Sunteți pe pagina 1din 4

TEHNOLOGIA PRESARII LA RECE

1.Generalit ati , Avantaje ,Clasificare

Presarea la rece este ansamblul de procedee de prelucrare a metalelor prin deformare si


taiere fara obtinerea de aschii care asigura obtinerea de piese cu adaosuri minime si chir fara
adaosuri de prelucrare.
Avantajele tehnice ale presarii la rece
-permite executarea unor operatii complexe cu ajutorul unor miscari simple si obtinerea
unor piese cu contur complicat
-obinerea unor piese interschimbabile cu o precizie suficient de mare care nu necesita o
prelucrare ulterioara
-realizarea de piese rigide s irezistente in acelasi timp cu un consum redus de material .
Avantajele economice ale presarii la rece
-permite folosirea rationala a materialului .
-se folosesc utilaje cu productivitate foarte mare si grad de mecanizare si automatizare
ridicat a proceselor de productie.
-este foarte usor de lucrat la prese ,munca este simpla ca complexitate
-se realizeaza piese in serie mare si masa cu costuri reduse

Operatii de presare la rece


Decuparea si Perforarea
Decuparea este operatia de taiere dupa un contur inchis pentru separarea completa a
unor semifabricate sau piese
Indoirea

Este operatia de prelucrarea a mterialuluiprin care piesele sint curbate fie pe toata lungimea lor
fie partial dupa o axa plana prin deformare.

poanson

material

Placa de
indoire

Reliefarea

Reliefarea reprezinta schimbarea formei semifabricatului prin formarea unor adincituri si


proeminente locale rezultate in urma intinderii materialului

Planarea
Este operatia de presare la rece aplicata pieselor din tabla in vederea imbunatatiri planitatii si
otinerea unor forme corecte

Ambutisarea

Este procedeul de presare la rece prin care dintr-un semifabricat plan se obtine o piesa cava de
orice forma .
Evazare
consta in marirea progresiva spre extremitati a diametrului unei tevi sau a unei piese cave .
Gituirea
Este procedeu de deformare plastica prin care are loc ingustarea capatului pieselor goale in
interior prin apasarea din exterior a materialului si micsorarea diametrului acestuia.

Bordurare
consta in formarea bordurii inelare la marginea pieselor cave prin indoirea marginii cu o
anumita raza.

Profilarea
consta in indoirea semifabricatului pe muchii paralele intre ele si paralele cu muchia lor initiala.
Tundere
consta in inlaturarea marginilor neuniforme sau a surplusului de material de la exteriorul piesei.

Crestarea
consta in detasarea partiala a materialului dupa un contur deschis fara inlaturarea partii
detasate.

Faltuire
consta in imbinarea a doua foi sau piese prin indoirea marginilor in falt.