Sunteți pe pagina 1din 1

Catre.

TELEKOM ROMANIA

FAX: 0251510675

Ca raspuns la solicitarea inregistrata cu nr 28436/22.08.2017 va comunicam urmatoarele:


Conform Legii 50 / 1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii cu modificarile si
completarile ulterioare art.11 al. 2. se pot executa fara autorizatie de construire.. lucrari de
reparatii / reabilitari /retehnologizari, inclusiv modificarea, inlocuirea sau adaugarea de
echipamente retelelor de comunicatii electronice in cazul in care pentru acestea nu sunt
necesare si lucrari asupra infrastructurilor fizice de sustinere, efectuate de beneficiarii
regimului de autorizare generala din domeniul comunicatiilor si / sau de operatorii de retea.