Sunteți pe pagina 1din 4

Reglementri contabile comparate: Operaiunile

privind rezultatul raportat

Feb 6, 2015

Continum seria materialelor dedicate analizei comparative a reglementrilor contabile, cu


un articol pe tema operaiunilor privind rezultatul raportat, comparnd aspectele din noile
reglementri contabile (OMFP 1802/2014), n raport cu reglementarea contabil anterioar
(OMFP 3055/2009).

ANALIZ COMPARATIV

Noua reglementare contabil n raport cu reglementarea contabil anterioar

Noua reglementare contabil Reglementarea contabil anterioar

(OMFP 1802/2014) (OMFP 3055/2009)

Cu ajutorul contului 117 Rezultatul reportat Cu ajutorul contului 117 Rezultatul reportat se
se ine evidena rezultatului sau prii din ine evidena rezultatului sau prii din rezultatul
rezultatul exerciiului precedent nerepartizat de exerciiului precedent nerepartizat de ctre
ctre adunarea general a adunarea general a acionarilor/asociailor,
acionarilor/asociailor, respectiv a pierderii respectiv a pierderii neacoperite i a rezultatului
neacoperite i a rezultatului provenit din provenit din corectarea erorilor contabile.
corectarea erorilor contabile, din modificrile
politicilor contabile, a rezultatului reportat
reprezentnd surplusul realizat din rezerve din
reevaluare, a rezultatului contabil nregistrat de
ctre societatea care i nceteaz existena ca
urmare a fuziunii, respectiv de ctre societatea
care se divizeaz, n intervalul dintre data la
care au fost ntocmite situaiile financiare de
fuziune, respectiv divizare, i data ntocmirii
protocolului de predare-primire i care este
preluat de ctre societatea beneficiar, precum
i a eventualelor diferene rezultate din
dispoziiile tranzitorii cuprinse n OMFP nr.
ANALIZ COMPARATIV

Noua reglementare contabil n raport cu reglementarea contabil anterioar

Noua reglementare contabil Reglementarea contabil anterioar

(OMFP 1802/2014) (OMFP 3055/2009)

1802/2014.

Contul 117 Rezultatul reportat este un cont Contul 117 este un cont bifuncional. Soldul
bifuncional. Soldul debitor al contului debitor al contului 117 reprezint pierderea
reprezint pierderea neacoperit, iar soldul neacoperit, iar soldul creditor, profitul
creditor, profitul nerepartizat. nerepartizat.

Operaiunile privind rezultatul reportat

- profitul net realizat n exerciiul financiar - profitul net realizat n exerciiul financiar
ncheiat, evideniat la nceputul exerciiului ncheiat, evideniat la nceputul exerciiului
financiar urmtor n rezultatul reportat financiar urmtor n rezultatul reportat (121=117);
(121=117);

- pierderile contabile ale exerciiilor financiare - pierderile contabile ale exerciiilor financiare
precedente, acoperite din prime de capital, precedente, acoperite din prime de capital,
potrivit legii (104=117); potrivit legii (104=117);

- pierderile contabile ale exerciiilor financiare - pierderile contabile ale exerciiilor financiare
precedente, acoperite din rezerve, conform precedente, acoperite din rezerve, conform
hotrrii adunrii generale a hotrrii adunrii generale a
acionarilor/asociailor (106=117); acionarilor/asociailor (106=117);

- pierderile contabile realizate n exerciiile - pierderile contabile realizate n exerciiile


financiare precedente, acoperite prin financiare precedente, acoperite prin reducerea
reducerea capitalului social, conform capitalului social, conform hotrrii adunrii
hotrrii adunrii generale a generale a acionarilor/asociailor (101=117);
acionarilor/asociailor (101=117);

- pierderile contabile nregistrate n exerciiile - pierderile contabile nregistrate n exerciiile


financiare precedente, acoperite din financiare precedente, acoperite din rezultatul
ANALIZ COMPARATIV

Noua reglementare contabil n raport cu reglementarea contabil anterioar

Noua reglementare contabil Reglementarea contabil anterioar

(OMFP 1802/2014) (OMFP 3055/2009)

rezultatul reportat reprezentnd profit, reportat reprezentnd profit, conform hotrrii


conform hotrrii adunrii generale a adunrii generale a acionarilor/asociailor
acionarilor/asociailor (117=117); (117=117);

- rezultatul favorabil provenit din corectarea - rezultatul favorabil provenit din corectarea
erorilor contabile, constatate n exerciiul erorilor contabile, constatate n exerciiul financiar
financiar curent, aferente exerciiilor financiare curent, aferente exerciiilor financiare precedente
precedente (411, 461 i alte conturi n care (411, 461 i alte conturi n care urmeaz s se
urmeaz s se evidenieze corectarea evidenieze corectarea erorilor=117).
erorilor=117);

- capitalizarea surplusului din reevaluare


transferat direct n capitalul propriu, atunci
cnd acest surplus reprezint ctig realizat,
respectiv la scoaterea din eviden a activului
pentru care s-a constituit rezerva din
reevaluare sau pe msura folosirii activului de
ctre entitate (105=117).

- pierderile contabile realizate n exerciiul - pierderile contabile realizate n exerciiul


financiar ncheiat, transferate la nceputul financiar ncheiat, transferate la nceputul
exerciiului financiar urmtor asupra exerciiului financiar urmtor asupra rezultatului
rezultatului reportat (117=121); reportat (117=121);

- profitul contabil realizat n exerciiile - profitul contabil realizat n exerciiile financiare


financiare precedente, utilizat ca surs de precedente, utilizat ca surs de majorare a
majorare a capitalului social, potrivit legii capitalului social, potrivit legii (117=101);
(117=101);

- profitul net realizat n exerciiile financiare - profitul net realizat n exerciiile financiare
precedente i care se repartizeaz n exerciiile precedente, i care se repartizeaz n exerciiile
financiare urmtoare pe destinaiile aprobate financiare urmtoare pe destinaiile aprobate de
ANALIZ COMPARATIV

Noua reglementare contabil n raport cu reglementarea contabil anterioar

Noua reglementare contabil Reglementarea contabil anterioar

(OMFP 1802/2014) (OMFP 3055/2009)

de adunarea general a acionarilor/asociailor, adunarea general a acionarilor/asociailor,


potrivit legii (117=106, 117, 446, 457); potrivit legii (117=1068, 117, 446, 457);

- rezultatul nefavorabil provenit din - rezultatul nefavorabil provenit din corectarea


corectarea erorilor contabile, constatate n erorilor contabile, constatate n exerciiul financiar
exerciiul financiar curent, aferente exerciiilor curent, aferente exerciiilor financiare precedente
financiare precedente (117=401, 404, 431, 437, (117=401, 404, 431, 437, 438, 441, 4423, 446,
438, 441, 4423, 446, 447, 448, 462 i alte 447, 448, 462 i alte conturi n care urmeaz s
conturi n care urmeaz s se evidenieze se evidenieze corectarea erorilor);
corectarea erorilor);

- pierderile legate de emiterea, - pierderile legate de emiterea, rscumprarea,


rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
gratuit sau anularea instrumentelor de instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din
capitaluri proprii, acoperite din rezultatul rezultatul reportat (117=149).
reportat (117=149).

Temei legal:

Legea contabilitii nr. 82/1991 , republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i


actele normative emise n aplicarea acesteia;

Bdoi, M. Legea contabilitii comentat explicaii, studii de caz, monografii contabile,


Universul Juridic, Bucureti 2013.