Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Greco-Catolic "Timotei Cipariu" An colar 2009-2010

Catedra de INFORMATIC
prof. Oana RUSU Proiectarea unitii de nvare

Competene
Competene specifice Coninuturi
generale
1.1. Tehnica proiectului Formulareatemei,Stabilireaobiectivelor,Stabilireasarcinilordelucru,Organizareaechipei.Roluri
Aplicaiidebiroticidocumentare
1.2.Alegereaaplicaiilorcevorfi Stabilireamediilorprincipaledelucru(procesordetexte,prezentarePPT,editorgrafic)
utilizatenelaborareaproiectului Mijloacespecificedeprocesareainformaiilor
Legturintreaplicaii,modalitideutilizareparalelaacestora,transferntreaplicaii
Structuramodularaproiectului
Seciunilelucrrii,aplicaiifolositenfunciedeabilitilefiecruimembrualechipei
1.3.Organizareamodularaunei
Moddelucru,standardeutilizate,legturintremodule
lucrri
Reguligeneraledelucru.Diagramalucrrii
Etapedelucruitermene
1.4.Aplicareamodalitilorde FormatulpaginiidelucrupentrudocumenteletextidesignuldediapozitivpentrudocumentePPT
formatare,ablonizareadocumentelor Formatareatextuluicorpdeliter,stil,mrime,culori,centrare,aliniere
electronice ce compun modulele unui Formatedeparagrafe
proiect Culoriifondurifolosite
Inserareaobiectelorgraficeca:imagini,fotografii,schemegrafice,desene,obiectegraficescanate
Utilizarea tehnicilor 1.5.Utilizareaelementelorgraficen Optimizareaelementelorgrafice.Prelucrareaacestoranaintedeafiinseratendocumente
generale de documente. UtilizareaeditoarelorgraficealeWindowssauaaltoreditoarefree(Iview)pentruredimensionareasaucorectarea
documentare obiectelor
Creareaiutilizareabazelordedatecevorgeneradiagrame
1.6. Utilizarea diagramelor pentru
Particularizareadiagramei
ilustrarea unor statistici.
Creareadediferitetipuridediagrame:barchart,piechart,etc.
Caracterizareaelementelornoicepotfiinseratendocumente.Programelecareopereazcuacesteobiecte.
1.7. Inserarea altor obiecte complexe
(vizualizarefilmeianimaii,audiiesunete)
ndocumente(filme,sunete,animaii Preluareaiprelucrareasunetelorfolosindsoundrecorder.
2D sau 3D) Importulfilmeloriaanimaiilor
Regulideutilizareatextului
1.8.Optimizareauneilucrri,proiect Modalitideredimensionareaelementelorgrafice,audio,filmsauanimaii
Folosireaaplicaiilormultimediapentrunregistrareaiprelucrareaunorcomentarii,sunetesauauneimelodii
Folosireavideoproiectoruluiiaprezentrilornreeauadecalculatoare(tipNetMeeting)
Realizareaunordocumentetipritepentruprezentare:foliiretroproiector,pliante,brouri
1.9.Prezentareapublicaunuiproiect
Transformareaunuidocumentnformatpaginadeweb
nformatelectronic
TransformareanformatPDFiutilizareaAcrobatReader
mpachetareaitransportuldocumentului

Clasa a XI-a TIC 1 or / sptmn Tehnici de documentare asistat de calculator 1/3


Liceul Greco-Catolic "Timotei Cipariu" An colar 2009-2010
Catedra de INFORMATIC
prof. Oana RUSU Proiectarea unitii de nvare

Competene
Competene specifice Coninuturi
generale
Operaiiiniiale:formulareatitluluitemei,analizadomeniilordeaplicabilitateiadomeniilordincarederivtema
2.1. Identificarea temei pentru care
estenecesardocumentareafolosind Chei(variante)decutare
Internet Motoaredecutareimoduldelucrucuacestea
2.2.Folosirea enciclopediilor, a Utilizareaenciclopediiloron-line
dicionarelor,aunorservere UtilizareaenciclopediilorpeCD
specializate pentru documentare. Drepturideautor(copyright)
Cutareadupcuvintecheie.Cutareaavansat.
2.3. Realizarea procesului de Transferulobiectelorntreaplicaii(imagini,text,tabele,link-uri,arhive)
documentare Formatareadocumentelorrealizate:redimensionareaimaginilor,uniformizareatextului,formatareatabelelor,
formatarea documentului, stabilirea modului de imprimare.
Utilizarea 2.4 Utilizarea formelor de lucru Aplicaiedepartajare(deexemplu,SharePoint)
cooperativ Partajareanreeaadocumentelor
mijloacelor TIC
Realizareasumaruluiiasintezeideprezentare
pentru documentare
2.5.Utilizareadocumentrii Stabilireainterfeeideprezentare(deexemplu,PowerPoint)
icooperare
Utilizarea tehnicilor Concatenareamodulelor
generale de *Analiza structurii unei biblioteci de documentare n funcie de nevoile locale, profilul colii, al clasei i interesele
elevilor
documentare
*Realizarea structurii bibliotecii de documentare: tipuri de documente, ierarhizarea acestora, stabilirea nivelelor de
*2.6. Crearea i utilizarea unei acces, protejarea documentelor
biblioteci de documentare *Constituirea echipelor de lucru i distribuirea sarcinilor pe membrii echipei
*Realizarea bibliotecii de documentare: preluarea documentelor individuale, arhivarea i aranjarea

*Realizarea unui document ajuttor pentru consultarea bibliotecii de documentare


*2.7. Transferul bibliotecii de *Postarea bibliotecii pe serverul colii sau pe un server public
documentare ctre un centru de *Stabilirea nivelelor de acces la bibliotec, componentele bibliotecii
resurse *Drepturile de autor i copyright

Clasa a XI-a TIC 1 or / sptmn Tehnici de documentare asistat de calculator 2/3


Liceul Greco-Catolic "Timotei Cipariu" An colar 2009-2010
Catedra de INFORMATIC
prof. Oana RUSU Proiectarea unitii de nvare

Competene
Competene specifice Coninuturi
generale
Alegereatemelornfunciedenevoilecolii
3.1.Identificareaunortemeutilei
Analizastructurilor.Elaborareaunorsumare,aunorschemedelucru
stabilirea echipelor
Stabilirearolurilorncadrulechipelor
Aplicarea Alegereamijloacelordedocumentare
cunotinelor 3.2.Documentareaipregtirea Stabilireaformatelordelucru
materialelor Stabilireauneiidentitivizualeaproiectului:sigl,motto,imaginereprezentativpentruproiect
asimilate pentru
Culegereamaterialelor
realizarea de Concatenareamaterialelordupstructurastabilit
proiecte Finalizareaproiectelor
3.3.Finalizareaproiectelori
Realizareasintezelordeprezentare
prezentarea lor Prezentarea,publicareamaterialelor.RealizareadeexpoziiiPublicareapesite-ulcoliiacelormaireuitesecvene

Utilizarea tehnicilor
generale de
documentare

Clasa a XI-a TIC 1 or / sptmn Tehnici de documentare asistat de calculator 3/3