Sunteți pe pagina 1din 15

Canonul Morilor

(din Octoihul Mare)


Glas VIII
nC

Cntarea I
IRMOSUL

#J e 0 0 J q
Tre - cnd a - pa
~ ! ! ! 1J1anC 0
m - rii ca pe us - cat i
100
din
!!!A
r - u - ta - tea

11q~ !!!1J1anC#
e - gip - te - ni-lor iz - b - vit
J300Jq!010`
stri - ga Is - ra - el: Cn - ta - vom i -

J0k
e,
,B@ J11J1'!!JO'!!p!0knC
Iz - b - vi - to - ru -lui nos - tru i Dum-ne -zeu.

Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

#J e 0 0
Cu moar - tea
J q~ ! ! ! 1J1anC 0
ur - mnd mor-ii lui Hris - tos i
100
cu
!!!A
p - ti - mi - rea

11q~ !!!1J1anC q
prea - cin - sti - tei Lui p - ti - miri
! 0 0
ve ni - c
q ! 0 1 0 `
vi - a - do - bn - di -

J0k
t-au
,B @ J11J1' ! ! JO' ! ! p ! 0knC
toi Mu - ce - ni - cii, a - cum ru - g - tori fi - ind.

Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

#J
Pe
e 0 0
ro - bii ti
J q ~ ! ! ! 1J1anC 1
ca - re au a - dor - mit i
J1' !0J!!!A
nu - m - r, Doam - ne,

1
11q~
m - pre - u -!
n!!1J1a
cu cei a - lei nC#
ier J300Jq!010`
- tnd lor p - ca - te - le f - cu -

J0k
te ,B@
din J11J1'
ti - ne - re - !
ea!JO'
i din ! !p!0k
ne-ti - in - a lor. nC

Slav...,

#J
D e ce 0
- lor 0 ca -~ !
pe J q re ! Tu !
i-ai 1
lu J1a
- at nC 1
n J1'
cer, !
bu0
- cu J!
- ri ! - !aA

11q~
i !!!1J1a
m - ri-rea Sfin-i - lor Ti nC0
ca 000Jq!010`
- re din des - tul se des - f - tea -

J0k
z ,B@
n J11J1'
str - lu - ci -!
rea!JO'
Ta ve -!
ni!p!0k
-c, Bu -nu - le. nC

i acum...,

#J
Fe - e cioa 0
- r 0 ra ~ !
cu J- q - t ! !z 1
L-ai - mis J1a
- lit nC 0
pe 100
Dum - ne - zeu !
Fi !-

!Aul 1
Cel 1q~
u - nit !
du -!
p !
i 1
- pos J1a
- tas nC #
cu J300Jq
tru - pul lu - at !
din 0
ti - 1
ne,

0`J0k
Mai - c, ,B@
prin J11J1'
ca - re ia - !
dul!JO'
cu to -!
tul!p!0k
a fost sur - pat. nC

Cntarea a III-a
Irmos: Doamne, Cel ce ai fcut...
Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

1
De 1 c J-1'
de - !
rea !
ceaJ !
ve !- !
che ! 1
v-ai cu ~112Q
- r - it_____ prin! !AnC 0
bo-tez ba -

000Jq!1J0`01'
ia ce - lei de-a do - ua na - teri a - !
poi !
voi p
ai !
pri J -0
mit anC 0
prin J1
sn -

1J1'
ge un !
alt !
boJ0a
- tez mV !
ca -J!1J100Jq@a
re v-a dus c - tre Dom - nulnC 001
i cu El

2
11' ! !A O' ! ! p ! 0knC
m - p - r - ii Sfin - i - lor Mu - ce - nici.

Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

1
Cel
1
ce
J 1 ' ! ! J ! ! ! ! 1~ 1 1a 1
de bu - n - vo - ie n mor - mnt nou
' ! !AnC 0
ai fost pus iar

000
pe cei
J q ! 1 J 0 ` 0
a - flai n mor - min -
! w! ! ! 0anC J01
te Hris - toa - se i-ai scu - lat bi - ne -

1 J 1' ! ! J 0amV !
vo - ie - te a - cum
J ! 1 J100Jq@a
ca cei lu - ai din vi - a -
nC 0J1
s fi -

01J1'
e
! !A 11'
s - l - lu - ii n
! ! p ! 0knC
lo - ca - ul drep - i - lor.

Slav...,

1
Cel
1
ce
J 1 ' ! ! J ! ! !re !
sin - gur din fi -
1~ 1 1a 1
eti mi - los - tiv
' ! !AnC 0
i prea-bun ca

000 J q ! 1 J 0 `- 0
un Dum - ne - zeu d - ru - ie
! w! ! ! 0anC J01
te ier - ta - re de gre - eli ce - lor

1
la
J 1 ' ! ! J 0amV !
Ti - ne mu - tai i
J ! 1 J100Jq@anC 00
o - dih - ne - te-i St - p - ne n - tru

111' ! !A O' ! ! p ! 0knC


bu - cu - ri - a Ta cea f - r de sfr - it.

i acum...,

1 1 J 1' ! ! J ! ! ! ! 1~ 1 1
Iu - bi - to - rul de oa - meni din sfn - tul
a 1' ! !AnC 0
tu pn - te - ce fi -

000
rea
J q ! 1 J 0 `- 0
o - me - neas-c lu - n
1'! !p ! 0anC 0
du-o S-a n -tru-pat vo - ind
J1
s mn-

1
tu -
J 1 ' ! ! J 0amV !pe J !
ias - c de - plin
1 J100Jq@a
om din por - i - le mor - ii
nC 00
i s

3
111'
i des - chi - !
d !
iarA O
u -' !
i !
- le p
Ra !
- iu 0
- lui. knC

IRMOSUL

1
Zi -1 di - J1'
tor !
fi -! J !ce !- !lor de-a
ind ! 1
- su ~112Q
- pra bol - ii ! !AnC 0
ce-reti pre -

000Jq!1J0`01'
cum i Bi - se - ri - cii Doam - ne Tu !
n -!
t p
- re - !
te J 0
- m anC 0
n J1
- tru

1J1'
a ! !J0a
Ta dra-gos - te mV !
c J!1J100Jq@a
iu - bi - tor eti de oa - meninC 001
spri - jin cre -

11'
din - cio - !
i -!
lor0
i O cul -' mea
! !
do q
- ri -@1a -!`1knC
ri - lor____________.

Cntarea a IV-a

IRMOSUL

q@1J1a
eti J!11Jq~
Doam -ne, Tu
t - ri - a i !
bu !p!0a
-cu - ri - a meanC0
Tu 10`
pu - te -

J0a
rea !
Tu Jw
Fi -! ul !
lui J 0 '!0@11J1a
Dum-ne !J2'
- zeu ne - des - pr - it de-al Ta - ! !J0a
t-lui sn nC 0
Cel

010
ce i a noas-tr ! ! !
s !
- r 4
- ci z0
- e 0!11'
Tu o ai cer -! !AnCq
ce-tat DreptJ !
ca !
- !1
re cu

1Jw
Pro - ro - ! culAJ@1J1!
A - va - cum gr1- iesc Jq@a
i - e nC 1
Sla ~1J1' !!@JO'
- v Doam-ne__ pu - te -

!
rii ! Ta p
- le !
n 0 veci. anC

Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

q@1J1a
Spre a pri - vi JDoam-ne
q!1Jq~ n cer ! !p!0a
toa-t sla - va Ta nC0
i 10`
lu - mi -

4
0a
na 1
cea 0
ne -! n !
-se 0
- ra -!0!@111a
t a____ o do - bn - di 1
Sfin-'!
ii!00a
Mu - ce - nici nC

0J100
tot fe - lul de J chi
! !- nuri
! ! 4-z0
cum-pli te 0!11' !J!AnC q
s-au ne - vo - it rb-dnd i J !
i__

!
__ ! cn J -1
tau 1
Hris J- w
toa - !
se A J !
Cel !
iu 1
- bi J10Jq@a
- tor de oa - meninC 1
Sl ~1J1'
- vim sfn -

! t__
!@JO'
pu - te - !
rea !
Ta p
pu !
- ru0 - rea. anC

Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

@11J1a
La Ti - ne sunt J!11Jq~
lo - ca - uri mul -!
te ! i p
ve -!0a
ni - ce nC 0
m 10
- pr - i -

`0a
- te 1
n 0 ! ! 0
chip vred-nic tu -!0!@11J1a
tu - ror___ du - p m - su - a!
raJ2'
fap ! !J0a
- te-lor lor nC

0J100
deci n - tru a -J !
ce !- !
lea ! 4
Hris -toa z0
- se 0!11'
f-i vred-nici ca !
sJ!A
steanC q
pe J !
cei_

!
__ ! mu J -1
tai 1
la J w
Ti - !
ne AJ @
ca 1
- re J1!
n - tru 1cre Jq@a
- din - nC 1
pro ~1J1'
- sl - vesc

!
n !
- @JO'
du - ra -!
rea !
Ta p
pu !
- ru0 - rea. anC

Slav...,

q@1J1a
Om Te-ai f - cut Jq!1Jq~
pre-cum noi, Tu, !
Cel!p!0a
ne -mu -ri - tor nC0
rb 10`
- dnd moar -

0a
tea 0
pre -q
cum ! toi !
dar 0
ca -!
lea0 !@11J1a
cea___ c - tre vi - a - !
J2'
ne-ai !
a -!
r J -0
tat anC

0J100
c - re - ia f-i J vred
! !- nici
! !pe 4
cei z0
n 0!11'
cre - din - r -! J!AnC q
po-sai ier J- !
ta -

! - !
re J 1
de 1
p J- w
ca - !
te A J @
d -1J1!1Jq
ru - in - du - le Doam@
- ne anC 1
i ~1J1'
f - cn -

5
!
du-i_ !@JO' ! !
pr - tai de lu p
- mi -!
na 0 Ta. anC

i acum...,

q@1J1a
Zid i li - man Jeti
!11Jq~
tu Fe - cioa !
-r !p!0a
cre - ti - ni - lor nC0
i 10`
sc - pa -

0a
re 1
grab 0
- ni - ! c !
i 0
pa -!
v 0 !@11J1a
- z___ i cre - din - cio -!
i 11'
- lor la - !
u -!
dA nC

0J100
c rogi tot - dea J
-! u !
- !
na !
pe 4
Fi z0
- ul 0!11'
i Dum -ne - ze -!
ul J!A
tunC q
i Jscapi_
!

!!J11Jw
__ din - tru pri - mej !
diiAJ@1J1!1Jq@a
pe cei ce cu cre - din - nC 1te ~1J1'
cu - nosc Ns
! -

! - @
c JO'
- toa !
- re !
de p ! 0
Dum-ne - zeu.anC

Cntarea a V-a
IRMOSUL

!1J100Jq@a
Ne - a
- pu - s Lu - mi - n J0!1110!11'
pen -tru ce m le - pezi de la fa -

!!!0a
a Ta a -cum?nC0
iar J3!!Jq~
eu, ti- c - lo - !
sul,A!
de0J3'
str - in !
n !JO'
-tu - ne - !
ric!p!0a
m simt cu - prins.nC

@
Deci,0d-mi 1
po -1
c -Oin ' -!
0
i 0la 0
lu J - U
mi S!-! @
na J11
Le - gii q ta - !le AJ

21J1' !!@JO'
n - drep - tea -z-mi_ c - r -!
ri !p!0k
- le, ro - gu - m. nC

Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

!1J100Jq@a
Fe - ri - ci - rii ne - spu - se J0!1110!11'
i m - ri - rii Ta - le ce - lei mai

6
!!!0a
pre-sus de gnd nC0
i J3!!Jq~
n -vred-ni -ce -!
te A!
pe0J3'
cei ce !
din!JO'
vi - a -!
!p!0a
au fost mu -tai nC

@
i 0 cu 1
a 1
Ta O
mi -' !
l 0
s -0
l - 0
lu -J U
ie S!-! @
te-i J11
un - de q es - !te AJ

21J1'
gla - sul ve - ! !@JO'
sel___ al ce -!
lor!p!0k
ce prz-nu - iesc.nC

Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

!1J100Jq@a
n - tru tot Mi - los - ti - ve, J0!1110!11'
un - de n - ge - re - ti - le pu - teri

!!!0a
i sfin-ii toi nC0
se J3!!Jq~ !A!
bu - cu-r pu-ruri 0J3'
stnd n !!JO'
s -nul P - rin -! !p!0a
te-lui A - vra - am nC

@
a 0 - co -1
lo 1a O
- ea ' -z-i
! 0
pe 0
cei 0
mu J - U S!! @
tai______ i J11
n - drz -q ni -!re AJ

21J1'
d - le lor ! !@JO'
a___ a - vea !
!p!0k
- na - in -tea Ta. nC

Slav...,

!1J100Jq@a
i - re, drep - ta - te J0!1110!11'
Mn - tu - i rs -cum - p - ra - re Tu eti no -

!!!0a
u tu-tu - ror, nC0
iar J3!!Jq~
r - ni - le Ta !
- leA!
ne0J3'
- pu - tin -!
e!JO' !!p!0a
- le noas-tre au vin - de - cat. nC

@
Deci,0Prea - 1
mi - 1
los - O
ti -' !
ve, 0
ce 0
- lor 0
mu J -U S!! @
tai______ le J11
d - ru -q ie !
- te AJ

21J1'
des - f - ta -! !@JO'
rea__ cea dul -!
ce!p!0k
a Ra - iu - lui. nC

i acum...,

!1J100Jq@a
a
Cu ta bu - n - ta - te J0!1110!11'
ai pri - mit, Hris - toa - se, fi - rea noas -

7
!!!0a
tr a lu - a, nC0
Cel J3!!Jq~
ce din ve - ci -!
e A!
iz 0J3'
- vo - rti ! !JO'
ha-rul sla - !
vei!p!0a
dum-ne-ze - ieti nC

@
i 0 trup 1
din 1
Fe - O
cioa ' -!
r, 0
n 0
- treg 0
cu J U
su S!-! @
flet J11
i cu q min !
- te AJ

21J1'
ai pur - tat ! !@JO'
i___ prin !!p!0k
el moar-tea ai zdro-bit. nC

Cntarea a VI-a

Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

#J3z
A - le -0
ii 1
Ti @
Mu 1
- ce J- 1
nici, a! J11J1'
Mn - tu - i - to - !
ru!J1'
- le, au ! ! )
rb-dat

!
cum-pli 3-z0
te 1@1J1a
- le chi - nu - iri !
deJO'
dra - !
gos !
-tea !
Ta !
r -nii
J !AcC 0
do -J3z
rind 0
sla -0
va

1
ve -1
ni 0
- c a00
i m J0'
- pr !- !
t J 1
- i `0a
- rea ,B!
cea 1
cu 2'
Ti - !
ne, Zi
!- !
di -p
to -

!0a
ru - le. nC

Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

#J3z
Cu moar 0
- tea 1
Ta, @
Tu 1
ai J 1
rupt a!
al J 3'
ia - ! !J00J1'
du-lui la - com pn -!
te!
-ce_ )

!
i 3 ce -z0
lor 1@1J1a
le - gai n el !
vi JO'
- a - ! ! !d-ru
le-ai ! J- !
it AcC 0
de J3z
ea 0
i 0
pe

1
cei 1 mu 0
- tai a 0i 0
n - J0'
vred !- !ni J1`0a
- ce - te ,B!
ca 1
un 2'
Bi - !
ne ! ! p
- f-c - tor

!0a
n veci. nC

Slav...,

8
#J3z
Hris - toa 0
- se 1
de @
ori -1
ce J 1
chin a!
i J11J1' !!J1'
de sus - pi -nul din iad ! ! )
s scapi

!
pe 3 cei z0
de 1@1J1a
la noi mu - tai !
cJO' ! !ca !
n -sui un prea-bun
! J !AcC 0
ai J3z
ters 0
toa -0
t

1
la -1 cri 0
- ma a 0
de 0pe J0'
toa !
- !
t J1`0a
fa - a ,B!
ce -1
lor 2' ! ! -!i - p
ce Mn-tu tor

!0a
Te tiu. nC

i acum...,

#J3z
Cel din 0
fi -1
re @
Zi 1
- di J- 1
tor a!
n J11J1'
al tu pn ! !J1'
- te-ce S-a !
zi -!
dit)

!
i,3 ca z0
Dum 1@1J1a
- ne - zeu de - plin !nJO'
lu - !
me !
S-a !
po -go
! J-rt
!AcC 0
cel J3z
sin -0
gur 0
ne -

1
mu 1 - ri -0
tor a 0
n 0
trup J0'
sur !
- ! J 1
pnd moar`0a
- tea ,B!
pen 1
- tru 2'
mn !
- tu !
- i ! p
-rea tu -

!0a
tu - ror. nC

IRMOSUL

#J3z
Cel ce 0
eti 1
Mn -@
tu 1
- i J- 1
tor a!
de J11J1'
a - le me -!le!J1'
f - r -! ! )
de-legi

!
m3 spa z0
- l 1@1J1a
i din a - dnc !
de JO'
pa - !
timi !
ri -!
di -! J!AcC 0
c-m c J3z
la 0
Ti -0
ne

1
am 1 stri 0
- gat a 0
i 0
m J0'
a !
- !
uzi J1`0a
grab - nic ,Dum
B! 1
- ne -2
ze -' !
ul mn
! !
-tu -!
i-

02os
rii me - # a-!ognC
le__________.

9
Cntarea a VII-a

IRMOSUL
cC

cC5 ` @ 0 ! ! 11O@am<C0
Ti - ne - rii e - vre - ieti cl - cat - au
11'!! + @
vl - v - ta - ia n cup-

1'
tor
!cu ! ! O @acC 1
n -drz - nea - l i
~ 1
n
Jq @ 1 J 10p ! @
ro - u schim - bnd v - pa - ia

1 1 l !- !e: !
stri - gau i
11q ! O' !! !Am<C #11'! !
n veci eti bi - ne - cu - vn - tat Dum - ne - ze - u - le

!O
i Doam - ne.
@a cC
Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

cC5 ` @ 0 ! ! 11O@am<C0
Toi____ Mu - ce - ni - cii prin cre - din - s-au
11' !! + @
u - nit du-hov - ni-

1' ! ! ! O @acC 1
ce - te cu St - p - nul i
~ 1 Jq @ 1 J 1
tin - znd c - tre El
0p
i stri - g
! @

1
cu
1 l !- !re: !n 1
do - ri
1q ! O' !! !Am<C #
veci eti bi - ne - cu - vn - tat
11'! !
Dum - ne - ze - u - le

!O
i Doam - ne.
@a cC

Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

cC5
Ce
`- @ 0 ! ! 11O@am<C0
lor mu - tai n - tru cre - din -
11'
d - le
!! + @
hai - na sfn - t

1' ! ! ! O @acC 1
a ne - stri - c - ciu - nii i
~ 1 Jq @ 1
ce - reas - ca
J 10p
lu - mi - n ca____ s
! @

1 1 l
stri - ge i
!- !e: !n 1 1q
veci eti
! O' !! !Am<C #
bi - ne - cu - vn - tat
11'! !
Dum - ne - ze - u - le

10
!O
i Doam @ - ne.a cC
Slav...,

cC5
Um `
- @
ple 0
de ! !i 1
har bu 1O@a
- cu - ri - e m<C0
pe 11'
toi cei !
pe!
ca +- @
re

1'
i-ai mu
! -!tat !la O
Ti - @
ne acC 1i ~ 1
n Jq
Rai @ o -1
dih J- 1
ne 0p
- te-i ca_____! @
s

1
stri 1 - ge l
i !- !e: !
n 1
veci 1q
eti bi -! ne O
- cu ' -! ! - !tatAm<C #
vn Dum11'
- ne - ze -!u !
- le

!O
i Doam @ - ne.a cC

i acum...,

cC5
Doam `
- @
ne, 0
ns - ! ! 1
cn-du - Te 1O@a
cu tru - pul m<C0
din 11'
Fe - cioa !
- r!
ai + @
stri-

1'
cat !
bles !
- te -mul
! O
E -@
vei acC 1
pen ~ -1
tru Jq
ca -@ re 1
stri J -1
gm 0p
cu - ra ! - @
tei

1
Mai -1 cii l
Ta !
- !
le: !
E 1
bi 1q
- ne - cu -! O
vn - tat ' !
Ro!
-! dulAm<C #
pn 11'
- te - ce -!
lui !
tu,

!O
Cu - ra @ - t. a cC

Cntarea a VIII-a
Irmos: Muzicetile organe...

Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

1~
Ne -1 vo 10
- in - e ! pe !
p 1
-mnt1l!
rb - da - ! A m<C0
t-au do 01!
- bn - dind n schimb #

10
n cer @
cu O- nu J @
- n acC0J
ai 4
Ti____' `mari
! p
! - !
ti -1
mi 10
- tori stri - gnd ! !
f -1
r

11
1
t -l ce !!
- re + 1pe 1'
Dom -! !l -!u -1
nul da ' !- !
i-LA bB1
i ~000l
prea - - nl - a

!! !@1'
- i-L___ a - cum !
i !
n !
toi O
ve -@
cii. acC

Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

1~
Po - 1 go 10
- rn - du -! Te !
n 1
Iad 1l!
Hris - toa - !
seA m<C0
pe 01!
cei ca - re # lo-

10
cu - iau @
a O
- co -J@a
lo cC0
sco J4
- n ' `
- du-i
! !
cu m
! -1
na 10
Ta i-ai ! n -!
vi -1
at

1
din l moar!!
- te. + 1
Deci, 1'
n - !
sui !
rn !
-du 1
- ie ' !- !teA bB1
la ~000l
loc de o - dih-

!! !@1'
- n___ pe cei !
mu -tai
! !la O
Ti -@
ne.acC

Binecuvntm pe Tatl, pe Fiul i pe Sfntul Duh, Domnul.

1~
Cel 1 ce 10
eti p -! ru !
al 1
des -1l!
f - t - !
riiA m<C0
i 01!
iz - vor vi -# e-

10
ii ne -@
sfr O
- i J-@a
te cC0pe J4
ro ' `
- !
bii !
Ti !
a - 1
dor -10
mii n - ! tru cre
! -1
din-

1
a l dreap !!
- t + 1
f-i 1'
vred - nici
! !
ca s-i
! 1
cn ' !
- !
te A bB1
i ~000l
s Te sl - veas-

!!
c___!@1'
n cer !
n -! !
tru toi O
ve -@
cii. acC

i acum...,

1~
Ai 1 ns 10 ! ! 1
- cut pe Dum-ne - zeu 1l!
i O - ! A m<C0
mul, Prea 01!
- cu - ra - t # Mai-

10
c i @ Fe OJ
- cioa @a
- r cC0
pe J4
El____ ' ` roa
! - ! !i 1
g-L a -10
cum de - grab ! !
s 1
mn-

12
1
tu -l ias !!
- c + 1pe 1'
cei !
ce !
cu !
cre 1
- din ' !- !
A bB1
la ~000l
- u - d de-a pu -

!! !@1'
ruri___ pe Cel !
ns -! !
cut din O
Ti @
- ne. acC

Stih: S ludm, bine s cuvntm i s ne nchinm Domnului cntndu-I i preanlndu-L ntru toi
vecii.

1~
Mu - 1 zi -10
ceti or - ! ga -!
ne 1 - 1l!
nl - nd__ !
glasA m<C0
i 01!
po - poa - re -# le

10
cin - stind@
un O
i -J@a
dol cC0n J4
cm ' `
- pul
! din
! De
! -1
i - 10
ra trei ti !- neri
! 1
dim-

1
po -l tri !!
- v + 1sl 1'
- veau !
pe !
Zi -!
di 1
- to ' !
- !
rulA bB1
doar~000l
Lui - nl - n-

!!
du-i_!@1'
cn - tri !
n -!
tru !
toi O
ve -@
cii. acC

Cntarea a IX-a
Irmos: nfricoatu-s-a tot auzul...


Stih: Minunat este Dumnezeu ntru Sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

t~ ! -!ce -1
Voi, Mu nici ' !
ai !
lui 1
Hris 1a
- tos 0
cu 11'
pu - te - !re !
ne !
- n O
- vin ' - !
s !
fi
-! ind

!
um-brii !AcC 1
le ~ o
- s 0
gea !
po 3
- triv ' - !
ni -!
c $
ai 2
de - 1
fi -q!
ma -t-oO i ' !
n -!
de 1
- lung '

!
rb-dnd !A 0
de x0
la 01@11q!
p - gni cum - pli - te chi-nuriO
Ra ' -!
iul !
ai !
do - !
bn J!A
-dit cC4i J

1
str -@ lu -3
cii z' !
a -A ! Am<C 1
cum de 1q~
lu - mi -!
na Sfin ! -!tei 0
Tre 0' ! !l -!u 2
- imi____ - da ' !
-

!}i : !- S 0
lor. a cC

13
Stih: Doamne, odihnete cu drepii pe adormiii robii Ti.

t~
Ia - !
dul! cel 1
groaz ' -!
nic !
s-a 1
zdro 1a
- bit 0
Iu 11'
- bi - to - !
ru -!
le !
de O ' ! zdro-bin-
oa-meni ! !

!
du-L! AcC 1
Tu, ~ os 0
iar_______ pe !
cei 3
ce ' dor-meau
! ! $
i -2
nui 1
n q!
el din O veac ' !
i-ai !
scu 1
- lat '

!
pe toi !A 0
deci x0
i 01@11q!
pe cei mu - tai la Ti - ne,O
Cel ' !
ce !
eti !
Mi ! J !A cC4
- los-tiv, i J

1
f @ pr -3
tai z' !
n A veci
!Am<C 1
de 1q~
lu - mi -!
na____ ! !Ta 0
cea 0'
ve !- !ni !
- c, 2
Bu ' !
-

!}nu: !-S 0
le. a cC

Slav...,

t~
Tot !
eti,! 1
Hris -toa ' -!
se, !
dor 1
ne -1a
spus,0
fru 11'
- mu - se - !
e !
f -!
r O
sea -' ! !i !
mn dra-

!
gos ! -te.AcC 1 ~ os 0
Deci______ i !
pe 3
cei ' mu
! -tai
! $
la 2
Ti -1 q! O
ne Doam-ne, vred -' !
nici !
a -1
ra - '

!
t-i! TuA 0
de x0
fru 01@11q!
- mu - se - ea fe - ei Ta - leO
ce -' !
lei !
de !
ne -!
gr J!A
- it cC4
a J

1
se @ m -3
pr z' - !tA !
- iAm<C 1i 1q~
cu ce - !
te ! - le !
ce 0
- lor 0' ! !a !se 2
drepi___ so ' !
-

!}co: !- S 0ti. a cC

i acum...,

t~ ! ! 1
Tu mn-tu - ie -' !
te -! 1
m, te 1a
rog, 0
ce 11'
- ea ce !
ai ! ! O
ns-cut lu -' !
mii !
pe Dum
!

!
ne -! AcC 1
zeu, ~ os 0
Cel______ pur -!
t 3
- tor ' !
de trup,
! $
ca 2
Dum 1
- ne q!
- zeu i O om ' !
n -!
do 1
- it '

14
!
n ! A 0
firi, dar x0
nici 01@11q!
- de - cum n i - pos - tas, CelO
U -' !
nul Ns
! - !
cut !fi J -! A cC4
ind pe J

1
Ca -@ re 3
l z' ! A !Am<C 1
sl-vim cre 1q~
- din - cio !
- ii___ ! !
cu 0
- nos 0'
- cn !
- du-L
! !n 2
do ' !
-

!} : !S 0
u____ firi. a cC

IRMOSUL

t~ ! ! 1
S-a spi-mn - tat ' !
a -!
u 1
- zul 1a
tot 0
de 11'
ne - spu - !
s !
po !
- go O
- r ' - !
rea lui
! Dum
!

!
ne -! AcC 1
zeu, ~ os 0
cum______, dar, !
Cel 3
Prea ' - ! - !
nalt $
S-a 2
po 1
- go q!
- rt, vo O - ind,' !
p -!
n 1
i '

!
n ! A 0
trup, din x0
fe -01@11q!
cio - res - cul pn - te - ce f O
- cn -' !
du -!se !
om !
de -J!A cC4
plin; deci J

1
toi @ s 3
o z' !
mA -rim
!Am<C 1
pe 1q~
Cu - ra -!
ta___ ! !
Ns 0
- c -0'
toa !- !
re !
de 2
Dum' !
-

!}ne: !- S 0
zeu. a cC

15