Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învățământ: Liceul Teoretic ”Al. C.

Cuza”
Disciplina: Informatică și TIC
Clasa: a V-a
Unitatea de învățare: Editoare grafice
Timp alocat: 4 ore
Proiectul unității de învățare

Conținuturi Competențe Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice
Analiza unor editoare grafice accesibile Timp alocat: 4 ore
gratuit (Paint, LibreOffice Draw, Tinkercad, Locație: laboratorul de
Rolul unui editor, exemple de
Toontastic 3D), determinarea avantajelor și informatică dotat cu acces la
editoare, elemente de interfață
dezavantajelor, a capabilităților, analiza Internet și videoproiector Evaluare
interfeței grafice. Activitate: individuală și formativă:
Creare, deschidere, salvare fișiere 1.2 Realizarea unor imagini ce să ilustreze noțiuni frontală Aplicații practice
învățate la alte materii, a unor postere, afișe Observare
Comenzi pentru selectare, copiere, 1.3 publicitare, logo etc. Manual, auxiliare, tutoriale, sistematică și
ștergere, mutare filme didactice, computer,
3.1 notare.
Redimensionare imagini, programe de editare grafică/ Portofoliu,
trunchiere, rotație, panoramare creare materiale grafice (Paint, proiecte.
Instrumente de desenare, culori, Draw, Toontastic 3D,
hașuri Tinkercad)
Inserare și formatare text

COMPETENTE SPECIFICE
1.2 Utilizarea eficientă a unor componente software
1.3 Utilizarea eficientă și în siguranță a Internetului ca sursă de documentare
3.1 Aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice în vederea realizării unor materiale digitale