Sunteți pe pagina 1din 1

Cadrul legal i strategii relevante

Utilizat in accesarea finantarilor pentru Dezvoltarea Resurselor Umane in sectoarele


economice cu potential competetiv si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta

Sectoarele economice cu potential competitive sunt identificate prin Strategia Naional


pentru Competitivitate 2014-2020 -
http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/inde x.html

Domeniile de specializare inteligenta sunt identificate prin Strategia Naional pentru


Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020 -http://www.research.ro/uploads/politici-
cd/strategia-cdi- 2014-2020/strategia-cdi-2020_-proiect-hg.pdf

Alte documente/strategii relevante :


Programul Operaional Capital Uman 2014-2020
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/POCU.pdf

Acordul de parteneriat 2014-2020


http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-
2020/acordparteneriat/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf

Strategia Naional pentru nvare pe tot Parcursul Vieii -


https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2016/strategii/Strategie%20
LLL%20(1).pdf

Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc 2014-2020 -


http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/20 14-DOES/2014-01-
31_Anexa1_Strategia_de_Ocupare.pdf

S-ar putea să vă placă și