Sunteți pe pagina 1din 1

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA


Nr. 2058 din 19 ianuarie 2016

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: actualizarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru problemele romilor la nivelul
municipiului Alexandria.

Prin expunerea de motive nr. 2057 din 19 ianuarie 2016, Primarul municipiului Alexandria
propune intocmirea de catre Directia Administratie Publica Locala a unui proiect de hotarare cu privire la
actualizarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru problemele romilor la nivelul municipiului
Alexandria.
Necesitatea si oportunitatea proiectului.
Prin HCL nr. 86/31.10.2012 a fost infiintat Grupul de lucru local pentru problemele romilor la
nivelul municipiului Alexandria.
Actualizarea Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor la nivelul municipiului
Alexandria este necesara deoarece au avut loc modificari in structurile de personal ale institutiilor care au
desemnat reprezentanti.
Legalitatea proiectului.
Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile pct. 8, sbpct. 2, lit. b, alin. (v), din HG nr.
18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand
minoritatii rome pentru perioada 2015-2020, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza:
(v) Grupul de lucru local (GLL) este format din expertul local pentru romi, reprezentani ai
instituiilor publice locale, membri ai consiliului local (inclusiv consilieri aparinnd minoritii rome),
membri ai organizaiilor neguvernamentale i un delegat al comunitii locale a cetenilor romni
aparinnd minoritii rome din cadrul GIL. GLL va fi nfiinat prin hotrre a consiliului local.
Grupul de lucru local (GLL) are ca atribuii:
- Elaborarea planului local de msuri privind incluziunea cetenilor romni aparinnd minoritii
rome prin armonizarea principalelor nevoi identificate prin procesul de facilitare comunitar n cadrul
GIL sau identificate de ctre autoritile publice locale, cu msurile prevzute n Strategie. Planul de
aciune va fi asumat de ctre consiliul local prin hotrre.
- Fiecare membru al GLL va fi responsabil pentru implementarea msurilor din aria sa de
activitate, cuprinse n planul local de aciune.
- Introducerea planului local de aciune privind incluziunea romilor n strategia de dezvoltare a
localitii.
- Transmiterea planului local de aciune ctre BJR n vederea introducerii n planul judeean de
msuri.
- Monitorizarea implementrii msurilor din planul de aciune local i formularea de propuneri n
vederea mbuntirii acestora.
- ntocmirea rapoartelor semestriale de monitorizare a progresului nregistrat n implementarea
planului de aciune local i transmiterea lor ctre primar, BJR i ANR.
Potrivit prevederilor legale mentionate mai sus consideram ca propunerea Primarului municipiului
Alexandria cuprinsa in expunerea de motive, este legala, necesara si oportuna, drept pentru care am
intocmit proiectul de hotarare cu privire la actualizarea Grupului de Lucru Local (GLL) pentru problemele
romilor la nivelul municipiului Alexandria, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie
va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

DIRECTOR EXECUTIV,

RODICA BAICU