Sunteți pe pagina 1din 63

Au apa rut n colecia noastra :

Numerele 1 s i 2. Meteoritul de aur de octavian Sava.


Numa rul3. A 12-a varianta de Leonid Petrescu.
Numa rul 4. Marea experienta de Mircea Naumescu s i Proxima-Centaury de Mircea Brates .
Numa rul 5. Inima de ciuta de A.Rogoz s i C.Ghenea s i O ntmplare obijnuita de P.Sta nescu.
Numerele 6 s i 7. Indienii de Vitali Trenev.
Numa rul 8. Uranium de Alexandru Rogoz s i Constantin Ghenea.

Uranium de Alexandru Rogoz s i Constantin Ghenea.


REZUMATUL CAPITOLELOR APA RUTE n numa rul 8
Atomistul Karl Wassa, n ca utarea a noi dovezi n sprijinul teoriei sale privitoare la folclorul despre rocile
radioactive, ca la tores te In 1929, prin Cas mir, unde descopera o pes tera ciudata , ale ca rei coordonate
geografice nsa nu le poate stabili.
Asistentul sa u, Gunther Kriegsfeld, care ba nuies te ca savantul descoperise un za ca mnt de uraniu, ncearca
sa -i fure caietele cu nsemna ri. Abia nsa n 1943, i le va aduce In Japonia prietenul sa u Kollemann,
asasinul lui Wassa. Kriegsfeld pleaca n India, cu o misiune de spionaj. Acolo ga ses te un amatl; document
mayas ; prin care se atesta descoperirea Mexicului de ca tre nis te ca la tori chinezi cu mult nainte de
Cristofor Columb s i se sugereaza existenta unei stnci radioactive.
n acelas i timp, n S. U. A., trustmanul Abraham Mac. Stephens, n mna ca ruia a ca zut un alt caiet al lui Karl
Wassa, l trimite pe omul sa u, un aventurier lipsit de scrupule, Joe Strowberry, sa prospecteze n nordul
Mexicului. Acesta se foloses te de actele de identitate furate de la Klym Borrowth.
La Mazatlam; Borrowth ia lega tura cu 4 gauchos, de la care afla de nis te ruine bntuite de stafii.
(Urmare din numa rul 8.

A doua zi, pe la prnz, din fata hotelului o coloana formata din cinci ca la reti cu
vreo doua zeci de catri nca rcati cu tot felul de la zi s i baloturi se ndrepta spre nordul tarii. Catrii erau
condus i de indigeni nahuatl, s i otomi; n frunte se afla Klym Borrowth, n care nimeni n-ar mai fi
recunoscut acum pe omul za pa cit care se ocupa numai cu fleacuri. Era mbra cat ca orice fermier american
din Texas sau Arizona, cu pistol la bru s i, n loc de sombrero, cu casca coloniala . Felul lui de a se tine n s a
dovedea ca poseda arta echi-tatiei daca nu mai bine dect cei patru gauchos din escorta , cel putin la fel.
Expeditia se ndrepta spre unul dintre statele nordice ae Mexicului spre as a-numitul platou Llanos de
Los Gigantos.
Punctul de care vorbise Pancho se afla as ezat pe latitudinea nordica de 28 15'33 s i era ntreta iat de
longitudinea vestica de 103 22.
ntr-adeva r, pna atunci toate cerceta rile arheologice se concentrasera n peninsula Yukatan, la sudul ei n
Anahuak s i cel mult n jurul capitalei Pe drum, numa rul oamenilor din escorta crescu cu nca 30 de
zapoteci din triburile nomade. Aces tia urmau sa fie muncitorii pentru sa pa tura n cazul n care nu s-ar fi
ga sit n apropierea statiunii localita ti mai populate.
Dupa aproape opt zile de la discutia avuta la Mazatlan, coloana condusa de Borrowth poposi n micul sat
Tlalhuakan, denumit San Cristobal. Populatia era formata n mare majoritate de indigeni matlatzincas s i
nomazii otomi, pe care i ga ses ti pretutindeni n Mexic. Localnicii tra iau n colibe, s i singura cla dire din
ca ra mida era aceea a administratiei.
n marginea satului se afla un han destul de nca pa tor, unde Borrowth si stabili cartierul general. Acolo si
desca rca animalele s i chiar n ziua sosirii porni la treaba . De la nceput, Pancho se ara ta ba nuitor. A fost
greu pna cnd a reus it Borrowth sa -l determine sa -i arate directia n care se vor ndrepta. Cu toate sta -
ruintele sale, gauchou nu s-a la sat intimidat pna cnd yankeul nu a semnat un cec la purta tor pentru o
suma de 5000 dolari pentru eventualitatea ca aurul ga sit ar fi fost nsus it de Borrowth. Cecul a fost
depus n plic nchis n minile lui Oliva Fuentes.
La o distanta de aproximativ cinci kilometri de localitate se ve* deau nis te vechi ziduri cla dite din blocuri
imense de stnca . la intervale rare, golurile, care probabil fusesera ferestrele edificiului priveau n vid ca
nis te ochi de mult secati. De jur mprejur, o vegetatie sa raca s i neprietenoasa , compusa mai ales din
cactus i arborescenti s i agave, da dea ruinelor un aspect dezolant. Ca o curiozitate, se putea observa traiul
dintre s erpi s i pa sa ri : n cra pa turile aceloras i ziduri, cuiburi de s oprle s i trtoare se aflau laolalta cu
cuiburile pa sa relelor.
Pe multe ziduri se vedeau basoreliefuri, reprezentnd zeita ti din-tr-un pantheon de mult apus. Borrowth s i
oamenii lui ocolira toate aceste vestigii ale trecutului s i, ca la uziti de Pancho, se ndreptara spre o colina , pe
versantul ca reia za ceau multe cioburi de vase. In partea sudica a colinei, ochiul unui arheolog
experimentat ar fi remarcat ndata faptul ca n stratul de cultura se circumscria un altul fa cut dintr-un
pa mnt deosebit. Aceasta nseamna ca acolo fusese ori o groapa ori o intrare astupata ulterior cu o alta
calitate de sol. Borrowth desca leca s i, scotndu-s i cutitul de la bru, ncerca sa taie o proba din pa mntul
acela deosebit, dar, ca s i cum lama ar fi ntlnit un bloc de piatra , cutitul nu reus i dect sa scrijeleasca
suprafata. Cu multa greutate a izbutit Borrowth sa scoata o proba , pe care o nveli cu grija ntr-o bucata de
hrtie s i pe care scrise groapa numa rul. 1.Cnd se ridica , va zu pe cei patru gauchos privindu-l posomort.
De unde ati s tiut, mister klyn, care este locul ? ntreba nciudat Pancho.
Nu pricep de ce ati mai avut nevoie de noi, fa cu s i Oliva Fuentes.
Borrowth ntelese imediat ca ascunza toarea Lui Pancho se afla chiar n movila respectiva . Totus i nu vru sa
le arate ca secretul lor nu mai era un secret.
Cum sa n-am nevoie de voi ? De altfel, aici treburile noastre se despart; voi o sa va ca utati aurul dupa
care ati venit, iar eu o sa -mi va d de pietroaiele s i cioburile mele.
S i aurul... nu va intereseaza chiar deloc ?
Atitudinea lui Borrowth se schimba deodata . Ochii i se ngustara s i ca pa tara o privire ta ioasa .
Daca ma interesa, puteam sa va fac de petrecanie nca de mult. N-am nevoie de da daca sa ma duca de
mna ntr-un sat pa ca tos din nordul Mexicului. Acum gata cu pa la vra geala! Sa ne vedem de treaba !
As ezat pe o lada , ca un veritabil arheolog, ncepu sa faca schita ruinei din fata sa. n primul rnd trebuia sa
deseneze locul pe care se afla, iar apoi sa traseze planul viitoarelor s anturi de sondaj. Pentru orientarea
s anturilor avea nevoie de busola . Deschiznd lada unde avea busola, atinse din ntmplare contorul Geiger.
Spre marea lui mirare, Borrowth observa ca aparatul semnalizeaza . Existenta unei surse radioactive
superficiale i se pa ru la
nceput neverosimila . nciudat ca nu poate sa ga seasca imediat semnificatia fenomenului, trasa s anturile
la ntmplare, astfel ca unul dintre ele sa taie colina diametral.
Aproape se ntunecase cnd Borrowth da du ordin de ncetare a lucrului. Sa pa tura mergea greu. Solul uscat
de seceta nu la sa coltul ascutit al trna coapelor sa mus te.
Cei patru gauchos erau furios i. Aceasta se vedea pe fetele lor
Se mai vedea ca erau hota rti sa -i ceara socoteala
pentru 'ncetineala lucra rilor. Cel mai neca jit era nsa Pancho, pentru ca s antul principal trecea peste
ascunza toarea sa, iar sa pa torii erau indigenii s i nu ei. Deci, cu toate vorbele lui mieroase, Bor-rovvth i
dusese de nas. De aceea au s i as teptat pna cnd se as ternu seara peste San Cristobal, iar yankeul pa ra si
taba ra pentru a pleca la han.
Ce spui, Oliva ? ntreba Geronimo, unul dintre cei patru.
i facem de petrecanie. Nu vedeti ? Ni-a pus s i pe nespa latii a s tia de otomi pe cap. Daca ei ga sesc urmele
pepitelor* o sa tra nca neasca de o sa se afle s i la Chamultepec, la pres edintele Mexicului
Cu un calm prefa cut, Pancho si nca rca pistolul cu gesturi deosebit de atente; Era hota rt sa termine
repede. Aurul s tia numai el unde se afla . Chiar n aceeas i noapte l va scoate, poate singur, poate mpreuna
cu Oliva. Daca nsa Borrowth se va dovedi a fi peste ma sura de curios, i va nchide gura cu un plumb.
Planul trebuia pus repede n aplicare, atta timp ct se aflau numai ei patru pe s antier, ca ci indigenii din
escorta si ga sisera ada post n sat s i la la satul ntunericului plecasera .
n acest timp, Borrowth se afla n coliba unui s aman ba trn, ultimul care mai exista n localitate. Interiorul
sa ra ca cios era mpodobit cu diferite feluri de zdrente multicolore, cioburi de oale, oseminte s i dinti de
animale s i tinichelute colorate.
Amndoi sta teau ghemuiti n fata unui foc. plpitor s i fumau ta cuti. Lnga foc se afla un vas cu peioti uscat,
iarba care mestecata n gura da vedenii colorate s i din care se extrage alcaloidul denumit mescalina . Pna
atunci, yankeul l mbiase pe vraci, dar acesta refuzase sa -i ra spunda . Totus i nu-s i pierdu ra bdarea, ca ci
destul de trziu vraciul se hota r sa vorbeasca grav, folosind toate
calita tile sale oratorice.
Ce-ar putea sa -ti spuna dumitale un ba trn ah-tzyacyaH;

Vraci; cu numele de Tezozomah... ca ci urechile tale sunt astupate


la sfaturile mele...
Am venit la tine, nteleptule ahtzyacyah pentru a afla daca
tu cunos ti legenda cu piatra sa na ta tii.
Piatra sa na ta tii ? As a ceva a fost de mult pe aici, pe cnd i Baam-Agap s i Balam-Quitze s-au luat la lupta
cu urias ul Yakab-s aman, zeul cutremurului. Pe locul n care l-au ngropat pe urias , s-a mpietrit pa mntul,
apoi de acolo sufletul lui a ies it s i s-a na ltat ca o coloana de granit pna la cer. Ei se nchinau oamenii cnd
se mbolna veau ; apoi au venit din nou Baam-Agap s i Ba- I lam-Quitze s i au da rmat stlpul. De atunci n-au
mai ra mas aici dect * unele urme. Dar pe urma au venit oamenii nordului s i au furat tot ce mai
ra ma sese. De atunci n Llanos de Los Gigantos nu mai
exista piatra sa na ta tii.
Borrowth sca pa o njura tura . i azvrli ba trnului un s irag de ma rgean s i un pachet de tutun, se ridica s i
ies i. n fata colibei l
as tepta calul, priponit de un stlp totemic. l dezlega s i pleca cu el, tra gndu-l de drlogi. La han va zu ca cei
patru nsotitori ai sa i lipseau. Un indian din escorta i povesti ca aces tia ra ma sesera pe s antier. Borrowth
njura din nou s i se urca furios n camera sa. Aprinse o lampa cu gaz, care ra spndea o lumina ros iatica ,
chioara , s i, fa ra sa o lase din mna , ncepu sa cotroba iasca ntr-un geamantan. Arunca furios afara tot ce-i
ca dea la ndemna . n sfrs it, ga si un caiet cu scoarte soioase s i se as eza la masa .
Pe coperta caietului se puteau citi urma toarele rnduri : ,,In
semna ri de ca la torie Karl Wassa... manuscris prezentat Editurii
Hopkins s i fiii,New York, aprilie 1938 .
Aici ar fi cazul sa ara ta m cum ajunsese n niinile cunos tintei noastre, as a-zisul mister Klym Borrowth,
caietul cu pricina.
De aceea ne permitem sa facem o mica digresiune, care ar descoperi cauza prezentei sale n Mexic.
Daca cineva s-ar fi pus n situatia unui Sherlock Holmes modern, la cercetarea actelor lui Borrowth n-ar fi
ga sit nimic de remarcat. Un singur lucru nsa i-ar fi atras luarea aminte : Borrowth nu se aba tea niciodata
prin marile oras e mai ales prin acelea cu centre universitare. De ce se ferea? Numai el nsus i ar fi fost
capabil sa ra spunda . Daca nsa se discuta cu el probleme s tiinti fice orict de complicate, ra spunsurile sale
dovedeau cunos tinte multilaterale, dar puse toate n slujba unei nesecate pofte de bani.
Pna nainte cu ctiva ani de nceperea ra zboiului, figura sa era des ntlnita prin laboratoarele Universita tii
Columbia sau Har-vard. Unii puteau afirma ca l cunoscusera chiar s i la West Point. De aici ncepeau nsa o
serie de contradictii mai ales asupra numelui sa u ca ci n S.U.A erau oameni care l cunos teau sub
denumirea de James Strowberry, iar altii sub aceea de Ciint Mer-rick sau Mike Chase. Oricare dintre ei
putea afirma ca -i fusese coleg de facultate, dar... la acest dar se opreau cei mai multi, ca ci eroul nostru
dispa ruse fa ra urme timp de mai multi ani.
Daca nsa cineva l-ar fi rugat pe Strowberry sa -i spuna povestea propriei sale vieti, ar fi ascultat o
dulcega rie romantica , uneori de cea mai proasta calitate.
De asemenea, e momentul sa amintim ca numele de Klym Borrowth s i l-a luat numai cu cteva zile nainte
de a intra n Mexic, dupa o ntmplare nu prea pla cuta .
ntmplarea despre care este vorba s-a petrecut la New-Orleans, n port, spre sfrs itul ra zboiului, cnd un
grup de militari, care as teptau sa se mbarce pentru Europa, au sa rit n ajutorul unei femei. Era o noapte
frumoasa , cum numai n sud poate sa fie. Grupul era format din trei tineri ofiteri care se plimbau pe s osea.
Deodata , dintr-o casa ra suna un tipa t de groaza , urmat de nenuma rate apeluri de ajutor. Cum era s i
normal, cei trei au sa rit ct au putut mai repede n ajutorul victimei a ca rei voce pa rea a unei tinere femei.
As a s i era, nsa ajutorul lor fusese aproape de prisos, ca ci, nepreva za tori, doi dintre ei s-au ales cu un
glonte n cap, iar cel de al treilea sca pa mai ieftin: un glonte n uma r s i actele furate. Necazul cel mare al
acestuia era ca nici ma car nu za rise mutra agresorului.

Politis tii, care, ca s i vechii carabinieri ai lui Ollenbach, au sosit prea trziu, au dovedit ca crima fusese
fa cuta de un inginer pe nume Merrick. Cel putin as a declarase victima. Semnalmentele datte n-au dus la
nici un rezultat. Dupa vreo doua zile, un s erif zelos din Texas, lundu-se dupa semnalmente, a legitimat un
tna r impozant. Actele acestuia ara tau nsa ca se numes te Klym Borrowth s i ca este fizician. S eriful nu avea
nsa de unde sa s tie ca numai cu cteva zile nainte tna rul se numea Joe Strowberry alias Merrick.
Cu acestea, incidentul, ca attea altele, s-a nchis.
Strowberry, unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai trust-manului Abe Mac Stephens; din motive cu
totul personale,fu fericit ca reus ise sa puna mna pe actele lui Klym Borrowth. Astfel si mprumuta
calitatea de om de s tiinta, ceea ce-i us ura cu mult misiunea ncredintata de boss-ul sa u n Mexic.
Abe Mac Stephens nu era numai mare proprietar de ntreprinderi industriale, ci s i actionar al concernelor
anglo-belgiene care exploatau minele de uraniu din Congo pe de o parte , iar pe de alta, poseda un
mare pachet de actiuni ae firmei de editura Hop-kins s i fiii. n cele doua din urma preocupa ri ae sale, l
folosea mai ales pe Borrowth.
ntr-o buna zi, mai exact n preziua incidentului de care a fost vorba mai sus, Mac Stephens primi de la
editura un caiet semnat de profesorul Karl Wassa, refugiat politic din Germania hiterista ; manuscrisul
cuprindea o culegere de legende legate de diferite locuri de pe suprafata pa mntului, pe care savantul le
colindase cu ani n urma .
Uite, Joe, ai ceva interesant de citit, i spuse lui Borrowth Mac Stephens. Vezi ce-i adeva rat s i ce-i
minciuna , dar mai ales ce ne poate folosi noua .
Atentia omului de afaceri fu imediat atrasa de o neas teptata concluzie a atomistului german, concluzie
care suna cam as a :
n urma ca la toriilor mele, am ajuns sa cred ca efectele radioactivita tii naturale pot fi urma rite n mod
constant n fenomenele folclorice. Astfel, att n Africa centrala ct s i n Mexic, Brazilia, S.U.A. circula o
legenda cu privire la piatra sa na ta ti!. Legenda respectiva coincide ntotdeauna cu prezenta; prechbiendei
sau a altor roci cu substante radioactive aflate la suprafata solului. Daca am descoperit acest mit la
Schinkolobwe; o varianta a ei am ga sit-o pe platoul de la Llanos de Los Gigantos din Mexic, n legendele
indigenilor de pe teritoriul cuprins ntre Mapimi, Rosario s i San Pedro .
Coincidenta datelor, as a cum le ara ta experimentatul prospector din Congo, atomistul Karl Wassa,
dovedea ca n jurul acestor surse de minerale radioactive se na scuse un folclor special. De altfel, nu
era un fenomen disparat, ca ci asemenea elemente folclorice s-au format s i n jurul minelor de malachita
din Ural, al puturilor naturale de petrol din Romnia s i al orica ror za ca minte de ca rbuni.
Ademenit de salariul teribil pe care i-l punea la dispozitie vechiul sa u patron, Borrowth porni spre Mexic
pe bordul unui vas comercial de coasta . Plecarea aceasta nu trebuia sa atraga atentia nima nui s i trebuia
fa cuta n as a fel nct notitele lui Wassa sa nu cada n alte mini. De altfel, cartea nici n-a mai va zut lumina
tiparului, ca ci dupa un an autorul ei, aflat n Belgia, murea asasinat de Heinrich Kollemann, fostul sa u elev.
*
Acum manuscrisul ca la torea din nou prin Mexic, de data aceasta nsa n miniLe lui Klym Borrowth.
Desigur ca povestirea ba trnului vraci i-a dat lui Borrowth un anumit punct de reper existenta legendei.
Acum urma sa ga seasca s i locul cu pricina, locul n care se afla n mod precis za ca mntul de uraniu.
Confruntnd povestirea ascultata doar cu cteva minute n urma cu textul din manuscrisul lui Wassa,
Borrowth ca zu pe gnduri. Deodata , si aminti de contor. Acesta semnalizase n apropierea colinei, mai
precis n apropierea locului unde se vedeau clar marginile unei gropi. Fa ra sa se mai culce, Klym si
rencinse brul s i, co-bornd treptele trei cte trei, ies i n curtea hanului. Sub un s opron dormeau ctiva
dintre oamenii escortei sale. Cum i trezi, le porunci sa ncalece s i porni ca mnat de furtuna spre s antierul
arheologic. Din depa rtare, se za reau cteva torte arznd s i se mai vedeau umbrele celor patru gauchos, care
sa pau de zor. Tropotele cailor ajunsera repede la urechile lor obis nuite cu astfel de zgomote.
Pancho..., vine Borrowth !
Acesta era preocupat sa ga seasca locul de unde scosese numai cu o luna nainte primele fragmente de aur.
Auzind cuvintele prietenului sa u, la sa trna copul as a cum de altfel fa cura s i ceilalti s i tuspatru se
ascunsera n spatele unor ruine.
Deodata , n noaptea clara a Llanos-ului, ra sunara patru mpus ca turi. Borrowth simti glontul s uierndu-i pe
lnga urechi, iar sub el calul tresa ri s i se pra bus i scurt. Dintr-un salt, ca la retul se arunca ala turi de cal.
Indienii se risipira pe cmp s i se ada postira fiecare, fie n dosul unor ruine, fie dupa tufele de cactus i
arborescenti. Borrowth ra mase nemis cat. Privea atent spre locul de unde pornisera gloantele s i foarte
ncet si scoase revolverul din toc. Acum se hota rse. Le va lua s i aurul s i cecul pe care li-l da duse.
As teptarea lui nu dura mult. Din spatele colinei porni iar o rafala de mpus ca turi, ra mase ca s i primele fa ra
nici o riposta . Apoi patru siluete se profilara pe orizontul la ptos al diminetii.
Cred ca l-am cura tat..., se auzi glasul lui Geronimo.
L-am va zut ca znd...
Pancho, sa faci cinste !
n timpul acestei discutii, Borrowth prinse a se tr foarte n cet s i precaut spre o^groapa din apropiere,
astfel nct sa fie apa rat de cadavrul calului sa u. Nu trecu multa vreme s i cei patru gauchos, apa rura rznd
zgomotos. si serbau prea devreme victoria.
Hands-up ! gringos mentecatos ! (Minie sus ! Mexicani trn-piti!)
Ca un lup; Borrowth le sa ri n spate s i acum toti patru se aflau n raza pistolului sa u.
Cine se mis ca , i preveni el, capa ta un dop n sca frlie. Aruncati armele !
Luati pe neas teptate, se supusera ca nis te mielus ei. Tot atunci, ra sa rira din ruine indigenii din escorta .
Dupa numai cteva clipe, cei patru za ceau legati, ca nis te baloturi, unul lnga cela lalt. Aurul din buzunarele
lui Pancho s i cecul
din buzunarul lui Oliva Fuentes se odihneau acum n minile lui Borrowth.
De ce ati tras, pui de na prca ? Gringos mentecatos *!
Es ti un hot , scrsni Oliva. Ne-ai dus de nas cu aiurelile tale de profesor...
Ai ba gat la cap destul de greu, rnji Borrowth. Acum, senores, mai doriti ceva ?
Dreptul nostru, as a cum ne-am nteles. Sa gones ti mutrele astea pocite, ct timp ne facem noi treaba. Iar
pe urma , poti sa te s i
pupi cu prlitii ta i de otomi...
De fapt nu va d de ce-as mai continua sa discut cu^ voi.
Furtul de aur se pedepses te cu moartea. Eu va dau patru catri s i timp de o ora pna la plecare. Dupa aceea,
nu mai garantez de nimic. Hei, ba ieti, se adresa el escortei sale. Duceti-i pe eroii a s tia prliti pna n sat.
Daca mis ca , faceti cu ei ce vreti. Acolo sa -s i ia
caii s i sa se care.
Ne mai vedem noi, morma i furios Pancho n timp ce se
ridica.
Daca va face pla cere cu adeva rat, ne revedem s i^ sa s titi ca eu nu obis nuiesc sa gres esc tinta. Ca sa -s i
nta reasca ra spunsul, ridica arma s i trase. Pa la riile fos tilor sa i tovara s i ca zura pe rnd la pa mnt. Good bye!
Dupa acest incident, Borrowth se simti mai linis tit Acum ra ma sese singur pe s antier. Cu ct nainta
sa pa tura, contorul Geiger-Muller semnaliza tot^ mai puternic. ntr-adeva r, se pa rea ca prin apropiere
exista o sursa radioactiva . Dar cum schimba pozitia contorului, semnalele ncetau. Deci sursa era de mica
intensitate s i se afla pe un teritoriu redus. Dupa cteva zile de sa pare, dupa ce groapa fusese cu desa vrs ire
golita , as a cum cer toate regulile arheologice, contorul nu mai semnaliza, indiferent de pozitia lui
Deci ba trnul a avut dreptate,' morma i yankeul, bestemndu-l printre dinti pe vra jitor. S-a dus dracului
sursa!... Dar unde ? Ce fel de sursa radioactiva o fi aia pe o palma de loc? Imposibil! M-am ns elat eu... sau
s-a stricat aparatul.
Contorul folosit era un model destul de obis nuit. Aparatul era portativ s i us or de mnuit.
ntors n sat, Borrowth fa cu cu un eectromagnet proba aparatului. Contorul functiona normal. Concluzia
era deci clara . Pa mntul din groapa pa stra urme de radioactivitate. Acolo desigur ca se aflase as a-zisul stlp
al lui Yakab Xanian, despre care vorbise ba trnul vraci. Atunci nu mai ra mnea de ra spuns dect la o
singura problema : de unde^ fusese adus pietroiul
Ama rt peste ma sura , Borrowth pricepu ca nu are altceva de fa cut dect sa colinde sat cu sat s i trib cu trib,
pe tot teritoriu! platoului Llanos de Los Gigantos. Un singur rezultat l multumea, cele cteva kilograme de
aur pe care le scosese din sa pa turi.
Dupa trei zile de betie cumplita , si str nse din nou caravana s i porni spre oras ul cel mai apropiat, spre
Mapimi, unde trase la unicul hotel. Era descurajat. Nu s tia ncotro sa -s i ndrepte cerceta rile.
ntr-o seara , i se pa ru ca are o halucinatie. n us a hotelului apa rusera cei patru gauchos, ntova ra s iti de un
individ ciudat. Era un ba rbat ma runt, uscat, cu fata arsa de soare, cu pa rul rar. Era mbra cat elegant s i pe
cap purta un urias sombrero de pai. Borrowth ncerca sa -s i aduca aminte de figura individului. Nu-l mai
va zuse niciodata pna atunci. ntrebndu-l pe hotelier, acesta i spuse ca noul vizitator nu era cunoscut de
nimeni s i ca se afla pentru prima data n ora s el. Alte la muriri nu mai ceru Borrowth, ca ci, fiind aproape
beat nu prea prindea sensul cuvintelor.
Dimineata afla ca cei patru gauchos s i stra inul pa ra sisera hotelul, n registru ra ma sese nscris : Gunther
Kriegsfed, etnograf s i orientalist'*.
Sa nu fie orientalist, cum sunt eu arheolog... gndi Borrowth. Faptul ca s-a dus cu cele patru lichele
nseamna ca ori cauta aur ori ceea ce caut s i eu. Indiferent de ce ar fi, eu n-am nevoie de con-curenti, as a
ca , mister Klym Borrowth, mobilizare pe toata linia! Pornim la atac!
Capitolul IV .
Ce i-au spus lui Kriegsfeld manuscrisele descoperite. O ntlnire lnga lacul Yquiran. Stlpul lui Yakab
s aman.
nchisoare s i libertate.
Cei patru gauchos Oliva, Pancho, Geronimo s i Juanito ca la reau veseli. Pe fetele lor ba rboase, de
obicei posomorte, se putea citi o stare de euforie. mpreuna cu ei ca la rea omul cel micut ,cum i spunea
Geronimo, s i atitudinea lui era cu totul deosebita de cea

a lui Borrowlh. El nu le fa cuse promisiuni, ci pur s i simplu i ndopa cu dolari. n al doilea rnd, cunos tea
tinta expeditiei s i nu o culesese din informat ii luate din vnt. De altfel, lii s-a mai impus s i prin modul
auster s i solda tesc al comportamentului sa u.
Acum toti cinci ca la reau fa ra alt nsotitor, ca tre partea sudica a platoului, spre un punct aflat cam la 50
kilometri de Mapimi. Locul spre care se ndreptau nu era n preajma nici unei localita ti, ct de mici. Tot ce
aveau nevoie, luasera cu dns ii n cteva baloturi legate pe spinarea a vreo 20 de catri. Aceasta Le mics ora
din rapiditatea mis ca rilor s i a deplasa rii, dar altfel nu se putea. Unica problema pe care s i-o puneau era
aceea a apei potabile.

Ca lare, 50 de kilometri prin Llanos, pe un teritoriu pietros s i fa ra drumuri iata o ntreprindere extrem
de grea s i obositoare. Din acest motiv, Kriegsfeld a stabilit trei etape de drum, care urmau sa fie strict
respectate. Cu toate ca ardea de nera bdare, pe figura lui nu se putea citi nimic deosebit.
Ca la rea ta cut, cu buzele strnse, cu tot trupul ncordat ca un resort.
La primul popas au la sat animalele sa se odihneasca . Ca un explorator experimentat, Kriegsfeld nu s-a
multumit sa se tola neasca pe pres ul tesut din fibre de agave, ci, lundu-s i cteva instrumente, a pornit
curnd n cercetare. ncerca cu ajutorul aparatelor pe care le avea, sa stabileasca posibilitatea ridica rii unei
ha rti geofizice ama nuntite a regiunii. Acest lucru era deosebit de important pentru el, deoarece, n modul
acesta avea singura posibilitate de a confrunta cu terenul textul ga sit n biblioteca ma na stirii Matrakonda.
Cel de al doilea manuscris, format, dupa cum s tim, din 20 de coli de amatl, avea un text asema na tor celui
din codexul Xilitol.
Spre deosebire de acesta, care ara ta migrati le unui trib cicimek,
amatlul lui Kriegsfeld, vorbea despre ca la toria unui cacic din populatia otomii de nord. Acest cacic nsotise
cinci bikshu (preoti budis ti cers etori) debarcati n Mexic, n jurul anului 468 al erei noastre, prin tot
regatul cicimek s i apoi i ntova ra s ise pe drumul lor de ntoarcere. Ajuns la lamaserie, fusese desigur
convertit la budism s i deveni la rndu-i un bikshu. Dorul de tara sau dorul de a face s i el prozeliti la rndul
sa u l fa cu sa se napoieze. Dupa aceste doua drumuri, au urmat desigur s i altele, la distanta de ani unul de
altul. Cert este ca respectivul cacic nu era la prima sa ca la torie ntre Asia s i America centrala , dupa cum
nici ca la toria celor cinci ca luga ri nu a fost unica . Cu 41 de ani mai trziu le-a urmat chinezul Hwui Sin, de
pe urma ca ruia a s i ra mas o carte intitulata Fu Sang ,. ce
cuprindea o descriere ama nuntita a Mexicului.
n manuscris scria clar ca n timpul lui Balam-Agap, el, Chal-
tuixtli, vindecase cu piatra sa na ta tii pe bolnavi s i sla ba nogi n al optulea huehuetiliztli, n ziua checatl al
lunei cozcaquauhtli (adica n al optulea an al primei perioade de s ase huetiiiztli,un huetiiiztli durnd 146
de ani). Fa cnd socoteala : daca primul an al perioadei coincidea dupa codexul Troano, cu anul 460 al erei
noastre, deducea ca evenimentul avusese loc n anul 468, ziua de 30 noiembrie.
Templul Lui Balam-Agap se afla pe malul nordic al lacului Tzintzanhuicli, care actualmente se mai
numes te s i Yquiran.
Spre acest loc se ndrepta acum Kriegsfeld nsotit de cei patru gauchos. Odata primele ncerca ri de
ridicare de plan fa cute, au
strns corturile s i, din pricina nera bda rii nsotitorilor sa i, restul drumului l fa cura fa ra nici un fel de
popas. Cu ct naintau mai mult, cu att vegetatia se mboga tea. n jurul lacului Yquiran, ca n jurul unei
oaze, n locul cactus ilor, ncepura sa apara primele semne de savana subtropicala , cu ierburi nalte s i dese.
n depa rtare, pe deasupra vegetatiei bogate, se za rea, parca plutind, o pata violeta , care n timp ce se
apropiau se dovedea a fi un zid construit din blocuri grele de granit.
Acolo! striga Oliva, dnd bici calului. Acolo este... senor Guntero ! Am ajuns !
Bucuria lui molipsi ndata s i pe ceilalti. Numai bietii catri nu prea o mpa rta s eau, ca ci poverile din spatele
lor le scoteau sufletul s i nu-i la sau sa nainteze att de repede cum ar fi dorit cei cinci ca la reti.
Taba ra a fost as ezata chiar la poalele zidului pe un teren
ceva mai ridicat. Din apropiere, se putea vedea ca acolo existase o
constructie masiva , dupa modelul celor aztece, bogat mpodobita cu
sculpturi s i picturi. n interior, nu se putea pa trunde nca . Tavanul
ca zuse s i, din cauza vntuui, se depusesera multe straturi de roci
eoliene. Intentia lui Kriegsfeld era sa nceapa direct cu sa patul interiorului.
Deci ne-am nteles, senor Guntero... Aurul pe care-l vom ga si l mpa rtim ntre noi.
Aurul... fa cu Kriegsfeld gnditor... da, asta de la sine nteles. Restul ma prives te pe mine. Acum sa
desfacem corturile s i mine ncepem lucrul.
V-as propune ceva...
Sa auzim, sinor Oliva.
V-am povestit de americanul a la nebun... Era la Mapimi. L-am za rit la hotel.
S i^ ce-i cu el ? fa cu Gunther dispretuitor.
Sa nu ne atace...
S i ce daca ?
Ra ceala ta ioasa care reies ea din tonul Lui Kriegsfeld i fa cu sa se cutremure. Nu-i era frica . Aceasta era
bine.
Totus i n-ar strica sa sta m de garda , ada uga Gunther. Acum vreau sa ma odihnesc.
Se retrase n cort, pe cnd nsotitorii sa i mestecau ta cuti frunza de marihuana, cea cu gust ra coritor s i care
produce vise pla cute.
Lui Borrowth nu i-a trebuit prea multa vreme ca sa afle directia luata de cei cinci ca la reti, pe care-i socotea
drept concurentii sa i. n afara de aceasta, nu i-a fost prea greu nici sa -s i faca o escorta din ba ieti cu mus chii
tari,de prin crciumile din apropiere. n momentul pleca rii sale din Mapimi, l despa rteau de Kriegsfeld
numai trei ore de drum. As a nct abia se ntinsese acesta pe patul de campanie, ca din Llanos se auzi
zgomotul copitelor unei trupe care se apropia. Kriegsfeld sa ri n picioare s i ies i afara din cort. Cei patru
gauchos as teptau gata sa puna mna pe arme. Nu trecu mult s i n fata lui Kriegsfeld desca leca mister Klym
Borrowth n persoana .
How do you do!
How do you do l ra spunse Kriegsfeld.
Numele meu e Borrowth, sir... Sunt arheolog s i nu m-a la sat Inima sa nu va ga sesc. n regiunea asta
suntem att de putini nct e o pla cere deosebita sa te ntlnes ti cu un coleg. Pe urma , mai voiam sa va atrag
atentia asupra lichelelor pe mna ca rora ati intrat.
Kriegsfeld Il privi calm, ma surndu-l din cap pna n picioare. Volubilitatea americanului l fa cu sa
zmbeasca ironic.
Uite de cine le e frica pros tilor a stora... sa -ti vina sa rzi, nu alta,gndi el.
ti multumesc de atentie, ra spunse rece Kriegsfeld. Sper nsa ca n-o sa -ti ra pesc prea mult timp. Cred ca
s i dumneavoastra . aveti, ca s i mine, sa pa turi urgente.
Daa, ra spunse Borrowth n doi peri, voiam sa va d mprejurimile lacului a sta blestemat. Apropo, sir, nu
cumva aveti un dozi-metru ?
Desigur, cum de nu, fa cu Gunther mirat. Poftim !
Cnd deschise capacul, fata lui Kriegsfeld se lungi de mirare. Becul dozimetrului ardea.
Borrowth zmbi, saluta s i nca leca . Dupa cteva minute, n urma lui se za rea doar un nor de praf. Gunther
ra mase na ucit, tinnd nca n mna ntinsa dozimetrul. si reveni nsa repede n fire, njura printre dinti, si
puse n buzunar instrumentul s i intra n cort. nca nu pricepuse ce putea sa doreasca de la el individul
acela cu nume s i apuca turi de erou din Far-West.
Capitolul V
Discretia se trguies te cu ma rinimia. O discutie meta-psihica , ncheiata cu un contract oneros. Ce cauta o
statuie a lui Budha n Lanos de Los Grandos. Gunther Kriegsfeld face cunos tinta cu nchisoarea mexicana .
Un amatl care spune multe. Klym Borrowth si angajeaza adversarul.

O data ntors la Mapimi, yankeul si struni calul n fata pos tei, n al ca rui local na va li ca o furtuna . n
aceeas i zi, Mister. Abraham Mac Stephens primi o cablograma cifrata prin care era ns tiintat ca ^ un
oarecare etnograf cu numele de Gunther Kriegsfeld, care se da dea drept refugiat german, sa pa cam n
aceeas i zona , unde plecase Borrowth, s i ca poseda o autorizatie din partea guvernului mexican.
La fel de vijelios ca s i Borrowth, descinse s i Mac. Stephens n ntreprinderea condusa de prietenul sa u,
colonelul n rezerva Jini Marlott. Binenteles ca trustmanul se mis ca att de us or pe ct i n ga duiau cele
peste o suta de kilograme. Pe cnd mergea ngndurat, privirea i ca zu pe reclama unui film : Fantome vii .
Stai, domnule ! si zise. Am ga sit. De ce n-ar fi acolo fantome ? Minunat... i voi spune ca Borrowth scrie
un roman... iar cela lalt, neamtul... o lucrare de arheologie americana ! Asta e.
mba rba tat de propriile-i idei, financiarul pa s i grav n cabinetul colonelului Marlott, pe care-l cunos tea de
ani de zile.
Hallo, Jim L.
- Hallo, Abe ! Ce vnt te-aduce pe la mine... ?
S tii, eu sunt editor !
S i... editor...?
Da... s i editor... Trebuie sa ne ocupa m s i de cultura putin. Ei bine, mi s-a prezentat o oferta din partea
unui neamt ...
Interesant...
l cheama Gunther Kriegsfeld, ...e etnograf... sau orientalist el s tie mai precis ce este.
Kriegsfeld, orientalist ? Pa i a sta a murit n 1922, dar, dupa cte mi aduc aminte, nu-l chema Gunther, ci
Horst. Un moment!
Apa sa pe un buton s i o voce i ra spunse prin difuzorul dicta-fonului.
Sa vina Finley plna la mine! ordona colonelul.
Dupa cteva minute, n birou apa ru un ba trnel cu o figura ; s tearsa , un om despre care nimeni n-ar fi putut
spune dect ca este un pensionar onorabil retras din munca lui de arhivar sau casier la o mica institutie.
La ordinul dumneavoastra , domnule colonel...
Finley, vezi daca ai n fis ele dumitale ceva despre individul cu numele Kriegsfeld Gunther...
Dar daca -i nume fals ?
O sa vedem atunci. Deocamdata cauta -l as a ! E etnograf s i orientalist. Cnd mi dai ra spunsul ?
Mi ne.
Ba trnul fa cu o reverenta caraghioasa s i pleca trs indu-s i picioarele.
Dupa ce us a se nchise n urma lui, cei doi ta cura o clipa . Apoi, n timp ce-s i prepara un cocktail, colonelul
se adresa lui Mac. Stephens:
S i de ce te intereseaza n mod att de special neamtul ?
S tii, se afla n Mexic... ar putea fi un ros u... Eu nu ma pot lega la cap...
M-da, nteleg. Dar alte interese n-ai mata pe acolo ?
Unde ? n Mexic ? Nu, nicidecum!
Atunci e n regula ... Putem aranja mobilizarea unui ca pitan de aviatie, cu numele de James Strowberry
alias Klyn Borrov/th... fa cu Marlott... cu un aer de va dita superioritate.
Care Borrowth ?
Aaa... nici nu-l cunos ti! ? E amuzant. Iar eu care credeam ca ai un salariat cu acest nume sau poate cu
acela de James Strowberry.... Bun! Daca -i as a, ordon imediat rechemarea lui n tara .
Zicnd acestea, ntinse mna spre sonerie.
Ba te rog !
Parca spuneai ca ...
Spuneam, ce spuneam ! Ce-l amesteci pe unul cu cela lalt ? Ce lega turi are unul cu cela lalt sau Borrowth
cu Kriegsfeld ? Vise, dragul meu !
Cu o neglijenta voita , Marlott scoase dintr-un dosar copia unei telegrame pe care o ntinse lui Ale.
Stephens. Era vorba de aceea primita de trustman numai cu cteva ore mai nainte :
De unde-o ai ?
Sa presupunem ca mi-a adus-o un binevoitor... Nu trebuie sa te nelinis tes ti pentru atta lucru... Am hrtii
mai importante dect asta, care te pot interesa... Acum sa trecem mai departe. Amicul Borrowth pe care
l-a trimis editorul Mac. Stephens sa scrie un comics cu cow-boys mexicani este etnograf sau orientolog
ca s i mine... E bine ca tu; Mecena modern, ajuti pe scriitori...

Dupa ultimele cuvinte, Mac. Stephens pricepu ca orice subterfugiu


ar fi fost de prisos. Acum nu avea dect o singura cale. Sa reus easca sa obtina datele la un pret acceptabil s i
fa ra sa fie nevoit sa faca alte sacrificii.
Sa s tii ca sunt editor... am 90% din actiunile lui Hopkins.As a ca pot trimite oriunde vreau... pe oricine.
Daca o fi sa -l mobilizeze, n-au dect..., dar te avertizez ca eu mai am s i alte lega turi... As tept mine
rezultatul cu privire la Kriegsfeld.
Se ridica , se ndrepta spre us a. Ostentativ, se opri n mijlocul drumului dintre us a s i birou, scoase un
trabuc, apoi l aprinse calm s i porni mai departe, lega nndu-se ca o rata. Cnd puse mna pe clanta, Marlott
l opri :
Hei, Mac, nu s tii de gluma ?
S tiu, dar pna nu-i cunosc pretul... nu ma face nici sa zmbesc. Rsera amndoi. Acum fiecare era
asigurat: unul de discretia colonelului, iar cela lalt de ma rinimia financiarului.
*

Sa pa turile ajunsesera la un punct mort din cauza unor blocuri de bazalt care nu puteau fi mis cate din loc.
Cinci oameni fa ra uneltele necesare nu puteau face fata unei astfel de munci. Cei patru gauchos se
nvrteau njurnd s i blestemnd n incinta templului lui Balam-Agap.
In cort, Kriegsfeld si fa cea tot felul de socoteli, deoarece nregistratorul contorului folosit pentru
detectarea existentei sursei radioactive semnaliza din momentul n care era pus n .functiune. Acest fapt
dovedea ca au n imediata apropiere un filon sau un za ca mnt la suprafata, ale ca rei radiatii influentau
direct aparatul. Dupa calculele sale, Kriegsfeld ajunsese la concluzia ca se afla n prezenta unui element
intens radioactiv. La aceasta concluzie ajunsese chiar n prima noapte petrecuta n taba ra . Acum sta tea s i
fa cea calcule minutioase care urmau sa -i determine pozitia precisa a elementului radioactiv, precum s i
adncimea la care se afla. O data acestea aflate, avea de gnd sa -s i ra spla teasca tovara s ii s i sa pa ra seasca de
forma s antierul pentru ca, peste cta va vreme, sa revina narmat cu tot ceea ce era necesar unei
prospecta ri de o asemenea amploare. n afara de aceasta mai urma rea s i achizitionarea terenului pe o raza
mare. Devenit o data proprietar al acestor locuri... Aici gndurile Lui Gunther fura ntrerupte de intrarea
brusca n cort a lui Oliva.
Sinor Guntero ! Au apa rut ca la reti n Llanos...
S i ce ma prives te :
Sinor... cred ca sunt oamenii yankeului. Ne nconjoara din toate pa rtile. Ce sa facem ?
Daca este as a cum spuneti, retrageti-va ntre zidurile ruinei. Luati-va armele necesare s i sa -i primim
cum se cuvine. Eu ra mn n cort. Actionati numai daca vedeti ca ne ataca .
Ceea ce a urmat nsa a dat nas tere unei nentelegeri, care pe cei patru gauchos i-a fa cut sa fuga , iar pe
atacatori sa se creada atacati.
Ca un bun gospodar ce era, Kriegsfeld se aprovizionase cu cteva la dite cu munitii. Pe de alta parte,
mexicanii aveau armele s i cartus ele lor de model vechi. Cei patru luara o adita cu cartus e s i o dusera cu ei
ntre zidurile da rma turii. Acolo s i le-au mpa rtit s i, dupa obiceiul vna torior din vestul sa lbatic, ncepura
sa s i le ndese n briele largi de piele. Juanito, cel mai tna r s i mai molcom dintre cei patru, dupa ce-
s iumplu bine centironul cu gloante, l ntinse
naintea sa, pe un pietroi din apropiere. Apoi la sndu-l acolo, se ca tara pe un zid ca sa poata sa -i
urma reasca cu privirea pe eventualii atacatori.
Cum as teptarea se prelungea, tna rul Juanito si lua o sticluta cu rom s i o ba u pe nera suflate. Din cauza
ca ldurii, alcoolul si fa cu repede efectul. Cu o mutra mai mult dect serioasa , Juanito scoase o cutie cu
cartus e goale, pe care ncepu sa le ncarce din cornul sa u cu praf de pus ca . Minile nu-i prea da deau
ascultare, astfel ca mai mult de juma tate din praf se scurse pe pietre. Va zndu-s i insuccesul, trnti furios
cutia de pa mnt, de se mpra s tie toata iarba de pus ca de jur mprejurul sa u.
Vin, ra cni Pancho.
Ca sa fie mai calm, Juanito si aprinse lent o tigara . Atunci se petrecu acel nepreva zut care-i za pa ci pe toti.
Chibritul nca nestins ca zu n mijlocul movilit ei de silitra .
Din piepturile celor patru, odata cu o serie lunga de rafale, izbucnira ra cnete de groaza .
Chimirul lui Juanito si scuipa vertiginos gloantele, de parca ar fi fost banda unei mitraliere n actiune. Cu
salturi caraghioase, cei patru sa rira afara din incinta , urma riti de exploziile cartus elor care se aflau n
la dita de munitii. Cuprins i de panica , cei patru gauchos fugeau mncnd pa mntul. T ipetele lor l scoasera
din cort s i pe Kriegsfed, care, auzind mpus ca turi, si desca rca pistolul spre templul ruinat al Lui Balam-
Agap, fa ra sa vada n cine trage.
n acest timp, Borrowth, ca ruia Mac. Stephens i ra spunsese cine este Gunther Kriegsfed, ncercase sa
ncercuiasca taba ra cu ba ietii sa i. Aces tia auzind zgomotul mpus ca turilor s-au considerat atacati s i, n
frunte cu s eful lor, au pornit sa -i s arjeze pe cei cinci. Urletele lor de lupta s-au amestecat repede cu tipetele
de groaza din taba ra de pe malul lacului Yquiran.
Ca un vrednic urmas al as a-zis ilor pionieri din Texas care au decimat populatii ntregi de piei ros ii,
Borrowth ca la rea cu pistolul ntins, gata sa traga n primul om care i-ar fi apa rut n cale. Nici n-a lipsit
mult ca sa -l ucida pe Geronimo, care, ca apucat de streche, alerga cu minile ridicate. Din spatele Lui,
ra sunau pocnetele exploziilor, iar n imediata apropiere sta tea Pancho atins de un plumb n partea cea mai
ca rnoasa a trupului.
Stafiile... indienii...
Mumia... se mis ca ...
Desmeticindu-se cel dinti, Borrowth zbiera :
Staaati ! s i-s i struni arma sarul.
n spatele sa u se oprise o trupa de circa cincisprezece oameni, cu priviri care numai binevoitoare nu erau
toti narmati dupa legile Llanosului. n fata lor se aflau ntr-o postura lamentabila cei patru gauchos cu
ca ma s ile sfrtecate, plini de spini de cactus, care-i nte pau la orice mis care.
Mai ncolo, Gunther za pa cit, cu arma n mna , as tepta aparitia atacatorului de pe malul lacului. As teptarea
lui era nsa zadarnica . Mai ra sunara cteva pocnete s i totul se linis ti.
Ce-a fost asta, mister Kriegsfed ? ntreba yankeul desca lecnd.

Sa vedem.., colega ! nca nu s tiu... fa cu Gunther care, presupuna nd pricina exploziei, se gndea ca ar fi
putut folosi accidentul, astfel nct sa nu-l lase pe yankeu sa se apropie de templu. Hei, Oliva... ia veniti cu
mine !
Nu, sinor... noi nu mai ca lca m pe acolo! ra spunse serios gauchoul, la picioarele ca ruia za cea s i gemea
Pancho. Acolo sa la s luies te diavolul... Nu vrem sa murim de mna noastra . Armele s-au desca rcat de la sine.
Cartus ele au explodat fa ra pistol... Numai necuratul a putut-o face... Noi... noi... nu mai ca lca m acolo.
Ridicnd nepa sa tor din umeri, Borrowth, urmat n sila de Kriegs-feld, pa trunse n interiorul templului. Pe
peretii de piatra se za reau urmele recentelor explozii. Un fum des s i neca cios mai plutea nca deasupra
ruinelor. Mirosul sta ruitor de pucioasa i fa cu pe cei doi sa stra nute.
Sa ies im ! propuse Kriegsfeld.
Bine ! Ce crezi dumneata ca s-a ntmplat ?
Cunos ti teoria telechineziei... S i cred ca ti-ai dat seama ca plutea un miros puternic de ectoplasma .
Nu I fa cu Borrowth, scuturnd energic din cap. Mai degraba
mirosea a praf de pus ca !
Se cunoas te ca es ti un nepriceput n metapsihica . Eu ba nuiesc ca zeitatea totemica , mpreuna cu cei
sacrificati aici cu attea secole n urma , s-au materializat. De altfel, acest fenomen, descris cu lux de
ama nunte de ca tre BoYin; a mai fost nregistrat s i n alte pa rti
ale globului. Este un fapt cunoscut ca spiritele locale se materializeaza s i, sub o forma sau alta, ncearca sa -
i goneasca pe cei nepoftiti. O manifestare asema na toare cu cea de mai nainte o ga sim n folclorul attor
tari, de exemplu legenda podului de peste rul Arta din Grecia, sau a pa sa rii Sahak din Armenia, sau
cunoscuta legenda a surpa rii zidurilor abia cla dite...
Interesant! morma i Borrowth.
Deci, continua doct; Kriegsfeld, spiritele locale au produs explozia cartus elor s i i'-au gonit pe gauchos.
Cred ca ar fi cazul sa ntelegem s i noi s i sa pleca m de pe locurile acestea. O retragere ne-ar fi prielnica .
Cunosc o experienta din Olanda, unde a plouat cu pietre din senin ntr-o casa ocrotita de un anumit spirit.
Aici, spiritele locale ne gonesc cu ajutorul propriilor noastre mijloace.
M-as mira !? Templul pare sa fie de constructie azteca s i deci precoumbiana . In consecinta, spiritele nu
cunos teau praful de pus ca . Deci cum au s tiut sa -l faca sa explodeze ?
Dragul meu; Richet s i Bozzanno afirma ca spiritele evolueaza o data cu viata sociala ... Ele urmeaza
treptele civilizatiei moderne...
M-da ! As vrea sa te mai ntreb ceva... fa cu Borrowth. Dumneata crezi n toate aiurelile pe care mi le-ai
debitat pna acum ?
Donner Wetter l Sigur ca da !
Bine, bine! Totus i e mai sa na tos sa juca m fair-play, Mister. Kriegsfeld. Eu nu sunt femeie isterica sa -mi
mbuibi capul cu tot felul de prostii esoterice. Duhoare de ectoplasma , materializarea hoiturilor s i alte
marafeturi de genul a sta... Drept cine ma iei ?
Domnul meu, dumneata posezi un Weltanschauung* de cow-boy... n felul acesta nu ne vom ntelege
niciodata . Eu sunt um
adept al esoterismului s i metapsihicului. Am s i publicat diverse articole n revistele de specialitate...
Nu neg, se poate, dar ai mai publicat s i articole despre, sa zicem, actiunea neutronilor asupra nucleelor,
unde nu mai recurgeai la astfel de... spirite.
O clipa , Kriegsfeld l privi sincer mirat. As adar, americanul s tia
cu cine are de-a face. l urma rise s i desigur ceruse informatii despre el. Kriegsfeld si adresa n g nd cteva
blesteme pentru lipsa lui de prevedere. Acum nsa trebuia sa actioneze ntr-un fel:
A fost o ipoteza , spuse Gunther, ocolind un ra spuns direct. Eu n-am nici o vina ca nu es ti credincios.
Ma rog... o fi existnd s i o ipoteza ectoplasmatica . Dar alta mai putin mputita n-ai ? Doar es ti fizician !
Ma confunzi...
T i-am propus odata fair-play-ul. Sa fim serios i! Es ti arheolog cum sunt s i eu... Am venit sa -ti ofer un
busness cinstit. T i-am citit lucra rile. Poate ca s i dumneata le-ai citit pe ale mele. De ce sa umbla m cu
fleacuri ! ? Tot ce-ai ndrugat pna acum e bun pentru pa du-chios ii a s tia de gringos. ntre noi e bine sa
discuta m ca doi oameni realis ti. De acord ? Deci ti propun colaborarea. Sa batem palma !
Sa ma mai gndesc.
Ai 12 ore... Eu ra mn aici. Cred ca radiatiile sunt destul de puternice, iar sursa se afla la suprafata. As a ca
vom putea explora templul, cu toata explozia... spiritelor.
De data aceasta, hohotului de rs al Lui Borrowth i se ada uga s i acela al Lui Kriegsfeld.
Totus i ar fi putut constitui o baza de cercetare s i ipoteza mea, mai sta rui putin Gunther, ca un elev
nda ra tnic prins asupra faptului.
Da, pentru orientalis tii cu capul n nori. Acum cred ca ar fii
cazul sa ne vedem de treburi. Ce indicatii ai reus it sa capeti ?
Aici Kriegsfeld se ncrunta . Fusese descoperit, dar sa fie socotit s i nerod, asta nu ! Borrowth i cerea
rezultatele muncii sale de luni de zile ca unui subaltern. Dupa cte s tia, nimeni nu se mai comportase cu el
n halul acesta.
Ce-mi oferi ca sa capeti rezultatele ?
Eu ? T i-am mai spus : Co-la-bo-ra-re...
S i daca n-am nevoie ? Am autorizatie de sa pa turi.
Atunci, pentru ca s i eu posed o asemenea hrtiuta, n care este mentionat cuvntul exclusivitate,ma voi
vedea silit sa ma instalez tot aici. Asta, n primul rnd. n al doilea rnd. des ii sustii ca
es ti doar un refugiat german, nu te-as sfa tui sa trezes ti ba nuieli asupra prezentei dumitale n aceste locuri.
De aceea, eu, care te cunosc s i te apreciez, doresc sa colabora m.
Ce drepturi urmeaza sa ceri ?
Ca unul venit mai trziu, nu iau dect o cota de 59%...
Juma tate ?!
Atta timp ct 50% este egal cu juma tate, da. S i pe urma nu va d ce te-ar opri sa lucrezi cu mine. Gloria,
poate ? Daca -i asta, ti-o las dumitale. Eu urma resc cu totul altceva: Money! Banii!
Gunther si la sa n jos capul. Solutia propusa de american i convenea n fond. Ct despre rest, s tia el ce are
de fa cut. n timpul cerceta rilor va cumpa ra tot teritoriul s i cu asta se termina s i povestea exclusivita tii. Nu
avea de ce sa nu accepte deci, fie s i numai de
forma . n aceeas i seara , l va trimite pe Oliva Fuentes cu o hrtiuta ca tre un prieten din Mexico-City.
Mister Borrowth nu ara ta sa fiii glumit. Se instalase pur s i simplu n cortul lui Kriegsfeld s i chiar ncepu
primele lucra ri de prospectura . Cei patru gauchos ra mas i afara erau acum n mare cumpa na . Prezenta
americanului le ncurca toate planurile. Pancho era ra nit. Intrarea n vechiul templu le era interzisa . n
jurul lor se aflau oamenii, cu fete amenintatoare, veniti din Mapimi. S tiau bine ca oris ice mis care
necugetata le putea aduce moartea. Inertia n care se aflau i deprimase. De necaz, nici nu dormeau.
Geronimo l oblojea pe ra nit, iar ceilalti doi fumau tigara de la tigara .
Era aproape miezul noptii, cnd cineva se strecura pna n apropierea focului lor. De dupa un tufis apa ru un
ba t care-l lovi ncetis or pe Oliva Fuentes.
Oliva... vino aproape... se auzi vocea lui Kriegsfed. Gauchoul se tr s i, cnd ajunse n dreptul tufis ului, se
tola ni ca
pe o canapea.
Poti sa pleci la Mapimi ?
Cnd?
Acum... ai aici o scrisoare s i bani. Iei trenul de Mexico-City s i duci scrisoarea la adresa de pe plic. De
ntors, nu te mai ntorci. Ma as tepti peste zece zile la San Pedro. Acum, ntinde mna! Aici sub piatra se afla
ce ti-am spus : 500 de dolari s i plicul. Ai priceput ?
Am priceput s efule... Te as tept la San Pedro, n zece zile.
A doua zi de dimineata, banda lui Borrowth fu mirata de disparitia lui Oliva Fuentes. Doar americanul
ra mase netulburat, multumindu-se sa -i binecuvnteze fuga doar cu cteva njura turi, care trezira imediat
admiratia oamenilor lui.
Mutarea s i scoaterea blocurilor din incinta ncepu o data cu reva rsatul zorilor. Oamenii nha mau ctiva cai
la un bloc legat cu las-souri. Toata ziua trecu de altfel numai cu aceasta munca plictisitoare s i grea. De a
doua zi, cnd sa pa turile au fost reluate, muncitorii ncepusera sa se plnga de dureri de cap s i ameteli.
Cu toate acestea, sub supravegherea lui Kriegsfed s i Borrowth, sa pa turile continuau dupa cele mai stricte
reguli ale arheologiei. La al patrulea strat de cultura pe care-l dezgropasera , au ga sit pe o piatra hieroglife
care purtau semnul celui de al doilea trib cicimek; Tecpaneca. Numerotarea acestor triburi este arbitrara ,
dar, dupa codicele Boturini, dintre cele opt triburi ale poporului cicimek, Tecpaneca este al doilea. Aceasta
nsemna ca teritoriul pe care se afla. templul a apartinut, din punct de vedere administrativ, oras ului Co-
huatl icamac;Botul s arpelui; una dintre fostele mari as eza ri toltece. Dupa istoria lui Fernando Haiva;
Histoire des Chi-chimeques tradusa de Ternaux-Compans), n templul respectiv se practicau sacrificii
umane n cinstea zeului Tezcatiipoca s i nu n a
lui Balam-Agap. Acesta a s i fost punctul de plecare al primei s i ultimei dispute arheologice dintre cei doi
fals i arheologi.
Ma mir, zise Borrowth, eu s tiu, din traditia orala care mai da inuie, ca aici era cu totul altceva dect am
ga sit noi.
S-ar putea ca traditia sa gres easca dupa cum s i documentul
pe care-l foloses ti dumneata, Hisioria de Chiquimecos,este gres it, orquemada n Monarhia Indiana afirma
altceva. Nu-ti mai vorbesc de alte datte pe care le posed...
M-da... Cred s i eu, daca ai venit la fix ! De unde cunos teai punctul ? Desigur ca tot spiritul ti l-a ara tat. Ce
ma prives ti as a ? Nu exista spirit fa ra point!
Iar rzi de mine... De altfel ce sa ma mir ? Nu es ti un adept al esoterismului. Cu toate astea, documentele
care m-au adus de-a dreptul aici se bazeaza pe legenda , pe folclor. Eu sunt pasionat dupa as a ceva...
Folclor!? fa cu nencreza tor Borrowth. Cum as a ?
Ei, e vorba de o legenda care circula . Pe baza ei am ga sit documente cu datte aproape precise, iar
rezultatul : iata -l! Pe zi ce trece ne apropiem tot mai mult de sursa radioactiva .
Dumneata ai ga sit legenda ?
Eu sau altul, n-are importanta ! ra spunse Kriegsfeld evaziv. Ta cura amndoi. Fiecare ncerca sa pa trunda
n mintea celuilalt.
Borrowth pricepuse ca s i colaboratorul sa u, sau, mai bine zis, adversarul sa u, cunos tea teoria lui Wassa s i
mai ales ca poseda documente precise despre terenul pe care se aflau.
Probabil ca Wassa, gndea Borrowth, a la sat n Germania.aceste datte n lega tura cu legenda.n orice caz,
trebuia sa le cunoasca s i el, fa ra ca Gunther sa ba nuiasca ceva. S tia ca germanul pla nuise sa -l ns ele ca ci, n
dimineata aceleias i zile, unul dintre oamenii sa i i aduse scrisoarea s i banii ga siti asupra lui Oliva Fuentes,
care acum se odihnea n snul sfntului Cristobal, patronul pa storilor mexicani, undeva n savana
Llanosuui de Los Gigantos.
Sa pa turile continuau n schimburi mici de 30 de minute. Nu se putea lucra mult n acelas i loc. Radiatiile
impregnasera terenul, dar mai ales straturile de cultura aflate mai n profunzime, care, dupa materialele
ga site, puteau data din cel de al 5-lea secol al erei noastre. Din acest motiv, munca era deosebit de dificila .
Zece zile dupa sosirea lui Borrowth pe s antier, unul dintre sa pa tori veni n fuga la acesta. Cnd yankeul
ajunse la fata locului, va zu o statueta de marmura , care-l mira n cel mai nalt grad. Era Budha cel na scut
din Lotus,n care stilul de lucru tibetan era va dit.
Cnd americanul i-o ara ta lui Kriegsfeld, acesta nma rmuri. Apuca statueta, o privi, o suci s i o ra suci. Pa rea
ca nu-i vine sa -s i creada ochilor.
Da, e un Budha !... Se confirma ! murmura el.
Ce se confirma ?
Aa... nimic, nimic... ma cam doare capul, bomba ni apoi Kriegsfeld s i se retrase n cort.
Borrowth ra mase ca mpietrit. Ce oare i se confirmase lui Kriegsfeld ? Desigur ca era vorba de
documentele pe baza ca rora venise el att de precis la Yquiran. Trebuia sa aiba neapa rat acele documente
ca ci altfel n-ar fi putut ga si cheia existentei statuetei n tr-un templu aztec s i nca ntr-un strat de
cultura mai vechi cu aproape un mileniu declt cultura columbiana . Ca sa puna mna pe hrtiile lui Gunther,
trebuia sa fie deosebit de iscusit.
1. Joc de cuvinte : Pe englezes te, point nseamna s i punct s i poanta ,hazul unei glume (N. A.).

Nici nu se luminase nca de ziua cnd, n taba ra , ra suna tigna-lul ascutit al unui (comisar) din politia
oras ului Mapimi, nsotit de o escorta deosebit de puternica . Orice rezistenta era de prisos. De altfel, actele
pe care i le ba gasera sub nas Borrowth s i Kriegsfeld nici nu-l clintira . n zece minute taba ra fu ridicata , iar
toti cei prezenti acolo legati pe cai. De la bun nceput, Borrowth s i Kriegsfeld au fost despa rtiti.
Ajuns i la sediul politiei, fura coborti de pe cai s i introdus i n cabinetul comisarului. Aici, fiecare fu luat n
primire ca un obiect s i trimis n celula . Kriegsfeld, dus tocmai n fundul unei sa li, mai putu, nainte de a se
nchide poarta grea de fier, sa za reasca n capa tul opus al culoarului pe Borrowth, urmat de comisarul
care-i arestase. Dupa ce toti au fost nchis i, pe sala n-au mai ra mas dect yankeul s i comisarul.Cei doi
intrara n cabinetul politistului.
Ce zici, Mister. Klym; i-am aranjat bine ? ntreba vesel s eful politiei din Mapimi s i, ca sa -s i sublinieze
entuziasmul, i trase americanului un ghiont pe sub coaste.
Ai ca piat ? morma i acesta, privindu-l feroce. T i s-a fa cut de-o gaura -n dovleac ?
Sa ma iertati... dar...
Bine... s i sa -ti intre-n sca frlie : pentru iertare, primes ti o suta de dolari mai putin ! Sa mergem !
Cum de se ajunsese nsa la aceasta situatie neas teptata ? Borrowth, care s tia ca Gunther Kriegsfeld umbla
sa -l ns ele, stabilise,
imediat ce primi dovada din minile oamenilor sa i, o lega tura strnsa cu un politist mexican. Comisarul,
fiind bine ndopat cu dolari, as tepta doar un semn ca sa -i faca pe plac domnului care-I pla tea att de gras.
Ocazia se ivise cu o noapte nainte, iar acum toti membrii expeditiei za ceau nchis i, iar bagajele lor,
inclusiv acelea ale lui Kriegsfeld, se aflau n sta pnirea lui Borrowth.
ntors aproape imediat pe s antierul la sat n pa ra sire, grija yankeului fu sa duca mai departe sa pa turile pe
locul emanatiilor radioactive. Dupa aceasta, urma sa caute n hrtiile fostului sa u asociat confirmarea celor
ga site la fata locului.
Pe terenul n care fusese descoperita statueta, Borrowth continua cerceta rile de unul singur, narmat cu
un spahiu s i o pensula mare, cu pa r lung s i aspru. Dupa o sa pa tura de numai 15 centimetri strat care
uneori poate despa rti doua civilizatii lama de metal scrsni. Atinsese ceva destul de dur, nct tsnira
scntei. Dnd pa mntul la oparte cu pensula, Borrowth scoase la iveala o caseta de jad verde, ra masa
intacta ca printr-o minune. O ridica s i si da du seama imediat ca n interiorul ei se afla un obiect.
De-abia cnd o aduse n cort, deschise caseta, s i, va zndu-i continutul, nu se putu sta pni sa nu scoata o
exclamatie de uimire:
Un amatl! murmura el.
Era ntr-adeva r un sul de hrtie fa cuta din fibre de agave. M-da, un amatl!
Impregna documentul cu o solutie uleioasa , care mpiedica hrtia sa se pulverizeze, venind n contact cu
aerul. Dupa o as teptare
de aproape 30 de minute, derula sulul. Din primul moment, va zu un text scris cu hieroglife aztece. Pe
frontispiciu era o minunata miniatura reprezentnd un peisaj. Tehnica folosita era totus i diferita de cea
azteca . Sub frontispiciu, ncepea direct textul scris cu caractere foarte mici, fiecare reprezentnd In felul ei
o minune de arta .
Ducnd la bun sfrs it ceea ce trebuia fa cut, dnd tot ceea ce se poate da gla suia textul m-am bucurat
peste ma sura pla cerilor ca ci, de vreme ce a venit sorocul, ce era sa fac ? M-am urcat pe muntele zeilor.
Dupa rostirea acestor cuvinte, nteleptul Gonarda a fost va zut de ntreaga lume urcndu-se pe minunatul
munte Djayanta Devy, locuinta lui Shiva, muntele de cristal sub un cer pur, astfel nct nteleptul pa rea
un al doilea soare.
Puternicul Gonarda lua atunci o piatra din piatra de cristal, pe care se odihnise soarele, s i mi-o da du mie
bikshu pa ca tos din tara Ta-han care, la rndu-mi, am dat-o fratelui meu, CicimeTul-, din semintia i-ki;
sa o duca la el, n tara Fu Sang.
Eu ma voi ntoarce la pes tera sfntului Djayanta, de unde am luat piatra da ta toare de sa na tate .
Timp de cinci zile, Borrowth n-a mai pa ra sit cortul. Pa rea ca -s i reluase vechile obiceiuri din timpul s ederii
sale la Mazatlan. Compara documentul ga sit cu materialele lui Kriegsfeld. n carnetele de note ale acestuia,
ga sise copia unui alt amatl. Comparatia simpla a celor doua manuscrise aztece i da du cheia celui aflat la
Yquiran. La dezlegarea definitiva a ultimului amatl a fost nevoit sa se foloseasca s i de traducerea lui Leand
dupa cartea Fu Sang scrisa de Hwui S in.
Acum era clar Hwui S in; bikshul cel pa ca tos din tara Ta-han, era categoric unul dintre cei cinci preoti
cers etori budis ti care descinsesera n Mexic, venind din Tibet. Semintia I-ki despre care vorbes te Hwui S in
nu putea fi alta dect populatia din nordul Mexicului, iar numele cacicului, care primise as a-zisa piatra a
sa na ta tii, coincidea, n primul document era trecut Chaltuixtli, iar n al doilea Ci Tul-ti, adica numele
fusese transformat conform sistemului fonetic al limbii chineze.
Urma sa precizeze doar pozitia muntelui s i a pes terii sfntulu Djayanta din Tibet. Ct despre stnca adusa
peste Oceanul Pacific pna la Llanos de Los Gigantos, aceasta nu mai constituia o problema . Ca ci cui
Chaltuixtli as a precum afirma documentul de la Matraconda fusese desigur un neofit aztec al
ca luga rilor veniti din Tibet. Plecase cu unul dintre ei n Asia, unde fusese convertit la budism, iar de acolo
dusese n tara sa stnca respectiva . De fapt, amatlul aflat Ia Yquiran nu era dect un gen de chitanta prin
care Ci Tul-ti atesta predarea pietrei sfinte. Din coroborarea datelor, reies ea ca amatlul ga sit la
Matraconda era ulterior documentului ga sit la Yquiran. Prin urmare. Ci Tul-ti era la cea de a doua ca la torie
a sa n Asia.
Borrowth si secase carnetelul s i-s i fa cu acest rezumat al descoperirilor de pna atunci:
Ca la toriile lui Chaltuixtli zis s i Ci Tul-ti, cacicul aztec con-vertit la budism de Hwui S in, bikshul tibetan:
1. Din Fu Sang (Mexico) la Ta-Han (Tibet), unde este dus la pes tera numita a lui Djayanta Devy;
2. Se ntoarce peste Pacific cu un bolovan radioactiv, pe
care-l lasa n templul de la Yquiran, cu un atestat scris pe hrtie de maguey (Amatlul ga sit la Yquiran).
3. A doua ca la torie n Tibet unde lasa un nou amatl, cu Indeplinirea misiunii lui la Yquiran (Amatul de la
Matraconda, descoperit de Kriegsfeld)
Acum, se gndi Borrowth, lucrurile deveneau mai clare. Te pomenes ti nsa ca Kriegsfeld mai are unele
datte suplimentare...
Dupa informatiile dibuite de american, era posibil ca stnca din templul lui Balam-Agap sa fie as a-numitul
stp al lui Yakab-s aman,
despre care-i vorbise ba trnu vraci din San Cristobal.
Acum s tia precis ca nu era vorba*de un strat sau de un filon de roca radioactiva , ci numai de un bloc adus
de unii dintre primii descoperitori ai Americii, bloc n componenta ca ruia intra o substanta radioactiva a
ca rei intensitate de radiatie ntrecea cu mult att radiumu! ct s i uraniul.
Pe masa de campanie sta teau materialele lui Kriegsfeld, printre care se aflau s i caietele lui Karl Wassa.
As adar fostul sa u asociat pornise de la aceleas i premise ca s i el, de la aceeas i ipoteza . n discutiile avute
nsa cu el, acesta-i vorbise despre o alta serie de documente importante. Unde le-o fi tinnd ? n Germania,
n India, de unde venise ?
Faptul ca Mac. Stephens i scrisese ca Gunther Kriegsfeld debarcase n Mexic dupa un voiaj fa cut n India i
da du de gndit lui Borrowth. Se putea ca acolo concurentul sa u sa fi ga sit s i alte datte pe care fie ca nu le
adusese cu el, fie ca le s tia s i nu le mai nsemnase nica ieri. Era pus la grea cumpa na . Daca neamtul s tia mai
mult dect scria n notele lui, atunci el, Borrowth, trebuia sa -l foloseasca din nou. Dar daca nu mai s tia
altceva ?
n primul rnd, trebuia sa -s i informeze s eful despre rezultatele sa pa turilor; n al doilea rnd, sa trimita n
S.U.A. blocul de roca radioactiva ; apoi sa se gndeasca la problema fostului sa u tovara s de sa pa turi.
De aceea, dupa cteva ore, pe biroul lui Mac. Stephens apa ru o noua telegrama . Trustmanul trimise imediat
un ra spuns laconic:
Elibereaza -l, angajeaza -l, Mac. Stephens .
Dupa doua sa pta mni de detinere, Kriegsfeld fu adus n biroul comisarului. Mare-i fu mirarea cnd aici l
za ri pe Borrowth mbra cat elegant s i bine dispus.
Hei, Kriegsfeld, cum merge ? l ntreba americanul pe un ton protector. Eu am ies it pe cheza s ia s efului
meu. Daca primes ti aceeas i cheza s ie, es ti liber.
S i cum se traduce n fapt cautiunea pe care mi-o propui ?
Semnarea unui angajament cu trustul Mac. Stephens, scumpule! De fapt, n-ai ncotro. Nemtii ta i sunt pe
drojdie. Daca vii la noi, es ti un om fa cut.
Bine... Pe ct timp e angajamentul ?
Deocamdata , nelimitat. Ama nuntele le vom discuta noi mai trziu. Hai sa bem s i sa mergem sa -ti
cumperi haine !
Am destule ntre bagajele mele...
Alea s-au dus pe apa smbetei...
Bine, dar, acolo erau documente, acte...
S-au topit! Cine s tie ce prlit le-o fi dat foc. Hai , vii ? ! Supus s i dobort de necaz, Kriegsfeld si puse
semna tura n
josul unei pagini ba tute la mas ina . De acum ncolo, era un simplu salariat la dispozitia trustului lui Mac.
Stephens & Co.
Murdar, neba rbierit s i cu hainele ferfenita, l urma pe Klym Borrowth.

PARTEA A DOUA: Maxilarul radioactiv


Capitolul 1
Comandantul Van Cijun trebuie sa dea o hota rre la o ora cu totul nepotrivita .
A dispa rut Nelly!
Necazul unui vechi lupta tor.
Scafandrii intra n actiune.

Ceasul din turnul palatului administrativ al fostei posesiuni franceze din S anhai ba tu hodorogit miezul
noptii, fa ra sa poata acoperi nsa s uieratul sa lbatic al vntului. Vrtejuri bezmetice de za pada se ciocneau s i
se ncrucis au deasupra caselor ruinate de luni de bombardament. Cu tot timpul cinesc, ostas ii armatei a
8-a cot la cot cu populatia recla deau oras ul de curnd eliberat.
Reconstructia mergea greu s i din cauza portului distrus de japonezi. Digul cel mare fusese aruncat n aer
aproape n ntregime, fapt care de asemenea ngreuna dragarea portului. Din acest motiv, valuri
na praznice loveau fa ra mila n cheiurile pustiite.
n cla direa prima riei unde fusese ada postita zeci de ani o mare institutie bancara , lustrele ra spndeau prin
ferestre o lumina puternica . Sala apartinnd alta data consiliului de administratie, iar acum fiind
consacrata s edintelor, gemea de oameni. n ziua de 5 ianuarie 1952, primarul Van Cijun convocase acolo
pe reprezentantii ceta tenilor din S anhai, pentru a lua hota rri comune cu privire la soarta oras ului. Se
punea problema refacerii grabnice a portului, a cura tirii stra zilor de da rma turi s i mine, a alimenta rii
muncitorilor. Toate aceste chestiuni deopotriva de importante trebuiau rezolvate exclusiv prin mijloace
proprii. Ajutor imediat din afara nu putea exista.
Adunarea continua la fel de nsufletita , dupa cum ncepuse, de parca nimeni nu obosise n cele peste zece
ore care se scursesera . n fata fieca ruia sta teau teancuri de hrtie pe care erau scrise hota rrile luate n
comun.
Dragi tovara s i, a mai ra mas sa discuta m problema portului. Vocea profunda , baritonala a lui Van Cijun
acoperea murmurul continuu al sa lii. Dupa pa rerea mea, trebuie dinamitate resturile digului mpreuna cu
tot ceea ce este n jurul lui. Apoi, dupa ce vor fi terminate operatiile de dragare, sa refacem docurile n cel
mai scurt timp. Cine are vreo propunere ?
Imediat, fa ra sa as tepte vreo invitatie, se ridica un ba rbat nalt s i uscat. Fa cu nti o pleca ciune n fata
ntregii sa li, apoi si drese glasul.
Domni... hm ! tovara s i!... Iertati-ma ! ada uga el repede. Sunt directorul muzeului Hoan-Ho-Pei-Ho s i al
arhivelor. Ma gndesc ca n apropierea digului au fost aruncate n mare la zi pline cu documente foarte
vechi din ndepa rtata epoca Oe * s i al regatului T i. Oare n-ar putea fi scoase ? S i fa cnd din nou o
pleca ciune, se reas eza .
S tergndu-s i obrajii lucitori din pricina transpiratiei, se ridica din imediata apropiere a directorului un
ba trn vioi :
Cine poate s ti ce-a mai ra mas acolo dupa attea bombardamente ? Pe urma hrtia s i cerneala nu rezista
prea mult timp n apa . Pa rerea mea, de inginer, este ca ar fi o pierdere inutila de timp. n concluzie, propun
sa ncepem imediat lucra rile de reconstructie a marelui dig, ca ci oceanul nu mai da napoi ceea ce a
nghitit o data .

Nu putem renunta att de us or, tovara s i, se auzi o voce din fundul sa lii. Ciancais is tii s i americanii au
umplut marea cu la zi n care erau nchise comori de arta ... S tim precis ca exista s i un inventar pe care
trebuie sa -l ga sim neapa rat.
n tot acest timp, Van Cijun si luase notite. Era adeva rat ca din depozitele de la Cijun-Van-Dao se
aruncasera multe lucruri n apa ma rii, dar se mai aruncasera s i la zi pline cu explozibile. Peste acestea
fusese dinamitat digul, iar sute de vase mici fusesera torpilate sau scufundate n mod special pentru a
nchide calea n port. As adar, unii propuneau amnarea lucra rilor, pe de o parte, iar altii cereau nceperea
imediata a reconstructiei. Redeschiderea portului nsemna o mai buna alimentare a populatiei, o
contributie nsemnata la redresarea economica a ntregii tari.

Pe coridor, n tot acest timp se nvrtea, ca un leu ntr-o cus ca , un mos neag nca destul de ager. Din cnd n
cnd ba tea cu bastonul n podea s i morma ia nemultumit. Era acolo nca din timpul prn-zului. nainte de a
se schimba, functionarul de serviciu se apropie de el.
S edinta mai continua , nu va poate primi!
Ba da ! hota r mos neagul.
De ce nu vreti sa -mi spuneti mie ?
Nu... n-am ce-ti spune dumitale! Numai eu s tiu...
Dar...
Es ti antropolog ?
Nu. Sunt metalurgist, fa cu stingherit functionarul.
Atunci, habar n-ai ! Cum vrei sa pricepi ce nu s tii ? S i, n
fond, nu ma mai plictisi! striga deodata ba trnul s i-i ntoarse furios spatele.
Functionarul zmbi, ridica din umeri, se as eza La biroul sa u s i ncepu sa -s i prega teasca lucra rile pentru a
doua zi. Dupa ce-s i rndui pe masa cteva dosare, se ntoarse iar spre ba trn.
V-as sfa tui sa treceti cteva minute pe la cantina . Aveti timp sa luati o gustare...
Ba nu, n-am timp ! Ia mai sla bes te-ma ! De gustare-mi arde ?! Auzi, domnule, ce-mi propune dumnealui,
cnd biata de Nelly cine s tie unde zace...
Nelly?
Da... ea, dra guta de Nelly...
Nu va supa rati... Pentru... Nelly ati venit ?
Sigur...
S i cine e... ?
Es ti antropolog ?
Nu..,
Atunci n-ai de unde sa s tii. Auzi, habar nu are! Hm! Ct e ceasul?
Trei fa ra doua zeci...
Nu mai as tept... intru !
Functionarul se ridica gra bit s i ncerca sa -l opreasca .
Dar... tovara s e, nu se poate !
Lasa -ma sa trec, omule, nu pricepi ? Antropolog nu es ti, as a-i ? Atunci nu te ba ga!

Ba tu energic cu bastonul n podea s i trecnd pe nga el se n drepta spre us a


Deschise larg us a. Toata lumea ntoarse capul spre noul venit, care, fa ra sa bage n seama pe nimeni,
nainta fa cndu-s i loc spre masa prezidiului. n acest timp, Van Cijun, primarul oras ului, tocmai ajunsese La
concluzii:
...Prin redeschiderea portului, viata va reveni pe fa gas ul ei normal. Dupa cum s titi, tovara s ul inginer lui
Cen, plecat direct pe s antier de la s edinta, va ncepe imediat lucra rile. Primele explozii se vor produce n
cteva minute.
Nu se poate... stati! ,
Toata lumea se ntoarse spre ba trnul care nainta agitndu-s i bastonul pe deasupra capului.
Opriti... faceti o crima ! Nelly e acolo! Nu va atingeti de port!
Toate privirile se pironira pe neas teptatul s i vehementul vorbitor, care, dupa ce-l ntrerupse pe
comandant, si fa cea loc spre masa prezidiului. Ajuns acolo, lovi o data cu bastonul n masa s i ceru linis te.
Nedumerirea era ntipa rita pe toate fetele, mai ales ca pe urma ba trnului venea, stnjenit s i supa rat,
functionarul de serviciu.
Prieteni dragi, tovara s e primar! Va implor, opriti dinamitarea. Piere cea mai mare comoara a Chinei,;
Nelly; e n port!
Va znd figurile mirate ale celor din jurul sa u, ba trnul si scutura umerii cu un gest energic :
Nu e nimeni aici care sa fii lucrat cu ra posatul savant Pei Van-Cijun ?
Doar directorul muzeului Hoan-Ho-Pei-Ho pleca fruntea s i-s i mus ca buzele. Ceilalt i se priveau unul pe
altul fa ra sa priceapa despre ce este vorba.
Nu e nici un antropolog aici ?
Ba da ! ra spunse cineva.
Bun ! Sa explici dumneata celorlalti,
E vorba de safeul cu Pithecanthropus pekinensis; cu sinanthropul Nelly, dispa rut acum opt ani...
Sfrs it de puteri, ba trnul se as eza pe primul scaun din apropiere s i apoi ba u pe nera suflate un pahar cu
apa fierbinte.
Ce lega tura are cu portul S anhaiului ? Noi l s tiam la Pekin, la facultatea de medicina ... zise Van Cijun.
A fost acolo, dar l-au furat nemernicii. Au dus-o pe biata Nelly tocmai la Cijun-Van-Dao... De acolo a
dispa rut. Prin 1946 am auzit din nou de ea, dar nu lucruri bune. Au aruncat-o n apa de frica voastra .
Acum pricepeti, oameni buni ? La sati sa piara urma celui mai vechi om de pe pa mnt, a omului de acum
cinci sute de mii de ani ?
- Numai la 54 kilometri de Pekin (Sau Beipin cum i se mai spune) se afla grotele att de misterioase s i
totus i atra ga toare din preajma sa tucului Cijoukudian. Ani de zile, mii de oameni de s tiinta as teptau cu
pasiune ves ti noi de pe s antierele de paleontologie umana din apropierea capitalei Chinei.
mprejura rile n care au fost descoperite pe acele locuri urmele

vietii omenes ti sunt foarte curioase. Antropologii s i paleontologii chinezi, att de putini cti erau la
nceputul secolului nostru, au fost siliti de ca tre guvernele de atunci sa ra mna ntr-o permanenta inac-
tivitate. Pasa mite nu existau fonduri. n schimb, pentru a-i ,.civiliza pe oamenii cu cea mai veche civilizatie,
s-au strns n China oameni de s tiinta*' de prin toate coclaurile globului.
Din cauza inertiei guvernelor reactionare chineze de La nceputul veacului nostru, singurul loc de pe fata
lumii unde nu se fa ceau cerceta ri s tiintifice era marea s i ntinsa tara a ceaiului. S-au ga sit repede profitorii
s i iata -l pe doctorul Zdanski s i Anderson, profesorul sa u, ntreprinznd sa pa turi paleoantropologice.
Cerceta rile lor au avut loc ntre 1922 s i 1923, cnd ntr-un strat de pa mnt cafeniu, caracteristic
pleistocenului superior prima faza a erei cuaternare au ga sit urmele existentei omului. Preludiul
acestei veritabile revolutii n-a avut urmare, pentru ca institutul Rockefeller, care i patrona, avnd alte
interese n China, le-a ta iat subventiile.
nceputul era fa cut, dar pna La dezvoltarea marii ipoteze au mai trecut ani. As a s-a ntmplat ca de-abia La
2 decembrie 1929 un tna r s i tenace arheolog chinez, Pei Van-cijun, sa descopere n grotele muntelui
Lungus un primul craniu al unei specii cu totul necunoscute pna atunci.
Pei s i asistentul sa u, Davidsohn Black, s i-au dat seama imediat ca aveau n mna lor cea mai veche piesa
doveditoare a existentei omului pe pa mnt. S-au ga sit nsa multi care sa strmbe din nas. Abatele Thiery
Bertrand, membru al Academiei franceze, a chicotit, apoi a izbucnit n hohote de rs.
Ati descoperit un maimutoi, le-a spus el. Om n pleistocen ?
Poate e ca pa tna lui Tata Noe ?
Pei s i Black nsa n-au rs, ci s i-au continuat lucra rile, cu asiduitatea omului care se sacrifica pentru s tiinta.
Dupa un alt timp s-au descoperit acolo urmele focului, pla ci de piatra s lefuita s i unelte grosolane de piatra
cioplita . Deci n urma cu mai mult de juma tate de milion de ani, oamenii au muncit, au vnat, au pescuit s i
fa cusera s i o descoperire capitala : cucerirea focului. Pentru ca n jurul celor peste 40 de fosile s-au ga sit s i
oase de animale s i, acestea ntr-un numa r mare, 118 fosile ale diferitelor animale, se punea nca o
ntrebare: reus ise oare omul de la Cijoukudian sa mblnzeasca vreo fiara ? Domesticise el oare cinele sau
capra ?
Nimeni nu se mai ndoia de marea importanta a descoperirii Lui Pei Ven-cijun, care nu numai ca
ra sturnase toate teoriile despre aparitia umanita tii, ci mboga tise s tiinta universala cu datele cele mai
sigure s i poate cele mai senzationale ale primei perioade de dezvoltare a vietii omului.
nsemna tatea descoperirii nu a ntrziatsa aiba s i efecte debursa . Institutul Rockefeller dependent de
institutiile marelui magnat se mboga tise pe neas teptate. A cumpa rat de la guvernul gominda-nist tot
terenul, a gonit savantii chinezi s i, condus i de un boss bine hra nit, au apa rut antropologii de peste Pacific.
Printre aces tia s-a aflat s i un om cinstit ce nu slujea zeului dollar, ci s tiintei : doctor. Wiliiam Young. Acest
antropolog, muncind cons tiincios s i cu deosebita dragoste pentru munca sa, a izbutit sa completeze din
mai multe fragmente un craniu ntreg. Era prima imagine a omului din pleistocenul superior; a
sinanthropului sau cum a mai fost numit: Pithecanthropus Pekinensis.

Doctor. William Young, fericit de reus ita s i dndu-s i seama ca are n fata craniul unei femei, i-a dat nsus i
numele logodnicei lui:
Nelly!
De atunci, din 1934, deci cu 18 ani n urma , ba trnul Bai Sian-jen ngrijise de sinanthrop ca de ochii lui din
cap. Era doar custodele sa lii unde era expus scheletul fosil, dar, pentru a-s i completa cunos tintele, ncepu
sa faca o serie de cerceta ri pe cont propriu. Cu destula greutate, a reus it sa ga seasca n cteva sate urmele
altor sinanthropi s i chiar legende vechi cu privire la ei. Cea mai importanta era aceea despre Pan Ku, cel
care, cu 2229000 de ani naintea erei noastre, a creat China muncind timp de 28000 de ani, ca, n cele din
urma , sa se sacrifice pentru binele tarii sale.
n 1937, n iulie, cnd a izbucnit ra zboiul cu Japonia, Bai Sian-jen s i-a strns caietele cu legende s i la ditee
cu oase s i le-a ascuns n pivnita ca sutei din cartierul Pin-T n (adica al tipografilor) din marginea Pekinului.
Tot atunci, la muzeu se mpachetau s i se puneau n la zi grele de otel sinanthropii. (fusesera descoperite 23
de schelete de adulti s i 15 de copii) s i erau evacuati la Ciuntim. De acolo au fost duse la S anhai, iar n 1941
guvernul gomindanist ncredinta americanilor aceste la zi. Trebuiau tocmai sa fie transportate n S.U.A.,,
cnd a survenit atacul de la Pearl Harbour s i totul ca zu balta . Japonezii le capturara mpreuna cu toate
depozitele de la Cijun-Van-Dao. Ba trnul Bai Sian-jen da dea uneori trcoale depozitului voia sa vada
daca scumpa lui comoara nu fusese aruncata . Plecarea japonezilor l fa cu pe Bai Sian-jen sa spere ca -s i va
reca pa ta comoara. Dar bucuria lui a fost de scurta durata , deoarece n iarna lui '48, de teama apropierii
armatei populare, ciancais is tii, laolalta cu americanii, au azvrlit n ocean cea mai mare parte a materia-
lelor din hangarele de la Cijun-Van-Dao.
Acum ba trnul Bai Sian-jen as tepta o mna de ajutor din partea comandantului Van Cijun.
n sala se as ternuse o linis te mormntala . Minarea s i dragarea trebuiau amnate de vreme ce se aflase ca n
acele locuri se ga seau cele mai vechi ra ma s ite umane.
Van Cijun puse mna pe telefon, forma un numa r, dar, n locul
ra spunsului, ra suna o explozie care fa cu sa se cutremure ntreaga cla dire. Bai Sian-jen si acoperi fata cu
minile s i ncepu sa plnga n hohote. Primarul fu ct pe-aici sa lase receptorul din mna , cnd cineva i
ra spunse la cela lalt capa t.
Vorbes te Van Cijun... A fost dinamitat fundamentul ?... Nu! Foarte bine, prietene! Opriti imediat, s i cu
orice risc, restul exploziilor !
n acelas i moment ra suna o a doua explozie s i imediat o a treia. . Cum ? Multumesc tovara s e, multumesc
!
Fa ra sa puna n furca telefonul, si ndrepta privirile spre sala .
Digul nu va mai sa ri n aer. N-au fost distruse dect constructiile suprastructurale. Acum trebuie sa
facem tot posibilul sa o ga sim.., pe Nelly!

Zorile plumburii si trimisera primele raze timide peste S anhai. S edinta se terminase s i n sala se aflau
numai Bai Sian-jen s i Van Cijun.
Spunea cineva ca e antropolog, si aminti ba trnul.
Da, l cunosc, este medicul Li Cian-su. Bine ca mi-ai adus aminte de el. Trebuie sa delega m doi oameni
destoinici pentru rezolvarea problemei pe care ne-ai pus-o. Cunos ti cumva numa rul la zilor n care se aflau
fosilele?
Cum nu? R.M. 16.081, 16.082 pna la R.M.16.205 aproximativ o suta doua zeci cu totul. Sunt fa cute
din otel s i vopsite cu albastru s i negru de bitum. Numerele au culoarea ros ie s i-s scrise pe fiecare parte a
la zii ! Acum, sa -ti spun drept, as vrea sa plec... Am obosit...
Dupa plecarea ba trnului, Van Cijun sta tu ctva timp pe gnduri. Treaba trebuia fa cuta repede s i sigur, ca ci
timpul era deosebit de scurt.

n cazarma regimentului 383 de artilerie, abia sunase des teptarea. Soldatii adunati n careu aveau cu ei tot
echipamentul. Se as tepta sosirea comandantului, ca ci s tiau ca vor urma comunica ri importante. Curnd,
trompetistul suna onorul la comandant s i n centrul careului apa ru un grup de ofiteri.
Tovara s i ostas i, ni s-a fa cut cinstea sa participa m la lupta mpotriva ra ma s itelor ciankais iste de La
granita birmana .
Uralele ra sunara cu atta forta nct pa rea ca se cutremura n treaga cazarma . Comandantul fa cu un semn s i
ceru linis te.
Plecarea se face peste doua ore. Pna atunci revizuiti-va tot materialul de lupta ! Comandantii de unita ti
sa vina apoi la mine!
O noua rafala de urale bubui n va zduh. Comandantii ordonara apoi repaos, n timp ce grupul statului-
major regimentar se ndrepta spre cla direa caza rmii.
Multi ofiteri erau tineri, dar ca liti n lupte. Pe pieptul lor luceau ordine s i medalii, dovada vitejiei lor.
Dupa ce soldatii se mpra s tiara , ofiterii urmara pe comandant. Ei intrara n cabinetul acestuia. Aici se
as ezara cu totii n jurul unei mese pe care era ntinsa o harta a regiunii Guandun. Cu gesturi precise,
comandantul le explica obiectivul luptei pna n cele mai mici ama nunte. Mai era doar o juma tate de ceas
pna la plecare, cnd intra plantonul s i-i ntinse comandantului o scrisoare. Acesta o deschise, o citi, apoi se
ncrunta putin.
Tovara s e comandant de companie Fin Siac-s an, am pentru dumneata o veste nu prea pla cuta .
Fin Siao-s an un ofiter cam de 30 de ani, extrem de voinic, nalt s i cu o figura care i-ar fi fa cut pe cineas tii
hollywoodieni sa -l angajeze imediat pentru un rol de june-prim se apropie de colonel. Haina bine croita
a tna ruui ofiter, des ii veche, i da dea un aspect elegant. Numa rul mare al diferitelor medalii s i ordine i
ocupa aproape o portiune de un lat de palma deasupra buzunarului drept de La piept. Printre altele se
putea vedea s i ordinul Marelui Mars al lui Pin de Huei .
La ordinele dumneavoastra ! zise el lund pozitia de drepti. , , Tovara s e Fin, ne vom despa rti !
De ce, daca -mi permite-ti sa -ntreb ?
Din ordinul generalului Ciu , ai fost pus la dispozitia tovara s ului Van Cijun, n calitate de inginer
mecanic de precizie.
Este mare nevoie de dumneata la nis te lucra ri portuare. Trebuie scoase de sub da rma turile portului nis te
la zi cu materiale foarte pretioase.
Dar nu sunt scafandru...
S tim asta, dar ai mai lucrat ca mecanic la Dalni, ala turi de scafandrii sovietici ! Cu unul dintre ei vei
lucra s i acum... E vorba de inginerul Tumanov... Dar de ce es ti ntristat ?... Luptele se apropie de sfrs it.
ntoarcerea la viata pas nica ni se pare un fapt neobis nuit, des ii tocmai pentru asta lupta m de attia ani.
Apoi, uitndu-se la ceas, ada uga :
Te prezinti la ora 12 la tovara s ul Van Cijun, primarul oras u lui. Poti locui mai departe la cazarma .
Fin Siao-s an strnse att de puternic din dinti, nct se auzi o trosnitura :
Am nteles, tovara s e colonel! Permiteti-mi sa ma retrag ! n dormitor, Siao-s an se trnti pe pat, as a
mbra cat cum era,
lucru pe care de obicei nu-l fa cea. i era necaz, att de necaz nct i venea sa plnga . De la vrsta de 12 ani
intrase n Armata a 8-a ; acolo si fa cuse el educatia pna la 18 ani. Apoi, din cauza bolii mamei sale,
trebuise sa se ntoarca la Canton. De aici, biografia lui se complica prin faptul ca tna rul Siao-s a n, care, n
timpul zilei era cculli *, n timpul noptii trebuia sa conduca una dintre multele organizatii ilegale din
urias ul oras . n '46, adica n urma cu noua ani, reintra , dupa o serie de nemaipomenite peripetii, n
rndurile Armatei Populare, pe care, pna n ziua aceea, n-o mai pa ra sise. n fiecare lupta se distinse, dupa
fiecare lupta fusese citat, s i multi l
invidiau pentru numa rul mare de ordine s i medalii cu care fusese distins.
ntelegeti acum de ce Fin Siao-s an se simtea jignit s i nedrepta tit. Revedea n nchipuire numa rul mare de
oras e prin care trecuse cu compania lui, pe ofiterul japonez care nu-l nimerise, des ii ^ tra sese spre el
numai de la trei metri. Totodata si aminti de vremea cnd era culli pe ulitele S anhaiului s i ra sturnase pe
un american. Involuntar si pipa i pe obraz o cicatrice legata de acea ntmplare. Americanul l lovise peste
fata cu un baston subtire de bambus. i mai veni n minte amintirea ultimelor examene datte la
Universitatea populara din Yunnan, cnd ca pa tase titlul de inginer mecanic. Din sala de curs s-a urcat apoi
direct ntr-un tanc american, atunci capturat, pe care nu l-a mai pa ra sit dect din ordin.
S i-i mai sta ruiau n minte cuvintele colonelului Vei lucra cu Tumanov.Pe Iurii l cunoscuse imediat dupa
nfrngerea Japoniei s i bucuria de a-l revedea i mai ndulcea necazul. Atunci au trebuit sa deblocheze un
pod dinamitat de armata lui Harita,. iar scafandrii inginerului sovietic au scos, cu ajutorul lui Fin, tot
detonantul de sub valurile adnci s i na valnice ale rului Fun-Lan, scutind armata de un ocol inutil de peste
o sa pta mna .
si privi ceasul. Trebuia sa se prega teasca . si lua mapa, porthartul, si aranja tinuta s i, ca utnd sa -s i
mascheze un suspin amar, pleca fredemnd un cntec.
Mersul i era ngreunat de blana grea s i mai ales de troienele de za pada . Vijelia l fa cu sa treaca pe lnga
ziduri. Mii de ace de gheata i biciuiau obrajii.
Vuietele valurilor se auzeau pna n centrul oras ului. S i, uneori, rafalele de vnt aduceau fulgi grei de
za pada , pica turi de apa smulse din coama valurilor.
Asta-i din cauza digului! Daca era digul, se mai oprea s i furtuna,murmura ngndurat Siao.
Peste cteva minute intra gfind n holul mare al palatului administrativ, iar dupa alte cteva de as teptare
fu primit de Van Cijun.
Sunt comandantul de companie Fin Siao La ordinele dumneavoastra .
Ia loc, te rog! Bea mai nti un ceai fierbinte s i apoi sa sta m de vorba .
Fin Siao refuza politicos. Enervarea nu-i trecuse definitiv. Voia sa s tie n mod precis pentru ce fusese
chemat s i ce munca urma sa ndeplineasca . Tocmai se prega tea sa ntrebe, cnd n cabinet intra un ba rbat
cam de 50 de ani,. mbra cat elegant. Tmplele noului venit erau argintate de cteva fire albe. Purta ochelari
cu rama subtire de aur, dinda ra tul ca rora se vedea o privire aspra , sfredelitoare.
Bine-ai venit, doctore! Tocmai la timp. Uite-l pe tovara s ul inginer Fin Siao-s an.
Doctor Li Cian-su !
Se nclinara amndoi, fa ra sa -s i dea mna. n schimb se cercetau unul pe cela lalt, amndoi La fel de nciudati
ca trebuie sa faca o munca pe care o socoteau cu totul de prisos.
Daca sunteti de acord, pna vine tovara s ul Bai Sian-jen, spuse Van Cijun, va voi pune la curent cu
problema noastra .
La aceste vorbe Li Cian-su se ncrunta nemultumit, iar Fin Siao-s an fa cu o figura mirata . Habar nu avea
cine este Bai Sian-jen.
n cteva minute, Van Cijun Le povesti tot ce s tia despre sinan-throp. Apoi ruga pe fiecare sa -s i dea pa rerea
despre lucra rile care urmau sa nceapa chiar imediat.
Vedeti, eu nu voi putea face fata singur. Daca ar fi fost aici tovara s ul Tumanov, m-as fi ncumetat, rosti
stingherit Fin Siao-s an. Nu pot spune ca ma bucur din cale afara de sarcina ce mi s-a ncredintat. Ma
obijnuisem att de mult cu tancul meu, nct aproape ca nu mai pot concepe o altfel de munca ! Ultimele
cuvinte le rosti cu greu.
Daca nsa este neapa rata nevoie de mine, voi pleca imediat pe s antier. Tovara s ul doctor poate sa ra mna
n oras pna cnd voi detecta la zile cu fosile.
Nu, eu merg cu scafandrii, ra spunse hota rt Li Cian-su. Sunt antropolog s i la Harward am studiat
sinanthropul dupa cele mai precise mulaje.
Veniti din Statele Unite ? ntreba Siao-s an
Da. Am tra it s i am studiat acolo.
V-ati ntors de curnd ?
Li Cian-su i arunca o privire ta ioasa s i da du sa se ridice. Apoi se la sa pe spate s i zmbi ironic :
Numai de trei ani... Dar de trei ani revolutionari!
*
Pe cheiul bra zdat de bombe, ba tut din toate pa rtile de vnturi, se aflau patru oameni pe care oricine i-ar fi
putut lua drept sportivi. Toti purtau deopotriva haine de piele s i mantale de cauciuc mbla nite. Unul dintre
ei, obis nuit se vede cu astfel de vreme, nainta pna la marginea de piatra a cheiului s i, ridicndu-s i
binoclul, privi atent mult timp n depa rtarea neguroasa . Era un ba rbat blond cu o s uvita s agalnica de pa r
care-i ra sa rea de sub s apca pusa pe o ureche. Potrivit ca na ltime, lat n umeri, avea mersul caracteristic
celor care-s i petrec viata pe mare. Din toata atitudinea lui se putea ghici marinarul. Era inginerul Iurii
Tumanov, care sosise n mod special cu un avion de la Dalni. Ceilalti trei, ra mas i la ctiva metri n spatele
sa u, erau Fin Siao-s an, Li Cian-su s i inginerul Lui Cen.
Fin Siao-s an, dupa ce as tepta cteva minute, se apropie de Tumanov. Mergea cu capul n piept s i minile
adnc vrte n buzunare.
Ce crezi, Iurii, putem ies i n larg ?
Fa ra sa -i ra spunda imediat, Tumanov continua sa cerceteze apele care se fra mntau necontenit.
Care poate fi adncimea maxima ?
Nu s tiu precis, poate sa ne spuna tovara s ul Lui Cen.
Amndoi se ntoarsera spre inginer, care sta tea de vorba cu Li Cian-su.
- Dupa datele ba trnuui Bai Sian-jen, la zile au fost sabordate la circa 65 kilometri de tarm. Cam ce
adncime are marea acolo ?
n jurul a 200 de metri, ra spunse Lui Cen, fa ra sa clipeasca .
Ba trnul inginer lucrase n port nca de copil s i ndeplinise acolo toate functiile posibile de la vnza tor
de fructe la hamal, apoi devenise mecanic, iar trziu de tot inginer. As a ca mprejurimile nu aveau nici un
ascunzis pentru el.
Tumanov gndi cteva minute, privi apoi din nou spre mare s i n cele din urma scoase un carnetel:
Sa zicem ca valurile ating na ltimea de s ase metri. n cazul acesta nu avem de ce ne teme. Mine ne
putem afunda chiar numai ca scafandri independenti.
Cred ca pot merge s i eu, spuse timid Li Cian-su. Nu mai am ra bdare sa as tept.

Daca nu ti-e teama , bine! Ai mai fost pe fundul ma rii ?


Niciodata ! s i cu capul fa cu un gest de ba iat nca pa tnat, de parca ar fi zis : ei s i, ce-are a face ?
Tumanov s i Fin, care observara acest gest, schimbara o privire amuzanta s i toti trei izbucnira ntr-un
hohot de rs molipsitor.
A doua zi, furtuna pa rea sa se mai fi domolit. Iurii Tumanov privea pe fereastra ploaia amestecata cu
ninsoare ; vntul ba tea, dar mult mai ncet dect n ajun. Mai avea aproape o ora pna La mbarcare. La
nceput, cnd i s-a comunicat ca fusese chemat La S an-hai pentru scoaterea unor la zi cu fosile, s-a mirat.
Acum, nsa , si da dea seama ca valoarea acestor oseminte era incalculabila s i ca amnarea nceperii
urgentelor lucra ri de reconstructie a portului fusese ntemeiata .
Ca de obicei, cnd era plecat de acasa , Prima scrisoare era adresata sotiei lui, Tania, iar a doua fratelui
sa u mai mic, Lui Petea. Prima scrisoare era mai laconica , dect cea de a doua scrisoare. Petea era membru
n cercul tinerilor electricieni s i, la vrsta lui de 11 ani, mes terise un aparat asema na tor aceluia al lui rov
pentru pescuitul cu ajutorul unui cmp electric.
Scriind ultimele rnduri, Iurii prinse a zmbi. i fa ga duise ba iatului sa culeaga cochilii s i alte ma rturii de pe
fundul oceanului special pentru dnsul.
Acum trebuia sa -s i controleze echipamentul s i sa plece. Cerce-tndu-s i cronometrul, si deschise valiza.

n clipa aceea suna telefonul. Era Fin Siao-s an. Totul era gata. l as teptau n port, iar vasul sta tea sub
presiune.
Dupa aproape un, sfert de ora , Iurii Tumanov cobora din automobil n fat a lui Fin Siao-s an s i a ba trnuui
Bai Sian-jen, care-l
as teptau.
Unde-i doctorul; a fugit ? ntreba Tumanov n gluma , dupa ce-s i strnsera minile.
Da de unde! fa cu Siao-s an pe acelas i ton. De trei ori s-a mbra cat n scafandru s i de trei ori s-a
dezbra cat.
n acest timp, Bai Sian-jen nota pe o hrtiuta. numerele la zilor care contineau pretioasele fosile s i i-o
ntinse ta cut inginerului sovietic.
Ce-i asta?
Numerele!... sa le nveti pe dinafara !
Unchiule, unchiule, cred ca la zile matale arata acum ca nis te banane, as a ca nu s tim daca cifrele astea-
mi vor folosi la ceva.
De ce ? pe figura ba trnuui se zugra vi nedumerirea s i durerea.
- Nu sunt aruncate la 200 de metri sub apa ?
Ba da.
Atunci trebuie sa suporte o presiune de 20 de atmosfere pe centimetru pa trat s i nu cred ca vor fi
rezistat. Sunt fabricate din tinichea prea subtire, ca ptus ita cu lemn de brad s i fag. Le-am va zut doar pe
acelea din hangarele de la Cijun-Van-Dao ! Pune apoi la socoteala ca za tura ! Doar s-au lovit de stnci !
Sa le aduci as a cum sunt! murmura resemnat ba trnul. Cuvintele lui Tumanov l pusera pe gnduri s i pe
Fin Siao-s an.
ntr-adeva r, la zile n care fusesera ambalate resturile de sinanthrop.us erau foarte s ubrede. n ca dere,
suferisera doua s ocuri. Primul, n contact cu apa, iar apoi contactul cu fundul mult atenuat, ce-i drept,
de densitatea crescuta a apei, la o adncime de aproape 200 de metri. Dar sta teau acolo de aproape cinci
ani s i n acest timp fusesera supuse unei presiuni constante suficient de mari. Ca orice fizician, Fin Siao-
s an s tia ca n tot acest timp se petrecusera o serie de fenomene : n primul rnd, prin actiunea de erodare a
apei alcaline asupra blindajului, care era departe de a fi inoxidabil, e posibil ca lichidul sa se fi infiltrat n
interiorul la zilor. Aceasta, mpreuna cu presiunea suficient de puternica a ntregii mase, puteau sa
deformeze as a-zisele safeuri. Ar fi existat o singura s ansa : ca procesul de deformare sa se produca mai
lent.
Daca blindajul metalic era din alama , fonta sau fier forjat, exista posibilitatea ca la zile sa fie oarecum
ntregi. Ama nunte nu aveau de unde lua, pentru ca s i la zile aflate n hangarele de la Cijun-Van-Dao erau
construite unele din fier s i otel, iar altele numai din fier.
Dupa furtuna din ajun, pe mare nu mai era acum dect hula. Cerul noros la sa sa se ntrevada petice
alba strii, senine. O s alupa rapida i duse pe Tumanov, Fin Siao-s an s i pe cela lalt scafandru la bordul vasului
Li S i-djen *, de pe care trebuiau sa se scufunde. Bai Sian-jen, ra mas pe chei, Le flutura zmbind batista.
Continuare n numa rul urma tor.
Text corectat de Marian Badea.

Au aprut n colecia noastr:


Numerele 1 i 2. Meteoritul de aur de Octavian Sava.
Numrul 3. A 12-a variant de Leonid Petrescu.
Numrul 4. Marea experien de Mircea Naumescu i Proxima-Centauri de Mircea Brate.
Numrul 5.Inim de ciut de A.Rogoz i C.Ghenea. i O ntmplare obijnuit de P.Stnescu.
Numerele 6 i 7. Indienii de Vitali Trenev.
Numrul 8. Uranium de Alexandru Rogoz i Constantin Ghenea.

URANIum
de Alexandru ROGOZ i Constantin Ghenea.
PROLOG
Cartea rajahilor din Camir Radjataranzina apruse pentru prima oar n limba francez de-abia n
1846 cu texte paralele. Departe de a fi un turnn de istorie, aa precum o arta titlul, cuprindea mai ales
legende populare i n mare parte chiar texte de ritual. Manuscrisul original, scris de Gullam Kalhana,
era pstrat ns cu sfinenie n castelul maharajahului din Srinagar i nu fusese vzut dect de civa
europeni norocoi.
Regele Mohamed Kiamii; ddu totui porunc n memorabila zi de 11 iulie 1929 s fie adus i artat
profesorului atomist german Karl Wassa sau Wassa-sahib cum i se spunea la curtea monarhului.
Profesorul ntreprinsese o cltorie prin nordul peninsulei, numit i cunoscut n general sub
denumirea de India. Motivul care a determinat neateptata generozitate a regelui Kiamii a fost poate
simpatia pe care a simit-o pentru jovialul su interlocutor, care de fapt i se prea un om cu totul
inofensiv, cu capul n nori sau chiar mai sus de norii care plutesc venic deasupra Himalaiei. Motivul
principal era ns faptul fiindc; Wassa-sahib era unul dintre puinii europeni care vorbea la perfecie
vechea i parfumata limb a Ca-mirului.
Karl Wassa era un brbat rubicond, cu obrajii roii, n toat puterea vrstei sale de aproape 60 de ani.
n aparen, aducea fie cu Paganel, eroul lui Jules Verne, fie cu un mister Pickwick plecat neaprat
dup noi i noi descoperiri senzaionale. Totui profesorul era un cercettor tenace, un om curajos,
oricnd gata chiar s se sacrifice de dragul tiinei, de dragul muncii sale. Dac am continua
comparaia, l-am putea asemui cu cpitanul Huli sau cu venicii lupi de mare Bildad i Pelleg *,
vntorii balenei albe.
La ordinul maharajahului, cartea scump a fost adus de patru mari demnitari, n sunetele unei
orchestre ascuns dup draperii. Legat n scoare scumpe, btute n pietre preioase, volumul era
pstrat ntr-un chivot aurit, pe care singur rajahul ll putea deschide.
Bun cunosctor al ritualurilor orientale, Wassa-sahib sttea la o distan respectuoas, ateptnd
ndeplinirea sacramentalei proceduri. n sfrit, dup cteva clipe, vechiul chivot se deschisen faa lui.
Ca un adevrat cercettor, Wassa scoase din servieta lui de care nu se desprea niciodat, ediia
francez a celebrei cri.
Wassa-sahib, s-i spun ceva; se auzi glasul lui Ismael Kham. unul dintre sfetnicii rajahului; Lipsesc
multe capitole. tiu pentru c tatl meu a fost unul dintre traductori; Ai citit cumva cartea ?
Din scoar n scoar, mrite Ismael.
Atunci s-ii art, cu permisiunea majestii sale; unele lucruri cu privire la vorbele prea
neleptului Djaiantta. Acest capitol n-a fost tradus pentru c poporul nostru i pzete tradiiile luide
profanarea strinilor hrprei. Citii!
Aproape cu veneraie, Ismael Khan rsfoi cteva pagini i apoi ls volumul deschis n dreptul unui
capitol al cruitext era ncadrat cu miniaturi florale fcute cu purpur i aur; grija deosebit cu care
erau desenate literele capitolului arta c rndurile care Urmau erau scrise n parfumatul i minunatul
stil divim....
1 Petera!
Dup msura de muritor i dup ce djinul cel fr de prihan ii druiser minunate daruri, Djaiantta
se apropie de lanul de nestemate al cerurilor i art una dintre minunatele sale pilde, iar muzicile
cereti prinser a cnta
i trecu prea fericitul peste naltul cerurilor, pentru a pi nuntrul schivniciei sale. Dar iat c un
balaur ii apru ntru ntmpinare, gata era s-l nghit. Ridic mna fcnd un semn, iar balaurul de
straj se mpietri i n vecii vecilor n gura peterii rmase paznic sfntului i pild pentru cei ri.
ntuneric era n peter, dar cerul pii dinaintea prea-sfntului; deodat de pe un stlp furit din
piatr jniii o lumin dulce i odihnitoare
Wassa i ridic ochii de pe manuscris;sinii cum l ptrunde o nelinite pe care orice cercettor o
simte n clipa cnd i d seama c a gsit cheia unei probleme ndelung studiate.
Spune-mi, te rog Ismael Khan, dumneata Aii fost n peter!
Nu, niciodat! Astea-s legende! rspunse curteanul strmbndu-se; Nu exist. n schimb, i voi da
cel mai luminat slujitor, care-i va arta lucruri mai interesante.
Wassa era ncurcat. Nu-i ddea seama dac se afl n faa unui refuz sau dac Ismael Khan nu
spusese dect Purul adevr
Nu, nici nu m gndesc deocamdat, spuse savantul, De altfel, de aici voi cltori pe malurile
marilor ruri, pentru ca peste
dou luni s pot fi la poalele Everestului, Vreau svspun c V
mulumesc !
Wassa fcu o plecciune adnc i ceru permisiunea de a se retrage.
Pe feele tuturora trecu un zmbet de destindere Rajahul ll ngdui s-i srute mna, iar un grup de
nobili l conduser n camera
destinat lui.
Rmas singur, primul lucru pe care-l fcu a fost s-i noteze textul citit cu cteva minute mai nainte
Wassa tia c nu ntotdeauna fenomenele de fosforescen se datorest exclusiv fosforului. Uneori, ele
indica existena unor elemente radioactive Aici ns fenomenele luminoase sunt cu mult mai reduse
dect acelea ale fosforului. Legenda vorbea clar despre un astfel de fenomen. Ismael Khan i
confirmase c Dintr-un motiv sau altul nu i se permitea accesul n locul cu pricina. Dac ar mitui un
dregtor ? Lucrul ar fi simplu, dar n mod practic, el, Wassa, nu era capabil de aa ceva. Totui va
ncerca s obin ngduina regelui.
n timpul n care profesorul Wassa ardea de dorina de a cunoate ndeaproape misterioasa peter a
lui Djaianta, n alt ncpere a palatului, Ismael Khan discuta cu unul dintre asistenii lui Wassa; pe
nume Gunther Kriegsfeld, care venise n Camir doar pentru dou zile.
Ce prere avei, mister Kriegsfeld ? Profesorul nu e cumva un agent al lui I. G.Farben?
Interlocutorul su hohoti de rs.
Cine, moul ? Fii serios, sir; neleg s m bnuieti pe mine, dar pe el?. E un naiv btrn...
Totui, Gunther-sahib, cred c notele sale nu sunt lipsite de Interes. Poate vei avea cndva nevoie
de ele, fcu Ismael Khan.
Da !... nu-i ru ! Nu i n-ar strica s mi le dai. Muzeul nostru i va rmne recunosctor
A prefera s-mi traducei aceastrecunotin n dolari. Brudentaf! strig Kriegsfeld ridicnd
paharul. Instituia noastr satisface toate dorinele colaboratorilor ei...
Cei doi brbai i sorbir buturile reci i nmiresmate fr a mai redeschide discuia.
*
O sear la tropice
Aceste cuvinte au reprezentat titlul multor cntece languroase i numele multor parfumuri dulcege.
Totui farmecul tulburtor al unei asemenea seri ll putea mbia la reverie i pe un om al tiinei
exacte cum era btrnul Karl Wassa.
ntins pe un jil lng balustrada de marmur alb a marii terase a palatului, Wassa privea ngndurat
stelele.
Ce angstromatic gnganie este omul, aflat pe rmul oceanului galactic! i totui gngania asta poate
ce-i cu neputin i vede ce nu poate fi vzut. Cu telescopul de 5 metri putem vedea acum pn la
deprtri de dou miliarde de ani-lumin, iar imaginea astral, pe care nici mcar fotografiile luate cu
acest gigantic instrument nu ne-o dau, o putem cerceta cu plci speciale, sensibile la radiaiile
ultraviolete...
Gndurile omului de tiin fur ntrerupte de o tuse discret. n spatele lui se oprise Kriegsfeld, cu o
serviet la subioar.
Ce e, Gunther ?
Domnule profesor, v-a ruga s-mi permitei s plec. Nu pot suporta clima...
Nu vrei s urcm pe Himalaia ?
Nu, n-a putea., i pe urm... s v spun sincer, mi-e team c m voi cstori. De aceea ar trebui s
m ntorc n Germania ct mai curnd posibil.
Aa ? Iar te nsori! Wassa ncepu s rd cu poft. Cred c . stai s-mi amintesc precis eti la a
optsprezecea logodnic pe anul acesta. M gndesc ns care l-a lsat pe care. Hai ?
n fine, au fost motive suficient de puternice. De data aceasta, ns, e vorba de ceva serios. V
asigur.
Bine, treaba ta... dar s nu uit Cum ajungi la Berlin, trimite-mi te rog nite caiete aa cum mi plac
mie.
Pe alea pe care le-ai terminat, nu mi le dai s le duc acas ?
Nu... de ce s te cari cu lucruri inutile ? i, zi! Pleci ? Voiam s te iau cu mine. tii, m-am rzgndit.
Deocamdat nu mai urc Everestul; Voi face aici n Camir unele prospeciuni. Vorbesc eu mine cu
rajahul. n orice caz, mi pare ru c m prseti.
Dup dou zile de la aceast discuie, trei caravane prseau Srinagarul pe trei ci diferite. Dou
porneau spre muni, Iar ultima spre Karaci. Una avea n mijlocul ei pe profesorul Karl Wassa, care se
inea n a ca un vrednic maestru de echitaie, alta era compus numai din indigeni, iar a treia,
condus de Kriegsfeld, transporta pe spatele cmilelor nenumrate obiecte de art destinate muzeului
din Berlin, dac ar fi s ne lum dup destinaia Caravanei
Wassa clrea n fruntea unui convoi de aproape o sut de cai. mpreun cu el clrea un btrn
dervi, cruia palatul ii dduse misiunea de cluz.
Exploratorul nostru era nc foarte mirat de faptul c obinuse autorizaia cltoriei aproape fr nici
un fel de recompens financiar. Acest motiv; pentru c tia din experien; c ori de cte ori vizirii nu
cereau bani sau alte daruri pentru astfel de expediii, era ceva suspect; i inea pregtit revolverul.
n urma lui, venea o escort de douzeci de soldai brboi, mbrcai ca otenii basmelor, cu sbii,
iatagane, flinte, revolvere i nc o serie de astfel de unelte. Trupa soldailor de escort era mprit
n dou. Un pluton care venea n urma exploratorului, iar altul ca avangard, n urma catrilor de
povar.
Totul a mers bine pn cnd s-a ajuns la poalele muntelui DJa-bmta Devy.
Sahib, de aici trebuie s desclecm, spuse Kassim Ali, derviul. Animalele nu pot urca muntele
nostru mu!
Dar cele slbatice ?
Pe cele slbatice le omorm sau le gonim cu bti de tobe. ntr-adevr din rndul soldailor
rajahului, ieir patru
flci, care prinser a bate imediat n tobele din piele de maimu agate de gtul lor. n sunetul
lugubru al tobelor, pornir ca o adevrat procesiune s escaladeze muntele
La o distan apreciabil de cei patru toboari veneau doi vntori, iar n urma lor, cu minile la spate,
nsoit de Kassim Ali, pea Wassa-sahib.
Pmntul era acoperit de o jungl deas ca peria, ntretiat de mii de crrui cunoscute numai de
localnici. Din cnd n cnd, prin apropierea exploratorilor rsunau sunete curioase necunoscute
urechilor unui european, dar familiare Indigenilor. Roiuri dense de nari i musculie ii npdeau i
trebuiau duse adevrate lupte cu aceste bestii, care nu se tem nici de tobe, nici de arme de foc i nici
de arme albe.
Imediat, dup al doilea val de nari, Wassa opri naintarea caravanei. Tacticos, sub privirile mirate
ale nsoitorilor, scotocii ntr-um sac dus de un raja i scoase de acolo un borcan cu pastile de chinin
i plasmochin pe care le mprii tuturora. Urmri linitit ca fiecare s-i nghit raia i abia dup
aceasta pornir iar la drum.
Prima tabr o stabilir pe un mic platou destul de nalt. Corturile erau protejate de focuri. Toboarii
fur schimbai cu alii, aa c Wassa se vzu silit s adoarm sub impresia acestei muzici puin
obinuite pentru un cntec de leagn.
Deodat rsun un rcnet. Ca apucat de iele, unul dintre soldai fugea n jurul unui foc. Wassa sri
din somn, i lu arma i, zpcit, se opri n mijlocul taberei,
Ce-i, ce s-a ntmplat ?
Nu-i nimic, sahib, l liniti Kassim Ali. Au venit lipitorile. Hai, aducei sare! se adres el unui om
din apropiere.
Nenorocitul era acoperit de nite vieti negre din specia hirudincelor; deci foarte asemntoare
lipitorilor de bli. Wassa voi s le taie cu cuitul, dar cluza ll opri net. Lu un pumn de sare, ll
mestec cu ap i apoi turn saramura peste viermii care czur imediat.
Dac le tai, capetele lor se desprind greu, iar sngele curge de nu-l mai poi opri. Aa ns nu
rmne dect o tietur ngust ca de pumnal.
Lipitorile acestea terestre, specifice celor dou versante ale Himalaiei, strbat mile intregi n roiuri ca
s atace oamenii sau animalele. Singurul lucru care le face s devin inofensive este saramura.
Toat tabra narmat cu saramur pornise la vntoare de lipitori, vntoare puin primejdioas i
care din fericire nu dur prea mult vreme.
A doua zi, n zori, Wassa fu anunat c de fapt se aflau pe teritoriul sudic al Tibetului.
Ascensiunea continu linitit i fr peripeii deosebite. Tot ceea ce se petrecea nu avea darul nici s
uimeasc, nici s pun n ncurctur pe ncercatul explorator. O singur dat Wassa fu nevoit s
intervin. n zare se ivise o ceat de clrei mbrcai n blnuri de lup. Erau desigur tibetani. Se
oprir la o distan apreciabil, rsunar cteva pocnete de puc, apoi i strunir cluii i fcur
stnga-mprejur. Oamenii din escorta profesorului erau gata s treac la urmrirea aa-ziilor atacatori.
Pacea fu ns stabilit datorit energiei lui Wassa.
De la un anumit punct, n care drumul trebuia s urce coasta abrupt a muntelui, expediia se mpri
n dou. Caii i cele mai multe dintre bagaje trebuir s rmn jos la o tabr prim, iar restul de
bagaje, format din alimente i mbrcminte duse pe spatele rajailor, l nsoeau pe profesor spre
petera misterioas a Lui Djaianta . intraser n zona zpezilor venice. Toat lumea purta ochelari,
profesorul din aceia cu lentile de sticl, iar indigenii buci de piele sau de lemn cu o guric la
mijloc. Aerul care devenea din ce n ce mai rece i mai rarefiat ii fcea pe cei mai muli s se simt
ru. Curnd unii i pierdur simirile, ncepur s aiureze, ba chiar un indian gurkha fu apucat de un
adevrat amoc; Numai Kassim Ali nainta netulburat prin zpada scnteietoare.
Mai aveau de urcat aproape 1000 de metri, cnd n preajma expediiei apru un grup de ase brbai,
mbrcai n zdrene, care se rugar de ei s-i ia pn la peter.

, Wassa; dup ce-i aez tabra pe un mic platou, se interes de noii venii i-i chem n cortul su,
. Suntem pelerini i mergem s ne nchinm sfntului, ll asigur cu seriozitate n glas conductorul
celor ase, un brbat vnjos, cruia prea c nu-i pas de nimic : nici de frig, nici de greutatea
urcuului.
Camirici? ntreb Wassa ncruntndu-se deodat.
Da, sahib.
i adepi al lui Djaianta Devy?
Desigur.
Nu-i adevrat, rspunse cu asprime profesorul. Dac ar fi aa, n-ai purta turbanul nfurat ca
mahomedanii. Pe urm vd c ai un lakhdam la tine: dac e adevrat ce spui, de ce-i trebuie
Un lakhdam?. S plecai imediat de aici.
Spunnd acestea, ii smulse de la bru o lopic de argint cu mner ghintuit i cu intarsii de aur.
Dar, sahib... v nelai... se cunoate c suntei strin.
Kassim Ali!
Cluza intr n cort de cum se auzi strigat i, n urma lui,
aprur doi ascary! soldai din escort.
ii cunoti, Kassim Ali-ata ?
Nu... S-au luat dup noi...
Uit-te bine la el, zise Wassa pipindu-i nervos pistolul. Din ce sect face parte.
Dup o clip camireanul se nglbeni de spaim i ncepu s tremure. n faa lui se afla lopica.
Lakhdam lopica Thugilor! Mormii el
Toi locuitorii din nordul Indiei cunosc secta Thugilor, care se tocmesc ca s ucid, iar lopica de
argint, denumit lakhdam folosit la ngroparea victimelor, este de asemenea bine cunoscut. Thugii
au fost zugrvii de muli scriitori drept nite eroi romantici dar n realitate nu slnt dect nite ucigai
i tlhari de drumul mare.
Incidentul odat lmurit prin izgonirea bandiilor, profesorul i lu o serie de precauii la care nici nu
se gndise pn atunci. Caietele cu nsemnri i le ndes n rucsacul pe care-l goli de alte lucruri.
n cea de a doua zi, mai urcar aproape 500 de metri pe Stnca alunecoas i acoperit cu zpad
subire i mincinoas. Niciodat nu se putea ti ce ascunde sub ea. Ziua era scurt i frigul npraznic.
Mergeau ntr-un convoi nentrerupt fr s ntlneasc nici ipenie de om. O singur dat, o panter
mare ct un dulu ciobnesc se apropie de ei, dar un glonte bine intit o nepeni pe veci.
Pe cnd se apropia amurgul, Kassim Ali se opri din mar i-i art profesorului o stnc ascuit care
parc atrna deasupra lor. Forma stncii era deosebit de curioas. prea un cioc de pasre din care
ieeau doi coli monstruoi.
Capul Dragonului, sahib! anun cluza. Aici n-am adus nc pe nimeni i nici nu trebuia s
ajungem. Dac n-ar fi fost Thugii, nu veneam la petera balaurului s v rugai la sfnt.....
Uitai intrarea.
Wassa privi n sus, spre punctul artat de camirean. Dup civa pai, zri ndat o deschiztur n
zidul de piatr al muntelui.
Gura Peterii Dragonului, iar ciudata stnc se numea Capul dragonului.
Deschiztura peterii era relativ mic. n schimb, chiar de la intrare, dup numai civa pai, bolta se
ridica mrea ca a unei cupole de catedral. O mpodobeau stalactite i stalagmite de calciu strveziu
cu forme bizare de coloane, de animale nemaicunoscute i de flori. Fundul ndeprtat se pierdea ntr-
un ntuneric de neptruns. n peter era o temperatur constant. Se apropia de 10grade. ceea ce le
ddu impresia de cldur.
Nu ridicar corturi. nsoit de cinci oameni din escort, Wassa inaint spre fundul vgunii, n timp ce
btrnul Kassim ALI mpreun cu ceilali aranjau baloturile i ncercau s fac un fel de redut. La
mijlocul ei, din buci de tizic njghebar un foc.
La lumina fcliilor, zidurile albe ale peterii scnteiau feeric. Cristalele de cuar preau aprinse pe
dinuntru cu miii de beculee, ca nite pomi de iarn, care-i ateptau copiii. Deodat profesorul se
aplec i ridic de jos o bucat de piatr.
Ursul cavernelor ! murmur el.
inea n mn un col care aparinuse cndva, n urm cu millenii de ani, acestui animal preistoric. De
jur mprejur se aflau sute de resturi de oase fosile. Wassa le cercet o vreme i se ntoarse gnditor la
tabra proaspt njghebat.
Cu toii se strecurar la flacra plpnd a focului: un ceainic sfria sftos. Cei mai muli dintre
oamenii escortei se ghemuiser pe jos ncercnd s adoarm. Deodat se auzi un geamt prelung! Toi
tresrir. Geamtul ncet. Se aternu o clip d linite. Kassim Ali se ridic n picioare. i strngea n
minii carabina, gata s trag. Zgomotul se repet, de ast dat parc i mai puternic. Cluza ascult
atent, ridic arma i slobozi un glonte spre fundul peterii, dar, spre mirarea tuturora, n locul
bubuitului se auzi un zgomot slab ca o trosnitur. Prea c un uria perete de vat absorbise
bubuitura ateptat.
Indigenii se trntir cu toii la pmnt, numai Wassa, dei zpcit, rmsese n picioare alturi de
btrn.
Uite, sahib, acolo! mna tremurtoare a btrnului se ndrept spre un punct pierdut n bezn.
Privirea atomistului se ntoarse spre direcia artat. Un punct luminos se vedea din ce n ce mai clar
Scnteierea albstruie cu reflexe violete cretea tot mai mult.
Wassa fcu civa pai spre sursa luminoas, dar de data aceasta un rget nfricotor umplu petera
i o pal de vnt stinse focul. Urletul se amplifica att de tare nct stalactitele din apropiere vibrau.
Profesorul nfc o fclie, o aprinse cu greu i singur, cu revolverul n mn, porni n goan spre
fundul peterii, unde se zrea misterioasa lumin. Dup vreo cincizeci de pai se opri. Nu se mai
auzea nimic. Privi ndrt. nsoitorii si rmseser culcai la pmnt.
Kassim Ali I
Wassa l strig pe ghid, dar acesta continu s stea nepenit pe locul pe care-l lsase.
Kassim Ali I
De data aceasta, profesorul rcnise din toate puterile, dar fr nici un rezultat
Wassa se napoie n fug la tabr. Cnd se afla ns la vreo 15 metri, rgetul ii rsun din nou n
urechi.
Kassim Ali, mai departe nu se aude nimic, spuse Wassa.
Mai departe nu mergem, sahib, rspunse cluza. Ard ochii balaurului i fiara-i setoas de snge.
Ca la o comand, rcnetul se curm dintr-o dat. Lumina, n schimb, se meninea la fel de vie.
Oamenii mai rmaser cteva clipe prosternai, apoi se ridicar palizi la fa, cu figurile rvite de
groaz.
Aici e Ardenyi Dzu ! spuse unul dintre ei. Aici e gura iadului. Cel care vorbise era un tibetan
mrunt cu pomeii teii. De aici ies diavolii ziua, iar noaptea se ntorc. Mai departe e slaul lor. Aici
e gura iadului... Ardenyi Dzu...
Ateptai puin!
Wassa se calmase. Prima spaim ii trecuse. Trebuia s exploreze petera. Avea n fa un fenomen
acustic pe care trebuia s-l
dezlege
Cine are curajul s mearg cu mine nc o sut de pai ? Tremurnd, se ridicar civa. Erau trei
flci voinici,
Bine. Voi venii cu mine, iar cnd vom ajunge unde vreau eu, tu, Kassim Ali, s tragi un foc de
carabin. Bine ?
Da, da, ngim cluza.
Dup cteva minute, grupul se afla pe locul dorit de Wassa, i profesorul ii fcu semn btrnului s
trag. Chiar n acelai moment, cluza aps pe trgaci. Att Wassa ct i ceilali trei fur nevoii s-i
astupe urechile; Bubuitura ii asurzise. Cei trei fugir napoi n tabr. Wassa venea linitit i chiar
vesel pe urma lor,
Aici, unde ai tras, s-a auzit bubuitura?
Nu, sahib, rspunse .tibetanul.
Nou ne-a spart urechile, admise repede unul dintre cei trei.
Vedei, nu rage nici un balaur. Totul se aude aa numai din pricin c petera are o anumit form
i c e deosebit de adlnc. Cum s v spun ca s m nelegei ?
Ba e plin de diavoli, se auzi bombnitul tibetanului. Nu-i vedei ochii ? Sigur c era s v sparg
urechile dac ai trecut dincolo de grania lui.
Bine, dac nu credei, v voi face s auzii din nou mugetul balaurului.
Muli zmbir nencreztori, iar alii ii aruncar priviri ciudate. Totui exploratorul se ndrept direct
spre fundul peterii. ntr-o mn ducea o tor care acum ardea nestingherit, Iar n cealalt
revolverul lui. Pea nervos cu pai mari apsai, Trecuse de mult limita celor o sut de pai fcui
mai nainte. Se opri n loc; privi spre franjurile delicate care coborau ca nite cortine din tavanul nalt
parc lipite acolo milimetric. Deodat percepu nite murmure neclare. Mai fcu un pas i, de data
aceasta, auzi fr s vrea o discuie vorbit n oapt.
Ismael Khan ne-a spus s-i lum crile. Acolo ine toate vrjile lumii!
Le are cu el...
Eu spun c trebuia s le lum de mult. Acum vezi-l cum intr n gtlejul Dragonului. Eu unul nu le-
ating nici pentru tot aurul lumii... Nu m duc mai incolo...
Aici discuia se curm.
Secretul slii Alhambra din Granada ii fulger prin minte lui Wassa. Este tiut c n marele palat,
construit de mauri n Granada, era o sal denumit sala secretelor unde din anumite locuri nu se
putea auzi absolut nici un zgomot strnit n restul slii. n schimb, existau i alte locuri, la distan
mare unul de cellalt, unde, dac stteau dou persoane, se puteau nelege n oapt, fr ca oamenii
din jur s poat mcar ti c vorbesc. Aceste fenomene ciudate se datoresc exclusiv refleciei undelor
sonore.
Atomistul nostru, tiind aceasta, nu se mic de la locul din care ascultase neateptatul dialog, ci opti
la rndul su n limba camir.
- Dragonul a adormit. Putei s mergei dup strin. Terminndu-i fraza, se ntoarse i privi spre
tabr. Spre mirarea i satisfacia lui, vzu c fusese auzit, cci cei doi se ridicar deodat i-i
aprinser cte o fclie. Nu trecu mult, i ei se aflau lng profesor.
Sahib, ne-a trecut spaima! Acum te credem c nu e nici o primejdie. Ai nevoie de noi ? Te ajutm.
- Nu; v putei ntoarce. Eu am s trag un foc, iar voi s-ml spunei ce-ai auzit. Bine ?
Cei doi se privir cu neles. Fr s-i mai atepte, Wassa trase cteva focuri. Efectul se vzu imediat.
Sunetul se amplificase aa cum bnuise profesorul, cci toi membrii escortei sale i astupau cu
palmele urechile.
Era trziu. Wassa se napoie mulumit n tabr. Toi II ateptau nerbdtori.
Kassim Ali I
Da, sahib.
ii vezi pe neruinaii tia ? Wassa art spre cei doi. Au vrut s m omoare !
Noi ? Fcur cei doi.
Da, voi, rspunse atomistul i le repet dialogul. Toi erau uluii. De unde tia
strinul ce se vorbise
acolo? Desigur c povestea cu vrjile era adevrat. Numai un fakir priceput era n
stare s aib o asemenea putere. De aceea i ducea crile cu sine i nu se desprea nici n
somn de ele. ll priveau cu team ba chiar unii dintre ei se ndeprtar de profesor
nspimntai. Wassa i ddu seama c oamenii pui s-l omoare ll considerau o fiin
supranatural i c de-acum nainte nu-l vor mai ataca.
Dimineaa se limpezea dintre beznele nopii. Cerul se fcu de un albastru clar, aa cum numai la o
nlime de 4000 metri se poate vedea. Dedesubt, spre poalele muntelui, se zreau norii ca nite
plpumi grele de bumbac cenuiu. Focurile srace nclzeau nendestultor pe cei din preajma lor.
Cerul dimineii era deosebit de aspru. Aproape c nu se mai puteau urni din loc. Totui, dup o can
de ceai fierbinte, n care a fost pus o cantitate suficient de unt i fin de orez, se simir nclzii i
ntrii.
Wassa, urmat de Kassim ALI i de nc vreo civa oameni, porni spre fundul peterii, unde luminia
se zrea din ce n ce mai palid.
Mergeau n ir indian. Fiecare, n mn cu o ramur de brad aprins, naintau spre bnuitul fund.
clcnd pe o pojghi subire de ghea lunecoas i clar ca i cristalul. La o deprtare de aproape 600
de metri de locul taberei, se oprir. n fa se afla un an adnc transversal, pe fundul cruia se zrea
un ghear. Dincolo de ghear, petera continua adncindu-se fr sfrit n mruntaiele muntelui.
Cu mult greutate trecur, pe lng pereii peterii, peste ghear. Ptrundeau tot mai departe, printre
stalactite i stalagmite, n necunoscutul ntunecat. Lumina aproape c nu se mai zrea. Ca i n seara
din ajun se auzi i acum geamtul, dar mult mai slab. civa oameni ovir, i Kassim Ali, care-ii
pierduse cumptul, o rupse la tug napoi.
Deodat, n aer se zbtu un strigt dezndjduit, i cel care fugise dispru din unchiul vederii lor, de
parc ll nghiise pmntul. Pe locul unde cluza fusese vzut ultima oar se afla acum
o gaur oarb.
L-a nghiit Dragonul!
Wassa se ntoarse spre cel care vorbise; n acelai moment, lumina torei pe care o inea n mn trecu
peste groap i nsui profesorul fcu involuntar un pas napoi. n fundul gropii, zrise ceva
ngrozitor. Imaginea unui animal gigantic strfulgera din adincuri.
Enigma acestei viziuni ns nu-i era dat Lui Wassa s-o dezlege. De-abia dup muli ani de zile, ali
oameni aveau s treac din nou pe acolo i vor smulge zbranicul acestui mister.
Wassa se apropie din nou. Vedenia reapru tot pentru o clip, pentru ca apoi s dispar din nou.
Dragonul!
Diavolul!
ipetele oamenilor din escort ll zpcir pe Wassa i, lundu-se dup ei, strbtu aproape n fug
crruia de lng perete. Nici nu i-a dat seama cnd a ajuns n tabr.
Pe Kassim l-a nghiit balaurul!
S fugim de aici!
Murim dac mai rmnem.
Ca s mreasc zpceala, rgetulse fcu iari auzit, Iar vntul, care stinsese mai nainte focul,
rbufnind din nou, ncepu a cltina cu putere flcrile. n adlncul peterii, tainica lumini prinse iar
via.
Toate struinele Lui Wassa rmaser zadarnice. Oamenii erau att de nspimntai nct savantul fu
nevoit s ridice imediat tabra
i s plece.
Seara, la lumina focului, n tabra de la poalele muntelui,
Wassa i nsemna n caiet urmtoarele:
,Am impresia c n fundul gropii a aprut pe neateptate un dinosaur. Animalul prea viu. Se mica ?
Nu pot s tiu. Oamenii au refuzat s m urmeze. Va fi necesar s m ntorc, Pcat c n-a mers cu
mine i Kriegsfeld. E un biat curajos.
Totui cred c, dup cum n peter se petrec fenomene acustice asemntoare urechii lui Denys
cauzate de reflectarea undelor sonore, tot astfel i imaginea dinosaurului trebuie s fii fost cauzat de
o iluzie optic. Se mai poate ca pe peretele grotei de dedesupt s fi rmas imprimat forma
animalului, care privit din unghiuri diferite s dea impresia micrii. La Loch Ness cred c sa
petrecut ceva asemntor.
Sursa radioactiv care sunt sigur c exist n-am putut s-o determin. Tot ceea ce pot face acum este o
hart. A doua oar d m voi ntoarce nu voi mai veni singur, ci nsoit de civa specialiti. Aici trebuie
s fie ntreprins o expediie special, format din mai muli specialiti. Un atomist nu poate
determina cu totul cele ce se petrec n aceast peter misterioas. Rmne ca aceia care Vor veni dup
mine s lmureasc dac am sau nu dreptate.
Pe de alt parte, am avut impresia unor desene rupestre, asemntoare acelora de la Allamira, dar
ceva mai stngace. Cui ar fii putut oare aparine? Ramapithecul era un biet antropoid, care n-ar fii fost
n stare s le fac. O fi oare fabulosul om al zpezii ?mi pare ru c, cotropit de frica general, n-am
cercetat mai atent fosilele acelea de la suprafa.. Din pcate, caietul cuprinznd aceste fugare
nsemnri avea s se piard nu mult dup ntoarcerea n Europa a profesorului, care, prins de alte
preocupri, nu va mai consemna n nici o lucrare minunile privitoare la aventurile lui din Camir.
E drept c un reporter zelos din Delly, lundu-i la ntoarcere un Interviu, a aflat pentru revista sa
ntmplarea pe care a avut grij s-o transforme ntr-o veste fantasmagoric.
Ct despre locul precis al Peterii Dragonului, Munchausenul ostru n-a putut da nici un fel de relaii,
ntruct nsui savantul U tia nimic. La ntoarcere, o furtun l-a fcut s rtceasc cteva zile pe un
drum att de ntortochiat, nct foarte greu l-ar mai fi putut reconstitui. Ori, aceasta nu i-a mai fost dat
lui Wassa s-o fac.
*
Dup aproape o lun de la cele relatate mai sus, Kriegsfeld citea ntr-o gazet aprut la Deliii un
reportaj cu urmtoarele titluri :
ntoarcerea la erele preistorice;,ntr-o peter radioactiv aflat la 4000 de metri deasupra nivelului
mrii triete un dinosaur ; Un indian a fost nghiit de monstru.
Reportajul descria cu lux de amnunte dispariia omului, precum i toate fenomenele acustice care s-
au petrecut n peter chiar prezena exploratorului. n concluzie, se spunea c totul era cauzat numai
de faptul c un necredincios ndrznise s ptrund n peter.
Nemulumit, Kriegsfeld mototoli gazeta i n aceeai zi ii tri-Ise lui ismael Khan o lung scrisoare. n
rspunsul, care nu ntrzie mult vreme, ministrul camirean scria c e de-a dreptul uluit de acest
articol, c pesemne Wassa i-a btut joc de reporter i chiar exprimndu-i regretul c n-a fost n stare
s pun mna pe caietele profesorului. S fie al dracului i afurisit! mormi Kriegsfeld. Poftim!
alege adevrul din toat bazaconia btrnului la ramolit! Acum trebuie s m ntorc eu n Camir,
s-o iau de la alfa la omega, colac peste pupz, nici mamelucul la de Ismael Khan habar n-are de
nimic
Kriegsfeld se plimba cu pai mari prin camer. O idee ns ii venise: M zbat degeaba, i zise el. Nu
se ntoarce n Europa curnd? Dac s-a dus la dracii n praznic pentru uraniu, s-a dus i
sigur c a dibuit ceva moul ! Datele le-oi gsi n caietele lui.
Scrni din dini : Pn la urm, se intoarce el, aa c tot o s
pun eu mna pe aceste caiete...
PARTEA NTI: Un Columb nainte de Christofor Columb
Capitolul 1
Unde Gunther Kriegsfeld e nevoit s ntreprind o cltorie neateptat; Cum se poate deveni lama-
ceretor; O via plin de ciudenii; Interesantele caiete ale profesorului Wassa; De pe o jonc
japonez pe un submarin britanic.

Vechiul port Yokasuka din apropierea Yokohamei se nvemntase n haina trandafirie a amurgului.
La chel erau ancorate numai am-panuri i jonci. Nimic nu arta c Japonia este n plin rzboi, afar
de cele dou mici tunuri antiaeriene, de pe care husele nu fuseser scoase aproape de patru luni.
Vasele de lupt se artau arareori dar numai pentru a trece prin dreptul Yokasuki. Un remorcher
mereu sub presiune, ducea sau aducea printre cmpurile de mine convoaiele de pescari.
Era aproape opt seara. Locuitorii, n cea mai mare parte pescari sau muncitori la o uzin de aparate
electrice din apropiere, dup o zii de munc grea, i sorbeau linitii cecua cu ceai sau phrelul de
sake. n tavernele portului, cteva gheie amuzau marinarii bei. Pe strzi, aproape nici o micare. Un
vnticel rcoros de decembrie adia dinspre oceanul ntins. Un avion biplan de tip Fokker bzia
monoton. Nimeni nu-i ddea atenie. Yokasuka era cuprins de toropeal.
Linitea a fost spart de clacsonul unul automobil care strbtu n vitez strada principal a orelului
i se opri brusc n faa unei grdini din marginea lui. Coborr doi oameni, dar maina plec mai
departe cu aceeai vitez cu care venise.
intrm, Gunther ? ntreb unul dintre ei, un brbat blond i bine fcut.
De ce nu ? E o ceainrie excelent!
tiu, am mai fost pe aici!
Tu?
Acum un an... nainte de Pearl Harbour...
n faa ceainriei ii ntnpin patronul localului cu temenele re petate i artndu-le o fa zmbitoare
ca o lun plin'
O ha giruete omeni kalianimasta tlozo iroicu !...
Ochii notri s-au vzut, i m nchin n faa domniilor voastre; se auzii vocea puin
nazal a hangiului. Salutul acesta, care se adreseaz de obicei numai persoanelor din cele mai
nobile clase sociale, dovedea c vizitatorii nu erau doi funcionari oarecare, ci oaspei
deosebii.
Kudami salo!
Ce e nou, Hirose? spuse cel care rspundea la numele de Gunther ca un ..... care
cunotea bine saluturile. De altfel aa i era cci se afla n acel col al Japoniei de aproape nou
ani
Condui de hangiu, intrar ntr-un chioc retras, mascat de pini maritimi i tufe de tamariti. ntr-o
clip, o gheie le puse n fa un ceainic i o tav cu prjituri aromate. Zmbind i nclinndu-se
graios, fata se retrase pentru a se opri n apropiere. Trebuia s fie gata s ndeplineasc orice dorin
a clienilor.
Din punct de vedere fizic, cei doi se deosebeau foarte mult. Unul dintre ei, Heynrich Kollemann, nalt,
cu umerii largi i aspect sanguinar, era tipul specific al germanului din nord, pe cnd cellalt, mic, slab
i nervos, Gunther Kriegsfeld, prea mai degrab un sudic dect, un membru al nobilei i purei rase
ariene.
Cnd ai venit, Heiny?
Ieri, cu avionul... a fost destul de greu!. S rmn n via pn la sfritul rzboiului. Tu cum te
simi aici ?
- Destul de bine pn una alta! rspunse Kriegsfeld ridicnd din umeri. Conduc uzina; n timpul liber,
fac sport i cnt la armoniu... n timpul liber m ocup i de folclor. ..
Cnd ai timp de aa ceva?
n concedii... Am strns materiale interesante. Dar, spune-mi, ce te-a adus la mine ?
Dac n-ai rbdare i vrei s pun punctul pe i de la nceput, ascult! Cred c tii c
ocup un post destul de important n Gestapo. Vin direct din Belgia. La Bruxelles am
consumat cteva pinn up girls
femei uoare... Kollossale... Ah, da, uitasem, unde-i gheia pe care mi-ai promis-o,
ma'mselle Seitzu-iuio ?
Perfect. Ein Maitn, ein Wort.; Cuvntul Lui Gunther Kriegsfeld este sfnt. Desear va fii a ta la o
jumtate de or, dup ce-mi vei fi dat caietele! Clar?
Clar! Vei avea caietele lui Karl Wassa, fostul tu profesor. i le-am adus. tiu ct le doreai. Astfel c
la noapte amndoi vom poseda ce am dorit!
Le-ai citit ? ntreb Gunther cu o ncordare bine stpnit.
Nu; le-am rsfoit numai. Ap de ploaie! Naiba tie de ce vei avnd tu nevoie de ele. n fond, treaba
ta. Acum, n al doilearnd; Fuhrerul i trimite salutri personale i Crucea de fier;
Pe faa Lui Gunther Kriegsfeld flutur o clip un zmbet Ironic.
Apoi, continu Kollemann, ar mai fi o chestiune. Cum te mpaci tu cu Orientul ?
Eu ?! Doar tii bine c am o educaie serioas n acest sens. Acum vorbesc chinezete la fel de bine
ca i hindusa sau japoneza.
Atunci e bine... Va trebui s ntreprinzi un voiaj mititel... S zicem., n India.
Nici nu m gndesc. Marea e minat, submarinele englezilor sunt pretutindeni i, apoi, cum s
intru eu, german, ntr-un dominion britanic ?
Lu un phrel de sake, apoi altul de coniac i le turn n ceaca cu ceai. Kriegsfeld i sorbea tacticos
butura n ateptarea rspunsului. Pe figura lui nu se putea citi mare lucru. n cei nou ani de edere
n Japonia, luase multe din Apucturile localnicilor.
tii la ce m-am gndit ? rspunse ntr-un trziu Kollemann. Dac te-ai face preot budist. Aici, .la
japonezi, se elibereaz cu deosebit uurin diplome de acest fel. Cred c n-ai uitat de Mac Govern.
Acesta a ptruns pn la Lliassa cu o astfel de hrtiu... Dac tu...
Nu-i vorba de hrtii, ci de modul practic..
n acel moment gheia care servise btu discret n ua chiocului. La semnul lui Kriegsfeld, Intr i-i
nmn un plic deschis. Apoi, la fel de tcut, plec.
Ce-ai acolo ?
Comunicatul operaiilor militare. Hirose ll copiaz de cum se transmite la radio i mi-l trimite ori
de cte ori sunt aici. Parcurse hrtia, apoi, ncruntndu-se uor, i-o ntinse lui Kollemann. Mi-e team,
Heini, c vei merge i tu n India. Va fiimai bine. Ai nnebunit...
Nu. Tu eti nebun dac mai rmii. Paulus mnnc btaie. A fost ncercuit la Stalingrad. Aadar,
plec n India.
Eti un porc, Gunther! Fuhrerul tie el ce face,..
i s tii! Sunt de acord s plec n pielea unui preot budist. Ce-i de fcut acolo?
Ai auzit desigur de sir Jagadis Chandra Ruse.
Vei avea grij s coordonezi i s ndrumi activitatea prietenilor notri i a adepilor
si. Te vei stabili la Ambala. Acolo ll gseti pe Ananda Sing; omul nostru de legtur. El i
va sta la dispoziie cu tot ce vei avea nevoie. i in s-i dau un sfat prietenesc, cci te cunosc
de 25 de ani. Scoate-i prostiile din cap!... Altfel i le vom scoate noi.
Pentru a doua oar, pe faa lui Kriegsfeld flutur acelai zmbet ironic. Cea de a doua cltorie n
India la aproape douzeci de ani dup aceea fcut cu Wassa venise cam pe neateptate. Urma
s-i prseasc cercetrile din domeniul nucleonicii, cursurile cu Inginerii japonezi; casa lui att de
elegant i odihnitoare. Totui, drumul l atrgea. n faa sa erau dou caiete groase, legate n piele de
rinocer i pe care era proaspt imprimat cu aur vulturul german. Acestea le va lua n primul rnd.
Muli ani se zbtuse ca s le aib.
Cnd urmeaz s plec ?
Chiar n noaptea asta... din portul Yokasuka. S-ne bem ceaiurile i s mergem la Reverena-Sa
Myamoto Ucta. Am pregtit totul.
Se nnoptase de-a binelea cnd Kollemann i Kriegsfeld pir pe o ui lturalnic n incinta
Interioar a mnstirii budiste Kong-Su. Faptul c erau ateptai de mult o dovedea faa nvineit de
frig a bonzului care le deschise ua. Printr-un coridor lung i ntunecos ptrunser ntr-o sal mare,
tapisat cu mtase roie nchis.
abia dup ce li se obinuiser ochii cu semintunericul fcliilor, i ddur seama c n fund, pe un
mare scaun de abanos, aezat sub o statuie uria a lui Budha cel nscut din lotus, se afla goghenul
mnstirii. Goghenul adic ntruchiparea i reincarnarea lui Budha prea c doarme. De-abia
dup ce Kollemann i Kriegsfeld l salutar, acesta le rspunse binecuvntndu-i n cea mai curat
limb german, dovad c studiase la Berlin.
Dup aceea, Kriegsfeld fu nevoit s se supun unor probe destul de neplcute raderea ritual a
capului; o abluiune i mai ales s se mbrace ntr-o ras fcut dintr-o estur eapn i aspr i s
se ncale cu o pereche de pantofi cu talp de lemn. Imediat dup aceea fu adus din nou naintea
goghenului.
Sttea n faa statuii lui Budha cel viu. n dreapta i stnga i s-au aezat cte doi bonzi cu talgere de
bronz n mini. Dintr-o cutie se ridica un miros neccios de mirodenii. Deodat sala fu umplut de un
zgomot asurzitor. Bonzii loveau n tobe i cinele; boncluiau din buciume de aram i fluierau n tot
soiul de fluiere, de cele mai variate game, o melodie nedefinit, care, precum i ncepuse, se curm
brusc. n linitea aternut rsunar rar i sacadat cuvintele sacrei consacrri:
O reino sirusi macleni instamasite ona I
Tobele btur din nou aproape un minut i la sfrit se auzi corul clugrilor.
Om mani padme huni !
Cu acestea Kriegsfeld devenise preot cu rang de ceretor, cel mai umil grad n ierarhia; lamaist.
Dup aceasta trebuia trimis la nvtur i ascultare ntr-o mnstire de mai mare importan. De
altfel aa scria i pe diploma pe care o primi din mna Reverenei-Sale Myamoto Ucta, goghenul din
Yokasuka. narmat cu atestatul de preot, putea intra n orice lamaserie, templu sau mnstire budist
din lume.
Ceremonia se terminase. Pe nesimite, aa cum i apruser, clugrii s-au retras, iar Kriegsfeld
rmase singur n faa stareului mnstirii. Dup ce i fcur cteva plecciuni reciproce, bur o
ceac de ceai parfumat i astfel ceremonia lu sfrit, Kriegsfeld trebuia s se retrag.
Afar, n dreptul porii prin care intrase, il atepta Kollemann. Foarte aproape se zreau farurile
camuflate ale unui automobil.
Drag Gunther, i doresc succes. Naosuke te ateapt la bordul vasului cu care vei pleca.
Care Naosuke ?
Marchizul Naosuke Hatori, onorabilul dumitale asistent, actualmente locotenent n marina
imperial... i care dac nu reuete, i va face harakiri. Cltorie plcut... i atept veti!*
*
Jonca porni aproape de miezul nopii. Era un ntuneric profund. Cerul era la fel de negru ca i
suprafaa oceanului. Valuri mici loveau n pereii uoarei ambarcaiuni, care, plutind cu bgare de
seam, se ndrepta spre ieirea din portul Sagami. n dimineaa zilei de 15 decembrie a anului 1942
trecu prin dreptul Insulei OSima ndreptndu-se spre strmtoarea Lin-So-Ten, pe care o strbtu n
dup-amiaza aceleiai zile.
Cu tot aspectul ei srccios, jonca era construit din cel mai solid lemn de teck, din care cu decenii i
secole n urm i fceau goeletele i brigantinele briganzii lui Raleigh i ai urmailor si. Printre sacii
de iut plini cu alimente specific japoneze, erau ascunse n fundul calei aparate de radio-emisie i
radio-recepie, pe care. urmau s le foloseasc numai n caz de mare i absolut nevoie. Aparatura de
bord, cu toate c era stanat cu anul 1858, era de fabricaie american recent.
Un singur lucru l supra pe Kriegsfeld, i anume c trebuiau s navigheze fr motor, deci ncet.
Cnd iritat ii repro aceasta Lui Naosuke, care conducea corabia, primi drept rspuns o poezioar
din opt versuri care n literatura nipon poart numele de Norito-No-Nonotza. Din care reieea c ei
se aseamn eroului popular Ko-kusen-Ya-Gasen, fiul zeiei Soarelui, Amaterasu-Susanuo, primul
pirat japonez care atacase regatul Ning: din China n cel de al 8-lea secol al erei noastre.
i a cucerit regatul Ning ? ntreb Kriegsfeld jumtate Ironic, jumtate mirat.
S-a luptat ca un erou i a murit acolo fclndu-i harakiri. Dar mai nainte cucerise toate insulele din
jur i naintase pn la Pekin. Ce vrei, avusese prea puini ostai. Naosuke ll privea zmbind
superior.
Tonimi n acel moment timonierul l chem pe cpitan, aa c discuia rmase n aer Kriegsfeld se
ntoarse n cabin. Se simea prost dispus. Aproape fr voia lui se vzuse redus la o neplcut
inactivitate. Era obinuit s munceasc n laborator ore ntregin fiecare zii; fie c se aeza la armoniu
i cnta din Bach , fie c nota, trgea la int sau clrea.
Regimul acesta ll practica nc din copilrie, iar muzica i sportul i erau singurele sale amintiri
plcute din acel timp. Tatl su, asprul profesor Horst Kriegsfeld, ii dduse o educaie spartan. Ziua
lui Gunther era mprit la secund. Programul nu trebuia s fie depit sub nici un motiv. n afara
orelor de coal, micul Kriegsfeld avea acas profesor de scrim i pian, iar cu tatl su, care voia s-i
formeze o cultur clasicist, nva sanscrita, greaca i latina. De la zece ani a fost nevoit s recite pe
dinafar pasaje ntregi din Ramayana nemuritorului Valmiki, din mreaa Mahabha-rata i s nvee
versete din Manava-Dharrna-Sastra
legile lui Mano; din Coran i chiar din opera primului legislator al lumii, Hamurabi
Indiferent dac tia sau nu, micului Gunther i se administra o
stranic btaie cotidian, pentru a-l oelii, dup cum era obligat s nghit la fel de mecanic o ceac
de 350 grame de cafea cu lapte cu margarin i marmelad de prune. Gndurile lui zburau ns cu
totul n alt parte. ll interesau mai ales motoarele, mainile de tot felul, i n special matematica. De
altfel, atta timp ct a trit tatl su, nu sa putut opune voinei acestuia. De-abia n 1923, cnd i
absolvise studiile de orientalistic, odat cu moartea btrnului, Gunther s-a putut nscrie, la
Gutlingen, la facultatea de electromecanic. n acelai timp deveni i membru al Asociaiei Junges
Deutschland de unde, cu un singur pas de gsc, trecu dup civa ani n partidul naional-socialist.
La Gutlingen se simi atras de btrnul profesor Karl Wassa, unul dintre pionierii atomiti ai erei
moderne germane. Legtura dintre ei o fcuse cultura clasic i orientalist a studentului Kriegsfeld,
cci i Wassa ncepuse la fel. Cnd Kriegsfeld ii deveni asistent, Wassa i destinui c poseda acas
dou caiete cu nsemnri privitoare la zcmintele de uraniudin Congo Belgian, fosta colonie
german. Le redactase acolo prin 1910-1913. Acestea erau caietele pe care i le adusese tocmai din
Belgia Heinrich Kollemann.
De fapt, foarte curnd, datorit deosebirilor de vederi politice, Gunther ncepuse s-i urasc maestrul,
dar sperana c va pune odat i odat mna pe nsemnri l fcuse s rmn alturi de el. Ruptura
dintre ei s-a produs n 1933, cnd Kriegsfeld, acum ef de lucrri, venise la facultate n uniform de
comandant al batalioanelor de asalt.
ntr-o duminic seara, dup instrucia militar, ntovrit de civa biei buni s-a dus acas la Wassa
s ia cu fora manuscrisele. Sosise ns cu o or prea trziu. Btrnul fugise n Belgia. De furie, Gunther
a devastat ntreaga locuin..
Puin timp dup aceast Isprav, Kriegsfeld fusese numit profesor, ca numai la o lun dup aceasta s
prseasc Germania pentru a deveni conductorul unui concern electrotehnic niponn-german. n
ara samurailor i organiz viaa pe acelai calapod ca i n ara lui.
*
Acum se vedea nevoit s priveasc ore ntregi suprafaa nermurit al Mrii Galbene, care se
ntindea inert i mut.
Nemulumit de situaia n care se afla, se trntii pe patul tare de hanibu. scoase caietele dintr-un co de
paie i ncepu s le rsfoiasc. La primele pagini ii ddu dreptate lui Kollemann. Erau aforisme n
legtur cu superioritatea raselor, n care Wassa ii lua peste picior att pe marele Nietzsche ct i pe
contele Gobineau. Dar iat dou rnduri subliniate apsat cu creionul rou :
n radium sau uranium st puterea nemrginit de a vindeca orice boal din lume. Medicul care o va
aplica se va putea asemui dumnezeirii.
Kriegsfeld ls s-i alunece caietul. n mintea lui aceste rnduri se transformar n toat istoria forei
umane.
ntr-adevr... numai c nefericitul de Wassa gndea anapoda. Nu vindecarea ne intereseaz pe noi, ci
puterea n sine pe care i-o d radiumul. i dac stai i te gndeti la cine a avut puterea i a ncercat s
se msoare cu dumnezeirea, i vine's mori de rs. Un pirat britanic, un bandit corsican, un pirat
japonez i acum un zugrav austriac. Se ridic n picioare, deschise ua i-| strig pe Naosuke, care
apru curnd.
Cunoti desigur literatura rii dumitale, nu ?
Bineneles.
Atunci spune-mi, te rog, cine este autorul acestei taketori
Prinul Narihiia...
Mulumesc, pentru asta te-am deranjat.
i fr s-i mai pese de figura mirat a Japonezului, se culc napoi n pat i scrise apsat deasupra
cuvintelor lui Wassa :
Cine va cuceri puterea uraniului va stpni i omenirea. n consecin, numai un om de tiin poate
fii Furhrerul lumii.
Cteva clipe se ls purtat de visare. S fii conductor... S tremure omenirea la orice vorb sau gest al
tu... S comanzi o ar ca Germania... Sau poate... Nu! nu ! Ultima idee il fcu la nceput s rd
nervos, apoi se ncrunt.
Relu rsfoirea caietului. Parcurgea fil cu fil cu un dublu sentiment fa de fostul su profesor.
Simea totodat i mil, i dispre. n cele din urm, cnd citi urmtoarele, dispreul se schimb n
furie :
,.n minele noastre, am impresia c asist la ceva similar muncilor faraonice. Robii negri nu sunt legai
numai de lanurile de fier ale Sclaviei, ci i de lanul legilor imperiului german, al trdri i alcoolului,
cel mai teribil flagel care a bntuit vreodat Africa. Mi-e scrb c sunt german.
Gunther rsfoi mai departe caietul cu acelai sentiment de revolt pe care-l ncercase la citirea celor de
mai sus. Deodat tresri, Iar muchii obrazului i se ncordar. Gsise n sfrit ideea pe care o atepta :
.....Este interesant, scria Wassa, c n toat regiunea Katanga
circul printre negri o mulime de legende cu privire la calitile curative ale pietrei de lumin. Vracii
tiu s o foloseasc n interveniile lor terapeutice, intonnd ca un descntec lait-motivul legendei :
'Mulonga, primul om, a furat din soare un bolovan de lumin, pe care l-a ascuns sub dealul de la
N'goto. Mulonga a fost i primul marabu.
Mulonga l-a vindecat de rni i bube i pe N'Goo, i pe Gae, fi pe Soiombwana.
Mulonga lua un grunte din bulgrele de lumin. Lua bucica frmiat; -o punea pe ran
Sotnmbwana; N'Goo i Gae se vindecau.
Bulgrele arunca scntei.
Oriunde sunt bulgri din soare; negrii sunt sntoi. Piatra de Kumaramba pechhlend este rupt
din piatra lui Mulonga.
Piatra lui Mulonga vindec orice boal. Mulonga a fost primul om i primul vraci.
monagatari
Tsauki a ? Anuv't Harou ya ? Moukai no. tlarou nurar.ou.
S fie luna ? Nu exist lun. Oare primvara? Nu e prim var Din cele mai vechi timpuri. Numai eu
singurul Sunt cel mereu neschimbat.
Onaga mi hitotsu tio. Mato no mi mi site.

n toate prile, i mai ales la Sincolobwe, circul aceeai legend. Faptul acesta l-am mai observat, de
altfel, i n alte regiuni n care s-au fcut prospeciuni de uranium. Populaia btina are n folclorul
ei un basm asemntor celui de.mai nainte. Este posibil ca n toate locurile de pe suprafaa globului
unde se ntlnesc asemenea fenomene folclorice s existe surse radioactive.
Kriegsfeld nchise ncet caietul. Straniu i surprinztor sistem de prospectare ! S-ar putea, dac s-ar
gsi n folclorul indian ceva asemntor, c i n India... da... va trebui s rscoleasc mii de
manuscrise. Nu se poate s nu afle ceva! Nu se poate!
*
Dup o escal de o zi n portul taivanez TaKan; Jonca i schimb direcia i porni spre golful Ton-Kin.
Scopul lui Naosuke era s ajung ntr-un port oarecare de la gurile Fluviului Rou, adic s navigheze
numai n apele controlate de marina japonez.
Gunther era plictisit. Terminase de citit cele dou caiete, i altceva nu vedea ce avea de fcut. Pluteau
ncet, aproape n deriv, pe undele puternice ale curentului tonkinez, care-i mna spre rmul
Indochinei.
Era n ziua de 31 decembrie, de Anul Nou, cnd la orizont aprur fumurile unor vase de rzboi.
Naosuke era calm. La bord nu se afla nimic compromitor. Ct despre aparatul de radio, nu avea nici
o grij, cci nu putea fi gsit declt dup cercetri ndelungate i minuioase. Cltorul de la bord nu
btea la ochi: era normal ca un bonz sau un lama ceretor s se afle pe puntea unei nave pescreti. II
ducea de pe o insul pe alta
Pentru orice eventualitate, Gunther i verific machiajul. n afar de culoarea cpruie a ochilor, nimic
nu l-ar fi putut trda. De aceea i stoarse n ochi cteva picturi de lmiie. Ce-i drept, aceas-ta-i
produse cteva clipe o usturime aproape insuportabil, n schimb culoarea pupilei lu o tent mult
mai nchis.
Starea lor de tensiune nu dur prea mult, cci, dup cteva minute de la apariia vaselor, pe linia
orizontului un periscop apru n imediata apropiere a joncei, pentru ca, aproape imediat, corpul unui
submarin s ias la suprafa. Naosuke i membrii echipajului se strnser la un loc. Preau
nspimntai, dar n fond erau hotri s nu se lase fcui prizonieri i nici s-i piard pasagerul.
Acesta din urm, ca un veritabil lama, sttea ghemuit pe un colac de iut i mormia o rugciune
interminabil.
Hei you ! se auzi vocea primului matelot aprut pe puntea submarinului. S nu v micai c v
trimitem un obuz n pntece! Zicnd acestea se ndrept spre micul tun de la pror, cruia ii i scoase
husa.
O barc pneumatic fu cobort n mare. n ea luase loc o patrul de marinari condui de un subofier.
Pe beretele lor se vedea
scris : His royal majesties war fleet.
Cine suntei ? se rsti plutonierul.
Biei pescari rtcii... rspunse cu glas tremurtor Naosuke ntr-o foarte aproximativ limb
englez.
i momia aia de colo?
Un prea sfnt lama !
Ce caut sta aici ? Hei tu !... rcni el spre Kriegsfeld. Hei, spionule, ce caui aici?
Acesta continua s-i mormie me-lopeea. Marinarul se apropie. ll apuc de brbie i-l privi n ochi.
Apoi, lundu-l de gulerul mantalei, l ridic cu o singur mn.
Cum te cheam ? Gunther privi prefcut
spre Naosuke.
Nu tie dect japoneza sau sanscrita... fcu acesta cu un aer de respect.
Japoneza ? Atunci s-i rspund ie. Cum l cheam ?
Hun-khopy... rspunse Naosuke dup murmurul Lui Gunther.
Spune-I c merge cu noi pe vapor... Trebuie s-l cercetm ! Vii i tu !
La aceste vorbe, doi
mateloi l prinser pe Gunther de brae ca s-l imobilizeze. Precauia lor fusese cu totul de prisos, cci
falsul lama nici nu se gndise s opun rezisten. Cu Naosuke i ceilali membri ai echipajului a fost
mai greu. Acetia trebuir s fie legai. n acelai timp, un grup de ali marinari britanici
percheziionau jonca, dar curnd se ntoarser.
Nimic ? ntreb aspru plutonierul.
Doar asta! Un marinar ii ntinse un sul cu mai multe manuscrise japoneze. Ce ordonai s facem cu
ei ? ii executm aici sau ii lum la bord ?
Mai nti la bord i dup aceea vom vedea.
Pe submarin au fost izolai unul de cellalt. Primul interogatoriu, care a constat din luarea numelor i
a oraelor de batin, le a fost luat de un simplu sublocotenent. n timpul interogatoriului, Kriegsfeld
se chirci ntr-un col. La toate ntrebrile ofierului, rspundea monosilabic, cu fraze stereotipe, pline
de citate din doctrina budist. n colul gurii, I se pstra n tot acest timp un surs ironic, pricinuit de
nepriceperea marinarilor care nu gsiser caietele lui Wassa la percheziie i de naivele ntrebri pe
care i le punea sublocotenentul.
Acesta din urm, dup toate eforturile sale, i epuiza att dicionarul ct i repertoriul i era perfect
convins de nevinovia prizonierilor. Ca atare, se prezent n cabina cpitanului pentru a-i da
raportul.
Cine sunt prinii ? l ntreb acesta de cum intrase.
Un preot budist i civa pescari pctoi din Formoza.
Un lama vrei s spui ?
ntocmai, domnule cpitan,
tii, Harris, c eu n-am mai vzut asemenea specie de oameni ? Ad-l aici s-i arate mutra!
E prea murdar, protest sublocotenentul.
Nu-i nimic, nn-i nimic.
Ordinul cpitanului fu imediat executat. Escortat de un matelot narmat; fu introdus Kriegsfeld.
Rmase o clip n prag, msurndu-l pe cpitan cu o privire scruttoare.
Sayonara... pronun el abia micndu-i buzele.
Marinarul care-l nsoea tresri mirat. Sayonara nseamn n limba japonez la revedere i deci nu
poate fi un salut. Totui cpitanul se ridic de la locul lui i-i fcu semn santinelei s se retrag. Cnd
ua se nchise n urma acestuia, comandantul submarinului lu poziie de drepi.
Luai loc, sir! V ateptam de dou zile.
Nu face nimic... rspunse flegmatic Gunther. Cel mai bun lucru ar fi acum un coniac, iar dup
aceasta s mi se aduc bagajele din brcua aia mpuit.
Imediat!
Un moment, fr grab inutil. n perna de la cap sunt dou caiete pe care neghiobii duniitale de
mateloi nu le-au gsit. Dup ce mi se vor aduce bagajele, v sftuiesc s nu mai rmnem la
Suprafa. Nu sutem la parada militar din Plymouth !
Am neles, sir, dau ordinele necesare.
Cpitanul fcu stnga-mprejur i iei grbit nchiznd ua n urma lui. Dup cteva clipe se ntoarse.
Ordinele dumneavoastr s-au executat
Submarinul prinse s se clatine. Lua ap n depozitele speciale. Se scufunda.
A, da ! fcu Kriegsfeld ridicndu-se dup scaunul n care se Instalase confortabil. ce ai fcut cu
ceilali ?
nc nimic. Ateptm ordine.
Atunci... la prima ocazie, hran rechinilor!...
ntr-o noapte ntunecat d ianuarie, submarinul King Charles din flota marinei regale britanice acosta
n rada micului port indian Kizaiiipatam, aflat pe partea de sud-est a coastei, n dreptul deltei
fluviului Kistna. Din barca pneumatic coborr la chei doi ofieri i un civil. Unul era sublocotenentul
Harris, al doilea cpitanul submarinului, iar civilul era un om mrunel, mbrcat elegant, cu casc
colonial pe cap i care ducea n mn o valiz scump de piele.
Sper c ai cltorit comod, sir!
Att de comod ct se poate pe un submarin n timp de rzboi. Acum trebuie s m grbesc. Trenul
pleac peste o or. Domnule cpitan, i mulumesc!
l salutar militrete, i civilul, fr s le mai ntind mna, fcu stnga mprejur i pornii spre rada
portului industrial. Aici se urc ntr-o rik i se pierdu n mulime.
Cine a fost, domnule ? ntreb curios sublocotenentul Harris,
Un ofier superior de la Intelligence Service ! Bine c am scpat de el ! S ne ntoarcem !
Dup o jumtate de or, submarinul, lund balast, se cufund din nou n apele Oceanului Indian.
Capitolul 11
Legturile clugreti ale lui Ananda Sing; O Canossa himalaian; Un lama deosebit de cult i mare
amator de manuscrise; Un amatl venit din misteriosul trm Fu Sang;Karl Wassa a avut dreptate. Care
pe care.,.
Cltorii care mergeau pe linia ferat Madras;-Delhi n ziua de 12 ianuarie au vzut ghemuit ntr-un
vagon de clasa a treia un lama cu plrie roie. La controlul fcut, din actele sale reieea c se numete
Lama Hun-Khopi, c este clugr vagabond, provenit din mnstirea Ralung, aflat la 115 kilometri
nord de Ambala. n decursul drumului, lama Hun-Khopi murmura versete sacre, iar cnd obosea n-
vrtea deasupra capului o moric tibetan de rugciuni. La picioare i pusese dou boluri de lemn,
unul mic n care credincioii i lsau obolul, iar altul mai mare n care i strngea mncarea.
Lama Hun-Khopi a cobort din tren numai cnd a fost nevoit .s-l schimbe. Se vedea c nu este un om
obinuit cu astfel de cltorii. n apropierea fiecrei staii avea grij s-l ntrebe pe conductor sau pe
un cltor milos dac mai are mult pn la Ambala. Se ntorcea la mnstirea Lui, unde urma s aib
loc foarte curlnd o srbtoare deosebit de important.
Trenul ajunse la Ambala ntr-o diminea rcoroas. Chiar plouase n ajun. Lama cobor ajutat de ali
cltori, se nveli ntr-o manta de psl cptat de poman, ii binecuvnt pe cei din jur i porni spre
centrul orelului, ngnndu-i litania; Orice nou sosit putea lesne s se orienteze n Ambala i s
ajung n piaa central chiar dac nu mai fusese acolo niciodat. Aceasta se datora faptului c toate
marile cldiri comerciale i administrative, strnse n Victoria Squarc. dominau prin nlimea lor tot
oraul.
n primul rnd, lama trecu prin poarta vechii fortificaii cldite de colonialitii britanici la mijlocul
veacului trecut. Ambala, capitala Sirkundului, constituia atunci o cetuie naintat pe linie de fortifi-
caii, care controla teritoriul dintre Himalaia i regiunea Thar. ncetul cu ncetul deveni un important
centru comercial pentru industria lemnului i a iutei i nod de cale ferat spre care duceau trei linii
principale, cea de la Delhi, cea de la Simlca i cea de la Lukucw.
n partea dreapt a Pieei Victoria se nla un impozant edificiu cldit n greoiul stil elisabetan; Era
banca indian de comer i industrie. n spatele ei, construit din granit cenuiu de Himalaia, se afla
locuina agentului pentru Sirkind; sir Ananda Sing-.
Mic de statur, destul de gras, agentul bancar poseda o energie disimulat mai ales de figura sa
imobil. Din acest motiv, pentru c nu I se putea cunoate inteniile, subalternii si se i temeau

De el . Dup ziua de lucru la banc, Ananda se retrgea n apartamentele sale, unde rmnea pn la
lsarea nopii. Atunci, nsoit de civa prieteni, se ducea la clubul armatei, cel mai selectt din
localitate.
n ziua aceea, un funcionar fcuse o ncurctur cu onorarea unui cec ctre un mare latifundiar din
regiune. Sir Ananda Sing era nfuriat la culme cci bogtaul, n afar de faptul c era mare nobil, se
mai bucura i de prietenia lociitorului guvernatorului i al directorului general al bncii, n aceste
toane fiind, valetul su l anun c un lama dorete s-i vorbeasc.
Arunc-i o pies de patru anai i d-l afar! porunci el. Nu vrea, sir. Am ncercat asta
Atunci arunc-l pe scri.
Nu-i nevoie, se auzi o voce strin cu timbru grav. Plec singur cnd va fi cazul,
n cadrul uii apruse un clugr mrunel, cu obrazul npdit de o barb scurt i rar. Pe trupul lui
slab, atrna o pelerin de psl aspr, plin de praf i scaiei. Pe cap purta, tras pn peste sprincene, o
uzat plrie roie, specific lamailor din secta reformat.
Primul impuls al lui Sir Ananda fu s se repead n gtul vizitatorului nepoftit.
Ct vrei de poman, ap btrn ?
- Prea-nobile fiu al fratelui meu, vin de la mnstirea Rahing, rspunse acesta accentund pe
ultimul cuvnt,
Nu te mai zgi aa, mar afar! rcni Ananda, dar de data aceasta zbieratul era adresat valetului.
Cnd ua se nchise pe urmele acestuia, pe obrajii agentului bancar se schi un zmbet slugarnic. Se
ndrept spre lama, care rmsese lng perete, ntr-o atitudine de profund smerenie l pofti s ia loc.
Clugrul refuz cu o energic micare a capului. Apoi i smucii plria de psl i cu un gest prea
puin elegant il terse faa cu poala mantalei.
Aadar... dumneata eti Ananda Sing... mormi el mai mult ca pentru sine. De ce te agii aa ? Stai
Jos !... dar stai o dat! Avem doar de vorbit.
Ca i cum el ar fi fost stpnul, se duse i inchise batantele de trestie ale ferestrelor, apoi aprinse
lumina. Dup aceasta, cercet precaut fiecare colior de zid, ciocnindu-l uor cu vrful degetelor, aa
cum face un medic fiziolog cnd consult un bolnav.! Cine lucreaz n biroul alturat ? -
Procuristul.?! i...
. Trimite-i de-aici ! Camerele din jurul nostru s fie Imediat golite N-am nevoie de ochi i urechi
indiscrete.
- Da, da, imediat.
Dup ce Ananda se napoie gfind i asudat, l gsi pe lama cotrobindu-i n sertarele biroului. Nu
ndrzni s se apropie, cci pe birou se afla un revolver cu eava ndreptat spre dnsul.
Unde ii hrtiile?
n casa de bani personal... aici n-am nimic, nimic. Dar nu v suprai, sir. . adic prea sfinte.,
parola !
li surd ! Ralung!
Cine-i vizitatorul? Apoi scoase din morica de rugciuni o hrtie de o rupie tiat
meteugit i cu marginile dantelate

Ananda lu bancnota, o privi, apoi i schimb deodat atitudinea. Intrarea clugrului l prinsese
oarecum pe neateptate.
De unde o avei ?
Ascult Ananda, i s-a urt cu binele. Lama i terse din nou faa asudat. Ochii si cprui,
ncercnai, ll cercetau amenintor pe indian. Acum, te rog eu, s trecem la ordine. Rspunde la
parol '
Namo thasa...
Bun... Nu cumva i-e fric ? l ntreb el jucndu-se cu pistolul. Dac nu te pori cum trebuie, s tii
c-i poi ncheia socotelile pmnteti. Dar n-am timp de plvrgeal. Ai aranjat cu lamaseria?
Da !
Pn desear s am rapoartele gata, s fie trimise de urgen. Ai ntrziat cammultior. Locul, de
ntlnire cu oamenii este la templul n ruine. Am nevoie de bani. Cam de 50000 de rupii i o cas
izolat unde s pot lucra nestingherit. Acum rmn la tine pn la noapte. Vreau s fac o baie i s
beau ceva. Pe unde se poate iei nevzut de nimeni ? S nu uit, nc ceva, nimnui nici un cuvinel
despre prezena mea!
Ananda ridic neputincios din umeri. Ieire secret nu avea. n schimb, avea prilejul s se rzbune pe
inoportunul i stingheritorul su interlocutor, n consecin, i chem valetul :
Barlaji, condu-l pe prea-sfntul lama la buctrie. Stai lng el i ndeplinete-i orice dorin.
O furie neputincioas se ntipri de data aceasta pe faa clugrului. De dat napoi nu putea. De voie,
de nevoie, l urm pe valet i, strbtnd curtea, intr n casa rcoroas a agentului bancar...
*
Acelai lama pe care l-am ntlnit n tren i n casa agentului bancar Ananda Sing clrea n primele
zile ale lunii februarie, pe un catr, spre mnstirea Ralung, aflat la circa 115 kilometri de Ambala pe
malul estic al rului Satiedi. Dup cum am vzut, numele lui era Lama Hun-Khopi. Prezena lui pe
aceste drumuri puin umblate n-ar fi nsemnat nimic deosebit dac n fiecare sat n care se oprea la
odihn Hun-Khopi, dup ce ddea oamenilor sacerdotala-i binecuvntare, n-ar fi nceput s ntrebe
mai ales pe btrni despre legende vechi, despre pietre vindectoare czute din cer sau despre alte
lucruri de acest fel.
Mai ntreba Hun-Khopi dac nu exist cumva i un loc n care oriicine s-ar duce Il tmduiete
boala. Dup ce asculta, dnd din cap cu rbdare i nelepciune, i aprindea un foc din blegar uscat i
crengue, la care-i fierbea un ceai cu fin de orz i mult unt. O singur dat oamenii l-au vzut
furios pe omul cel sfnt. Un credincios, care n-avea de unde s cunoasc aversiunile culinare ale
clugrului, venise s-i ofere nite terci de prune. Furios peste msur, lama ii azvrli cu oala-n cap.
Cnd oamenii se retrgeau respectuoi ca s nu-l stnjeneasc, lama scotea din sn un carneel cu
scoare tari n care-i fcea nsemnri cu litere ciudate pentru acea regiune de la poalele Himalaiei.
Nimeni ns nu ndrznise s-l priveasc. A privi un lama att de sfnt n timp ce mnnc ar fi fost,
socoteau ei; un adevrat sacrilegiu.
Dup cte ascultase pn atunci, Hun-Khopi nu reuise s gseascrspuns ntrebrilor sale. Lihnit,
sau mai bine zis furios, ajunse ntr-o dup-amiaz ploioas n faa marii pori a mnstirii .
Lamaseria aceasta era cocoat pe nite stnci abrupte, aflate aproape exact n mijlocul muntelui. Este
un fapt cunoscut c n Himalaia i Tibet, pe vrfurile munilor se construiau cetui sau case, n
mijlocul muntelui lamaseriile; iar la poalele muntelui satele i oraele.
Ralung; o mnstire veche de aproape ase sute de ani, este construit astfel nct ntre spatele chiliilor
i panta muntelui s nu rmn dect un spaiu att de mic nct un om abia s-l poat strbate cu mare
greutate. Zidurile ei, construite din bolovani, se ridic mree; sobre ca ale vechilor cetui europene
din evul mediu. Deasupra congloneratului de edificii, se nal turla templului, situat n centrul
geometric al curii dreptunghiulare. n jurul incintei principale, se afl nenumratele locuine ale
clugrilor, cancelaria mnstiri;grajdurile populate de vaci moscate sau zebu. De la aceste animale,
clugrii foloseau numai untul, cci laptele sau carnea de vit erau socotite alimente spurcate.
Mirosul puternic de unt rnced fu primul semn care atrase atenia cucernicului cltor. ntr-adevr, se
pstrau n magaziile mnstirii blocuri de unt vechi de 4050 de ani, delicates nemaipomenit i
care era servit numai oaspeilor de seam la ocazii cu totul deosebite. Lama Hun-Khopi cercet cu
privirea cldirile i dup aceea sendreptspre poarta din mijloc. n tblia cea mare era practicat o
u fcut dintr-o singur blan de stejar, lat de aproape un metru. ncerc s o deschid, dar portia
era bine nchis pe dinuntru, deasupra era agat un ciocan cu care noul venit btu puterni. Poarta
fiind veche, sunetul cpt prin rezonan calitatea unui vaiet lung care se multiplica, din cauza
ecoului, ntr-un muget
Pn s I se deschid, lama Hun-Khopi a trebuit s atepte mult n btaia ploii. Primirea fcut a fost
deosebit i neateptat de dur. De ast dat, ns, ciudatul nostru lama nu s-a mai putut purta ca n
biroul bancherului de la Ambala, ci a urmat plin de respect clugrul care-i deschise.
Ca i mpratul Germaniei Henric al IV-lea, care a ateptat la anossa n frig i zpad s fie primit de
Pap, Hun-Khopi a statla ua stareului timp de o sptmn ntreag. La vederea clugrului;
Kampo-Ghelung-ul Djailar se ncrunt i-l privi suprat pe vizitator, n care vedea un intrus i un
neofit fr valoare.
Hun-Khopi i plec smerit privirea i-i ntinse stareului o anumit hrtie. scris ru caractere hinduse.
De data aceasta, obrazul mbtrnit al Kampo-Ghelung-ului se destinse i n ochii ngropai n adnc
licri o flcruie de veselie.
De ce n-ai spus de la nceput, mister Hun? ii se adres el ntr-o limb englez ngrozitor de stlcit.
N-ar fi fost prudent... De altfel, dumneata; Djailar, dac nu m nel, cunoti mai bine treburile. Eti
de aproape patruzeci de ani n meserie...
O, nu, nu... eu dau numai ajutor pe ct m in puterile i mintea. Aa m-a nvat i fratele Siegfried,
care a fost schivnic

pn acum civa ani, cnd a murit ! Acum o s ne ndrumi dumneata,


frate, Hun...
Ar fi inutil s v spunem c lama Hun-Khopi nu era altcineva dect Gunther Kriegsfeld, cci, de
bunseam, cititorii notrii l-au Identificat de mult
Pentru nceput, cteva zile Kriegsfeld a lucrat laolalt cu ceilali clugri la modelarea n unt srat a
unor figurine. Aceasta numai dimineaa. Dup-ainiaza scotocea biblioteca mnstirii bogat n cri i
manuscrise vechi, care ar fi format fericirea a generaii ntregi de filologi i istorici. Nu trecur nici
zece zile de la venirea lui la lamaserie; cnd ii parveni un bileel din partea lui Ananda Sing.
Pzete-te de Lama Gopal!
Hun-Khopi ridic din umeri. Nu-i era team. Ananda sta se sperie prea uor. n orice caz nu stric s
ia toate msurile de cuviin pentru a-l descoperi i a-l lichida la timp pe acest Gopal.
Aproape c i uitase de misiva primit de la agentul din Ambala, cnd ntr-o zi, ndreptndu-se spre
chilia stareului, surprinse o discuie. Pe sal era ntuneric i pustiu. Pentru un lama e desigur ruinos
s trag cu urechea la ui. Dar ntruct putea fii vorba de ceva Important, Hun-Khopi i lipi urechea
de tblie.
nuntru se aflau Djailar; Kampo-Ghelung-ul mnstirii, i un lama nalt i slab, cu prul castaniu i
ochii stranii. Era ceacr, adic avea un ochi negru i altul verde. Cei doi sfini clugri ineau n mn
i numrau cteva pctoase de hrtii albastre pe care era imprimat capul lui George Washington.
Acest amnunt ns nu-l putea observa Kriegsfeld.
Sunt mulumit, frate Gopal, c-i pot fii de folos, mormia Djailar, numrnd hrtiile. Nu cred, ns,
c avem de-a face cu un om mai important. tiu doar att : c-i n cutarea unei hroage i despre
altceva; nu...
Nu i-a spus despre ce hroage este vorba ?
Nu, dar l pot ntreba.
Atept atunci s-mi dai rspunsul mine.
La aceste din urm cuvinte, se auzir cteva bti sfioase n u. Cu o rapiditate demn de oriice
prestidigitator, cei doi bgar hrtiile n buzunarele adnci ale raselor clugreti.
Se poate, prea sfinte? rsun de afar vocea lamei Hun-Khopi. Djailar l privi ntrebtor pe Gopal.
Acesta fcu un gest de ncuviinare i se retrase ntr-un col ntunecos.
Intr, fiule!
Kriegsfeld deschise ua ncet i intr n vrful picioarelor. n dreptul mesei din mijlocul camerei, se
opri cu privirea plecat smerit. De fapt, ncerca s vad dac nu se afl cumva n ncpere vreo
hrtiu sau vreun alt obiect care s-i dea un indiciu ct de mic despre Identitatea lui Gopal. Din
nefericire, nu gsi nimic.
Ce dorete fratele meu Hun-Khopi ?
A vrea ca orele de meditaie s mi le petrec n pavilionul din pdure, rspunse acesta cu o voce
demn de orice cuvios. De aceasta am zdrnicit rugciunea prea-sfntului Kampo-Ghelung al
lamaseriei Ralung.

Da; Se poate. Vznd c lama Hun-Khopy dorete s se retrag, jailar ii fcu semn s se apropie. Am
auzit c fratele meu se intereseaz de strvechile noastre cri sfinte; Ce cri a gsit fratele meu?
Despre cei 40000 de bonzi care au propovduit sfnta noastr credin n China cea pgn
i ce crii mai vrea s gseasc fratele meu?
Despre viaa celor cinci bonzi care au venit din ara Tin-Ai i au mers de au potolit spiritele apelor.
Acum ngduii-mi s m retrag.
Fr s mai atepte ncuviinarea, lama Hun-Khopi ieii, parc plutind, din ncpere. Gopal i Djailar
aruncar pe urma Lui nite priviri cu care, dac ar fi putut, l-ar fi ucis.
Afar, Kriegsfeld rmase puin n apropierea uii. Acum l cunotea pe Gopal i rmnea doar un
singur lucru de fcut: s afle cine-l pusese pe urmele lui.
Nu se luminase bine de ziu, cnd Kriegsfeld iei din biblioteca lamaseriei ducnd cu el o bucat de
hrtie groas, de o fabricaie necunoscut. Prea o estur de fibre acoperit cu un strat de calciu.
Textul nu avea nici o importan. Era o rugciune banal, aa cum se gseau cu zecile de mii
mprtiate prin lamaserille Indiei i ale Tibetului. Cercetarea comparativ a hrtiei nu-i ddu nici un
rezultat. Dup multe eforturi un btrn lama ii spuse ironic:
E pergament din Fu Sang..,
Din Fu Sang ?
Da... aa cum este i cel din mnstirea Matrakonda. Despre Fu Sang parc mai citise el. Dup
cteva zile de frmntri . i aminti de lucrarea savantului francez De Guignes, care publicase n 1757
un interesant studiu despre cartea Fu Sang, bazat pe manuscrisul clugrului chinez Hvui iu. De
Guignes a dedus n lucrarea sa, aprut n al 28-lea volum din memoriile Academiei Franceze, c Fu
Sang nu este altceva dect Mexico, iar autorul descrierii, clugrul chinez, ar fi fost unul dintre primii
descoperitori ai Americii, de dinaintea lui Columb. Firete c Kriegsfeld nu se mulumise numai cu
att; el l puse pe Ananda Sing s-i procure O serie de cri, printre care studiile lui Leland i Hervey
de Saint-Denys cu privire la Fu Sang. Acum era lmurit.
n mna sa se afla un aa-zis amatl. adic hrtie maya fcut din fibr de maguey agaue americanos.
Cercetrile ulterioare urmau s completeze ipotezele. Un singur lucru l fcuse s cerceteze amnunit
amatl-ul. Pe verso, erau dou rnduri terse de vreme. Din toate aceste cuvinte scrise n limba
tibetan, putu descifra doar att: piatr.. soar... Indiciul era prea nensemnat. Acum nu mai avea altceva
de fcut declt s se duc n lamaseria Matrakonda, unde, dup vorbele btrnulul lama, se aflau
celelalte documente. Plecarea sa inopinat ar fi putut s bat la ochi. De aceea, a fost nevoit s mai
atepte nc o lun pn la data la care urma s aib loc la Matrakonda o srbtoare important. n
acest timp, Ananda sing trebuia s aranjeze lucrurile de aa manier nct prezena lui acolo s nu
par neobinuit. Pn atunci i concentra toat activitatea n orele de dup-amiaz, cnd se ntlnea
cu diveri ageni de legtur n pavilionul din pdure. Cu toate precauiile sale, Kriegsfeld

n-a putut s se apere ns de ochii bnuitori ai acelui lama pe care l-am cunoscut sub numele de
Gopal. Acesta sttea ceasuri ntregi ascuns ntre tufiuri i pndea.
Primul prilej de a discuta fi s-a ivit n ziua plecrii lui Kriegsfeld la mnstirea Matrakonda, cci
Djailar i-l impusese pe Gopal ca tovar de drum. Cltoria au fcut-o mpreun, clare pe catri, iar
discuia lor nu s-a abtut nici o clip de la fgaul teologiei. Fiecare ncerca s-l iscodeasc pe cellalt
prin curse abile. Se luptau cu vorbe spuse pe o muche de cuit, fr ca vreunul s ndrzneasc s ia
atitudine direct de atac. Kriegsfeld nu era dispus s ntreprind nici un fel de aciune nainte de ar fi
avut cellalt manuscris n mn. Singur Gopal ncerca s-l zdrasc, pentru ca astfel s poat gsi un
punct de reper ct de nensemnat.
Ajuni dup o cltorie de cteva ore la lamaserie, se pierdur amndoi n masa compact de clugri
i preoi buditi care se ngrmdeau n curte. Profitnd de acest prilej, Kriegsfeld reui s se despart
de nedoritul su tovar i s ptrund neobservat n depozitul de cri i manuscrise. Btrnul lama
care se afla acolo ca ngrijitor fu cucerit de nemaipomenita cucernicie a clugrului, i, cum ceea ce ii
ceruse acesta II era destul de cunoscut, Kriegsfeld cpt un manuscris alctuit din aproape douzeci
de. pagini. Gunther privea aiurit la colile de amatl acoperite cu hieroglife. nurul codicelui trebuia s-
i rpeasc mult vreme, pentru c nu l-ar fi ncredinat nimnui pentru nimic n lume. Urmat, ca de o
umbr, de Gopal, se ntoarse la Ralung chiar a doua zi, renunnd s mai participe la restul srbtorii
Timp de dou luni a stat Hun Khopi de a descifrat hieroglif cu hieroglif, avnd alturi lexiconul Lui
Xilitol Codexul Montesinos, dicionarul Lui Lares i gramatica lui Lucien de Rosny, cri pe care I le-a
procurat Ananda din bibliotecile de la Bombay, Calcutta i Delhi. ncetul cu ncetul, a reuit s
restabileasc sensul hieroglifelor. Textul era scris n limba otouii, limb vorbit i astzi de o mare
parte din populaia indigen a Mexicului, i care, n multe privine, este asemntoare cu chineza, dar
mai ales cu tibetana.
Chiar din prima pagin descifrat, gsi confirmarea celor scrise de Karl Wassa. Era povestirea unui
cacic fcut n jurul anului 458 al erei noastre. El afirma c, dup ce fusese primit n rlndul clugrilor
ceretori buditi, a vindecat n templul lui Ualama Agap muli bolnavi cu rni vechi sau tumori,
folosind o piatr sfnt. Templul se afla pe malul de nord al lacului Tzintzanhui din regatul Cicimec
lac denumit astzi : Yquiran.
Rezultatul nu lsa nici o urm de ndoial. Cuvintele lui Wassa i gsiser nc o dat confirmarea.
Acum urma s trimit crile napoi la Ambala, iar el mpreun cu un agent s se fac nevzut din
lamaserie dinpreun cu cele dou preioase manuscrise.
Aproape c-i terminase toate pregtirile, cnd n chilia lui apru Lama Gopal.
Am auzit c ne prseti, iubite frate.
Urechile fratelui meu prind mai degrab fonetul frunzelor de-ct cuvintele adevrului, rosti
sentenios Kriegsfeld.
Cred ns, dup cele ce vd, c tiu ce spun, rspunse deodat Gopal n limba englez. Vreau s
vd manuscrisul dup care ai alergat atta.
Nu neleg ce doreti, continu Kriegsfeld n limba hindus.

Atunci, la o parte!
Zicnd acestea, Gopal ainti spre Kriegsfeld gura neagr a unui revorver! Vznd c acesta nu se
mic, Lama Gopal naint. De fapt, ncercarea l-a costat i viaa. Kriegsfeld poseda la perfecie jiu-
jitsul. cu un salt de adevrat acrobat reui ntr-o clip s-i dezarmeze adversarul i s-l lege fedele.
Neam blestemat !...
Gura, porcule!... Dac-mi spui ce ai cutat la mine, i dau drumul.
Te omor..., mai mult nu putu s spun, cci Gunther l i sugrum, lls acolo, iar el se duse n
chilia celui ucis.
Dup aproape o or de scotocire, gsii un simplu plic cu o adres. Mr. Stephens... New York
751h avenue, U.S.A...
Hm! American!. Pcat!
Dac tiam mai dinainte, ne-am fi neles cu siguran, mormi Kriegsfeld. Eu credeam c- vreun
rou. Acum a crpat. Ce s-i fac ?
n zori zilei cnd clopotele anunau rugciunea de diminea, clugrii vzur surprini c doi dintre
fraii lor lipseau, iar ua chiliei lui Djailar era ncuiat. Pe unul, lamaii l-au gsit spnzurat i
recunoscur n el pe Lama Gopal, Iar pe Djailar l gsir cu capul sfrmat. Al treilea dispruse fr
urm. Acesta era lama Hun-Khopi.
39
Capitolul III
Unde Borrowth se simte irezistibil atras de stafia drmturii ; Contractul dintre un yankeu i patru
gauchos; amanul Tezozomah; Cum a aflat Borrowth despre Karl Wassa; mpucturi n noapte; Klyn
Borrowth pornete la atac.

n timpul ultimelor evenimente ale povestirii noastre, n alt parte a lumii, n portul mexican
Mazatlan; aflat pe rmul Pacificului, debarc de pe un mic vas comercial un om ntre dou vrste. cu
figura energic i hotrt. Cu tot prul alb, care-i acoperea capul ca o coam, statura sa atletic te
fcea s-i dai seama c este cu mult mai tnr dect pare.
Strinul se instal ntr-un hotel de mna a doua i n registru semn: klyn Borrowth, inginer. Chiar din
prima zi, ncepu s fie vizitat de tot felul de oameni, dar mai ales de indigeni, lucru care mir foarte
mult pe colocatari i pe proprietarul hotelului. n vremea n care rmnea singur, Borrowth se ocupa
de compararea unor vechi documente precolumbiene cu Codexul Montesinos i Codexul Xilitol. n
acest din urm manuscris este vorba de istoria otonilor, o veche populaie din centrul Mexicului, i
cuprinde o povestire care pn atunci nu fusese descifrat, anume legenda oraului Almoyahuia.
Adic locul unde apa curge n cercuri.
Aceast operaie ii lua cel puin trei ceasuri pe Zi. Dup ce reuea s descifreze cteva hieroglife,
compara rezultatul cu nite 'notie pe care le adusese cu el. Toate acestea fuseser vzute de oamenii
de serviciu din hotel i acum Borrowth era socotit drept un american scrntit care alearg dup tot
felul de fleacuri.
ntr-o sear, dup ce-i termin treburile, Klym Borrowth cobor n localul care se afla la parterul
hotelului. Era plictisit pentru c tot ceea ce ncercase pn atunci nu-i dduse nici un rezultat. Acrit de
nereuit, se aez ntr-un col ndeprtat al localului, unde putea s-i bea linitit paharul cu whisky.
La o mas din apropiere, stteau patru gauchos. mbrcai n costumele lor caracteristice. Vorbeau
zgomotos, i ntreau replicile prin lovituri de pumn, care fceau s zngneasc paharele i, n
general, preau deosebit de veseli i ncntai.
n toiul discuiei, unul dintre ei scoase din buzunar un pumn de plcue de aur cu nflorituri deosebit
de frumoase. Se vedea c fcuser parte dintr-un vas i c actualul lor proprietar le tiase pentru a-i
uura transportul
De unde le ai Pancho, iubitule!
Din valea Tallantzlnco.. de sub drmturi.
La urechile lui Borrowth ajunser cuvintele celor doi, fapt care-! determin s-i trag scaunul mai
aproape i s fie mai atent.
Sunt multe?
Berechet, rspunse cel numit Pancho. Dar s vezi drcie Ct timp am scormonit pmntul la
afurisit, m-am ales cu o durere de cap cum n-am mai pomenit
Or fii duhuri...
Se poate., i eu cred... i nc ceva... tii rana mea aia veche de la umr,; nu?. S-a vindecat

Nu mai spune! Hotrt, sunt duhuri. O fi stafia drmturii!


M scuzai c m amestec, se auzi deodat glasul lui Borrowth, care nainta spre
masa celor patru. Sunt multe drmturi acolo unde ai fost dumneata?
Patru perechi de ochi ll aintir i patru mini se ndreptar amenintor spre pistoalele agate la
cingtoare. Cei patru se privir ntrebndu-se din ochi ce atitudine s ia fa de intrus.
Aurul... putei s vi-l luai dumneavoastr Drmturile, astea m intereseaz, doar att. Eu sunt
inginer, i n timpul meu liber m ocup cu arheologia. Or, acum sunt n vacan._ a dori s fac o
perieghez...
O... o, ce ?
, O perieghez, adic o cercetare, un sondaj la faa locului. , Singur? ntreb amenintor cel care
artase aurul.
O nu... dac dorii s m nsoii .. sunt pasionat dup cultura material precolumbian...
Pre... Domnule, noi nu glumim. Pe legea mea, dac eu, .Oliva Fuentes, nu v sucesc gtul!
Gauchonl, care era un adevrat uria, se ridic n picioare, ct era de lung, i nainta urmat de ceilali
trei.
Pancho, cel cu aurul, i trase sombrero-ul pe sprincene i puse mna pe pistol. Discu;ia prea a lua o
ntorstur, dac nu grav, totui destul de neplcut. Numai Barrowth continua s fie calm ca i cum
injuria demai nainte nu fusese adresat lui, ci altuia; fr s se intimideze ctui de puin, naint i el,
trase un scaun lng masa celor patru gauchos i se instal comod. i adusese
chiar i sticla cu whisky pe care acum o golea n paharele interlocutorilor si.
Locul de care vorbeai nu-mi este cunoscut. Ar fii Interesant dac am putea s ajungem chiar pn
la straturile paleolitice sau
chiar mai jos...
V batei joc de noi ? ntreb Oliva ncruntndu-se.
Vorbesc foarte serios. A vrea s tiu ce populaie a trecut prin locurile de care vorbii; tii, este
vorba de migraia popoarelor nordice spre tropic...
Hotrt c... Dar pentru numele lui dumnezeu, ce doreti, senor ?
V-am spus c vreau s cercetez ruinele. n valea de care vorbii, nu s-au mai fcut investigaii.
Aurul nu m intereseaz, putei fi siguri.
Cei patru se privir 'ntrebtori unul pe cellalt, pentru ca apoi s-i ainteasc privirile aiurite din
nou asupra lui Borrowth. Nervoi, i mngiar foarte duios prselele pistoalelor, gata s le scoat din
tocuri.
Ai avut mncrime de limb, Pancho... dar dac domnul ne dovedete c e dispus s ne dea o
cauiune... fcu Oliva Fuentes.
De acord...
tii s clrii ?
Dac e cal blnd; puin.
Acolo nu putem merge dect clare. Limba otoniilor o cunoatei ?
Limba otomilor ?
Da
Am auzit de ea.
Ne garantai s nu mai vorbii cu nimeni despre asta ? Toate aceste ntrebri fuseser puse de
Pancho pe un ton foarte
puin prietenos.
Aceeai garanie o cer i eu de la voi, replic pe un ton asemntor Borrowth. Mergei toi patru ?
Toi.
Bine! Venii mine la zece dimineaa la mine ca s stm de vorb pe-ndelete. Hei, chelner! strig el,
d bieilor s bea i trece totul pe socoteala mea.
Dup ce ciocnir primele pahare, Borrowth l ntreb din nou pe Pancho despre locul cu pricina, dar
mai ales despre durerile de cap i de miraculoasa vindecare. Prnd satisfcut de cele auzite, se ridic
i le ntinse mna :
M numesc Clyn Borrowth... i m gsii la numrul 22. Zicnd acestea, le ntoarse spatele i se
urc n apartamentul su.
Continuare n numrul viitor.
Text corectat de Marian Badea.

Au aprut n colecia noastr:


Numerele1i2.MeteorituldeaurdeOctavianSava.
Numrul3.A12avariantdeLeonidPetrescu.
Numrul4.MareaexperiendeMirceaNaumescuiProximaCentaurydeMirceaBrate.
Numrul5.InimdeciutdeA.RogoziC.GheneaiOntmplareobijnuitdeP.Stnescu.
Numerele6i7.IndieniideVitaliTrenev.
Numerele8i9.UraniumdeAlexandruRogoziConstantinGhenea.
REZUMATULCAPITOLELORAPRUTEnnumerele.8i9

CltorindnCamir;n1929;atomistulgermanKarlWassadescoperopeterciudat;ale
creicoordonategeograficenulepoatestabili.15animaitrziu;fostulsuasistent;Gunter
Kriegsfeld;ntreprindeocltorienIndiaiMexic;undeintrnconcurencuJoeStrowberry
(omultrustmanuluiMac.Stephens);careprospectaielncutareazcmintelorradioactive.
Pnlaurm;aventurierulamericansedovedeteaficelmaiabil.Elpunemnapedocumentele
luiWassailrecruteazpeKriegsfeldnsoldaefuluisu.
n1952laanhai;nurmainformaiilordattedebtrnulcustodedemuzeuBaiSianjen;
ingineriiFinSiaoaniIuryTumanov;mpreuncuantropologulLICiansu;pornescsscoat
desubvalurilemrii;undefuseseraruncatedeciankaiitilzileconinndpreioaselefosile
aleprimuluiomdinistorie:SiNANTROPULDINPEKin.

Uranium
de
AlexandruRogoziConstantinGhenea.

(Urmaredinnumrul9)
PebordlgsirpeLiCiansu;gata.sintrencostumulrigiddecercettoralfundurilormrii.
Antropologulstteagravpeoladiicercetanotiele.
Nuteairzgndit;doctore?
Dece?
Stiicnuiuor!Neputemntlnicurechinisaucualte
dihnii.
Rechiniisuntpuinprimejdioi.Caoriceanimale;setemdenecunoscut.Doardaciataci;e
rualtfelnu.Peurmammaifcuteuexpediiidinastea...darnulaadncimeattdemarei
ncostumdescafandru.Apoiadugcuunsentimentdemndrie.Amfostcampiondenotal
UniversitiidelaHarward.
interesant!Atunci...pornim!Dumneataveiaveasistemuldeoxigenareataatdevas;iarnoi
vomacionacascafandriindependeni.Pentruoriceeventualitateslumiunreflector.Enc
nnorat.
Civamateloiaduceau;atrnatedescripete;nitecostumegreledecauciuccumonturde
aramlucioas.Laspateleadoudintreeleerauprinsectetreitancurideoxigenicteunul
micdeheliu.Acestdinurmgazsedegajncantitifoartemici;darestestrictnecesar
scafandrilor;deoarecenlturprimejdiahemoragiilorprodusedesurplusuldeazotcarese
strngencasc.
Odatcascanurubat;sefcuprobaaparatelordebord.Telefonulimicrofonulfuncionau
normal.Ventileledeeliminareagazelordeasemenea;iarcompasulelectronicdininteriorul
ctiilafel.Scufundareancepeanbunecondiii.
Coborrperndscriacareduceanumailatreimetrisubnivelulmriiideacoloczurlin
sprefundulapei.Cassemenindrept;scafandrultrebuiesfacdincndncndmicride
echilibrare;aacumfaccopiiicndbatapa.
Dupprimiicincizecidemetri;razelepieziealeluminiidezi;ncepurssecolorezecuncetul
nverzui.PrimulatinsefundulLiCiansu;careerambrcatntruncostummaigreu.Ritmic;
bulemaridebioxiddecarbonseridicauspresuprafantreicoloaneparalele.
Lanceput;pncesauobinuitculumina;ceitreinuvedeaunimic.Simindsolsubtlpile
grele;rmaserpelocctevaclipe...Dejurmprejurullorsevedeaunspectacolluxuriant.Pe
fundulapei;faunabogatabisal;formatdinactiniimulticolore;ltent;peLiCiansusse
aplececaspriveascmaiatent.Curndnsobservceracuneputinsseapropiede
actinii;care;cumlsimeaucsemic;senchideau.Roiuridepetidedimensiunimicile
treceauprinpreajm;caicummmnularfiobservat.Depretutindenieraunconjuraide
ramurilemoiimictoareale
fucuilorialealtorplanteacvaticexantofile.
Tumanovitovarulsu;scafandriexperimentai;naintaucurepeziciunespreunpunctdin
fa;unde;prinluminaverzuie;sezreauniteformegeometricefixe.
AcestfaptlfcupeLiCiansu.caresedeplasamaigreu;sncerceooarecaredezamgire.
Suntemnapdectevaminutei;gata;sfigsittotul?iziseel.Pcat!
Darsenelase.nfaaloreradoarsuprastructuradelemnaunuivas;caredesigurse
scufundasedemultvreme.FudeajunscaTumanovslatingiscndurileputrede;carede
abiasemaiineau;ssedesprindisseridicecurepeziciunespresuprafaaapei.
nacelaimoment;sus;lapunctulderecepie;ofieruldeserviciuauzindifuzorvocealinitita
luiTumanov:
.AiciTumanov;seaude?Amatinsfundul.ncepemcercetrile.Suntemnpreajma
urmtoarelorcoordonate:1222633longitudinevestici3005318;5latitudinenordic.

CapitolulII
Oraulpustiu.
Espadonulrtcit.
Otorpildeuntipcutotulneobinuit.
BaiSianjenestesugrumatdeemoie.

FinSiaoannuimaigsealoculpepunte.Dectevaorivoisessembraceielncostumde
scafandru.Trecuserctevaoreinumaiaveauniciunfeldevestedelaceitreiscafandri.
CabluldecarefuseseagatLiCiansuatrnatiatlaoadncimedeaproape800demetri.Tubul
deaerlafel.Acestfaptartacacolo;pefundulmrii;saprodusonenorocire;ncareceitrei
czuservictime.Ultimulapellacarerspunseserartacerauntrogroapdepefund;unde
printrenitestnciseaflauclaiepestegrmad
omulimedelzi.
DetaareadebordaluiLiCiansunarfinsemnatnimicncondiiinormale;ccioricnd
costumulluiseputeatransformanmodautomatntrunuldescafandruindependent;frai
primejduiviaa.Deodat;membranadifuzoruluivibr:
Amgsit!eravoceaantropologului.Apoisemaiauzi:
Viraidouminutenord;nordvest!Astaafosttotul.
Triesc!rcniFinSiaoan.Spuneilessentoarclabord!

i;frsmaiateptendeplinireaordinului;sendreptsprecabinadecomand:
Tumanov;alo;Tumanov!vorbeteFinSiaoan;vorbeteFinSiaoan;Reveniilabord!
Reveniilabord!
LiCiansupeapeurmeleluiTumanov;cnddeodatnaintealuiapruopatenorm;de
culoarenegricioas.Patasemreainaintacurepeziciune.Foartecurnd;antropologuliddu
seamacouriacaracativeneaspreei.Cuungestreflexiarmpucapneumaticcu
harponisepregtisfacfaatacului.PrinminteaLuiseperindausumedeniedelegendei
povestirimarinretincaretentaculeleprevzutecumiideventuzemcinaupescafandrii
nefericiicareleieeauncale.Seivedeaapucatistrnsdezeciledebrae;cndolovitur
uoarncasclfcuspriveascnlturiLngel.Tumanovstteacalmipringeamulctii
iputeazrichiarizmbetuluorironic.
Orinuiefricorifacepegrozavul;gndimedicul.
Sevedecetitobdebasmemarinreti;preacspuneexperimentatulscafandru.
Corpulmasivigreoialcaracatieiplutioclipnpreajmalor;apoitentaculelesemicari
animalulseopripeostncaflatLaodeprtaredemaipuinde50decentimetri.Unochimare
iroiaticseroteantroorbitmoale;apoictevaperechidetentaculeseagitar.LiCiansuse
simicuprinsidintroaruncturdeochilvzuipeTumanovnlnuit.
Suntempierdui!
Braulsubcareineaarmapneumaticieraimobilizat.Apoinjurulctiiserotiunalt
tentacul.Numaivedeanimic.
Deodatstrnsoareasedesfcuifuctpaicisserstoarne.Urmosmuciturputernic;i
civastropideapiptrunserncostum.Sesimimaiuor.Cesentmplase?
Caracatia;departedeafiunanimalferoce;nuatacinuesteaacumauvrutsoreprezinte
romancierii.ntinznduitentaculele;cutasideaseamadeceeacesepetrecenjurulsu.i;
cum;chiaraafiind;strnsoareaeipoateucideunom;Tumanovoatinsesecuvrfulcangeisale;
cangecareerapusnlegturcuoputernicpilelectronic;dedimensiunileuneicutiide
chibrituri.Dincauzacurentuluiputernic;animalulsesperie;ddudrumulpresupuseiprzii
fugiattderepedepectipermiteauriauleicorp.nzvrcolirileei;ns;rupsetubuldeaeral
LuiLiCiansuideaceeaantropologulsimiouvideapintrnduincostum;nacelai
timp;Tumanovldetadecablu.Acumeraindependent;puteanaintalafelderapidiuorca
ceilali.
Semicauntropduredeplanteacvaticedecelemaidiverseforme;cufrunzelateipealocuri
umflatedebicideaercndnfaalorsezriunfeldedepresiunentunecat.
ReflectorulluiTumanovintrnaciune.Groapaeraaproapeperfectcircular;cuundiametru
de50demetriiadncdevreo20demetri;caunpufcutdemnaomului.Preaocistern.
Pefundulacesteicisternenaturale;ncarecoborser;sezreau;printrestnciprvlite;un
marenumrdelzipecaresedepuseserdinbelugattplantectinumeroaseactinii.
Tumanovndeprtcuajutorulcangeianimaleleiplantele;i;dupctvatimp;ieilaiveal
monogramaR.M.urmatdeunnumraproapeters16.101.AtunciLiCiansuiTumanov
fcurceadinurmcomunicare;pentrucanumaidupoclipssentmplecevacutotul
neprevzut.
Ozguduiturextraordinar;urmatdetulburareaapeiiazvrlipescafandricarencotro.Cnd
ireveninfire;LiCiansuseaflaurcatpemargineagropii;iarlngelzceauctevabuci
nsngeratedecarne.Dintroprivire;antropologulidduseamacresturileaparineauunui
petemare;aacnulemaidduateniectuidepuin.nschimb;Tumanovnusezrea
nicieri;iaraparateledininteriorulcostumuluidescafandrunumaieraufolositoare.
Totulsepetrecusedincauzaunuiespadon;petemaredeaproapeojumtatedetonicare
poart;nchipdeapendicenazal;unoslungdeaproapeunmetruijumtate.Petelesesperiase
deapropiereacelordouformenecunoscutei;srinddepeloculsu;atinsese;pecndseridica
spresuprafa;unadintremineleaflateacolodintimpulrzboiului.
Matelotuldelagabie;carepriveanecontenitsprelarg;observdeodatLasuprafao
bolboroseal.
Exploziesubmarin;nord.nordvest;tribord!
Toisendreptarsprepunctulartatdemarinar.Valurilesepotoleauncetulcuncetul;
disprndtreptatnundelargi;concentrice;Curndaprurlasuprafactevabucidin
espadonul;ucis.
Uncalculsumarindicprecispunctulncaresepetrecuseexplozia.
Douminute;adicdoumilenord;nordvest!anuncpitanul.
FinSiaoanplecfruntea.NumaicuoclipnainteauziseglasulluiTumanov;careiaindicat
deplasareaexactnacelpunct.Oalupfulsatpemareiporninvitezsprepunctulexplo
zieisubmarine.Lasuprafasezreaufiresubiridesngeibucidinpetiiucii.Att.
Sedescoperirntcere.Ceitreiscafandripreaudefinitivpierdui.
Deodat;ocoloandebuledeaersesparserchiarnimediataapropiereabrcii.Ctevaminute
delinite;apoireapruiarunrnddebule.Nimeninumairespira.FinSiaoancerusse
opreascmotorulalupeii;aplecaipestebord;ateptauslevin;dinfunduloceanului;un
rspunsLantrebareacareichinuia.
Semnalizeazssencercelegturacuei!
Dousteguleemnuitedeunmatelotncepurssemitecurepeziciune.FinSiaoanprivea
cndspreap;cndsprevas.Onoucoloandeaerseridicdinsprefunduri.Apoimatelotulcu
steguleele;carepriveasprevapor;scoasedinbuzunaromoneddearamioaruncnap.
Siaoanpricepu.Eraofrandadatcelormori.Nimeninurspunseselaapel.
ncet;alupaserotii;dupcefcuunrondou;plecncetsprevasuldebaz.Nicinusendurau
ssedeprtezedeloculexploziei;cciiariiarseridicaubuledeaer
Semnalizeaz;ordonFinSiaoan;ssepregteascscafandrii!CoborieusicautSar
puteasisalvm.

Maiateptaraproapezeceminute;apoi;cundejdeapierdut;sentoarserpevas.
nmomentulexploziei;Tumanovinsoitorulsuseaflauntroparteamovileidelzi;iarde
parteacealaltsegseaLICiansu.Cndselinititulburarea;antropologulsetrezisingur;co
coatpemargineagropii.Coborimediatncisterniacololgsiidoarpematelotulcarevenise
cuei.Tumanovdisprusefrurm.Seaplecasupramarinarului.Cascaierafrmatidin
interiorseprelingea;odatcuapa;ouvidesnge.Eramort.
LiCiansulridicipornicuelsprepunctuldeplecare.

OdurereascuitdecapltrezilaviapeTumanov.Zceantrohrub
acoperitdeolespedegreadepiatr.Hrubacontinuantruncoridorlung;alcruisfrit;nul
puteantrevedea.ncercsia
contactcusuprafaa;darconstatcnicitelefonul;nicicelelalte
aparatenumaifuncioneaz.Mergeapedibuitentrobeznabsolut.
Oriamczutnabis;gndielccitiacsub500demetrientunericabsolut;orisunt
ntropetersubmarin.
Coridorul;pecarelstrbtupedibuite;sebifurcdeodati;frsaleagvreocaledeosebit;
anumepornipeunadintreramuri.Dupvreoordemers;simicumpantaseurc;iarapa
devinemailuminoasMaifcuvreocivapaiinfaaluisedeschiseogroapasemntoare
cisterneincarecoborsepentruprimadat.
Smfinvrtitncerc?
Cutnjurulsu.Niciurmdelzi.nschimb;pefunderaufragmenteleuneicoloanedepiatr.
Asteaceormaifi?
Labazabloculuiseaflaoplac;binenelesacoperitdecoloniidescoiciialge.Leddulao
parteizriurmtoarelesemne:
urmatedehieroglifenchipuindopasreiuncapdeom.Restuleraters.
Parafihieroglifechinezeti;banu.tibetane;dar...parcarfitotuinaltlimb.Naunici
unsens...Ceofiasta?OareVreunnume?
Tumanovuitasecseaflasubapdeaproapeaseore.Uitaseoclipcestesingurpefundul
mriiicrtciseprintrosubteran.Descoperireafcutera;ns;extraordinar.Ocoloande
granitioplaccuinscripiinaveaucumajungeacoloaapestenoapte.
Nerbdtor;seridicspremargineacisternei;caredupcumiddeaseamafusesespat
demnaomului.Seaflanpreajmaunuimaremister.Sus;pemargineacisternei;zrialteopt
coloanenpicioareLngunazceauncapitelcuoornamentaiecutotulnecunoscut
Unzmbetitrecupesteobraz.SfiecumvamisterioasaAtlantida!.Ocliprsedesinensui.
AtlantidanmareaChinei;laaproape100dekilometridecoast;iapreacaoaberaie.i
totuiseafla
nmijloculunorvasterune.ntradevr;sevedeaucasentregicuziduridepiatr;pringurile
oarbealefosteloruiiferestresefuriaupetii;iarpeziduricreteaualge.
Deodatcevaiatraseatenia.Erauntopordesilex;deosebitdemare;cumnerdeaurgreu.
masiv;pecareerausculptateaceleaiornamentenecunoscutedepecapitel.<
..SeamncutoporulsacrificatorilordelaDelhi!iamintieldeofotografievzutnMuzeul
deantichitidinMoscova.ncurcatafacere!Semnetibetane.cuvintefrsensiounealt
asemntoareaceloradinGreciaantic.naintedeaieilasuprafatrebuiesiaucevacu
mine!Trebuiesmorientez;slcautpedoctorisies.
Defapt;Tumanovabiasemaiputeamica.Orelepetrecutesub
aplslbiserpestemsur;nciudafaptuluiccostumulsudescafandruera;datorit
perfeciuniilui;deosebitdecomod.Cueforturisupraomeneti;infipsesilexullabruincepu
smeargndireciancareinchipuiacseaflprimacistern.TrebuiaslgseascpeLi
Ciansu;deacruiviasesimearspunztor.Desoartaceluilaltscafandrunueraattde
ngrijorat;pentruc;tiindulprofesionist;aveacredincsesalvase.
ncepusmeargpeoaazisstrad;spreaieiiarlamargineacisternei;cndunputernic
curentsubmarinltrnti.ncontravoineisale.sesimitrtdeasuprafundului;apoinimerintr
unvrtejinumaivzunimic.Leinase.
Amurgea.Lavreo350kilometrideanhai;nlargulmriitrecealiniahtulLittleMaryal
trustmanuluiAbeMacStephens.AcestatocmaisentorceadinTaivan;undencheiaseun
buiriesscochetcuiueCianfu;ungeneralciankaiist;cruiaivnduse60deavioanecureacie
fabricatedentreprinderileAbrahamMacStephens&Co.ireformatedestatulmajoralS.U.A.
Astfel;dolariimprumutaideguvernulamericanluiCianKaiiintraunbuzunarelefrfund
alemonopolistului.Dacaceastmicnvrtealarfirsuflatnpres;nciudasimpatieidecare
Mac.StephenssebucuraprintreceidepeWallStreet;organeledecontrolaleguvernuluisarfi
amestecatnmodneplcutnafacerilelui.
Deaceea;injghebaseofilialdiscretninsulaMafoimo;unadintremiriadelecare
formeazarhipelaguldesudalJaponiei.Deaiciilansamodestacontribuiepentrueliberarea
ImperiuluideMijlocdepericolulrou
Lasosireasa;dreptncununarealupteipentrulibertateapopoarelor;urmasaibelocunBalla
careerauinvitaitoifuncionariisuperioridepeinsuli.
ntimpcemembriiechipajuluifceaupregtirilenecesarepentruserat;financiarulsttea
nchisncabinaluiultraconfortabiliciteaocartepoliistncarecriminalulpreaafinsi
victima.Brizaaduceapaledeaerrecepnncabinatapisatcumtaseportocalie.
Mac.Stephenstolnit;cutrabuculntredini;savuraaventurileluiMikethegreatKHfer.
Aproapecregretabaluldincauzacruiatrebuiasintreruplectura.Cndrsunsirena;
bossulseridicgreoiinjurprintredini.
Sfiiajuns?Privimiratceasuldinpereteiconstatceradeabiaora5dupamiaz;deci
maieraudouceasuriijumtatepn...
Cinevabtuviolentnu.
intr!rcniindispusMac.Stephens.
Uasedeschiseicpitanulvasuluiaprupalid;frchipiu.
MisterAbe;sasemnalatotorpilLababord!
icevreisifac;idiotule?!Sri;alearg;vit!Vreismscufunddincauzata?
Animalscrbos!Coiotdemexican!
Vasulsemicbrusc.Motorulncepusduduie.Onouzguduituri
AbeMacStephensnipeui;urcndtrepteleattderepedenctrsturnstewartulcarei
aduceacafeaua;nvlipecovert.
Spremirarealui;vzucumbieiilansauoalup;iardoisreaunea.
Undeitorpila?Neaatins?Voiospltiistricciunile!urlaelcascosdinmini;apropiindu
sedebalustrad.
Lababord;sprepup;sevedeaunobiectrotundlipitdepereteleiahtului.Dincndncnd;
obiectulsltaiseloveascondunsunet
metalic.
Eunscafandru;sir!spuseunmarinardinalup...sau;maibinezis;uncostumdescafandru.
Unscafandru?icevreisfaccuel?Dldracului!fcuunpas;darserzgndi.Aduceil
sus!Svedemceicuel!
Dupctevaminute;pecovertaiahtuluiLittleMary;fuadusunscafandru;peacruicascerau
imprimatensemnelefabriciideinstrumentemaritimedinLeningrad.
Triete!
Triete;sir!rspunsecpitanul;careseaplecasepestetrupulumflatinvineitalceluide
abiapescuit.Cefacemcuel?
la;iaveziceareLabru?rspunsetrustmanu;carezrisemnunchiuldeaurieinddesub
brullatdecauciuc.
Cpitanulscoaseobiectuliilntinse.
Da;eaur!Interesant!Treziilidupaiasscoateidelaeltotul.Sspuntot!
AbeMacStephenssendreptsprecabinalui;privindmiratobiectulpecarelineanmn.n
usentoarseistrigsprecpitan.
.Contramandezbalul!isnusuflainiciovorbnimnui!nserase.Iahtulplutealinititla
ctevazecidemiledelocul
ncarefusesepescuitscafandrul.ncabinaechipajuluierantinspeunpatomulncaredesigur
clairecunoscutpeIuriiTumanov.Respirancet;cugreutate.Dincolurileguriiise
prelingeaufirioaredesnge.MediculcarelnsoeapeMacStephensifcuseoseriedeinjecii;
darpnlaurmrenun.
Eraaproapemiezulnopii;cndIuriideschisepuinochii.
Undemaflu?
Erus!optiunmarinar..Undesunt?
Taci!rspunsealtmarinarntroruseascstlcit.Beaungtderachiu!

Frsmaiatepte;iturnpegtunpaharplincualcool;Iuriituii;mairotiiochiidejur
mprejuriapoidepebuzeiscparctevavorbe:
Citulti...antropologul...ora...LiCiansu...dupcareleindinnou.
ntrunadintrerezerveleSpitaluluimilitardinanhai;LiCiansurespirantrunaparatspecial
deoxigen.Cutoatecirevenisedinleindectvavreme;oculsuferitdelaexplozieimai
primejduiaviaa.Deabiaadouazidedimineaputusrespiremainvoie.Ceruslvad
imediatpeFinSiaoan;ccivoiasaflecesentmplasecuTumanov;
LiCiansunutiactimpdectevaoredupcefuseseaduslasuprafa;FinSiaoanlpzise;
iaracum;cndivzusetovarulnafardeoriceprimejdie;coborsenmare;cuunclopotsub
marin;caslcautepeTumanovisaduclasuprafamcarrmieleacestuia.Lngelse
aflabtrnulBaiSianjen;care,asemeneacelorlali;nudormisetoatnoaptea.
UndeiSiaoan?.
Vine.Eplecat...
DarTumanov?
Vine.Eplecat;rspundeandureratbtrnul.BaiSianjenerapradunuiteribilzbucium
sufletesc;deoareceispuneacnimnuinuisarfintmplatnimicdacelnarficerutsse
scoatfosileledinap.Casfiesigurcpnlasfrittotulsevaterminacubine;BaiSianjen
ddusefugapnlatempluipltiunuipreotoserieuriaderugciunituturorforelorzeilor
vzduhului;oceaneloripmntului.~Naveaniciondoialcacesterugciuninuputeau
rmnefrrezultat.
Spreprnz.cndLiCiansuaipise;osorifcusemnbtrnuuisiasdincamerabolnavului.
Cesantmplat;sor?
TovarulVanCiunvcheamsveniiimediatlae.
Binemduc.
Btrnulplectrinduianevoiepicioarele.Erancredinatclaprimrievafiasprudojenit
pentrutoatenenorocirilepricinuitedepropunerealui.Plecoarecumlinititvzndcla
cptiulluiLiCiansu;lnlocuiaacumunmedic.
Seurcntrunautomobilfrsspunoferuluinicimcarbunziuai;cndajunse;intr
posomortncabinetulluiVan
Maichemat.titiupentruce...furprimelecuvintealebtrnului.
nNutii...AipuinrbdaressespeletovarulFinSiaoan.
Santors?
Suntaici!seauzivoceaputernicacpitanuluicaretocmaiintra.nurmalui;veneaupatru
matrozi;careduceaucueiunpachetvoluminosnvelitnpnzgroasdecortipecarelpuser
pemasalargdinmijloculcabinetului
Cumsesimtedoctorulnostru?ntrebFinSiaoan;dup
ceistrnsebtrnuluimna.
Doarme!Despre...tiiceva
Mu...Adisprut...Nusagsitniciourm.
ncabinetseaternutcere.BaiSianjenlineastrnsdemnpeFininundrzneasl
priveasc.Doioamenipieriser;iaraltreileazceanspital.Cufaampietritdedurere;
btrnulsendreptspreieire;darVanCiunlopri.
Nuvreisveziceinpachet?Desf;terog!
Ajutatdematrozitiesforileipnza;apoidesfcustraturilecompactedevat.Unstrigtde
uimireidebucurieiscpdepebuze:
Neliy;eae!
nmnaluiseaflaacumocalotdesinanthropperfectconservat.Cumicrineateptatde
repezi;desfcutotpachetul;dincaremaiscoaseomandibul;ctevafragmentedehumerusi
alteoasedeanimalegsitelaunloccucelealefosilelorumane.
Astaiosingurlad;zisebtrnul.Saugsittoate?
Nu;numaiatt.ncelelalteeraaurivasedeporelan.
Doarpentruatt...Nueumbucur...Iat!
Lucalotacranian;onvelirepedenvat;rupseofiedepnzi;punnduipachetulsub
bra;pornispreulafeldevijelioscumintrase.
MduclaLiCiansu!Ssebucureiel!
Cndaintrat;antropologuleratreazisorbeaunpaharcuceaicald.nu;btrnulscoasede
subhalatularuncatpeumeripachetulnvelitnpnz.
Scumpulmeucopil!Uitebucurte!Neliyexist.Studiilenoastretotcontinu...
CapitolulIII
GretteWassadoretessemritecuKlymBorrowht
PovesteacaietelorluiWassa
JamesStrowberryintrdinnounaciune
Tumanovecaisurdomut.
IahtulLuiAbrahamMacStephensancorasede.multntrunportfrimportandepecoasta
Pacificului;deundeattproprietarulcticivamembridinechipajaupornitnautomobilespre
unsatpierdutnmijloculstatuluiIndiana.
Laarborseaflaunadintrentreprinderilebossului;nconjuratdintoatepriledeungard
masivdinpiatr.Edreptcnafaraincinteiseaflaunmicaeroportparticulariungrupdemici
bungalowuriplcutelanfiare.ntreziduriseaflauiacolocldiri;unamaimarecuaspect
deuzin;altelemaimiciinsfritctevabarcidescnduriipaiant.
naceasturiaproprietatenuputeaptrundenimenifrsfiprimitnprealabiloinvitaie
special.Altfelriscasfienfcatdepazniciitratatattdeplcutnctdemulteorinici
spitalelecelemaibineamenajatenuiarfipututfolosi.
Poartamasivdefiercuornamentaiibogate;asemntoareceleideLaSchonbrunn;se
deschideaisenchideanmodautomat;laosimplapsaredebuton.Aasadeschisintrozi
deaprilieaanului1952lsndsptrundunconvoideautomobilecareveneaunmarevitez.
nprimamain;pazniciilauvzutpensuistpnullor;darnceaurmtoareeinaumai
pututobservacineseafl;deoareceperdeleleerautrase;iarmainasaruptdinrnduri;pentru
anuseopridectncolulcelmaindeprtatalunuiimensgaraj.
AbeMacStephenscobornfaacldiriiimpozantenstilsudiccuperonicolonad.Aicifu
ntmpinatdeunfeciornegruidoifuncionarialbi;croralearuncdoarctevacuvinte:
Herold;vinocumine!Tu;Mike;slcauipeStrowberry
Joe!
Grbit;urcnbiroulsu;urmatdeHerold.Frsseaeze;financiarulartobiectulgsitla
scafandru.
Cespui?Scercetezi;sveziceeste!
Credc...
Eunucrednimic.naldoilearnd;trimitemilimediatpeStrowberry.
Ctevaminutermasesingur.Mac.Stephenssegndealaprizonier.Trebuiasaflesecretul
acestuianaintecaautoritilesfiprinsdeveste.Dardacnueravorbadeniciunsecret?
Totuiobiectuldeaurdovedeacmisterulmeritasfiecercetat.Gndurileluifurntreruptede
ouoarbtaienu.
intr!
Bunziua;sir.
Unbrbatzvelt;naltidestuldeelegantintrirmaserespectuoslngu.
Cedoreti;Borrowth?
Avreasvartproiectelenouluiavion!
Lasleaici!Acumnamtimp.Spunemi:aireuitsajungilaovitezconvenabil?
La2300kilometripeor;misterAbe!
Bine.Dsululncoa!Dupceloiexamina;techemeu.naigrij.Acum;pleac!

Vditnemulumit;tnrulBorrowth;unuldintreingineriiangajailantreprinderileAbraham
MacStephens&Co.delaosocietatedeplasareatineriloromeri;sendreptspreunadintrevi
leleaflatenafaracuriiceleimari.VilancareintraseBorrowth
seaflaspremargineagrupului;aproapedecmpulntins;acoperitcupunedeasLamansard;
ntrocamervecincuasa;locuia
biochimistaGreteWassa;venitnS.U.A.cuzeceaninaintecarefugiatdinBelgia;cotropit
detrupelehitleriste.naceadupamiaz;Gretetocmaisentorsesedelamicapoliclinicaflat
UngreedinaluiMac.Stephens.Nicinuapucasessedezbrace;cndauzipescarpaiilui
Borrowth.Nerbdtoare;iieincale:Klym;aireuitceva?
ncnu.iamlsatplanurile.Svedemceosspun.Dar
Grete...mieabsolutindiferent.Sunthotrtsmipunplanulnaplicare.
Amndoiintrarncamerafetei;seaezarpemargineapatuluiirmasertcui.
Grete...cutoatecsuntcamnecjit...avreasispunc...nfine...avreasfim
mpreun.Msimtbinelngdumneata...Nuamavere;leafameaemic;.;dar...terogs
hotrtisingur.Acumplec.Larevedere.
Klym...
Grete...

Ceidoitineriiprinsertimidminile.Niciunulnumaispuneaniciuncuvnt.ncetulcu
ncetul;ntunericulsecoborieinicinubgardeseamacestlucru.Fiecareeracufundatn
gndurileivisurilepecareoriceomilefacentroastfeldeocazie.Cutoatecpnatuncinu
ilemrturisiserniciodat;fiecarecunoteademaimultvremesentimenteleceluilalt.Mai
existansunlucru;unulsingur;pecareamndoiltiaulafeldebine.Princontractullor;se
obligaussteaLadispoziiapatronului;iaracestaputeasitrimitoriiundearfidorito.
Salariilelornulengduiasducoexistenndestulat.Deaceea;viaalordeacumnainte
urmasdepindnumaiinumaideacestmagnataltrusturiloromcumulteuzineifabrici
detotfelul;mprtiatepetoatsuprafaaS.U.A.
Klym;saprindlumina...Borrowthzmbiiiddudrumulrminilorfetei.
Uitasemcmaiexistnlumealtcevadectnoidoi;rostiel.VeziGrete;dacaizbutismi
realizezavionul;amaveaposibilitateasnecstorim.Nammaidepindedenimeni.
Snutesuperi;dragulmeu.Teaipripit.nlocsmaiai
rbdare;iaidatluiMac.Stephensoarmputernic.Unavionpe
careoricndlpoatetransformanaparatdelupt;naviondevntoareultrasonicsaunmai
tiueuce...Trebuiesnemaisftuim...
Dartu;tunuleaipredatmanuscriseleunchiuluitu?
Nupetoate..Namduslaediturdectpeaceleacucaracterliterar.Celmaiimportant
manuscrislamlamine.ncaietulcaremiarmas;existdatteamnunite;cucoordonate
geografice.culocalizriprecisePeacestanulvoidanimnuiattavremecturaniulva.mai
constituipentruomenireosabiealuiDamocles.Vreisilart?ntineamncredere.
Fraateptavreunrspuns;Greteieidinncperei;dupctevamomente;sentoarsecuun
dosarvoluminoscucopertegroase;legatentrofinmtasechinezeascdeculoaregalben.
Amndoiseaezarlamasideschiserpreiosulmanuscrisintitulat:Cercetri;de
fitogeografienregiunilesudicealeTibetului.
Camnacelaitimp;nbiroulluiAbeMac.Stephensseaflaunindividvoinic;cupruluor
cruntifiguraextremdemobil;individulpurtaunnumeparcscosdintrunromanalLui
Dickens;JamesStrowberry;ceeacenlimbanoastrsartraducecucpun.Dacammerge
maideparteiamcomparaicaracterulacestuiindividcuacelaaleroilormareluiromancier
britanic;lamputeaasemuiLuiUriahHeepsauPecksniff.
StrowberryJoecumisemaispuneaciteanacelmomentuncaietasemntorlucrriidin
faaGreteiWassaialuiKlymBorrowth.Spredeosebirensdeacesta;caietulrsfoitdeStrow
berryaveacoperiroii;iartitlulera:..Culegeredefolclordesprezcminteleradioactive.
AutorulambelormanuscriseeraprofesoruldoctorKarlWassafizicianremarcabilimembru
almaimultoracademii..
UrmrindulpeStrowberrycumcitete;Mac.Stephens;tolnitconfortabilntrunfotoliuuria;
ifumatrabuculi;dincndncnd;aruncanspreomuladncitnlecturcteoprivirenerbd
toare:
Cespui;Joe?
Pareinteresant;darincomplet...Deundelaiprimit;boss?
DelaHopkins.Doctorianoastrilalsatacumunanijumtatecurugminteadeal
publica.Cecrezi;merit?
Trebuiesgsimicelelaltecaiete.Uitecemenioneazntro
not:Materialulacumulataicireprezintdoarunnumrrestrnsdedatteprivitoarela
problemadetectriiradioactivitiinnatur;desprecareamscrisnmaimultedosare.n
lucrareadefamamlimitatsdemonstrezcomenireaacunoscutncnaintedeNiepcede
SaintVictor;descoperitoralradioactivitiin1867;proprietialeanumitorminerale
radioactive../
Aadar;fatatrebuiesmaiaibceva;conchiseStrowberry.Smducsvorbesccuea?
Nu;nuteostenitu;ovorntrebaceidelaeditur.Cndvomaveadattesuplimentare;te
chem.ncunlucru:saigrijdeBorrowth.Iaplanurileistudiazle!Gsetitotulnsalon;e
deschis.
Duposptmndelaacestediscuii;GreteWassaprimioinvitaiedinparteamariiedituri
newyorkezeHopkins&fiii.Pecartonascriacestevorbadepublicareamanuscrisuluidepus
nurmcuunanicprezenafeteieabsolutnecesar.
Spresurprindereaei;isedduimediatconcediulnecesardrumuluiichiarosptmn
suplimentar.Maimultdectatt;isepermisesplececuunavionalsocietii.Mirareaei
cresculaaeroport;cndfuntmpinatdeuntrimisalediturii;careodusepnLaunhotel
luxos.Primadiscuiefusesestabilitpentruadouazi.
Chiardimineaa;GretefuncunotinatcoateaptunautomobilpentruaoducelamisterG.
W.Hopkinsnpersoan.TotacestvrtejdeamabilitiofcurpeGretesfiedeosebitdeatent
iprecaut.Fataiaduseamintec;n1933;cuaceeaiinopinatiexageratsolicitudinese
purtasericuunchiuleioameniiluiHitler.Pevremeaaceea;autorulmanuscrisului;Karl
Wassa;eraprofesordeatomisticlaGottingen.
ntimpcemergeacuautomobilul;prinminteaeisedesfurar;cantrunfilm;oseamde
evenimentelacareGreteasistasecasimplumartor.
Eracopilpeatunci.KarlWassa;caresengrijisedeeducaiaei;fuseseunuldintreceimai
pasionaicercettoriiprospectoridinlumencaresenscusetiinaradioactivitii.Prieten
buncusofiiCurie;elseconsacrasemultvrememunciidelaborator:totodat;ns;Wassaera
atrasideexplorrilegeografice.Caietentregiconineauobservaiileidescoperirilefcutede
savantnnumeroaselesalecltorii.Folcloristivntorptima;chiariatunci;cercetrilelui
seaxaufoarteatentpedemultuitateleefecteauraniuluin1867.
Porninddelaacestestudii;Wassaleaextinsianceputscercetezelegendeledinjurulmarilor
exploatridinCongo;deundeseextrgeauraniu.Nupublicasensnimicdintoateacestea;
ntructnuterminasenclucrareaprivitoarelainfluenazcmintelorradioactiveasupraflorei
ifaunei.EvenimenteledinGermanialfcusersintrerupcercetrile.Rzboiulla
surprinsnBelgiaundeserefugiasen1933.
DupceBruxellesfuseseocupatdegermani;cumnatainepoatalui;singuriisupravieuitoriai
familieiWassa;serefugiasernFrana;iardeacolonumaiGreteputuseajungenS.U.A.Ea
duceacusinedoucaiete:acelacareseaflanposesiaeiiacelapecareldepuseselaeditur.
Celelalteczuserpesemnenmnaasasinilor;ccilaBruxellesbtrnulprofesorfusesearestat
iucis.
Gretenucunoteaconinutulcelorlaltemanuscrise;dartiac;ngeneral;ceeacescriaunchiul
eiaveacasubiecturaniul.
ntimpuldrumului;fatasagnditlacaieteleluiWassacuattmaimultcuctpestecteva
minuteurmasdiscutecueditorulposibilitateadepublicareauneiadintrelucrri.
AjunslaHopkins&fiii;fuimediatprimitdensuiproprietarultrustului.Hopkinsoconduse
peGretepnnfaamasivuluisubirou.
Vamchemat;stimatdoamn;pentruadiscutacudumneavoastr...Vedei;manuscrisule
incomplet...intreldirectnmiezulproblemei.Or;penoineintereseazfoartemults
redactmoperelecompletealemareluisavant;careafostKarlWassa.Pentruacestnobilel;
suntemdispuisnuprecupeimniciunefortiniciocheltuial...
Darvammaispuscanumaiamniciuncaiet;rspunsecuvocesczutGrete.Toatecelelalte
saupierdutnBelgia.
Totui;poate...
Nuam!
Darcinearmaiputeati?
Ucigaii...
EditorultuiistnjenitAcestanueraunrspunsmulumitor;nsemnasseintereseze;spun
detectivi;sscormoneasc.Oricecopoiiarrspundednddinumeri:Afacerenputrefacie;
veche!.CumsafledupatiaanicinearidicatpeWassa?...Lsnddeopartefaptulctoate
acestesondajearfipututdadebnuit.Concureniinustteaucuminilensn.Totui;din
discuiaavutcuGrete;Hopkinsreuisaflepnlasfritc;printreofieriigermanicare
ridicaserpeKarlWassa;seaflaiHeinrichKollemann;unfostasistentalsavantului.n
timpulnazismului;acestKollemannfuseseOberstrumbahnfuhrernS.S.
InteresnduselaomulfirmeiaflatlaBonnicareineaunfeldeAlmanahdeGothaafostelor
mrimidinS.S.;HopkinsaflsurprinsdarincntatcocotenentcolonelulKollemannlucra
actualmententrouzindebombeatomicedinorelulCoronero;statulArizona.
CtevaminutedupceGreteWassaprsisebirouledituri!;ducndcueavagipromisiuni;
editorulvorbealatelefoncuMac.Stephens.!

InstalatcomodntrunvagondeclasaIa;JoeStrowberrycltoreaspremiculorelCoronero
dinArizona;mpreuncudoitinericualuratleticicarentottimpuldrumuluinaufcut
altcevadectssocoteascndolariAproapetot;Sgoleascmaimultesticlecuwhiskyis
socoteascanseleproximeigaledeboxdelaChicago.
Lamiezulnopii;trenulseopriscriinddinosiinfaauneicldiriprginiteisinguraticedin
mijloculpreeriei.
Ajunser.Deacolomaiaveaudemersvreodouzecidekilometripnnapropiereamariiuzine.
Defapt;nicinusegndeausifac.AveaudegndsateptedouzilenCoronero;pncnd
funcionariiitehnicieniivorveninora.Erajoi;iarsmbturmaslgseascpeKollemann.
nmiculhotelseaflaiuniculbardinlocalitate.StrowberryibieiiLuiseinstalarntrei
cameredeosebite;caicumnicinusecunoteauinicinuvenisermpreun.Dealtfel;cnd
coborrnbar;sesalutarreceiattatot.Strowberrysttearetrasntruncoliibeacu
nghiiturirarewiskyul;iarceilalisemprietenisercuobinuiiilocalului.Bavineriseara
participarlaunconcursdetraslaintcupistolul;posesoriaiunormetodeavansate;bieiilui
Strowberryctigaruoracestconcurs;ceeaceianlatconsiderabilnochiistlpilorbarului
ElDorado.!
Dac;nurmcucivaani;HeinrichKollemannseputeamndricu.zvelteealui;acum;dupo
epocnupreazbuciumatdeprizonierat;burtaicrescusevertiginosiidduseaspectulunui
veritabilboss.SmbtaaceeaveneanCoroneroatrasdeoscrisoricsemnat:Ramona.
Laorele9seara;nmodprecis;Heiniintrnbar.Sevedeaceracunoscutacolo;ccitoi
chelneriiinsuipatronullprimircuplecciuni.
Seaeznmijloculbaruluilaomasdeundeputeascautepeautoareamisivei.Ochiiise
oprirpeobruncuprivireaadormiticare;dupcumdealtfelHeinifuseseanunat;purtao
rochielargcuimprimeurideformaunorpalmieri;iarnprulnegruogaroafslngerie.
Feticanastteapeunscaunnaltnfaabaruluiisorbealenedintrunpaharplincugin.
Kollemannseridici;cuunmersmldios;sendreptspreintaochit.Oocolipetnrde
ctevaori;apoi;dlnduiseamaciplace;oacostdirect:
Ramona?
Da.
Cemaifaci;scumpo?
Nuvezi;beau!
Vreiuncoktail?
Merge;bobocule!
Hailamasamea!
Sepoateiasta!
Oormaitrziu;dupceconsumarnenumratephreleicudiferitebuturi;Kollemanni
invitaleasancameralui.Aceastanupregetnicioclipslurmeze.
Pecndceidoiurcautreptelehotelului;Strowberry;care;cuoadevratrbdaredrceasc;
urmrisescenadelanceputpnlasfrit;scpcadingreealunpahardinmn.nacelai
moment;ceidoiindivizicarelntovreauiprsirpartenerelededansidisprurpeou
dinfundullocalului.
UnchelnerseapropiedeJoeStrowberry;tersevinulvrsat;strnsecioburileiprimicostul
obiectuluidistrus.Joearuncomonedpemas;apoi;frspriveascpeceidinjur;urc;cu
painesiguridebeiv;scara.nsndreptulprimului
Etajseinstalcomodntrunfotoliu.Dedataaceasta;nlocsaiboatitudinenepstoare;i
cercetcunerbdarecronometruldelamn.Matematic;dupcinciminute;reaprurceidoi
biei!mbrcainimpecabileuniformealepoliieiamericane.
Vplacecumneamdeghizat?ntrebunuldintreei?.
O.K.!
Lacecamerst;misterJoe?
Patruzeciinou!
.Fiiateni;snufacvreuntapaj!
Mergeicunoi?
Nu;euvinpestezeceminute.Pefatfaceioscpat!
neles!
Cupaigrei;msurai;lunduinseriosroluldepoliiticeidoistrbturculoarul;urcaro
scrii;seoprirnfaa
uiipecareeraoplcuemailatcunumrul49.Btur;unrspuns.Bturmaitare.Ovoce
sugrumatrspunse.
Cineeacolo?eraglasuloarecumsperiatalLuiKollemann.
F.P!(FederalPolice).Deschide!
Mculcam;nupot!Deschideisauspargemua!
ncamerseauziroapte;foiali;nsfrit;Heinintroelegantpijamademtaseviolet;
ntredeschiseua.Cedorii?
Frsirspund;ceidoiptrunserncamer.Pepat;acoperinduigoliciunea;stteantins
tnradinbar.
Acteledumneavoastr.!Vmbrcaiineurmai!
Dar...svedei...
Amvzutdestul!
Dar;ce;nAmericaoameniinusuntliberis...
Bada!DarlegilestatuluiArizonaoprescacestlucrufetelorsub17ani.
Kollemannsendrepttremurndsprescaunulpecareerauaruncatehainele.Scoasedin
buzunarunpumndedolari.
Harry;spuseunuldintrepolicemeni;iaibaniiitrnteteiiunprocesdedaredemit.
Apoisentoarsespretnr.Tu;
scrnvie;mbracte!
Amneles;efule.
Darnusantmplatnimic;sursedulceagHeini.Svexplic.
nacelmoment;tnra;gatambrcat;fcndusecvreasfug;lmbrnciipeunuldintre
presupuiipoliitiinpraguluiiddupieptnpieptcuJoeStrowberry.
Stai!
Totui;ifculociolsstreac.
AcumncamerrmsesernumaiKollemanniceitreimusafirinepoftii.Kollemann;zpcit
devrtejulevenimentelorprincaretrecuse;zceazdrobitpeunscaun;plngeacuhohoteifcea
gesturidezordonate;isterice.
Legail!iadministraiictevacurele...porunciJoe.
Nu;nu!Pltesc!
Nuinevoiedebaniiti.Avemnevoiedeunmicamnunt.Altfeltedenunm.Spunemi;te
rog;aiavutctevacaietealeunui
oarecareWassa;nuiaa?
Da!Darleamdataltcuiva.Nulemaiam.
Cuiileaidat?
Amurit.lchemaKriegsfeld...
PefiguraluiJoetrecuunzmbetimperceptibil.TotceeaceavuseseKriegsfeldseafladoarn
posesialui
AmnuntulacestanutrebuiaslcunoascdeocamdatKollemann.
Nuiadevrat!Leaitu.NuiaidatnimicluiKriegsdorf;saucumdracuispune.
Fcuunsemn.
Ceidoipoliitiscoaserdinbuzunarcteunbicicucoadascurtpecareeraunfuratecteva
curelempletite.ndoitimpiitreimicri;Kollemannfuntinspejos;cuunclunfundatn
gurioploaiedebiceseabtupepielearozaspateluisu.Dupctevaminute;laruncarpe
patiiscoasercluul.
Spune;undesmanuscrisele?>Nam!
ncoporie!
Nu;astanu...Decenupricepeicnumaiamnimic?
zbierel.Nepoatsaareeunu...
ncoporie!vocealuiStrowberryerareceiimplacabil.
Stai;vimplor...Eunamdectohartnensemnat...frvaloare...
Duminic;depeaeroportuluzineidebombeatomice;unavion

duceapeceitrei.nservietaluiJoeseaflaundosarsimplu;ntrescoarelecruiasegseao
coaldehrtiepecareeradesenatcucreionulhartaregiuniidinpreajmalanuluidemuni
KailasdinTibetulsudic.Pehart;erauctevapunctencercuitecurouiunulcualbastrusub
carescriaosingurliter;X!.
FizicianulKlymBorrowthnuieiseaproapededouziledinlaborator.Lucralambuntirea
motoruluideavionpecarelconcepuse;najun;sesftuisecuunprietenasupraproiectuluii
ajunseselaconcluziacdacaduceunelemodificri;avionularputeazburacupeste2500
kilometripeor.
Eraaproapeasedupamiaz;cndintrcaofurtunnsuiMacStephensnsoitdeciva
oameni;nmijloculcroraseaflaunbrbatcufaapalid.
Borrowth;tutiirusete;aifostculantimpulrzboiului.
Da;domnuleStephens.
Atunci;flpeidiotulstasvorbeasc!
Borrowthlprivipecelcucareurmasvorbeascsau;maibinezis;cruiaurmasiia
interogatoriul.
Niepugaiistovarici!(Nuteneliniti;tovare)!
Lanicevoniescaju...(Nuvoispunenimic);mormisovieticul.
Kakvaszavut?(cumtenumeti?)
IuriiTumanov!vsio!IuriiTumanovicuastagata!.
Spasibo;latvoidrugizaetanicevonieskaju!Mulumesc;vsuntprietenideaceea
nuvoispunenimic!).ApoiBorrowthsentoarsesprepatronulsu:
efule!.Miadeclaratcnuvreasspunnimic;cnutienimic.
Atuncicevrea?Vreasmoar?Trebuiestiudeundearsrit;undeafost;ceacutatn
mare?ibagisubnashrtiaastasuntcuvintelepecareleamormitatunci;ndelir...
Borrowthtradusetotul.Tumanovzmbiiirspunsec:dacpeeflintereseazcevorbesc
necaii;naredectssenecesingur.Ctlprivetepeel;Tumanov;poatespunedoarcaieit
dinfundulmriiiestefiulluiNeptunialzeieiThetis.
Laauzulacestorcuvinte;MacStephenssezbrli.idacnarfifostceidinjur;sarfinpustit
asupraluiTumanov.
Cinedracusuntpriniiluinum.intereseaz.Nicinuicunoscinicinuvreausicunosc.
Miesmispunce.vreaueu.
Apoiselsgfindntrunfotoliu.
ntreablcemeserieare?Laacestea;Tumanovrspunsezmbind:
Cuttordeperle.icuastabasta!Cersfiupredatautoritilor.Deinereameailegal
reprezintunactdebanditism.Tradui!
DedataaceastaBorrowthifcunouameseriecuodeosebitplcereicontiinciozitate.

Da?Autoritilor?Atuncistiecnuiesedeaicifr
permisiamea.Ctdespretine;nparantezfiezisseadresaluiBorrowthnucumvas
trncneti;cteexpediezdirectngrdinileLuiManitu...iimaifacopropunere;continu
bossul.idauoleafde20000dedolaripeancaslucrezepentrumine.Daceomdetiin
saumuncitorcalificat;aiciosoducmaibinedectLaboleviciilui.Amterminat!
Tumanovnuateptsisetraduc.Cunoteadestuldebinelimbaenglezcaspriceaptotul
ifroficiileunuitranslator.Deaceeantoarse;purisimplu;spateleiopornispreu.
Nainimicderspuns?lntrebfizicianul.
Nu;nicinosmaivorbesc!Smpredeaautoritilorndreptisanuneambasada
sovietic.Strieti;domnule;iimulumescpentrubunvoin!

Dupcesentoarsenbiroulsu;AbeMacStephensczupegnduri.;.Cineinebunslcread
cseplimbanmijloculmrii;deflorilemrului;cuunbulgredeaurlabru.Dacarfievadat
dinFortulKnox;amaifineles.Acolotrebuiesfiemetalserios.Nudaueupsricadinmn
pnnuspunetot.Acumslaranjmaacasnuseafledecroazierelemele;hm;democratice!
lchempeStrowberry:
Hei;Joe!Vezisnusetrncneascpeseamaroului;cnealegemcudoamneajut!
Snealegem?Dece?
Pentrucsarfacemultzgomotpentrunimic...iardevizanoastrestevorbaidetinichea;iar
tcereaideuraniU!
Seara;cndBorrowthseduseacassIpovesteascGreteicelentmpLate;ogsipalidi
suprat.ncameraeitotuleravraite;claiepestegrmad.
Cesapetrecutaici;dragamea?
AutrecutoameniiluiMac.Stephens.Cutaumanuscrisulunchiului.AmsterogsLieitu.
MtemslmaiinLamine...Bietulunchiumeu;unumanistiremediabil;doreacarezultatele
munciiluisfiepusenslujbaumanitii;nuagangsterilor.idorinaluitrebuieso
ndeplinim.
nsearaaceleiaizile;BorrowthdorissteadevorbcuprietenulsuEroliRyan;unuldintre
mediciidecasailuiMacStephens.itelefonprietenuluisui;dupaproximativoor;se
aflauncamerarvitaGreteiWassa.
Uite;doctore;deceteamchemat.
nctevacuvinte;doctorulfupuslacurentcucelepetrecute.BorrowthaveancrederenRyan;
pentrucacestaeracunoscutcaunomintegru.
Dragiimei;lespusemedicul;situaiavoastrestentradevrngrijortoare.Celmaibun
lucrupentruvoiecaMac.Stephens
svpiardurma...
Navemcum!suspinGrete.
Daravionul?

Mainti;rspunseBorrowth;acestavionedeocamdatdoarnstaredeproiect.i;oricum;
numivaaparine;vafial
luiMac.Stephens.
Descurcte;biatule;descurcte!Construieteilsingur.
NuidelocsimplusmtotascunddeMac.Stephens.
Cautiunconstructorcapabilidetreab
idacbossulmiroaseceva?
Teanuneulatimp...
Dardumneatadeundeaistii?lntrebGrete.Ryan;dragamea;emediculpatronului...
idinntmplareMac.Stephensnusepoatedispensadeprezenamea.Maangajatpentruc
laChicagomiamfcutfaimaunuiredutabildumanalepilepsiei...Defapt;crizeleluicomiliare
mipermitsamiduccercetrilemaideparte.Aacnelegei...
CapitolulfV
Unlamavagabondvindemedicamenterare.
DacBecqueralartrii;iarsusineprioritateandescoperireauraniului.
ToatedrumurileducspreTibet
Otnrprimeteasigurri.

AntropologulLiCiansusegseantrunmomentdederut.
Cercetrilesaleajunserntrunimpasdincarenumaitiacum
sias.Simeanevoiasseconsultecucinevapentruaicontinualucrrile.Primulsugndse
ndreptsprevechiulsuprieten;FinSiaoan;decaresesimealegatpevianunumaipentru
faptulclsalvase;daripentrucacestasedovediseafiunminunattovariundestoinicom
detiin.DatoritluiFinSiaoan;antropologiiiarheologiiputeausstudiezeisdetermine
cuprecizieviaaobiectelorgsiteladiferitespturi;inginerulconstruiseunaparatcaresebaza
pedetectareaizotopuluidecarbon14iaactivitiiacestuia.Astfel;vrstavaselorvechidemii
deaniputeafideterminatcuoaproximaiedenumai4050deani.
Cercetrilecomunepecarelecontinuauiacumpentrudescoperireacelorlaltelzicu
sinanthropiilegaserimaimult.nlaboratorulluiLiCiansuseaflaunumaictevarmie
dinceipestecincizecideoamenifosile.Undeseaflaucelelalte;nimeninumaitia.
ndrumspreFinSiaoan;antropologultrecumaintipelabtrnulintendentBaiSianjen;ca
slroagesnchidlaboratorulntimpulctelvalipsi
TovareBai;rmilalaboratorpncemvointoarce...
Snuvsuprai;afivrutieusplec...amcevaimportant...
Nusepoateamna?
Nu...ovechecunotinmateaptnbazarulportului.inupotslipsesc...Adic;dac
vrei;aiputeaveniidumneavoastr...Nuosdurezemult.
Mersercamaproapeunsfertdeorcuautobusul;apoitrecndprinnitestrzintortochiatede
laperiferie;ptrunserntrocurtelungingust.Csueleprginitederzboicontrastaun
modbizarcublocurilemuncitoreticarencepeausse
ridice.
nfundulcurii;ntrococioabdepaiant;sestrnsesemultlume.Mulirmseserafar.
CndvenirBaiSianjeniLiCiansu;uniiiprivircunencredere.Aliins;vzndulpeb
trn;recunoscurnelunvechiprietenilefcurlocstreac.Pindnvrfulpicioarelor;
ajunserpnncentrulcurioaseiilinititeiadunri;
ncamerajoas;culaviepelngperei;senghesuiauaproapedouzecideoameni.nmijloc;
culcatpeorogojin;zceaunbtrn;pestecareeraaplecatunomciudat;mbrcatcuunfelde
mantaneagr.Pecappurtaobonetroieviinie;iarpefaomascterifiant.Fptura
aceastarupt;parc;dintrostrvechelegendchinezeasc;lacopereapecelculcatiagitape
deasupraluictevalegturideclopoei;denumiiceng;caresunaupediferitetonuri.Eraun
lamavindectorivagabondajunslaanhaitocmaidinndeprtatulTibet.
Dupceovremesttuaplecatpestebolnav;seridicbrusciprinseadansanjurulcamerei;
agitnduiclopoeiidincencemairepede.Bolnavulgemeancetior.ineaochiinchii;Prea
adormit.Uneori;unspasmuoriscuturatottrupul.Oclip;lamaseopri;apoilepdclopoeii
iscoasedintraistapecareoaveaagatlaoldocrpncareeraunfipteomulimedeacede
osidemetal.Cuaceleaigesturirepeziaprinseocuie;scoaseunac;ltrecuprinflacri;
dezvelindpieptulbolnavului;ncepuslnepe.
Lamapracticatradiionalaiattdebinecunoscutametodterapeuticchinez;denumit
acupunctura.Sistemulacesta;vechid<milenii;afostconsideratcaialtesistemeluatedin
folclorulmedicaldreptunrituallegatdeozeitate...Adevrulestec;subinfluenaexcitantului
verbal;bolnavuladoarme;iarceldealdoileaexcitant;celintradermic;produsnpieleprin
nepturideseirepetate;acioneazasuprascoareicreieruluinmoddirect.Astfel;pentruo
bunbucatdevreme;dureriledispardinregiuneacorpuluipecareaufostaplicatenepturile.
Mediciiaufolositieicusuccesometodasemntoarendomeniulreumatismuluiprininjecii
fcutendiferitepuncte;fiecuapdistilat;cuhistaman;fiecudiferitealtesubstane
Dupcetermincunepturile;lamaseaplecdinnoupestebolnavi;cuajutorulunuicornde
capr;isuflnureche;iarpacientulsetrezi.
LiCiansueramhnitnudinpricinafaptuluicvedeaunvraciaplicndtratamentempiric;ci
pentruciddeaseamacregimulciankaiistmeninusepoporullamentalitateaChinei
feudaledinprimelesecolealeereinoastre.Erarevolttorca;nmiezulveaculuialXXlea;un
vracisvindeceoameniidintrunoracupesteasemilioanedelocuitori;unorablatde
zgrienori;daridinignoranisuperstiie.LuiLiCiansuimaiprearuacumidefaptul
csespecializasenantropologieinumbriaseoaltramuramedicinei;maiaproapede
suferineleimediatealeoamenilor.
naceavreme;privitoriiritualuluincepursplece;pecnd
lamaistrngeafleacurilecucaresencotomniseiinvelea
grijuliumascaritual.Lngel;seaezaseBaiSianjen.care;cu
oatitudinerespectuoas;iopteacevalaureche;LiCiansuse
trezisedingndurilesale.Acum;ieitparcdesubimperiulvrjii;
sentrebamiratdeceladuseseacolobtrnulcustodealmuzeului.
Curndrmasersingurinumaieiivraciulcutichieroie.
Preasfinte;ncepuceremoniosBaiSianjen;amvenitladumneatacasnedai
binecuvntarea.Peurm;avreascumprctevaleacuripecaredumneatalemparicu
mrinimienumaiceloralei.
Cenevoievaduce?ntreblama;cuovocedestuldebnuitoare
Numaiammsele;preasfinte;iarcelermasemdorngrozitor
Tepotvindeca.Iasvd!
BaiSianjendeschiseogurtirb;ncarediniiimselelearfipututfinumratepedegetele
uneisinguremini.
Aaa!murmursatisfcuttmduitorul.AmsidauomsearmasdelaHanAnron
Thongindra.Sopiseziipeurmsbeiprafuldetreioripezicuaplimpede.Cndbeiapa;s
murmurirugciuneacelor40000debodhisvastracareaufostpemrilentinseiaumprtiat
nlumenvturilemreuluiBaSu
Lamascoasedinsacomseacupatrurdcini.Molaruleraunspecimenperfectfosilizatica
dimensiunecamdeaseorictunuldeomnormal.
1BusunumelechinezescalluiBudha.
GiganthropiisifulgerprinminteluiLiCiansu.Bravoie;btrnecuttordefosile!
ntradevr;eraunadintrepieselerarecutatemultdectreantropologiicaredovedeau
existenauneirasedeoamenifosilisaupreominieni;dedimensiunigigantice.Astfeldemsele;
altdatdestuldedesfolositenfarmaciachineziindonezian;seddeaupentrunevralgiii
lipsdedini.CaLatoatepopoarelelumii;inmedicinapopularaChineiexistaprincipiul
similiasimilibuscurantur;adicceeaceseamncuunorganlvindec.
BaiSianjenlumseaua;onvelintrobucicdemtasei;asemeneaunuiobiectdemare
pre;iontinseluiLiCiansu.Doctoruloluiobgrepedenbuzunar.Lamasen
crunt.Sepetrecuseunsacrilegiu.LiCiansutrebuiasiating
ntifrunteaculucrulsfnt;pentrucaltminteriacestaipierde
virtuteavindectoare..Vzndgrimasaclugrului;btrnulsegrbi
sscoatohrtiedezeceyuaniisiontindpreacucernicului.
Mairepededectsarfipututateptacineva;hrtiadispruntrecutelemantaleinegre.
Preasfinte;murmuriarbtrnul;pefratelemeuldor
oasele.Cesfac?Lalovitocrublestematcarealeargfr
caiiiafrntpicioarele.Ajutm!Cumpriomoricderugciuni!
Dupaceastrugmintespuscumultardoare;Sianjenfcuoplecciuneadnc.
Lamascotocimultprintacinugsiilucrulcutat;sendreptdinold;apoi;nemulumit
ctspreolavidesubcarescoaseoboccelu.neaseaflaumaimultefragmentedeoasei
unmaxilarenorm.Eraclarcmseauavndutcuctevaminutefuseseextrasdinmaxilarul
acela.
OchiiluiLiCiansusclipirdeplcerei;frsmaiatepte;scoasedinbuzunarcivayuanii
intinseclugrului.
Leiaupetoate!
Fiule;cutoatectearinecredincios;iledau!Euleaductocmaidinpeteraminunatdin
vrfulmunteluivrjitaluiDjayanta Devy. iragulmndrualnorilornicinuajungelapeteraprea
fericituluiDjayanta;cciundragonmpietritoapr.
Dupctevaminute;LiCiansuplec;urmataproapenfugdebtrnul;darsprintenulBai
Sianjen.Antropologulstrngealapiept;capeocomoarfrdepre;legturicamurdar.Ochii
luiardeau;iarpefaierazugrvitunsursdefericire.
Ajunslalaborator;uitcompletidescrisoareaidevizitapecareplnuisesofacluiFinSiao
an.ntinsepemasconinutulboccelueiincepuscercetezecuatenieicuvditplcere
fiecarefragmentdeos.Toateaparineauaceleiairasedeoameniuriai.Aflatdeoparte;pus
pentruocercetaremaiamnunit;seaflamandibula.Caimseaua;ntreceacumultdi
mensiunileuneimandibulenormale;ianumedeaproximativpatruori.Decigiganthropul
trebuiasfiavutonlimedeaproapetreimetri;iarcapacitateacranian3600centimetricubi
Pentrucsenserase;nvelimaxilarulntrofiedepnz;apoinvatilpusensertarul
birouluisu.Adouazilvafotografia;iarfotografiilelevatrimitetuturorfacultilordeme
dicindinChina;indiaiIndonezia;urmaucomparaii.Studiul;pecarelintrevedea;urmas
fieexpediatlaMoscova;launvechiprietenalsu;antropologulGherasimov;marespecialistn
reconstituireafigurilornumaidupformacraniuluiPecarnetinotdinnouloculunde;dup
spuselelamanului;sarfigsitasemeneafosile.

Adouazidediminea;LiCiansusosiprimullaInstitutuldeantropologie.Celdintilucrupe
carelfcufusscoatdintrundulapaparatulcucarevoiasfotografiezepiesa.Eranerb
dtorcauncopil
Pusemaxilarulpemas;potriviaparatuliluoseriedeclieedintoatepoziiileposibile.
Nerbdtor;seduseapoisdevelopezefilmulAjunsncameraobscur;dupcescoasefilmuldin
aparat;antropologulprinseanjurademamafocului.Peliculaeraimpresionatcaicumfusese
expuslalumin.Niciofotografienufuseseluat.Dezamgitiamrt;sentoarsenlaborator
ilualtfilm.Repetoperaia;darrezultatulfuacelai.Enervat;desfcuncameraobscur
toatefilmelepecareleavea.Toate;darabsoluttoate;erauimpresionate.iritatpestemsur;se
duselauncoleg.Ceruacestuiaunfilmi;dupcelcercetiseconvinsecestebun;repet
fotografierea.Ladevelopare;ns;constatacelaifenomen.Numaipricepeanimic.Oriceclieu
pecarelapropiademaxilarsestricainumaiputeafifolosit.
Lsfosilapemas;ncuiecugrijlaboratorulisendreptnfugspreInstitutuldebiofizic;
lacarelucraFinSiaoan;deoareceacesta;cainginer;arfipututsirepareaparatulpecarel
bnuiadefect;cutoatecnuconcepeacaunZorkissestricentrunmodattdeciudat.
CndLiCiansuintrnlaboratoruldeelectronic;FinSiaoanmetereacevalaunoscilograf
catodic.
Siaoan!iaveziceareaparatulmeu?!
Mainti;noroc!ipeurm;ceintricaofurtun?Ceisantmplat?

MisastricatnemerniculstadeaparattocmaicndmieralumeamaidragNupotluacuel
nicimcarofotografie.
Iasvd!
FinSiaoanludinmnaantropologuluiaparatul;lcercetcuatenie;apoi;zmbind;ieidin
laborator.Pestectevaclipe;sentoarse;lpotriviideclanatorulcniscurt.
Amluatuninstantaneu.Haisverificm.
Dupzeceminute;LiCiansuizrintipritpepeliculfigurabosumflat.
Atuncicedracuare?
Nimic.Poifotografiactvreicuel.Ecelmaibunaparatdinlume.Poftim!
Banu.Ascultcemisantmplat.
Dupceasculttotuldeafirapr;fusurprinsiFinSiaoan.Ceeaceisepovestisenuprea
verosimil.nciudatctrebuiasintrerupmunca;darnacelaitimpaat;iscoasehalatul
illupeLiCiansudebra.
Smergemlatine!Ecevaciudatlamijloc...
Vreisspuiceamestecatvreovrjitorie?
Peinginer;ntrebareaironicaantropologuluilamuz.
tiuieu?!Teofiblestematlama!irspunseelgnditor.
LuarfosileleachiziionatedeantropologisenapoiarlainstitutullacarelucraFinSiaoan.
Cumintrarnlaborator;inginerulvzucevacarelmirpestemsur.Peecranultubului
catodicalaparatuluidedeterminatvrstapieselordeculturmaterial;vibraudezordonatmai
multecurbe.
Ailsataparatuldeschisisaustricatlmpile!
Banicinamumblatcuel!
Imposibil.
Banu.
Constatarc;deieranchis;totuiaparatulfuncionancondiiinormale.Ceidoibrbaise
privircontrariai;darcelmaiintrigateradeastdatFinSiaoan.Mutaparatulpeoalt
mas;lntoarsecuspateleitotuiacestalucrafrgre.
Cenaibaofi?
Habarnam!Numaipricepnimic.Eodrcielamijloc.LiCiansuridicdinumerinedumerit.
Undeiosulla?Maxilaruldecaremiaivorbit?
Pemas!
FinSiaoanseapropiedemas;lunmnfosila;apoisentoarsespreprietenulsu.
Aineles?
Nimic!
Haisiexplic!fcuFinSiaoan.Priveteimainticeasul!Vezi?Fosforuldepeminutare
lumineaz.
LiCiansuseuitLaceas;apoincepusrd.
Vreispretinzicosulstaoriestevrjit;oriesteradioactiv?!
Altexplicaienupoatesexiste;deinuvddeundepnundeapututapreaofosil
radioactiv.
Nicimienumipreavinescred.
Eibine;nunermnedectsverificmcucontorulGeigerMuIlerdacmaxilarulbuclucae
ntradevrradioactiv.

Acumpricep...exclam;inginerul.Mandibulaeiradiat!
Foarteposibil!
Esteposibil!ntriFinSiaoan.idacBecquerelarmaifinvia;tearputeanvinuic;
descoperindradioactivitateaunuicorpprinaceeaintmplarecaiel;naipriceputtotuinimic.
Darlsndglumalaoparte...tiideundeafostscoaspiesa?
Da;dacsepoateaveancrederencelespusedelama;depemunteleDjayantaDevy;din
sudulTibetului.
Camnaceeaivreme;sevorbeadespreTibetinaltpartealumii.Aplecaiasuprahriilui
KarlWassastteauAbeMacStephensiStrowberry.
nprimulrnd;ceruMacStephens;smidescifrezisensulculorilorialliniuelordepehart.
Trebuiestimexactdespreceestevorba.
CredcindicpunctelencareWassaadescoperituraniu.Vezi;rotocoaleleasteaalbastre;
subcarescrieunUmare?Acolotrebuiesexistezcmintedeuraniu.Iardacintradevr
uraniu;nuipcatstnjeascdedorulnostru?conchisepoeticStrowberry.
AtuncitrebuiesfaciimediatoplimbarenTibet.Smidaiolistdetotceainevoie.Cnd
crezicaispleci?
Chiarsptmnaasta.Prospectareamivaluadoutreiluni.Peurmvomvedea;darpentru
treabaastaamneapratnevoiedeKriegsfeld.AacdchiaraziuntelefonlaI.G.Fa?ben...
Neamulmivafidemarefolos.Cunoatelocurile;oamenii;iapoiafostelevulnebunuluide
Wassa...
Deci;Joe;fibagajele!Ccitepomeneticfatatiadeexistenahriiiofitrncnit...N
avemnevoiesneoiacarevanainte!PricepiceputemrealizadacnTibetexistceeacearat
harta?!
Brusc;Mac.Stephensdeschisesertarulbirouluisuiscoaseomappecarestteascris:Baze
pentrucucerirealumii.
Privete!izbucnitrustmanulptima.TerenurinCongo;Frana;Spania;Groenlanda;
Canadai;cinetie;amunproiectinteresantchiarpentruLun...Sloganulvieiimeleeste:U
raniu.PentrucaRockefellerscucereascpiaamondialapetrolului;aavutmaintigrijs
cumperecisterneleipipelinurile.Dupceanfcatrobinetul;dolariiiaucursdelasinen
buzunare...Astaimetoda!AventurileluiRockefeller;ns;numaisuntacumdectbasmepentru
adormitcopiii.Astzi;stpnetelumeaacelacarearenarsenalulsucelemaimultebombeA
iH.
Posedatdedemonulpatimiilui;Mac.Stephensnuidduseseamac;penesimite;intran
crizaboliidecaresuferea:njurulguriiiapruuncercgalbenverzui;obrajiiisecongestionar;
iarochiiiseafundarnorbite.
Eclardeci;dragJoe;cumtrebuiesprocedezeunbusinessmandegeniu!
icumnafcugestulomuluicarenchideunrobinet:
Robinetul;Joe;robinetul!Robi...Joe...blbiMac.Stephens.IJuuraniu!Uraniu!..Ahaha
ha!Ampuslabapeel!Acolo...nstrfundurilelumii...E...e...almeu;Joe!Almeu...

Uurel;boss;uurel!fcuStrowberrycugrea;privindbalelecarencepuserasescurgepe
LacolurileguriiLuiMac.Stephens
Banu!LaBikinimiauluatonainte!Levoiarataeucenseamnsaiputere!Mac.
Stephensmaipoatesmute!...Am!...Posed!...Uraniulealmeu!Nimeninumilpoateiua..i
voidistrugepetoi...
Maxilarulinferioraltrustmanuluitremuraspasmodic.nacelmoment;unu!dintretelefoanele
depebirousunprelung:
Alo;eu;Mac.Stephensvorbete!...Cei?rcnideodat...SpreuimirealuiStrowberry;bossul
apucaparatultelefonic
ilazvrlifuribundsprefereastr.Oprit;navntulsu;deconductorulelectric;telefonulse
ntoarsecaunadevratbumerangnfalcanevinovataluiJoe.
DoctorulRyanstteagnditorcumnuseateptaudelaomulacelamrunelcumicriiuin
faaGreteiWassaialuiKlymBorrowth;
Tumanovceface?Laimaivzut?
Da.NusunteuinterpretulluiMac.Stephens?Seinetarepe
poziie.Amauzitcvorsladoarm;pentrucasubnarcozsvorbeasc...
GlasulluiBorrowtheragtuitdeindignare.
Narcoanaliz?
Da...imiesteteam!Dacntradevrnauceaflalvorucide;iardacafltotuiceva;
atunciemairulvorchinui.Trebuieslsalvm!
Ryanprinseamsuranervoscamera.Dincndncnd;aruncapriviriascuitesprecaietele
adusedeceidoiprieteniailui.Eraubinecunoscuteledosaredesprefitogeografie.Peunuldintre
caietescriaclar.CercetridefitogeografienregiunilesudicealeTibetului.
Mda...Apropo;Borrowth!AmauzitcStrowberrypleacnAsia.Nucumvacunoateaceste
dosareipleacntracolo?
Tucumstaicuavionul?
Seterminnctevaluni.Aparatulvazburacusigurancupestedoumiidekilometripe
or.Cert!
Cineiface?
MichaelDavisiceilaliprieteniaimei.Dacreuesc;atuncipricepicecucerireteribil...
nacelmomentintruntnrcupru!vlvoiihainelervite.Pefiguraidescompussevedea
casistaselaunspectacolngrozitor.
Cei?CeisantmplatHarry?ntrebBorrowth.
Acpiatpatronul...Iari?fcusperiatRyan..;Afugitrusuli...cesvspun;acumbossul
faceurtal
dracului...
Ceitreiseprivirsemnificativ.BorrowthiRyanseridicar
iplecarndatcuoferultrimisslcheme.
AjuninincintauzinelorLuiMac.Stephensiddurseamacsepetrecusecevacutotul
neobinuit.Pestetotsecuta;serscoleafiecarecolior.
DupceaflasedeevadarealuiTumanov;Mac.Stephens;blestemndinjurnddemama
focului;iadunasebieii;inarmaseiiiaruncasepeurmafugarului.nniciuncaz;
autoritilenutrebuiausfieamestecatenaceastpoveste.Cinetiececomplicaiineplcute
seputeauivi.Cuacestgnd;pentruacinceaoarnziuaaceeatrustmanuluiiisentoarser
ochiincap;lapucarconvulsiile;faaisestrmb;minileipicioareleisezgrciri;cuun
rcnetdevitnjunghiatseprbuiinert.Pebuzeisentinseospumalburie.
CndsosirRy?niBorrowthlgsirpeMac.Stephensnaceaststarecataleptic
Tumanovera;aadar;liber.
Tnrulinginerabiaiputeaascundeunzmbetdemulumire.Deacumncolovoraranjamulte
lucruri.Dacsovieticulapututevada;decenarncercaiel;Borrowth;cuattmaimult
cuctsebucuradeorelativlibertate
Stpnitdeacestegnduri;seurcnapartamentulncarelocuia.Deschiseuaintinsemna
sprecomutator;casaprindlumina;Deodatsesimiapucatdebra.
Ssst!Sunteu;Tumanov;nutesperia...
ncameradeateptarealuiNikulin;directorulInstitutuluidehidrologie;segseaotnr
femeiecareavealamnecobanderolneagrdedoliu.Faaeifrumoas;expresivi
inteligent;purtaamprentauneimaridureri.Nutrebuiissteapreamult;ntructefulde
cabinetifcusemnsintre.
TovaraTumanova?Nikulinseridiciveninntmpinareatinereifemei.
Da;eusuntTumanova!Amvenitsmispunei;tovaredirector;cesfac;cumslcaut?
Nikulintcuoclip;apoideschiseundosaraflatnfaalui;pebirou:
Cndtiaidumneatacamurit?
Acumaseluni.
ntradevr;acumaseluni...atuncisantmplat...terognssfiitare...Uitecei...nue
cazulstenveu.Veinelegeisingur.SarputeacaIuriialnostrustriasc.Undeiice
faceacum;nutim.Accentueznscsarputea.FiitareiaincrederenellNoiavem
sperane.Astaitotceiputemspune.
Dar...bine;avreas...
TovarTumanova;nelegdurereadumitale.Eupersonalnstesftuiescsnudisperi.Am
ndejdeac;ntrunviitornupreandeprtat;vomaveavetimaiconcrete.Deocamdatsunt
numaisperane...icredinacunomsovieticsepoatedescurcaisubaplafeldebinecaipe
uscat.

CapitolulLix

Osgeaturiastrbate aerul;
Strowbery se ntoarcepentruscurttimp.
napropieredeMukdenseproduceunfaptneobinuit.
Nikulinmaiareoscurtconvorbirecu Tumanova
Peunterencuopistdebeton;specialamenajat;attdeproasptnctcimentulmaierape
alocuriumed;seaflaunavionciudat.Lungdeaproape25demetri;avealateralcevamai
napoidemijloculfuselajuluidouaripinformdedeltaicuanverguradenumai6metri.n
vrfulfuselajuui;seaflauntubcarepreaoeavdetun.Eradefaptprizadeaerareactorului.
Lngacestciudataparatdezbor;seaflaudoibrbai.Dacamcercetaevenimentelepetrecute
nviaaacestordoioamenidoarcuctevaluninurm;amvedeacattavionulctihangarul;
iterenuldedecolare;fuseserfcutecumijloacelelor.Acum;amndoipurtauhainefoarte
asemntoarecostumelordescafandru.Doarcascanueraconfecionatcompletdinmetal.
ncolo;restulcostumuluieradincauciuc;nupurtaubocancimetalici(altdeosebire)iaveau
mnuidepiele.nspate;alturideparauterauprinsedoubuteliideoxigen.
Decolm;Borrowth?
Haide;Davis!
Noroc!
istrnserminilecuefuziuneiamndoiptrunsernfusulmetalic.Deasupralor;capaculde
duraluminiucromatinchisencarapaceafusului.Ouierturiaparatulfuzvrlitnaintease
meneauneigiganticesgei.Dupofoartescurtrulare;roilesedesprinserdesoliavionul
pornisurcevertiginos;aproapevertical.
Unuiobservatorterestruiarfifostimposibilslpoaturmri;deoareceFlash(Fulgerul)zbura
cudedouorivitezasunetului.
Chiardinprimeleminuteiuealaluiatinsese2000dekilometripeor.Zboruldurnumai30de
minute.Aparatulaveaunsingurinconvenient.Trebuiaalimentatcucantitienormede
combustibil;ceeacenuipermiteassemeninnaermaimultdedouore.Acestinconvenient
puteafiinsuorremediat.
Cutoatecaaterizatnbunecondiii;avionularulatmaimultdectsarfiiateptat
constructoriiaparatului.Dincauzaefortuluipecareldepuseseramndoi;rmaserncabin
epuizai.DesubmascaluiBorrowfh;seprelingeaodrsubiredesnge.Amndoieraupalizii;
dupcecoborr;iddurseamacnumainaceste30deminutefiecareslbisesuficientde
multcalacntarsaratecuaproapetreikilogramemaipuin
Cezici;Klym?SvorbimcuMac.Stephens?
Svorbim;darnumaidupcevoidormioorncheiat.Darstai...Ofiobservatcineva?
Nuiexclus;totuimndoiesc.PustiulTexasuluiesuficientdentins.Suntempeunteritoriu
careneaparinenou;aacnuvd;..
Bun...bun;darF.B.I.ul?nfine.PesteoorneurcmntreniplecmlaMukden.ntrei
zilevomstanbiroulluimisterAbrahamMacStephens;spuseBorrowth.

Dupctevazile;KlymBorrowthseaflanfaapatronuluisu.Acestafumanervosoigarde
foi
Icevreiacum?Sifacbrevet?Sevedecainnebunit;..Uitecei;Borrowth.Siintren
capcnuetidectsalariatulmeu.Teamangajatcasmiconstruietimotoaredeavion!
Da;dar...
Niciundar.Salariulpecarelprimetitulaputeadaunuiprofesorcareareipremiul
Nobel;darnamfcutopentrucmiemiplacesfiunconjuratdetineri.Daciplace;bine;
dacnu;sfiisntos!Poipleca;nimeninosterein.icuastaamterminat.Darsnuuit.
Dacvreisplecismanuninaintecuolun.Accesulpeaeroportiesteinterzis.
Eultimuldumneavoastrcuvnt;misterMac.Stephens?
Maivreialtul?Ieiafar!
Borrowthieii;trntindua.Toateviselesalesespulberasercaunnordefum.Era.
dezndjduit.
TrebuiasseducimediatlaGrete;ssesftuiascicuea;iarapoistreacpelaRyan.
Mergeacupaiautomai.Cndintrnpoliclinic;ceidinHollprivirmirai.Aveaaternut
pefaopaloarecadaveric.Cndlvzu;Gretesenspimnt:
Cesantmplat;dragulmeu?
Amsipovestesc.Dmisbeaupuinap!
Preamulteamnuntenuaveasispun.Totuleralimpede;muncaifusesefuratiniciolege
nulputeaapra.Hotrrssentlneascnaceeaisearcubunullorprieten;doctorulRyan.

Deobicei;cndseduceauladoctorulRyan;mergeaudesprii.Acumdincauzasuprriicarel
apsapefizician;Gretenulprsi.Eraaproape9seara;cndintrarncasamodestamedicu
lui;nctevaminute;iaduserLacunotinnecazullor.
Aidattoateplanurile?
Bineneles.
Darparcspuneaicaiconstruitavionul...
DacartiastaMac.Stephens;credcnamaiscpaviu.Construciaaparatuluimiafcut
oclandestininginerulDavisnfbricualui.Acumsuntemamndoipepragulruineifinanciare.
Totceamavut;ambgatnFlash.Cesmfac?Sdistrugaparatul?
Mda!Svedem!..Svedem...Da...snuuit.SantorsamiculnostruStrowberry.
Deunde?
Afost;dupctsepare;nChinasauIndia...Voiiaidatcumvacaietulsaualtceva?
Afostdemilacerut;rspunsefata;daramtgduitcamaiaveauncaiet...
AtuncilcunoatenumaipeacelacareafostlaEdituraHopkins...saupoatemaiarei
altele..
Deceldelaediturtiipreciscaajunsnmnalor;aluiMac.Stephensi...?
Da;echiarlaMac.Stephensnbirou.MieteamcJoeStrowberrynafcutunvoiajde
plcere.noricecaz;svpzii.Edealaltieriaici.PeurmcefacemcuTumanov?Omulst
ascunsdectevaluni..Eupropuncapeste45zilesnesftuimicuelisvedemceide
fcut...poatecarevreoideecuprivirelaplecareavoastrdeaici...

Dediminea;Ryanfutrezitdesoneriacarezbrniainsistent.
Cinei;cei?
Medicullocuiasingur;aacddufugasdeschid;mbrcatsumarcumera
nu;seaflaGreteWassa;careabiamaiputearsufla.
Doctore...adisprutKlym!ifataizbucninplns.
Cnd?Haiintrimiveipovestitotul!
Dupceselinitipuin;Greteseaezpeunscaunincepuspovesteascprintresuspine.
Ierisear;amplecatdeaicicu;Klym.Deobicei;nuneartammpreunpestrad;darKlym
aspuscvreasmconducacascumotocicletalui.Launmomentdat;drumulnefubaratde
omain.Klymancercatsoocoleascdarnaputut.Atunciavorbitcuoferulcareiadat
Fordulpuinndrt.Dupceamtrecutpelngmain;aceastasaluatdupnoipncndne
abaratcaleaonoumainAtuncineamdatseamaclamijlocestecevanecuratDinadoua
mainsaudatjoscivagliganiicndamopritsaurepezitlaKlym;lauaruncatn
automobiliaudisprut.Azidimineaamgsitsubualui;iamcheiaadugearoind
ocitaiedeLacomisiadecercetriaactivitiiantiamericane.Mietarefric!Nutiucesfac.
Afurisitafacere!...Trebuieslgsimneaprat...
NiciRyannutiacetrebuiesfac.Totuiplecimediatsdiscutecucivaprietenideailui.

Cercetrilelornauduratmult.nsearaaceleiaizile;civafermierigsirntrunantrupul
aproapengheatalunuitnr.Tnruleraplindesngeivnti;iarcapulieraspartnmai
multelocuri.
LuiRyannuifugreuslrecunoasc.EraKlymBorrowthaproape zdrobit nbtaie.Fermierii
credeauceramort.
Douzileastatnnesimire.Cndsatrezit;lanceputnicinarecunoscutopeGrete.Apoi;
ncetulcuncetul;ireveni.
Iarmauciomgit...Binecde.dataastanumiaumailuatactele...Msimtzdrobit...Nutiu
ncotrosoapuc.
Trebuiesplecideaici!hotrRyan.Voitrebuiespredaimanuscriselepnnuipreatrziu.
Dupctetiu;StrowberryseaflacumnposesiaunorcaieteiauneihrirmasedelaKarl
Wassa.Sfatulmeuesteacestapecareilamdat.icutinevaplecaiTumanov.
Cumsplece?Unde?
Flashadisprut?Nu...Astanseamncveiluamanuscriseleiveindepliniastfeldorina
btrnuluiWassa.MinesearomainvvaducepnlaDallas.Deacoloveitiisingurces
faci...Vezidoarsnumaidaipestevreunamicnepoftit.

Dupdouzile;locuitoriiMukdenuluiauzirunvuiet;darnimeninuputuszreascdecto
drdefoccare;cuvitezafulgerului;trecupedeasupraoraului
Peuncmpdinapropiere;aterizasensearaaceeaunavionneobinuit.Dinel;coborrtrei
brbai;iardupaceeascoaserotargpecareerantinsnnesimireotnrfemeie.Toi
patruerauslbii;attdeslbiinct;parcseceraideocoasnevzut;czurcutoii.
Dimineaa;ceipatruaeronauiseaflaunspitalulcentralalmareluiora.Unuldintreeiera
bandajatpetotcorpul;ceilalidoidormeauunsomnadncdensntoire.Fataseaflantro
rezervseparat.Singurea;nciudadurerilorpecareleavea;nuputuse
dormi.
Decenudormi;drguamea?ontrebsoracareoveghea.
Sor;naparatsuntdoupachete.SfiedatteAcademieidetiinedeaici...
Maiestetimp...
Nu;altfelnumpotliniti.
Svorbesccudoctorul.
Dupctevaminute;mediculprimartelefonaautoritilordorinabolnavei.Iseadusela
cunotincceledoupachetevorfitrimisepreedinteluifilialeiAcademieidetiinedin
Pekin.Caicndisarfidatunnarcotic;fata;ncaredesigurcorecunoateipeGreteWassa;
adormiimediatceauzicdorinaisemplinise.
Estedeprisossvprezentmpeceitreibrbai.UnulerapilotulDavis;iarceilaliinginerul
IuriiTumanovifizicianulKlymBorrowth
Sentremarrepedei;curnd;nzdrveniideclimacald;ieirncurtelaolaltcualizecide
convalesceni.
Ctevazile;ceitreiprieteninauschimbatniciuncuvntdespreaventurileprincaretrecuser.
Tumanovfuceldinticaresparsetcerea:
Acumavemosingurdatorie;slgsimpeStrowberryislmpiedicmsfacvreo
mrvie;iaropereitiinificealuiWassasidmdestinaiacareisecuvine.
PetlharulstaeunulcunoscdectdinauzitespuseBorrowth;iarDavisnulcunoatedeloc.
Eunsda;i;laacestevorbe;faaluiTumanovsentunec.Eulcunosc;mialuatun
interogatoriu.Nunevomuitaniciodat.
Duposptmn;TaniaTumanovaprimioinvitaiedeladirectorulNikulin.
Laigsit;tovaredirector?
TovarTumanova;avemsperanacaislrevezimaicurnddectteaiputeaatepta.
Amnuntenuipotda.Airbdare!Aacnudispera.Teamchematsteanunmc
speranelenoastreaucrescutnemsuratdemult.Nutrebuiesifaciiluzii;darsuntsigurcl
veirevedea.
Mereusperane;sefrmntaTumanova.Pncndipecesofibaznddirectorul?noricecaz;
dacarfifostpierdut;misarficomunicat.Decitriete
Tulburatdeacestegnduri;tnrasendreptspreinstitutulundelucra.Pedrum;seoprilaun
atelierfotografic.AvealaeaofotografiedealuiIuriipecarevoiasomreasc.tiacncurnd;
ncadruluneiexpediii;trebuiasplecenChina.Deaceea;doreasaibmereuladnsa
fotografiasouluiei;decareodespriseontmplareciudat.

Cndieiidinatelierulfotografic;sesimiprinsdebra.
CefaciTania?rsunovocecunoscut.
Taniatresricatrezitdintrunsomnadnc.nfaaeiseaflaocolegcunoscutdetoicafiind
ceamaiveselioriginaldintoatgeneraialor
A!TueraiLiubaka?Cumomaiduci?
Eu;ei;dragamea;extraordinar...mducsmntlnesccuPaka;mergemlapatinoar;de
acololateatruipeurm...osvedem...Minepleclaschi!
Aiconcediu?
Nu;darnamvoiesmdistrez?Viaatrebuietrit;dragamea.Tutot...maiatepi?
Da;Liubaka;da!
Pcatdefrumuseeata...Dacaivenilamine;teaidistraminunat.tii;Pakaareun
prieten;VladimirBezpalkin;unbiatfoartedrgu...arhitect.Nuvreislcunoti?
Taniaimsurcolegadincappnnpicioare.Sefcupalid.Dintrosingurmicare;brusc;i
ntoarsespateleioluLafug;prinlumeacaresenghesuiagrbitspreceamaiapropiat
staiedemetrou.
Tania!...ostrigcolega.Vzndcnusemaintoarce;ridicdinumeri.Ce
proast!
Continuarennumrulviitor.
textcorectatdeMarianBadea.