Sunteți pe pagina 1din 13

Cerere pentru IC1 grad didactic I

Nr. Inreg. La ISMB _________/_____


UNITATEA COLAR _________________________________________
NR. _________ / _______________
AVIZAT DIRECTOR

L. S

DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL,

Subsemnatul(a),_________________________________________________________________

(numele de familie nainte de cstorie, iniiala tatlui, prenumele, numele dup cstorie - cu majuscule)

domiciliat () n ____________________________ , telefon ________________ ,


e-mail _____________________________ , telefon de la coal _____________ ,
absolvent() al (a) __________________________________________________ ,
specializarea /specializrile ___________________________________________ ,
ncadrat () la _____________________________________________________ ,
localitatea _______________________________ , cu examen de gradul didactic
II n nvmnt obinut n sesiunea __________________________ , cu media
__________ , v rog s-mi aprobai efectuarea primei inspecii curente (ICI)
n vederea nscrierii la examenul de acordare a gradului didactic I, seria 2018-
2021, la specialitatea ____________________________ .
Menionez c n anul colar 2017-2018 sunt ncadrat() pe disciplina/disciplinele/
specialitatea _____________________________________________________________ .

Data Semntura
_____________________ ________________________________________

I
Cerere pentru IC1 grad didactic II

Nr. Inreg. La ISMB _________/_____


UNITATEA COLAR _________________________________________
NR. _________ / _______________
AVIZAT DIRECTOR

L. S.

DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL,

Subsemnatul(a)_____________________________________________________
(numele de familie nainte de cstorie, iniiala tatlui, prenumele, numele dup cstorie - cu majuscule)

domiciliat () n ____________________________ , telefon___________________,


e-mail _____________________________ , telefon de la coal_________________,
absolvent() al (a) _____________________________________ ________________,
specializarea /specializrile_____________________________________________
ncadrat () la ___________ ______________________________,
localitatea _______________________________ , cu examen de
definitivare n nvmnt obinut n sesiunea ___________________________ , cu
media ___________ , v rog s-mi aprobai efectuarea primei inspecii
curente ( I C I ) n vederea nscrierii la examenul de acordare a gradului didactic
II, seria 2018- 2020, la specialitatea _____________________________ .
Menionez c n anul colar 2017-2018 sunt ncadrat() pe disciplina/disciplinele/
specialitatea _____________________________________________________________ .

Data Semntura

DOMNULUI INSPECTOR COLAR GENERAL AL ISMB


Cerere de nscriere la examenul pentru obinerea Gradului didactic I-seria 2017 -2020
Nr. nreg. la ISMB: ____________ / ___________
UNITATEA SCOLARA ________________________________
Nr. _____________
AVIZAT DIRECTOR
L. S.

DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL,

Subsemnatul(a)______________________________________________________
(numele de familie nainte de cstorie, iniiala tatlui, prenumele, numele dup cstorie - cu majuscule)

la
(educatoare/nv./maistru instr./profesor I/II) (denumirea unitii de nvmnt i localitatea)

absolvent() al(a) _____________________________________________


promoia _________ , specializarea (specializrile)
v rog s-mi aprobai nscrierea mea la examenul de acordare a gradului didactic I,
seria 2017- 2020, la specializarea _______________________________ .
Menionez c am obinut gradul didactic II n sesiunea ___________________ cu
media __________________. (luna,anul)

La 31 august 2020 voi realiza o vechime efectiv la catedr de______ani ______


luni __ zile de la examenul de acordare a gradului didactic II.

Am susinut prima inspecie curent (ICI), necesar nscrierii la gradul didactic I, n


data de _______________ , apreciat cu calificativul ______________ .

Declar c m-am prezentat la examen i n sesiunile: prima sesiune (anul) _______


a Il-a sesiune (anul) ________ , a IlI-a sesiune (anul) __________

Doresc s susin examenul la centrul de perfecionare _______________________


(universitatea/Colegiul/Grupul colar)

din localitatea _________________ .


Menionez c n anul colar 2017 - 2018 sunt ncadrat() pe disciplina / disciplinele /
specialitatea _____________________________________________________________ .
Date de contact ale candidatului: telefon fix ___________________ , telefon mobil__________________,
e-mail ____________________________telefon de la coal ____________________ .

Imi asum rspunderea exactitii datelor nscrise n prezenta cerere.

Data Semnturacandidatului

DOMNULUI INSPECTOR COLAR GENERAL AL ISMB


Anexa 11
FI DE NSCRIERE LA EXAMENUL DE OBINERE A GRADULUI DIDACTIC I

(Unitatea de nvmnt unde funcioneaz candidatul-localitatea) BUCURETI


Nr ............... /...................
INSPECTORATUL COLAR MUNICIPIULUI BUCURETI La 31 august
2019*candidatul(a) are, de la obinerea gradului didactic II, o vechime efectiv n activitatea
de predare de ................................................................................... ani .........luni ........ zile.

Inspector colarpentrudezvoltareresurseumane,
Numeiprenume: ROCA MIHAELA
Semntura ............................................................................................................................................
Data ..............................................................................................................................
(se completeaz de inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei umane)

FI DE NSCRIERE
La probele pentru obinerea GRADULUI DIDACTIC Inanul (sesiunea/seria)2017/2020nfunciadidactic**
.................................................................................................. specialitatea ............................................

Numelei prenumele:________________________________________________________________

(numele de pe diploma de studii, iniiala tatlui, prenumele, numele dup cstorie - cu majuscule)

Institutia de nvtmnt absolvit .............................................................................................


......................................................................................... cu durata de............................ ani.
Specializrile obinute prin studii .............................................................................................

Anul obinerii gradului didactic II ................ n sesiunea .................... cu media .............................

Seriile n care s-a mai prezentat la probele pentru obinerea gradului didactic I:

Optez pentru centrul de perfecionare de la Universitatea ......................................................................

din.

M oblig ca pn pe data de 05.06.2020 (anul finalizrii examenului) s completez dosarul cu raportul scris de
inspecie curent 2, raportul scris de inspecie special i adeverinele din care rezult vechimea la catedr de la
acordarea gradului didactic II i pn la 31 august 2020(anulfinalizriiexamenului)sicalificativeleobtinute in
urmaevaluriloranuale, miasumrspunderea exactitii datelor nscrise n prezenta fi.

Data ....................................................... Semntura .............................

1
ADEVERIN
Se certific datele din prezenta fi de nscriere, se adeverete c, potrivit nscrisurilor din
carnetul de munc, dl. (d-na) ............................................................................................ a funcionat n
nvmnt, de la data obinerii gradului didactic II pn n prezent i va funciona n continuare pn la finalizarea
examenului, dup cum urmeaz:
Nr. crt. Unitatea de Funcia Perioada Vechimea efectiv la catedr* Observaii
nvmnt didactic de la data obinerii gradului
didactic II pn la 31 august
2020 ani luni zile

TOTAL

nanulcolar**2017/2018estencadrat() la unitateanoastr n funcia didactic de


*** ................................................................................................................ , cu activitatea de baz
(cu norm ntreag)****............................................................. , avnd ............... ore/sptmn.

DIRECTOR, Data ...............................


(semntura i tampila n original)

Obs.:
Directorul unitii colare i asum rspunderea exactitii datelor nscrise n prezenta fi i are obligaia de a urmri ndeplinirea
condiiilor de vechime efectiv la catedr pe care o va acumula candidatul de la data nscrierii pn la data finalizrii examenului.
* Setrecevechimeaefectiva la catedra de la data acordariigradului didactic II
** Se indicaanulcurent
***Conform Legiieducatieinationale nr.1/2011, art.247
**** In invatamantsaucadru didactic asociat cu ..ore/saptamana

2
UNITATEA SCOLARA ________________________________
Nr. _____________
AVIZAT DIRECTOR
L. S.

Cerere de nscriere la examenulpentruobinereaGradului didactic II-sesiunea august 2019


Nr. nreg. la ISMB:_________/______________

DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL,


Subsemnatul(a) ________________________________________________________ ,
(numele de familie nainte de cstorie, iniiala tatlui, prenumele, numele dup cstorie - cu majuscule)

______________________ la ____________________________________________
(educatoare/nv./maistru instr./profesor I/II) (denumirea unitii de nvmnt i localitatea)

absolvent() al(a) ______________________________________________________ ,


promoia _________ , specializarea (specializrile) ___________________________ ,
v rog s-mi aprobai nscrierea mea la examenul de acordare a gradului didactic II,
sesiunea august 2019, la specializarea ________________________________.
Menionez c am obinut definitivarea n nvtmnt n sesiunea
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cu media _______________________ (luna, anul)

La 31 august 2019 voi realiza o vechime efectiv la catedr de ______ ani ____
lunizile de la examenul de acordare definitivrii n nvtmnt.
_____ 3

Declar c m-am prezentat la examen i n sesiunile: prima sesiune (anul) _______


a Il-a sesiune (anul) _______ , a III-a sesiune (anul)____________ .

Am susinut prima inspecie curent (IC1), necesar nscrierii la gradul didactic II, n
data de _________________ , apreciat cu calificativul ______________ .

Doresc s susin examenul la centrul de perfecionare_________________________


(universitatea/Colegiul/Grupul colar)

din localitatea _________________ .


Menionez c n anul colar 2017-2018 sunt ncadrat() pe disciplina / disciplinele /
specialitatea _____________________________________________________________ .
Date de contact ale candidatului: telefon fix ___________________ , telefon mobil __________________ ,
e-mail ___________________________ ___________________telefon de la coal__________________
A

Imi asum rspunderea exactitii datelor nscrise n prezenta cerere.


Data Semntura candidatului

DOMNULUI INSPECTOR COLAR GENERAL AL ISMB


Anexa 5
FI DE NSCRIERE la examenul de obinere a gradului didactic II

(Unitatea de nvmnt unde funcioneaz candidatul-localitatea) BUCURETI

Nr/.

INSPECTORATUL COLAR AL MUNICIPIULUI BUCURETI

La 31 august 2019*candidatul(a) are, de la obinerea definitivrii n nvmnt, o vechime


efectiv n activitatea de predare de .................ani.............luni ................... zile.

Inspector colar pentru dezvoltare resurse umane,


Numeiprenume: ROCA MIHAELA
Semntura..
Data ......................................................................................................................
(se completeaz de inspectorul colar pentru dezvoltarea resursei umane

FI DE NSCRIERE
La probele pentru obinerea GRADULUI DIDACTIC IInanul (sesiunea)2019nfunciadidactic** ...................... specialitatea
.............................................................................................................

Numelei prenumele:............................................................................................................................................

(numele de pe diploma de studii, iniiala tatlui, prenumele, numele dup cstorie - cu majuscule)***

Instituia de nvmnt absolvit

................................................................................................. , cu durata de ................................ ani.


Specializrile obinute prin studii ................................................................................................................

Anul obinerii examenul de definitivat ........................ n sesiunea ........................ cu media .....................

Sesiunile/seriile n care s-a mai prezentat la probele pentru obinerea gradului didactic II:.....................................

Optez pentru centrul de perfecionare de la Universitatea .............................................................................


din

M oblig ca pn pe data de 05.06.2019 (anul finalizrii examenului) s completez dosarul cu raportul scris de inspecie curent 2,
raportul scris de inspecie special i adeverinele din care rezult vechimea la catedr de la acordarea definitivrii n nvmnt i pn la 31
august 2019 (anulfinalizriiexamenului) si calificativele obtinute in urma evaluarilor anuale, mi asum rspunderea exactitii datelor nscrise
n prezenta fi.

Data ........................................................ Semntura..............................


*se indicanulfinalizriiexamenului
**conform Legiieducaieinaionale nr.1/2011 art.274
***Pentru persoanele care i-au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire (ex.: POPESCU V. MARIA cs. DUMITRIU)

1
ADEVERIN
Se certific datele din prezenta fi de nscriere, se adeverete c, potrivit nscrisurilor din
carnetul de munc, dl. (d-na) ............................................................................................ a funcionat n
nvmnt, de la data obinerii examenului de definitivare n nvmnt pn n prezent i va funciona n
continuare pn la finalizarea examenului, dup cum urmeaz:
Nr. Unitatea de Funcia Perioada de la Vechimea efectiv la catedr* Observaii
crt. promovarea
nvmnt didactic examenului de
definitivare pn ani luni zile
la 31 august
2019

TOTAL

n anul colar*2016/2017 este ncadrat() la unitatea noastr n funcia didactic de


*** ................................................................................................................ , cu activitatea de baz
(cu norm ntreag) **** ............................................................ , avnd ............... ore/sptmn.

DIRECTOR, Data ...............................


(semntura i tampila n original)

Obs.:
Directorul unitii colare i asum rspunderea exactitii datelor nscrise n prezenta fi i are obligaia de a
urmri ndeplinirea condiiilor de vechime efectiv la catedr pe care o va acumula candidatul de la data nscrierii
pn la data finalizrii examenului.

________________________________________
* Setrecevechimeaefectiva la catedra de la data acordariigradului didactic II
** Se indicaanulcurent
***Conform Legiieducatieinationale nr.1/2011, art.247
**** In invatamantsaucadru didactic asociat cu ..ore/saptamana

2
Cerere pentru IC echivalare doctorat cu gradul didactic I

Nr. nreg. la ISMB _________/____________

UNITATEA SCOLAR________________________________
Nr. _____________
AVIZAT DIRECTOR

L. S.

DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL,

Subsemnatul(a) _______________________________________________________ ,
(numele de familie nainte de cstorie, iniiala tatlui, prenumele, numele dup cstorie - cu majuscule)

domiciliat () n ___________________________ , telefon _________________,


e-mail ______________________________, telefon de la coal _____________,
absolvent() al (a) ___________________________________________________,
specializarea /specializrile ___________________________________________,
ncadrat () la ______________________________________________________,
localitatea ________________________________ , cu examen de definitivare n
nvtmnt obinut n sesiunea , cu media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- '

__________ , v rog s-mi aprobai efectuarea unei inspecii curente ( IC) n


vederea nscrierii pentru echivalarea titlului tiinific de doctor cu gradul
didactic I, la specialitatea ____________________________ .
Menionez c n anul colar 2017-2018 sunt ncadrat() pe disciplina/disciplinele/
specialitatea ____________________________________________________________ .

Data Semntura

DOMNULUI INSPECTOR COLAR GENERAL AL ISMB


Cerere pentru echivalare doctorat cu gradul didactic I

Nr. nreg. la ISMB__________/___________

UNITATEA SCOLARA ________________________________


Nr. _____________
AVIZAT DIRECTOR
L. S.

DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL,

Subsemnatul(a) _______________________________________________________ ,
(numele de familie nainte de cstorie, iniiala tatlui, prenumele, numele dup cstorie - cu majuscule)

______________________ la _________________________________________________
(educatoare/nv./maistru instr./profesor I/II) (denumirea unitii de nvmnt i localitatea)

absolvent() al(a) __________________________________________________________ ,


promoia _________ , specializarea (specializrile) _______________________________ ,
v rog s-mi aprobai nscrierea pentru echivalarea cu gradul I a titlului tiinific de
doctor n domeniul__________________________________________________________.
Menionez c am o vechime n nvmnt de ______ ani, iar examenul de
definitivare n nvmnt l-am obinut n anul_______ i gradul didactic II n
anul ______ .La inspecia curent (ICI) susinut n data de , am obinut calificativul _______

Optez pentru centrul de perfecionare _________________________________


(universitatea)

din localitatea __________________.Date de contact ale candidatului:


telefonmobil__________,e-mail ___________telefon de la coal ___________.

Imiasumrspundereaexactitiidatelornscrisenprezentacerere.

Data Semnturacandidatului
DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL

Subsemnatul(a) ( se indic numele din certificatul de natere iar n parantez numele dup cstorie)...................................................................................................

...............................................................funcia didactic......................................................... ..................


..specialitatea ............................................... titular/suplinitor la
(seindicunitateacolar) ...................................................................................................... sect......... nscris() la

gradul didactic ................. , specialitatea ................................................... n anul ...................... seria


..............................pentru Centrul de perfecionare (se indic denumirea exact a centrului de perfecionare) .......................................
....................................................................... .. Vrogs-mi aprobai amnarea (potrivit prevederilor OMECTS
nr. 5561/2011)*.. .............................................

........................................................................................ n anul ............... , motivat de faptul c (se indic


motivul solicitrii amnrii) .........................................................................................................................................................................

Menionez faptul c pn n acest moment am susinut (se indic inspeciile curente susinute, colocviul de admitere

etc.)

La sfritulanuluicolarn care voifinalizaexamenul de acordare a graduluididactic II/I, voirealiza o


vechimeefectiv la catedr de ani____ luni___ zile_____ de laexamenul de definitivare/acordare a gradului didactic
II.
Anexezprezenteicereri**
..................................................................................................................................

..
miasumrspundereaexactitii datelor nscrise n prezenta cerere.

Date de contact ale candidatului: telefon fix __________ , telefon mobil _________ e-mail______________
telefonunitiicoalare__________________.

Data Semntura

*Se va preciza dupa caz:


- sustineriiexamenuluipentruobtinerea gradului didactic II
- sustinerii colocviului de admitere la gradul didactic I
- depunerealucrariimetodico-stiintifice gradul didactic I
- sustinerea IS si lucrarea metodico-stiintifica gradul didactic I
** Se indica documentele anexate:
- documente care justifica motivul amanarii ( adeverinta concediu crestere copil, certificat medical, etc.)
- altedocumentespecificate in metodologie ( adeverinta eliberata de DPPD care sa confirme promovarea colocviului de admitere grad didactic
I/depunerealucrariimetodico-stiintifice, acordulscris al coordonatoruluistiintific, etc.)

DOMNULUI INSPECTOR COLAR GENERAL AL ISMB