Sunteți pe pagina 1din 2

RSPUNSURI

GLAS 3
DE ANTON PANN

i du hu lui tu

Pre Ta tl pre Fi i i i i u ul i pre Sfn tul Duh Tre i i

mea cea de o fi i i i in i ne des pr i i t

Mi la a p ci ii jert fa la u dei

i cu du hu u ul tu

A ve em c tre Do om nul

Cu vred ni ci e i cu drep ta a a te es te a ne n chi na Ta t

lui i Fi u lui i Sf n tu lu u ui Duh Tre i mea Cea de o fi

i i in i ne des pr i i t

Sfnt Sfnt Sfnt Do o om nul Sa va a a ot plin e ste ce rul i p m

n tu ul de e sla va Ta O sa na a n tru cei de sus bi


1
ne e ste cu vn ta a atCel ce vi ne n tru nu u u me le e Dom nu

u lui O sa na n tru ce e ei de sus

A mi i i i i in

A a mi i i i i i i i i i in

Pe Ti i ne e Te l u u u dm pe Ti ne bi ne Te cu v n tm

i i e i mul u mi i im Doa am ne i ne ru g m i i e

i ne e ru g m i e i ne e ru g m i e Dum ne e ze e uu

u lui no o o o o o o o o o os tru u u u u u