu si o evaluare a controlului intern - echipa de audit si bugetul; -
profesional a unei informaii n Acceptarea mandatului. Inainte de a ptr a aprecia ca poate sa se sprijine pe planificarea :repartizarea lucrarilor pe
vederea exprimrii unei opinii accepta o misiune auditorul trebuie sa fiabilitatea controlului intern cu scopul membrii echipei, stabilirea datelor si a
responsabile i independente prin aprecieze daca are posibilitatea de a de a limita intinderea sondajelor si a interventiilor pe fiecare etapa,data
raportarea la un criteriu (standard, indeplini acea misiune . Actiunile controalelor proprii. emiterii scrisorilor de confirmare, lista
norm) de calitate.Elementele care intreprinse in aceasta etapa permit Etape:- intelegerea si descrierea rapoartelor
def auditul := examinarea unei auditorului sa colecteze informatiile sistemelor semnificative; - confirmarea Rolul planului de audit: = instrument de
informaii trebuie s fie necesare fundamentarii deciziei intelegerii sistemului respectiv a lucru care permite luarea de decizii cu
exclusiv profesional ; = obiectul de acceptare a misiunii, si se refera procedurilor aplicate de societate ; - privire la: lucrarile de efectuat,
examinarii orice tip de inform din la: - cunoasterea globala a evaluarea riscurilor de eroare; - mijloacele necesare, datele
orice domeniu ; = scopul este acela de a intreprinderii; - examenul de verificarea functionarii controlului interventiilor in teren, rapoarte si relatii
exprima o opinie asupra independenta si de absenta a intern; - evaluarea preliminara ptr a de stabilit, bugetul de timp si costurile
examinarii;=calitatea opiniei trebuie s incompatibilitatilor; - examenul pune in evidenta pct forte/slabe ale angajate.
fie responsabil independent si competentei; - contactul cu fostul procedurii de control intern ; - 16. Elementele probante: definiie,
motivanta; = examinarea trebuie s se auditor sau cenzor; - decizia de evaluarea finala si incidenta asupra rol, criterii de apreciere.
fac dup un criteriu de calitate. acceptare a mandatului; - fisa de misiunii. Def. = Elemente probante ntr-o
2. Ce este auditul financiar? acceptare a mandatului. - contractarea 10. Care sunt principalele obiective ale misiune de audit =informatii obtinute
Reprezinta examinarea profesionala a lucrarilor de audit Normele legale controlului intern al unei entiti? de auditor pentru a ajunge la concluzii
unei informatii financiar contabile de romanesti prevad obligatia ca - protejarea activelor pe care acesta si va fonda opinia.
catre un p.c. in vederea exprimarii unei activitatea profesionistilor contabili sa intreprinderii , - asigurarea fidelitatii si Aceste informatii constau n
opinii responsabile si independente se desfasoare pe baza de contracte de exactitatii informatiei contabile; - documente justificative, contabile care
prin raportarea la un criteriu de prestari servicii. ISA 210 prevede ca asigurarea respectarii dispozitiilor stau la baza situatiilor financiare si care
calitatea ce poate fi norma sau auditorul si clientul trebuie sa convina intreprinderii ; - promovarea sunt coroborate cu informatii din alte
standard. termenii si conditiile de realizare a eficacitatii activitatii de exploatare surse.
3. Definii auditul statutar i misiunii de audit care vor fi consemnati 11. Care sunt elementele de baz ale Rol = Elementele probante i permit
identificai elementele fundamentale intr-o Scrisoare de misiune de audit controlului intern al unei entiti? auditorului s si formeze o opinie
ale acestuia. sau in orice alt tip de contract adecvat. a ) Existenta unui plan de organizare b) asupra situatiilor financiare.
Prin audit statutar se nelege 7. Orientarea i planificarea auditului. Competenta si integritatea Elementele probante trebuie s
examinarea efectuat de un Aceasta activitate desfasurata de catre personalului, mai ales a ndeplineasc cumulativ dou conditii
profesionist contabil competent i auditorul financiar este o etapa departamentului de conducere; c) de calitate pentru a putea s stea la
independent asupra situaiilor importanta in cadrul misiunii sale, Existenta unei documentatii baza fondrii unei opinii: 1.s fie
financiare ale unei entiti n vederea deoarece este etapa care urmeaza satisfacatoare care se refera la: ptr suficiente - Caracterul suficient se
exprimrii unei opinii motivate asupra dupa ce auditorul a acceptat misiunea producerea informatiilor: este stabileste n raport cu numrul de
imaginii fidele, clare i complete a de audit financiar contabil. Principalele recomandata existenta unor elemente probante colectate ; 2. s fie
poziiei i situaiei financiare precum i aspecte avute in vedere de catre instructiuni scrise, sub forma, de juste (adecvate). Caracterul just se
a rezultatelor (performanelor) auditor se refera la obtinerea de exemplu, a unui manual de aprecieaz n raport cu gradul de
obinute de acesta. informatii cu caracter general care sunt proceduri; arhivarea si pastrarea adecvare, cu pertinenta, fiabilitatea lor
Elementele de baz ale conceptului de utile in procesul planificarii misiunii de informatiilor deoarece ajuta la toate si pp ca auditorul sa se sprijine pe
audit statutar sunt: a) p.c. competent audit financiar contabil. controalele ulterioare. probe care nu sunt concludente prin
i independent care poate fi pf sau pj; Concret, etapele orientarii si planificarii 12. Explicai importana separrii ele insele dar care contribuie la
b) obiectul examinrii l constituie unei misiuni de audit financiar contabil sarcinilor n organizarea controlului formarea convingerii sale.
situaiile financiare ale entitii, n sunt urmatoarele: a) culegerea si intern al unei entiti. 17. Tehnica sondajului n audit.
totalitatea lor: bilan, cont de profit i prelucrarea de informatii cu caracter Separarea sarcinilor trebuie sa existe Sondajul este definit ca o tehnic ce
pierdere i celelalte componente ale general privind activitatea desfasurata ptr a putea fi posibil controlul const n selecionarea unui anumit
situaiilor financiare,, n funcie de de catre intreprindere; b) identificarea reciproc al fiecarei sarcini. Trebuie sa numr sau pri dintr-o mulime,
referenialul contabil aplicabil; domeniilor semnificative = sisteme si se asigure separarea a cel putin 3 aplicarea la acestea a tehnicilor de
c) scopul examinrii: exprimarea unei conturi semnificative ; c) intocmirea functii : obinere a elementelor probante i
opinii motivate responsabile si planului de audit care cuprinde : Functia de realizare a obiectivului extrapolarea rezultatelor obinute
independente ; d) criteriul de calitate determinarea controalelor si intinderea spcietatii ; Protejarea patrimoniului ; asupra eantionului la ntreaga mas
n funcie de care se face examinarea i acestora in rap cu pragul de Inregistrarea operatiunilor care au loc sau mulime. Auditorul poate folosi n
se exprim opinia l constituie semnificatie; organizarea lucrarilor de in societate si contabilizarea lor general dou tipuri de sondaje:
standardele (normele) nationale si audit a.i. sa fie atins obiectivul de a 13. Definii auditul intern i controlul sondajul statistic i sondajul
internationale de audit i contabilitate. certifica situatia financiara in mod intern, i relaia dintre acestea. nestatistic.Oricare ar fi ns tipul de
4. Abordri privind metodologia rational ;d) intocmirea programului de Auditul intern al unei entitati se refera sondaj, este important s fie respectate
auditului statutar. lucru al auditului financiar contabil; e) la verificarea existentei, adaptabilitatii cteva reguli riguroase privind decizia
a) abordare pe faze si etape supervizarea misiunii de catre si modului de aplicare procedurilor de asupra eantionului i parcurgerea unor
didactica si mai teoretica (3 faze si 10 conducatorul acesteia control intern din entitatea etape obligatorii: A. alegerea naturii
etape) faza initiala = faza cunoasterii 8. Planul de misiune: coninut, rol. respectiva, face parte din controlul multimii, a masei trebuie sa fie
entitatii controlate ; faza controlului Continutul planului de misiune: - intern el poate fi realizat si de firme compatibila cu obiectivul urmarit; B.
propriu zis = faza controlarii interne si a prezentarea intreprinderii; - informatii specializate de expertiza contabila. elementele cheie elementele care fie
verificarii conturilor ; faza finalizarii contabile participante sistemul Controlul intern se al unei entitati se datorita naturii lor, fie datorita valorii
lucrarilor si elaborarea raportului contabil, bugetul de ven si ch; - refera la totalitatea procedurilor dintr- lor, prezinta riscuri si ca atare auditorul
b) abordare per cicluri de control definirea misiunii; - sisteme si domenii o entitate si la realizarea lui participa poate decide verificarea integral a
pp succesiunea principalelor faze si semnificative : stabilirea pragului de intreg personalul entitatii respective. acestora; C. alegerea tehnicilor ce
etape ale auditului in cadrul fiecarui semnificatie, identificarea conturilor 14. Care sunt principalele obiective ale este influentata de natura controlului
ciclu ; - este mai operationala semnificative; identificarea zonelor auditului intern? efectuat si recurgerea sau
- are 14 cicluri fiec ciclu urmand 3 de risc ;- orientarea programului de - protejarea activelor intreprinderii ; - nerecurgerea la tehnici statistice; D.
faze succesive lucru; - echipa de audit si bugetul; - asigurarea fidelitatii si exactitatii determinarea taliei esantionului se
5. Faze i etape n executarea unei planificarea :repartizarea lucrarilor pe informatiei contabile; - asigurarea face in functie de anumiti factori care
misiuni de audit de baz. membrii echipei , stabilirea datelor si a respectarii dispozitiilor intreprinderii difera dupa cum este vorba de sondaje
1. Faza initiala; - acceptarea interventiilor pe fiecare etapa, data - promovarea eficacitatii asupra atributiilor sau asupra
mandatului si contractarea lucrarilor de emiterii scrisorilor de confirmare , lista activitatii de exploatare valorilor; E. selectionarea
audit; - orientarea si planificarea rapoartelor 15. Planul de audit i programele de esantionului care trebuie sa fie
auditului. 2. Faza executarii lucrarilor; - Rolul planului de misiune: = instrument lucru: rol, coninut, forme de reprezentativ; F. studiul
aprecierea controlului intern; - de lucru care permite luarea de decizii prezentare. esantionului toate elementele
controlul conturilor; - examenul cu privire la: lucrarile de efectuat, Continutul planului de audit: - selectionate trebuie sa fie
situatiilor financiare. 3. Faza finala. - mijloacele necesare, datele prezentarea intreprinderii; - informatii controlate; G. evaluarea rezultatelor
evenimente posterioare inchiderii interventiilor in teren, rapoarte si relatii contabile participante sistemul inainte de tragerea unei concluzii
exercitiului; - utilizarea lucrarilor altor de stabilit, bugetul de timp si costurile contabil, bugetul de ven si ch; - asupra rezultatului, fiecare anomalie
profesionisti; - alte lucrari necesare angajate. definirea misiunii; - sisteme si domenii este examinata pentru a se aprecia
semnificative - stabilirea pragului de daca este reprezentativa, accidentala

1
sau exceptionala; H. concluziile Dosarul exerciiului cuprinde toate daca auditorul are si alte sunt materiale (au importanta
sondajului concluzia finala este suma elementele unei misiuni si permite responsabilitati de raportare, acestea semnificativa) dar nu sunt
concluziilor trase asupra elementelor ansamblarea tuturor lucrrilor de audit trebuie prezentate intr-o sectiune fundamentale pentru buna intelegere a
cheie, asupra anomaliilor exceptionale respectiv de la organizarea misiunii de separata a raportului situatiilor financiare, acestea exprima o
asupra restului masei. audit pana la formularea opiniei si - semntura auditorului raportul opinie calificata sau o opinie cu
18. Tehnica observrii fizice. redactarea raportului. trebuie sa poarte semnatura societatii rezerve. Opinia se exprima in termeni
Observarea fizic este mijlocul cel mai 23. Rolul i importana dosarului de expertiza contabila insotita de care indica un rezultat nesatisfacator
eficace de verificare a existenei unui permanent. semnatura auditorului; asupra unor aspecte ale auditului,
activ, ns ea nu aduce dect o parte Dosarul permanent permite evitarea - data raportului raportul trebuie sa specificand clar si prcis elementele cu
din elementele probante necesare i repetrii anuale a unor lucrri i poarte data de la sfarsitul lucrarilor de care auditorul nu este de acord sau pe
anume numai existena bunului transmiterea de la un exerciiu la altul a audit; care le considera indoielnice si care l-au
respectiv; celelalte elemente probante elementelor de cunoatere a - adresa auditorului raportul trebuie determinat sa exprime o opinie cu
ca; proprietatea asupra intreprinderii.Ptr a-si indeplini rolul de sa mentioneze locul specific unde sunt rezerve.
bunului,valoarea atribuit etc. trebuie informare dosarul permanent trebuie situate birourile auditorului. Rezervele se prezint naintea
verificate prin alte tehnici. sa fie tinut la zi, sa elimine informatii 27. Opinia defavorabil: motive, mod paragrafului de opinie. n astfel de
19. Confirmarea extern (direct). perimate si sa nu contina documente de prezentare. cazuri, paragraful opiniei se formuleaz
Este o procedur care const n a cere voluminoase ale intreprinderii. Cand auditorul nu poate exprima o astfel:
unui ter avnd legturi de afacere cu 24. Structura dosarului exerciiului. opinie asupra ansamblului situatiilor Exemplu de rezerve datorate limitrii
intreprinderea verificat s confirme Dosarul exerciiului este impartit in 10 financiare din cauza dezacordului ntinderii lucrrilor:
direct auditorului informaiile privind sectiuni : - EA - Acceptarea misiunii; - profund ce-l impiedica sa formuleze o Noi nu am putut asista la inventarul
existena operaiilor, a soldurilor etc. EB (dosarul exerciiului, Seciunea B) opinie cu rezerve, acesta refuza fizic din 31 decembrie 200, cci noi
Auditorul are latitudinea de a intitulat Sinteza misiunii i rapoarte; exprimarea unei opinii cu rezerve am fost desemnai auditori ulterior
determina condiiile i ntinderea - EC () intitulat Orientare i asupra situatiilor financiare. acestei date. innd seama de natura
acestei proceduri. planificare; - ED () intitulat Declaratia auditorului va exprima ca documentelor contabile ale societii,
20. Examenul situaiilor financiare. Evaluarea riscului legat de control; - situatiile financiare nu sunt conforme noi am putut controla cantitile prin
In misiunea de audit, auditorul trebuie EE () intitulat Controale substantive; cu standardele si reglementarile alte proceduri.
sa gaseasca elemente probante - EF () intitulat Utilizarea lucrrilor aplicabile, nu confera o imagine fidela Dup prerea noastr, cu excepia
suficiente si adecvate ptr a se asigura altor profesioniti;- EG () intitulat si reala si va mentiona cu clarita incidenei ajustrilor care ar fi putut fi
ca : Verificri i informaii specifice;- EH () O astfel de opinie datorat de exemplu necesare, dac noi am fi putut efectua
soldurile initiale nu contin intitulat Lucrrile de sfrit de dezacordului asupra principiilor controlul fizic al cantitilor, situaiilor
anomalii care sa aiba o influenta misiune; - EI () intitulat Intervenii contabile, se poate prezenta astfel: financiare dau o imagine fidel poziiei
semnificativa asupra situatiilor cerute prin regulament; - EJ () Astfel, cum este explicat n nota X, i situaiei financiare a societii la 31
financiare ale anului in curs intitulat Controlul conturilor nu s-au constatat amortismente n decembrie 200, ct i contului de
soldurile finale ale exercitiului consolidate. situaiile financiare. Aceast practic nu profit i pierdere pentru exerciiul
anterior au fost preluate corect in anul 25. Structura dosarului permanent. este, n opinia noastr, n acord cu ncheiat la aceast dat i sunt
curent .Dosarul permanent se subdivide n Normele de amortizare a capitalului conforme cu prevederile legale i
politicile de inchidere a sapte seciuni pentru a facilita lectura i imobilizat n active corporale. statutare.
conturilor si metodele de evaluare au controlul din partea organismului Cheltuielile aferente, pe baza unui Exemplu de rezerve datorate
fost aplicate profesional, dup cum urmeaz: amortisment linear i a unei cote de . dezacordului cu conducerea entitii
Examenul situaiilor financiare are ca - PA (dosarul permanent, Seciunea A) pentru cldiri i . pentru utilaje, auditate:
obiect verificarea faptului ca : intitulat Generaliti;- PB () trebuia s se ridice la suma de ., Astfel, cum este explicat n nota X
- bilanul, contul de profit i intitulat Documente privind controlul pentru exerciiul ncheiat la 31 anexat, nu s-au constatat
pierdere i celelalte componente ale intern;- PC () Situaii financiare i decembrie 200 . n consecin, amortismente n situaiile financiare.
situaiilor financiare sunt coerente, rapoarte privind exerciiile amortismentele cumulate trebuiau s Aceast practic nu este, n opinia
concord cu datele din contabilitate si precedente;- PD () intitulat Analize se ridice la . mil. lei, iar pierderea noastr, n acord cu Normele de
sunt intocmite conform principiilor permanente;- PE () intitulat Fiscal i exerciiului i pierderile cumulate la . amortizare a capitalului imobilizat n
contabile i reglementrilor n vigoare social;- PF () intitulat Juridice; mil. lei. active corporale. Cheltuielile aferente,
anexele contin toate informaiile - PG () intitulat Intervenienti externi; Dup prerea noastr, datorit pe baza unui amortisment linear i al
semnificative privind situaia 26. Elementele de baz ale raportului incidenei faptelor menionate n unei cote de . pentru cldiri i .
patrimoniala, financiara i rezultatele de audit ntr-o misiune de audit paragraful precedent, situaiile pentru utilaje, trebuie s se ridice la
obinute de societate statutar. financiare nu dau o imagine fidel suma de . pentru exerciiul ncheiat la
Examenul situatiilor financiareare ca Raportul unei misiuni de audit de baz situaiei financiare a societii la 31 31 decembrie 200 . n consecin,
obiect central sa verifice daca situatiile trebuie s conin n mod obligatoriu decembrie 200, contului de profit i amortismentele cumulate trebuie s se
financiare dau o imagine clara si urmtoarele elemente de baz: pierdere, pentru exerciiul ncheiat la ridice la . mil. lei, iar pierderile
completa asupra pozitiei financiare - titlul recomandat sa se foloseasca aceast dat, i nu sunt conforme cu exerciiului i pierderile cumulate la .
(patrimoniul societatii prezentat in titlul de Raportul auditorului prevederile legale i statutare. mil. lei.
bilant) si asupra rezultatelor financiare independent pentru a-l distinge de 28. Imposibilitatea exprimrii unei Dup prerea noastr, cu excepia
(contul de profit si pierdere) rapoartele care pot fi elaborate de alte opinii: motive, mod de prezentare. incidenei asupra conturilor anuale, a
21. Elementele posterioare nchiderii persoane; Auditul exprima acest tip de opinie faptelor menionate n paragraful
exerciiului.Ele pot fi : - destinatarul raportul trebuie adresat atunci cand se afla in imposibilitatea de precedent, conturile anuale dau o
fapte descoperite pn la data destinatarului care poate fi consiliul de a formula o opinie asupra ansamblului imagine fidel poziiei i situaiei
raportului de audit auditorul trebuie administratie. situatiilor financiare, deoarece exista financiare a societii la 31 decembrie
sa verifice daca acestea au influenta - paragraful introductiv cuprinde inexactitati in situatia financiara sau 200, ct i contului de profit i
semnificativa asupra situatiilor identificarea entitatii auditate si a limitarea ariei de cuprindere a auditului pierdere pentru exerciiul ncheiat la
financiare si sa le prezinte in anexele situatiilor financiare auditate; impiedica sa obtina suficiente probe aceast dat, i sunt conforme cu
situatiilor financiare - responsabilitatea conducerii pentru pentru a sustine o opinie cu rezerve. prevederile legale i statutare.
fapte descoperite dup data situatiile financiare raportul trebuie O astfel de opinie datorat limitrii 30. Opinia fr rezerve: semnificaie,
raportului de audit, dar naintea sa precizeze ca cei din conducere sunt ntinderii lucrrilor se poate prezenta mod de prezentare.
publicrii situaiilor financiare Daca au responsabili pentru intocmirea si astfel: Acest tip de opinie este exprimat de
incidenta semnificativa auditorul prezentarea corecta a situatiilor Noi nu am fost n msur s asistm la auditor cand s-a ajuns la concluzia ca:
stabileste daca se impun masuri ptr financiare in conformitate cu cadrul inventarul fizic, nici s procedm la a) situatiile financiare au fost ntocmite
corectarea situatiilor financiare de general aplicabil; confirmarea direct a conturilor de cu respectarea principiilor si politicilor
catre conducere iar in acest caz - responsabilitatea auditorului clieni, din cauza limitrii ntinderii contabile aplicabile si ofera sub toate
auditorul emite un alt raport. Daca se raportul trebuie sa precizeze ca lucrrilor noastre, impus de ctre aspectele materiale, o imagine fidela si
reflecta corect situatiile financiare responsabilitatea auditorului este sa direciune. Avnd n vedere importana reala asupra operatiilor financiare ale
auditorul va exprima o opinie cu exprime o opinie asupra situatiilor faptelor expuse mai sus, noi nu ne entitatii;
rezerve. financiare; exprimm opinia asupra conturilor b) situatiile financiare reflecta cu
fapte descoperite dup - paragraful opiniei poate avea anuale. fidelitate pozitia financiara a entitatii
publicarea situaiilor financiare urmatoarele forme: opinia fara 29. Opinia cu rezerve: motive, mod de auditate. Tranzactiile financiare s-au
auditorul nu este obligat sa faca vreo rezerve (curata); opinia fara reserve, prezentare. efectuat in conformitate cu prevederile
investigatie dar cu paragraph de observatii; opinia Aceasta forma a opiniei este exprimata si reglementarile legale in vigoare;
22. Rolul i importana dosarului cu reserve; imposibilitatea exprimarii atunci cand : auditorul are indoieli sau c) toate informatiile de importanta
exerciiului. unei opinii; opinia defavorabila. nu este de acord cu unul sau mai multe semnificativa cu privire la situatiile
- alte responsabilitati de raportare elemente ale situatiilor financiare care financiare sunt corect mentionate.

2
Dup prerea noastr, conturile auditorului treb sa descrie itinderea Normele contabile sunt comune i (rationament profesional) si
anuale dau o imagine fidel (sau lucrarilor de audit indicand ca ele au obligatorii pentru toi cei care stabilesc, independenta in aparenta (sau
prezint n mod sincer, n toate fost indeplinite conform s.i.a sau controleaz i utilizeaz situaiile comportamentala).
aspectele lor semnificative), poziiei i standard national. financiare. NC stabilesc standardele ce 46. Controlul de calitate n audit.
situaiei financiare a societii la 31 34. Paragraful introductiv al raportului trebuiesc folosite (respectate) ptr Controlul de calitate reprezinta un
decembrie 200 precum i rezultatelor de audit statutar. situatiile financiare deoarece aceste ansamblu de masuri luate de
acestor operaii i fluxurilor de Acest paragraf cuprinde identificarea situatii financiare sunt destinate sa organismele profesionale care vizeaza
trezorerie pentru exerciiul nchis la entitatii auditate si a situaiilor satisfaca necesitatea de informare a analiza modului de organizare si
aceast dat, n conformitate cu financiare auditate. unor diverse categorii de utilizatori functionare a unui cabinet si aprecierea
normele internaionale (sau naionale) Raportul de audit trebuie sa identifice (asociati, actionari, banci). Aceste modului de aplicare in cadrul
de contabilitate. titlul fiecarei situatii financiare a situaii financiare trebuie s fie stabilite cabinetului a standardelor
31. Opinia fr rezerve, dar cu un entitatii care a facut obiectul auditului, potrivit uneia sau mai multora din internationale si a normelor
paragraf de observaii: semnificaie, cat si data si perioada de acoperire prin referinele cum ar fi: profesionale emise de aceste
mod de prezentare. aceste documente, sa faca referire la - standarde internaionale de raportare organisme.
n unele cazuri, raportul de audit poate rezumatul politicilor contabile financiar; Obiectivele principale urmarite prin
fi modificat, adugnd un paragraf de semnificative si la alte note - standarde sau norme contabile controlul de calitate se refera la:
observaii al crui obiectiv este de a semnificative. naionale; oferirea catre public a unei bune
lmuri cititorul asupra unui punct 35. Coninutul raportului de audit. - alte referine contabile bine precizate perceptii despre calitatea serviciilor;
privind conturile anuale, expus de o Raportul de audit trebuie s conin: i recunoscute, aplicate pentru armonizarea comportamentelor
manier detaliat n anex. Adugarea - relaia contractual de executare a elaborarea i prezentarea situaiilor profesionale ale membrilor;
unui astfel de paragraf nu afecteaz misiunii de audit; financiare. contribuirea la buna organizare a
opinia auditorului; aceasta se situeaz - observaiile reieite din diverse 40. Ce este i cum se determin pragul cabinetelor si la perfectionarea
de preferin dup paragraful de opinie verificri; de semnificaie? metodelor de lucru;
i precizeaz, n general, c acesta nu - informaiile a cror meniune n Pragul de semnificaie aprecierea modului de aplicare a
constituie o rezerv. raport este prevzut expres de lege; reprezinta nivelul sau mrimea unei regulilor si normelor profesionale;
Acest tip de opinie se formuleaz - oferirea garaniei pentru acionari i sume peste care auditorul consider c dezvoltarea solidaritatii in randul
atunci cnd apar elemente care ns nu teri c un personal calificat a obinut o eroare, o inexactitate sau o omisiune profesiei, prin favorizarea contractelor
afecteaz opinia auditorului; paragraful asigurarea c situaiile financiare ofer poate afecta regularitatea i dintre colegi, apropierea si respectful
de observaii se situeaz, de regul, o imagine fidel, clar i complet sinceritatea situaiilor financiare, ct i profesionistilor fata de organismul
dup paragraful de opinie. poziiei financiare, performanelor i imaginea fidel a rezultatului, a professional.
Forma de prezentare a paragrafului de situaiei financiare generale a situaiei financiare i a patrimoniului Principiile care stau la baza controlului
opinie n acest caz este urmtoarea: intreprinderii; intreprinderii. de calitate sunt: universalitatea,
Fr s exprimm o rezerv asupra - meniunea c situaiile financiare Pragul de semnificatie se determina :La confidentialitatea, colegialitatea,
situaiil;or financiare, noi atragem auditate sunt anexate la raportul de nceputul misiunii, in cursul misiunii, la adaptarea controlului si urmarirea.
atenia asupra notei X din anex. audit. sfritul misiunii. 47. Care sunt principalele misiuni
Societatea face obiectul unui proces n 36. Rolul raportului de audit. 41. Riscul de audit: componentele i speciale i misiuni conexe ale
care este acuzat de infraciune n Raportul de audit are un triplu rol: relaiile ntre acestea. profesionitilor contabili?
utilizarea brevetelor i n care i se - instrument de comunicare cu Riscul de audit reprezint riscul ca Misiunile de audit cu scop special se
pretinde vrsarea redevenelor i utilizatorii situaiilor financiare emise auditorul s exprime o opinie incorect pot referi la:
daunelor de interese; societatea a de entitatea auditat prin faptul c erori semnificative exist - situatii financiare stabilite dupa un
angajat o contra-aciune i audierile - instrument de confirmare a n situaiile financiare. El se divide n referential contabil diferit se
preliminare, ct i procedurile juridico- ncrederii publicului i acionarilor n trei: standardele international de raportare
administrative ale celor dou aciuni situaiile financiare auditate - riscul inerent (RI) financiara si de normele nationale;
sunt n curs. Rezultatul final al acestei - - instrument de identificare a - riscul legat de control (RC) - - raporturi asupra unor rubrici din
afaceri nu poate, n prezent, s fie responsabilitilor auditorului i - riscul de nedetectare (RN) situatiile financiare;
determinati, n consecin, nu au fost conducerii entitii auditate. 42. Ce este riscul legat de control? - raport privind respectarea clauzelor
constituite provizioane pentru 37. Care sunt normele de referin n Riscul legat de control const n faptul contractual;
acoperirea cheltuielilor care ar putea s auditul situaiilor financiare? c o eroare semnificativ dintr-un cont - raport asupra situatiilor financiare
rezulte. n auditul situatiilor financiare ale unei sau dntr-o categorie de operaiuni, rezumate, condensate.
32. Paragraful opiniei: tipuri de opinie. entitti sunt folosite dou categorii de izolat sau mpreun cu alte solduri de Misiuni conexe
Paragraful opiniei raportul de audit norme de referint: norme contabile si cont sau categorii de operaiuni, nu misiuni de examinare a informatiilor
trebuie sa prezinte clar opinia norme de audit. este nici prevenit, nici descoperit i financiare pe baza de procedure
auditorului asupra faptului daca 38. Ce sunt i ce rol joac normele de corectat prin sistemul contabil i de convenite;
situatiile financiare dau o imagine audit? control intern utilizate. misiuni de compilare a informatiilor
fidela pozitiei, situatiei financiare si Normele (standardele) de audit 43. Ce este riscul inerent? financiare.
rezultatelor obtinute in accord cu reprezint un ansamblu de reguli Riscul inerent const n posibilitatea ca misiuni de examen limitat al
referintele contabile si, daca este cazul, definite de o autoritate profesional la soldul unui cont sau c o categorie de situatiilor financiare;
daca sunt conforme prevederilor care se refer auditorul pentru operaiuni s contina erori misiuni de examinarea a informatiilor
legale; calificarea muncii sale. Acestea pot fi: semnificative, izolate sau mpreun cu financiare previzionale.
Termenii utilizati pentru exprimrea - Standardele Internaionale de erorile din alte conturi sau categorii de
opiniei auditorului sunt dau o imagine Audit (ISA), operaiuni, datorit unui control intern
fidel sau prezint n mod sincer n - standarde internationale ptr insuficient.
toate aspectele lor semnificative. misiuni de exercitiu limitat 44. Ce este riscul de nedetectare?
Aceste 2 formulari semnifica, intre - normele naionale emise de Riscul nedetectat const n faptul c
altele, ca auditorul nu ia in considerare un organism profesional recunoscut ca controalele declanate de auditori nu
decat elementele semnificative privind fiind autoritate n domeniu. reuesc s descopere o eroare
situatiile financiare. Normele de audit permit terilor s semnificativ n soldul unui cont sau
Acest paragraf poate avea urmatoarele aib asigurarea c opinia auditorului va ntr-o categorie de operaiuni, izolat
forme: fi emis n funcie de criterii de calitate sau mpreun cu alte solduri sau
opinia fara rezerve (curata); omogene; Normele de audit se clasific categorii de operaiuni.
opinia fara reserve, dar cu paragraph n trei categorii, acoperind ntreaga 45. Conceptul de independen n
de observatii; activitate a auditorului: audit.
opinia cu reserve; - norme profesionale de lucru; Principiul independentei se aplica
imposibilitatea exprimarii unei opinii; - norme de raportare; tuturor p.c. in practica indiferent de
opinia defavorabila. - norme generale de comportament. natura serviciului prestat. In cazul
33. Paragraful privind natura i 39. Ce sunt i ce rol au normele executarii unor misiuni de audit prin
ntinderea lucrrilor de audit. contabile? care p.c. furnizeaza o certificare in ceea
Acest paragraf se refera la natura Normele (standarde) contabile sunt ce priveste credibilitatea situatiilor
misiunii respectiv audit al situatiilor standarde , norme stabilite de financiare in fata publicului ,
financiare sau audit al situatiilor organismele de reglementare din independenta devine cea mai sigura
financiare consolidate. El cuprinde domeniul contabilitii care sunt, de garantie ca p.c. si-a indeplinit misiunea
referentialul de audit utilizat ce poate fi regul, organisme de interes public, in conditii de integritate si obiectivitate.
standard international de ausit sau autonome. Independenta are 2 componente de
standard national. Deci, raportul baza : independenta de spirit