Sunteți pe pagina 1din 3

Nume student

Num r de ordine: N=50, G=3


Grupa 3, Anul II, Anul universitar 2009/10

LABORATOR 8:
Prelucrarea m sur torilor indirecte nivelment geometric

Tabelul 1. Date ini iale


Linia de Diferen a de nivel g sit /cota Distan a dintre puncte
nivelment/Punctul [m] [km]
0 1 2
A-1 7,2980 16,00
1-2 9,6370 15,15
3-2 13,1620 13,00
3-B 24,9860 19,00
4-3 25,5340 16,00
4-1 29,1550 9,60
A (cot ) 131,8540
B (cot ) 160,6100

Tabelul 2. Cotele reperilor de nivelment


Cote vechi H/ Necunoscute Cote dup Abaterile standard ale
Reperul de
Cote provizorii H* xj compensare cotelor s x j
nivelment
[m] [m] [m] [mm]
0 1 2 3 4
A 131,8540 - 131,8540 -
1 139,1520 15,63 139,1676 63,08
2 148,7890 -4,38 148,7846 76,47
3 135,6270 -21,56 135,6054 65,48
4 110,0930 -58,32 110,0347 74,02

Tabelul 3. Ponderile m sur torilor


Linia de Ponderea
nivelment pij
i j
A-1 0,062500
1-2 0,066007
3-2 0,076923
4-3 0,062500
4-1 0,104167
3-B 0,052632

1
Tabelul 4. Diferen ele de nivel i compensarea lor
Abaterea standard
Diferen a de nivel a diferen ei de
Diferen a de nivel Corec ia
Linia de compensat nivel
m surat hij0 vij
nivelment hij s h0
[m] [mm] ij
[m]
[mm]
0 1 2 3 4
A-1 7,2980 15,63 7,3136 77,09
1-2 9,6370 -20,01 9,6170 75,01
3-2 13,1620 17,17 13,1792 69,49
4-3 25,5340 36,76 25,5708 77,09
4-1 29,1550 73,94 29,2289 59,71
3-B 24,9860 21,56 25,0076 84,01
Abaterea standard a unit ii de pondere s0 = 19,27 mm.

Tabelul 5. Ecua iile corec iilor


Necunoscute xj [mm] Termeni
1 2 3 4 liberi Corec ii
Linii de Ponderi
ai bi ci di Sume vij
nivelment pij ij
x1= x2= x3= x4= [mm]
15,63 -4,38 -21,56 -58,32 [mm]
0 1 2 3 4 5 6 7 8
A-1 0,06 1 0 0 0 0,0 1,0 15,63
1-2 0,07 -1 1 0 0 0,0 0,0 -20,01
3-2 0,08 0 1 -1 0 0,0 0,0 17,17
4-3 0,06 0 0 1 -1 0,0 0,0 36,76
4-1 0,10 1 0 0 -1 -96,0 -96,0 73,94
3-B 0,05 0 0 -1 0 -3,0 -4,0 21,56
Sume 1 2 -1 -2 -99,0 -99,0
[pvv]1=742,8397
[pvv]2=742,8397

Tabelul 6. Formarea ecua iilor normale


Nr. Linia
pij a b c d l s pa pb pc pd pl ps Control
pct niv.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 A-1 0,062500 1 0 0 0 0,0 1,0 0,062500 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,062500 0,062500
-
2 1-2 0,066007 -1 1 0 0 0,0 0,0 0,066007 0,066007 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
-
3 3-2 0,076923 0 1 -1 0 0,0 0,0 0,000000 0,076923 0,076923 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
-
4 4-3 0,062500 0 0 1 -1 0,0 0,0 0,000000 0,000000 0,062500 0,062500 0,000000 0,000000 0,000000
- - - -
5 4-1 0,104167 1 0 0 -1 -96,0 -96,0 0,104167 0,000000 0,000000 0,104167 10,000000 10,000000 10,000000
-
6 3-B 0,052632 0 0 -1 0 -3,0 -4,0 0,000000 0,000000 0,052632 0,000000 -0,157895 -0,210526 -0,210526
- - - - -
Sume 1 2 -1 -2 -99,0 -99,0 0,100660 0,142930 0,067055 0,166667 10,157895 10,148026 10,148026

2
Tabelul 7. Sistemul ecua iilor normale
a] b] c] d] ] s] Control
[pa 0,2327 -0,0660 0,0000 -0,1042 -10,0000 -9,9375 -9,9375
[pb 0,1429 -0,0769 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
[pc 0,1921 -0,0625 0,1579 0,2105 0,2105
[pd 0,1667 10,0000 10,0000 10,0000

Tabelul 8. Rezolvarea ecua iilor normale. Calculul coeficien ilor de pondere.


x1 x2 x3 x4 L Qx1x1 Qx2x2 Qx3x3 Qx4x4 S Control
0,2327 -0,0660 0,0000 -0,1042 -10,0000 -1 0 0 0 -10,9375
-1,000000 0,283688 0,000000 0,447695 42,978723 4,297872 0,000000 0,000000 0,000000 47,007979 47,007979

x1 =
15,626487 0,1429 -0,0769 0,0000 0,0000 0 -1 0 0 -1,0000
- - - -
0,124204 0,076923 0,029551 -2,836879 0,283688 1,000000 0,000000 0,000000 -4,102837 -4,102837
-
1,000000 0,619327 0,237921 22,840410 2,284041 8,051245 0,000000 0,000000 33,032943 33,032943
x2 =
-4,38494 0,1921 -0,0625 0,1579 0 0 -1 0 -0,7895
- - - -
0,144414 0,080802 -1,599060 0,175695 0,619327 1,000000 0,000000 -3,330469 -3,330469
-
1,000000 0,559513 11,072736 1,216608 4,288544 6,924529 0,000000 23,061931 23,061931

x3 =
-21,556453 0,1667 10,0000 0 0 0 -1 9,0000
- - -
0,067791 3,953402 0,613494 0,584442 0,559513 -1,000000 1,263744 1,263744
- - - -
1,000000 58,317116 9,049729 8,621179 8,253447 14,751123 18,641637 18,641637

x4 = Q xx 10,71 15,75 11,54 14,75


-58,317116
Qxx 3,27 3,97 3,40 3,84

-L= -0,1579
[(S-L)x]= -0,1579

Tabelul 9. Controlul global al compens rilor.


H1 H A + hA1 H 2 h12
139,1676 m 139,1676 m 139,1676 m
H3 H 2 h12 H B h3 B
135,6054 m 135,6054 m 135,6054 m
H4 H 3 h43 H1 h41
110,0347 m 110,0347 m 110,0347 m

Valorile mari ale abaterilor sunt date N-ul i G-ul folosite. Acest calcul nu este dect pentru a
exemplifica modul de calcul i de a urm ri opera iile efectuate ca model.