Sunteți pe pagina 1din 2

Matematic informatic

Varianta 89

Subiectul I.
a) A2 B2 = 2 2 .
b) Se verific prin calcul direct.
c) 3x + y 1 = 0 .
d) Aria triunghiului A1 A4 B4 este S = 6 .

(
e) sin A1 A 2 B2 =)2
2

f) 18.

Subiectul II.
1.
a) a + b = 8 .
b c = 3.
c) Ecua ia are o singur solu ie.
d) Exist 18 func ii ca n enun , cu f (3) impar.
e) Exist 12 echipe ca n enun .

2.
3x 2 4 x + 5
a) f ( x ) = , x > 0.
x6
b) Dreapta Oy : x = 0 este asimptot vertical la dreapta la graficul func iei iar
dreapta Ox : y = 0 este asimptot orizontal la graficul func iei.
c) f ( x ) < 0 , x > 0 , deci f este strict descresc toare pe (0, ) .
d) f ( 3 ) > f ( 5 ).
2

f (x ) dx = 192 .
61
e)
1

Subiectul III.
a) Evident.
b) Consider m z, w C , astfel nct z + w = 0 . Deoarece z , w [0, ) ,
2 2

egalitatea precedent implic z = w = 0 , deci z = w = 0 .


c) Calcul direct.
z w
d) Dac D = G , D O2 , atunci rezult det (D ) = z + w 0 ,
2 2

w z
1 z w
i D 1 = G .
z + w ( w ) z
2 2

2 1
e) De exemplu, X = are proprietatea cerut ..
1 2
f) Consider m A, B G astfel nct A B = O2 .
Dac A este inversabil , nmul ind la stnga egalitatea precedent cu A1 ob inem
B = O2 . Dac det ( A) = 0 , din b) rezult c A = O2 .
g) Din b) ob inem c G este stabil fa de opera ia de nmul ire uzual a matricelor,
iar din e) c nmul irea nu este comutativ pe D.
Se verific u or axiomele corpului i rezult c (G , +, ) este un corp necomutativ.

Subiectul IV.
a) a2 b2 = 0 .
1 1 1 1 1 1 1 1
b) an = 1 + + + +K+ + 2 + +K+ =
2 3 4 2 n 1 2n 2 4 2n
1 1 1 1
= 1 + + ... + + bn 1 + + ... + = bn , n N* .
2 n 2 n

> 0 , n N* , deci irul (bn )n1 este strict cresc tor.


1
c) bn+1 bn =
(2n + 1)(2n + 2)
d) Evident.
e) Se arat prin calcul direct, folosind punctul d).
1 1 1
x 2n 1 x 2n
f) Avem 0 <
0
1+ x
dx <
0
x 2 n dx =
2n + 1
i ob inem lim
n
0
1 + x
dx = 0

1 1 1
x 2n 1 1
lim an = lim
n n
0 1+ x
dx
0
1
+ x
dx =

0 1+ x

dx = ln 2 .

1 1 1
g) Pentru n N* , not m n = 1 + + + K + .
2 3 n
irul ( n )n1 este strict cresc tor, deci are limit n R .
Presupunem c lim n = R . Atunci, avem lim bn = lim ( 2 n n ) = 0
n n n

f)
1 1 1
ns , lim bn = lim an = ln 2 , contradic ie. A adar lim 1 + + + K + = .
n n n
2 3 n