Sunteți pe pagina 1din 8

CLASA 1 - CONTURI DE 107. Diferene de curs valutar din 12.

REZULTATUL EXERCIIULUI
CAPITALURI, PROVIZIOANE, conversie FINANCIAR
MPRUMUTURI I DATORII 1071. Diferene de curs valutar din 121. Profit sau pierdere (A/P)
ASIMILATE conversia unei operaiuni din 129. Repartizarea profitului (A)
10. CAPITAL I REZERVE strintate cuprinse n consolidare4 14. CTIGURI SAU PIERDERI
101. Capital (A/P) LEGATE DE EMITEREA,
1011. Capital subscris nevrsat (P) 1072. Diferene de curs valutar din RSCUMPRAREA, VNZAREA,
1012. Capital subscris vrsat (P) conversia situaiilor financiare anuale CEDAREA CU TITLU GRATUIT
102. Elemente asimilate capitalului individuale ntr-o moned de SAU ANULAREA
1026. Patrimoniul public1 (P) prezentare diferit de moneda INSTRUMENTELOR DE
1027. Capital subscris reprezentnd funcional (A/P) CAPITALURI PROPRII
datorii financiare2 (P) 108. Interese care nu controleaz5 141. Ctiguri legate de vnzarea sau
1028. Ajustri ale capitalului social 1081. Interese care nu controleaz - anularea instrumentelor de capitaluri
(A/P) rezultatul exerciiului financiar (A/P) proprii (P)
103. Alte elemente de capitaluri 1082. Interese care nu controleaz - 149. Pierderi legate de emiterea,
proprii alte capitaluri proprii (A/P) rscumprarea, vnzarea, cedarea cu
1031. Beneficii acordate angajailor 109. Aciuni proprii titlu gratuit sau anularea
sub forma instrumentelor de 1091. Aciuni proprii deinute pe instrumentelor de capitaluri proprii
capitaluri proprii (P) termen scurt6 (A) (A)
1032. Componenta de capitaluri 1092. Aciuni proprii deinute pe 1491. Pierderi rezultate din vnzarea
proprii a instrumentelor financiare termen lung (A) instrumentelor de capitaluri proprii
compuse (P) 1095. Aciuni proprii reprezentnd (A)
1033. Diferene de curs valutar n titluri deinute de societatea absorbit 1495. Pierderi rezultate din
relaie cu investiia net ntr-o la societatea absorbant (A) reorganizri, care sunt determinate de
operaiune din strintate3 (A/P) anularea titlurilor deinute (A)
1034. Impozit pe profit curent i 11. REZULTATUL REPORTAT 1498. Alte pierderi legate de
impozit pe profit amnat recunoscute 117. Rezultatul reportat, cu excepia instrumentele de capitaluri proprii
pe seama capitalurilor proprii (A/P) rezultatului reportat provenit din (A).
1035. Diferene din modificarea adoptarea pentru prima dat a IAS 29
valorii juste a activelor financiare 1171. Rezultatul reportat 15. PROVIZIOANE
disponibile n vederea vnzrii (A/P) reprezentnd profitul nerepartizat sau 151. Provizioane
1036. Diferene de curs valutar pierderea neacoperit (A/P) 1511. Provizioane pentru litigii (P)
aferente activelor financiare 1172. Rezultatul reportat provenit din 1512. Provizioane pentru garanii
nemonetare, n valut, clasificate n adoptarea pentru prima dat a IAS, acordate clienilor (P)
categoria celor disponibile n vederea mai puin IAS 297 (A/P) 1513. Provizioane pentru dezafectare
vnzrii (A/P) 1173. Rezultatul reportat provenit din imobilizri corporale i alte aciuni
1037. Diferene privind instrumentele modificrile politicilor contabile similare legate de acestea (P)
de acoperire a fluxurilor de trezorerie (A/P) 1514. Provizioane pentru
(partea eficient) (A/P) 1174. Rezultatul reportat provenit din restructurare (P)
1038. Alte elemente de capitaluri corectarea erorilor contabile (A/P) 1517. Provizioane pentru beneficiile
proprii (A/P) 1175. Rezultatul reportat angajailor (P)
104. Prime de capital reprezentnd surplusul realizat din 1518. Alte provizioane (P)
1041. Prime de emisiune (P) rezerve din reevaluare (P) 16. MPRUMUTURI I DATORII
1042. Prime de fuziune/divizare (P) 1176. Rezultatul reportat provenit din ASIMILATE
1043. Prime de aport (P) trecerea la aplicarea Reglementrilor 161. mprumuturi din emisiuni de
1044. Prime de conversie a contabile conforme cu Directiva a obligaiuni
obligaiunilor n aciuni (P) IV-a a Comunitilor Economice 1614. mprumuturi externe din
1048. Alte prime de capital (P) Europene (A/P) emisiuni de obligaiuni garantate de
105. Rezerve din reevaluare 1177. Rezultatul reportat provenit din stat (P)
1051. Rezerve din reevaluarea trecerea la aplicarea IFRS, mai puin 1615. mprumuturi externe din
imobilizrilor necorporale (P) IAS 29 (A/P) emisiuni de obligaiuni garantate de
1052. Rezerve din reevaluarea 1178. Rezultatul reportat provenit din bnci (P)
imobilizrilor corporale (P) utilizarea, la data trecerii la aplicarea 1617. mprumuturi interne din
106. Rezerve IFRS, a valorii juste drept cost emisiuni de obligaiuni garantate de
1061. Rezerve legale (P) presupus (A/P) stat (P)
1063. Rezerve statutare sau 118. Rezultatul reportat provenit din 1618. Alte mprumuturi din emisiuni
contractuale (P) adoptarea pentru prima dat a IAS 29 de obligaiuni (P)
1068. Alte rezerve (P) (A/P) 162. Credite bancare pe termen lung

1
1621. Credite bancare pe termen lung 21. IMOBILIZRI CORPORALE 262. Aciuni deinute la entiti
(P) 211. Terenuri i amenajri de terenuri asociate
1622. Credite bancare pe termen lung 2111. Terenuri (A) 2621. Titluri contabilizate la cost (A)
nerambursate la scaden (P) 2112. Amenajri de terenuri (A) 2622. Titluri evaluate la valoarea
1623. Credite externe 212. Construcii (A) just prin profit sau pierdere (A)
guvernamentale (P) 213. Instalaii tehnice i mijloace de 2623. Titluri disponibile n vederea
1624. Credite bancare externe transport vnzrii (A)
garantate de stat (P) 2131. Echipamente tehnologice 263. Aciuni deinute la entiti
1625. Credite bancare externe (maini, utilaje i instalaii de lucru) controlate n comun
garantate de bnci (P) (A) 2631. Titluri contabilizate la cost (A)
1626. Credite de la trezoreria statului 2132. Aparate i instalaii de 2632. Titluri evaluate la valoarea
(P) msurare, control i reglare (A) just prin profit sau pierdere (A)
1627. Credite bancare interne 2133. Mijloace de transport (A) 2633. Titluri disponibile n vederea
garantate de stat (P) 214. Mobilier, aparatur birotic, vnzrii (A)
166. Datorii care privesc echipamente de protecie a valorilor 264. Titluri puse n echivalen (A)
imobilizrile financiare umane i materiale i alte active 265. Alte titluri imobilizate (A)
1661. Datorii fa de entitile din corporale (A) 266. Certificate verzi amnate (A)
grup (P) 215. Investiii imobiliare 267. Creane imobilizate
1663. Datorii fa de entitile 2151. Investiii imobiliare evaluate la 2671. Sume de ncasat de la entitile
asociate i entitile controlate n valoarea just (A) din grup (A)
comun (P) 2152. Investiii imobiliare evaluate la 2672. Dobnda aferent sumelor de
167. Alte mprumuturi i datorii cost (A) ncasat de la entitile din grup (A)
asimilate (P) 216. Active corporale de explorare i 2673. Creane fa de entitile
168. Dobnzi aferente evaluare a resurselor minerale (A) asociate i entitile controlate n
mprumuturilor i datoriilor asimilate 22. IMOBILIZRI CORPORALE comun (A)
1681. Dobnzi aferente N CURS DE APROVIZIONARE 2674. Dobnda aferent creanelor
mprumuturilor din emisiuni de 223. Instalaii tehnice i mijloace de fa de entitile asociate i entitile
obligaiuni (P) transport n curs de aprovizionare (A) controlate n comun (A)
1682. Dobnzi aferente creditelor 224. Mobilier, aparatur birotic, 2675. mprumuturi acordate pe
bancare pe termen lung (P) echipamente de protecie a valorilor termen lung (A)
1685. Dobnzi aferente datoriilor fa umane i materiale i alte active 2676. Dobnda aferent
de entitile din grup (P) corporale n curs de aprovizionare mprumuturilor acordate pe termen
1686. Dobnzi aferente datoriilor fa (A) lung (A)
de entitile asociate i entitile 23. IMOBILIZRI I INVESTIII 2677. Obligaiuni achiziionate cu
controlate n comun (P) IMOBILIARE N CURS DE ocazia emisiunilor efectuate de teri
1687. Dobnzi aferente altor EXECUIE (A)
mprumuturi i datorii asimilate (P) 231. Imobilizri corporale n curs de 2678. Alte creane imobilizate (A)
169. Prime privind rambursarea execuie (A) 2679. Dobnzi aferente altor creane
obligaiunilor i a altor datorii 235. Investiii imobiliare n curs de imobilizate (A)
1691. Prime privind rambursarea execuie 269. Vrsminte de efectuat pentru
obligaiunilor (A); 2351. Investiii imobiliare n curs de imobilizri financiare
1692. Prime privind rambursarea execuie evaluate la valoarea just 2691. Vrsminte de efectuat privind
altor datorii (A); (A) aciunile deinute la filiale (P)
2352. Investiii imobiliare n curs de 2692. Vrsminte de efectuat privind
CLASA 2 - CONTURI DE execuie evaluate la cost (A) aciunile deinute la entiti asociate
IMOBILIZRI, INVESTIII 24. ACTIVE BIOLOGICE 2693. Vrsminte de efectuat privind
IMOBILIARE I ACTIVE 241. Active biologice (A) aciunile deinute la entiti controlate
BIOLOGICE 2411. Active biologice evaluate la n comun (P)
20. IMOBILIZRI valoarea just (A) 2695. Vrsminte de efectuat pentru
NECORPORALE 2412. Active biologice evaluate la alte imobilizri financiare (P).
203. Cheltuieli de dezvoltare (A) cost (A)
205. Concesiuni, brevete, licene, 26. IMOBILIZRI FINANCIARE 28. AMORTIZRI PRIVIND
mrci comerciale, drepturi i active 261. Aciuni deinute la filiale IMOBILIZRILE, INVESTIIILE
similare (A) 2611. Titluri contabilizate la cost (A) IMOBILIARE I ACTIVELE
206. Active necorporale de explorare 2612. Titluri evaluate la valoarea BIOLOGICE EVALUATE LA
i evaluare a resurselor minerale (A) just prin profit sau pierdere (A) COST
207. Fond comercial 2613. Titluri disponibile n vederea 280. Amortizri privind imobilizrile
2071. Fond comercial pozitiv8 (A) vnzrii (A) necorporale
208. Alte imobilizri necorporale (A)

2
2803. Amortizarea cheltuielilor de 2912. Ajustri pentru deprecierea 3022. Combustibili (A)
dezvoltare (P) construciilor (P) 3023. Materiale pentru ambalat (A)
2805. Amortizarea concesiunilor, 2913. Ajustri pentru deprecierea 3024. Piese de schimb (A)
brevetelor, licenelor, mrcilor instalaiilor i mijloacelor de 3025. Semine i materiale de plantat
comerciale, drepturilor i activelor transport (P) (A)
similare (P) 2914. Ajustri pentru deprecierea 3026. Furaje (A)
2806. Amortizarea activelor altor imobilizri corporale (P) 3028. Alte materiale consumabile (A)
necorporale de explorare i evaluare a 2915. Ajustri pentru deprecierea 303. Alte materiale (A)
resurselor minerale (P) investiiilor imobiliare evaluate la 308. Diferene de pre la materii
2808. Amortizarea altor imobilizri cost (P) prime i materiale (A/P)
necorporale (P) 2916. Ajustri pentru deprecierea 31. ACTIVE IMOBILIZATE
281. Amortizri privind imobilizrile activelor corporale de explorare i DEINUTE N VEDEREA
corporale i investiiile imobiliare evaluare a resurselor minerale VNZRII
evaluate la cost evaluate la cost (P) 311. Active imobilizate deinute n
2811. Amortizarea amenajrilor de 293. Ajustri pentru deprecierea vederea vnzrii (A)
terenuri (P) imobilizrilor n curs de execuie 32. STOCURI N CURS DE
2812. Amortizarea construciilor (P) 2931. Ajustri pentru deprecierea APROVIZIONARE
2813. Amortizarea instalaiilor i imobilizrilor corporale n curs de 321. Materii prime n curs de
mijloacelor de transport (P) execuie (P) aprovizionare (A)
2814. Amortizarea altor imobilizri 2935. Ajustri pentru deprecierea 322. Materiale consumabile n curs
corporale (P) investiiilor imobiliare n curs de de aprovizionare (A)
2815. Amortizarea investiiilor execuie evaluate la cost (P) 323. Alte materiale n curs de
imobiliare evaluate la cost (P) 294. Ajustri pentru deprecierea aprovizionare (A)
2816. Amortizarea activelor activelor biologice evaluate la cost 327. Mrfuri n curs de aprovizionare
corporale de explorare i evaluare a (P) (A)
resurselor minerale (P) 296. Ajustri pentru pierderea de 328. Ambalaje n curs de
284. Amortizarea activelor biologice valoare a imobilizrilor financiare aprovizionare (A)
evaluate la cost (P) 2961. Ajustri pentru pierderea de 33. PRODUC,IE N CURS DE
29. AJUSTRI PENTRU valoare a aciunilor deinute la filiale EXECUIE
DEPRECIEREA SAU PIERDEREA (P) 331. Produse n curs de execuie (A)
DE VALOARE A 2962. Ajustri pentru pierderea de 34. PRODUSE
IMOBILIZRILOR, valoare a aciunilor deinute la entiti 341. Semifabricate (A)
INVESTIIILOR IMOBILIARE I asociate i entiti controlate n 345. Produse finite (A)
A ACTIVELOR BIOLOGICE comun (P) 346. Produse reziduale (A)
EVALUATE LA COST 2963. Ajustri pentru pierderea de 347. Produse agricole (A)
290. Ajustri pentru deprecierea valoare a altor titluri imobilizate (P) 348. Diferene de pre la produse
imobilizrilor necorporale 2964. Ajustri pentru pierderea de (A/P)
2903. Ajustri pentru deprecierea valoare a sumelor de ncasat de la 35. STOCURI AFLATE LA TER,I
cheltuielilor de dezvoltare (P) entitile din grup (P) 351. Materii i materiale aflate la teri
2905. Ajustri pentru deprecierea 2965. Ajustri pentru pierderea de (A)
concesiunilor, brevetelor, licenelor, valoare a creanelor fa de entitile 354. Produse aflate la teri (A)
mrcilor comerciale, drepturilor i asociate i entitile controlate n 357. Mrfuri aflate la teri (A)
activelor similare (P) comun (P) 358. Ambalaje aflate la teri (A)
2906. Ajustri pentru deprecierea 2966. Ajustri pentru pierderea de 37. MRFURI
imobilizrilor necorporale cu durat valoare a mprumuturilor acordate pe 371. Mrfuri (A)
de via util nedeterminat (P) termen lung (P) 378. Diferene de pre la mrfuri
2907. Ajustri pentru deprecierea 2968. Ajustri pentru pierderea de (A/P)
activelor necorporale de explorare i valoare a altor creane imobilizate (P) 38. AMBALAJE
evaluare a resurselor minerale 381. Ambalaje (A)
evaluate la cost (P) CLASA 3 - CONTURI DE 388. Diferene de pre la ambalaje
2908. Ajustri pentru deprecierea STOCURI, PRODUCIE N CURS (A/P)
altor imobilizri necorporale (P) DE EXECU,IE I ACTIVE 39. AJUSTRI PENTRU
291. Ajustri pentru deprecierea IMOBILIZATE DEINUTE N DEPRECIEREA STOCURILOR I
imobilizrilor corporale i a VEDEREA VNZRII PRODUCIEI N CURS DE
investiiilor imobiliare evaluate la 30. STOCURI DE MATERII PRIME EXECUIE
cost I MATERIALE 391. Ajustri pentru deprecierea
2911. Ajustri pentru deprecierea 301. Materii prime (A) materiilor prime (P)
terenurilor i amenajrilor de terenuri 302. Materiale consumabile 392. Ajustri pentru deprecierea
(P) 3021. Materiale auxiliare (A) materialelor

3
3921. Ajustri pentru deprecierea 4118. Clieni inceri sau n litigiu (A) 442. Taxa pe valoarea adugat
materialelor consumabile (P) 413. Efecte de primit de la clieni (A) 4423. TVA de plat (P)
3922. Ajustri pentru deprecierea 418. Clieni - facturi de ntocmit (A) 4424. TVA de recuperat (A)
altor materiale (P) 419. Clieni - creditori (P) 4426. TVA deductibil (A)
393. Ajustri pentru deprecierea 42. PERSONAL I CONTURI 4427. TVA colectat (P)
produciei n curs de execuie (P) ASIMILATE 4428. TVA neexigibil (A/P)
394. Ajustri pentru deprecierea 421. Personal - salarii datorate (P) 444. Impozitul pe venituri de natura
produselor 422. Alte beneficii datorate salariilor (P)
3941. Ajustri pentru deprecierea angajailor, cu excepia beneficiilor 445. Subvenii
semifabricatelor (P) pe termen scurt 4451. Subvenii guvernamentale (A)
3945. Ajustri pentru deprecierea 4221. Beneficii postangajare (P) 4452. mprumuturi nerambursabile
produselor finite (P) 4222. Alte beneficii pe termen lung cu caracter de subvenii (A)
3946. Ajustri pentru deprecierea (P) 4458. Alte sume de primit cu caracter
produselor reziduale (P) 4223. Beneficii pentru terminarea de subvenii (A)
395. Ajustri pentru deprecierea contractului de munc (P) 446. Alte impozite, taxe i vrsminte
stocurilor aflate la teri 423. Personal - ajutoare materiale asimilate (P)
3951. Ajustri pentru deprecierea datorate (P) 447. Fonduri speciale - taxe i
materiilor i materialelor aflate la 424. Prime reprezentnd participarea vrsminte asimilate (P)
teri (P) personalului la profit10 (P) 448. Alte datorii i creane cu bugetul
3952. Ajustri pentru deprecierea 425. Avansuri acordate personalului statului
semifabricatelor aflate la teri (P) (A) 4481. Alte datorii fa de bugetul
3953. Ajustri pentru deprecierea 426. Drepturi de personal neridicate statului (P)
produselor finite aflate la teri (P) (P) 4482. Alte creane privind bugetul
3954. Ajustri pentru deprecierea 427. Reineri din salarii datorate statului (A)
produselor reziduale aflate la teri (P) terilor (P) 45. GRUP I AC,IONARI
3957. Ajustri pentru deprecierea 428. Alte datorii i creane n legtur 451. Decontri ntre entitile din
mrfurilor aflate la teri (P) cu personalul grup
3958. Ajustri pentru deprecierea 4281. Alte datorii n legtur cu 4511. Decontri ntre entitile din
ambalajelor aflate la teri (P) personalul (P) grup (A/P)
397. Ajustri pentru deprecierea 4282. Alte creane n legtur cu 4518. Dobnzi aferente decontrilor
mrfurilor (P) personalul (A) ntre entitile din grup (A/P)
398. Ajustri pentru deprecierea 43. ASIGURRI SOCIALE, 453. Decontri cu entitile asociate
ambalajelor (P) PROTECTIA SOCIAL I i entitile controlate n comun
CONTURI ASIMILATE 4531. Decontri cu entitile asociate
CLASA 4 - CONTURI DE TER,I 431. Asigurri sociale i entitile controlate n comun (A/P)
40. FURNIZORI I CONTURI 4311. Contribuia unitii la 4538. Dobnzi aferente decontrilor
ASIMILATE asigurrile sociale (P) cu entitile asociate i entitile
401. Furnizori (P) 4312. Contribuia personalului la controlate n comun (A/P)
403. Efecte de pltit (P) asigurrile sociale (P) 455. Sume datorate acionarilor
404. Furnizori de imobilizri (P) 4313. Contribuia angajatorului 4551. Acionari - conturi curente (P)
405. Efecte de pltit pentru pentru asigurrile sociale de sntate 4558. Acionari - dobnzi la conturi
imobilizri (P) (P) curente (P)
406. Datorii din operaiuni de leasing 4314. Contribuia angajailor pentru 456. Decontri cu acionarii privind
financiar (P) asigurrile sociale de sntate (P) capitalul (A/P)
408. Furnizori - facturi nesosite (P) 437. Ajutor de omaj 457. Dividende de pltit (P)
409. Furnizori - debitori 4371. Contribuia unitii la fondul de 458. Decontri din operaiuni n
4091. Furnizori - debitori pentru omaj (P) participaie
cumprri de bunuri de natura 4372. Contribuia personalului la 4581. Decontri din operaiuni n
stocurilor (A) fondul de omaj (P) participaie - pasiv (P)
4092. Furnizori - debitori pentru 438. Alte datorii i creane sociale 4582. Decontri din operaiuni n
prestri de servicii (A) 4381. Alte datorii sociale (P) participaie - activ (A)
4093. Avansuri acordate pentru 4382. Alte creane sociale (A) 46. DEBITORI DIVERI,
imobilizri corporale (A) 44. BUGETUL STATULUI, CREDITORI DIVERI I
4094. Avansuri acordate pentru FONDURI SPECIALE I CONTURI DECONTRI CU INSTRUMENTE
imobilizri necorporale (A ASIMILATE DERIVATE
41. CLIENI I CONTURI 441. Impozitul pe profit 461. Debitori diveri (A)
ASIMILATE 4411. Impozitul pe profit curent (P) 462. Creditori diveri (P)
411. Clieni 4412. Impozitul pe profit amnat 465. Operaiuni cu instrumente
4111. Clieni (A) (A/P) derivate (A/P)

4
4651. Datorii din operaiuni cu 507. Certificate verzi primite 598. Ajustri pentru pierderea de
instrumente derivate (P) 509. Vrsminte de efectuat pentru valoare a altor investiii pe termen
4652. Creane din operaiuni cu investiiile pe termen scurt (P) scurt i creane asimilate (P)
instrumente derivate (A) 51. CONTURI LA BNCI
466. Decontri din operaiuni de 511. Valori de ncasat CLASA 6 - CONTURI DE
fiducie 5112. Cecuri de ncasat (A) CHELTUIELI
4661. Datorii din operaiuni de 5113. Efecte de ncasat (A) 60. CHELTUIELI PRIVIND
fiducie (P) 5114. Efecte remise spre scontare (A) STOCURILE
4662. Creane din operaiuni de 512. Conturi curente la bnci 601. Cheltuieli cu materiile prime
fiducie (A) 5121. Conturi la bnci n lei (A) 602. Cheltuieli cu materialele
5124. Conturi la bnci n valut (A) consumabile
47. CONTURI DE SUBVEN,II, 5125. Sume n curs de decontare (A) 6021. Cheltuieli cu materialele
REGULARIZARE I ASIMILATE 518. Dobnzi auxiliare
471. Cheltuieli nregistrate n avans 5186. Dobnzi de pltit (P) 6022. Cheltuieli privind combustibilii
(A) 5187. Dobnzi de ncasat (A) 6023. Cheltuieli privind materialele
472. Venituri nregistrate n avans (P) 519. Credite bancare pe termen scurt pentru ambalat
473. Decontri din operaiuni n curs 5191. Credite bancare pe termen 6024. Cheltuieli privind piesele de
de clarificare (A/P) scurt (P) schimb
475. Subvenii pentru investiii 5192. Credite bancare pe termen 6025. Cheltuieli privind seminele i
4751. Subvenii guvernamentale scurt nerambursate la scaden (P) materialele de plantat
pentru investiii (P) 5193. Credite externe 6026. Cheltuieli privind furajele
4752. mprumuturi nerambursabile guvernamentale (P) 6028. Cheltuieli privind alte
cu caracter de subvenii pentru 5194. Credite externe garantate de materiale consumabile
investiii (P) stat (P) 603. Cheltuieli privind alte materiale
4753. Donaii pentru investiii (P) 5195. Credite externe garantate de 604. Cheltuieli privind materialele
4754. Plusuri de inventar de natura bnci (P) nestocate
imobilizrilor (P) 5196. Credite de la trezoreria statului 605. Cheltuieli privind energia i apa
4758. Alte sume primite cu caracter (P) 607. Cheltuieli privind mrfurile
de subvenii pentru investiii (P) 5197. Credite interne garantate de 608. Cheltuieli privind ambalajele
478. Venituri n avans aferente stat (P) 609. Reduceri comerciale primite
activelor primite prin transfer de la 5198. Dobnzi aferente creditelor 61. CHELTUIELI CU SERVICIILE
clieni (P) bancare pe termen scurt (P) EXECUTATE DE TERI
48. DECONTRI N CADRUL 53. CASA 611. Cheltuieli cu ntreinerea i
UNIT,II 531. Casa reparaiile
481. Decontri ntre unitate i 5311. Casa n lei (A) 612. Cheltuieli cu redevenele,
subuniti (A/P) 5314. Casa n valut (A) locaiile de gestiune i chiriile
482. Decontri ntre subuniti (A/P) 532. Alte valori 613. Cheltuieli cu primele de
49. AJUSTRI PENTRU 5321. Timbre fiscale i potale (A) asigurare
DEPRECIEREA CREANELOR 5322. Bilete de tratament i odihn 614. Cheltuieli cu studiile i
491. Ajustri pentru deprecierea (A) cercetrile
creanelor - clieni (P) 5323. Tichete i bilete de cltorie 615. Cheltuieli cu pregtirea
495. Ajustri pentru deprecierea (A) personalului
creanelor - decontri n cadrul 5328. Alte valori (A)
grupului i cu acionarii (P) 54. ACREDITIVE
496. Ajustri pentru deprecierea 541. Acreditive 62. CHELTUIELI CU ALTE
creanelor - debitori diveri (P) 5411. Acreditive n lei (A) SERVICII EXECUTATE DE TERI
5414. Acreditive n valut 621. Cheltuieli cu colaboratorii
CLASA 5 - CONTURI DE 542. Avansuri de trezorerie11 (A) 622. Cheltuieli privind comisioanele
TREZORERIE 58. VIRAMENTE INTERNE i onorariile
50. INVESTIII PE TERMEN 581. Viramente interne (A/P) 623. Cheltuieli de protocol, reclam
SCURT 59. AJUSTRI PENTRU i publicitate
505. Obligaiuni emise i PIERDEREA DE VALOARE A 624. Cheltuieli cu transportul de
rscumprate (A) CONTURILOR DE TREZORERIE bunuri i personal
506. Obligaiuni (A) 595. Ajustri pentru pierderea de 625. Cheltuieli cu deplasri, detari
508. Alte investiii pe termen scurt i valoare a obligaiunilor emise i i transferri
creane asimilate rscumprate (P) 626. Cheltuieli potale i taxe de
5081. Alte titluri de plasament (A) 596. Ajustri pentru pierderea de telecomunicaii
5088. Dobnzi la obligaiuni i titluri valoare a obligaiunilor (P) 627. Cheltuieli cu serviciile bancare
de plasament (A) i asimilate

5
628. Alte cheltuieli cu serviciile 6532. Cheltuieli cu cedarea activelor 662. Cheltuieli privind operaiunile
executate de teri deinute n vederea vnzrii cu instrumente derivate
63. CHELTUIELI CU ALTE 654. Pierderi din creane i debitori 6621. Pierderi privind operaiunile cu
IMPOZITE, TAXE I diveri instrumente derivate deinute n
VRSMINTE ASIMILATE 655. Cheltuieli din reevaluarea vederea tranzacionrii
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe imobilizrilor necorporale i 6622. Pierderi privind contabilitatea
i vrsminte asimilate corporale de acoperire
64. CHELTUIELI CU 6551. Cheltuieli din reevaluarea 6623. Cheltuieli cu dobnzile
PERSONALUL imobilizrilor necorporale aferente instrumentelor derivate
641. Cheltuieli cu salariile 6552. Cheltuieli din reevaluarea desemnate ca instrumente de
personalului imobilizrilor corporale acoperire a riscului de rat a dobnzii
642. Cheltuieli cu avantajele n 656. Cheltuieli privind investiiile 663. Pierderi din creane legate de
natur i tichetele acordate imobiliare participaii
salariailor 6561. Pierderi din evaluarea la 664. Cheltuieli privind investiiile
6421. Cheltuieli cu avantajele n valoarea just a investiiilor financiare cedate
natur acordate salariailor; imobiliare 6641. Cheltuieli privind imobilizrile
6422. Cheltuieli cu tichetele acordate 6562. Cheltuieli cu cedarea financiare cedate
salariailor; investiiilor imobiliare 6642. Pierderi din investiiile pe
643. Cheltuieli cu remunerarea n 657. Cheltuieli privind activele termen scurt cedate
instrumente de capitaluri proprii biologice i produsele agricole 6643. Cheltuieli privind cedarea
644. Cheltuieli cu primele 6571. Pierderi din evaluarea la filialelor dobndite exclusiv cu
reprezentnd participarea valoarea just a activelor biologice intenia de a fi revndute
personalului la profit 6572. Pierderi din evaluarea la 665. Cheltuieli din diferene de curs
645. Cheltuieli privind asigurrile i valoarea just a produselor agricole valutar
protecia social 6573. Cheltuieli cu cedarea activelor 6651. Diferene nefavorabile de curs
6451. Cheltuieli privind contribuia biologice valutar legate de elementele monetare
unitii la asigurrile sociale 658. Alte cheltuieli de exploatare exprimate n valut12
6452. Cheltuieli privind contribuia 6581. Cheltuieli cu despgubiri, 6652. Diferene nefavorabile de curs
unitii pentru ajutorul de omaj amenzi i penaliti valutar din evaluarea elementelor
6453. Cheltuieli privind contribuia 6582. Cheltuieli cu donaiile acordate monetare care fac parte din investiia
angajatorului pentru asigurrile 6583. Cheltuieli privind imobilizrile net ntr-o operaiune din strintate
sociale de sntate necorporale i corporale cedate i alte 666. Cheltuieli privind dobnzile
6455. Cheltuieli privind contribuia operaiuni de capital 667. Cheltuieli privind sconturile
unitii la asigurrile de via (A). 6585. Cheltuieli din evaluarea la acordate
6456. Cheltuieli privind contribuia valoarea just a datoriilor decontate 668. Alte cheltuieli financiare
unitii la fondurile de pensii n cadrul unei tranzacii cu plat pe 6681. Cheltuieli cu amnarea plii
facultative baz de aciuni cu decontare n peste termenele normale de creditare
6457. Cheltuieli privind contribuia numerar 6688. Alte cheltuieli financiare
unitii la primele de asigurare 6586. Cheltuieli reprezentnd 68. CHELTUIELI CU
voluntar de sntate transferuri i contribuii datorate n AMORTIZRILE,
6458. Alte cheltuieli privind baza unor acte normative speciale3 PROVIZIOANELE I
asigurrile i protecia social 6587. Cheltuieli privind calamitile AJUSTRILE PENTRU
65. ALTE CHELTUIELI DE i alte evenimente similare DEPRECIERE SAU PIERDERE DE
EXPLOATARE 6588. Alte cheltuieli de exploatare VALOARE
651. Cheltuieli din operaiuni de 66. CHELTUIELI FINANCIARE 681. Cheltuieli de exploatare privind
fiducie 661. Cheltuieli privind operaiunile amortizrile, provizioanele i
6511. Cheltuieli ocazionate de cu titluri i alte instrumente ajustrile pentru depreciere
constituirea fiduciei financiare 6811. Cheltuieli de exploatare privind
6512. Cheltuieli din derularea 6611. Pierderi aferente activelor i amortizarea imobilizrilor, a
operaiunilor de fiducie datoriilor financiare deinute n investiiilor imobiliare i a activelor
6513. Cheltuieli din lichidarea vederea tranzacionrii biologice evaluate la cost
operaiunilor de fiducie 6612. Pierderi aferente activelor i 6812. Cheltuieli de exploatare privind
652. Cheltuieli cu protecia mediului datoriilor financiare desemnate ca provizioanele
nconjurtor fiind evaluate la valoarea just prin 6813. Cheltuieli de exploatare privind
653. Cheltuieli legate de activele profit sau pierdere ajustrile pentru deprecierea
imobilizate (sau grupurile destinate 6613. Pierderi din cesiunea activelor imobilizrilor, a investiiilor
cedrii) deinute n vederea vnzrii financiare disponibile n vederea imobiliare i a activelor biologice
6531. Pierderi din evaluarea activelor vnzrii evaluate la cost
deinute n vederea vnzrii 6618. Alte cheltuieli

6
6814. Cheltuieli de exploatare privind 72. VENITURI DIN PRODUCIA 7551. Venituri din reevaluarea
ajustrile pentru deprecierea activelor DE IMOBILIZRI I INVESTIII imobilizrilor necorporale
curente IMOBILIARE 7552. Venituri din reevaluarea
6816. Cheltuieli de exploatare privind 721. Venituri din producia de imobilizrilor corporale
ajustrile pentru deprecierea imobilizri necorporale 756. Venituri din investiii imobiliare
imobilizrilor necorporale cu durat 722. Venituri din producia de 7561. Ctiguri din evaluarea la
de via util nedeterminat imobilizri corporale valoarea just a investiiilor
6817. Cheltuieli de exploatare privind 725. Venituri din producia de imobiliare
ajustrile pentru deprecierea fondului investiii imobiliare 7562. Venituri din cedarea
comercial 74. VENITURI DIN SUBVENII investiiilor imobiliare
686. Cheltuieli financiare privind DE EXPLOATARE 757. Venituri din active biologice i
amortizrile, provizioanele i 741. Venituri din subvenii de produsele agricole
ajustrile pentru pierdere de valoare exploatare 7571. Ctiguri din evaluarea la
6861. Cheltuieli privind actualizarea 7411. Venituri din subvenii de valoarea just a activelor biologice
provizioanelor exploatare aferente cifrei de afaceri13 7572. Ctiguri din evaluarea la
6863. Cheltuieli financiare privind 7412. Venituri din subvenii de valoarea just a produselor agricole
ajustrile pentru pierderea de valoare exploatare pentru materii prime i 7573. Venituri din cedarea activelor
a imobilizrilor financiare materiale biologice
6864. Cheltuieli financiare privind 7413. Venituri din subvenii de 758. Alte venituri din exploatare
ajustrile pentru pierderea de valoare exploatare pentru alte cheltuieli 7581. Venituri din despgubiri,
a activelor curente externe amenzi i penaliti
6865. Cheltuieli financiare privind 7414. Venituri din subvenii de 7582. Venituri din donaii primite
amortizarea diferenelor aferente exploatare pentru plata personalului 7583. Venituri din vnzarea
titlurilor de stat 7415. Venituri din subvenii de imobilizrilor necorporale i
6868. Cheltuieli financiare privind exploatare pentru asigurri i corporale i alte operaiuni de capital
amortizarea primelor de rambursare a protecie social 7584. Venituri din subvenii pentru
obligaiunilor i a altor datorii 7416. Venituri din subvenii de investiii
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL exploatare pentru alte cheltuieli de 7585. Venituri din evaluarea la
PE PROFIT I ALTE IMPOZITE exploatare valoarea just a datoriilor decontate
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit 7417. Venituri din subvenii de n cadrul unei tranzacii cu plat pe
curent exploatare n caz de calamiti i alte baz de aciuni cu decontare n
692. Cheltuieli cu impozitul pe profit evenimente similare numerar
amnat 7418. Venituri din subvenii de 7587. Ctiguri din cumprri n
698. Cheltuieli cu alte impozite care exploatare pentru dobnda datorat condiii avantajoase
nu apar n elementele de mai sus 7419. Venituri din subvenii de 7588. Alte venituri din exploatare
exploatare aferente altor venituri 76. VENITURI FINANCIARE
CLASA 7 - CONTURI DE 75. ALTE VENITURI DIN 761. Venituri din imobilizri
VENITURI EXPLOATARE financiare i investiii financiare pe
70. CIFRA DE AFACERI NET 751. Venituri din operaiuni de termen scurt
701. Venituri din vnzarea produselor fiducie 7611. Venituri din aciuni deinute la
finite 7511. Venituri ocazionate de filiale
702. Venituri din vnzarea constituirea fiduciei 7612. Venituri din aciuni deinute la
semifabricatelor 7512. Venituri din derularea entiti asociate
703. Venituri din vnzarea produselor operaiunilor de fiducie 7613. Venituri din aciuni deinute la
reziduale 7513. Venituri din lichidarea entiti controlate n comun
704. Venituri din servicii prestate operaiunilor de fiducie. 7615. Venituri din alte imobilizri
705. Venituri din studii i cercetri 753. Venituri din activele imobilizate financiare
706. Venituri din redevene, locaii de (sau grupurile destinate cedrii) 7617. Venituri din investiii
gestiune i chirii deinute n vederea vnzrii financiare pe termen scurt
707. Venituri din vnzarea mrfurilor 7531. Ctiguri din evaluarea 762. Venituri din operaiunile cu
708. Venituri din activiti diverse activelor deinute n vederea vnzrii titluri i alte instrumente financiare
709. Reduceri comerciale acordate 7532. Venituri din cedarea activelor 7621. Ctiguri aferente activelor i
71. VENITURI AFERENTE deinute n vederea vnzrii datoriilor financiare deinute n
COSTULUI PRODUCIEI N 754. Venituri din creane reactivate i vederea tranzacionrii
CURS DE EXECUIE debitori diveri 7622. Ctiguri aferente activelor i
711. Venituri aferente costurilor 755. Venituri din reevaluarea datoriilor financiare desemnate ca
stocurilor de produse imobilizrilor necorporale i fiind evaluate la valoarea just prin
corporale profit sau pierdere

7
7623. Venituri aferente activelor 786. Venituri financiare din 903. Decontri interne privind
financiare disponibile n vederea amortizri i ajustri pentru pierdere diferenele de pre
vnzrii de valoare 92. CONTURI DE CALCULAIE
7628. Alte venituri 7863. Venituri financiare din ajustri 921. Cheltuielile activitii de baz
763. Venituri din operaiunile cu pentru pierderea de valoare a 922. Cheltuielile activitilor
instrumente derivate imobilizrilor financiare auxiliare
7631. Ctiguri privind operaiunile 7864. Venituri financiare din ajustri 923. Cheltuieli indirecte de producie
cu instrumente derivate deinute n pentru pierderea de valoare a 924. Cheltuieli generale de
vederea tranzacionrii activelor curente administraie
7632. Ctiguri privind contabilitatea 79. VENITURI DIN IMPOZITUL 925. Cheltuieli de desfacere
de acoperire PE PROFIT AMNAT 93. COSTUL PRODUCIEI
7633. Venituri din dobnzi aferente 792. Venituri din impozitul pe profit 931. Costul produciei obinute
instrumentelor derivate desemnate ca amnat 933. Costul produciei n curs de
instrumente de acoperire a riscului de execuie
rat a dobnzii CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
764. Venituri din investiii financiare 80. CONTURI N AFARA
cedate BILAN,ULUI
7641. Venituri din imobilizri 801. Angajamente acordate
financiare cedate 8011. Giruri i garanii acordate
7642. Ctiguri din investiii pe 8018. Alte angajamente acordate
termen scurt cedate 802. Angajamente primite
7643. Venituri din cedarea filialelor 8021. Giruri i garanii primite
dobndite exclusiv cu intenia de a fi 8028. Alte angajamente primite
revndute 803. Alte conturi n afara bilanului
765. Venituri din diferene de curs 8031. Imobilizri corporale luate cu
valutar chirie
7651. Diferene favorabile de curs 8032. Valori materiale primite spre
valutar legate de elementele monetare prelucrare sau reparare
exprimate n valut14 8033. Valori materiale primite n
7652. Diferene favorabile de curs pstrare sau custodie
valutar din evaluarea elementelor 8034. Debitori scoi din activ,
monetare care fac parte din investiia urmrii n continuare
net ntr-o operaiune din strintate 8035. Stocuri de natura altor
766. Venituri din dobnzi materiale date n folosin
767. Venituri din sconturi obinute 8036. Redevene, locaii de gestiune,
768. Alte venituri financiare chirii i alte datorii asimilate
7681. Venituri din amnarea ncasrii 8037. Efecte scontate neajunse la
peste termenele normale de creditare scaden
7688. Alte venituri financiare 8038. Bunuri publice primite n
78. VENITURI DIN administrare, concesiune i cu chirie
PROVIZIOANE, AMORTIZRI I 8039. Alte valori n afara bilanului
AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE 805. Dobnzi aferente contractelor de
SAU PIERDERE DE VALOARE leasing i altor contracte asimilate,
781. Venituri din provizioane i neajunse la scaden
ajustri pentru depreciere privind 8051. Dobnzi de pltit
activitatea de exploatare 8052. Dobnzi de ncasat15
7812. Venituri din provizioane 807. Active contingente
7813. Venituri din ajustri pentru 808. Datorii contingente
deprecierea imobilizrilor, a 89. BILAN
investiiilor imobiliare i a activelor 891. Bilan de deschidere
biologice evaluate la cost 892. Bilan de nchidere
7814. Venituri din ajustri pentru
deprecierea activelor curente CLASA 9 - CONTURI DE
7816. Venituri din ajustri pentru GESTIUNE
deprecierea imobilizrilor 90. DECONTRI INTERNE
necorporale cu durat de via util 901. Decontri interne privind
nedeterminat cheltuielile
902. Decontri interne privind
producia obinut