Sunteți pe pagina 1din 1

Exclusiv constante sau expresii compuse SELECT 1,2+2, CURDATE();

SELECT Nume,Prenume FROM Angaja i;


INSERT INTO NumeTabela VALUES(val1,val2,...,valN); Set complet de val Nume de coloane de tabele
SELECT * FROM Angaja i;
INSERT INTO NumeTabela (col1, col 4, col7...colx) VALUES(val1,val4, val7,...,valx);
Valori pentru o parte din col Combinatii de constante si nume de coloane SELECT *,salariu*12 AS Sal_anual FROM Angaja i;
INSERT INTO NumeTabela SET col1=val1, col2=val2, ...,colx=valx;
ALIAS-urile se folosesc cand denumirea coloanei ar fi prea lunga sau ar crea confuzie AS
INSERT INTO NumeTabela VALUES(); Valori default
INSERT criteriile - constante, operatori, functii, nume de coloane
INSERT INTO NumeTabela VALUES(...), (...), (...);
Inreg multiple - o singura instr fiecare inregistrare este evaluata
INSERT INTO NumeTabela(col1, col3,...colx) VALUES(val1, val3,..., valx), (val1, val3,...,valx);
sunt pastrate doar inregistrarile care respecta criteriile
INSERT INTO NumeTabelaNoua SELECT * FROM TabelaVeche; Filtrarea inregistrarilor returnate: Clauza WHERE
Inreg returnate de SELECT Manipulare a datelor SELECT folosim AND si OR pentru mai multe criterii
INSERT INTO NumeTabelaNoua(col1, col2...) SELECT (colx, coly...) FROMTabelaVeche;
utilizam IS (NOT) NULL pentru NULL
set sql_mode='traditional' Strict
Modul de lucru al serverului SQL nu putem folosi alias-uri de coloane
set sql_mode='' Non-strict
SELECT * FROM Angaja i WHERE Salariu > 1000 LIMIT 3;
DELETE FROM tabela <WHERE conditii> <ORDER BY criterii> <LIMIT limite> Clauza LIMIT
DELETE SELECT * FROM Angaja i WHERE AnulAngajarii = 2005 LIMIT 2,4;
Folosim TRUNCATE in cazul in care dorim stergerea tuturor inregistrarilor
SELECT * FROM Angaja i ORDER BY Salariu LIMIT 3;
UPDATE NumeTabela SET coloana1= expresie1, <coloana2 = expresie2, ....> <WHERE conditii><ORDER
UPDATE Clauza ORDER BY SELECT * FROM Angaja i ORDER BY nume, prenume DESC LIMIT 10;
BY><LIMIT...>
SELECT * FROM Angaja i ORDER BY RAND() LIMIT 1; - raspuns aleator

Combinarea interog_select_1 UNION <ALL> interog_select_2 UNION <ALL> .... interog_select_n