Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

Barem de corectare BILETUL 1 Punctaj


1 Pentru fiecare rezultat se acord -1p: 5p
A, F, F, A, A
2 Pentru spaiile completate se acord -2p: 6p
unsigned, return 0
Pentru argumentare se acord 3p:
1) b=a%100; => b=34;
2) a=a/100; => a=12
3) c=b*100+a; => c=3412;
Pentru scrierea rspunsului corect se acord 1p:
c=3412
3 Pentru ncercuirea variantei corecte se acord -1p: 6p
d) x=(2*a*b-c*c)*4;
Pentru argumentare se acord 4p:
1) 2ab = 2*a*b;
2) c2 = c*c;
3) 0.25=1/4;
4) x=(2*a*b-c*c)*4;
Pentru scrierea rspunsului corect se acord 1p:
d
4 Pentru spaiul completate se acord -1p: 6p
i=3
Pentru argumentare se acord 4p:
1) F2 =1; F2 =1; F2 =1+1=2;
2) F2 =1+2=3;
3) F2 =2+3=5;
4) F2 =3+5=8;
Pentru scrierea rspunsului corect se acord 1p:
Al 6-lea termen: 8
5 Pentru spaiile completate se acord -2p: 6p
s=0, n/=10 sau n=n/10
Pentru argumentare se acord 3p:
1) 123%10 = 3, s=0+3=3;
2) 12%10 = 2, s=3+2=5;
3) 1%10 = 1, s=5+1=6;
Pentru scrierea rspunsului corect se acord 1p:
Suma cifrelor= 6
6 Pentru argumentare se acord 5p: 6p
1) 2<=6 True, nr = (6-2+1)/2=5/2, True
2) 3<=6 True, nr = (6-3+1)/2=4/2, False
3) 4<=6 True, nr = (6-4+1)/2=3/2, True
4) 5<=6 True, nr = (6-5+1)/2=2/2, False
5) 6<=6 True, nr = (6-6+1)/2=1/2, True
Pentru scrierea rspunsului corect se acord 1p:
Rezultat: 3
7 Pentru argumentare se acord 5p: 6p
1) i=1, n=5 i=2, n=5
2) i=3, n=5 i=4, n=5
3) i=5, n=5 i=6, n=6
4) i=7, n=6 i=8, n=6
5) i=9, n=7 i=10, n=8
Pentru scrierea rspunsului corect se acord 1p:
Rezultat: _ _ _ _ 8 pe dimensiunea 5
8 Pentru ncercuirea variantei corecte se acord -1p: 5p
c)
min=a[0];
for(i=1;i<n;i++)
if (min>a[i]) min=a[i];
Pentru argumentare se acord 3p:
1) a[i] < min;
2) condiia este respectat decazurile c i d.
3) pentru cazul d, elementul maxim nu va fi afiat corect n toate cazurile.
Pentru scrierea rspunsului corect se acord 1p:
c)
9 Program C++ 6p
#include<iostream>
using namespace std;
int n;
int main(){
cout<<"n="; cin>>n; 1p
while(n!=0){ 2p
cout<<n%10<<' '; 1p
n=n/10; 1p
}
return 0; 1p
}
10 Program C 12p
#include<stdio.h>
void main () {
int nr,k,i,m;
nr=99; 1p
printf ("\n");
for(k=nr;k>=10;k--){ 3p
m=0; 1p
for (i=2;i<k;i++) 3p
if(k%i == 0) 1p
++m; 1p
if(m >= 7) 1p
printf ("%d ",k); 1p
}
}
11 Program C 16p
#include<stdio.h>
void main () {
int n,k,i,j,l,s;
printf("n= "); scanf ("%d",&n);
k= n/2+1; 1p
for (i=1;i<k;i++){ 3p
s=i; 1p
for (j=i+1;j<=k;j++){ 3p
s=s+j; 1p
if (s>=n) break; 2p
}
if (s==n) { 1p
for (l=i;l<=j;l++) 3p
printf ("%d ",l); printf ("\n"); 1p
}
}
}

TOTAL: 80 puncte