Sunteți pe pagina 1din 3

Pag 1

OBIECTIV: CONSTRUIRE CLINICA MEDICALA CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR.
OBIECTUL: 240/23.06.2017
STRUCTURA DE" REZISTENTA
STADIUL FIZIC: STRUCTURA
Beneficiar: ________________________________________
Executant: ________________________________________

C5 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-

0 1 2 3 4 5=3x4
1 STRUCTURA DE REZISTENTA
1.1 CZ0301D1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 9,300.00 2.87 26,691.00
pentru beton armat n fundatii fasonarea material: 2.37 22,041.00
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii
pahar) continui si radiere, n ateliere manopera: 0.44 4,092.00
centralizate PC 52, D= 6-8 mm ; grinzi fundare utilaj: 0.05 465.00
+ grinzi radier
transport: 0.00 0.00

1.2 CC02E1 Montarea armaturilor din otel-beton n kg 9,300.00 0.59 5,487.00


elemente de constructii, grinzi fundare + grinzi material: 0.06 558.00
radier
manopera: 0.53 4,929.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.3 CA02B1 Turnarea betonului armat in elementele mc 125.00 291.16 36,394.38
constructiilor, exclusiv cele executate in material: 236.88 29,610.00
cofraje glisante in fundatii izolate cu volum
peste 3 m3 si fundatii manopera: 40.08 5,010.00
utilaj: 14.20 1,774.38
transport: 0.00 0.00
2100900 Beton de ciment C 20/25 mc 126.00 235.00 29,610.00
1.4 CZ0301A1 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 6,500.00 2.82 18,330.00
pentru beton armat n fundatii fasonarea material: 2.37 15,405.00
barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii
pahar) continui si radiere, n ateliere manopera: 0.40 2,600.00
centralizate OB 37, PC52 radier utilaj: 0.05 325.00
transport: 0.00 0.00
1.5 CC02C1 Montarea armaturilor din otel-beton n kg 6,500.00 0.46 2,990.00
elemente de constructii, cu distantier din material: 0.06 390.00
plastic radier
manopera: 0.40 2,600.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.6 CA02B1 Turnarea betonului armat in elementele mc 64.00 291.16 18,633.92
constructiilor, exclusiv cele executate in material: 236.88 15,160.32
cofraje glisante in fundatii izolate cu volum
peste 3 m3 in radier manopera: 40.08 2,565.12
utilaj: 14.20 908.48
transport: 0.00 0.00
2100900 Beton de ciment C 20/25 mc 64.51 235.00 15,160.32
1.7 IZA15A+ Hidroizolatie rigida introdusa in masa mp 250.00 200.00 49,999.98
betonului xypex material: 200.00 49,999.98
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.8 CZ0301A2 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 7,700.00 2.82 21,703.99
pentru beton armat n diafragme fasonarea material: 2.37 18,275.95
barelor pentru pereti n ateliere centralizate
OB 37, PC52 in diafragme manopera: 0.40 3,049.20
utilaj: 0.05 378.84
transport: 0.00 0.00
1.9 CC02C2 Montarea armaturilor din otel-beton n kg 7,700.00 0.46 3,512.74
elemente de constructii, in diafragme material: 0.06 463.54
manopera: 0.40 3,049.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.10 CA02B1 Turnarea betonului armat in elementele mc 81.00 291.16 23,583.56
constructiilor, exclusiv cele executate in material: 236.88 19,187.28
cofraje glisante in diafragme
manopera: 40.08 3,246.48
utilaj: 14.20 1,149.80
transport: 0.00 0.00
2100900 Beton de ciment C 20/25 mc 81.65 235.00 19,187.28
1.11 CB04B1 Cofraje pentru beton armat n placi, grinzi si mp 700.00 20.70 14,492.10
stlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din material: 6.66 4,664.10
scnduri de rasinoase,scurte si
subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii manopera: 14.04 9,828.00
avnd naltimea pna la 20 m inclusiv, la stalpi utilaj: 0.00 0.00
si cadre
transport: 0.00 0.00

1.12 CB04B1 Cofraje metalice, din tabla nerecuperabila mp 520.00 72.38 3,763.60
material: 46.05 23,946.00
manopera: 21.60 11,232.00
utilaj: 4.73 2,459.60
transport: 0.00 0.00
1.13 CZ0301A2 Confectionarea armaturilor din otel beton kg 10,500.00 2.82 29,610.00
pentru beton armat n diafragme fasonarea material: 2.37 24,885.00
barelor pentru pereti n ateliere centralizate
OB 37, PC52 in plansee manopera: 0.40 4,200.00
utilaj: 0.05 525.00
transport: 0.00 0.00
1.14 CC02C2 Montarea armaturilor din otel-beton n kg 10,500.00 0.46 4,830.00
elemente de constructii, in plansee material: 0.06 630.00
manopera: 0.40 4,200.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.15 CA02B1 Turnarea betonului armat in elementele mc 136.00 291.16 39,597.76
constructiilor, exclusiv cele executate in material: 236.88 32,215.68
cofraje glisante in plansee
manopera: 40.08 5,450.88
utilaj: 14.20 1,931.20
transport: 0.00 0.00
2100900 Beton de ciment C 20/25 mc 136.00 235.00 31,960.00
1.16 CL20A1 Structura metalica - stalpi si contravantiri kg 6,200.00 6.00 37,200.00
material: 5.00 31,000.00
manopera: 1.00 6,200.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.17 CL20A1 Structura metalica - grinzi kg 51,500.00 6.00 309,000.00
material: 5.00 257,500.00
manopera: 1.00 51,500.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.18 CL20A1 Structura metalica - schelet metalic secundar kg 6,200.00 6.00 37,200.00
material: 5.00 31,000.00
manopera: 1.00 6,200.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.19 CB04B1 Cofraje pentru beton armat n placi, grinzi si mp 75.00 20.70 1,552.73
stlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din material: 6.66 499.73
scnduri de rasinoase,scurte si
subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii manopera: 14.04 1,053.00
avnd naltimea pna la 20 m inclusiv, la scari utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

1.20 CZ0301A2% Confectionarea armaturilor din otel beton kg 1,100.00 2.82 3,100.57
pentru beton armat n diafragme fasonarea material: 2.37 2,610.85
barelor pentru pereti n ateliere centralizate
OB 37, PC52 in scari manopera: 0.40 435.60
utilaj: 0.05 54.12
transport: 0.00 0.00
1.21 CC02C2% Montarea armaturilor din otel-beton n kg 1,100.00 0.46 501.82
elemente de constructii, in scari material: 0.06 66.22
manopera: 0.40 435.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.22 CA02B1% Turnarea betonului armat in elementele mc 11.00 291.16 3,202.71
constructiilor, exclusiv cele executate in material: 236.88 2,605.68
cofraje glisante in scari
manopera: 40.08 440.88
utilaj: 14.20 156.15
transport: 0.00 0.00
2100900 Beton de ciment C 20/25 mc 11.09 235.00 2,605.68
1.23 CZ0301A2# Confectionarea armaturilor din otel beton kg 4,300.00 2.82 12,126.00
pentru beton armat n diafragme fasonarea material: 2.37 10,191.00
barelor pentru pereti n ateliere centralizate
OB 37, PC52 - inglobare stalpi si grinzi manopera: 0.40 1,720.00
utilaj: 0.05 215.00
transport: 0.00 0.00
1.24 CC02C2# Montarea armaturilor din otel-beton n kg 4,300.00 0.46 1,978.00
elemente de constructii, inglobare stalpi si material: 0.06 258.00
grinzi
manopera: 0.40 1,720.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.25 CA02B1# Turnarea betonului armat in elementele mc 130.00 291.16 37,850.15
constructiilor, exclusiv cele executate in material: 236.88 30,794.40
cofraje glisante - inglobare stalpi si grinzi
manopera: 40.08 5,210.40
utilaj: 14.20 1,845.35
transport: 0.00 0.00
2100900 Beton de ciment C 20/25 mc 131.04 235.00 30,794.40
1.26 CG06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 96.00 97.86 9,394.23
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, material: 72.51 6,960.63
antigeliva si anticapilara, cu asternere
mecanica; manopera: 4.44 426.24
utilaj: 20.91 2,007.36
transport: 0.00 0.00
1.27 CG12A1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 76.80 213.32 16,383.22
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica material: 173.96 13,360.37
executate cu impanare si innoroire;
manopera: 9.60 737.28
utilaj: 29.76 2,285.57
transport: 0.00 0.00
1.28 TSD15A1 Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mc 11.52 107.78 1,241.63
mm,prevazut sub prisma de balansare material: 84.32 971.37
c.f,compactat
manopera: 14.64 168.65
utilaj: 8.82 101.61
transport: 0.00 0.00
1.29 CA02B1# Turnarea betonului in pardoseala Bcr4,5 mc 76.80 326.44 25,070.21
material: 272.16 20,901.89
manopera: 40.08 3,078.14
utilaj: 14.20 1,090.18
transport: 0.00 0.00
2100995 Beton de ciment BcR4,5 mc 77.41 270.00 20,901.89
procent material manopera utilaj transport total
Cheltuieli directe: 893,602.51 198,905.44 21,146.68 0.00 1,113,654.62
Alte cheltuieli directe:
CAS 15,800 % 0.00 31,427.06 0.00 0.00 31,427.06
Fond de risc 0,270 % 0.00 537.04 0.00 0.00 537.04
Concedii si indemnizatii 0,850 % 0.00 1,690.70 0.00 0.00 1,690.70

Somaj 0,500 % 0.00 994.53 0.00 0.00 994.53


Fond de garantare 0,250 % 0.00 497.26 0.00 0.00 497.26
Sanatate 5,200 % 0.00 10,343.08 0.00 0.00 10,343.08
Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 893,602.51 244,395.11 21,146.68 0.00 1,159,144.29
Cheltuieli indirecte 10,000 % 89,360.25 24,439.51 2,114.67 0.00 115,914.43
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 982,962.76 268,834.62 23,261.34 0.00 1,275,058.72
Profit 5,000 % 49,148.14 13,441.73 1,163.07 0.00 63,752.94
Total Inclusiv Profit: 1,032,110.90 282,276.35 24,424.41 0.00 1,338,811.66
TOTAL GENERAL (fara TVA): 1,032,110.90 282,276.35 24,424.41 0.00 1,338,811.66
TVA: 19.00 % 254,374.22

TOTAL GENERAL: 1,593,185.88