Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE DE AUTENTICITATE

Subsemnatul (a)...................................................................................,
fiul lui .......................................... i al .....................................,
identificat cu BI / CI seria...........nr........................,
eliberat de ......................................,
la data de ..........................., CNP...................................................................,
absolvent al Facultii de Farmacie, program de studii Farmacie/Asisten de Farmacie,
promoia ................ declar pe proprie rspundere c lucrarea de licen cu titlul
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
sub coordonarea tiinific a ..............................................................................................
mi aparine n ntregime, c la elaborarea acesteia nu am folosit alte surse dect cele
menionate n bibliografie i c am redactat-o respectnd ntocmai standardele prevzute
de Metodologia Facultii de Farmacie privind organizarea examenelor de finalizare a
studiilor universitare de licen i Ghidul de redactare i prezentare a lucrrii de licen la
Facultatea de Farmacie.

Data

Absolvent,
NUME I PRENUME
SEMNTUR