Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Fondurilor Europene

Anexa 5: Instruciuni orientative privind completarea cererii de


finanare

Cerere de finanare POCU

Cuprins

Anexa 5: Instruciuni orientative privind completarea cererii de finanare


................................................................................................................................ 1
1. Solicitant................................................................................................................ 2
2. Atribute proiect...................................................................................................... 5
3. Responsabil de proiect........................................................................................... 5
4. Persoana de contact............................................................................................... 6
5. Capacitate solicitant............................................................................................... 6
6. Localizare proiect................................................................................................... 6
7. Obiective proiect.................................................................................................... 6
8. Rezultate ateptate................................................................................................ 6
9. Context................................................................................................................... 7
10. Justificare.............................................................................................................. 7
11. Grup int............................................................................................................. 7
12. Sustenabilitate..................................................................................................... 7
13. Relevan............................................................................................................. 7
14. Riscuri.................................................................................................................. 8
15. Principii orizontale................................................................................................ 8
16. Metodologie........................................................................................................ 10
17. Indicatori prestabilii........................................................................................... 10
18. Plan de achiziii.................................................................................................. 10
19. Resurse umane implicate................................................................................... 10
20. Resurse materiale implicate............................................................................... 11
21. Activiti previzionate......................................................................................... 12
22. Buget - Activiti i cheltuieli -............................................................................13
23. Buget Rezultate............................................................................................... 14
29. Buget Tema secundara FSE.............................................................................. 14
24. Vizualizare proiect.............................................................................................. 14
25.Transmitere proiect.............................................................................................. 14

Ministerul Fondurilor Europene


1. Solicitant
Informaia se completeaz n profilul entitii juridice, dreapta sus funcia Modificare
persoan juridic. Se poate modifica doar de ctre reprezentantul legal/mputernicit.
Se completeaz de ctre lider i fiecare membru al parteneriatului (de ctre reprezentani
sau mputernicii NU de ctre persoanele nrolate).
Sistemul preia automat datele aferente profilului fiecrui membru al parteneriatului.
Procedura de asociere se realizeaz utiliznd funcia din dreapta sus Asociere in proiect,
cu ajutorul unui cod asociere proiect, furnizat de sistem (conform manualului MySMIS Identificarea electronic, crearea contului entitii juridice i asocierea la o entitate,
seciunea asocierea la o entitate juridic)
NOT: Partenerul nu poate introduce informaii aferente cererii de finanare create de
liderul parteneriatului.
Dac se dorete ca i ali utilizatori avnd calitate de persoan fizic s introduc
date aferente cererii de finanare, se folosete funcia Drepturi acces utilizatori,
utiliznd codul de nrolare al liderului.
DATE DE IDENTIFICARE
Denumire (obligatoriu)
Se completeaza denumirea entitatii juridice
Tipul organizaiei (obligatoriu)
Se selecteaz din nomenclator
Cod fiscal (obligatoriu)
Se completeaz
Nr. nregistrare (obligatoriu)
Se completeaz cu nr. de nregistrare din registrele relevante pentru statutul juridic al
solicitantului/partenerilor
Registru (obligatoriu)
Se selecteaz din nomenclator
Registrul Comerului
Registrul Asociailor i Fundailor
Registrul de eviden a populaiei
Registrul Autoritilor Publice
Cod CAEN principal
Se selecteaz din nomenclator
Data nfiinrii
Se completeaz cu data nfiinrii
nregistrat n scopuri de TVA: Da/Nu
Entitate de drept public: Da/Nu
REPREZENTANT LEGAL
Nume (obligatoriu)
Se completeaz cu numele reprezentantului legal
Prenume (obligatoriu)
Se completeaz cu prenumele reprezentantului legal
Data naterii (obligatoriu)
Se completeaz cu data naterii reprezentantului legal
CNP
Se completeaz cu CNP-ul reprezentantului legal
Telefon
Se completeaz cu numrul de telefon la care poate fi contactat reprezentantul legal
Fax
Se completeaz cu numrul de fax la care poate fi contactat reprezentantul legal
Email
Se completeaz cu adresa de posta electronica (e-mail) a reprezentantului legal
SEDIU SOCIAL
Strada
Se completeaz cu numele strzii pe care se afla sediul social. In cazul
n care sediul este n mediul rural si nu exista o denumire de strada se
va completa cu Nu exista
Informaii extra
Se completeaz cu informaii suplimentare , daca este cazul.
Localitate (obligatoriu)
Se completeaz cu denumirea localitii

Cod Postal
Se completeaz cu codul potal pentru
adresa introdusa

Ministerul Fondurilor Europene

Judet
Se completeaz cu denumirea judetului in
care se afla sediul social

Tara (obligatoriu)
Se completeaz cu denumirea tarii in care
se afla sediul social.
n cazul apelurilor nr.1 si 2 tara este
ROMANIA.

Telefon
Se completeaz cu numarul de telefon de
la sediul social

Fax
Se completeaz cu numarul de fax de la
sediul social

Email
Se completeaz cu adresa de posta
electronica (e-mail) de la sediul social

Pagina Web
Se completeaz cu adresa site-ului
entitii (daca exista)

DATE FINANCIARE
Conturi bancare
IBAN

Cont

Banca

Sucursala

Adresa
sucursala

Swift

Alte info

Se completeaz cu datele contului bancar.


Informaia se completeaz n profilul entitii juridice, dreapta sus, funcia Modificare
persoan juridic. Se poate modifica doar de ctre reprezentantul legal/mputernicit
Exerciii financiare
Moneda: RON (obligatoriu)
Se selecteaz din nomenclator
Dat
ncepe
re

Dat
ncheie
re

Numr
mediu
angaja
i

Cifra
de
aface
ri

Activ
e
totale

Venit
uri
totale

Capital
social
subscri
s

Capita
l
social
propri
u

Profi
t
NET

Profit
n
explo
atare

Ven
itur
i
cer
cet
are

Informaia se completeaz n profilul entitii juridice, dreapta sus, funcia Modificare


persoan juridic. Se poate modifica doar de ctre reprezentantul legal/mputernicit.
Va rugam sa introducei datele financiare aferente ultimilor 3 ani fiscali ncheiai. Aceste
informaii sunt folosite pentru calculul capacitaii financiare a parteneriatului.
Se vor

completa doar cmpurile:


Dat ncepere
Dat ncheiere
Numr mediu de salariai
Cifra de afaceri
Sau
Venituri totale (O.N.G.)

ATENTIE !!! maxim o entitate din componenta parteneriatului care nu are cifra de afaceri
sau cifra de afaceri nu este suficienta. Poate obine finanare prin aplicarea algoritmului
detaliat in documentul Orientri privind accesarea finanrilor n cadrul Programului
Operaional Capital Uman 2014-2020
Va rugam sa furnizai informaii corecte. Aceste informaii vor fi verificate in etapa de
contractare. In cazul in care informaiile din documentele justificative difer de informaiile
introduse in MySMIS 2014 contractul poate fi REVOCAT, iar entitatea/entitile pot fi
excluse de la finanare pe o perioada de 2 ani.
FINANTARI
Asisten acordat anterior

Chel
tuiel
i
cerc
etar
e

Ministerul Fondurilor Europene


Co
Valoa
Data
Nr.inre
Eligib
Curs
d
Data Data Data
re
Eligibil Sprijin Ramburs Entitate
curs
Titl g.
il
Moneda de
SMI
semna incepe finaliza Totala
Benefic Benefic
are
finanatoa
de
u contra
Proie
*
schi
S
re
re
re Proiec
iar
iar
Efectiva
re*
schi
ct
ct
mb
t
mb
RON
obligato
riu
Va rugam sa detaliai finanrile acordate anterior (finanrile obinute anterior) pe care le
considerai relevante pentru a ndeplini condiia de capacitate operaionala a
parteneriatului. (informaii suplimentare cu privire la modalitatea de verificare a
capacitaii se gsesc in documentul Orientri privind accesarea finanrilor n cadrul
Programului Operaional Capital Uman 2014-2020.
Totodat, trebuie s descriei experiena dumneavoastr/ partenerilor dumneavoastr
privind implementarea unor proiecte relevante pentru domeniul proiectului propus avnd
in vedere ndeplinirea criteriilor de eligibilitate, respectiv s fie implicai n cel puin o
activitate relevant. Prin activitate relevant se nelege aceea activitate care contribuie n
mod direct la atingerea indicatorilor (de exemplu: formare profesional, informare i
consiliere profesional, programe de tipul a doua ans, incluziune social, msuri
pentru ocupare, educaie preuniversitar/universitar, economie social, etc).
Asistenta acordat anterior va fi exprimata doar in RON. Pentru verificarea corectitudinii
informaiilor introduse, in cazul in care contractul a fost in euro, se va specifica cursul de
conversie euro/RON folosit (in cazul finanrilor POSDRU cursul este cel din ghidul specific
aferent apelului pe care a fost depusa cererea de finanare).
Eligibil Proiect = contribuie finanator + buget de stat + contribuie eligibil beneficiar
Eligibil Beneficiar = contribuie finanator + buget de stat + contribuie eligibil beneficiar
(aferent membrului dac proiectul a fost implementat in parteneriat)
Sprijin Beneficiar = contribuie finanator + buget de stat (aferent membrului dac
proiectul a fost implementat in parteneriat sau aferent beneficiarului, dac a fost un
singur beneficiar)
Not: in cazul in care proiectul a avut un singur beneficiar, se va introduce aceeai suma in
coloanele Eligibil Proiect i Eligibil Beneficiar.
Detalii proiect
Obiective
Va rugam sa detaliai obiectivul general precum si obiectivele specifice ale
proiectului/proiectelor implementate anterior.
Rezultate
Va rugam sa detaliai rezultatele concrete obinute ca urmare a implementrii proiectului,
in special cele referitoare la grupul int si localizarea acestuia.
Activiti finanate
Va rugam sa detaliai activitile (masurile furnizate membrilor grupului int) realizate in
cadrul proiectului implementat anterior.
Msura de ajutor de stat (se completeaz doar dac este cazul)
Baza legal naionala
Denumirea msurii de
Denumire act juridic* Numr
ajutor
* se selecteaz din nomenclator
*Baza legal comunitara se completeaz doar pt ajutor de stat
Baza legal
Msura CE
Numr
comunitara

An
-

An

In cazul in are in ultimi 3 ani financiari ai beneficiat de masuri de ajutor de stat, va rugam
sa completai cmpurile aferente acestei seciuni.
Asistena solicitat
In cazul in care intenionai sa depunei mai multe solicitri de finanare in cadrul
apelurilor POCU, va rugam sa completai aceasta seciune cu informaiile necesare pentru
fiecare solicitare (cerere de finanare).

Ministerul Fondurilor Europene


Informaia introdusa va fi folosita in vederea identificrii dublei finanri si pentru
aplicarea prevederilor documentului Orientri privind accesarea finanrilor n cadrul
Programului Operaional Capital Uman 2014-2020- CAPITOLUL 8 Contractarea proiectelor
- Beneficiari cu proiecte multiple .
Titlu

Informaii
nregistrare
solicitare

Surse
Valoare Totala Eligibil
Moned Curs de
Financia
Proiect
Proiect
a*
schimb
re*

Data
curs

* se selecteaz din nomenclator


Detalii proiect
Obiective
V rugm sa prezentai obiectivul general precum si obiectivele specifice ale
proiectului/proiectelor pentru care solicitai finanare.
Rezultate
V rugm sa detaliai rezultatele proiectului/proiectelor pentru care solicitai finanare.
Activiti finanate
V rugm s prezentai o scurt descriere a activitilor i grupul int aferente
proiectului/proiectelor pentru care solicitai finantare
mprumuturi
Nu se completeaza.
Structura grupului
Descrierea structurii grupului
Nu se completeaza.
Atentie !!!
in aceasta seciune vor fi ncrcate urmtoarele documente:
1. Acordul de parteneriat
2.

Analiza la nivel de comunitate care va cuprinde aspectele menionate la seciunea 1.3.1.


Activitate preliminar - Realizarea analizei la nivelul comunitii marginalizate rome
pentru fundamentarea cererii de finanare din ghidul solicitantului condiii specifice

3. Declaraie pe propria rspundere privind asumarea responsabilitii pentru asigurarea


sustenabilitii msurilor sprijinite
4. Declaratie de angajament
5. Declaratie de eligibilitate
6. Declaratia privind evitarea dublei finanri
7. Declaraie privind eligibilitatea tva aferent cheltuielilor aferente cheltuielilor ce vor fi
efectuate n cadrul operaiunii propuse spre finanare din FESI 2014-2020
8.

Procedura selecie parteneri

9.

Nota justificativa privind valoarea adaugata a parteneriatului

Toate documentele enumerate mai sus vor fi ncrcate in format .pdf dup aplicarea
semnturii electronice a reprezentantului legal/mputernicitului identificat electronic in
aplicaia MySMIS 2014.
2. Atribute proiect
Tip proiect
Se selecteaz din nomenclator Proiecte FSE
Proiect major DA / NU pentru POCU se bifeaz obligatoriu NU.
Codul comun de identificare (CCI)
Nu se aplica pe POCU.
Proiectul figureaz in lista Proiectelor Majore (PM) DA / NU pentru apel 1 POCU se bifeaza
obligatoriu NU.
Proiect fazat DA / NU x pentru POCU se bifeaza obligatoriu NU.
Numrul fazei
Nu se aplica pe POCU.

Ministerul Fondurilor Europene


Proiectul face parte dintr-o reea transeuropeana DA / NU x pentru POCU se bifeaza
obligatoriu NU.
Operaiunea este Plan de Aciune Comun (PAC) DA / NU x pentru POCU se bifeaza
obligatoriu NU.
Codul comun de identificare al planului de aciune comun
Nu se aplica pe POCU.
Proiectul include finanare Iniiativa Locuri de Munc pentru Tineri (ILMT): Da/Nu x pentru
apelul 1 si apelul 2 POCU se bifeaza obligatoriu NU.
Sprijinul public va constitui ajutor de stat: DA / NUx pentru apelul 1 si apelul 2 POCU se
bifeaza obligatoriu DA.
Proiectul este in cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): Da/NUx pentru
apelul 1 si apelul 2 POCU se bifeaza obligatoriu NU.
Proiectul este generator de venit: DA / NUx pentru apelul 1 si apelul 2 POCU se bifeaza
obligatoriu NU.
Proiectul este asociat cu sit-ul Natura2000 DA / NU pentru apelul 1 si apelul 2 POCU se
bifeaza obligatoriu NU.
Relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunrii DA/NU se bifeaz DA doar in cazul in care
proiectul are aviz ITI Delta Dunrii pentru apelul 1 si apelul 2 POCU se bifeaza obligatoriu
NU.
3. Responsabil de proiect
Nume:
Prenume:
Se completeaz cu numele i prenumele managerului de proiect.

Funcie:
poziia in cadrul proiectului
(daca este cazul).

Telefon

Fax

Email

Se completeaz cu nr de
telefon al managerului de
proiect.

Se completeaz cu nr de fax al
managerului de proiect.

Se completeaz cu adresa de
posta electronica a
managerului de proiect.

4. Persoana de contact
Nume
Prenume
Persoana de contact este persoana desemnat de Solicitant s
menin contactul cu AM/OI. Persoana de contact poate fi aceeai
cu reprezentantul legal sau Managerul de Proiect.

Funcie
Se completeaz cu denumirea
funciei pe care o deine
persoana
de
contact
desemnat,
n
cadrul
proiectului.

Telefon
Se completeaz cu nr de
telefon al persoanei de
contact.

Email
Se completeaz cu adresa de
posta electronica a persoanei
de contact.

Fax
Se completeaz cu nr de fax al
persoanei de contact.

5. Capacitate solicitant
Se completeaz att pentru lider, ct i pentru fiecare membru al parteneriatului
Sursa de cofinanare
Se selecteaz din nomenclator in funcie de sursa de finanare a entitii
Buget local
Buget de stat
Bugetul asigurrilor sociale
Venituri proprii ale autoritii publice
Contribuie privat
Calitatea entitii n proiect
Se selecteaz din nomenclator.
Alegei cod CAEN relevant
Se selecteaz din nomenclator Daca acesta este activ (in cazul in care nu este obligatoriu acesta
va fi gol)
Capacitate administrativa
NU se completeaza
Capacitate financiara

Ministerul Fondurilor Europene


NU se completeaza
Capacitate tehnica
NU se completeaza
Capacitate juridica
NU se completeaza
6. Localizare proiect
Se completeaz pentru fiecare component
Regiune
Judet
Se selecteaz mai nti judeul, apoi
Se
va/vor
selecta
localitatea, iar sistemul va atribui
judeul/judeele
automat
regiunea/regiunile
de
dezvoltare unde va fi implementat
n cazul in care
proiectul propus spre finanare.
proiectul
se
va
Dac proiectul se implementeaz pe o
implementa la nivel
arie mai larg, care strbate mai
naional
se
vor
multe regiuni, judee sau localiti, se
selecta
toate
vor meniona regiunile, judeele,
judeele.
localitile.

Localitate

Informaii proiect

Se
va/vor
selecta
localitat
ea/locali
tile

Se va completa cu
alte
informaii
relevante
despre
localizarea
proiectului,
dac
acestea
sunt
solicitate expres in
Ghid.

7. Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Se va prezenta si descrie obiectivul general ale proiectului se va explica cum contribuie proiectul
la realizarea obiectivului specific al programului si apelului specificnd modul n care proiectul va
genera un efect pozitiv pe termen lung
Obiectivele specifice ale proiectului
Nr. crt. Descriere obiective specifice ale proiectului
Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele trebuie s fie formulate
clar, cuantificate i n strns corelare cu activitile i rezultatele (output) prevzute a
se realiza/obine.
8. Rezultate ateptate
Se completeaz pentru fiecare component.
Nr. crt.

Detalii rezultat
Se vor detalia separat rezultatele preconizate a fi obinute ca urmare a efecturii
activitilor proiectului.Fiecare rezultat va fi corelat cu activitatea/sub activitatea de la
care provine.
Rezultatele proiectului trebuie s reprezinte mbuntiri/beneficii reale care determin
n mod direct realizarea obiectivelor proiectului. n acest sens, trebuie s descriei
rezultatele, corelate, cu tintele si indicatorii de realizare imediat i cu indicatorii de
rezultat .

9. Context
n cadrul acestei seciuni se vor prezenta urmtoarele:
msura n care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice
relevante i la soluionarea nevoilor specifice ale grupului int
contributia proiectului la ndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante
pentru proiect (Strategia Naional privind Incluziunea Social a Persoanelor cu Dizabiliti
2014-2020/ Strategia Guvernului Romniei de Incluziune a Cetenilor Romni aparinnd
Minoritii Romilor 2012-2020/ Strategia Naional pentru Protecia i Promovarea
Drepturilor Copilului 2014 2020/ Strategia Naional pentru Promovarea mbtrnirii
Active i Protecia Persoanelor Vrstnice pentru perioada 2015-2020/ Strategia Naional
privind Reducerea Prsirii Timpurii a colii i de rezultat asumai de Romnia prin POCU;
nevoia identificat la nivelul comunitatii marginalizate
aspecte detaliate legate de localizarea proiectului
soluia adoptat i justificarea acesteia pentru rezolvarea nevoii identificate
contextul implementrii proiectului.
modul n care se adreseaz problemele identificate n seciunea Justificarea proiectului
10. Justificare

Ministerul Fondurilor Europene


n vederea justificrii proiectului, se vor prezenta:
Principalele probleme care justific interveniile; n aceast seciune va rugam sa detaliai
argumentele care trebuie s arate de ce problema/problemele menionate sunt o prioritate
pentru comunitate, ce implicaii negative afecteaz grupul int, care sunt consecinele
nesoluionrii problemei, de ce este necesar pentru acel grup int, precum i modalitatea
n care activitile i obiectivele proiectului contribuie la soluionarea necesitilor specifice
ale grupului int specificate;

Studii/analize relevante din care rezulta necesitatea in cazul in care este solicitat prin
ghid se va ncarc in sistem studiul/analiza.
Valoarea adugat a proiectului, respectiv ce aduce n plus fa de situaia deja existent
11. Grup int
Se va completa cu descrierea grupului/grupurilor int, categoriile i dimensiunea grupului int,
cuantificarea grupului int
Atentie !!! aceasta seciune trebuie corelata cu seciunea Justificare.
12. Sustenabilitate
Descriere/valorificarea rezultatelor:
Se vor descrie msurile de valorificare a rezultatelor proiectului dup finalizarea acestuia
A) Sustenabilitate servicii sociale/ medicale/ medico-sociale
B) Sustenabilitate servicii de ocupare
C) Sustenabilitate servicii educaionale
Totodat, va rugam sa prezentai sustenabilitate instituional prin descrierea modalitilor de
funcionare a structurilor sprijinite prin proiect.
Furnizai informaii cu privire la toate acordurile instituionale relevante cu pri tere
pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilitilor care au fost
planificate si eventual ncheiate
Nu se completeaz.
Oferii detalii cu privire la modul in care va fi gestionata infrastructura dup ncheierea
proiectului (si anume, numele operatorului; metode de selecie - administrare publica sau
concesiune; tip de contract etc.)
Nu se completeaz.
Transferabilitatea rezultatelor
Nu se completeaz.
13. Relevan
Referitoare la proiect
Se va descrie modalitatea in care proiectul prin obiectivele sale contribuie la realizarea obiectivelor
POCU (in special Obiectivul specific 4.1: Reducerea numrului de persoane aflate n risc de srcie
i excluziune social din comunitile marginalizate n care exist populaie aparinnd minoritii
rome (acele comuniti n care populaia aparinnd minoritii rome reprezint minim 10% din
totalul populaiei la nivelul comunitii), prin implementarea de msuri integrate) i la soluionarea
nevoilor specifice ale grupului int.
Referitoare la SUERD
NU se completeaz.
Aria prioritara SUERD
NU se completeaz.
Strategii relevante
Strategii vizate in cadrul aplelului 1 si 2 POCU:
Acordul de Parteneriat (AP) 2014-2020;
Recomandrile Specifice de ar (RST) 2014 i 2015;
Programul Naional de Reform (PNR);
Strategia Guvernului Romniei de Incluziune a Cetenilor Romni aparinnd Minoritii
Romilor 2012-2020;
Strategia Naional privind Incluziunea Social i Reducerea Srciei pentru perioada 20152020;

Ministerul Fondurilor Europene

Strategia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc (SNOFM) 2014-2020;


Strategia Naional de Sntate 2014-2020;
Strategia Naional privind Reducerea Prsirii Timpurii a colii;
Strategia pentru nvarea pe tot Parcursul Vieii;
Strategia Naional privind Incluziunea Social a Persoanelor cu Dizabiliti 2014-2020;
Strategia Naional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Copilului 2014 2020;
Strategia Naional pentru Promovarea mbtrnirii Active i Protecia Persoanelor
Vrstnice pentru perioada 2015-2020;
Strategia Naional de Sntate 2014-2020/ Strategia Naional pentru Sntatea Mintal a
Copilului i Adolescentului 2015-2020.
Referitoare la alte strategii
Se va descrie modul n care proiectul relaioneaz/se ncadreaz/rspunde unei strategii naionale n
domeniu, modul n care proiectul se coreleaz cu alte proiecte finanate din fonduri publice/private n
regiune/ jude/naional, modul n care proiectul se ncadreaz n strategia naional sau local de
dezvoltare, etc.
Se completeaz conform opiunii selectate cu informaii relevante privind strategiile selectate.
14. Riscuri
Descriere:
Se vor descrie principalele constrngeri i riscuri identificate pentru implementarea proiectului
Detaliere riscuri:
Nr. crt.

Risc identificat
Masuri de atenuare ale riscului
Se va completa pentru fiecare Se vor descrie msurile de diminuare/remediere cu
risc
identificat
pentru precizarea impactului pentru fiecare risc identificat
implementarea proiectului
semnificativ/mediu/mic.
Atentie !!! Nu se va acorda prioritate numrului riscurilor identificate.
15. Principii orizontale
Egalitate de anse
A se vedea n acest sens recomandrile din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale n cadrul
proiectelor finanate din Fondurile Europene Structurale i de Investiii 2014-2020, i, dac este cazul
msurile minime impuse prin Ghidul solicitantului.
Egalitatea de gen
Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie s ncorporeze diverse aciuni, ca parte
integrant a stadiilor din ciclul de via al unui proiect, care s reflecte modul n care va fi transpus
principiul mai sus menionat.
Respectarea principiului egalitii de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare
i participare pentru ambele sexe n toate sferele vieii publice i private. Egalitatea de gen este opusul
inegalitii de gen, nu a diferenelor de gen, i urmrete promovarea participrii depline a femeilor i
brbailor n societate.
Se vor prezenta. dup caz, acele msuri specifice prin care se asigur respectarea prevederilor legale
n domeniul egalitii de gen.
Se completeaz cu o prezentare a modului n care beneficiarul va asigura egalitatea de anse i de
tratament ntre angajai, femei i brbai, n cadrul relaiilor de munc de orice fel.
Nediscriminare
Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminrii, proiectul trebuie s ofere o descriere a
modului n care activitile desfurate se supun reglementrilor care interzic discriminarea.
Se completeaz cu o prezentare a modului n care beneficiarul va asigura condiiile pentru prevenirea
oricrei forme de discriminare n implementarea proiectului.
Prin discriminare se nelege orice deosebire, excludere, restricie sau preferin, pe baz de ras,
naionalitate, etnie, limb, religie, categorie social, convingeri, sex, orientare sexual, vrst,
handicap, boal cronic necontagioas, infectare HIV, apartenen la o categorie defavorizat, precum
i orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrngerea, nlturarea recunoaterii, folosinei sau
exercitrii, n condiii de egalitate, a drepturilor omului i a libertilor fundamentale sau a drepturilor
recunoscute de lege, n domeniul politic, economic, social i cultural sau n orice alte domenii ale vieii
publice (Ordonana de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor
formelor de discriminare, Art. 2.1).
Accesibilitate persoane cu dizabiliti
Conceptul de accesibilitate este definit n Strategia european a dizabilitii 2010 - 2020 - Rennoirea

Ministerul Fondurilor Europene


angajamentului ctre o Europ fr bariere ca posibilitatea asigurat persoanelor cu dizabiliti de a
avea acces, n condiii de egalitate cu ceilali ceteni, la mediul fizic, transport, tehnologii i sisteme
de informaii i comunicare, precum i la alte faciliti i servicii .
Se completeaz cu o prezentare a modului n care solicitantul se va asigura c principiul accesibilitii
va fi respectat. (n cadrul tuturor investiiilor n infrastructur, se va avea n vedere ca toate
obstacolele fizice s fie nlturate / ameliorate, vor fi prevzute spaii speciale de acces n vederea
asigurrii accesibilitii pentru persoanele cu dizabiliti, ndeplinind astfel prevederile legislaiei n
vigoare cu privire la accesul n cldirile i structurile de utilitate public).
Schimbri demografice
Conceptul de schimbri demografice descrie structura de vrst a unei populaii care se
adapteaz permanent la schimbri n condiiile sau mediul de via. n consecin, modificrile n
compoziia structurii de vrst reprezint rezultatul schimbrilor sociale.
Uniunea European se confrunt cu schimbri demografice majore, reprezentate de:

mbtrnirea populaiei;
Rate sczute ale natalitii;
Structuri familiale modificate;
Migraie.
Schimbrile demografice impun o serie msuri proactive, cum ar fi:
mbuntirea condiiilor de munc i a posibilitilor de angajare a persoanelor n vrst;
sprijinirea oportunitilor de formare n vederea creterii nivelului de ocupare a forei de
munc, de reconversie profesional i de incluziune social a femeilor, a tinerilor i a
persoanelor n vrst;

furnizarea de servicii sociale de interes general care s ajute familiile i copii, s ofere faciliti
i ngrijire persoanelor n vrst;

DEZVOLTARE DURABIL
A se vedea n acest sens recomandrile din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale n cadrul
proiectelor finanate din Fondurile Europene Structurale i de Investiii 2014-2020, i, dac este cazul
msurile minime impuse prin Ghidul solicitantului.
Poluatorul pltete
Se completeaz prin referirea la modul n care proiectul va aduce o contribuie la respectarea
principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare s fie suportat de cei care o
genereaz
Protecia biodiversitii
n vederea protejrii acestui valoros capital natural i asigurrii unei stri favorabile de conservare
a habitatelor naturale, este important implementarea msurilor privind conservarea i protejarea
biodiversitii n orice proiect de dezvoltare viitoare.
Biodiversitatea implic patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea
speciilor, diversitatea genetic i diversitatea etnocultural.
Se completeaz, spre exemplu, prin referirea la modul n care proiectul va aduce o contribuie la
implementarea legislaiei privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor
umede etc...
Utilizarea eficient a resurselor
Se va completa cu descrierea efectiv a activitilor din proiect orientate ctre direcionarea
investiiilor spre opiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizrii resurselor i
cele mai durabile, evitarea investiiilor care pot avea un impact negativ semnificativ
asupra mediului sau climatului i sprijinirea aciunilor de atenuare a altor eventuale impacturi,
adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opiuni de
investiii asupra ciclului de via sau creterea utilizrii achiziiilor publice ecologice.
Atenuarea i adaptarea la schimbrile climatice
Prin schimbri climatice se neleg acele schimbri ale climatului pe glob datorit activitii umane,
n principal datorit emisiilor de gaze cu efect de ser (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al cror
efect principal este nclzirea global a atmosferei.
Adaptarea nseamn luarea de msuri pentru a consolida rezistena societii la schimbrile
climatice i pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.
Atenuarea nseamn reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de ser.
Se completeaz, spre exemplu, cu descrierea modului n care activitile proiectului, prin msurile
dedicate ariilor naturale protejate, n special zonele mpdurite, zonele umede sau alte tipuri de
infrastructur verde, contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc;
Reziliena la dezastre
Se completeaz cu descrierea modului n care activitile proiectului contribuie, spre exemplu, la

10

Ministerul Fondurilor Europene


msurile de protecie a biodiversitii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor i
alte msuri de infrastructur verde, ce contribuie la reinerea natural a apei i reducerea riscului
de secet, prevenirea i reducerea riscurilor de inundaii i incendii de pdure.
16. Metodologie
Metodologie
Vor fi descrise:
managementul proiectului: organizaiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de
proiect, repartizarea atribuiilor, rolurile persoanelor implicate etc. precum si monitorizarea
interna a activitilor proiectului;
modalitatea de implementare a activitilor/sub activitilor
modalitatea de identificare i implicare a membrilor grupului int n activitile proiectului
modalitatea de implicare a membrilor grupului int n activitile proiectului
modalitatea prin care se va asigura prezenta membrilor grupului int n activitile
proiectului
alte aspecte relevante privind metodologia de implementare
17. Indicatori prestabilii
Se completeaz pentru fiecare component
Indicatori prestabilii de rezultat
Nr
.
cr
t.

Denumire indicator

Anul
Valoare
de
Total
referina referin
a

Femei

Regiuni
Regiuni
mai
Barb
dezvolt puin
ati
ate
dezvolt
ate

.
Indicatori prestabilii de realizare
Nr
.
cr
t.

Denumire indicator

Valoar
e
Anul de
referi referin Total
na
a

Regiuni
Regiuni mai
Barbat
Femei
dezvolt putin
i
ate
dezvolt
ate

Se vor selecta din nomenclatorul definit de ctre AM/OI prin apel, doar indicatorii prestabilii de
realizare i rezultat (din programul operaional) la care contribuie proiectul.
Atenie !!! Se vor completa doar cmpurile Denumire indicator si Total.
18. Plan de achiziii
Se completeaz pentru fiecare membru al parteneriatului, dup caz.
Pentru Tip contract, tip procedur i moned se selecteaz din nomenclator.
Pentru procedurile de achiziii nedemarate la data depunerii CF se vor completa doar valoarea i
datele estimate de derulare.
Data
Data
Data
Data
Nr. Titlu Descriere
Tip
Valoare
Tip
CPV
Moneda
publicare publicare semnare transmitere
crt. achiziie achiziie
contract contract
procedura
procedura rezultat contract J.O.U.E

Se vor introduce TOATE achiziiile preconizate a fi efectuate in cadrul proiectului. La momentul


completrii bugetului proiectului acestea vor fi alocate pe subactiviti prin selectarea acestora din
lista.
19. Resurse umane implicate
Resurse umane implicate va rugam
Managerul de proiect i coordonatorii din partea partenerilor pentru activitile acestora se
nominalizeaz nc din faza de depunere a cererii de finanare, prin completarea seciunilor
relevante din formularul cererii de finanare. Se vor completa: rol, NUME PERSOANA, codul
ocupaiei, atribuii, fisa de post
Totodata, in acesta sectiune se vor ncrca n sistemul electronic CV-urilor n format Europass

11

Ministerul Fondurilor Europene


(format .pdf semnat de titular pe fiecare pagin) i a documentelor justificative din care s reias
experiena profesional a expertului, precum i calificrile acestuia (n format .pdf, semnate
Conform cu originalul), evaluatorii putnd evalua experiena profesional relevant a expertului,
propus precum i calificrile (studiile) acestuia.
Pentru restul experilor se vor completa urmtoarele informaii: rol n proiect, codul ocupaional
(se selecteaz din nomenclator) si fisa postului.
CERINE FIA POSTULUI
EDUCAIE SOLICITATA
Descriere
Durata solicitat
EXPERIENA SOLICITATA
Descriere
Durat solicitat
COMPETENE SOLICITATE
Se va completa cu descrierea competenei specifice
LIMBI STRAINE SOLICITATE

Descriere
Limba 1
nelegere
Vorbire
Scriere

Se va detalia nivelul de audiie i scriere


Se va detalia nivelul de conversatie si pronuntie
Se va detalia nivelul de scriere
CURRICULUM VITAE

Comepetente
Nume
Prenume
Data nasterii
Tara
Telefon
Fax
Email
EDUCAIE
Data nceperii
Data finalizrii
Instituie
Adres
Calificare
EXPERIEN
Data nceperii
Data finalizrii
Instituie
Adres
Poziie
Detalii
COMPETENE
Denumire
Detalii
LIMBI STRINE CUNOSCUTE
Se va completa n mod similar pentru fiecare limb strin cunoscut
Limba 1
nelegere
Vorbire
Scriere

Se va detalia nivelul de audiie i scriere


Se va detalia nivelul de conversaie si pronunie
Se va detalia nivelul de scriere

20. Resurse materiale implicate


Resurse materiale implicate
Se va completa n mod similar pentru fiecare localizare a proiectului
Titlu
Pus la dispoziie de
Adresa
Informaii extra

Sediu proiect
Se selecteaz din nomenclator. Se va completa cu numele entitii implicat
n proiect care pune la dispoziie resursa material.
Se va completa cu date referitoare la proveniena resursei fie cu adresa
exact unde este localizat.
Se va completa cu informaii suplimentare relevante referitoare la resursa

12

Ministerul Fondurilor Europene


material
Se vor preciza resursele materiale aferente activitilor prevzute prin proiect:
informaiile privind terenul i/sau cldirile unde urmeaz a se
realiza investiia,
se vor meniona care sunt construciile pe care se va interveni prin
proiect.
dotrile, echipamente IT deinute i utilizate pentru implementarea
proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de
finanare;
Se va meniona care dintre echipamentele existente se vor folosi n cadrul
proiectului i pentru ce activiti.
AR
LOCALITATE
COD POSTAL
Resursa
Se va preciza tipul de
resurs materiala pusa
la dispozitie aferenta
activitilor prevzute
prin proiect

Cantitate
Se va completa cu
cantitatea resursei pus
la dispoziie prin proiect

UM
Se va completa cu
unitatea de msur

Partener
Se va completa cu numele
entitii ce va asigura
Resursa.

21. Activiti previzionate


Se vor enumera activitile ce urmeaz a fi derulate, n vederea obinerii rezultatelor previzionate, cu
precizarea termenelor estimate. Astfel, fiecare activitate introdus n aplicaie va fi corespunztoare
unui rezultat definit anterior n apel. n funcie de apel, activitile vor putea avea una sau mai multe
subactiviti.
Titlu activitate/sub
activitate
Titlul subactiviti

Anul inceperii

Luna inceperii

Anul finalizarii

Luna finalizarii

Anul in care va
ncepe
subactivitatea

Luna in care va
ncepe activitatea

Anul in care se
va
finaliza
activitatea

Luna in care se va
finaliza activitatea

Detalierea subactivitii
Se va descrie modalitatea de implementare a subactivitii.
Rezultate previzionate
Se vor selecta din rezultatele definite anterior.
Amplasamentele din cadrul subactivitii
Denumire
Se vor selecta din aplasamentele definite anterior
locatiile unde se va desfasura subactivitatea.

13

Ministerul Fondurilor Europene

22. Buget - Activiti i cheltuieli Tabela buget


Descrie
rea
cheltui
elii

Activit
i/Cheltui
eli

Neeligi
bile
[LEI]

TVA
neeligi
bile
[LEI]

Neramburs
abil
More [LEI]

Ajutor
de
stat

UE
[LEI]

Tip
Ajutor
de stat

Achizi
ie

Total
eligib
ile
[LEI]

UE
Less
[LEI]

Furniz
at

U.
M.

Pre
unitar
(fr
TVA)
[LEI]

Cantit
ate

Total
eligibi
le
Less
[LEI]

UE
More
[LEI]

Total
eligibi
le
More
[LEI]

Publi
c
[LEI]

Contrib
uie
proprie
[LEI]

Intensita
tea
interven
iei
(%)

Valoare
total
(fr
TVA)
[LEI]

Publi
c
Less
[LEI]

Contrib
uie
proprie
Less
[LEI]

Referin

docume
nt
justifica
tiv

Valoa
re
TVA
[LEI]

Publi
c
More
[LEI]

TVA
eligibil
e
[LEI]

Eligi
bile
[LEI]

Nerambur
sabil
[LEI]

Contrib
uie
proprie
More
[LEI]

Buget
de
stat
[LEI]

Neramburs
abil
Less [LEI]

Buget
de
stat
Less
[LEI]

Buget
de
stat
More
[LEI]

Justificare calcul buget


eligibil
atunci cnd este diferit
de bugetul total

Se completeaz pentru fiecare componenta, de Lider si fiecare partener, dup caz


Total
proi
ect

Total
eligibil
actualiza
t proiect

Total
Total
Total
eligibil
neeligi
nerambur
neactual
bil
sabil
izat
proiect
proiect
Componente

Total
ajutor
de
stat

Total
contrib
utie
proprie

Intensitat
ea
interventi
ei

Activitatea
1
Subactivitatea
1.1.
Subactivitatea
1.2.
Activitatea
2
Subactivitatea
2.1.
Subactivitatea
2.2.
Total proiect
Parteneri
Lider
Membru 1

In vederea completrii bugetului este obligatorie definirea activitilor si sub activitilor, stabilirea
locaiilor din proiect, detalierea rezultatelor, detalierea achiziiilor precum si selectarea sursei de
cofinanare.

14

Ministerul Fondurilor Europene

Primul pas in adugarea cheltuielilor in bugetul MySMIS este selectarea tipului de regiune si anume:
Regiuni mai puin dezvoltate
Regiuni mai dezvoltate
ncadrarea cheltuielilor pe regiuni este detaliata in ghidul condiii specifice aferent apelului nr.1.
Pasul 2
Completarea formularului aferent cheltuielii
Pentru acest pas este necesara completarea urmtoarelor cmpuri:
Descrierea cheltuielii in acest cmp se vor introduce informaii privind denumirea cheltuielii,
precum si descrierea tehnic a acesteia (ex: laptop, procesor i7, 8 gb ram, etc.)
Categorie se va selecta din nomenclator categoria inc are se ncadreaz cheltuiala
Subcategorie se va selecta din nomenclator subcategoria in care se ncadreaz cheltuiala
Tip se va selecta daca cheltuiala este directa sau indirecta
Achizitie daca cheltuiala reprezint o achiziie si aceasta a fost deja introdusa la seciunea
Plan de Achiziii in acest moment poate fi asociata cheltuielii.
U.M. unitatea de msura
Cantitate cantitatea folosita in cadrul subactivitii
Pre unitar fr tva
Procent TVA se va introduce procentul TVA aplicabil cheltuielii
Nerambursabil se calculeaz valoarea nerambursabila aferenta cheltuielii (in funcie de
cofinanarea stabilita prin ghidul solicitantului condiii specifice pentru apelul nr.1).
Justificare va rugam sa justificai necesitatea efecturii cheltuielii, cantitatea si costul unitar.
Atentie !!!
Pentru justificarea costurilor detaliate in buget este permisa incarcarea in sitem de documente
suport. (studii, analize, etc)
In cazul in care cheltuiala este aferenta unei scheme de ajutor de stat se va selecta DA. In acest
moment sistemul afieaz cmpurile suplimentare in care trebuie sa selectai din nomenclatoarele
disponibile informaii cu privire la:
Schema de ajutor de stat;
Categoria de ajutor de stat;
Subcategorie de ajutor de stat. (aceste informaii vor fi publicate in ghidurile specifice in
msura in care conin scheme de ajutor de stat)
23. Buget Rezultate
Nu este necesar pentru apelul nr.1 si apelul nr 2 POCU.
Nr.crt.

Detalii rezultat

Buget eligibil

% din totalul
bugetului eligibil

29. Buget Tema secundara FSE


Co
d

Tip tema secundara ESF

Buget eligibil

% din totalul bugetului eligibil

Se selecteaz din
nomenclator
Temele vizate de apelul 1 si
2 sunt:
01. Sprijinirea tranziiei
ctre o economie cu emisii
sczute de dioxid de carbon
i eficient din punctul de
vedere al utilizrii
resurselor.
02. Inovare social
06. Nediscriminare
24. Vizualizare proiect
Va genera Cererea de finanare cu toate datele introduse i salvate n funciile anterioare.

15

Ministerul Fondurilor Europene


25.Transmitere proiect
Pentru transmiterea proiectului dumneavoastr este necesara blocarea editarii acestuia de catre
reprezentantul lega/imputenicit.
La momentul folosirii acestei functii sitemul va afisa un nomenclator din care aveti posibilitatea de a
selecta Autoritatea la care va fi transmis.
Dupa blocare proiectul poate fi transmis.

16

S-ar putea să vă placă și