Sunteți pe pagina 1din 3

REFERAT

LABORATOR 6
TMPD

Abaterile standard empirice ale unor func ii folosite mai des n


m sur torile terestre
Aceast tem este mp r it n mai multe subteme, dat fiind simplitatea de calcul a
acestora. Fiecare sec iune a acestei lucr ri este notat cu o cifr , devenind un subcapitol al
acesteia, exemplu: sec iunea 2 a lucr rii 6 va fi notat cu 6.2. Valorile ini iale ale acestor teme
vor fi modificate cu ajutorul parametrilor n i g, unde n este num rul de ordine al studentului iar
g va fi num rul grupei din care acesta face parte, sub forma redus (1, 2 sau 3).

6.1. Calculul abaterii standard empirice al unei m sur tori repetate a unei distan e
cu acela i instrument.
Se consider o distan de 300-2,12*g+0,41*n m, m surat de 7 ori, cu acela i
n
instrument, o panglic cu precizia de cm. Se cere abaterea standard empiric a m sur torii.
g
(n i g au explica ia de mai sus).
Fiind caz particular, n care s 0i este acela i pentru toate m sur torile efectuate,
s 0 = s 0i n , unde n este num rul de repet ri al m sur torii.

6.2. Calculul abaterilor standard empirice ale valorilor direc iilor orizontale
Se consider 1 i 2 valorile a dou direc ii orizontale, m surate cu acela i aparat, pentru
care s-a determinat abaterea standard empiric s =0,2*n+g cc. Din aceste dou direc ii se
determin un unghi orizontal prin diferen a lor = 2- 1. Se cere determinarea abaterii standard
empirice a unghiului orizontal precum i a raportului dintre poderea unghiului i ponderea unei
direc ii.
-pentru prima cerin , s =s 2 , unde s a fost determinat pentru fiecare viz n parte;
-pentru a doua cerin a se aplic formula 3.30 din manual:
2
p s
= , unde p i p sunt ponderile m rimilor respective, iar pentru determinarea
p s
lui p se va considera p =1.
Rezultatele se trec n tabelul de la sfr itul lucr rii.

6.3. Determinarea abaterii standard empirice a orient rii transmise unei laturi
dintr-o drumuire
Se consider drumuirea sprijinit la ambele capete cu 10 sta ii din figura de mai jos,
drumuire realizat cu un intrument ce are precizia de (n+6)/10cc. Se cere abaterea standard a
orient rii transmise n aceast drumuire pentru orientarea din sta ia 5 c tre sta ia 6.

1
Din manual se aplic formula 3.35:
nr.statii
sk k +1 = s k , unde s k-k+1 este abaterea standard empiric a orient rii transmise
2
de la punctul k la k+1 iar s k este abaterea standard empiric a m sur torii unghiulare a
unghiului k din punctul respectiv i care este egal pe ntreg parcursul drumuirii, fiind folosit
acela i aparat, cu aceea i precizie de m surare unghiular .
Datele se vor trece n tabel, n rubricile corespunz toare.

6.4. Calculul abaterii standard empirice al unei suprafe e dreptunghiulare.


Se consider o suprafa dreptunghiular ale c rei laturi lungimea L i l imea - l au
fost determinate prin m sur tori repetate, cu ajutorul unei rulete ce are abaterea standard
empiric a unei singure m sur tori (sR)listate n tabelul de mai jos. Rezultatul se trece n tabel, n
rubrica corespunz toare.
Se aplic , pentru rezolvarea acestui punct, formula 3.46 din manual:
sF = (m o
2 ) (
2
* s1 + m1o * s 2 )
2
, unde s1 i s2 sunt abaterile standard ale mediilor
0 0
m sur torilor dimensiunilor m i m . 1 2

6.5. Calculul abaterii standard empirice pentru o diferen de nivel determinat


prin nivelment trigonometric de mic distan , studiu de caz pentru mai multe valori ale
unghiului zenital.
Pentru rezolvare se folose te formula 3.49 din manual. Studiul de caz va cuprinde zece
situa ii, din care cinci n care se p streaz distan a constant i cinci n care se pastreaz unghiul
zenital constant.
Formula de calcul este:
2 2
2 2 D12 scc
s H12 = ctg s D12 + , unde este unghiul zenital mediat,
sin 2 636620
m surat cu sta ia n punctul 1 i viznd punctul 2, iar D12 este distan a dintre aceste dou puncte.
sD12 este legat de precizia de m surare paralactic a distan elor, se d n tabel i este exprimat n

2
cm/km, iar scc este precizia de m surare a unghiului vertical zenital, exprimat n secunde i dat
n tabel. Datele se vor trece n tabel, conform modelului.

Tema va fi depus la dosarul existent n cadrul laboratorului/seminarului urm tor sub


forma unei foi ce con ine modelul de mai jos, indiferent dac este redactat sau nu electronic:

LABORATOR Nr. 6
Nume student
Num r de ordine: N
Grupa, Anul, Anul universitar

LABORATOR 6:
Abaterile standard empirice ale unor func ii folosite mai des n
m sur torile terestre
6.1. Calculul abaterii standard empirice al unei m sur tori repetate a unei distan e
cu acela i instrument
Distan a Nr. de repet ri s0i s0

6.2. Calculul abaterilor standard empirice ale valorilor direc iilor orizontale
s s p

6.3. Determinarea abaterii standard empirice a orient rii transmise unei


laturi dintr-o drumuire
Orientarea pentru Abaterea standard
cc
Nr. de sta ii Precizie aparat care se calculeaz empiric a
abaterea standard orient rii alese
10 105-106

6.4. Calculul abaterii standard empirice al unei suprafe e dreptunghiulare.


medie L [m] medie l [m] sR [mm] sF[mm]
2,5*n 12+0,3*g 0,2+0,01*n
6.5. Calculul abaterii standard empirice pentru o diferen de nivel determinat
prin nivelment trigonometric de mic distan
[g ] dAB[km] sD[cm] s [cc] s H12[cm]
10+n*0,1/g 0,4 0,4
25+n*0,1/g 0,4 0,4
50+n*0,1/g 0,4 0,4
65+n*0,1/g 0,4 0,4
95+n*0,1/g 0,4 0,4
10
98,5632 0,1+0,08*n/g 0,2
98,5632 0,25+0,08*n/g 0,3
98,5632 0,35+0,08*n/g 0,4
98,5632 0,40+0,08*n/g 0,5
98,5632 0,7+0,08*n/g 0,8