Sunteți pe pagina 1din 63
CUPRINS Capitotul 1 Sistemul ZBUS de dezvoltare a agentior inteligenti 1.1 Prezentare general a sistem ZEUS 1.2 Instalaea sstemull ZEUS 1.3 Rularea sistem ZEUS... ‘Temi de laborator ntrebi i exerci Capitotul 2 ‘Metodologia ZEUS de dezoltare a sistemelor multiagent 2.1 Btapee metodoogici ZBUS 2.2 Analiza domeniul de apticatie 2.3 Proiectareaaplcaieh 2.4 Realizarea apiatie 2.5 Rularea aplictiel 2.6 Primlexemplu de sistem mullagent ZEUS. 1, Prezentarea aplicaiei lesson one 2.6.1 Arbitoctura sistema multiagent 2.62 Ontologia sstemului multiagent 2.6 Definive egrntlor 2.64 Defnires tas-urilor 2655 Implementareaaplestiet 2.6.6 Rularea apicatiei 1 Tem de Inborator Tnteebr i exerci iii a _— 13 14 18 18 19 20 20 at 3.1 Componente in 28 32 Instrumental Society Viewer 28 3.9 Instrumental Report Tol B..30 3.4 Instrument Statsies Tool 31 23.5 Instrumental Agent Viewer 2 36 Instrument Control Tool = ‘Tema de laborator. Intrebir exer 4 Capitotul 4 Aplicatii dezvoltate in ZBUS 4.1 Apicatia Demo FC. 1. Prezentareaapleatie 4.1.1 itera lee mllagent 35 4.1.2 Ontologia sistema multiagent... 36 4.1.3 Definireaagentilor 26 4.14 Definires tale. 42 4.15 Implementareasplicatit A 4.1.6 Rularea apliciel 0 1 Temi de laborstor 50 Inter gi exert 50 st 31 4.2.1 arieetra sete uae 51 4.2.2 Ontologia sstemului multiagent ...5 4.2.3 Definitea agentior 52 -_ 4.24 lmplementareaaplcatieh st 4.2.5 Rulers apical BS Tem de laberstor 56 Intrebr gi exert a 56 4.3 Aplicatia Demo FautDomo -% 1. Prezentarea apicati.. 37 4.3.1 Arhitectura sistem muliagent 57 4.3.2 Ontologi sistemulal muliagent.u57 4.8.3 Defnien agetior 58 4.344 Definiteatask-ilor. 6 4.35 Implementareaaplicaici 70 4.3.6 Rularea apicatieh 2 1 Tema de Inborstor 2 lotro i exerci ed 4.4 Aplicatia Demo Multase : a 1. Prezentareaaplicaiel . aati 4.4.1 Asbitecturasistemulul multiagent 73, 4.4.2 Ontologia sistem multiagent 073 4.43 Definiren gentilor 4 4.464 Definireatasearior 16 445 implementareaapleatiei 4-40 Rularea split 1. Tema de iaborator E Intrebari exerci 31 45 Apleagia 1, Sistem multiagent pentru monitorzare gt control SSIS At mage ety “geemecenmtcamesin name wn pee ee Th ata aneceane® Mp A€2 Exe eprom cr sete renee lage 2). (2) Clas monyPane! iregisreazt interes in evenimentl de ip ‘doug fat (ADD fect) care apar in cadal base de date ResoureeDb (este necesard implementaresmetodlr incre FaciMonitor) — Evenimentle din eaeporia dovgd sc. vor ecm cid no fapte sunt aiugate I acs de ate Resource) sa pele existe sun msifct, @)Feprl_ Money exe citit din ResouceDb i valoarea hi exe lit pentru a inalizaeichen care afgczd sua de ban pe eae o ae agen ~ se presupune agen ae o ing resusd 4e ip Money si deci primal clement al tabloushretumat ese ‘et — ()Metoda acionPexformed (acuneExecuta) exe spelt end se ‘past butoul corpo. (6) Sete abut number ume) fapttai Money a valeur 0 izes i pent nlc esirea Money eins reste ‘sina de ban pe cae o dine agetl de asemenen va declan de ssemened in eveniment de tip modiiae fae (O)Metoda factdaedven este declangats prin. modificaea care ‘pare in ResoureeDb ca reauat al etude la panel (3) festa ext rectiea din ResourceD® gi acilizarcalichetl de Mga eto now value, Ralarea aplicail ups implemen compile code sus peta apc, ak Tenure cexteme si programe extome, urmlfouea cand cont, i istuiren agetilor pe mayinil lor asa pe eae Yor ma) i lmsare orn excouie.Acest proce est dealt n Ghidl dela moment el Inte a see 4-6 Aplicaia 2. Sistem mutagen pont sbnularea nud magasin virtua 1. Prezentarea aplicil 46.1 Arhiectura sistem multlagent 1. Pema de laboratot Intrebae i exerci Anexa A Documentatia ZBUS 6... Intoduoere ‘AL, Manuatulteinie i ‘A2. Ghidul de modelare a lure. ‘3, Ghidul de ealizae a apicilor AS Ghidul ia moment lait Bibliografie 130 131 CAPITOLUL 1 SISTEMUL ZEUS DE DEZVOLTARE A AGENTILOR INTELIGENTI 1.1 PREZENTARE GENERALA A SISTEMULUI ZEUS ‘ZEUS ‘csc un sistem software (olki) dezvokat fm inbajul Jove, destiatproiecri si implement agnor imtlgcn. i's setencloe ‘mugen (item aetut din minimum doi agen intligeny pee, ‘une metodolog prope, nami metodalogin ZEUS Sistema a fost reali de etre Grup Sisteme intelgete al companieh ‘Brith Telecom din Marea Brian in cadal unui poet de case fost premiat in snl 1997 deere SociatteaBrlanic de Caleclaseg oi plicit multiagent. {In dezvottcatoolki-uli au fst urate patra princi {7} (1) delimitarea clara rezolvii nei probleme In nivel domeniulat de aplicpe de funfonaltaten nese la nivel agnor, @) ——respectaren paraigme’ programdritvcwale(meniur, tabete et ©) extensiiies; 4) itiarea de tenologiestandalizat Sistmal ZEUS const din wei componente Fenetonae separate: aspete le fncioalitiagenilor colorant (end Component Library Biblioteca de Componente ett, > un mediu de construire a agen ce cuprnde 0 serie de ‘nsinmene ce faciieazd contre sistemcloemslagent (Agen Bling Software Generator de tgemt, > indrumente de vile ‘plicailo agen. Wi deponares etal despre aceste component A. ZEUS poate ula pe excep a ana vious SDK 12. Sistema ete gratuit pet Mi prt de despre Principal concept ZEUS sit agen, ep (a) i fap) Un agent ete oentiatevinula (agent softwar, un pgn) sa Fes (agent hardware) cacepreepe medi de ur pi neil eho 5 realize afin prin intermedi efor [6 [IP Agen nro !nursita organize 3 un cilu de vist In ZEUS 6 pot Wilin dou ‘tego de agent acai liar (predetn) age nk ei de sftredervottorul de apica). ZEUS funzeu el tpl eas tlt: nameserver, fatiaor visualise. Ageni dtp nameservers cir sax wil pentrs cates de inform la en dp ‘isuaiser sunt wilizat in depnarea sere muligen. Agen sk sunt agen care realized aseuiespeifice damn de apie ‘operaisetvn necesare uncon sister lagen devel) Un scop poate 6 indptint prin exceusrea unl anumite aan. Scopul ‘est i temporsr sau continu poate avea aoc o see de esti De asemencs, sop ae 0 mtivaie (car asl asi) 9 an ccs de vin. Un task poste i descompus in subasear. El re rccodi bazte pe canoer si fete (postcondii,ambele exces forme <& fits. Un fpr ete 0 canons pe cae define ape aun omen at poate feet deun task (de exemple es lateral Aplicajietipce devote cu sistem ZEUS sunt in deni orients ‘Pe task-ur (de exemply,firmizare de evi, minagementul rsusco 8 proceselr, managementul laut de farce) Acct, dome ecsitéplanincae (de exemple, un agent creat an plan de sete Petzy raizara unui ami sop) si cooperare ine age Rata de ‘motiiare a mediuli de ler ee eel pia eu un onin de mine mk i dest tinpul de rainare al agent! ase, probable st ‘part modi ale med exter po care se based pln de sane uent este mai mies de 5%). De asemenea, ol agen exe de a Fajlona despre cum 3 nds configura sf activere sou sf deatvent sintmele exteme care execs munca reat. Revslvareaproblemelo ni ‘ein mod eal incu n agente ete extend, Agent ae un del logical sisemuluiextem care este tilt fn relzarca contol st ‘management sce Granulrtteaaplicjilr din punct de vedere al timpul ete dat de parunetul timesgrain, cca tsi mich divine tnpul petra 6 lia cares uilizearA penta sincroniore), Duta atv unt ‘gent se exprind in time grains gman secu sou inte. Veloarea ‘implica a prametrllme-grath ee 30 de seen. 1.2 INSTALAREA SISTEMULUI ZEUS (VERSIUNEA ZE1S2.00), ‘tapele neces isa crete a versiuni Ze? 0 (ans n 2005): > Inala ava (min JDK 12) > Instalare Zeus (ersimes Zeus? 0s nstaleaca prin copier) > Modifica geal aeusprp asl incit prime tint de comand ‘ntl. scoring stor nce se sete ZEUS ‘© De exempla, n cara in care Zeus2.0 se giseyte pe dnc ‘tn directorl Zeus2.0e, modifiers este urndtoates: + install die Dizeus2.00 > Capiack fea zeusprp tn tome drctory (de excmply, ‘sical wer in sora canes ond Sang) >» Seteart vars de ssi CLASSPATH asl ints cape Uumatoaree ei Directs i. * Cates cre dava ‘©. CAProgram Flea 5.0_11hin Cate 8 fi pent Zeus (conform README NOW tt in sisetoral Zeus.) + Bremph © izes? debe ae © Dizeus2.0clibigneregexp Dizewa debe jar Dives. jar Dive. 06a 0.0 jar by Lear Diivews eid ieee jar ‘eu. jor Indica “+ Infra de ins sel US (een Za) 6 ‘tj README NOW INT + Benpl de conta some wae, ‘neg ‘Soper Ste anette, by 1. RULAREA SISTEMULUI ZEUS, ‘Sistem ZEUS se poate rla nine de somand DOS. (CADocuments and Seingsuse> java zeus.generatorAgentGenerator ‘fecal comenct ear Generators de Ageti ZEUS (vezi sreenshot- ulin gua 11), ‘Generator de Agent ZEUS farizers urmstonse opis © Proce Project Options) > Now, tad Sve, Vw gent Sty, Gera dg Cod, Help © Onilogie (Ology Option): > No, oad Sov, Hp © Aeent (Agen Options) > Nos, Madame a tt i Det, Clone, Bt, Hes Task (Task Opin: > New: Rane tak Dl, Coe, ‘Me 1.4 ever de Ag 218 ered). ? — Indica Sr “fama dee re woah ZI a hr! esi fared nt inh ee + et 7202 como uma waso Tete oo Gs + semper Za hn esi ‘© Diss tcc cuepe amples ‘+ Documenta ZEUS segs nds "Diana OeaseDanDosone Programele demonstrative (plicaile demo) incise In ZEUS. st Primal xem de iste mutagen eae aig meal “elloWor ‘Gplicagineston on) sistem de comer electronic pen it de rate (Colca fruimarke) sistem de simalae a lanl de fair pots fabricated de caleuatoare pesos apisiae) sistem de dtr 5 ‘sparse defeciunilor tehnice tnuro reen de tlfonic (apis ausdemo), sistem auliagent penta gsiea tei dine sbirnt “plicaia muna, ‘Metodblogia ZEUS de analiza, proicetare st iplementae «unui stern zat pe agent inligent (Stem muller) capinde wnitoasle tape: 1, Analizadomenuli de aplicate(modelae oui); 2, Prostar splice denifcarea ontolgici, a agcjiloe si a servo —aseanlon, 3. Reslizara aplcae definiea agen, coordnares ages ‘xganizare a) 4. Rularea aplicait Gocldnd si suport la momenta uli sepatae, iu ce), Documenta ZEUS conineo sei de manuae gi hid: > Manual tne (3 > Ghidl de moder rou (4}, > Ghiduldereatizare a aplicaior(2, > Ghidal a moment uli), > Manuale pent programele demonstrative (sui deca) [10 Manual thn desi modalttea de hor componente unui agent PUS. Ghidul de modelarea roan deseri cum te uilieae model Pentru coli in procera aplicailo agent Chidul de realeare a 'licatilor explieh cum se uillzardinsrumentl Generate de Agen (Agent Generator) pence acres agent. Prime ptr documento ZEUS sn prezentat suc in Anexa A ‘Temi deaborator ‘Simulao instalae a tootkicului ZEUS (sersunes Zeus.) Lanse in exceufie ZEUS si Mente opine principale ale Genrer de ‘Age Const Anexa nto exerci 1. Ceconin eral -zeus.pp scares ol ui? 2 Defi umitonele concep ZEUS: say ask fap. 5 Ce este un agent? Dai exemple de agen 4, Care este setmificaa parame tine gain? 5. Explcai mctodlopia ZEUS de dzvotre a sistemelor multiagent. 6. Ceeste un agent sk? 7 Cae sunt ageni tla din 2208? 8. Cum se cared Generator de Age? ‘9 Expicaiopunile Genestru de Agen 10. Cate sunt pticaile pee cae sep devia in ZEUS? _— CAPITOLUL 2 ‘METODOLOGIA ZEUS DE DIZVOLTARE A ‘SISTEMELOR MULTIAGENT 2.1 ETAPELE METODOLOIEL Z1U8 Frincpalele ctape ale mctodoloiel ZEUS de devolare a stems _muhiagene (SMA) sun urmatoree: 1. Analza domeniuli de plicaie; 2. Proiewaes spi 3, Realize apliees 4 Rua apiei == Mi. 21 Bape mesg ZEL, =| {nigra 2.1 sa prezenate schematic apc metdologici ZEUS, etait refecoare la realizes west cape sunt prezette in doumenisia ZEUS (deci suscnt sla Aner A). Supra software ‘fet de ZEUS acopert doar eapele 3 $i Tn genera metodologis xisteate Ia oa actual pena dezvolare sstetnlor magenta ‘suport software cares acopere implementarea tatu apo [I], 8). 222 ANALIZA DOMENIULUI DE APLICATIE ‘Scopul epi de snail domeniu de aplicatie ete dea modela 9 de 4 Snelegs coreet problems aplicaet deze. Metodoloie ZEUS ts ‘sugerez tn od explicit ulizatea une anuite mete de anand probleme, ising liberate derotatorli de apicaie fa alegeea uni ‘ste de metnde. Meads recomandalt este Madelaren Rolurlon, mca Indepsodent de alegereasotwareull pet inplemetares SMA, Problema cate git ntermeni de rls pe cre le poate aves agent ‘side responsi ascite fecal 0. Un model de rol esc un salon al clei mai simple soli penta 0 anand apicac: Un ro dese Poa si ita de responsable agent in eadel usm ‘sontext su model der Rolurie soci senior i modelled rol Furnirezd un vocabulr per descrice sitemcor malian 1a final etapei de analiza dezvolttoal spi va aes identifica role necesre rai apleatc Realrarea aceei cape ete documenttd in Ghidul de Modelae a Rolwilor~ The Rote Modelling ide 3 desc sucin tx Ancxa A. 23 PROIECTAREA APLICATIEL Prima atvitate din etapa de proicctare este lacre rolrlr identifica In capa anierioad unor agent din sisemal mulagen Aste, incepta reli tape de prosectare,dezvotra atc sunoayte lina olla si respoasabiliailor asocne. In cal arsed cep ezvohatra wanspune problema din termeni de rol i esponsabl ‘in termeni de age i task-uriservie, modelind probleme 9 suit cst sub fonna una sistem multiagent. ‘A sous activate a tape de procctre a apicnic cost in modelaren ‘anoateri declarative care va utils de rolurile ageation. Se vor ienifca defini concptle cele ale domenil pice Concepcle 22EU sunt denumit ape ZEUS i sont de dou catego sbacte e ‘xompls, Mesaj Bani) yi entiate (de exempl Calculator, Param) find oreanizte sub forma une sera ds fpte.Fieare concept ar un une ist de abut detfeat pein num, tp de date esti gf valoare implicit Concepele chcie definite de cite devo ‘plist vr forma onfologa ssemulmuliagent, ea voesbulrl de lermeni cunoseut de agenji(emeni care se vor resist in mele ‘chinbate inte age ale edror valor vor modifiate event de tale ‘isan fete devaloile corse yor dean ani tsk, Acalzarea aces ctpe este expicial n documenta stibe de car ‘in ZEUS [10] ila Capitol — 2.4 REALIZAREA APLICA TINE Active cape’ de eliza apleil u dorele: 1. Crear ontologi, 2. Ceara ager pen eae age as > Definite gen, > Deserice sk-l, > Organiza age > Coordonarea agen, 3. Configuareaapeyiloruiitr, 4 Configurre agenilor tsk, 5. Implements genio Suporul software ott de ZEUS const General de Agen cae permite ealiarea active anterior mons Documenta ZEUS pent realizar acne tape ee dah de Gia de Reaizare 2 Aplicii — The Appiation Realisation ‘Guide 2], Devenat uci in Anexa A. 2.5 RULAREA APLICATIEL fn wm realiarit cape anterioae bine scripture. runtbat, un2.but,ranXbat yi codul sus laplicaic eneat automat dec ‘Genera de Agent (col surst pens agent tsk, gsi wilt 3 {eset precun i col srs al pogramelr si resus exleme else deere deoliatorlapicaie. Dups compiles courier srs pea ‘agen, taku, reuse exeme gi programe exteme,urmioarea tp ons in dsbuirea ager pe magne lor gua (pe care vr ul) Janse orn execu. Rularea splice se raliened prin ape tine (eu un itrval de imp Tne pel) serge rund (clea ‘genta Name Server - ANS ro), run2 (leet agen task ape iliac! de tip Name ‘Servers feciittor, ran3(rlear agen ‘Vinuliser cae ofr sport software pent depanica SMA). Documenta ZEUS per ealizatea aes cape et dat de hill + moment uli The Runtime Gude (5, green succnt in Anca 2.6 PRIMUL EXEMPLU DE SISTEM MULTIAGENT ZEUS, LL Prezentarea apical lesson one Scopul global a sistemului multigene (SMA) din primal exempta epic esson one din ZEUS) ee afisares unl sr de craters (ello vorkd) 1a apisarea ui bitoni inert graficd (Graphical User Inerace- GU aster, pla se eset in subrectorl sso on din disor examples Observati + Fisica proict al epic ert lesoml det ‘+ In cazl uslizii pleat din lahortorul de informa, clea ‘lire iecorl epic lsson one ee urmitoucs. ‘Dave. de doeexampes examples one 2.6.1 ARHITECTURA. fe figura 2.2 este prezentttatecurs sistem mulagent, Sistema se doi age InfoSupplier sf Dspayer. Agta InfoSupplicr fun ‘ar un si de earacer (Helo word) genta Display, I Serer ilizatoraut. Agel Displayer va alga sil de case print Fecasts DOS. "p22 Arica ssem big in apa ZEUS les one STEMULU! MULTIAGENT 2.62 ONTOLOGIA SISTEMULU MULTIAGENT Otologia sisemulsi cuprinde dout fate de tp sbsrac: output 3 played. fn abet 2.1 sun prezentt tele cor dou ft, Fup ‘ouput are un abut nf dtp Sing cae confine unit de crater ce af aft, ir fas displayed are un abt flag (unseat) de tip ‘Bolean petra inema dacs girl de crate fos su nu aie [See =e ie Ontologi sistem (essnt.ont fst efile glutorledort de “ontologiefumizat de ZEUS. 2.63 DEFINIREA AGENTILOR ‘Agent Ieper ‘+ se silane a realoa taskeal primi Suppo (Curnceacatformapey ‘= scjuneaonganiares agent muse completa (in acest cz, va ‘erat un ftatr ZEUS), ‘+ raul in cod schemel de coononare ete respondent pera potent contrat net (CNP); + stutgia de coondonare este Defias Med Margin (strategic redetnia). ‘Agentl Displayer ae abilttea dea reaiza takl primi Dispdeynf> (Atyeasnformae); ‘scenes organizarea agen na se complete, * lol im ead schemei de coononite ete infor penta rotcolu contrat nt (CNP ‘+ srategia de coondonre este Defml.No-Neptiation (sates ‘reéetnt), ‘Tabet 2.2 conn inoemailereferoae I deinen clo doi agen. ‘i Infsepptie Digayer 2.64 DEFINIREA TASK-URILOR Taskal Supt ‘task primi care crecazd un fat output; + fect ask ee fal respecte ‘+ sib! io alfpultoutpatebie stat atl fc 8 conn sil de caractere ce dors Tafgat, ‘exis esi al task Task Display * ask prt care afienl un ede craters (confnul strbut Info fal outpat) © scrastsfuncionaliate ese adit tn impul implemen © Im timpul projet SMA. trebuie doar si. specifcim recondifil i fetle ask-l (precondfe: fp output, ‘fect: fap asplayed exe cet $i ub fog este afin), ‘Tebelul 23 comjne informaiteseferitore la definiea eer ou ask a one, ben [test | pare eae Tab ‘pa ‘omen inchs Hed st Tegra ar tpl (Clee) | ns ata ina na? oupaintr Helo werk” | diye re 2.6.5 MPLEMENTAREA APLICATIEI $I GENERAREA CODULUL Inplmentars opis pesupunepurcurgere a dou cape: |. acter automat de cod (enteu agen take 5 Secpt-ur de stare) pend generator automat de endidin ZEUS; 2: seria de cod Java petra programeleextee (putea extern tase Displaying gi putea exten 1) Generaren coda Peni a genera automat cod weg paree urna tape + configure ak + coniguarea sgenfilor task In puncbol Task Agents — smarcheartepianea Generate, ‘configure agen ultan + inpmelal Generation Plan ‘© sable dren in ewe se va ger cov, © sclecteza sistem de operate pir Ee 4 vor ea serie init Wino), © apelew generator automat de cod prin secctarca ‘pun Generate din fl unas apes orn panel Tas marae opianea {in wna generis automate a cod se geneencl tei sip FunLbat, run2bat, runsbat cout ssh penta ee! doi apt (Gnfosuppirjaa,Displeyerjav) ese dou task (Sapa fva Dispayatojav. Sczipal rum.tat poreste server nameserver, script ran2-bat Portete tj agen, iar Sct rumQbat poencyle agent wiltar ‘suas spent! ip falar) 2) Sererenprogramlorexterne Aplicia fesion one neces serena a dou programe extern, DisplayerGuijava, compictres progranulti Display java cud nea clei Diplaynyattera simplemente eect funtion Tia cert de apis. Programa! DisplayerGubjavafumizesc un bun pe care uiizatora va afiona pena declangs are il de aac 2.66 RULAREA APLICATIEL Toute ele erste automat sau manval tebuic compile cu javac. Dui compile ature Tiel Java se vor ape in odin separ nf, rund, rnd, lsd wn neva de tn te apt fn figura 23 sunt precetate screnhoti de ta momenta uli anlicaiet ZEUS lesson one Me 2.3 Rete sp! ZEUS knoe (eevee), = ee Th Temi de tborator |. Rua aplicgia son one 2. Modifica tsk Spo asl Wal yonereze sil de caracere “Buna ua. Rul aplasia. 3+ Madea seul Sup ase iets pela inraea dea slizaor, Roa splicpia astfl moi Unde (pentns2 $13): ‘+ Bape necesare rai pice madi: iP modi skal Sap, it repenerena cod (cu miteres ager tsk-urlor insite de spelarenopiunii Generate), iH, compitart toate perce java (Cle corespunstoare ‘sgcilrg asker x jal compa avae, in. rues aplicjia apelilserptulr ru, run, and) Antrebir lever 1. Cre sunt etapte metodologiei ZEUS de dervoiare «uri SMA? 2 Ce este uno? Dai exemple de rlur Seva consulta neva A. 3. Ceesteun model deol? 4: Expliaimoetul deol Lande frnizor Seva costa Ane A. 5. Ceesten concept ZEUS? Daj exemple de concept. 6.Ceeste ontologi unui site mutagen? 7. Cae sunt tiple de concepts ZEUS? 8, Cum sun organizateconcepcle EUS? 9. Car este ile define uni onolgi a semi mugen? 10, De oe trebie lsat un interval de tip inte apeorile scrip runt, rand, rund? 11. Cum este asignat un sop agent Dsplayer? '2,Explicy semniici fatto din ontologi aplicjeson one 13, Ce este un sk primi i cum se definete? 4, Modifica loeajam care se va genera codul srs irl apiaia lesson on. Ania conn! fseclor DiplayerGav Disp jae 16, Cares cls Java defini n prorat Display jv’? 17 Cae sunt agen tities in sistema multiagent esron one 5 re este oll lor? "S. Vimulizai societea de agent (agent episiei lesson one) gi xpi cum crea sare agent. — CAPITOLUL 3 INSTRUMENTUL ZEUS VISUALISER 311 COMPONENTELE INSTRUMENTULUI VISUALISER ‘Visualiser ste un instrument ZEUS de tp agent const din acta somponent a i spenfiv ZEUS, care ae tll de & iaalza comport mental ghbal al ssemului multiagent desoliat. Tn figura 3.1 exe ‘reznia un sereensbot al inferiel seal agen. El cuprinde “umitoarcl instruments principale: SocetyViwer, Reports Too, Statistics Tel, Agent Viewer, Coto Tol 3 ner agers Var ren, 3.2 INSTRUMENTUL SOCIETY VIEWER Tnstucatu Society Viewer (Vinualizae Scictat) permite ulzto- tli sf selecteze 0 mulfime de agen i st vinalizze cela structurale organizaional mse schimbtslne age Relaile ‘rpanizajionale desra selile rolarlor (de excmphsyperion » subordinate, cosvorker sau per) Acst reli afectaz8 modalitatea ‘in care age oondoneaa stv lee. Deexempl,il geat ot configura sincerest execute mai nla tsar yack Aces luc ne posi ates delege aku suborenaior lo Messe schimbate ine gen sunt eodiate prin clots in ance pl mej (de exempl, toate menjle request a ena ular), De asemenes, se pot flrs messjletaines alight To. “Mesa pot i fiate tn fancied agent eae ris de actu ‘ar Fa primi de tip mesyjuli su de oni fa figwtie 329133 sunt precentate serensbt-urt cu exstple de poate firizate de inrumetu Society Viewer. 3S tune iit Views =e rest). — Ace nstrument supra caesar ole a meajlo ao bak de date ‘ivlaalzarea lor offline. 33 INSTRUMENTUL REPORTS TOOL + Pumizeazo vedere global renin peobens ni- scitate de agents ete ult ca un iste de viz depanare ‘iodine + Peomite selva unui set Je agen In vedere olin mi ‘spor asupea sii ature tasks lo Se pate eleva um agent sium tsk al acest, iar instrument va genera 0 iagrand Gat in cae sunt ate descompuneren tsk, locaressubeompa- nenielor constituent unar agen if din comune de ge, ‘recum si moment in eae ete panic care agent 8 execute ‘componente tas aoe. Ale able ale nk li care pot ‘i vinmlizate sunt costrile lr protean asia de ete agen siroursle neces In figura 3.4 este prezentat un exemple ulate & instrumental de soca pot, Gafrile de descompuneeliribire tisk create de raort rat stare caren fee task (Be exempl, wating In separ, ring in rulore; completed ~ execu fled execute eps). Ditr-in sel de ga tlizatral est eapabil sf determine strc gabe au Scop si ac acets» ejunt poate afl exact unde apt execu, Stare ifr sl unui task sunt codes pin calor, ‘Aceatiatumentsuporté conecarea online a mesajlorrporu Ia bat de date vizulzarea lor offing 34 INSTRUMENTUL STATISTICS TOOL * Permite unui ulate st elizez dfs studi satintice despre sean de agen pe buza unui agent su pe bia comune nen, + Statist incline © ipa i uml de mesjle wimise de agen int anu econ dein ‘© mumiral de mesic wimise de agen in vedere coordond toe seo diet; © nerearen madie a agenilor (care extepropertia de timp pe are agent 0 petee exceuindtaseurle poral dine ‘impul d coordonaestimpul de execute cc). In figurite35 913.6 sum preentate exemple de ular instrument "35 Inne Sais Tol eampl eo). Saisie elated acest instrument sat len depanare i analia perfrmanfeer soit de agen, De exemply se poste rispunde ta Ine de gel umor: “Cu se pote minimis timpul de coord. ‘are i maxima tinpul de exec tel ined 3d read profile atone ec agi dn soceatea de agen iva din experiens,isrumentul statistic permite ssignarea perfornans dfeeloe sti de inva De exempia, se poate determina numrl media de mesa mise de ‘gent pent un scop ssa sport dae imp de coordonare tinpul ‘de exec obj cal ager ere liar tei devine, Insumenul Satstic pemite genearea de studi satstice din scxunt ante salate, 3.5INSTRUMENTUL AGENT VIEWER * Insrumentul de vinwlizare 4 agejlor (agen viewer) pemite inspecarea sti or interme: © nspectarea messjelo priite de agent, © inspectareamesjlor rime de agent. © fares unui rezwmat al stunt relizae cu rspuns a mesajele pete, © Vigwlzaea grafic a proces de conndnare diferitlor Scopuri ale agent (eeare nod din afl de coordonate indo stare paicular a proces ar uma un cop din aga rena modalities de eoordonare a scetia$ ndis stares cuenta procesull de coordonare), © afgare liste de resuse disponibile agent (ncluzind pe cele alcate a dite tsk) © alien unui rezumat al reeulaelor montrizAit tke urlor alte in exccuie sau progrumate sii Inceand exec (de exemplu, ptf ientete tke cae se pot execu din psa uno este), © generarea orm care dealin sku sacateagenior $store or cure (wating, running, completed, fled, Fezare ape poate aves propel Agent Viewer led, dat exe pomit cu urate param Bl zeusapeviewee AgentViewer S.6INSTRUMENTUL CONTROL TOOL. Carscterisici instrumental de con "+ fumizars un st de opin care permit ilar a selecteze un age ss inspecteze, 88 adage, sh modifce sau af peu ‘copurile caren, resursee specifi ask-ulreaile Seam zainale,cunotnele state de coordonare: * ste tlzat pers depanarea sau anatizacomportamentu uni societii de agen}, pemitindutlzatoilor st reconfigure In mod inamis sciatica de age si st aalizeze comportamental cesta: se pot stdin efectle diferclr shim aay, onset ager, rela organizational, comportrenta ‘oordonii ete. {nur 37 eat prezentat un Sreeshot al instrument de contol a ‘pica. 1. tren Con Tl erat) Uizatoral poate suspends anumite asi sau anumijiagenj De semenen pote modifica dif pare al unui agen. Aste Insiumental de Control retlizead mare parte din Tunconalist insrumentuhi Generator de Agen, permit confgurarea ager I ‘momenta li ‘Temi de laborator 1. Ruta aptcaia lescom one giana comportamentul global at siscmulu} muliggentflosind isiumentl Visualiser. Genera Aire rapoare sti sttiice, fntreit exerctit 1. Cet Visualiser scum se pele? 2, Care sunt corponentl instrument Visser? 3 Expat insumentl Society Viewer. Dai exemple de tia 4. Explic instrumental Stati Tool Dai exemple de sti stati Vie cares pot eliza, ‘5 Expliainsrumenul Ageot Viewer. Cum pote pt? 6, Explicaiinseurentl Report Tol Dai exemple de aparece pot Fi gener. 7. Explcafi instrumental Cont Tool. Cae est ce ma simplt ‘modal de terminare ule une pica? CAPITOLUL 4 APLICATII DEZVOLTATE IN ZEUS 4.1 APLICATIA DEMO PC 1. Prezentarea aplicaie ‘Scopal global al ssemului multiagent PC (apistiape din ZEUS) ee simul fabric de calelatoure personal, PC (inulaen la efumiznr, Aplicai sewese in surectna pe din dcctorl examples. Observati: Figieulproiet laplicficeste pct. + Tn cau wil pica din nhortru de informatics, cles lr direcorl alice p este wmioara: Darts Odo examplesexamplesipe 4.11 ARHITECTURA SISTEMULUL MULTIAGENT fn Sigur $.1 este prez attectaresistmul lagen. Sista ‘1e_sinci agenjsPCMaker (agenul care asimbeart celeste fersomale, PCs), MonliorMaker (azental cae fabich i fumizeard onitoate), MotherBoardMaker (cri ere ait i funizea’ plc chat), NewPrinterMaker (agent ear bic $i fumizeaa cate), FrinterMaker agent are fabrics fizet inprimant). Fg. 4.1 Arhhecura scot aga sli 2218p. 41.2 ONTOLOGIA SISTEMULI MULTIAGENT Ontologia sistema (peont) cuprinde 11 pte de ip enitste (ny): InkCartrdge, PrinterCase,”KeyBourd, Motherboard, Printer, ‘TonerCariridge, Montor, CPU, GFXadapter, Computer si CRT. Ta tahelul41 sunt prezentte chute sete fpe a a, ee eee se eee} pate} sae ree, [a alr | mat) parr | ee ae | oe wren | SEE | marae D = =| ae ae | ss Te eas See eee | oe ae pe Sa ee =o = Sea | teen printer ype (Sting, | wnil_ome (Real) mee a — =a 4.13 DEFINIREA AGENTILOR ‘Apental PCMaker ‘ae abiltea de resliza taku prinitiv MokeComputer (FabrcaCalenltor, + resus nal ale agent: © Tip fap: KeyBourd; instars: @k vk; peccile abut alae: unit eos25; ppe-UK; umber-2000; © Tip fan: KeyBoard instants @kb us; persileaibut valor: unit cost25; npe-US; renber=2000, Sccjunesorganizarea agent nu se completes (In ees ca, vi cera an fata ZEUS), roll in cal scheme! de coomdonare ese inttor penta ‘roocol F7PA-Contract-Ner Manager, Srategia de coonanare ete GrowhFunction (siege prede- fini) resi de valoare— penta tsa primi MaeCompurr (9 Tip fit Keyoard insta, + "Perel valoare sib © il cost= NaS, + ppe= Zeomputer Lb ype; + mumber= Yeonputermimber: (© Tip fips Printer instant: pine; '+ Perel vloare ab: i cost™ Dar, © pper Yeomputer printer types © eber=Yeomputer number, © Tip fapa: Moaltor: asa: monitor, * Perel valoae su: © ip fi: Computer: insans: Yompater, "+ Perehile valour stb © Kb ppe~ hash; pe speed = ae837; Sti cost= va © printer. pe P4339; hunter = naed36; + monitor pe Nac, Ageatal MonitorMaker + sre aillten ‘dea reali Wikl primitiv Matettontor (Fatrieabiontoars) ‘resus ine le genta © Tip fap: CRT; insane; pereshile sb valoare: amit cost; mumber=2000, © Tip tape: GENadapter; instant vpn cand, peechile ubuvalore: uni cast0, pervs; roer=2000, © Tip fap: GFXadapter, inn sv cad, perechile sributvaloare: wnt eas?-10; pes; mumber- 200, + im scoiunen orgairarea agent se completeaed renin cinte ‘geal MonitorMaker si agental PCMaker agent PCMaker ‘ste superior agent MonitorMaker), ‘+ rolul in cadul schemei de eoomdonare ate respondent penta rotoclul F7P4-Contact Net Conactor: 4 suategin de coordonare este DecayFuncton (strategie predfit); ‘retried valoare~ pen tas printiv Mate Montar ‘© Tip fp: CRT ins: Yet "+ Perechilevaloare stb: ‘nico = as; + mumier™ xo menber, © Tip fp GEXadapter insta: Yard, ' Pecchile valour bt ‘amit cost= v6; + bpe= tmonitonspe; + umber = Poni minber, © Tip Fp: Monitor instan:2onitr, + Perehievaloae srt * anit cost= a © pe= Para16, © monber= e815; Agetul MotherBoardMaker + ar sbiliten de reliza tsk-al primitiv MateMotherBoand (FabrieaPtanDenaa, “+ suse inal ale agen: © Tip fap: CPU; instans: @budget cpus; pereshilearibu- ‘alae: wnt eoo25; ype=300; mumfer= 2000, » © Tip fit: CPU; instant: @metium cpus; prehile atibu alae: wit cost30: pe-350;mumber=I000, © Tp fepm: CPU; instanc fast cpus; perechile sebut alone! wit_cas?-35;npe-400;ramber-1005 + in sees organizaea agetuli se completara eatin dine sgcntul MotherBoardMaker si agentul PCMaker (agent PCMaker este superior agentlat MotherBoardMaker), ‘+ rol in eadru scheme” de coordonre este response pera protocol FIPA- Contact Ne-Contacton, + ‘sategia de coordnare ete Dec Panon trae predtn + retrei de valoare— pen taskulprimitiv Mate Mother Board: © Tip fap: CPU: instants Yop "+ Perohilevaloare art: St cont vat 285 + ope Ibo; number =? amber © Tip fi MotherBoard: asta: nb; "Perch valour stb: anit cant= ar, > open van80, 1 mimber= 289; Agent NewPrinterMaker + are sbilitstes de a realza taskul primi. MateNewPriner (CabricdimprimantaNnd, + reuse iia le agent: ‘+ seojunes ornizareaagetull nu Se completes in cet cv ‘er unfasiotr ZEUS), ‘agen pose {1 iniitor ta cadul protocol de coordonare FIPA.Coniract-NetManger i respondent in cara procul se coordonare FIPA-Contract- Ne-Contractor (ele da pur de rol sunt arate ca active); ‘+ ret de valoare~ pene task primitv MatsNewPrinter: © Tip apa: TakCartrige: instant var 7; + Perechilevaloare ab "wil cont att, = umber = ae 73 ‘©. Tip ft: PrinerCase; insta Prt 4; "+ Perehile valour stb unicast = Nae; + ope ta176, + umber = ae 7 © Tip fap: Printer: insta Pe 78; + "Perch vlore abut cos = att 9, + ope= tari80, + mimber= ae; ‘Agel PrnterMaker ‘+r bilan dea eliza ptr tsk pine ‘© MakelnkCareide FabricdCarngCeral), © MakeTonerCarridge(FabricCart Toner, © MaelnijetPrinier FabicdlmprimantSCwleiDeComeat), © MaletaterPriner FabrictimprimantiLase) + res inl ale agents ‘© Tip fp: PrinterCase; insta: case; pereshile arb alr: ani cost 180;pe-nk; mumber-208, © Tip fal: PrinterCas; instant: (ase: perch stibu- ‘alae: wn cos 175; ppe-laer number-2000, “+ In secjuneaorsanizarea agent se completa relia dite agerulPrinterMaker si agen PCMaker. respect [NewPrinterMaker (ogeaull PCMaker ee saperior sacl PrinterMaker; agent NewPrinterMaker “exe suordnot sacral PrinterMaker) + sgentl poste 1 inotor in cada prtocoul) de coordonare FIPA-CertactNet Manager gi espndent in cara protocol ‘de coordonare FIPA-ConrastNet Contractor (amble ip de tol sunt arate cctv) © ncazal lull ntiator sega de coordonae uz este Deflt-No-Negoiton: ‘© tn cul rlult respondent sustega de coordonare liza ‘ste Decayunction + stride valoare— pene tsk print MatetakCarridge © Tip fap: EnkCartrdge: nan: ak, "s"Peecile valoare tut ‘ut cost= rari, + munber = Part; ‘esto de valoae~ per task primitiv MateTenerCarrdge: © Tip fn: TonerCartrdge isan: ner, + Perehievaloae abt ul cost= Pae201, + munber = War200; ‘reso de valoare~ peor ask pimiiv MotelberPriner: © Tip ft: PrinterCase: nan: ease; + Perehilevaloae arb wi cont= a7, * ope triaer pes + ruber pine mumber: © Tp fia takCartidge: instant nk: ‘+ Perechile valour srt: + nit cos ~ 204, 5 ope Ypritecope, + mune = (10"?pintet number); © Tip fn: Printer: estan ite, "+ Perehile valour sib ‘+ eta de vlore— pen taka pimiiv MokeLaserPriner: © Tip fp: PriterCase: inant: ease; 1+ Perel vloare ait © nt cost= hart Cie legate ‘+ number = Peatr rumber, © Tip fap TomerCartedge inane, *+ Perch vloare sit. "soit cost = 40208, + munber = rst nimber; © Tip fa: Printer: insta intr, * Parehile valoare anit ‘unicast a3; © ape ser, + mimber= Maco, Tabell 4.2 comin intemal refertoare la definite eeor cnc agen Tat — Ts 2 Detain er ~ Taseet | Schema de cnromare nets Aen oe rae Peter NokeCapae—tr 2 —_ 1 Pow Xie ‘sponse Reirson Mkerberiaker |e | Reon ———| i aT |2. Des Fcton I ‘PrinterMaker | MalelatCariloe ar Mot override, | 1B Cont Ne Menger ‘Mattern | 2 Def Neher Del Nez Rependent is | Epes cor 4.14 DEFINIREA TASK-URILOR Taseal MakeComputer { Sskcprimii cre simuleazaasamblarea unui eaculsor personal: + precondii © Tip fipt: KeyBourd, instants: ?, moifcaor: LOCAL (avabis aan baa de date lal) 1 Perehile abut aloare: + nit cout= oars, ope Yeomputee ope; ober compat mir, © Tip fap: Primer, insta peice * Perechilestributvalore a cost= har; + npe= Yeompute printer pe; * munber = Reomputermonber, © Tip Sap: Monitor instante, * Perechilesribt-valare: ami cost ark; + 9pe~teonptermonitor pe + mumbor=2empter monber, © Tip Spa MotherBoar nan ards "Peete tut aloe want a 2 pe = Pompe see + mnbor=teonpuec nando, + fet saa: © Tp fig Computer san: amps "Persie arbaceaae + Hb ype Po cpu spend= a7, tot cot= Pa © per pea 2 mumber= 335, 2 non pe = a8; + Cost aka (eompatrnanter 125) + Deri (1* eonpuer unter 1 Resi de ordonare recone. 2 aaa fire Dp ferrin, © ain Before bs Da (Aer: i, © dna (Before) bs; Dat (Ale: Makedonitor| 1 tas prin car simuleazTabrcarea i fiz de monitor; © precondi: ©. Tip ft: CRT, instant, "s Pecechile abt alae: nit cast= Nb; + mender= 2onitor number © Tip fap: GFXadaptr,ntn: Yar, + Perehile ant aloe: wil cost= hab, + ppe monitor pe; + mumber = nent number, fecal shea ‘©. Tip fit: Monitor, instant monitor; * Parechiearibt-valowe it cost= oa ee 1 mumber = eh; + Cos tas > Cif monitor ype avg) the (120 * Ponto number) sie to acme) + Dart taku (1+ ?monitosnanber ‘+ Nuexist eri de ndonare a presi, “Task-ul MakeMotherBoard ‘tk prin cae simula farisaren si miares de pct de as + preconde: ‘©. Tip fit: CPU, instant: pu, modifier: LOCAL, "+ Pecechileaibutaoare nico = a 28 + fot ask ata- © Tip fd: MotherBoard, stan ib; + Perel stbutloae wi. cast= rar, 2 ope= nano, mer ar289; ‘Cost takai: (275 * nh umber; Dorma kcal, + Ne exist esti de done a presenitiors “Task MakeLaserPrinter “+ ask prim cae simula fice i fumizarea de inpeimante lise = precondi: © Tip fap: PrinterCase, instnss Yeas, modifier: Local; * Perch atributvaoare: + manber=2printer number, © Tip fap: TonerCartridge, insta oner, Perel atrial: ‘it cost~ Pa + ober printer rumber + eectal ast-nti © Tip fat: Printer, instant iter, + Perehile tits ‘wit cost= has, See © mb = Pars; + Costu ask ($0 printer number; Dura task-uli(1* prnternumber) ‘+ Nuexist restr de ordonare a prcconiilo; ‘Taskal MatelnbjtPrinter + tak pin silo vio fina de nian calsdecomei, oe oT: PrntrCam, ins ene, malo [Beat + Peet aor > otal + nr ie nr 6 Tiptree sa a tec ariae aeae perenn moni 10 pce + efectul task-ulul: eats a op ner nan: re pete air aoee atc re 5 w= nj + inert ha, + Cok (5 cemetary 1 Datel pent 5 Nexis re cna pei Task-al MakeTonerCuartridge * ask primi care simulezfabeetes i furnieares de toner pent Inprimanetse, precondii:s exis ‘fecal acu © Tip fic: TomerCartedge, instant ner, ‘+ Perechile abuse ‘uit cost = a2; + mune = 202; ‘Cost taskalu 25 * Monermumber)s Dara task (1 # toner aumber) ‘uxt resi de ordnare a preconailor, “Task MaketnkCarrge ‘+ lk priv care simuleasd fibres 3b funizarea de eartse ‘et imprimunte ede cereals 1 precondi: exisss: + fetal cake. ‘© Tip fap: Takai, insta: Zaks + "Perehie tut valour: ‘wil cont= var 98, + munber= ae; + Costut ask 0; 4 Durta tase + Nuexistrestriti de odonare a proinditilr, “Task MakeNewPriner > sk primitv care simula fabricar gi fumizarea de impemante trig instar: Pac 71; + Perehilearibtvaloare (wit cast= ae: * unr = ae © Tp fa: PrinterCase instant: 20174; + Perehile atribavaloare . wi cast= Nvae175; © ope=naett6, + mumber= vant 7, + fect taste © Tip fa: Printer, inst: ar 78; * Perechile aitutvaoae un coet= 48179, number eri 81; + Cos sks 07 + Duras 1; + Nuxit restr de ordonare a precoiitor, Taskeal SendMessage 4+ task preg reba regula Ruled ex pearate 5, + Cond ‘NaN (Conover (ype a7) sos Pat) (cpu sd a7 emer pe a3) (camber a7) onser par) + Acgune (send meses (pe inf) content a7) river Pina) Tube 43 conine informatie refertoare I defines tsksror 43 Defies roe pimlive Ins sony epi 2 i “Tp ta Monte : — ‘41.5 IMPLEMENTAREA APLICATHIUSIGHNERAREA coputut ‘mpleoentarca aii respune paren dot cape: "geen ant eo ny sag ‘sexinride step) palin ponerse! aos 1) Generarea codutut Petr genca stoma al eb pre ual pe: *gamfgurresask-uor apa Tasks - marcheaztopince Gaterie, * configuarea genie tik th panelal Task Agents - ‘marchear4eptiuna Gunerte, J) onus agefilo ula panel Utity Agents: + inpancll Generation Pla © sable dren ear se va genera codul, © sees seem & pee pe cs 3 vor ca seriptrile impli Windows), © spelt genertrul atom de cod prin slectarea pf Generate din afl stings soy al pana Hume se atoms 3 ead te genes te scp ‘unt.bat,ren.bat,run3.bat si coduil sur pen of agen Seriptul ramtbat pomcye serverol mumesrier, sci run.bat Pomeste ‘oti apcai, iar seripal run3.bat pore seem mana ioulsr agent flier (tip fatitah 2) Serleren programelor extern Aplin necesittsrierea uni program exter, DellPump java cae ‘permite ransmitre de afin etre agensl PCMaker sung end re np "pee ce ey cere Peres coches eects Sencar, =m EE com tanner ei tne as : p iw at AgetComent ne ‘mers savant) Pet: Pct Symnton implants Acta ee bi wid aceasta) ‘rset = ul) Ft et eta On gt ‘VARA top’ encom omy ‘nso = ere, Col kc AP ot ‘neohome ened at 4-LORULAREA APLICATIE Dupe crate atomat su manu tbc compat cu je, ral coups torr fer ava se vor ace noi ee ‘aml und, run, lisind un intra deinp inte spe Temi de laborator {Rola spats PCs expo cum here sinemulmulagen 2 Pca aa 2 al col Socal co som Monet eae ce Partculeititilefecdrut agent task din aplicac ee 3 lend seen Vine pre ite sale se ra [PEI (Cccp vila totes deze, a ‘iferite rapoartestaistice), meas Antreba exerci 4. Cum est asignat un scopagcnuui PCMaker? + Repel scoala steno winger %62 um tk de tip raebse i cum se defines? Eitan antl de tes defn pica PC” Dac explo imlel respec ‘Ga sn agen cn socicaea de seni PC, cum herent Goa Aes cae Sut real inte? Viatical mesaceschinbate ‘inp rt pica * Moles cae sev pone coda sus ira splia 42 APLICATIA DEMO Frumruaexer 1 Prezentaresaplicatel ‘Sccpul global al sitemului multiagent frulimarke epiaiafvimarker «in ZEUS) este simulate fefonsi uel pice eomerciae de teers ‘nam sistem de comet lesrnie media de pein Alea se esc subectorlfutmaret dn dizer exomples, Observa + Fsierl poise al pica ete frtdemo det * in caval witizai apie’ dia Iaboratrl de informatics, calen ‘tre directorates fuimarket est umstoaes Dives de dciexampes examples uma 442.1 ARHITECTURA SISTEMULUL MULTIAGENT tn figura 42 cate prezenat erhtectrs sister muaget. Siem ‘xe $6} agen: ShopBot (apentl cumpirtor), SupplyBot {esceal fume ~ agent vinzto) st OrchardBot(agentul prodcttr ascot vinzton, fica a Mie 42 Aric maison din pla ZEUS mnt, 42.2 ONTOLOGIA StsTEMULUI MULTIAGENT Osis sistem (rultont) curinde 5 fpte de tp eit: ape (rie), orange “anh a or i mtr ge co ea =e Tabor eh ‘ou oe 423 DEEINIREA AGENTILOR Ageia Shopot + muaretisk-u sone, ‘+ resue inl ale agent: ‘©. Tip fig: apple instant: @appleStck;peresile arb ‘alae: wit cats; mumber-, © Tip. fap: orange: insanf @orangeStck; pestle unburvaloae: wt cost; momber, fo Tip taper pear; instani: @pearstck; perscile atibut saloare- and cos S: number, Tp ney pe eat ips ns ca perce atbuttalbare:amown$00, © Tip fae: melon: asians: amelonSiock pret srbut alae: cot-10; number, © Tip fap: banana; instant: @banansSiock; perechile inbutvaboare: wt cost8;mamber-10; + scojiucaorganizarea agent nu Se completers (i scat cz, vt cera u fatator ZEUS), ‘+ agetul poate intsor tn cade proioclusi de coondonre FIPA-ContraceNeeManager 51 repandent in ead poco Ae coonanare FIPA-Contrac-NetConimctor (amb tp de rol sunt mart ca active) © incazul oul inisotorsrategin de coordonare tliat este GrowthPonction, 2 © cam oll respondent stategia de coordonare wiz «ste DeenyFancion, + exis reste de aloe (na existh tsar defini) ‘Apt SupplyBor ee Tipe Se pe pate eee eat ee eerie eee area bey ope ep caret ees Senora erecta ieee eee pee ee ties era eae eri ee sheet ee eae eee arc aera ear Saeene Apettal OrchardBot "mu are tsk escite; + resus ine ale agent © Tip fp: apple; isan: GappleStck;perechie atbut. valor: uni! cost; mumber=100; © Tip ft: orange intans QorngSioc; poche Sebebralm we cura 6 Tip fk pers isin pene: preche abu alors curs; mumterseon a © Tip pt: Money (fit asst impli; instanss eas; perechle abutvaloare amount © Tip fp: melon; stan mclonseoc; erectile aibat- ‘alr: uni cos?10; number) © Tip fps amana; insta: @hananaStck; perch stributvaloare! wt cou; amber, ‘+ scfiunesorganzarea agent se compltezs (maces ex, va ‘eran faltatr ZEUS), ‘agen poate ff intiazor In ead protocols de coononare FIPA-Contact-Net-Manager respondent in cael protocol 4ecoordonare FIPA-ContractNe- Contactor aml pr de rl ‘unt marae ea active, © th cau roll iatorteateia de coordenaretizat ete Growiht uncon: © in cal oll respondnt sateia de cordon tia Dentin + exist rest | de valor ou exist kari defini), Tabet 4S contin informa teria a definite corte gen “Tobe 45 Defies gor eat a ‘Tescart | Seema de cordoar act: Ae {procul deca 2: de cteenare ‘Sapa aa ae 1 Cee aner “Sipe 2 Ghani B Responden ‘rari [prorat Cora 2 DasnPanrn Imteratnile dinre age sunt conde de strate. Age nu au task uc ascit,In hin wansfers mesa 424 IMPLEMENTAREA APLICATIEI $1 GENERAREA CODULUT 1) Generarea oda Pony a genera automat cdl rebui arcs umatoarele tape: + confgurarea agenor task in panclal Task Agents - ‘marcheazd opines Generate: + confgurars apenilr uta in pneu Utity Ager ‘+ inpunet-ul Generation Plan © sable decor n care se va genera oda © seleteazt sist de operae pin cre s¢ Vor ee Serpe (implicit Windows): © apeleazl generator automat de cod prin selector ‘pit Generate in cll sting Su al pane, In uma generis automate a codui se generesch tre separ unlbat,run2bat, run3bat cod sus pene of agen ak 1 ShopBoe java, 2 SippiyBonjana 2 Orcharaojana, Scrpal run.bat pomeyc server) nameserver, srptul rum2.bat Pomesie tj agent, ia srptul ruahbat porncste agen ular suaie agen iar 2) Serieren programelorexerne Aplicja fatmarket neces seierea a. asi programe exter, shopULjava, supplyULjeva si orehardULjava coronene Intereeor grace cu ultra 42.5 RULAREA APLICATIET Tost figercte crete automat sau manual ebuie compile cu jaa, upd compile ator fier Java se vor aplain odie seipurle ‘unl, rund, run, lsd un interval de inp Ine pel Temi de aborator 1. Rola splicwja Frutmarte gi explo cum Wucrera sistem ‘multiagent 2, Pacugeti documenta Zeue-CuseStudyl i snlizaicodulsurst socist celor 3 agen Idetifca casa agent si explia Particular ecru agent ask din aplicai 3 Uiliind agentl Visualiser gene dierte analize ale mui ‘plicmiel (= exemple, vial scktata de ages era ‘ete repo statisti, nara exert 1. Cum este signat un sop agentuli Shoot? 2 Bypliaisemnifcaa peor dn onoogi sistem muligent. 3. Cum realize’ apeoi acu and in vedere cn au fn end copii asocate asker? 4, Care sunt age dia socieatea de agent Framarke, cum lures Scare agent si cae sunt rll dire of? Vina messjele Schimbae fn inp ali pia $5 Modifica! loca n care se va gener cod urs uli splcjin, 6. Amalia si expicaprogranele shopULjeva, supplyULjava 5 orehardULjeva 7 Care sunt protocoalel i strtegiledenegocir tliat de ogc? 8, Moca parame de nopoiere srl aplicais, Ania mesjce ‘choot de age tial nepoiei 43 APLICATIA DEMO FAULTDEMO 1 Prezentareasplicetit ‘Scopul global al sistema mulisgent FaliDemo (epic fnldem sin ZEUS) exe simula diagnoz tence Into refes de telefonie (dette i reparea defciulor tence spire itso rea de teenie) Apicja egsee tn subtirectrufelemo din directo examples, Observais ‘Fiera prozac ste faultdemo def, + In cal uilizisi epic’ dia laborstoral de safc, calen ‘le deetoral pict fuldemo ext urmitouret: DDhzeus2 Oidosexamplesexample adeno 43.1 ARHIECTURA SISTEMULUI MULTIAGENT ln figura 4.3 este prez arhitetua ssemhi multiagent Sistem sae cincl agen WorldSimulator (agent cae sinus teal de Nera Eas agent cre realzaaa diagno tenis in paren etch reeled, West (agonal care realizes dingo tenia in parca vstich a reeled, South (agenal care elizeazhdlagncza hn fn pares suck ree), North agent eae realzeaza agnor thn in pasta de nord a ree). Geteten) 443 Ati stem ating i ph 20S fona 4432 ONTOLOGIA SISTEMULUI MULTIAGENT nla sistema ueme.on pring ae sei, dud de Sip aba Pau eine) Repair pari 9 aa Se pe "Engineer (nga) In tabell 46st resanate tbl aso fee i cilia