Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

AGENIA NAIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

ORDIN
pentru aprobarea Normelor tehnice privind nregistrarea n scopuri vamale a
operatorilor economici i altor persoane

Avnd n vedere prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al


Parlamentului European i al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal
al Uniunii,
n temeiul art. 11 alin.(3) din Hotrrea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea
i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare

preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal emite urmtorul ordin:

Art.1. - Se aprob Normele tehnice privind nregistrarea n scopuri vamale a


operatorilor economici i altor persoane, prevzute n anexa care face parte integrant din
prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul


vicepreedintelui Autoritii Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.554/2009 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind nregistrarea n scopuri vamale a operatorilor
economici i altor persoane , publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 429 din
24 iunie 2009.

Art. 3 - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I .

Preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal


Eugen Drago DORO

Bucureti, 24 iunie 2016


Nr. 1.886
ANEX

NORME TEHNICE
privind nregistrarea n scopuri vamale a operatorilor economici i altor persoane

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

Art. 1 - Prezentele norme stabilesc procedura de nregistrare n Romnia, la


autoritatea vamal, a operatorilor economici i altor persoane.
Art. 2 - n sensul prezentelor norme, termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarea semnificaie:
a) numr EORI - numr de nregistrare i identificare a operatorilor economici i a altor
persoane, definit la art. 1 pct. 18 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446
din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului n ceea ce privete normele detaliate ale anumitor dispoziii ale
Codului vamal al Uniunii;
b) numr de nregistrare n sistemul informatic - un numr, altul dect numrul EORI, care
se atribuie:
- persoanelor, altele dect operatorii economici, care sunt stabilite ntr-un alt stat
membru al Uniunii Europene i care nu au primit un numr EORI, dar efectueaz
operaiuni pentru care trebuie furnizat un numr de identificare, conform prevederilor art. 6
alin.(2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.
- persoanelor care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene i care depun
pentru prima dat n Romnia o declaraie vamal pentru regimul de admitere temporar
sau reexport din admitere temporar;
c) operator economic - persoana definit la art. 5 pct. 5 din Regulamentul (UE) nr.
952/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a
Codului vamal al Uniunii denumit n continuare Cod;
d) persoana aa cum este definit la art. 5 pct. 4 din Cod.
e) aplicaia EORI-RO" - aplicaie informatic ce permite atribuirea numerelor EORI i a
numerelor de nregistrare n sistemul informatic.
Art. 3 - Autoritatea vamal atribuie numr EORI urmtoarelor categorii de
persoane:
a) operatorilor economici care sunt stabilii n Romnia, n condiiile respectrii
prevederilor art. 9 alin. (1) din Cod ;
b) persoanelor, altele dect operatorii economici, care sunt stabilite n Romnia, n
condiiile respectrii prevederilor art. 9 alin. (3) lit. a) din Cod , precum i art. 6 alin. (1)
din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;
c) operatorilor economici care nu sunt stabilii pe teritoriul Uniunii Europene, n condiiile
respectrii prevederilor art. 9 alin. (2) din Cod;
d) persoanelor, altele dect operatorii economici menionai la lit. c), care nu sunt
stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, n condiiile respectrii prevederilor art. 9 alin. (3)
lit. b) din Cod.
CAPITOLUL II
Cererea de atribuire a numrului EORI

Art. 4 - (1) Cererea de atribuire a numrului EORI, al crei model este prevzut n
anexa nr. 1 la prezentele norme, se completeaz de ctre persoanele menionate la art.3
utiliznd aplicaia EORI-RO", prin accesarea link-ului existent pe website-ul Direciei
Generale a Vmilor: www.customs.ro, seciunea e-Customs", subseciunea EORI,
Sistem Informatic. Cererea se nregistreaz n aplicaia EORI-RO", se tiprete, se
semneaz de ctre solicitant i se transmite, la direcia regional vamal n a crei raz
de competen teritorial are sediul/reedina persoana respectiv, n cazul persoanelor
stabilite n Romnia, sau la direcia regional vamal n a crei raz de competen
teritorial urmeaz ca solicitantul s desfoare activitile prevzute la art. 5 alin. (1)
lit.b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 n cazul operatorilor economici i altor
persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii.
(2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n cazul operatorilor economici
menionai la art. 3 lit. c), care sunt titulari de carnete TIR, cererea se depune la biroul
vamal de frontier prin care sunt introduse sau scoase mrfurile pe/de pe teritoriul vamal
al Uniunii.
Art. 5 - (1) n cazul operatorilor economici care sunt stabilii n Romnia, cererea
de acordare a numrului EORI este nsoit de urmtoarele documente:
a) certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Naional al Registrului Comerului;
b) certificatul de nregistrare n scopuri de TVA emis de organul fiscal competent ,
dup caz;
c) documente din care rezult adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual,
dup caz, n situaia n care acesta nu corespunde cu cel nscris n certificatul(ele)
prezentat(e);
d) actul constitutiv al operatorului economic, cu modificrile i completrile
ulterioare, dup caz.
Art. 6 - n situaia persoanelor altele dect operatorii economici, care sunt stabilite
n Romnia, cererea de acordare a numrului EORI este nsoit de urmtoarele
documente:
a) documentele de nregistrare eliberate de autoritile cu atribuii n acest sens;
b) certificatul de nregistrare n scopuri de TVA emis de organul fiscal competent,
dup caz;
c) documentele din care rezult adresa sediului social sau a domiciliului fiscal
actual, dup caz, n situaia n care aceasta nu corespunde cu cea nscris n
documentele prevzute la lit. a) i b);
d) un document de identitate care s aib nscris CNP, n cazul persoanelor fizice.
Art. 7 - n cazul persoanelor prevzute la art. 3 lit. c) i d) cererea de acordare a
numrului EORI este nsoit de urmtoarele documente:
a) documentul de nregistrare eliberat de autoritatea competent din ara ter, n
fotocopie;
b) certificatul(ele) de nregistrare n scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea
competent din statele membre ale Uniunii Europene, dup caz.
c) documente din care rezult adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual,
dup caz, n situaia n care aceasta nu corespunde cu cea nscris n documentele
prevzute la lit. a) i b), emise de ctre autoritile responsabile din cadrul registrului
comerului sau de ctre camerele de comer din Uniunea European sau din ara ter,
n original sau copie legalizat, cu cel mult 6 luni nainte de data depunerii cererii;
d) o fotocopie a paaportului valabil sau a altui document de cltorie, n cazul
persoanelor fizice .
Art. 8 - n cazul persoanelor menionate la art. 4 alin. (2), cererea de acordare a
numrului EORI este nsoit de urmtoarele documente:
a) fotocopia dup coperta carnetului TIR cu tampila ce conine datele de
identificare ale titularului de carnet TIR;
b) fotocopia paaportului conductorului autovehiculului.

CAPITOLUL III
Atribuirea numrului EORI

Art. 9 - (1) Dup verificarea concordanei dintre datele cuprinse n cerere i cele din
documentele prevzute la art. 5 8, inclusiv a veridicitii calitii de reprezentant legal a
persoanei nscrise la rubrica 12 din cerere, direcia regional vamal/biroul vamal de
frontier acord numrul EORI i transmite solicitantului, prin intermediul aplicaiei EORI-
RO, o notificare de atribuire a numrului EORI, la adresa de pot electronic indicat de
acesta n cerere.
(2) n situaia n care n cerere nu este indicat o adres de pot electronic,
notificarea de atribuire a numrului EORI se transmite prin pot
solicitantului/reprezentantului sau se nmneaz acestuia la sediul direciei regionale
vamale/biroului vamal de frontier.
(3) Modelul notificrii de atribuire a numrului EORI este prevzut n anexa nr. 2 la
prezentele norme tehnice.
Art. 10 - (1) n situaia n care autoritatea vamal constat neconcordane ntre
datele nscrise n cerere i cele din documentele anexate, precum i n cazul lipsei
vreunuia dintre documentele care trebuie s nsoeasc cererea, aceasta notific n scris
solicitantul despre cele constatate.
(2) Cererea de acordare a numrului EORI se respinge i se elimin din aplicaia
EORI-RO dac solicitantul nu a remediat n termen de 30 de zile calendaristice de la data
notificrii neconcordanele constatate de autoritatea vamal.
Art. 11 - (1) Numrul EORI are urmtoarea structur: ROX........X , unde X........X
este o serie alfanumeric de maxim 15 caractere format din:
a) codul unic de identificare sau codul de nregistrare fiscal, dup caz, pentru
persoanele prevzute la art. 3 lit. a);
b) codul unic de identificare sau codul de nregistrare n scopuri de TVA, dup caz,
respectiv codul numeric personal, pentru persoanele prevzute la art. 3 lit. b);
c) codul de ar ISO alfa 2 al rii unde este stabilit persoana creia i se atribuie
numrul EORI, urmat de codul de identificare sau codul de nregistrare n scopuri de
TVA, dup caz, pentru persoanele prevzute la art. 3 lit. c);
d) codul de ar ISO alfa 2 al rii unde este stabilit persoana creia i se atribuie
numrul EORI, urmat de codul de identificare sau codul de nregistrare n scopuri de
TVA, dup caz, sau seria i numrul paaportului valabil/documentului de cltorie,
pentru persoanele prevzute la art. 3 lit. d).
(2) n situaiile n care codul unic de identificare, codul de identificare i codul de
nregistrare n scopuri de TVA, menionate la alin. (1) lit. a) - d), conin codul ISO alfa 2 al
rii emitente, n structura numrului EORI se va prelua numai seria numeric a codurilor
n cauz.
(3) n cazul persoanelor prevzute la art. 4 alin. (2) structura numrului EORI este
de forma: ROTYYZZZX......X , unde:
a) litera T" - reprezint identificatorul pentru operatorii economici autorizai la
regimul TIR, n conformitate cu prevederile Conveniei vamale relativ la transportul
internaional al mrfurilor sub acoperirea carnetelor TIR ( Convenia TIR, 1975);
b) YY" - reprezint codul de ar ISO alfa 2 al rii unde este stabilit persoana
creia i se atribuie numrul EORI;
c) ZZZ" - reprezint codul de trei cifre al asociaiei garante din ara ter prin
intermediul creia titularul carnetului TIR a fost autorizat la regimul TIR;
d) X.....X" - reprezint numrul titularului carnetului TIR, atribuit de asociaia
garant din ara ter (maxim 9 caractere).

CAPITOLUL IV
Invalidarea numrului EORI

Art. 12. Autoritatea vamal poate invalida numrul EORI, conform prevederilor art.
9 alin. (4) din Cod, n cazurile prevzute la art. 7 din Regulamentul delegat (UE)
2015/2.446 :
a) La solicitarea persoanei interesate, caz n care persoana
nregistrat/reprezentantul acesteia va depune o cerere, n scris, la autoritatea vamal
menionat la art. 4 alin. (1) i (2).
b) n situaia n care autoritatea vamal are cunotin c persoana nregistrat i-a
ncetat activitile care necesit nregistrare.
Autoritatea vamal nregistreaz data invalidrii numrului EORI i notific persoana
nregistrat n acest sens.

CAPITOLUL V
Procedura alternativ

Art. 13 - (1) n situaia n care aplicaia EORI-RO" nu funcioneaz, solicitantul


completeaz cererea prevzut la art. 4 i o transmite la direcia regional vamal/biroul
vamal de frontier, mpreun cu documentele prevzute la art. 5 - 8.
(2) Dup verificarea concordanei dintre datele cuprinse n cerere i cele din
documentele anexate, direcia regional vamal/biroul vamal de frontier introduce datele
din cerere n aplicaia EORI-RO", n maxim 24 de ore de la restabilirea funcionrii
aplicaiei. Dup acordarea numrului EORI se transmite solicitantului notificarea de
atribuire a acestuia, conform procedurii prevzute la art. 9.

CAPITOLUL VI
Atribuirea numerelor de nregistrare n sistemul informatic

Art. 14 - (1) Atribuirea numerelor de nregistrare n sistemul informatic se


realizeaz n baza unei cereri scrise, al crei model este prevzut n anexa nr. 3 la
prezentele norme tehnice. Cererea se transmite, semnat, la direcia regional vamal n
a crei raz de competen teritorial se afl biroul vamal la care urmeaz s fie
declarate mrfurile pentru plasarea sub regim vamal sau la biroul vamal de frontier unde
se declar mrfurile.
(2) n susinerea cererii menionate la alin. (1) se anexeaz documente
justificative. Dispoziiile art. 7 se aplic n mod corespunztor.
Art. 15 - (1) Dup verificarea concordanei dintre datele cuprinse n cerere i cele
din documentele justificative anexate, inclusiv a veridicitii calitii de reprezentant legal
a persoanei nscrise la rubrica 7 din cerere, direcia regional vamal/biroul vamal de
frontier introduce datele n aplicaia EORI-RO.
(2) Dispoziiile art. 10 se aplic n mod corespunztor.
Art. 16 - (1) Structura numrului de nregistrare n sistemul informatic este de
urmtoarea form: ROZZX...X unde:
a) ZZ" - reprezint codul de ar ISO alfa 2 al rii unde este stabilit persoana
care se nregistreaz;
b) X....X" - reprezint o serie alfanumeric de maxim 13 caractere format din
codul de identificare sau codul de nregistrare n scopuri de TVA, dup caz, respectiv
codul numeric personal sau seria i numrul paaportului valabil/documentului de
cltorie n cazul persoanelor fizice.
(2) Dispoziiile art. 13 se aplic n mod corespunztor.
Art. 17 - (1) Numerele de nregistrare n sistemul informatic nu se utilizeaz
ndeclaraiile sumare de intrare/ieire prevzute de art.127 alin.(3) i 271 alin.(1) din
Cod.
(2) La depunerea declaraiilor sumare menionate la alin. (1) este obligatorie
furnizarea de numere EORI.

CAPITOLUL VII
Dispoziii finale

Art. 18 - Operatorii economici i alte persoane crora le-a fost atribuit un numr
EORI/numr de nregistrare n sistemul informatic au obligaia s notifice direcia
regional vamal/biroul vamal de frontier care a atribuit numrul EORI asupra
modificrii oricrora dintre datele cuprinse n cerere i n documentele anexate la
aceasta.
Art. 19 - (1) n situaia n care persoanele menionate la art. 18 solicit
modificarea datelor nscrise n cererea de atribuire a numrului EORI/numrului
nregistrare n sistemul informatic, acestea ntocmesc i transmit la autoritatea vamal care
a atribuit numrul EORI/numrul de nregistrare n sistemul informatic, o cerere potrivit art.
4 sau 14, dup caz, nsoit de documente justificative.
(2) Autoritatea vamal valideaz n aplicaia EORI-RO modificrile datelor de
identificare ale persoanelor i transmite acestora o notificare n acest sens.
Art. 20 - (1) n temeiul art. 18 din Cod, reprezentanii vamali pot s completeze i
s transmit cereri de atribuire a numerelor EORI/de nregistrare n sistemul informatic
pentru persoanele cu care au ncheiate contracte de reprezentare.
(2) n situaiile de la alin. (1) cererea este nsoit de nscrisul care s ateste
ncredinarea puterii de reprezentare i de o declaraie a persoanei reprezentate din care
s rezulte dac aceasta este de acord sau nu cu publicarea de ctre Comisia European
pe internet a numrului EORI i a datelor cu caracter personal, precum i de contractul de
reprezentare, n fotocopie.
Art. 21 - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrant din prezentele norme tehnice.
Anexa nr. 1
la normele tehnice
Cerere i instruciuni de completare a cererii de atribuire a numrului EORI

Not: v rugm s consultai notele explicative nainte de completarea formularului

Ctre Direcia Regional Vamal ............../Biroul vamal.........................................

1.Solicitant Rezervat n scopuri vamale


Nr. de referin solicitant: Nr. nregistrare cerere (registratura):
Cod identificare unic:
Nume complet:
Nume scurt:
Nr. nregistrare cerere (informatic):
Solicit nr. EORI pe perioada:
2. Adresa sediului social / reedina:
Strada si numrul Cod potal Localitate

Jude/Sector ara/Limba Valabilitate


nceput Sfrit

3. Numarul(numerele) de identificare TVA 4. Statutul juridic

ara Numr identificare TVA Valabilitate


Limba Forma de constituire
nceput sfrit

5. Data de constituire / data naterii: 6. Tipul de persoana


7. Persoana de contact
Numele si prenumele Strada i numrul Cod potal Localitatea

ara Telefon Fax e-mail Valabilitate


nceput sfrit

8. Numrul (numerele) de identificare atribuit n scopuri 9. Codul principalei activiti economice


vamale de autoritile competente ale unei ri tere
ara ter Numr de identificare Cod Descriere

10. Acordul pentru divulgarea nr. EORI i a datelor cu caracter personal *

DA
NU

11. Lista documentelor ataate


Data Data
Descriere document Serie Numr
eliberrii expirrii

12. Declar pe propria rspundere c nu mi-a fost atribuit pn n prezent un numr EORI.

Semnatura..

Nume solicitant/reprezentant Data:


Funcia:

* Bifarea opiunii "DA" constituie acordul ca numrul EORI, ce va fi atribut de Direcia General a Vmilor, precum i datele cu caracter personal nscrise
n casetele 1 i 2, prelucrate n scopul obinerii numrului EORI, s fie transmise Comisiei Europene de autoritatea vaml n scopul publicrii acestora
pe internet.
Bifarea opiunii "NU" nu influeneaz atribuirea numrului EORI.
Note explicative la cerere

1. Solicitant
Nr. de referinta solicitant: Se nscrie numrul de nregistrare a solicitrii din evidenele
proprii ale operatorului economic.
Persoanele fizice nu completeaz aceast caset.
Cod identificare unic: Se completeaz n funcie de tipul de persoan astfel:
n cazul operatorilor economici, care au sediul stabilit n Romnia se nscrie codul unic
de nregistrare din certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerului.
n cazul persoanelor, altele dect operatorii economici, care au sediul/reedina n
Romnia se nscrie codul unic de nregistrare din certificatul de nregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerului sau numrul de nregistrare n scopuri fiscale, dup caz.
n cazul persoanelor fizice se nscrie codul numeric personal.
n cazul operatorilor economici, precum i al altor persoane, cu excepia persoanelor
fizice, care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii se nscrie codul rii tere (ISO
alfa 2) urmat de numrul de nregistrare atribuit de autoritatea competent din ara n
care este stabilit solicitantul.
n cazul persoanelor fizice care nu sunt stabilite pe teritoriul vamal al Uniunii se nscrie
codul rii tere (ISO alfa 2) urmat de seria i numrul paaportului valabil sau al altui
document de cltorie.
n cazul titularilor de carnete TIR care nu sunt stabilii pe teritoriul vamal al Uniunii se
nscriu: litera T", urmat de codul de ar ISO alfa 2 al rii transportatorului, codul de trei
cifre al asociaiei garante naionale prin intermediul creia titularul carnetului TIR a fost
autorizat la regimul TIR i numrul titularului carnetului TIR atribuit de asociaia garant din
ara ter.
Nume complet: Se nscrie denumirea complet/numele i prenumele persoanei care
solicit atribuirea numrului EORI.
Nume scurt: Se nscriu iniialele denumirii/numelui solicitantului sau orice alt form
scurt a numelui.
Solicit nr. EORI pe perioada: Se nscriu data de la care se solicit atribuirea
numrului EORI, precum i data de ncetare a valabilitii numrului EORI, dac este cazul.
n cazul n care atribuirea numrului EORI se face n baza paaportului valabil sau al altui
document de cltorie, data de ncetare a valabilitii numrului EORI se completeaz cu
data expirrii documentului respectiv.
2. Adresa sediului social/reedina:
Se menioneaz adresa complet a sediului social sau a reedinei, dup caz, inclusiv
identificatorul de ar.
n caseta Valabilitate:
- subcaseta nceput - se nscrie automat de ctre sistem data nscris n caseta 1 (data de
la care se solicit atribuirea numrului EORI );
- subcaseta sfrit - se completeaz n cazul cererilor de modificare care privesc
schimbarea adresei sediului social declarat iniial la atribuirea numrului EORI.
3. Numrul (numerele) de identificare TVA
Se nscriu ara/rile i numrul/numerele atribuit/e, dac este cazul, de
autoritatea/autoritile fiscal/e din Romnia sau din alte state membre UE.
4. Statutul juridic
Se nscrie forma de constituire a solicitantului, aa cum este menionat n
documentul de constituire, dac este cazul.
n caseta Valabilitate:
- subcaseta nceput - se nscrie data constituirii n forma declarat;
- subcaseta sfrit - se completeaz n cazul cererilor de modificare care privesc forma de
constituire doar n cazul n care se schimb statutul juridic declarat iniial n cererea de
atribuire a numrului EORI.
5. Data de constituire/Data naterii
Se menioneaz data de constituire sau, n cazul unei persoane fizice, data naterii
solicitantului.

6. Tipul de persoan
Se nscrie tipul de persoan n form codificat, astfel:
1 - pentru persoan fizic;
2 - pentru persoan juridic;
3 - pentru asociere de persoane, astfel cum se menioneaz la art. 5 alin.(4) din Codul
vamal al Uniunii
7. Persoana de contact
Se menioneaz numele persoanei de contact, adresa i cel puin una dintre
urmtoarele informaii: numrul de telefon, numrul de fax i adresa electronic.

n caseta Valabilitate:
- subcaseta nceput - se nscrie data completrii cererii.
- subcaseta sfrit - se completeaz n cazul cererilor de modificare care privesc
schimbarea datelor referitoare la persoana de contact, declarate iniial n cererea de
atribuire a numrului EORI.
8. Numrul (Numerele) de identificare atribuit(e) n scopuri vamale de autoritile
competente ale unei ri tere
n cazul unei persoane care nu este stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii se
nscrie(nscriu) numrul(numerele) de identificare atribuit(e), dac este cazul, persoanei
interesate n scopuri vamale, de ctre autoritile competente ale unei ri tere cu care
este n vigoare un acord de asisten administrativ reciproc n domeniul vamal. Acest
numr(aceste numere) de identificare include (includ) codul de ar sau de teritoriu (dac
este disponibil, codul de ar ISO alfa 2).
9. Codul principalei activiti economice
Se menioneaz codul principalei activiti economice la nivel de 4 cifre, conform
clasificrii statistice a activitilor economice n Uniunea European (CAEN), dac este
cazul.
10. Acordul pentru divulgarea numrului EORI i a datelor cu caracter personal
Se bifeaz una dintre csuele care corespund acordului/refuzului privind publicarea pe
Internet de Comisia European a numrului EORI i a datelor cu caracter personal.
Acordul privind publicarea pe internet de ctre Comisie a datelor de identificare i
nregistrare, menionate n cererea de atribuire a numrului EORI (numrul EORI, numele
complet al persoanei i adresa sediului sau domiciliului) nu este obligatoriu.
Refuzul publicrii datelor cu caracter personal nu afecteaz prelucrarea cererii privind
atribuirea numrului EORI i ndeplinirea formalitilor vamale.
11. Lista documentelor ataate
Se nscriu datele de identificare ale documentelor care se anexeaz la cererea de
atribuire a numrului EORI.
12. Se nscriu numele i prenumele, funcia, se aplic tampila i se semneaz de
reprezentantul legal al operatorului economic sau reprezentantul desemnat de operatorul
economic n relaiile cu autoritatea vamal.
n cazul titularilor de carnete TIR care nu sunt stabilii pe teritoriul vamal al Uniunii se
nscriu numele i prenumele conductorului autovehiculului i se semneaz de ctre
acesta.
Data: Se nscrie data completrii cererii.
Anexa nr. 2
la normele tehnice

Notificare de atribuire a numrului EORI

Numr EORI.............................................
Valabil pe perioada:................-............................
data emiterii...................................

Titularul numrului EORI Autoritatea emitent


Nume:
Localitatea:
strada i nr..
Cod potal:
Jude/Sector:
ara:

Atenie: Numrul EORI este unic i valabil n relaiile dvs. cu toate autoritile vamale de
pe teritoriul Uniunii Europene.
Anexa nr. 3
la normele tehnice
CERERE I INSTRUCIUNI DE COMPLETARE
a cererii de nregistrare n sistemul informatic al autoritii vamale

Not: V rugm s consultai notele explicative nainte de completarea formularului


Ctre Direcia Regional Vamal.........../Biroul vamal................

1.Solicitant Rezervat n scopuri vamale


Cod de identificare : Nr. de nregistrare cerere (registratura):
Nume complet:

Nr. de nregistrare cerere (informatic):


2. Adresa sediului social/reedina:
Strada si numrul Cod potal Localitate

Jude/sector ara

3. Data de constituire/Data naterii: 4. Tipul de persoan:


5. Persoana de contact
Cod
Numele si prenumele Strada i numrul Localitatea
potal

6. Lista documentelor ataate


Data Data
Descriere document Serie Numr
eliberrii expirrii

7.

Semnatura..
Nume solicitant/reprezentant Data:
Funcia:
Note explicative la cerere:

1. Solicitant
Cod de identificare: Se completeaz n funcie de tipul de persoan, astfel:
n cazul persoanelor, altele dect operatorii economici, care au sediul/reedina ntr-un alt
stat membru al Uniunii Europene se nscrie codul rii (ISO alfa 2), urmat de numrul de
nregistrare/codul numeric personal atribuit de autoritatea competent din ara n care este
stabilit solicitantul.
n cazul operatorilor economici, care nu sunt stabilii pe teritoriul vamal al Uniunii se
nscrie codul rii tere ( ISO alfa 2) n care este stabilit solicitantul urmat de numrul de
nregistrare atribuit de autoritatea competent din ara n care este stabilit solicitantul .
Nume complet: Se nscrie denumirea complet/numele i prenumele persoanei care
solicit atribuirea numrului de nregistrare n sistemul informatic.
2. Adresa sediului social/reedin:
Se menioneaz adresa complet a sediului social sau reedinei, dup caz, inclusiv
identificatorul de ar ( ISO alfa 2).
3. Data de constituire/Data naterii
Se menioneaz data de constituire sau, n cazul unei persoane fizice, data naterii
solicitantului.
4. Tipul de persoan:
Se nscrie tipul de persoan n form codificat, astfel:
1 pentru persoan fizic;
2 pentru person juridic;
3 pentru asociere de persoane, astfel cum se menioneaz la art. 5 alin. (4) din
Codul vamal al Uniunii.
5. Persoana de contact:
Se menioneaz numele persoanei de contact, adresa i cel puin una dintre urmtoarele
informaii: numrul de telefon, numrul de fax i adresa electronic.
6. Lista documentelor ataate
Se nscriu datele de identificare ale documentelor care se anexeaz la cererea de
atribuire a numrului de nregistrare n sistemul informatic.
7. Se nscriu numele i prenumele, funcia i se semneaz de reprezentantul legal al
solicitantului sau reprezentantului desemnat de acesta n relaiile cu autoritatea vamal.
Data: se nscrie data completrii cererii.