Sunteți pe pagina 1din 10

Manual de Limba i literatura romn

Obiectul: Limba i literatura romn Editura Art


Clasa a XII-a Autori: Adrian Costache,Florin Ioni, N.Lascr,Adrian Svoiu

PLANIFICAREA UNITILOR DE NVARE


AN COLAR 2017-2018
SEMESTRUL II

UNITATEA DE CONINUTURI COMPETENE NR. DATA METODE RESURSE EVALUARE


NVARE (detalieri) SPECIFICE ORE
PERIOADA 1.4 utilizarea adecvat a 1
POSTBELIC Studiu caz 3: Literatura aservit tehnicilor de redactare, n Investigaie Portofoliile
ideologiei comuniste. vederea realizrii unei individual/n grup elevilor
Poezia. -premis; definirea problemei comunicri eficiente i
-descrierea i analiza cazului personalizate;
-identificarea soluiilor
-concluzii 3.4. selectarea unor Repere
-susinerea cazului tehnici adecvate de critice Probe orale
documentare i cercetare Demonstraia
a unei teme

POEZIA POSTBELIC 1 Textele


(teme, motive, trsturi) 2.1 adecvarea strategiilor de suport
Text suport: lectur la specificul textelor Expunerea
Buffalo Bill de Radu Stanca literare studiate, n vederea
-puncte de reper nelegerii i interpretrii
-explorarea textului personalizate; Observaie
Buffalo Bill de Radu Stanca 1 Exerciii de Repere permanent
- interpretarea textului 2.2 compararea pe baza unor identificare a istorico-
Oglinda oarb de Gellu Naum criterii clar formulate a unor 1 conceptelor literare
- puncte de reper viziuni despre lume, despre operaionale
- explorarea textului condiia uman sau despre art
Oglinda oarb de Gellu Naum reflectate n textele studiate 1
-interpretarea textului

1
n dulcele stil clasic de Nichita 1
Stnescu 3.1 analiza relaiilor dintre o Exerciii de Fie de lucru
-puncte de reper oper literar studiat i comentare a ideilor
-explorarea textului contextul cultural n care a poetice Teme pentru
n dulcele stil clasic de Nichita aprut aceasta; 1 poetice
Stnescu
-interpretarea textului 2.3 compararea propriei
interpretri a textelor studiate Conversaia
cu altele, realizate de colegi
sau de critici i istorici literari; Schema
3.1 analiza relaiilor dintre o
Leoaic tnr, iubirea de oper literar studiat i 1
Nichita Stnescu contextul cultural n care a Problematizarea Textele
-puncte de reper aprut aceasta; suport Probe orale
Leoaic tnr, iubirea de 3.3 analiza unor conexiuni 1
Nichita Stnescu ntre literatura romn i cea
-explorarea textului universal;
Leoaic tnr, iubirea de 1 Expunerea
Nichita Stnescu Fie de lucru
-interpretarea textului 4.2 compararea i evaluarea Exerciii de
Poveste de Marin Sorescu unor argumente diferite pentru 1 comentare a ideilor Teste formative
-puncte de reper formularea unor judeci poetice
-explorarea textului proprii.
Poveste de Marin Sorescu 1 Repere
-interpretarea textului Demonstraia critice
1
1

2
LIMB I COMUNICARE 1 Observaie
1.2. utilizarea achiziiilor Exerciii de Schema permanent
Denotaie i conotaie. lingvistice, cu accent pe identificare a
Sensul cuvintelor n context. aspectele normative, cu conceptelor
explicarea rolului acestora operaionale
n reliefarea mesajului

Analiza lexical
Plana

Teme pentru
Conversaia Fie de lucru acas

EVALUAREA UNITII 1
Poezia n perioada postbelic.

PERIOADA Moromeii de Marin Preda 1 Expunerea


POSTBELIC Concepte operationale : romanul 1.3 folosirea adecvat a Schema
postbelic, compoziia romanului, strategiilor de comunicare
Romanul. personajul, arta literar, exegeza oral n monolog i dialog, n Exerciii de
critic vederea realizrii unei identificare a
comunicri eficiente i conceptelor
personalizate; operaionale Repere Probe orale
1.4 utilizarea adecvat a 1 istorico-
tehnicilor de redactare, n literare
Moromeii de Marin Preda vederea realizrii unei
-tematica prozei lui Marin Preda comunicri eficiente i Repere
-genez personalizate; critice
-arta narativ 2.1 adecvarea strategiilor de Problematizarea
lectur la specificul textelor

3
literare studiate, n vederea 1 Textele
Moromeii de Marin Preda nelegerii i interpretrii Exerciii de suport Teme pentru
-structura romanului personalizate; comentare a acas
-universul rural 2.2 compararea pe baza unor elementelor
-tema, subiectul criterii clar formulate a unor compoziionale
-aciunea,conflictul,relaiile viziuni despre lume, despre
temporale i spaiale (volumul I) condiia uman sau despre art Fie de lucru
reflectate n textele studiate;
2.3 compararea propriei 1 Analiza literar
Moromeii de Marin Preda interpretri a textelor studiate
-tema,subiectul (volumul II) cu altele, realizate de colegi Observaie
sau de critici i istorici literari; permanent
3.1 analiza relaiilor dintre o 1 Conversaia Repere
Moromeii de Marin Preda oper literar studiat i critice
-personajele romanului contextul cultural n care a
-caracterizarea lui Ilie Moromete aprut aceasta;
3.3 analiza unor conexiuni
ntre literatura romn i cea 1 Problematizarea
Moromeii de Marin Preda universal;
-interpretarea textului 4.1 adecvarea tehnicilor i
-prezentarea evenimentelor strategiilor argumentative la
-imaginea familiei situaii de comunicare diverse Schema
(scrise sau orale); Teste formative
Exerciii de
4.2 compararea i evaluarea identificare a
unor argumente diferite pentru conceptelor
formularea unor judeci operaionale
proprii.

4
LIMB I COMUNICARE 1.1. aplicarea achiziiilor 2
- Exprimarea corect i lingvistice n receptarea
- nuanat.Evitarea mesajelor orale si scrise,
anacolutului, a confuziilor cu explicarea rolului
paronimice, a pleonasmului acestora n reliefarea mesajului
i tautologiei, a cacofoniei. Fie de lucru

Conversaia

Analiza lexical

Probe orale
Demonstraia
1.2. Utilizarea achiziiilor 1
- Adecvarea/inadecvarea lingvistice, cu accent pe
stilistic. aspectele normative, cu Fie de lucru
explicarea rolului acestora
n reliefarea mesajului Conversaia

- Norma literar, variante 1.2. Utilizarea achiziiilor 1 Plana


libere. lingvistice, cu accent pe
aspectele normative, cu Exerciii de
explicarea rolului acestora comentare a Observaie
n reliefarea mesajului elementelor permanent
1.3 folosirea adecvat a 1 compoziionale Textele
Zmeura de cmpie de Mircea strategiilor de comunicare suport
Nedelciu oral n monolog i dialog, n
-trsturile romanului postmodern vederea realizrii unei
comunicri eficiente i
personalizate; 1 Repere
Zmeura de cmpie de Mircea 1.4 utilizarea adecvat a Expunerea istorico-
Nedelciu tehnicilor de redactare, n literare Teste formative
-explorarea textului vederea realizrii unei
-personajele comunicri eficiente i
personalizate; Analiza literar

5
2.1 adecvarea strategiilor de 1
Zmeura de cmpie de Mircea lectur la specificul textelor
Nedelciu literare studiate, n vederea Conversaia
-forme ale discursului epic nelegerii i interpretrii
-pluralismul vocilor narative personalizate; Teme pentru
2.2 compararea pe baza unor acas
criterii clar formulate a unor 1 Schema
Zmeura de cmpie de Mircea viziunii despre lume, despre
Nedelciu condiia uman sau despre art Exerciii de
-metaromanul reflectate n textele studiate; identificare a
-dincolo de text 2.3 compararea propriei conceptelor
interpretri a textelor studiate operaionale
Zmeura de cmpie de Mircea cu altele, realizate de colegi 1 Probe orale
Nedelciu sau de critici i istorici literari; Repere
-interpretarea textului 3.1 analiza relaiilor dintre o critice
oper literar studiat i
contextul cultural n care a
aprut aceasta;
3.3 analiza unor conexiuni Problematizarea
ntre literatura romn i cea
universal;
4.1 adecvarea tehnicilor i Fie de lucru
strategiilor argumentative la
situaii de comunicare diverse
(scrise sau orale); Schema

4.2 compararea i evaluarea


unor argumente diferite pentru Observaie
formularea unor judeci permanent
proprii. Conversaia

LIMB I COMUNICARE 1.1. aplicarea achiziiilor 1 Expunerea Fie de lucru


- Discursul politic.Discursul lingvistice n receptarea
publicistic (aplicaii) mesajelor orale si scrise,
cu explicarea rolului
acestora n reliefarea mesajului Plana

6
- Prezentarea operei autorului 1.3. folosirea adecvat a 1 Teme pentru
preferat. strategiilor de comunicare acas
oral n monolog i dialog,
n vederea realizrii unei Textele
comunicri eficiente i Conversaia suport
personalizate
- Scrierea unei prefee pentru 1.4. utilizarea adecvat a 1
cartea preferat. tehnicilor de redactare, n
vederea realizrii unei
comunicri eficiente i
personalizate Portofoliile Probe orale
Studiu caz 4: Tipuri de roman n 2.2. compararea, pe baza 1 elevilor
perioada postbelic. unor criterii clar formulate, Demonstraia
-premis; definirea problemei a unor viziuni despre
-descrierea i analiza cazului lume, despre condiia
-identificarea soluiilor uman sau despre art Teste formative
-concluzii reflectate n textele studiate Repere
-susinerea cazului istorico-
literare

Test de evaluare 1
Romanul postbelic.
CURENTE - Postmodernismul 1 Expunerea
CULTURALE (prezentare sintetic) 3.1. analiza relaiilor Repere
/LITERARE Literatura generaiei 1980 dintre o oper studiat i istorico-
Postmodernismu conceptul de postmodernism, contextul cultural n care literare Probe orale
l caracteristicile a aprut aceasta
postmodernismului, Problematizarea
postmodernismul romnesc Schema

Epopeea postmodern 4.2. compararea i 1


evaluarea unor argumente Repere
Levantul de Mircea Crtrescu diferite, pentru formularea Explicaia critice
-puncte de reper unor judeci proprii
-explorarea textului
Levantul de Mircea Crtrescu 4.2. compararea i 1 Analiza literar
-interpretarea textului evaluarea unor argumente
-dincolo de text diferite, pentru formularea Observaie
unor judeci proprii permanent

7
Literatura i muzica 2.2. compararea, pe baza 1 Exerciii de Textele
(limbajul literaturii,limbajul unor criterii clar formulate, identificare a suport
muzicii) a unor viziuni despre conceptelor
Phoenix i Cantofabule lume, despre condiia operaionale
uman sau despre art
reflectate n textele studiate
EVALUAREA UNITII 1
Romanul n perioada postbelic.
PERIOADA Iona de Marin Sorescu 1.4 utilizarea adecvat a 1 Conversaia
POSTBELIC Concepte operationale : subiectul, tehnicilor de redactare, n Repere
construcia operei dramatice, vederea realizrii unei critice
Dramaturgia. semnificaia filosofica, comunicri eficiente i Exerciii de Teme pentru
personajul. personalizate; comentare a acas
Iona de Marin Sorescu 2.1 adecvarea strategiilor de 1 elementelor
-puncte de reper lectur la specificul textelor compoziionale
-explorarea textului literare studiate, n vederea
nelegerii i interpretrii 1
Iona de Marin Sorescu personalizate;
-tem, stuctur 2.3 compararea propriei Fie de lucru
-parabola, solilocviul interpretri a textelor studiate Observaie
cu altele, realizate de colegi 1 permanent
Iona de Marin Sorescu sau de critici i istorici literari; Demonstraia Textele
-subiectul dramei suport
3.1 analiza relaiilor dintre o
oper literar studiat i 1
Iona de Marin Sorescu contextul cultural n care a
-caracterizarea personajului aprut aceasta;
Schema
4.1adecvarea tehnicilor i 1 Teste formative
Iona de Marin Sorescu strategiilor argumentative la Exerciii de
-trsturi postmoderniste situaii de comunicare diverse identificare a
(scrise sau orale); conceptelor
operaionale
4.2 compararea i evaluarea
unor argumente diferite pentru Probe orale
formularea unor judeci Conversaia
proprii.

8
Studiu caz 5 : Dinamica unor 2.3. compararea propriei 1 Repere
specii dup 1990: jurnalul, interpretri a textelor istorico-
memoriile. studiate cu altele, literare Teme pentru
-premis; definirea problemei realizate de colegi sau de acas
-descrierea i analiza cazului critici i istorici literari Expunerea
-identificarea soluiilor Portofoliile
-concluzii 3.1. analiza relaiilor elevilor
-susinerea cazului dintre o oper studiat i
contextul cultural n care Repere
a aprut aceasta critice
1 Explicaia
Studiu caz 6 : Forme ale istoriei 2.3. compararea propriei
i criticii literare. interpretri a textelor Repere
-premis; definirea problemei studiate cu altele, istorico-
-descrierea i analiza cazului realizate de colegi sau de literare
-identificarea soluiilor critici i istorici literari
-concluzii Problematizarea
-susinerea cazului

Test de evaluare. 1
Dramaturgia. 3.1. analiza relaiilor
Dinamica unor specii dup 1990: dintre o oper studiat i
jurnalul, memoriile. contextul cultural n care
Forme ale istoriei i criticii a aprut aceasta
literare.
EVALUARE Recapitulare pentru 1 Schema Probe orale
SEMESTRIAL lucrarea scris 1.4 utilizarea adecvat a Problematizarea
semestrial. tehnicilor de redactare, n
Recapitulare pentru vederea realizrii unei 1
lucrarea scris comunicri eficiente i
semestrial. personalizate; Textele
Recapitulare pentru 1 suport
lucrarea scris
semestrial. 4.1 adecvarea tehnicilor i
Lucrarea scris strategiilor argumentative la 1
semestrial. situaii de comunicare diverse
Discutarea lucrrii scrise. 1

9
RECAPITU- Sistematizarea materiei n 1.4 utilizarea adecvat a 1 Probe orale
LARE FINAL vederea pregtirii tehnicilor de redactare, n
examenului de vederea realizrii unei
bacalaureat. comunicri eficiente i
personalizate; 1
2.1 adecvarea strategiilor de 1
lectur la specificul textelor 1 Schema
literare studiate, n vederea 1
nelegerii i interpretrii
personalizate; Conversaia
2.3 compararea propriei
interpretri a textelor studiate
cu altele, realizate de colegi
sau de critici i istorici literari;
3.1 analiza relaiilor dintre o Fie de lucru
oper literar studiat i
contextul cultural n care a
aprut aceasta;
4.1 adecvarea tehnicilor i
strategiilor argumentative la
situaii de comunicare diverse
(scrise sau orale);
4.2 compararea i evaluarea
unor argumente diferite pentru
formularea unor judeci
proprii. Exerciiul
1.4 utilizarea adecvat a
tehnicilor de redactare, n
vederea realizrii unei
comunicri eficiente i
personalizate;

10