Sunteți pe pagina 1din 1

Anul VI - Semestrul I - An universitar 2017/2018 S8-S14 Anul VI - Semestrul I - An universitar 2017/2018 S8-S14 6th Year - 1st Semester - Academic

Anul VI - Semestrul I - An universitar 2017/2018 S8-S14 6th Year - 1st Semester - Academic year 2017/2018 S8-S14 6eme Annee - 1er Semestre - 2017/2018 S8-S14
ORAR SCHEDULE EMPLOI DU TEMPS

Ziua Ora SERIA A SERIA B SERIA C SERIA D SERIA E Day Hour Jour Heure
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7:30
MEDICINA LEGALA LP DERMATO STAGIU 7:30 BOLI INFECTIOASE STAGIU 7:30
SPM CURS (AMF. DUCA)
OBSTETRICA GINECOLOGIE STAGIU (ELENA DOAMNA)
9:30 PSIHIATRIE STAGIU 9:30 9:30 OBSTETRICA GINECOLOGIE STAGIU (CUZA VODA)
OBSTETRICA GINECOLOGIE STAGIU (CUZA VODA) BOLI INFECTIOASE STAGIU BOLI INFECTIOASE STAGIU MICROBIOLOGIE CLINICA STAGIU (AMF. MICROBIOLOGIE)

11:30 M 11:30 11:30


OBSTETRICA-GINECOLOGIE CURS (AMF. CUZA VODA) OBSTETRICA-GINECOLOGIE CURS (AMF. ELENA DOAMNA) REUMATOLOGIE CURS (AMF. RECUPERARE MIC) DERMATOLOGIE CURS (SALA DERMATOLOGIE) L EPIDEMIOLOGIE CURS (SALA PARAZITI I)
L
PSIHIATRIE CURS (AMF. PSIHIATRIE) BOLI INFECTIOASE CURS (AMF. BOLI INFECTIOASE) O
U
U 13:30 EPID EPID N 13:30 13:30
ETICA LP S8- ETICA LP S8- DERM N
N LP S8- LP S8- SPM LP SPM LP D DERMATO STG
I S14 S14 STG D
S14 S14 A
ETICA ETICA I
15:30 Y 15:30 15:30
ETICA SI ECONOMIE IN SANATATE CURS (S8-S14) (AMF. SPM
LP S8- LP S8- SPM LP OMF CURS ( S9-S12) (AMF. CHIRURGIE) 15:30-17:30
MEDICALA III) LP
S14 S14 MICROBIOLOGIE CLINICA STAGIU (AMF. MICROBIOLOGIE)
17:30 ETICA ETICA ETICA ETICA 17:30 17:30 OMF STAGIU (S5-S8) 15:30-18:30
SPM SPM
LP S8- LP S8- LP S8- LP S8- SPM LP
LP LP
S14 S14 S14 S14
7:30 EPIDEM EPID 7:30 7:30
MED LEGALA
IO LP S8- MEDICINA LEGALA STAGIU ETICA LP S8-S14 LP S8- SPM CURS (AMF. DUCA) DERMATO STG
STAGIU
S14 S14 BOLI INFECTIOASE STAGIU
PSIHIATRIE STAGIU OBSTETRICA GINECOLOGIE STAGIU (CUZA VODA)
9:30 9:30 9:30
OBSTETRICA-GINECOLOGIE STAGIU (CUZA VODA) OBSTETRICA GINECOLOGIE STAGIU (ELENA DOAMNA) BOLI INFECTIOASE STAGIU T
BOLI INFECTIOASE STAGIU
U M
M 11:30 11:30 SPM SPM SPM 11:30 OBSTETRICA-GINECOLOGIE CURS (AMF. CUZA
A
MEDICINA LEGALA CURS (AMF. MED. LEGALA) OBSTETRICA-GINECOLOGIE CURS (AMF. ELENA DOAMNA) REUMATOLOGIE CURS (AMF. RECUPERARE MIC) DERMATOLOGIE CURS (SALA DERMATOLOGIE) E A
PSIHIATRIE CURS (AMF. PSIHIATRIE) LP LP LP VODA)
R S R
13:30 ETICA ETICA 13:30 13:30 MED MED
D SPM D
I LP S8- LP S8- MEDICINA LEGALA CURS (AMF. MED. LEGALA) GERIATRIE STAGIU (S6-S10) DERMATO STG LEGALA LEGALA
A LP I
S14 S14 STG STG
15:30 ETICA ETICA Y
MICROBIOLOGIE CLINICA STAGIU (AMF. 15:30 15:30
LP S8- LP S8- ETICA SI ECONOMIE IN SANATATE CURS (S8-S14) (AMF PEDIATRIE) GERIATRIE CURS (S6-S10) (AMF. PARHON) MEDICINA LEGALA CURS (AMF. MED LEGALA)
MICROBIOLOGIE) MF COPII CURS (AMF. MEDICALE I)
S14 S14
EPID ETICA MED
ETICA LP 17:30 17:30
17:30 ETICA SI ECONOMIE IN SANATATE CURS (S8-S14) (AMF. CHIRURGIE) LP S8- LP S8- LEG MED LEGALA STG
S8-S14
S14 S14 STG
7:30 ETICA 7:30 7:30
LP S8- MED LEGALA STAGIU DERMATO SPM LP DERMATO
OBSTETRICA-GINECOLOGIE STAGIU (CUZA VODA) S14 OBSTETRICA GINECOLOGIE STAGIU (ELENA DOAMNA) BOLI INFECTIOASE STAGIU STG STG BOLI INFECTIOASE STAGIU
W PSIHIATRIE STAGIU
BOLI INFECTIOASE STAGIU 9:30 9:30
9:30 OBSTETRICA GINECOLOGIE STAGIU (ELENA DOAMNA) M
M
E
E
I 11:30 ETICA ETICA ETICA ETICA D 11:30 SP SPM SPM SPM R 11:30
E OBSTETRICA-GINECOLOGIE CURS (AMF. CUZA VODA) LP S8- LP S8- LP S8- LP S8- OBSTETRICA-GINECOLOGIE CURS (AMF. ELENA DOAMNA) DERMATOLOGIE CURS (SALA DERMATOLOGIE) N M
S14 S14 S14 S14 BOLI INFECTIOASE CURS (AMF. BOLI INFECTIOASE) LP LP LP C PSIHIATRIE CURS (AMF. PSIHIATRIE)
R
E LP
C R
13:30 EPID ETICA 13:30 13:30
U EPID LP EPID LP EPID LP ETICA LP S SPM SPM
LP S8- LP S8- MEDICINA LEGALA CURS (AMF. MED. LEGALA) DERMATO STAGIU E
R S8-S14 S8-S14 S8-S14 S8-S14 D LP LP
I S14 S14 SPM LP D
A
15:30 SPM SPM GERIATRIE STAGIU 15:30 I 15:30 ETICA SI ECONOMIE IN SANATATE CURS (S8-S14)
SPM LP Y
OMF STAGIU (S9-S12) 16:30-19:30 LP LP (S8-S12) (AMF. MED LEGALA)
17:30 OMF STAGIU (S5-S8) 16:30-19:30 SPM SPM 17:30 17:30
OMF CURS (S5-S8) (AMF. CHIRURGIE) 17:30-19:30 OMF CURS (S9-S12) (AMF. CHIRURGIE) 17:30-19:30 SPM LP ETICA SI ECONOMIE IN SANATATE LP (S8-S14)
LP LP (AMF. MED LEGALA)
7:30 ETICA ETICA 7:30 7:30
DERM DERM. DERM.
MED LEGALA STAGIU LP S8- LP S8-
STG STG STG
OBSTETRICA-GINECOLOGIE STAGIU (CUZA VODA) OBSTETRICA-GINECOLOGIE STAGIU (ELENA DOAMNA) S14 S14
9:30 OBSTETRICA GINECOLOGIE STAGIU (CUZA VODA)
BOLI INFECTIOASE STAGIU BOLI INFECTIOASE STAGIU T 9:30 BOLI INFECTIOASE STAGIU 9:30
OBSTETRICA GINECOLOGIE STAGIU (ELENA DOAMNA)
H
11:30
J
EPIDEMIOLOGIE CURS (AMF. RECTORAT) NEONATOLOGIE CURS (S9-S12) (AMF. CUZA VODA) NEONATOLOGIE CURS (S5-S8) (AMF. CUZA VODA) U 11:30 11:30
J
REUMATOLOGIE CURS (AMF. RECUPERARE MIC) E
MF COPII CURS (SALA PARAZITI I) (S8-S14) R
O U
I 13:30 ETICA ETICA S 13:30 13:30 EPID EPID
EPID LP EPID LP D
LP S8- LP S8- D SPM CURS (AMF. RECTORAT) LP S8- LP S8-
S8-S14 S8-S14 MF ADULTI CURS (AMF. MEDICALA I) (S8-S14) I
S14 S14 A S14 S14
15:30 Y 15:30 15:30

17:30 17:30 17:30

7:30 ETICA 7:30 7:30


MED LEGALA STAGIU
LP
OBSTETRICA-GINECOLOGIE STAGIU (ELENA DOAMNA) BOLI INFECTIOASE STAGIU BOLI INFECTIOASE STAGIU BOLI INFECTIOASE STAGIU
9:30 PSIHIATRIE STAGIU 9:30 9:30 OBSTETRICA GINECOLOGIE STAGIU (CUZA VODA)
OBSTETRICA GINECOLOGIE STAGIU (ELENA DOAMNA) V
F E
V 11:30 ETICA EPID 11:30 11:30
EPID LP R N OBSTETRICA-GINECOLOGIE CURS (AMF. CUZA
I OBSTETRICA-GINECOLOGIE CURS (AMF. ELENA DOAMNA) LP S8- LP S8-
N PSIHIATRIE CURS (AMF. PSIHIATRIE) S8-S14 I BOLI INFECTIOASE CURS (AMF. BOLI INFECTIOASE) D VODA)
S14 S14
E ETICA D R
13:30 13:30 13:30
R
LP S8- A E
I
S14 Y D
15:30
GERIATRIE CURS (S6-S10) (AMF. PARHON) 15:30 I 15:30

17:30 17:30 17:30