Sunteți pe pagina 1din 1

12.10.

2017 CT | Acte necesare pentru diferite tipuri de solicitri

Utilizai cursorul pentru a redimensiona coloanele. Dac dorii, scriei un criteriu de cutare n
csua de text din header-ul de coloan (de preferat un singur cuvnt cheie pe care l tii sigur),
apoi apsai butonul de filtru i selectai Contains. Pentru anulare filtru selectai No filter.

Acte necesare pentru: rezervare loc parcare (click aici...)

Inapoi

Act Necesar Observatii Descarca

descarca formular
- avizata de asociatia de
(../../DownloadFileDatabase.aspx
proprietari;
1. cerere tip atasamentID=B875493E-
- timp estimat de completare
1B48-E611-8121-
1 - 2 min.
001E67B22E6A&semnat=false&
2. certificat de inmatriculare
-copie
al autovehiculului
3. contract de leasing (daca
copie.
este cazul)
4. plan amplasare parcaj in
zona si a locului solicitat -avizat de asociatia de

pentru rezervare in cadrul proprietari
parcajului
5. buletin de identitate/ carte
-copie
de identitate
6. certificat constatator de la
Registrul Comertului (pentru -copie
persoane juridice)
7. cartea de identitate a
-copie
autovehiculului
8. documente care fac
dovada dreptului de utilizare
-dupa caz
al autovehiculului in scopuri
personale
9. documente care fac
dovada
domiciliului/resedintei sau -dupa caz
din care rezulta dreptul de
folosinta al unui imobil

http://www.primaria-constanta.ro/primarie/relatii-cu-publicul/acte-necesare-pentru-diferite-tipuri-de-solicitari 1/1