Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa 2 Criteriile de evaluare i selecie tehnic i financiar

Nr. Criterii de selecie Explicaii Punctaj


crt.
1 RELEVAN msura n care proiectul contribuie la realizarea Max. 30
obiectivelor din documentele strategice relevante i la Min. 21
soluionarea nevoilor specifice ale grupului int.
1.1 Proiectul se ncadreaz n strategiile aferente domeniului, 6
Proiectul contribuie la ndeplinirea obiectivelor din documentele
existente la nivel comunitar, naional, regional, local, instituional,
strategice relevante pentru proiect1.
dup caz prin obiectivele, activitile i rezultatele propuse.
1.2 Natura i dimensiunea grupului int in cont de natura i 6
complexitatea activitilor implementate i de resursele puse la
dispoziie prin proiect (acesta trebuie compus doar din persoanele
Grupul int este definit clar i cuantificat, n relaie cu analiza de
care beneficiaz n mod direct de activitile proiectului)
nevoi i resursele din cadrul proiectului
Categoriile de grupul int sunt clar delimitate i identificate din
perspectiva geografic i a nevoilor
1.3 Nevoile grupului int vizat prin proiect sunt identificate de ctre 7
Nevoile grupului int sunt clar identificate, fundamentate prin solicitant pe baza unei analize proprii, avnd ca surse alte studii,
analiza proprie a solicitantului, sunt specifice proiectului i date statistice i/sau cercetarea proprie
corelate cu obiectivele acestuia (se va face referire la sursele de
informaii pentru analiza de nevoi realizat de solicitant) Proiectul prezint detaliat metodologia i rezultatele analizei,
informaiile oferite fiind credibile
1.4 Proiectul contribuie prin activitile propuse la promovarea Este prezentat n proiect modalitatea n care sunt respectate 3
temelor orizontale din POCU 2014-2020, conform specificaiilor

1
Se va face referire, dup caz, la documente strategice prevzute n Ghidul Solicitantului.
Nr. Criterii de selecie Explicaii Punctaj
crt.
din Ghidului Solicitantului (dezvoltare durabil, egalitate de temele orizontale ale UE, specificate n Ghidul Solicitantului pentru
anse, nediscriminare, cooperare transnaional - acolo unde domeniul respectiv
este cazul)
1.5 Proiectul contribuie prin activitile propuse la promovarea Este prezentat n proiect modalitatea n care sunt respectate 3
temelor secundare din POCU 2014-2020, conform specificaiilor temele secundare ale UE, specificate n Ghidul Solicitantului
din Ghidului Solicitantului (utilizare TIC, inovare social) pentru domeniul respectiv
1.6 Este descris experiena solicitantului i a partenerilor, implicarea 5
acestora n proiect i sunt prezentate resursele materiale i umane
pe care le are fiecare la dispoziie pentru implementarea
Descrierea clar a partenerilor, a rolului acestora, a utilitii i proiectului
relevanei experienei fiecrui membru al parteneriatului n
raport cu nevoile identificate ale grupului int i cu obiectivele Activitatea partenerului este strict legata de activitile pe care le
proiectului va implementa

Implicarea partenerului n proiect aduce plus-valoare, maximiznd


rezultatele proiectului i calitatea acestora
2 EFICACITATE msura n care rezultatele proiectului contribuie Max. 30
la atingerea obiectivelor propuse Min. 21
2.1 Exist corelaie ntre activiti, realizrile imediate (natur i inte) 7
i grupul int (natur i dimensiune)

Indicatorii de realizare imediat sunt rezultatul direct al Activitile sunt descrise detaliat i contribuie n mod direct la
activitilor proiectului, intele sunt realiste (cuantificate corect) atingerea indicatorilor de realizare imediat propui prin proiect,
i conduc la ndeplinirea obiectivelor proiectului avnd n vedere resursele financiare, umane i materiale ale
proiectului

intele propuse sunt stabilite n funcie de tipul activitilor,


Nr. Criterii de selecie Explicaii Punctaj
crt.
graficul de planificare a activitilor, resursele prevzute, natura
rezultatelor
2.2 Exist corelaie ntre realizrile imediate, rezultate (natur i inte) 7
i obiectivele de program
Indicatorii de rezultat sunt corelai cu obiectivele proiectului i
conduc la ndeplinirea obiectivelor de program Rezultatele proiectului contribuie la realizarea obiectivelor de
program aferente domeniului respectiv
2.3 Este identificat modalitatea de recrutare a grupului int i Se ofer detalii privind modalitatea de identificare i implicare a 5
proiectul justific de ce sunt abordate anumite categorii membrilor grupului int n activitile proiectului (asigurarea
specifice de persoane care fac parte din grupul int (n cazul n prezenei numrului de membri propus, ca de exemplu prezena la
care aceast condiie este aplicabil n contextul Ghidului sesiuni de instruire)
Solicitantului)
2.4 Sunt descrise beneficiile suplimentare pe care membrii grupului 5
int le primesc exclusiv ca urmare a implementrii proiectului
Proiectul prezint valoare adugat
Impactul estimat asupra grupului int i asupra domeniului este
realist
2.5 Proiectul prevede msuri adecvate de monitorizare n raport cu Modalitatea de realizare a monitorizrii interne a activitilor 3
complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea proiectului poate constitui o garanie a atingerii rezultatelor
rezultatelor vizate propuse
2.6 Sunt descrise premisele n care proiectul poate fi implementat cu 3
n proiect sunt identificate supoziiile i riscurile care pot afecta succes, precum i riscurile i impactul acestora asupra desfurrii
atingerea obiectivelor proiectului i este prevzut un plan de proiectului i a atingerii indicatorilor propui
gestionare a acestora
Sunt prezentate msurile de prevenire a apariiei riscurior i de
Nr. Criterii de selecie Explicaii Punctaj
crt.
atenuare a efectelor acestora n cazul apariiei

Se va ine cont de realismul descrierii riscurilor i a eficienei


msurilor de prevenie i de minimizare a efectelor (nu se va
acorda prioritate numrului riscurilor identificate)
3 EFICIEN msura n care proiectul asigur utilizarea optim a Max. 30
resurselor (umane, materiale, financiare), n termeni de calitate, Min. 21
cantitate i timp alocat, n contextul implementrii activitilor
proiectului n vederea atingerii rezultatelor propuse
3.1 Costurile incluse n buget sunt realiste n raport cu nivelul pieei, Este prezentat o analiz a costurilor de pe pia pentru 5
fundamentate printr-o analiz realizat de solicitant. servicii/bunuri similare
3.2 Exist un raport rezonabil ntre rezultatele urmrite i costul alocat 6
acestora;

Este justificat alegerea opiunilor tehnice n raport cu activitile,


Costurile incluse n buget sunt oportune n raport cu activitile
rezultatele i resursele existente, precum i nivelurile aferente ale
propuse i rezultatele ateptate.
costurilor estimate;

Nu se vor analiza cheltuielile efectuate exclusiv n beneficiul


managementului/administrrii proiectului.
3.3 Poziiile membrilor echipei de management a proiectului sunt 4
Resursele umane (numr persoane, experiena profesional a justificate, avnd atribuii individuale, care nu se suprapun, chiar
acestora, implicarea acestora n proiect) sunt adecvate n raport dac proiectul se implementeaz n parteneriat sau se apeleaz la
cu activitile propuse i rezultatele ateptate. externalizare;

Echipa de implementare a proiectului este adecvat n raport cu


Nr. Criterii de selecie Explicaii Punctaj
crt.
planul de implementare a proiectului i cu rezultatele estimate;

Implicarea n proiect a tuturor membrilor echipei este adecvat


realizrilor propuse i planificrii activitilor (activitatea
membrilor echipei de proiect este eficient)
3.4 Resursele materiale puse la dispoziie de solicitant i parteneri 4
(dac este cazul) sunt utile pentru buna implementare a
proiectului (sedii, echipamente IT, mijloace de transport etc.);
Resursele materiale sunt adecvate ca natur, structur i
dimensiune n raport cu activitile propuse i rezultatele Necesitatea resurselor materiale ce urmeaz a fi achiziionate din
ateptate. bugetul proiectului este justificat i contribuie la buna
implementare a acestuia (sedii, echipamente IT, mijloace de
transport etc.).
3.5 Planificarea activitilor se face n funcie de natura acestora, 4
succesiunea lor este logic;
Planificarea activitilor proiectului este raional n raport cu
natura activitilor propuse i cu rezultatele ateptate. Termenele de realizare in cont de durata de obinere a
rezultatelor i de resursele puse la dispoziie prin proiect
3.6 Este justificat nevoia de subcontractare, n relaie cu activitile 2
Resursele care vor fi sub-contractate sunt justificate n raport cu
proiectului i cu resursele existente la solicitant i la partener, dac
activitile i cu rezultatele proiectului.
este cazul.
4 SUSTENABILITATE msura n care proiectul asigur Max. 10
continuarea efectelor sale i valorificarea rezultatelor obinute Min. 7
dup ncetarea sursei de finanare
4.1 Proiectul include activiti n timpul implementrii care duc la Proiectul are prevzute, din timpul implementrii, aciuni/activiti 8
valorificarea rezultatelor proiectului dup finalizarea acestuia. care duc la sustenabilitatea proiectului (de exemplu, crearea de
Nr. Criterii de selecie Explicaii Punctaj
crt.
parteneriate, implicare n proiect a altor factori interesai, alocarea
n bugetul viitor a unei sume pentru continuarea activitii,
valorificarea rezultatelor printr-un alt proiect/alte activiti,
demararea unor activiti care s continue proiectul prezent etc.);

Planul de implementare al proiectului include etapele de validare /


avizare / aprobare a rezultatelor imediate de ctre stakeholderi, ca
premis a asigurrii sustenabilitii.
4.2 Diseminarea rezultatelor ctre alte entiti (de exemplu 7
metodologii, materiale de instruire, curricula etc.);
Proiectul include activiti n timpul implementrii care duc la
Utilizarea rezultatelor proiectului n activiti/proiecte ulterioare;
transferabilitatea rezultatelor proiectului ctre alt grup int/ alt
sector etc. Proiectul i/sau rezultatele obinute n urma implementrii
acestuia sunt multiplicate la diferite niveluri (local, regional,
sectorial, naional).

S-ar putea să vă placă și