Sunteți pe pagina 1din 2

NUMERALUL-FISA RECAPITULATIVA

Numeralul este partea de vorbire flexibila care are inteles lexical deplin si
exprima un numar sau ordinea numerica a obiectelor.
Numeralul dupa structura poate fi:
a) numerale simple: doi, cinci, zece, suta, milion etc.
b) numerale compuse: doisprezece, treizeci si doi, saptezeci etc.
Numeralul dupa sens poate fi:
a) numerale cardinale: sapte, noua, o mie etc.
Numeralele cardinale exprima un numar abstract sau concret : sase, unsprezece, douazeci etc.
b) numerale ordinale: al doilea, a doua, al saptelea etc.
Numeralele ordinale exprima ordinea prin numarare a obiectelor: intaiul, al treilea, a treia, al unsprezecelea.
Numeralul are valoare substantivala cand este folosit singur in context, in sensul ca nu arata numarul obiectelor
denumite printr-un substantiv sau ordinea acestora.
Cei cinci au sosit tarziu.
Colegul tau este al doilea.
Numeralul indeplineste aceleasi functii sintactice ca si substantivul.
subiect Cei doi sunt in clasa.Al treilea n-a fost prezent.
nume predicativ Noi suntem patru.
atribut genitival Propunerea celor trei a fost acceptata.
complement direct Ii astept pe cei doi.
complement indirectM-am adresat celor trei.
Cand insotesc un substantiv numeralele cardinale de la unu la nouasprezece (inclusiv), precum si numeralele ordinale,
au valoarea adjectivala si functie sintactica de atribut adjectival:
Pe strada trec optsprezece elevi.
Ei locuiau in trei camere.
Eleva aceea este in clasa a doua.
Observatii:
Numeralele de la douazeci in sus au valoare substantivala si cand sunt urmate de un substantiv, iar substantivul
respectiv este legat de numeral prin prepozitia de, cu functie sintactica de atribut prepozitional:
Noi am cumparat douazeci si cinci de caiete.
douazeci si cinci = numeral cardinal propriu-zis, compus, cu valoare substantivala, cazul acuzativ, functie sintactica de
complement direct.
Numeralele cardinale colective exprima ideea de grupare a obiectelor:amandoi, amandoua, ambii, ambele,
catesitrei, catesitrele, tustrei, tuspatru, tuscinci.
Pot avea:
valoare substantivala: In clasa au sosit amandoua.
valoare adjectivala: Tustrei feciorii babei umblau in carausie. (I. Creanga)
Numeralele multiplicative exprima cresterea cantitativa proportionala si precisa a unui obiect sau a unei actiuni (indoit,
insutit, dublu).
Pot avea:
valoare adjectivala cand determina un substantiv: Efortul indoit a fost rasplatit.
valoare adverbiala cand determina un verb: Noi am castigat intreit.
valoare substantivala prin articulare: Indoitul salariului a fost discutabil.
Numeralele distributive exprima gruparea si repartizarea numerica a obiectelor. Pot avea:
valoare substantivala: Cate patru s-au trezit.
valoare adjectivala: Noaptea a lasat pe flori / Cate trei randuri de salbe. (G. Cosbuc)
valoare adverbiala: Mergeau pe strada cate patru.
Numeralele adverbiale indica de cate ori insusirea sau caracteristica exprimata de adjectiv sau de adverb este
superioara sau inferioara altei insusiri sau caracteristici.
Aceste numerale se numesc adverbiale, deoarece ca si adverbele determina un verb, un adjectiv sau un alt adverb.
Pot insoti:
un verb: El s-a lovit de trei ori in usa.
un adjectiv la gradul comparativ de superioritate: Oastea marelui vizir este de zece ori mai numeroasa
decat a lui Mihai.
un adverb la gradul comparativ de superioritate: Primul concurent a alergat de doua ori mai repede decat
al cincilea.
Observatii:
Numeralul adverbial o data se poate confunda cu substantivul o data si adverbul de timp odata. Contextul ne ajuta sa le
distingem:
O data am citit, iar de doua ori am povestit. (numeral adverbial)
Am notat o data memorabila in carnet. (substantiv)
Ti-am povestit odata acea intamplare. (adverb de timp)