Sunteți pe pagina 1din 16

Publicaie editat de

Agenia pentru
Dezvoltare Regional
Sud Muntenia

INfO AdR SUd MUNteNIA


daniela Camelia traian -
14 ani de activitate n cadrul
AdR Sud Muntenia! ........ 3
Alina Raluca Cristache -
10 ani de activitate n cadrul
AdR Sud Muntenia! ........ 3

INfO POR 2014 - 2020


Noi modificri pentru
Ghidul general al solicitantului,
precum i pentru unele
Ghiduri specifice POR ..... 4
Corrigendum pentru Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017
modificarea Ghidului
specific 8.1.3.A -
Persoane vrstnice ........ 5
S-a publicat Procedura
Operaional pentru
Autoritatea Urban aferent
Axei prioritare 4 ........... 6
A fost publicat
n consultare public
Ghidul specific aferent
Prioritii de investiii 3.2
Mobilitate urban! ........ 6
Situaia proiectelor depuse
n cadrul Programului
Operaional Regional
2014 - 2020 n regiunea
Sud Muntenia ................ 6

OPORtUNItI de fINANARe
Catalogul surselor Consiliul pentru Dezvoltare Regional
de finanare nerambursabil
active pentru luna Sud Muntenia, reunit n edin ordinar
aprilie 2017 ................. 7
la Piteti pagina 2

INfO tURISM SUd MUNteNIA


INfO jUdee
Arge / drum capital n Arge ...........................................................11
Clrai / Pota Veche, pe lista restaurrilor din fonduri europene POR .....11
Dmbovia / Reabilitarea cinematografului Independena intr n linie dreapt ...12
Giurgiu / expoziie de spaii acoperite din lemn, realizat de studeni de la
Lacul din ghips Arhitectur .................................................................................12
de la Nucoara, Ialomia / Centrul de zi Lucia din Slobozia a primit, n folosin gratuit, un imobil
unic n Romnia ........... 10 pentru desfurarea unor activiti de recuperare pentru copiii cu dizabiliti ......13
Prahova / Noi investiii la Spitalul judeean de Urgen Ploieti .................13
Teleorman / Proiecte transfrontaliere romno-bulgare, n beneficiul comunitilor
din turnu Mgurele, Nikopol i Pleven .................................................14
Info Regional Sud Muntenia 2
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

EVENIMENTE
Consiliul pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia,
reunit n edin ordinar la Piteti
n data de 12 aprilie, la Piteti, trre privind Contractul colectiv de munc i rectifi-
a avut loc edina ordinar a Consiliului carea bugetului AdR Sud Muntenia pentru anul 2017.
pentru dezvoltare Regional (CpdR) Sud Consiliul pentru dezvoltare Regional a aprobat, de
asemenea, sumele aferente contribuiei proprii ale Ageniei,
Muntenia. n cadrul reuniunii, membrii care, ncepnd cu primul trimestru al acestui an, a demarat
CpdR au aprobat n unanimitate proiectele implementarea a dou noi proiecte europene, i anume:
de hotrre aflate pe ordinea de zi. ClusterFY Dezvoltarea Clusterelor prin cooperare inter-
Primele proiecte de hotrre aprobate n cadrul regional i integrare n lanurile internaionale de valori,
edinei au vizat Raportul de activitate al Ageniei i finanat prin INteRReG europe; SENSES Consolidarea an-
execuia bugetar pentru anul 2016, modificarea Re- treprenoriatului social, prin adoptarea Practicilor de res-
gulamentului de organizare i funcionare, precum i ponsabilitate social corporativ n dezvoltarea competen-
completarea Organigramei i a Statului de funcii pen- elor i abilitilor antreprenoriale n regiunea Dunrii,
tru 2017. totodat, pentru buna desfurare a activitii finanat prin Programul transnaional dunrea.
derulate de Agenie, au fost aprobate proiectele de ho- (continuare n pagina 3)

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
Info Regional Sud Muntenia 3
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

(continuare din pagina 2) Consiliul pentru dezvoltare Regional Sud Mun-


de asemenea, a fost aprobat documentul Ca- tenia este organismul regional deliberativ, fr per-
dru pentru Strategia de Cercetare i Inovare Regio- sonalitate juridic, care este constituit i funcio-
nal pentru Specializare Inteligent Sud Muntenia, neaz pe principii parteneriale la nivelul regiunii de
necesar pentru accesarea de fonduri nerambursa- dezvoltare Sud Muntenia, n scopul coordonrii ac-
bile prin Axa prioritar 1 Promovarea transferului tivitilor de elaborare i monitorizare ce decurg din

EVENIMENTE
tehnologic a POR 2014 - 2020, material realizat con- politicile de dezvoltare regional.
form metodologiei elaborate de Ministerul dezvol- CpdR Sud Muntenia este alctuit din 28 de mem-
trii Regional, Administraiei Publice i fondurilor bri, cte patru de la nivelul fiecrui jude din regiu-
europene. nea noastr (Arge, Clrai, dmbovia, Giurgiu, Ia-
n ncheierea edinei, membrilor CpdR le-a fost lomia, Prahova i teleorman), dup cum urmeaz:
prezentat situaia actualizat a proiectelor depu- preedintele consiliului judeean, reprezentantul
se la nivelul regiunii Sud Muntenia, ce vizeaz obi- consiliilor locale municipale, reprezentantul con-
nerea de finanri n cadrul Programului Operaio- siliilor locale oreneti, reprezentantul consiliilor
nal Regional 2014 2020. locale comunale.

Daniela Camelia Traian


14 ani de activitate

INFO ADR SUD MUNTENIA


n cadrul ADR Sud Muntenia!
n data de 14 aprilie, colega noastr daniela
Camelia traian, director adjunct direcia dezvolta-
re i Comunicare, a mplinit 14 ani de activitate n
cadrul Ageniei!
Pe aceast cale dorim s o felicitm i s i mul-
umim pentru colegialitate, precum i pentru apor-
tul profesional i implicarea dovedit n activitatea
desfurat n cadrul AdR Sud Muntenia!
La Muli Ani cu succese pe toate planurile!

Alina Raluca Cristache


10 ani de activitate
n cadrul ADR Sud Muntenia!
n aceast perioad, colega noastr Alina Raluca
Cristache, ef Serviciu Organism Intermediar POS
CCe, a mplinit 10 ani de activitate n cadrul Agen-
iei!
Cu aceast ocazie dorim s o felicitm i s i
mulumim pentru expertiza sa profesional i, to-
todat, pentru implicarea dovedit prin activitatea
desfurat n cadrul AdR Sud Muntenia!
La Muli Ani cu mpliniri!

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
Info Regional Sud Muntenia 4
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

Noi modificri pentru Ghidul general al solicitantului,


precum i pentru unele Ghiduri specifice POR

INFO POR 2014 - 2020


joi, 13 aprilie, Ministerul n acest sens, solicitantul trebuie s demonstreze
dezvoltrii Regionale, Administraiei faptul c au fost realizate demersurile necesare
pentru emiterea/actualizarea respectivelor hot-
Publice i fondurilor europene (MdRAPfe)
rri cel trziu n termenul prevzut n cadrul eta-
a emis ordinul de modificare pei precontractuale pentru transmiterea documen-
a Ghidului General al solicitantului telor solicitate;
pentru POR, ce conine condiii generale actualizarea formei de contract - Clauze ge-
pentru accesarea fondurilor nerale i clauze specifice POR;
n cadrul programului. actualizarea Modelului A Opisul cererii de
finanare n conformitate cu cele de mai sus.
Astfel, printre principalele modificri pot fi Modificrile de mai sus se vor avea n vedere
menionate: pentru apelurile care urmeaz a fi lansate n cadrul
modificarea prevederilor ghidului cu privire POR. Pentru apelurile lansate nainte de data pu-
la preponderena procesului competitiv al apelu- blicrii prezentului ordin, modificrile se aplic
rilor lansate n cadrul POR; pentru proiectele pentru care nu a fost demarat
actualizarea tipurilor de apel ce pot fi lansate etapa de contractare. etapa respectiv se consi-
n conformitate cu tipurile de apel permise de sis- der a fi demarat ulterior finalizrii termenului
temul electronic MySMIS, respectiv apeluri de pro- de 30 de zile de transmitere a documentelor din
iecte competitive cu termen limit de depunere cadrul etapei de precontractare. Restul condiiilor
sau apeluri necompetitive cu depunere continu/ i prevederilor din Ghidul General rmn neschim-
la termen; bate.
eliminarea unor documente obligatorii solici- O nou modificare a survenit asupra Ghidului
tate n cadrul etapei precontractuale, avnd n ve- specific al Prioritii de investiii 2.1, prin care s-a
dere principiul contractrii la faza de studiu de fe- prelungit, pn la 4 mai 2017, ora 12:00, termenul de
zabilitate, existnd imposibilitatea obinerii res- depunere a proiectelor n cadrul Apelului POR/14/2/1/
pectivelor documente pentru proiectele la faza de Consolidarea poziiei pe pia a IMM-urilor n do-
studiu de fezabilitate (aviz/acord ISC, Aviz Natura meniile competitive identificate n SNC i PdR-uri
2000, decizia final emis de autoritatea compe- (2.1.A Microntreprinderi).
tent privind evaluarea impactului asupra mediu- totodat, prin revizuirea Ghidului specific
lui). Precizm c n cadrul contractului de finan- pentru Prioritatea de investiii 2.2, s-a prelungit,
are este inclus obligaia beneficiarului de a ob- pn n data de 30 august 2017, ora 12:00, terme-
ine toate avizele/ autorizaiile/ acreditrile/ licen- nul de depunere a proiectelor n cadrul apelului
ele/ etc., necesare pentru realizarea activitilor POR/102/2/2/mbuntirea competitivitii eco-
prevzute n proiect, precum i pentru desfurarea nomice, prin creterea productivitii muncii n
n condiii legale a activitii sale; IMM-uri, n sectoarele competitive identificate n
extinderea termenului din cadrul etapei pre- SNC (2.2. - IMM), Prioritatea de investiii 2.2 Spri-
contractuale de 30 zile calendaristice n cazul n jinirea crerii i extinderea capacitilor avansate
care este necesar actualizarea/emiterea Hotr- de producie i dezvoltarea serviciilor. Modifica-
rilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea dreptu- rea a fost determinat de unele dificulti la nre-
rilor reale aferente proprietii publice i, respec- gistrarea, n MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care
tiv, pentru obinerea autorizaiei de construire. se identific cu datele personale.
Aceste documente pot fi aduse inclusiv n cadrul Apelul de proiecte nu va fi suspendat (auto-
etapei de contractare, dar nu mai trziu de 60 de mat) la mplinirea primelor 2 luni de depunere
zile calendaristice calculate de la data primirii no- (respectiv n data de 23 aprilie a.c.).
tificrii privind demararea etapei precontractuale. (continuare n pagina 5)
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
Info Regional Sud Muntenia 5
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

(continuare din pagina 4)


eventuala suspendare a depu-
nerii cererilor de finanare va fa-
ce obiectul unei analize la nivelul

INFO POR 2014 - 2020


AM POR (n ceea ce privete aloca-
rea financiar disponibil, evolu-
ia procesului de evaluare, selec-
ie i contractare a proiectelor de-
puse) i va fi comunicat, din timp,
tuturor potenialilor solicitani.
Ghidul specific pentru Prio-
ritatea de investiii 3.1 a fost de
asemenea revizuit pentru pre-
lungirea, pn n data de 4 sep-

Corrigendum pentru modificarea


tembrie 2017, ora 10:00, a ter-
menului de depunere a proiecte-

Ghidului specific 8.1.3.A -


lor n cadrul apelurilor de pro-
iecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/

Persoane vrstnice
7ReGIUNI i POR/2016/3/3.1/B/1/
BI. Modificarea a fost determina-
t de unele dificulti la nregis-
trarea, n MySMIS2014, a utilizato- joi, 13 aprilie, Ministerul dez- n copie conform cu originalul;
rilor noi, care se identific cu da- voltrii Regionale, Administra- clarificri la subcriteriile
tele personale. iei Publice i fondurilor europe- de evaluare tehnic i finan-
de asemenea, n cadrul Ane- ne (MdRAPfe) a emis ordinul de ciar 4.1 , 4.2 i 5;
xei 3.1.B-3f la Ghidul specific a modificare a Ghidului specific al clarificri la cap. 5 alte chel-
fost modificat tabelul 5 factorii solicitantului pentru accesarea tuieli, din seciunea Eligibilita-
de conversie energie util n ener- fondurilor n cadrul apelului tea cheltuielilor;
gie primar pentru utilitile ener- P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vul- actualizarea formei de con-
getice ale cldirii. nerabil persoane vrstnice, din tract cu prevederile legale n vi-
O alt modificare vizeaz Ghi- cadrul POR 2014 - 2020. goare, precum i a grilelor de con-
dul specific pentru Prioritatea de Astfel, principalele modifi- formitate dALI/Sf/Pt, anexe la
investiii 6.1, prin care se prelun- cri prevd: ghid.
gete pn n data de 13 iulie 2017, modificarea termenului de Restul condiiilor i preve-
ora 15:00, termenul de depunere depunere a documentelor din derilor din Ghidul specific au r-
a proiectelor n cadrul apelurilor cadrul etapei precontractuale, mas neschimbate.
de proiecte cu titlul POR 2016/6/6.1/2 de la 30 de zile lucrtoare la 30 forma consolidat a Ghidu-
i POR 2016/6/6.1/2 BI. de zile calendaristice; lui specific poate fi descrcat de
forma consolidat a Ghidului includerea cerinei de pre- pe site-ul dedicat implementrii
general, precum i a ghidurilor spe- zentare a formularului bugetar Programului Operaional Regio-
cifice sus-menionate pot fi des- Fia proiectului finanat/pro- nal n Sud Muntenia, http://re-
crcate de pe site-ul dedicat im- pus la finanare n cadrul pro- gio.adrmuntenia.ro, seciunea
plementrii Programului Operaio- gramelor aferente Politicii de Program > Axe > Axa 8 - Infrastruc-
nal Regional n regiunea Sud Mun- coeziune a Uniunii Europene, tur de sntate i social, link:
tenia, http://regio.adrmuntenia.ro, prevzut de Scrisoarea cadru pri- http://regio.adrmuntenia.ro/p
seciunea POR 2014-2020 > Program, vind contextul macroeconomic, or_2014-2020/s1285/axa-8--in-
link: http://regio.adrmuntenia.ro/ n conformitate cu prevederile frastructura-de-sanatate-si-so-
por_2014-2020 i de pe site-ul pro- art. 2 din HG nr. 93/2016 (pen- ciala/ sau de pe www.infore-
gramului: www.inforegio.ro. tru entitile de drept public), gio.ro.
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
Info Regional Sud Muntenia 6
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

S-a publicat Procedura Operaional A fost publicat n consultare public


pentru Autoritatea Urban Ghidul specific aferent Prioritii
aferent Axei prioritare 4 de investiii 3.2 Mobilitate urban!
n data de 13 aprilie s-a publicat Procedura Operaional Miercuri, 12 aprilie, s-a publicat, spre consultare publi-

INFO POR 2014 - 2020


pentru Autoritatea Urban, aferent implementrii Axei prio- c, Ghidul Solicitantului - Condiii specifice de accesare a
ritare 4 Sprijinirea dezvoltrii urbane durabile n cadrul Pro- fondurilor n cadrul apelurilor de proiecte cu titlul
gramului Operaional Regional (POR) 2014 2020. POR/2017/3/3.2/1/7 ReGIUNI i POR/2017/3/3.2/1/BI,
Scopul acestei proceduri operaionale este de a oferi o des- Axa prioritar 3 Sprijinirea tranziiei ctre o economie
criere a procedurilor utilizate de Autoritatea Urban pentru cu emisii sczute de carbon, Prioritatea de investiii 4e
selectarea i prioritizarea fielor de proiecte, ca prim etap Promovarea unor strategii cu emisii sczute de dioxid de
a procesului de selectare a proiectelor finanate prin inter- carbon pentru toate tipurile de teritorii, n special pentru
mediul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltrii urbane dura- zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitii urbane
bile a POR 2014-2020. de asemenea, aceasta este comple- multimodale durabile i a msurilor de adaptare relevante
mentar cu Procedura operaional pentru dezvoltare Urban. pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2 Reducerea emi-
domeniul de aplicare al acestei proceduri se refer la se- siilor de carbon n zonele urbane bazat pe planurile de
lectarea i prioritizarea fielor de proiecte depuse de munici- mobilitate urban durabil.
piile reedin de jude, dezvoltate pe baza ideilor de proiecte eventualele observaii i propuneri pot fi transmise la
rezultate din Strategia Integrat de dezvoltare Urban i din adresa: regio@mdrap.ro, pn n data de 2 mai 2017.
scenariul selectat al Planului de mobilitate urban durabil. Menionm c solicitanii eligibili pentru aceast linie de
Selectarea i prioritizarea fielor de proiecte reprezint prima finanare sunt unitile administrativ-teritoriale de la nive-
etap din procesul de selectare la finanare a proiectelor prin lul municipiilor i oraelor, cu excepia municipiilor reedin-
intermediul Axei prioritare 4. de jude, eligibile n cadrul Axei prioritare 4.
Procedura poate fi consultat pe website-ul Ageniei dedicat Ghidul poate fi consultat pe website-ul Ageniei dedicat
implementrii POR - http://regio.adrmuntenia.ro, seciunea implementrii POR - http://regio.adrmuntenia.ro, seciu-
POR 2014 2020 > Program > Axa 4 dezvoltare urban, link: nea POR 2014 2020 > Program > Axa 3, link: http://regio.adrmun-
http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1281/axa-4-- tenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3--eficienta-energe-
dezvoltare-urbana/, precum i pe pagina de internet a pro- tica//, precum i pe pagina de internet a programului
gramului www.inforegio.ro. www.inforegio.ro.

Situaia proiectelor depuse n cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul


regiunii Sud Muntenia i gradul de acoperire a alocrii financiare disponibile,
n data de 18 aprilie 2016
ReGIUNeA SUd MUNteNIA PROIeCte dePUSe PROIeCte ReSPINSe eVALUARe
Priori- Alocare Nr. pro- Alocare Procent
data Nr. pro- Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Nr. pro-
tate regional iecte regional acoperire
Ax Apel nchidere iecte total eligibil solicitat total eligibil solicitat iecte n
de in- apel respin- apel alocare
apel depuse - mil. Lei - - mil. Lei - - mil. Lei - - mil. Lei - - mil. Lei - - mil. Lei - selecie
vestiii - mil. euro - se - mil. Lei - regionall
04.05.2017,
2 2.1 POR/2016/2/2.1/A/1 36,85 348 372,048 313,169 249,389 49 44,166 38,674 31,481 299 167,476 130,11%
ora 12.00
30.08.2017,
2 2.2 POR/102/2/2 27,22 6 22,746 18,281 12,606 0 0,000 0,00 0,000 6 123,709 10,19%
ora 12.00
16.11.2016,
3 3.1 POR/2016/3/3.1/A/1 57,34 7 32,104 30,762 18,457 2 15,528 15,098 9,059 5 260,599 3,61%
ora 10.00
POR/2016/3/3.1/ 04.09.2017,
3 3.1 45,71 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 207,743 0,00%
B/1/7ReGIUNI ora 10.00
25.11.2016,
5 5.1 POR/2016/5/5.1/1 38,53 41 438,483 434,469 425,712 14 99,256 97,387 95,401 27 175,111 188,63%
ora 12.00
25.11.2016,
5 5.2 POR/2016/5/5.2/1 14,16 5 34,490 33,790 33,114 1 4,204 4,160 4,077 4 63,354 45,12%
ora 12.00
15.10.2017,
5 5.2 POR/2016/5/5.2/2 14,16 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 64,354 0,00%
ora 12.00
16.11.2016,
6 6.1 POR/2016/6/6.1/1 125,09 3 473,786 471,929 462,280 1 130,105 129,722 127,022 2 568,509 58,97%
ora 12.00
13.07.2017,
6 6.1 POR 2016/6/6.1/2 125,09 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 568,509 0,00%
15.00
05.12.2016,
7 7.1 POR/2016/7/7.1/1 15,32 6 83,727 82,039 80,433 3 31,556 30,879 30,296 3 69,626 72,01%
ora 17.00
21.10.2017,
7 7.1 POR/2017/7/7.1/2 15,32 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 69,626 0,00%
ora 12:00
P.O.R./8/8.1/8.3/A 29.08.2017,
8 8.1 4,22 0 0,000 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0,000 0 19,179 0,00%
/1 ora 12.00
Curs Inforeuro aprilie 2017: 4,5448 lei
LEGEND
Valoare total este format din cofinanare Ue (fedR) la care se adaug cofinanarea de la bugetul de stat (BS), contribuia beneficiarului la cheltuielile eligibile
(CBCHe), precum i cheltuielile neeligibile ale proiectului. Apel lansat
Valoarea eligibil este format din cofinanare Ue (fedR) la care se adaug cofinanarea de la bugetul de stat (BS), contribuia beneficiarului la cheltuielile
eligibile (CBCHe). Apel deschis
Valoarea solicitat este format din cofinanare Ue (fedR) i cofinanarea de la bugetul de stat (BS).
Alocare apel este suma solicitat confom Ghidului solicitantului calculat n lei la cursul Inforeuro din luna raportrii. Apel nchis

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
Info Regional Sud Muntenia 7
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

Catalogul surselor de finanare nerambursabil


active pentru luna aprilie 2017

OPORTUNITI DE FINANARE
Agenia pentru dezvoltare Regional Sud Mun-
tenia, prin direcia dezvoltare i Comunicare, a editat
Catalogul surselor de finanare nerambursabil pen-
tru luna aprilie 2017.
Scopul editrii acestei publicaii este de a veni
n sprijinul potenialilor beneficiari de fonduri neram-
bursabile din regiunea Sud Muntenia care doresc s
realizeze diferite investiii. Astfel, n acest document
sunt prezentate oportunitile de finanare din pro-
gramele operaionale i schemele de grant, ce se
deruleaz n prezent n Romnia, precum i opor-
tunitile din Programul Naional pentru dezvoltare
Rural 2014 2020, INteRReG V-A i URBACt III.
Publicaia electronic poate fi accesat pe site-ul
Ageniei, www.adrmuntenia.ro, link: http://www.adr-
muntenia.ro/documente/csf_aprilie_rev.pdf.

START! Se pot depune proiecte n cadrul Strategiei de dezvoltare


a zonei pescreti Dunrea Clrean
Contractul de finanare pentru Strategia de dez- surselor naturale i de mediu, implicit dezvoltarea
voltare integrat, plasat sub responsabilitatea co- turismului.
munitii, pentru zona pescreasc Dunrea Cl- n perioada urmtoare, echipa tehnic a fLAG
raean finanat prin Programul Operaional Pen- Dunrea Clrean va realiza o serie de activiti
tru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020 a fost semnat. de animare a teritoriului, n scopul consolidrii par-
Obiectivele Strategiei de dezvoltare pentru pe- teneriatului, identificrii de proiecte i de moda-
rioada 2016 2023 sunt: liti i oportuniti de cooperare.
1. dezvoltarea viabil i competitiv acvacul- Organizaia a implementat, n perioada 2012 2015,
turii i a pescuitului comercial; o prim strategie de dezvoltare a zonei pescreti,
2. dezvoltarea durabil a zonei pescreti prin beneficiind de un buget de circa 4 milioane de eu-
asigurarea condiiilor pentru creterea bunstrii ro, n cadrul Programului Operaional de Pescuit, sum
i a coeziunii sociale i de respectare a mediului; cu ajutorul creia au fost implementate 23 de proiecte.
3. Consolidarea parteneriatului i ntrirea teritoriul fLAG Dunrea Clrean este for-
capacitii organizaionale. Acestea vizeaz sus- mat dintr-un numr de 20 de uniti administrativ-
inerea dezvoltrii sectorului pescresc, prin adu- teritoriale Chirnogi, Oltenia, Ulmeni, Spanov, Chi-
garea de valoare produselor locale de pescuit i selet, Mnstirea, dorobanu, Ulmu, Vlad epes,
acvacultur, prin stimularea creativitii diferiilor Ciocneti, Grditea, Cuza-Vod, Clrai, Mode-
actori din zon, astfel nct s identifice, pe par- lu, Rosei, dichiseni, Unirea, jeglia, Borcea afla-
cursul procesului de producie i valorificare a pro- te n partea de sud a judeului Clrai, pe malul
duselor de pescuit i acvacultur, elemente de nou- stng al fluviului dunrea (de la km 450 la km 372)
tate, fie sub aspect tehnic i tehnologic, fie sub as- i al braului Borcea (km 100 km 48), n plin Cm-
pect de marketing, precum i activiti viznd crea- pie a Brganului i Lunca dunrii.
rea condiiilor pentru exploatarea sustenabil a re- Sursa: actualitateacalarasi.ro
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
Info Regional Sud Muntenia 8
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

OPORTUNITI DE FINANARE
POIM - Ajutoare de stat
pentru sectorul energiei regenerabile
Societile care i desfoar activitatea n proiect de investiii nu poate depi 15 milioane
sectorul producerii de energie electric i termic de euro, iar numrul maxim de beneficiari de aju-
i unitile administrativ-teritoriale/asociaiile de tor de stat n cadrul schemei este de estimat la 40.
dezvoltare intracomunitar care produc energie Prezenta schem se aplic pn la 31.12.2020.
electric din surse regenerabile vor putea benefi- Schema de ajutor de stat se adreseaz ntre-
cia de ajutoare de stat, bugetul total alocat sche- prinderilor mari, mijlocii sau mici, microntreprin-
mei fiind de 100,6 milioane de euro, pentru urm- deri, inclusiv ntreprinderi nou nfiinate, ale cror
torii patru ani. conturi nu au fost aprobate, care au nscris n Sta-
Potrivit unei Hotrri adoptate de Guvern, im- tutul societii activitatea privind producerea de
plementarea schemei de ajutor de stat are ca obiec- energie electric/termic, corespunztoare divi-
tive: creterea resurselor de energie din surse de ener- ziunii 35: Producia i furnizarea de energie elec-
gie mai puin exploatate, creterea ponderii ener- tric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat
giei regenerabile n totalul consumului de energie din codurile CAeN i unitilor administrativ-teri-
primar, precum i reducerea emisiilor de carbon toriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/
n atmosfer prin nlocuirea unei pri din cantita- asociaiilor de dezvoltare intercomunitar.
tea de combustibili fosili consumai n fiecare an - Prin sprijinul acordat se finaneaz urmtoa-
crbune, gaz natural. Prin realizarea acestor pro- rele tipuri de investiii: realizarea i/sau moder-
iecte, se urmrete creterea cu 60 MW a capaci- nizarea capacitilor de producie a energiei elec-
tii instalate de producere a energiei electrice i trice i/sau termice din biomas i biogaz; reali-
energiei termice din biomas, biogaz i geotermal. zarea i/sau modernizarea capacitilor de pro-
din bugetul total alocat schemei, 85% repre- ducie a energiei termice din ap geotermal.
zint fonduri europene nerambursabile asigurate Prezenta schem de ajutor de stat a fost ela-
prin fondul european de dezvoltare Regional i borat n conformitate cu Programul Operaional
15% fonduri de cofinanare public, asigurate de Infrastructur Mare 2014-2020 i contribuie la im-
la bugetul de stat prin bugetul Ministerului dezvol- plementarea prevederilor specifice din reglemen-
trii Regionale, Administraiei Publice i fondurilor trile comunitare i naionale, precum i ale stra-
europene i de la bugetele locale. tegiilor i politicilor naionale.
Ajutorul maxim ce poate fi acordat pentru un Sursa: mdrap.ro
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
Info Regional Sud Muntenia 9
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

Autoritatea de Management pentru POCU


redeschide apelurile de proiecte

OPORTUNITI DE FINANARE
destinate comunitilor marginalizate
Autoritatea de Management pentru Programul
Operaional Capital Uman, din cadrul Ministerului
dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i fon-
durilor europene, lanseaz variantele finale, m-
buntite, ale Ghidurilor Solicitantului corespun-
ztoare apelurilor de proiecte POCU 4.1 Dezvol-
tare Local Integrat (DLI 360 grade) n comunit-
ile marginalizate n care exist populaie apari-
nnd minoritii rome - regiuni mai puin dezvol-
tate i regiune dezvoltat, respectiv POCU 4.2 Dez-
voltarea Local Integrat (DLI 360 grade) n comu-
nitile marginalizate. Ghidurile solicitantului au
fost relansate n consultare public din data de 31
martie pn n 10 aprilie 2017, forma final a do-
cumentelor incluznd propuneri agreate, primite
din partea publicului interesat.
Apelurile de proiecte aferente acestor ghiduri de
finanare se deschid n sistemul informatic MySMIS2014
n data de 18 aprilie, ora 10:00, i se nchid n data de
16 iunie 2017, ora 16:00.
Proiectele ce vor fi finanate vizeaz comuni-
tile marginalizate i pornesc de la o abordare in-
tegrat, n funcie de nevoile specifice locale.
Aciunile vizeaz integrarea persoanelor pe piaa
muncii, ncurajarea participrii la stagii i scheme
de ucenicie/ cursuri de formare profesional, spri-
jin pentru continuarea educaiei cu obinerea unor
calificri i competene relevante pentru piaa
muncii i integrarea profesional, precum i ncu- de euro pentru regiunea dezvoltat.
rajarea i cultivarea spiritului antreprenorial. Pentru Obiectivul Specific 4.2, alocarea finan-
Beneficiarii din cadrul apelurilor de proiecte ciar total este de aprox. 7,4 milioane de euro,
pot fi: autoritile publice locale cu responsabili- iar valoarea maxim eligibil a unui proiect este
ti n domeniu, n parteneriat cu actori cu exper- de 6 milioane de euro. Suma total alocat apelu-
tiz relevant pentru aciunile selectate; ONG-uri rilor este cea rmas disponibil dup parcurgerea
n parteneriat cu actori cu expertiz relevant pen- primei faze de evaluare a proiectelor depuse n ca-
tru aciunile selectate. drul apelurilor POCU/18/4/4.1, POCU/19/4/4.1 i
Alocarea financiar total pentru Obiectivul Spe- POCU/18/4/4.2. n conformitate cu prevederile
cific 4.1 este de aproximativ 58 milioane de euro OUG nr. 40/2015 (art. 12, alin.1), cu modificrile
pentru regiuni mai puin dezvoltate, respectiv aprox. i completrile ulterioare, exist posibilitatea su-
3,7 milioane de euro pentru regiunea dezvoltat (Bu- pracontractrii sumelor alocate, n funcie de ca-
cureti-Ilfov). Valoarea maxim eligibil a unui pro- litatea proiectelor evaluate, de rezultatele pro-
iect este de 6 milioane de euro pentru regiunile mai puse, precum i de indicatorii de program asumai.
puin dezvoltate, respectiv de aprox. 3,7 milioane Sursa: mdrap.ro
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
Info Regional Sud Muntenia 10
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

INFO TURISM SUD MUNTENIA


Lacul din ghips de la Nucoara,
unic n Romnia
Lacul nvrtita, cunoscut i sub Lacurile formate pe ghips sunt rare, dei n forma-
denumirea de Nucoara, este cel mai mare iunile paleogene orizonturile de ghipsuri sunt u-
lac carstic format pe ghips (sulfat de calciu neori bine dezvoltate, datorit intercalaiilor frec-
vente de gresii i marne ce frneaz procesele de
i roc solubil) de la noi din ar. carstificare, precum i acoperirii lor cu formaiuni
Aflat la o altitudine de 780 m, n regiunea mus- impermeabile.
celelor subcarpatice dintre rurile Brdetu i doam- Lacul nvrtita este un important obiectiv tu-
nei, pe raza comunei Nucoara din judeul Arge, ristic din Sud Muntenia i datorit izvoarelor sulfa-
lacul a fost declarat monument al naturii i este in- tate, calcice, sodice sau sulfuroase ce se pot folosi
clus n arealul rezervaiei naturale Mgura - Nuc- n scopuri balneare. de asemenea, lacul, mpreun
oara. cu pdurea ce-l nconjoar, reprezint un loc ideal
Aprut la sfritul secolului al XIX-lea, lacul de meditaie, o oaz de linite i relaxare, n zon
are o suprafa de 2,2 ha i o adncime de 5 m i fiind permis i pescuitul, precum i plimbrile cu
s-a format ntr-o dolin pe ghips, prin dizolvare, barca.
apoi a suferit procese de sufuziune i de tasare. Sursa: agerpres.ro
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
Info Regional Sud Muntenia 11
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

Arge Drum capital n Arge


La finalul edinei de sptmna trecut de la
Piteti a Consiliului pentru dezvoltare Regional
Sud Muntenia, preedintele Consiliului judeean
Arge, dan Manu, a fcut un anun cu privire la Dru-

INFO JUDEE
mul Capitalelor. Astfel, dup ce domnia sa a adus
n atenia opiniei publice detalii privind proiectele
cu finanare european care au trecut deja de pri-
mele evaluri (proiecte de reabilitare i moderni-
zare la Muzeul judeean, Galeria de Art, Cetatea
Poenari, Palatul episcopal din Curtea de Arge i
Mnstirea Aninoasa), preedintele dan Manu a in-
format c are promisiuni de la Ministerul transpor-
turilor pentru finanarea proiectului Drumul Ca-
pitalelor.
Proiectul prevede reabilitarea i modernizarea
drumului Naional Curtea de Arge Cmpulung Potrivit preedintelui Cj Arge, n acest an va
Muscel Piteti trgovite (vechiul drum ctre Bu- fi fcut studiul de fezabilitate, iar la anul vor de-
cureti), ce leag fostele ceti de scaun ale rii mara lucrrile.
Romneti. Sursa: epitesti.ro

Clrai Pota Veche, pe lista


restaurrilor din fonduri europene POR
Consiliul Local al Municipiului Clrai a fost
convocat sptmna trecut, n edin extraordi-
nar, pentru a aproba proiectul de hotrre privind
proiectului cu titlul Dezvoltarea Patrimoniului
cultural prin restaurarea monumentului istoric
`Pota Veche` din municipiul Clrai, n conformi-
tate cu ultima form a bugetului rezultat n urma
etapei de evaluare i selecie i a cheltuielilor lega-
te de acesta, prin care se solicit finanare neram-
bursabil n cadrul Programului Operaional Regio-
nal 2014 - 2020, Axa prioritar 5 mbuntirea
mediului urban i conservarea, protecia i valo-
rificarea durabil a patrimoniului cultural, Prio-
ritatea de investiii 5.1 Conservarea, protejarea,
promovarea i dezvoltarea patrimoniului natural
i cultural Operaiunea/Obiectiv specific 5.1 Im-
pulsionarea dezvoltrii locale prin conservarea, lei, reprezentnd cofinanarea proiectului de res-
protejarea i valorificarea patrimoniului cultural taurare a monumentului istoric. Sumele reprezen-
i a identitii culturale. tnd cheltuieli conexe, ce pot aprea pe durata im-
Valoarea total a proiectului este de 11.552.163,47 plementrii proiectului, se vor asigura din bugetul
lei, (inclusiv tVA). Contribuia proprie este de 2% din local.
valoarea eligibil a proiectului, n cuantum de 231.043,27 Sursa: actualitateacalarasi.ro
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
Info Regional Sud Muntenia 12
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

Dmbovia Reabilitarea
cinematografului Independena
intr n linie dreapt

INFO JUDEE
Consiliul Local al Municipiului trgovite a ac- Municipalitatea va asigura racordarea obiec-
tualizat hotrrea privind predarea, ctre Ministe- tivului la reelele de ap i canalizare, de alimen-
rul dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i tare cu energie electric i gaze naturale i va su-
fondurilor europene, prin Compania Naional de porta contravaloarea taxelor pentru obinerea acor-
Investiii, a amplasamentului cinematograf i teren durilor i avizelor pentru implementarea proiectu-
aferent, n vederea modernizrii i reabilitrii ci- lui i, ulterior, pentru funcionare. tot n sarcina au-
nematografului Independena. toritilor locale va fi asigurarea i montarea a pa-
Prin intermediul aceleiai hotrri a fost aproba- tru rezervoare de incendiu, cu o capacitate de 60
t contribuia financiar de la bugetul local, pentru de metri cubi fiecare.
servicii i lucrri, n valoare total de 1,16 milioane de lei. Sursa: ziardambovita.ro

Giurgiu Expoziie de spaii acoperite din lemn,


realizat de studeni de la Arhitectur
Studenii de anul I de la
Universitatea de Arhitectur i Urbanism
Ion Mincu din Bucureti au realizat o
nou expoziie n municipiul Giurgiu,
avnd ca tem propuneri de spaii
acoperite din lemn pentru diferite zone
ale localitii. Vernisajul expoziiei a avut
loc vineri, 7 aprilie, la Galeriile de Art.
Propunerile pentru spaiile acoperite sunt
realizate pentru Giurgiu, n urma unei vizite f-
cute de studeni, n luna noiembrie 2016. Acetia
au vzut siturile i au ales funciunile pentru pro-
iecte. Foarte interesante sunt propunerile pentru
monumentele istorice, iar pe lng expoziia de
spaii acoperite, studenii au realizat propuneri
pentru Canalul Cama, a declarat Ctlina Vr-
zaru, arhitectul-ef al municipiului. Primarul Nico- ceva de neimaginat. La un moment dat, o parte din-
lae Barbu le-a dat asigurri studenilor c ideile tre aceste idei i vor gsi locul n ceea ce vrem s
lor vor fi puse n practic i introduse n planul de dezvoltm n municipiul Giurgiu. Avem destule lo-
viitor de dezvoltare al oraului. curi n ora n care ideile lor s poat fi transpu-
Prin faptul c noul arhitect al municipiului se, a subliniat primarul Nicolae Barbu.
este tot timpul n legtur direct cu studenii, Lucrrile studenilor sunt n continuare n in-
am putut dezvolta i mai mult aceast colaborare. cinta Galeriei de Art i expoziia poate fi vizitat,
Am avut n toamna anului trecut expoziii a acelor la cerere.
relevee pentru toate bisericile monument i a fost Sursa: primariagiurgiu.ro
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
Info Regional Sud Muntenia 13
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

Centrul de zi Lucia din Slobozia a primit,


Ialomia

n folosin gratuit, un imobil pentru desfurarea


unor activiti de recuperare pentru copiii cu dizabiliti

INFO JUDEE
Centrul va funciona n cldirea fostei Grdinie La nivelul judeului exist un singur centru
nr. 6, iar perioada de acordare este de 10 ani. Cl- care asigur terapii de specialitate pentru 128 de
direa Grdiniei nr. 6 a devenit disponibil din sep- copii diagnosticai cu autism, centru situat n Slobo-
tembrie 2011, cnd activitatea unitii a fost suspen- zia. n feteti au fost diagnosticai cu autism 22 de
dat din cauza numrului redus de copii, acetia fi- copii, dintre care 11 frecventeaz Centrul de zi Lu-
ind mutai ntr-o alt grdini, iar n decembrie 2016 cia, acreditat n anul 2015 ca furnizor de servicii
a fost aprobat schimbarea destinaiei acestui imo- sociale i liceniat din acest an ca serviciu social.
bil n spaiu pentru desfurarea unor activiti de George Rican, preedintele filialei feteti a
utilitate public. Asociaiei, susinea c un proiect similar este deja
Reprezentanii Centrului Lucia doresc acce- n desfurare de doi ani la Asociaia Naional pen-
sarea unui proiect de tip ReSPIRO, unde ar putea tru Copii i Aduli cu Autism din Romnia, iar cel
s-i realizeze eficient obiectivele propuse, prin pentru feteti vine pe o linie de finanare de la fun-
dezvoltarea i diversificarea terapiei, creterea nu- daia Velux, care va finana cheltuielile legate de
mrului de specialiti i servicii terapeutice pentru reabilitarea cldirii, dotarea slilor de terapie, sa-
un numr mai mare de copii. lariile personalului etc..
Proiectul are o perioad de implementare de 5 demersurile au demarat din octombrie, fiind
ani i o perioad de supervizare de nc 5 ani. Aici nevoie de un spaiu pentru a realiza un astfel de
se vor executa lucrri de renovare a cldirii i vor proiect. Numrul copiilor cu autism este mult mai
fi dotate slile de clas cu tot ce este necesar pen- mare n feteti, muli dintre ei nefiind nregistrai
tru desfurarea activitii sal de terapie ocu- i, evident, neavnd certificat de ncadrare n grad
paional, sal de terapie individual, sal de ki- de handicap.
netoterapie, sal pentru ateliere protejate de lu- Pe 2 aprilie a fost ziua internaional de con-
cru, sal pentru after-school, sal pentru terapie tientizare a autismului. Astfel c n feteti a fost
senzorial, pentru terapie prin arte combinate, organizat un mar de solidarizare fa de copiii cu
pentru consiliere, loc de joac n aer liber, spaiu astfel de probleme.
de recreere etc.. Sursa: obiectiv.net

Prahova Noi investiii


la Spitalul Judeean de Urgen Ploieti
Consiliul judeean Prahova a demarat un pro- plus, conducerea Cj spune c se dorete i supli-
iect extrem de important pentru sistemul medical mentarea spaiilor de la terapie Intensiv i Car-
prahovean, i anume cel de extindere a Spitalului diologie, de regul cele mai aglomerate de la Spi-
judeean de Urgen Ploieti. talul judeean de Urgen. Cldirea ar urma s fie
Conform preedintelui Cj Prahova, Bogdan construit pe structur metalic, dar rmne de v-
toader, proiectul prevede construirea unei noi cl- zut cum i vor da arhitecii i proiectanii avizele.
diri n curtea unitii medicale judeene, la sediul Pn atunci, la Spitalul judeean Prahova au fost
principal, din strada Ggeni, n care s fie mutate demarate lucrrile de reabilitare interioar la cor-
seciile exterioare de la Boldescu i de la Buna Ves- purile A i B ale Spitalului judeean de Urgen Plo-
tire. totodat, proiectul prevede ca la parterul imo- ieti, de la sediul principal.
bilului s fie amenajate cabinetele ambulatorii. n Sursa: deprahova.ro
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
Info Regional Sud Muntenia 14
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

Teleorman Proiecte transfrontaliere


romno-bulgare, n beneficiul comunitilor
din Turnu Mgurele, Nikopol i Pleven

INFO JUDEE
Sptmna trecut, la turnu
Mgurele, a avut loc o nou ntlnire
de lucru privind colaborarea din-
tre municipiile turnu Mgurele, Ni-
kopol i Pleven n ceea ce privete
atragerea de fonduri europene ne-
rambursabile pentru dezvoltarea
zonei transfrontaliere, prin Pro-
gramul INtRReG V-A Romnia
Bulgaria 2014 - 2020. ntlnirea a
fost patronat de preedintele
Consiliului judeean teleorman,
dnu Cristescu. Partea bulgar a
fost reprezentat de Stefan Milev,
din partea municipiului Pleven i
de Lybomir Mahev, din partea
autoritilor municipiului Nicopol,
oficiul de gazd a ntlnirii fiind
asigurat de primarul municipiului turnu Mgurele, 4.532.577 de euro, din care municipiul turnu M-
dnu Cuclea. La finalul ntlnirii de lucru a fost gurele, n calitate de lider de proiect, va gestiona
organizat o conferin de pres. suma de 1.936.406 euro, iar contribuia la acest pro-
n cadrul Programului INteRReG V-A Romnia iect, de 2 %, va fi de 38.728 de euro. Prin acest pro-
Bulgaria 2014-2020, municipiul turnu Mgurele a iect, n turnu Mgurele vor fi modernizate 5 strzi,
depus, n parteneriat cu municipalitatea Nikopol, pe o lungime total de 1,909 kilometri. Lucrri
proiectul I-TeN: mbuntirea nodurilor teriare pentru mbuntirea infrastructurii rutiere vor fi
Turnu Mgurele - Nikopole pentru dezvoltarea du- executate i de ctre partenerii bulgari n cele
rabil a zonei printr-o mai bun conexiune la in- dou proiecte.
frastructura TEN-T. Prin acest proiect, n valoare Prin cel de-al treilea proiect, pentru care s-a
de 7.191.797 de euro, din care suma de 4.690.456 obinut finanare nerambursabil, Podurile tim-
de euro revine municipiului turnu Mgurele, pro- pului o abordare integrat pentru mbuntirea
iect pentru care a fost semnat contractul de fina- utilizrii durabile a patrimoniului cultural trans-
are, n turnu Mgurele se vor moderniza zece strzi, frontalier Nikopole Turnu Mgurele, vor fi fcu-
cu o lungime total de 6, 27 de kilometri. La acest te investiii n turismul durabil. Vor fi efectuate lu-
proiect, contribuia municipiului turnu Mgurele crri de consolidare, conservare i restaurare a si-
este de doar 2% din valoarea sumei necesare pen- tului arheologic Cetatea turnu din municipiul turnu
tru lucrrile desfurate pe raza acestei localiti. Mgurele i pentru construirea unui parc arheolo-
Cel de-al doilea proiect care se bucur de suc- gic muzeu Piers of time i a unui drum de acces
ces, depus de municipiul turnu Mgurele, n par- la biserica Cliff i la parcul arheologic din munici-
teneriat cu municipiul Levski este L-TeN Conec- piul Nikopol. Valoarea total a proiectului este de
tarea Reelei de Transport Europene printr-o mai 5.836.225 de euro, din care municipiului turnu M-
bun legtur ntre nodurile teriare Turnu Mgu- gurele i revine spre gestionare suma de 2.461.697
rele i Levski pentru o dezvoltare durabil a zo- de euro.
nei. fondurile accesate prin acest proiect sunt de Sursa: ziarulmara.ro
www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
Info Regional Sud Muntenia 15
Buletin Informativ nr. 319 / 10 - 17 aprilie 2017

Argetiri / 13 aprilie 2017 Argeul / 12 aprilie 2017

REVISTA PRESEI
Curierul zilei / 13 aprilie 2017 Actualitatea de Clrai.info / 11 aprilie 2017

www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro
DATE DE CONTACT
Agenia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia
Sediul central CLRAI Biroul Judeean TELEORMAN
Adres / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, Adres / AdR Sud Muntenia, Biroul judeean
cod potal 910164, mun. Clrai, jud. Clrai teleorman, sediul Consiliului judeean
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167 teleorman: Str. dunrii, nr. 178, parter,
E-mail / office@adrmuntenia.ro mun. Alexandria, jud. teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
Biroul Judeean ARGE E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
Adres / AdR Sud Muntenia, Biroul judeean
Arge, sediul Consiliului judeean Arge: Piaa Organismul Intermediar POS CCE
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteti, Adres / Str. Sloboziei, nr. 9, Clrai, jud.
jud. Arge; Tel./fax / 0248/222.250 Clrai, cod 910001
E-mail / arges@adrmuntenia.ro Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro
Biroul Judeean DMBOVIA
Adres / AdR Sud Muntenia, Biroul judeean Editor / Direcia Dezvoltare i Comunicare -
dmbovia, sediul Consiliului judeean Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -
dmbovia: Piaa tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. director adjunct, Cristina RADU - ef Serviciu
90, 100 i 101, mun. trgovite, jud. dmbovia Comunicare, Diana NEAGU, Mdlina CILIBEANU,
Tel./fax / 0345/100.018, Alexandra GHERASIM, Andreea PLOETEANU,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro erban GEORGESCU, Florentin GEORGESCU,
Mircea MARINACHE, Ionu Marian POPA
Biroul Judeean GIURGIU E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Adres / AdR Sud Muntenia, Biroul judeean Website / www.adrmuntenia.ro,
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, regio.adrmuntenia.ro
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu Data publicrii / 18 aprilie 2017
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro ADR Sud Muntenia v ofer ocazia de a v promova,
n fiecare sptmn, instituia i activitile pe care
dumneavoastr le desfurai. dac suntei interesai
Biroul Judeean IALOMIA s promovai activitatea instituiei dvs., v rugm
Adres / AdR Sud Muntenia, Biroul judeean s ne transmitei un scurt material de informare
Ialomia, Piaa Revoluiei, nr. 1, et. IV, (maxim 1.500 de caractere cu tot cu spaii), mpreun
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomia cu 1 - 2 poze, cel trziu pn vineri, la ora 12:00,
Tel./fax / 0343/101.139 acesta urmnd s fie publicat n viitoarea ediie
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
Biroul Judeean PRAHOVA Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul Ageniei
Adres / AdR Sud Muntenia, Biroul judeean (http://regio.adrmuntenia.ro) i va fi distribuit
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam. electronic sptmnal tuturor membrilor Reelei de
626/627, mun. Ploieti, cod 100066, jud. Prahova Informare ReGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
Tel./fax / 0244/595.594 pentru dezvoltare Regional Sud Muntenia, consiliilor
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro judeene i locale i prefecturilor din regiune,
Ministerului dezvoltrii Regionale, Administraiei
Newsletter-ul Info Regional Sud Muntenia
Publice i fondurilor europene, reprezentanilor mass-media
este un material cu informaii despre activitile derulate de ctre de la nivelul regiunii Sud Muntenia i site-urilor
Agenie i de ctre Ministerul dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice dedicate (portalurilor de tiri economice), precum
i fondurilor europene, n vederea promovrii
Programului Operaional Regional. i publicului larg.
Pe lng aceste nouti, se dorete informarea publicului int Pentru informaii suplimentare v rugm s contactai
despre activitatea instituiilor membre ale Reelei de Informare
ReGIO Sud Muntenia i despre cele mai importante evenimente
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
organizate de acestea n judeele regiunii. fax: 0242/313.167.